ChatGPT: intentie is belangrijker dan vraag

Inzet ai-chatbots door hbo-docenten: bevlieging of blijvertje?

Of ChatGPT het werk van leraren gaat overnemen. Die vraag krijgt Rob van der Willigen vaak gesteld. De techlead van het programma AI & Ethiek aan de Hogeschool Rotterdam is er nog niet helemaal uit, zegt hij tijdens een seminar over ChatGPT in het hoger onderwijs. De ai-chatbot is volgens hem ‘notoir onbetrouwbaar’, maar kan docenten op weg helpen mits hij de juiste intenties begrijpt.

We zijn in het gloednieuw pand van Hogeschool Rotterdam (HR) aan de Kralingse Zoom. Als een bijenkorf zoemt het van de activiteit, met groepjes studenten in lokalen, open ruimtes en op de trappen. Vandaag vindt een seminar plaats over de ontwikkelingen in het hoger onderwijs, met lezingen en workshops. In een van de lokalen start een sessie over ChatGPT als ‘universele tutor’, ter vervanging van hbo-docenten. Gelukkig staat er nog een echt mens voor de groep.

Ai-chatbot

Rob van der Willigen, techlead van het programma AI & Ethiek aan de Hogeschool Rotterdam, en zijn sessie over ChatGPT als 'universele tutor'. Foto: Diederik Toet

Als techlead van AI & Ethiek van de HR doet Rob van der Willigen onderzoek naar de inzet van artificiële intelligence (ai)-chatbots bij het lesgeven. We wisten al dat studenten de technologie volop gebruiken voor het doen van opdrachten, maar hoe zit dat met de docenten? Wat zijn voor hen de mogelijkheden, beperkingen en ethische afwegingen? Inmiddels zetten meerdere onderwijsinstellingen de ai-chatbot in (zie kader onderaan), maar is dit een bevlieging of een blijvertje?

Is er met ChatGPT nog wel toekomst voor docenten? Van der Willigen is sceptisch. ‘Ik zou een systeem willen hebben dat echt antwoord geeft op mijn vragen’, verzucht hij. Nog te vaak komt ChatGPT er niet uit en vraagt dan om extra informatie voordat hij een antwoord kan formuleren, is zijn ervaring.

Context

De moeilijkheid zit volgens hem in de intentie van de vragen die je de bot stelt. Hij geeft gewoon antwoord, zonder zich bewust te zijn van de gedachte achter de vraag of de context waarin deze wordt gesteld. ‘Het systeem moet iets veel moeilijkers doen dan antwoorden geven. Het moet de intentie van de vragensteller begrijpen. Wat precies wordt om welke reden gevraagd? Als deze inschatting fout is, gaat de hele interactie fout.’

Het is bovendien niet mogelijk om het antwoord te controleren of te achterhalen hoe het antwoord tot stand kwam. Doordat de uitkomst ook nog eens verschilt per chatsessie, is de reproduceerbaarheid een groot probleem voor het gebruik in een onderwijssetting. Volgens de techlead kun je de variatie in het antwoord verkleinen door de instructie zo taakgericht mogelijk te geven. Zo is de opdracht om softwarecode te genereren of een tekst samen te vatten veel gerichter dan de opdracht om een open vraag te beantwoorden of iets te beredeneren, is zijn idee.

Studenten motiveren

Toch is Van der Willigen tot de conclusie gekomen dat met relatief weinig technieken en slimme aanwijzingen goede interactie met de chatbot mogelijk is. Docenten kunnen er hun voordeel mee doen. De inzet van zo’n bot kan het onderwijs verrijken en studenten motiveren en hun betrokkenheid vergroten. Zolang de intenties maar goed worden ingeschat. En daarvoor blijven docenten een belangrijke rol spelen, verwacht hij. ‘Je moet in de echte emotionele wereld zitten om de juiste interactie te bereiken. In dat opzicht blijft ChatGPT een beperkt systeem.’

Dat ChatGPT een waardevolle toevoeging aan het onderwijs kan zijn, laat de techlead van de hogeschool graag zien. Bijvoorbeeld door als tutor studenten te helpen bij het nemen van een verantwoord besluit over ethische dilemma’s. Alles staat of valt met de juiste prompt, de instructie die je in natuurlijke taal invoert in de ai-chat. Een goed geformuleerde en stapsgewijze instructie leidt tot bruikbare output die recht doet aan de intentie van de gebruiker. Zo’n prompt bestaat volgens Van der Willigen uit een feitelijke instructie (wat moet de bot doen?), een korte beschrijving van de context (waarom?), de invoergegevens (aan de hand van welke informatie moet de bot dit doen?) en een uitvoerindicator (hoe ziet de output eruit?).

Prompt engineering

Ai-chat ChatGPT over een ethisch dilemma

Het vergt oefening om ChatGPT goed te instrueren, zodat de bot de intentie begrijpt. De beste prompt schrijf je meestal niet in één keer, maar door te herformuleren of door een vervolgvraag of -instructie te geven. Prompt engineering noem je dat. Beproefde manieren zijn volgens Van der Willigen het toevoegen van voorbeelden (in-context learning) en het in stappen opbouwen van de argumentatie (chain of thought). De bot kan de in stappen aangeleverde informatie samenvoegen en toevoegen aan de redenering, waarvoor hij ook nieuwe relevante externe informatie gebruikt. Wat ook helpt is om de ai-bot te vragen om zelf de vervolg-prompt te verzinnen, vertelt hij.

We kwamen naar de hogeschool voor een antwoord op de vraag of ChatGPT op termijn hbo-docenten gaat vervangen. Maar echt veel wijzer zijn we eigenlijk niet geworden; precies het gevoel dat we vaak hebben als we de hulp van ai inschakelen. Met de juiste instructies kan de ai-chatbot een docent aardig op weg helpen. Maar voorlopig blijft doceren mensenwerk, hier en daar geholpen door kunstmatige intelligentie. En dat is misschien maar goed ook. Onderwijs is meer dan instrueren en leren alleen. De schoolse bijenkorf moet zoemen, ook daar aan de Kralingse Zoom.

(Dit artikel verscheen eerder in Computable-magazine #04/23, de Career Guide)

ChatGPT en het onderwijs

Hogeschool Rotterdam is uiteraard niet de enige onderwijsinstelling die broedt op slimme inzet van ai-chatbots door docenten. Veel organisaties zijn ermee bezig. Drie recente voorbeelden.

Bit Academy omarmt ChatGPT in zijn lesprogramma. Volgens de Amsterdamse opleider past zo’n ai-bot ‘perfect’ binnen de gebruikte peer-to-peer-methode, waarbij leerlingen worden gestimuleerd om in een lessysteem samen te werken aan opdrachten en elkaars werk te beoordelen. ChatGPT geeft ondersteuning als ze zelfstandig aan projecten werken. De technologie wordt ook ingezet bij codeeroefeningen, bijvoorbeeld voor inzicht in de voor- en nadelen van verschillende programmeertalen en het bedenken van de beste procedures voor softwareontwikkeling. Ze leren bovendien de technologie goed te gebruiken door op de juiste manier vragen te stellen. Ook docenten gebruiken ChatGPT. Zo controleren ze op plagiaat door in de chatbot een multiple-choice-toets te genereren over de tekst die een student heeft geschreven en deze toets vervolgens offline voor te leggen. Daarnaast gebruiken docenten de technologie voor de ontwikkeling van lesmateriaal. Denk hierbij aan het verzinnen van ‘verhalen’ voor opdrachten of het uitwerken van de leerdoelen.

De Eindhovense opleider Goodhabitz koppelt drie nieuwe functies van zijn onlineleerplatform met ChatGPT. De eerste is een ai-aangestuurde functie die trainingscontent verrijkt en het leertraject van de student verbetert. De tweede is een interactieve test die identificeert op welke vlakken de student zijn of haar kennis over een bepaald onderwerp kan verbreden. De derde is een rollenspel om de communicatie in een verkooptraining te verbeteren door interactie en een flexibele benadering met verschillende persoonlijkheidstypes. De integratie met ChatGPT zou de leerresultaten verbeteren, kennis beter vasthouden, opleidingstijd- en middelen verminderen en continue ontwikkeling bevorderen. Directeur Maarten Franken noemt het ‘een geheel nieuw niveau van leren dat voorheen niet mogelijk was’.

Ook bij de Hogeschool van Amsterdam zien ze de mogelijkheden van ChatGPT. Zo kunnen docenten studenten de output van ChatGPT laten beoordelen, onderbouwen of weerleggen en zo een kritische, onderzoekende houding stimuleren. Ze gebruiken de technologie ook bij het ontwerp van modules of voorbereiding van colleges. Maar er is ook ruimte voor de nuance. ‘We weten dat ChatGPT ‘slechts’ een chatbot is, met een interface van een taalmodel zonder intelligentie’, meldt de hogeschool. ‘ChatGPT-output varieert van heel bruikbaar tot onbetrouwbaar. De kunst is dus om de output op waarde te kunnen schatten. Daarvoor is, naast vakkennis en een kritische houding, ai-geletterdheid nodig: een bewustzijn van de (on-)mogelijkheden van artificiële intelligentie, en daardoor doordachte keuzes kunnen maken.’

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

AI, zoals men dat tegenwoordig bedoelt, wordt veel teveel op een voetstuk geplaatst.
Het reflecteert *kennis*, echter zonder *wijsheid*.
Het genoemde prompt engineering is kennelijk weer een (nieuw) gebied, dat eigenlijk het bovenstaande
bewijst.
AI, zoals bijv. te zien in de vele Hollywood producties, heeft niets te maken met real-life AI. Nog (lang) niet,
wellicht nooit. Het is oppassen voor het ontwikkelen van bijgeloof omtrent de antwoorden en oplossingen
die het ons geeft. Zelfs een regenworm heeft nog steeds meer echte intelligentie en mogelijk een micro-bewustzijn, alleen dient
dat intellect onze informatiebehoeften niet. In feite is machinale AI nog steeds een klassiek systeem van informatie-
verwerking, net zo bot, alleen mooier verpakt, en dusdanig snel in evaluatie en classificatie van enorme hoeveelheden verzamelde info, dat het intimiderende antwoorden geeft. Adembenemend. Echter qua semantiek nog steeds het resultaat van louter machinale evaluaties en afwegingen (o.a. procentuele vergelijkingen, een soort afwegingen), alleen via "next-level" algoritmen. Nog nooit is er een machine echt intelligent, of "beter", zelfbewust geworden, en daarmee wellicht een soort van wijs. Het moment dat dat gebeurt, en bewezen kan worden (dat an sich is al een heel groot probleem. Louter een Turing-test volstaat dan niet), staat de wereld letterlijk op z'n kop, en weten we het allemaal vrij snel. Daar is geen marketing meer voor nodig. Last but not least is het AI waarover we heden ten dage praten reeds het gevolg van decennia oude wetenschap en concepten, het had alleen tijd nodig om het te kunnen bouwen in een context die past bij de tijdsgeest. Alles kost tijd. Ineens overrompeld zijn, en het idee hebben dat er oh oh oh nu ineens iets nieuws is ontstaan is naïef. Het is alleen ineens toegankelijk geworden, en wordt het volgende hyped-verdienmodel. We gaan het zien. Verlies je verstand niet, en blijf vooral zelf nadenken.

Jeroen,

Een regenworm heeft echte intelligentie. ChatGPT niet volgens jou.

Hoe weet je dat zo zeker? Hoe is de wijsheid van een mens fundamenteel anders dan de antwoorden van chatGPT?

ChatGPT plakt steeds woorden achter elkaar om tot zinnen te komen, dit is in de mens niet anders. Want wat is het laatste woord van je eerste zin op deze reactie van mij? Daar kom je ook gaande weg wat anders.

Het is duidelijk dat chatGPT geen inzicht heeft in hoe de realiteit werkt. However, we zien wel gevallen waarin de techniek achter chatGPT wordt gebruikt om een robot te leren bewegen.

chatGPT schiet nog voor allerlei zaken te kort, maar de manier waarop het kennis vergaart en deze combineert vind ik verbluffend. Er lijkt wel een fundamentele snaar geraakt te zijn met enorme doorgroei potentie. AI leek de laatste jaren wat stil te staan, maar er is nu een heel nieuw vakgebied aangeboord.

De ontwikkeling van de huidige techniek heeft veel machine learning experts verbaasd en zelfs verbijsterd en men had niet ingeschat dat dit eruit zou kunnen komen. Het vervolg is dan; wat zit er nog meer in wat we niet aan zagen komen?

Teveel hypen en op een voetstuk plaatsen is niet goed, maar het downplayen lijkt mij ook onhandig.

Mijn dialogen met chatGPT helpen mij dagelijks met inzicht en sneller mijn werk kunnen doen. On-topic: chatGPT is een uitstekende leermeester. Niet dat het alles weet en correct is, maar het kan precies op het juiste niveau steeds een aantal stappen aanbieden die ik zelf verder kan onderzoeken.

Wat ik prachtig vind aan chatGPT als docent is dat het een privé docent is. Het past zich aan jou aan en helpt jou verder. Een docent kan zich niet in 20 splitsen.

Onderwijs zou juist voorop moeten lopen om chatGPT te omarmen.

Kennis reflecteren zonder wijsheid, waar Jeroen het over heeft.
Ik herken dat weer bij de kronkelreacties van sommige oudleden.
Maar om nou te zeggen dat daarin geen echte intelligentie in zit.
En wat dat nou weer eigenlijk is, echte intelligentie..
"Zelfs een regenworm heeft nog steeds meer echte intelligentie en mogelijk een micro-bewustzijn, alleen dient
dat intellect onze informatiebehoeften niet."
Blijkbaar heb je intelligentie, echte intelligentie en bewustzijn. En kun je echt intelligent zijn zonder micro-bewustijn. Met de uitsmijter dat intellect verschillende informatiebehoeften kan dienen :-P
De misquote van pippi "ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan".
Wat is wijsheid ?

Woorden achter elkaar plakken om tot zinnen te komen leidt tot onbegrijpbare teksten, de technische kant van onze taal kent daarom zoiets als onderscheidende woorden. Want ons vermogen om te communiceren is wat complexer dan spraak en de real-life AI van digitale assistenten laten dan ook een evolutie zien. Eerste auto waar ik tegen sprak had een beperkte woordenschat, Siri doet het heel wat beter om handsfree te kunnen communiceren:

https://www.computable.nl/artikel/opinie/digital-innovation/7452693/1509029/voorspellingen-voor-2023-chatgpt-schudt-alles-op.html

Voorspellingen die uitkomen heb ik ondertussen gespeeld met ChatCGPT want de intrinsieke motivatie om te leren begint met nieuwsgierigheid en tijdens de lockdown heb ik tenenkrommend zitten kijken naar lage adoptie van technologie in het middelbare onderwijs. Dat we achteruit hollen qua kennis komt door een ouderwetse kennisoverdracht, terug naar het oude werd er op dezelfde manier lesgegeven via Teams/Zoom wat zeker niet een onderzoekende houding stimuleerde. Wat dat betreft is het didactische leergesprek met ChatGPT gewoon een andere vergaring van kennis, eerdere zoektochten door de bibliotheek worden vervangen door slimme zoekmachines.

Het verschil tussen zelfgestelde leerdoelen en opgelegde gaat inderdaad om de intentie want je hebt verschillende vragen, de controlerende vraag of de stof begrepen is gaat veelal om een toetsing van kennis over de feiten. De slimste mens laat zich soufleren door AI want bewijs van intelligentie zit niet in de 'platte' kennis van weten. Vakkennis en een kritische houding aangaande de nieuwste mogelijkheden gaat om een bewustzijn van de onmogelijkheden van artificiële intelligentie. Over de gevolgen van een antwoord op basis van autoriteit is iedereen op dit forum tenslotte een expert.

Oudlid schrijft :"Woorden achter elkaar plakken om tot zinnen te komen leidt tot onbegrijpbare teksten"
Zou oudlid dan stiekem gewoon een chatgpt-botje zijn?

@Henri:

De wijsheid van een mens t.o.v. dingen als ChatGPT is niet eens
te vergelijken. ChatGPT kent geen wijsheid.
Met wijsheid zou je bijv. ook "verstand" kunnen noemen.
Wanneer er bijv. (en het is maar een voorbeeld) een situatie zou zijn waarin
geen enkel aangeleerd stuk informatie, en zelfs de meest geavanceerde combinaties
ervan, antwoord geeft op een probleem, dan is een mens
in staat het abstract te benaderen en in een groter geheel te plaatsen
om vervolgens bijv. i.s.m. het vergaren van extra informatie, deels
op de gok, deels gericht, en op basis van een menselijke inschatting,
nieuwe pogingen te ondernemen (bij gebrek aan beter zeg maar).
Dat lijkt wellicht op bijv. de manier waarop neurale netwerken werken
(immers is dat naar het model van biologische hersenen, en wellicht de meest efficiente
manier van verwerken van informatie incl. feedback), maar toch
is het niet het level van menselijkheid, en zelfs niet met de kenmerken
van regenwormenlijkheid.
Een *mens* is echt geïnteresseerd in het oplossen van problemen, en zoekt met
passie naar antwoorden. Doet onderzoek.
chatgpt e.d. komt met zaken als "need more input". Of geeft stomweg machinale
antwoorden die je hooguit met een klinisch te beschouwen percentage
voor waar kan nemen, en als je een beter aangescherpt antwoord wilt
dan kun je het systeem bevragen met de kunde van prompt engineering.
Of je gaat zitten wachten tot het moment dat ergens meer informatie
beschikbaar is gekomen daar de onderzoeken en input van de mens.

Als tool handig, en indrukwekkend, maar stel even iets anders;
Je wordt veroordeeld voor een misdaad, en even los of je schuldig
of onschuldig bent, zou jij heden veroordeeld willen worden op basis van
anwoorden van een machine als ChatGPT? Ik niet.
Wellicht dat het ooit zover komt dat bijv.
neurale netwerken net zoveel, of meer neuronen gaan krijgen als de mens,
en dat het niet meer voor ons te *bewijzen* valt of iets verstandiger
(ik heb het niet over kennislevel) is dan bijv. een mens, dat weet ik niet, maar
ik vrees het in zoverre, dat we als mens juist niet meer nadenken en
de machines in dat geval de antwoorden voor zoete koek aan gaan nemen.
*Dat* is mijn bezwaar. De machines doen het op dat vlak nog niet zo best namelijk.
Maar ik raak hier een gebied waar al zeer veel over geschreven en gesproken is.

In mijn optiek zijn zaken als chatgpt louter te zien als indrukwekkende,
maar ook teleurstellende hulpmiddelen. Zelfs lachwekkend slechte, vreemde,
antwoorden, zonder i.d.d. bewustzijn van intentie van de vraagsteller,
of bewustzijn van een groter geheel waarbinnen de probleemstelling leeft,
en op abstracte wijze opgelost dient te worden.

Het zijn m.i. nog steeds louter tools. Uitgebreidere vormen van informatieverwerking.
Is het voor alles dus geschikt. Nee, ik vind van niet, en ik hoop anderen
te prikkelen vooral daarover na te blijven denken.
Het blijven klassieke valkuilen, alleen wordt het steeds listiger
de val te herkennen.

Mijn mening over deze zaken heeft niets te maken met downplaying, maar
met realisme. Ik ben tevens van mening dat het commercieel belang achter
deze explosie van AI gebaseerde diensten eerder een vorm is van upplaying,
als we die termen dat toch hanteren.

Al deze AI vormen zijn niet *zelfbewust*, een daardoor onmogelijk "wijs".
En ik ben er blij om. Maar hoop wel dat men dat blijft (h)erkennen.

Wat betreft de regenworm. Je vraagt of ik dingen "zeker weet", dat doe ik niet.
Ik weet niets in dit leven echt zeker, dat weet niemand nl.
Je weet niet eens zeker of je wel bestaat in de vorm die je denkt bijv.
Dat is een heel ander terrein, maar men kan wel voorstellen dat een regenworm
als levend wezen ongeëvenaard is t.o.v. machines, hoe complex ook.
Stop het "verstand" van chatgpt in een tegenworm, en hij sterft binnen
een dag aan waanzinnig vreemde besluitvormingen.
Maar dat neemt niet weg, zoals ik eerder schreef, dat wij dat vaak
minachtend bekijken, omdat het onze doelen niet dient.
Dat maakt hedendaagse AI echter nog steeds niet superieur.
Een handige tool, mits correct bevraagd, en mits de antwoorden
goed gecontroleerd, onderzocht en geevalueerd.
Maar ook een enorme valkuil, en die wordt alleen maar groter
wanneer het slimme van het domme steeds slechter wordt
te onderscheiden.

U zegt het als docent te omarmen. Dat is prima, maar tot op zeker hoogte.
U ziet de informatie verwerking en verstrekking op het level waarop dit
gebeurt als oplossing voor een gebrek aan mens en tijd.
Ik zie dat als een vorm van armoede en een noodzakelijk kwaad.
U bent ermee geholpen, maar voor het grote geheel vind ik het vrij
triest.
Dat neemt niet weg dat kennisoverdracht via moderne middelen niet goed
is, integendeel, ik juich het toe, ik zie enorm voordeel in zaken als Internet,
communities, en veel en korte lijnen. AI past daar zeker in. Zelfs een
grote aanjager.
Maar wederom, het gaat dan over louter kennis. De mens die dit overgedragen
krijgt zou dan evt de component "wijsheid" kunnen vormen.
Een tool dus. Meer niet.

@Henry
eerst was het "de cloud" - toen "blockchain" - nu AI
Je bent een "early adaptor" die steeds tot dezelfde konklusie komt, het is "overhyped" dat verwacht ik ook bij AI.
Ik zie ook voordelen maar moest lachen over het artikel dat beweert dat AI zoals ChatGPT uiteindelijk snel aan dementie zal leiden omdat het zelfgegenereerde informatie gaat hergebruiken.

De intentie van constructieve feedback van Dino is duidelijk want eigenzinnig quote ik Pippi in eigen bewoording met: 'Wie niet waagt, die blijft maagd' omdat niet iedereen is blijven hangen in de knikkertijd. Geletterdheid is volgens ChatGPT een breder concept dan alleen lezen en schrijven doordat de bijvoeglijke naamwoorden om de kenmerken van zelfstandig naamwoorden gaan. In het decoderen van teksten vat ik het lange verhaal van Jeroen samen met: 'A fool with a tool is still a fool' want de kenmerken van een didactisch leergesprek zijn:

1.Dialoog & interactie voor een actieve uitwisseling van gedachten
2.Verkennen & reflecteren door het stellen van open vragen en doorvragen.
3.Diepgang & kritisch denken door meerzijdige standpunten in te nemen.
4.Flexibiliteit & zelfgestuurd leren om het begrijpen te stimuleren.

Volgens ChatGPT is begrip het zelfstandige naamwoord van het eindproduct van begrijpen en begrijpen is het werkwoord welke om het proces van het verkrijgen van begrip gaat. Want of de mens, zoals Jeroen zegt, geïnteresseerd is in het oplossen van problemen en daarom zoekt naar antwoorden lijkt me empirisch bewezen onjuist. Opmerkelijk in de mening is een vooringenomheid want het zijn vooral de auteursrechten die een verspreiding van kennis tegen houden. Het monopolie op leerboeken vormt dan ook eerder een probleem dan de mogelijkheden van AI als ik kijk naar het vastgeroeste Nederlandse onderwijs.

Dat is natuurlijk alleen maar mijn mening welke gebaseerd is op de waarneming van een jonge onderzoeker die tijdens lockdown zijn vleugels uit ging slaan door zelfgestuurd leren. Deze 'Icarus' leerde door ondernemen want niet gewaagd zijn beste lessen de ervaringen, al doende leert men. Of Cruijffiaans gezegd: "Je moet eerst leren verliezen om te kunnen winnen" omdat tegenslag vormend voor het karakter is. Luctor et emergo is het doel tenslotte (over)leven en de enorme valkuilen hierin leer je pas te graven als je weet hoe anderen denken;-)

Jeroen, bedankt voor je lange antwoord. We zitten op een ander spoor en bij elkaar komen doen we niet.


"Je wordt veroordeeld voor een misdaad, en even los of je schuldig
of onschuldig bent, zou jij heden veroordeeld willen worden op basis van anwoorden van een machine als ChatGPT? Ik niet."

Ik zou nooit veroordeeld willen worden op basis van antwoorden, maar op basis van feiten, of die nu opgelepeld worden door een mens, sensor of AI zou geen verschil moeten maken. We zouden een systeem als AI ook niet beslissingen moeten laten maken al was het maar dat je een AI niet kunt straffen voor foute beslissingen.

Maar zoals het op mijn overkomt laat je jouw kennis over chatGPT vertroebelen door je mening.

Overigens wil ik bewustzijn volledig scheiden van een discussie over intelligentie. Dus ik focus mij op het stukje intelligentie.

Anyhow, wat mij bezig houdt is dit: Hoe kan een dood systeem op basis van tekst tekenen van intelligentie en creativiteit vertonen? Is het een slimme truc? Het lijkt mij niet. Als ik elementen van een vraagstuk samenvoeg en daar een dialoog mee aanga met chatGPT dan komt het tot zinvolle conclusies die niet terug te vinden zijn met Google wat mij op de vraag brengt; Is intelligentie niet eigenlijk iets anders dan dat we dachten dat het was? Is onze intelligentie eigenlijk ook maar een stuk patroonherkenning met statistiek? Ik stel niet het al dan niet hebben van intelligentie van chatGPT ter discussie, maar meer wat het is. Ik twijfel eigenlijk aan mijn eigen intelligentie en dat ik wellicht minder bijzonder ben dan ik dacht.

Of populair gezegd; "You're absolutely unique, just like everyone else"

Maar allemachies. Wat is chatGPT (vooral versie vier) bijzonder. Als je de juiste vragen stelt krijg je zulke mooie verrassende en treffende antwoorden. Als ik snel meer wil weten over een onderwerp is chatGPT veel sterker dan Google. Zit het er wel eens naast? Zeker! Maar dat is bij mensen niet anders.. die moet je ook vaker checken.

En daar moet je het voor nu mee doen :-)

"waanzinnig vreemde besluitvormingen."
als dat het criterium is ..
wanneer ik nou om me heen kijk of naar mezelf.
vaak leek op dat moment iets een goed idee, soms zelfs dat niet maar dee je toch :-)

en de tragiek van stervende slimme regenworm.
misschien was die een hongerstaking begonnen tegen millieu problematiek.
of was die wel bezig met de zin van het leven.
of baalde zo dattie geen duim had om tools te hanteren en evolutionair kost dat noggal wat tijd om een duim te ontwikkelen.

Kennis laten vertroebelen door je mening.
Zou dat nou met wijsheid bedoeld worden ?
Nog een misquote om het af te sluiten :
It's life, Jim, but not as we know it.

Dag Henri,

Dank voor uw kritische kijk op zaken, evenals de andere reageerders.

Ik wil u toch nog iets meegeven (ook al zitten we i.d.d. deels op een ander spoor);
Twijfelt u alstublieft niet aan uzelf. (Uzelf dingen afvragen lijkt me prima.)
Ik schrijf geen kritiek, op niemand hier, ik bedoel het als gedachtegoed.
(Ik hoop dat u (en anderen) het met plezier leest, dat is mijn bedoeling.)

U hanteert zaken als ChatGPT in uw dagelijks werk als docent.
Een aantal redenen daarvoor beschreef u reeds.
Daarmee bent ook uzelf kennelijk van mening dat dit geschikt is,
terwijl u in feite nog overrompeld lijkt door de intelligente
antwoorden en zinnige dialogen die u met het systeem aangaat.
Immers, het vertoont tekenen van intelligentie en creativiteit
zoals u dat schetst, maar het blijkt nog steeds dat je op moet
passen met allerhande intelligent verpakte plausibele antwoorden.
Daar is een zee aan informatie, bewijsvoering, deductie en
gedachtenexperimenten te vinden op ... google & friends & more, maar
dat terzijde.

Vergis u niet in "tekenen van creativiteit". Het laat entertaining
kunstzinnige dingen zien, in tekst zowel als beeld, maar nog
steeds is dat op basis van info in de enorme "database", het zoeken
naar patronen nadat het de prompt heeft verwerkt, en daarmee
een wens lijkt te begrijpen en een soort doelmatigheid hanteert
om iets te bouwen/schilderen/schrijven/etc.
Je herkent de hand van bekende mensen erin terug, of erger, het
hanteert zijn eigen output's als onderdeel van nieuwe input in
je ZOU kunnen zeggen dat dat wellicht een ontluikend intellect
kan zijn met echte creativiteit, maar dat is het toch echt niet.
Het hanteert *geen eigen gevoel* wat het over wil brengen aan anderen.
Dus los van het indrukwekkende resultaat en los van het gevoel
dat het de ontvanger alsnog geeft.
Dat lijkt een onbelangrijk detail, maar dat is het niet.

Mensen kijken naar de sterren en vragen zich van alles af.
ChatGPT e.d. vragen zich (nog?) niks af. Die voeden zichzelf met
enorme hoeveelheden data in opdracht van zijn systemische constructie,
en zoeken verbanden, en scherpen dat steeds meer aan, en worden
een soort slimmer en slimmer door o.a. feedback.

Als je de output van louter een dergelijk systeem voor wáár aanneemt,
en dat gaat sneller dan je je bewust van bent, dan ontstaat er
een rare wereld.
Ja, het hanteert neurale netwerken, en zo werken de hersenen ook,
en dat zijn meesters in steeds verder aanscherpen en classificeren,
maar het is nog steeds machinaal (nog los van bijv. het *aantal* neuronen).
In een mens zit meer, of dan toch... lijkt meer te zitten.
Dat is voorlopig het grote "raadsel". Maar het is er wel,
dat is op dit moment niet te ontkennen.


Als je ChatGPT in de vorm van een mens zou zien, en daarmee in gesprek
zou raken, dan staat er in feite een ongelooflijke schlemiel voor je, die
enorm veel informatie uitkraamt, die ook nog zinnig is/lijkt (maar stel
maar eens andere soorten correcte vragen, en zie hoe hij daar op antwoordt),
maar geen enkele compassie heeft t.o.v. de vraagsteller en het universum
om hem heen, en geen enkele zelfreflectie kent.
*Dat* bijv. als docent inzetten vind ik persoonlijk nog steeds een bepaald risico.
Ik vind dat "niet wijs", indien men zich daar niet voldoende van bewust zou
zijn. "Ik vind" klinkt als een mening i.d.d., maar nogmaals, ik geef
alleen gedachtegoed mee, en hoop vurig dat mensen blijven nadenken,
breder dan een periode van euforie.
Ik moet bij dit soort zaken ook denken aan dingen als Orakels.
Daar zijn ook hele beslissingen op gebaseerd met gevolgen.
Kent u de Oracle database? Je zou kunnen zeggen dat SQL een prompt is
waarmee het systeem wordt bevraagd. Een vrij volwassen systeem. Er zijn echter
genoeg gevallen bekend waarmee middels SQL verkeerde verbanden zijn
gelegd en complete zeer plausibele onzin uitkraamden, en pas veel
te laat werd ontdekt.
Nu heeft SQL niets te maken met neurale netwerk AI, maar het tekent
dat in den beginne men ook enorm onder de indruk was van databases
en hun kracht. En allerhande bijgeloof ontstond over wat het allemaal
kan, en hoe simpel dat heden allemaal te gebruiken zou zijn.
Helemaal toen er slimme gebruiksschillen werden ontwikkelt, en wel, de
rest is geschiedenis.

Dat het t.a.v. onderwijs, mits wijs gehanteerd, echt wel next-level
kan zijn/is, los van mijn meningen op dit gebied, dat neem ik zeker
aan. Ik ben geen docent, en ken het probleemvlak niet voldoende.
Met name het idee dat u schetst dat er vrij persoonlijk ingespeeld
kan worden op de behoefte van leerlingen is verleidelijk, maar dat kan
breder beschouwd ook anders gezien worden.
Het lost echter voor u problemen op, op indrukwekkende wijze,
en dat lijkt me alleen maar mooi. Blijf wel nuchter-kritisch.

U (en heel veel anderen) bent onder de indruk van een wetenschap en concept
dat al vrij oud is, en allang (deels) voorspeld wat je van iets dergelijks mag en kan
verwachten, en ook welke gevaren er schuilen.
Dat mag natuurlijk, het *is* ook indrukwekkend, maar ken het a.u.b.
geen krachten toe die het niet heeft, maar helaas wel veinst.
Het kan ongetwijfeld een vorm van "intelligentie" genoemd worden, maar
(voorlopig?) niet meer dan dat.
Wel een zeer krachtige tool, zo krachtig, dat het op listige wijze zelfs
gevaarlijk is. Niet de tool zelf, maar wel diegene die acteert op
de uitkomst ervan.

Wellicht wordt het ooit anders, bijv. zelfbewuste systemen, maar
wat ik eerder zei, dan staat de wereld op z'n kop. Om vele redenen.
Als ik uit het raam kijk zie ik daar heden nog weinig van.
( Dat is dan empirisch vastgesteld, maar toch... ;-) )

Een tool. Meer niet. Nog niet.
Nu stop ik echt ;-)

@Jan,

Ik ben nooit fan geweest van blockchain en zag snel de tekortkomingen en de uselessness.
Cloud was wellicht hype, maar alles blijkt cloud te zijn, dus niet per se overhyped.

Ik ben geïnteresseerd in nieuwe dingen, maar ik stap echt niet op elke hype trein.

Metaverse had ik hoge verwachtingen van, maar dat was wensdenken...

AI is een fundamentele verandering net als Internet en cloud. Het heeft nog allerlei tekortkomingen, maar het is een nieuwe bouwsteen die dominant wordt in alles wat we doen, dus kan nauwelijks overhyped worden, hooguit op de korte termijn.

De Links over dementerende AI als gevolg van recursie.

https://www.heise.de/news/Kuenftige-KI-Modelle-potenziell-von-Demenz-bedroht-9209900.html

https://arxiv.org/pdf/2305.17493.pdf

Ik mag nog herinneren aan "number five is alive" en "it doesn't think, it doesn't feel, it only runs programs".

Intelligentie is een begrip dat niet eenvoudig is maar uitgaande van de fysische structuur van onze hersenen die niet alleen met elektrische impulsen werken maar ook door hormonen beinvloed worden, dan zie ik nog geen "werkelijke intelligentie" in dit soort programma's hoe handig ze ook zijn en hoe knap ze ook geprogrammeerd zijn.

Uw reactie

LET OP: U bent niet ingelogd. U kunt als gast reageren maar dan wordt uw reactie pas zichtbaar na goedkeuring door de redactie. Om uw reactie direct geplaatst te krijgen moet u eerst rechtsboven inloggen of u registreren

Vul uw naam in
Vult u een geldig e-mailadres in
Vult u een reactie in
Jaarbeurs b.v. gaat zorgvuldig en veilig om met uw persoonsgegevens. Meer informatie over hoe we omgaan met je data lees je in het privacybeleid
Als u een reactie wilt plaatsen moet u akkoord gaan met de voorwaarden

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2023-08-11T11:19:00.000Z Diederik Toet


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.