Pareltjes: STB en S2B

Specialist in doelgroepsoftware

Stb-kantoor in Houten

Bent u lid van een branche- of beroepsvereniging? Of donateur van een goededoelenclub? Grote kans dat de automatisering achter zo’n organisatie wordt geregeld door Stb Automatisering & Advies uit Houten. Recent nam Stb het Amsterdamse S2B over, een leverancier van een webmanagementsysteem voor ledenorganisaties. Daarmee is nu ook de ‘voorkant’ voor dit soort organisaties, die te maken hebben met ‘klantcontacten’, geborgd. Daarnaast heeft Stb zich toegelegd als leverancier van een elektronisch patiëntendossier voor de fertiliteit.

Stb Automatisering & Advies levert branchespecifieke software aan zo’n driehonderd dienstverlenende organisaties, zoals leden- en brancheorganisaties, zorginstellingen, overheden en goededoelenorganisaties. S2B uit Amsterdam levert frontoffice-software waarmee brancheorganisaties en beroepsverenigingen thematisch gestuurde websites, geavanceerde ‘mijn omgevingen’, ledennetten en portalen voor belanghebbenden kunnen realiseren. ‘De overname van S2B betekent een versterking van ons portfolio op de ledenmarkt’, vertelt Rob Goijen, directeur Stb. ‘Door de ledenoplossing van Stb te integreren met het Web Management Systeem - WMS - van S2B, kunnen we onze ambities met betrekking tot een volledig geïntegreerd verenigingsportaal versneld realiseren.’

S2B

Erik van Laar startte S2B in juli 2007 vanuit het idee om verenigingen professioneler te maken. S2B is een afkorting die staat voor Software en Services (twee keer S = S2) voor Branche- en beroepsorganisaties (één keer B). ‘We hebben een aantal mooie klanten weten binnen te halen, zoals Zorgverzekeraars Nederland, VNCI, de vereniging voor de chemische industrie en organisaties voor de vleesverwerkende, de banden- en de zaadveredelingsector.’

Naast zijn bemoeienissen met S2B was hij ook commissaris bij digitale werkplekspecialist Multrix. Hij kwam in contact met hosting- en cloudbedrijf Broad Horizon nadat dit bedrijf Multrix in 2014 had overgenomen. Van Laar werd daarna partner van Broad Horizon dat ook S2B overnam met het idee om het ontwikkelen van portalen verder uit te breiden.

Beter af bij Stb

Met de overname afgelopen september van Microsoft Dynamics-softwareleverancier Abecon heeft Broad Horizon echter een andere strategie gekozen, waarbij het klanten gebundeld cloud- en applicatiediensten wil aanbieden. Van Laar: ‘We hebben gekeken of S2B hier ook een rol zou kunnen krijgen, maar we constateerden dat het bedrijf beter af zou zijn bij een andere eigenaar die meer raakvlakken heeft. De keuze voor Stb betekent schaalvergroting en productportfolio’s die goed op elkaar aansluiten.’

Van Laar gaat zelf niet mee naar Stb; hij is verantwoordelijk geworden voor Multrix. Ja, hij heeft even moeite gehad met het idee om S2B los te laten. ‘Het is net alsof je kind de deur uitgaat. Maar het ‘kind’ heeft goede normen en waarden meegekregen en komt bij Stb in een prima omgeving terecht. Bovendien biedt het Broad Horizon-avontuur, waarbij cloud en applicaties samenkomen, mij voldoende afleiding.’

Stb

Stb is een stuk ouder: in 1992 startten oprichters Rutger Slager en Jan Willem Broekman ermee in hun studententijd, nu bijna 25 jaar geleden. Zij hadden de ambitie om complexe processen bij organisaties op een eenvoudige manier te automatiseren. Daarvoor leverden ze maatwerk en gebruikte hiervoor FileMaker (onderdeel van Apple) als platform. Naderhand is Rob Goijen als aandeelhouder en mededirecteur toegetreden. In eerste instantie stond de naam Stb nog voor ‘Simply the best’, later, nadat het bedrijf steeds professioneler werd, stonden de letters voor ‘Simplicity is the best’.

Inmiddels is het bedrijf zo’n vijftig man groot, heeft het kantoren in Houten en het Roemeense Timisoara en is het actief in de segmenten voor brancheorganisaties en beroepsverenigingen, goededoeleninstellingen en zorgorganisaties. De overname van S2B en zijn Web Management Systeem beschouwt directeur Goijen allereerst als een versterking voor het product Stb­Leden, de ledenoplossing van Stb. ‘Wij richten ons met onze software op de interne businessprocessen van non-profitorganisaties; het pakket van SB2 is vooral bedoeld voor de externe communicatie- en marketingprocessen. Door beide expertisedomeinen en producten te integreren in één oplossing, kunnen we nu het beste van beide werelden combineren en de klanten een ‘one-stop­shopping’ model bieden.’

Portalen

‘De kracht van Stb ligt in het verbeteren van de primaire processen van brancheorganisaties en beroepsverenigingen, in combinatie met geavanceerde segmentatiemogelijkheden’, licht Goijen verder toe. ‘Veel informatie uit ons systeem wordt online beschikbaar gesteld op websites en in portalen. De kracht van S2B ligt in het optimaliseren van de communicatie­ en marketingprocessen door een multi­channel marketingbenadering. Met het WMS van S2B worden ledenorganisaties in staat gesteld thematisch gestuurde websites, geavanceerde ‘mijn omgevingen’, ledennetten en stakeholdersportalen te realiseren. De klant is hierbij vrij in de vormgeving en look & feel.’

Het WMS van S2B wordt technisch geïntegreerd met het ledenplatform van Stb en als api toegevoegd. In eerste instantie richt het softwarebedrijf zich met het uitgebreide pakket op de beroeps- en brancheverenigingen (de ‘ledenclubs’). De klantenkring van S2B vormt daarbij een mooie aanvulling op die van Stb, die onder meer uit de onderwijswereld en zorgsector bestaat maar ook uit de Christelijke Ouderenbond. Medio volgend jaar volgen de goededoelenorganisaties. ‘Dat is echt een andere markt met honderdduizenden donateurs en waarin veel geld omgaat. Segmentatie is daarin essentieel. Ledenorganisaties variëren van klein tot groot en zijn met name gericht op het opbouwen en uitwisselen van kennis, onder andere via cursussen en het organiseren van evenementen. Daar heb je weer een ander portaal voor nodig.’

Filemaker

De oprichters van Stb zijn nog steeds actief in het bedrijf. Rutger Slager is chief technology officer en Jan Willem Broekman is mededirecteur. Zij kozen bij de start voor Filemaker omdat het een geschikt platform is voor snelle ‘Agile’-achtige ontwikkelingen. Veel activiteiten die het bedrijf in de beginfase bij klanten uitvoerden, hadden betrekking op het automatiseren van processen rond organisaties en personen. Customer relationship management (crm) dus, stelt Goijen vast, al bestond die term toen nog niet.

Die activiteiten mondden eind jaren 1990 uit in een standaard crm-oplossing op FileMaker. ‘Met deze oplossing als basis konden we snel, tegen relatief lage kosten, bij klanten bedrijfsspecifieke applicaties realiseren. Klanten waren tevreden en Stb kon groeien. Het credo in die tijd luidde: ‘Standaard met de flexibiliteit van maatwerk’. We constateerden toen wel dat onze maatwerkachtige oplossingen voornamelijk in kleinere bedrijven of departementaal bij grote bedrijven werden gebruikt. Bijna geen enkele corporate had Filemaker als primaire technologie-omgeving.’

Heroriëntatie

Stb, waar rond 2000 een twintigtal mensen werkte, kende een breed pluimage aan trouwe klanten, veelal in de non-profitsector. Daarnaast waren er een paar grote commerciële organisaties klant, zoals USG Restart, Apotheekzorg en de Europese Ambius-divisie van Rentokil. Het bedrijf merkte in de jaren erna wel steeds meer dat, hoewel iedere klant tevreden was over de flexibiliteit van zijn eigen aangepaste versie van de standaard, het steeds lastiger werd deze klanten te updaten naar de laatste versie van de crm-standaardoplossing en van Filemaker. Hiervoor was veel werk per klant nodig. Daarnaast groeide de wens bij klanten om systemen te gebruiken die ontwikkeld waren op basis van wereldstandaarden, zoals Java, .Net en SQL.

Kortom, de tijd was rijp voor een heroriëntatie, zowel op strategisch als technisch gebied. Op strategisch gebied constateerde Stb dat de markt om standaard toepassingen vroeg én om een marktfocus met domeinexpertise. ‘Dit heeft ertoe geleid dat we twaalf jaar geleden de keuze hebben gemaakt om ons te richten op branche- en ledenorganisaties. Daarnaast bleef er ruimte om specifieke oplossingen te leveren aan grotere bedrijven waar de standaard aangepast moest worden aan specifieke bedrijfsprocessen.’

Servoy

Op technisch gebied zocht Stb naar een platform dat breed geaccepteerd werd in de markt, snelle ontwikkeling mogelijk makakte en moest het gebruikersgemak bood á la Filemaker, zoals het gemakkelijk kunnen zoeken in de data. Uiteindelijk viel de keuze, nadat ook een standaard enterprise resource planning-omgeving afviel, voor een op Java gebaseerd ontwikkelplatform: Servoy. Dit platform is nog steeds de basis van de Stb-systemen en is in de loop der jaren ook meegegaan met ontwikkelingen als html5. Daarbij zet Stb ook andere standaard technologie in, zoals ontwikkeltools als php en .Net.

Op basis van het Servoy-platform heeft Stb zijn crm-oplossingen herontwikkeld voor de leden- en brancheorganisaties. Daarbij staat flexibiliteit binnen de standaard voorop: de software is configureerbaar voor alle primaire processen bij dit type organisaties en gebruikers kunnen diverse zaken zelf aanpassen, aan de hand van bijvoorbeeld vrij inrichtbare velden. Maatwerk is daarbij nog maar zelden nodig.

Goede doelen

In 2011 stapte Stb het marktsegment van de goede doelen in, omdat er parallellen liepen met het basisproces van de ledenmarkt. Om zijn positie in dit segment te versterken, nam het bedrijf begin 2013 DataStudio over. Dit Haagse bedrijf was met het pakket Clix actief voor goede doelen en fondsenwervende organisaties. Clix is inmiddels vervangen door Stb Goede Doelen, dat als software as a service (SaaS)-oplossing wordt aangeboden aan klanten.

Goijen: ‘Inmiddels ondersteunen we nagenoeg alle primaire processen voor goededoeleninstellingen; van crm en fondsenwerving tot aan incassoverwerking en nalatenschappen. Ook maken vele vrijwilligers gebruik van onze software voor hun jaarlijkse collectes met CollecteWeb. Verder zijn KWF, Nierstichting, Reumafonds, Rode Kruis en Leger des Heils grote organisaties die delen van onze portfolio inzetten.’

De klantenkring van Stb is door deze overname nog diverser geworden. Toch blijven er altijd wel hiaten. Zo vindt Goijen het wel jammer dat zijn eigen branchevereniging Nederland ICT geen klant is en zou hij graag de ANWB, de Consumentenbond of andere grote consumentenverenigingen met Stb kunnen bedienen. Ook sport- en hobby/verenigingen behoren niet tot de klantenkring; dat is toch weer een andere tak van sport binnen de ledenorganisaties. Al is de Oranje-vereniging van de KNVB dan wel weer klant van Stb.

Fertiliteit

Concurrenten zijn er in het ledensegment zeker: Goijen noemt CCI en aantal Navision-partners. In het fertiliteitsdomein (voortplantingsgeneeskunde) binnen de zorg is het anders; hier is Stb een van de weinige aanbieders. Het bedrijf bouwde begin jaren 2000 een FileMaker-toepassing voor dit specialisme. Het pakket draaide bij een aantal grote ziekenhuizen.

Vanwege de functionele expertise die de softwareleverancier in huis had, werd het bedrijf benaderd door de Stichting Automatisering Fertiliteit (SAF) met het verzoek de bestaande toepassing te herbouwen en volledig webgebaseerd te maken. Inmiddels draait dit aangepaste pakket in nagenoeg alle ziekenhuizen die een fertiliteitsafdeling hebben, waaronder de meeste academische ziekenhuizen.

Internationale markt betreden

De ambitie van SAF, een samenwerkingsorgaan van gynaecologen en embryologen, was om te werken aan een landelijk elektronisch patiëntendossier (epd) voor de fertiliteit. Inmiddels is deze missie geslaagd en is er het LSFD (Landelijk Specialistisch FertiliteitsDossier), gedragen door de software van Stb. Dit landelijke systeem koppelt met algemene epd-systemen als van Epic en Chipsoft, maar kan ook worden gebruikt bij zelfstandige behandelcentra. Naar aanleiding van dit succes én gedegen onderzoek heeft Stb besloten met deze afdeling de internationale markt te betreden. Het vizier is in eerste instantie gericht op Duitsland, maar er liggen ook mogelijkheden in de Spaanstalige landen en Turkije.

Dit artikel is ook gepubliceerd in Computable Magazine 9 van november 2016

Worknets.com

De drie aanvoerders van Stb - Jan Willem Broekman, Rutger Slager en Rob Goijen - besteden, om scherp te blijven, een deel van hun tijd ook aan innovatie. Zes jaar geleden hebben ze zelfs een in PHP online samenwerkingsplatform gebouwd: Worknets.com. Dit onderdeel is drie jaar geleden verkocht aan een softwareontwikkeldivisie (BBSoftservice) van Softbank, de Japanse gigant op het gebied van internet en telecom.

Veridium

Stb werkt samen met Veridium, een jong Amerikaans/Engelse bedrijf in biometrische it-beveiligingssoftware waarmee iemands identiteit kan worden gegarandeerd. Stb faciliteert de distributie van de software in de Benelux en gebruikt het product zelf als tweefactor-authenticatie voor zijn zorgplatform.

Pareltjes

In deze rubriek worden bedrijven geportretteerd die een opvallende rol hebben gespeeld of nog spelen in de Nederlandse ict-wereld. 

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2016-11-22T11:26:00.000Z Rik Sanders


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.