Meer winst in minder tijd = dubbele winst

Tijdsbesteding nederlandse mkb-directeuren beïnvloedt succes onderneming

Marktonderzoekbureau Heliview onderzocht, in opdracht van SAP Nederland, de werktijdsbesteding en -indeling van MKBdirecteuren. Begin maart 2006 interviewde Heliview online 420 directieleden van Nederlandse MKB-bedrijven, werkzaam in uiteenlopende branches. De onderzoekers wilden achterhalen of bepaalde kenmerken van een directeur te relateren zijn aan het succes van de onderneming. Dit is gemeten aan de hand van thema’s als tijdsbesteding en de mate van gestructureerd ondernemen. Aan de hand van de antwoorden onderscheiden de onderzoekers vier typen directeuren: de uitgebalanceerde, de controlerende, de delegerende en de interveniërende ondernemer.

DE UITGEBALANCEERDE ONDERNEMER
Werkt gemiddeld 45 uur per week en heeft voornamelijk gepland overleg; 22% van de respondenten. Dit type ondernemer werkt het minst aantal uren ten opzichte van de andere ondernemers. Hij kan met gemiddeld 27 dagen per jaar het meest van iedereen met vakantie en hij doet dat dan ook. Hij besteedt zo’n 31 uur per week aan overleg, dat vrijwel altijd gepland is. Die overlegmomenten verlopen efficiënt en hij hoeft relatief weinig problemen op te lossen. De werktijd die overblijft, besteedt de uitgebalanceerde ondernemer vooral aan contact met klanten en leveranciers. Daardoor schiet de aandacht voor zijn medewerkers wel eens tekort. Hij neemt zich dan ook voor om daarin te verbeteren ‘zodra zijn agenda dat toelaat’, want hij vindt dat personeel belangrijk is in het behalen van succes. Met dat succes zit het overigens wel goed, volgens hem.
Hij verwacht een bovengemiddelde omzetgroei en behaalt de hoogste winst.
 
DE CONTROLERENDE ONDERNEMER
Werkt gemiddeld 61 uur, vaak zonder pauze, en zijn overlegstructuur is voornamelijk gepland;
14% van de respondenten. Deze directeur is relatief jong en vaker alleenstaand. Hij of zij werkt meestal in een onderneming waar een MT aanwezig is. Dit type ondernemer besteedt 33 uur per week aan gepland overleg. Problemen oplossen maakt ook een fors deel uit van zijn werkpakket,
vooral omdat dit type ondernemer nauwelijks taken uitbesteedt. Relatiebeheer schiet er te vaak bij in. En dat wringt, want de controlerende ondernemer ziet klanten als de belangrijkste succesfactor voor de onderneming.
 
DE DELEGERENDE ONDERNEMER
Is zo’n 46 uur per week aan het werk en heeft voornamelijk incidenteel overleg; 26% van de respondenten. Ten opzichte van de andere typen ondernemers is de kans groter dat deze ondernemer een vrouw is. Vaak is ze ook wat ouder. Deze ondernemer overlegt vaak zonder afspraak, maar vergadert wel altijd binnen werktijd. Toch weet zij dagelijks tijd vrij te
houden voor pauze. Het leeuwendeel van de werktijd besteedt de delegerende ondernemer aan het oplossen van problemen en tijd voor klanten. Dat zijn voornamelijk bestaande contacten,
want aan klantenwerving komt deze ondernemer nauwelijks toe.
 
DE INTERVENIËRENDE ONDERNEMER
Kent een werkweek van gemiddeld 64 uur, overlegt vooral incidenteel; 38% van de respondenten.
Deze ondernemer werkt zelden in een bedrijf met een formeel MT. Dat doet hij -want het is meestal een man- liever zelf. Zoals hij vaak alles zelf doet. En dat kost tijd. Er gaan ook weinig
weekenden of vakanties voorbij zonder dat hij met zijn werk bezig is. Áls het al van vakantie komt, want daar heeft hij zo’n 19 dagen per jaar voor. Ook de gewone werkdagen zijn lang, want hij voert regelmatig een overleg buiten kantooruren. Bijna driekwart van dit type ondernemer krijgt dagelijks te maken met problemen die opgelost moeten worden. En dat gaat nogal eens ten koste van de aandacht voor zijn klanten en eigen medewerkers. Hij geeft grif toe dat daarin verbetering nodig is. Maar of dat ook omzetgroei teweegbrengt? Dat moet de interveniërende ondernemer nog maar zien.
 
 
 
VERSCHIL IN AANPAK, VERSCHIL IN SUCCES
 Waarom is het ene type ondernemer succesvoller dan het andere? Wat zijn de verschillen in aanpak? Om antwoord op die vraag goed weer te geven, zetten de onderzoekers de twee uiterste typen ondernemers tegenover elkaar. Ofwel: de uitgebalanceerde tegen de interveniërende directeur.
In relatie tot de gemiddelde onderzoeksresultaten, valt een aantal zaken op.
 
OVERLEGGEN
De gemiddelde ondernemer besteedt ongeveer tweederde van zijn werktijd aan overleg, ofwel zo’n 33 uur per week. De uitgebalanceerde ondernemer kan het met twee uurtjes minder af.
De interveniërende ondernemer vergadert echter wel 44 uur per week. Die uren gaan vooral op aan stafvergaderingen. Vermoedelijk is er een verband tussen de reden voor dit extra overleg en de mate waarin de interveniërende directeur bezig is met het oplossen van incidenten.
 
TIJD VOOR MEDEWERKERS
Zowel de uitgebalanceerde als de interveniërende ondernemer vindt dat hij te weinig tijd kan besteden aan zijn medewerkers. Ze komen er beiden niet aan toe. In de strakke tijdsplanning van
de uitgebalanceerde ondernemer is nauwelijks een extra gaatje te vinden. Slechts 55% van hen lukt het om de medewerkers minstens eens in de maand persoonlijk te spreken. De uitgebalanceerde ondernemer zou best meer tijd aan zijn personeel willen besteden, hij ziet het zelfs als een succesfactor. De interveniërende ondernemer heeft die behoefte iets minder. Hij besteedt dan ook al relatief veel tijd aan zijn personeel. Voor álle ondernemers geldt dat contact met de werkvloer als
succesfactor niet op de eerste plaats staat. Aan andere succesfactoren zoals klanten, processen of het product- en dienstenaanbod kennnen ondernemers meer prioriteit toe.
 
WINSTGEVENDHEID
De uitgebalanceerde ondernemer werkt doelgericht en efficiënt. Hij zet ICT-middelen efficiënt in en besteedt veel taken uit. Ten opzichte van de interveniërende ondernemer verzet hij méér werk in veel minder tijd. Uit het onderzoek blijkt dan ook dat de uitgebalanceerde ondernemer gemiddeld meer omzet maakt dan zijn interveniërende collega en 10% meer winst. Ook op de langere termijn doet hij het beter; volgens de onderzoekers heeft 90% van de uitgebalanceerde ondernemers een hoge omzetgroei ten opzichte van 69% van de interveniërende ondernemers. Volgens de onderzoekers verwacht 99% van de uitgebalanceerde ondernemers verdere omzetgroei in het komende jaar. Van de interveniërende ondernemers verwacht 13% helemaal géén groei.
 
 
INZET VAN ICT
Uit het onderzoek blijkt dat het overgrote deel (87%) van de vestigingen financieel/ administratieve pakketten gebruikt, 36% CRM-software inzet en het gebruik van ERP-software bijna 30% is. In tegenstelling tot de inzet en de beschikbaarheid van al deze vormen van potentiële professionalisering en efficiencyverbetering, is de MKB-directeur nog altijd gemiddeld 55 uur per
week aan het werk. Door de inzet van ICT is efficiëntere tijdsindeling mogelijk. Om processen te kunnen verbeteren, dienen ze echter eerst beschreven te zijn, waarna optimalisatie plaats kan vinden. Hiervoor is optimale communicatie onontbeerlijk en optimaal communiceren vereist structuur en helder overleg. Daarna kan het proces van automatisering in gang gezet worden. De uitgebalanceerde ondernemer voldoet meer aan bovenstaande aspecten dan de interveniërende. De uitgebalanceerde ondernemer maakt namelijk vaker gebruik van ERP- en CRM-systemen. ICT is van strategisch belang voor zijn organisatie. Deze factoren zorgen ervoor dat hij meer tijd heeft voor klanten, relatiebeheer en acquisitie. Hij heeft bovendien een meer optimistische toekomstverwachting - zowel in omzetgroei als groei in FTE’s.
 
GOEDE BALANS TUSSEN WERK EN PRIVÉ
Het succes van een onderneming bestaat uit meer dan alleen winstgevendheid in euro’s of procenten. Ook de mate van aandacht die de directeur besteedt aan de onderneming, aan zijn medewerkers, zijn effectiviteit tijdens overleg en oplossen van problemen bepalen het succes. Zelfs een goede balans tussen zakelijk en privé kan als een soort ‘winst’ gezien worden: de uitgebalanceerde ondernemer is succesvoller in minder tijd en heeft daardoor extra tijd voor zijn privé leven.
 
 
SAP BUSINESS ONE
 
GRIP OP UW PROCESSEN, GRIP OP UW ONDERNEMING
SAP Business One helpt u om zorgeloos te ondernemen. U krijgt méér grip op uw bedrijfsprocessen, uw klanten en uw onderneming. Dat leidt tot aanzienlijke tijdwinst, een forse besparing op uw bedrijfskosten en een beter nettoresultaat. Uw organisatie is zo voorbereid op groei en behoudt de gewenste flexibiliteit. SAP Business One kent bovendien geen lange implementatietijd, geen grote investeringen en geen hoge trainingskosten.
 

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Lees verder


Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2006-09-28T15:57:00.000Z
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.