Ernst Fuld (NGN) en Ron Tolido (Capgemini) pleiten voor drastische vernieuwing

Certificaten zeggen veel te weinig

Op het feestje ter ere van het 20-jarig bestaan pleiten NGN-directeur Ernst Fuld en Ron Tolido, chief technology officer van Capgemini, voor een andere certificeringsstructuur. Een nieuwe, grote beroepsorganisatie van ict-specialisten zou zo'n structuur, conform de richtlijnen van The Open Group, moeten uitwerken.

Het twintigjarig bestaan van Netwerkgebruikers Groep Nederland (NGN) hebben Fuld en Tolido, die één van de hoofdsprekers was, aangegrepen om de grote groep aanwezige it-specialisten wakker te schudden. Er zijn zo veel ontwikkelingen gaande dat it'ers niet moeten denken dat het wel overwaait en dat ze het wel redden met bijscholingscursussen - als ze die al volgen. "Het belang van informatietechnologie voor organisaties is drastisch toegenomen. It'ers moeten niet meer aankomen met praatjes over techniek, maar moeten zich verdiepen in bedrijfsprocessen, in manieren van bedrijfsvoering die mogelijk zijn met de nieuwe technieken. Zij moeten uit hun schulp komen", vertelt Fuld.

Om hen hierin bij te staan, wil de NGN-directeur een beroepsorganisatie voor IT-specialisten vormen. "Een onafhankelijke belangenorganisatie die alle it'ers in zich verenigt. Nu zijn de meesten actief in een clubverband rond een product of leverancier. Voor de leveranciers is dat prettig. HP bijvoorbeeld voelt weinig voor een landelijke beroepsorganisatie. ‘Wij hebben al Interex', krijg je dan te horen. Maar ik wil een groep die zich heel breed gaat inzetten; ook bijvoorbeeld voor het arbeidsvoorwaardenbeleid", legt hij uit.

Dat vakbonden zich op dat laatste punt ook al hard maken, vindt hij alleen maar positief. "Wij hebben in Nederland een uniek punt: het poldermodel. Dat moeten we benutten. Maar dan moeten de it-specialisten wel verenigd zijn om te kunnen meepraten; in één sterke, grote organisatie. Niet verdeeld over de ruim honderd clubjes die er nu zijn."

Strijdbijl begraven

"De it-industrie zelf heeft zich in ICT~Office verenigd, waar voorheen Fenit en Vifka als kemphanen tegenover elkaar stonden. Zij hebben de strijdbijl begraven. Het is nu tijd dat de it-specialisten dat ook gaan doen", stelt Fuld.

Hij voegt eraan toe dat de bestaande gebruikersverenigingen hun waarde zullen blijven houden. "Er zullen subgroepen zijn, 'special interest groups', maar allemaal onder de paraplu van de nieuw te vormen beroepsvereniging." Fuld erkent dat het niet eenvoudig zal zijn om de beroepsgroep te verenigen. Hij geeft zichzelf drie jaar; tegen die tijd moet er zicht zijn op de vorming van een dergelijke vereniging of federatie.

Hij vertelt dat er geen voorbeelden zijn in andere landen waar het kunstje van af is te kijken. "Maar die hebben ook niet de poldercultuur. Een klein landje als Nederland is wereldwijd vermaard om zijn kennis van landbouw, vervoer en water. We staan ook sterk op het vlak van ict, maar dat is nog te versnipperd om wereldwijde faam te krijgen."

Andere certificering

Eén van de taken die zo'n nieuwe beroepsorganisatie zou kunnen uitvoeren, is de opzet van een andere certificering. "De certificaten die nu trots aan de muren hangen, zeggen te weinig. Ik word vaak gebeld door werkgevers of iemand wel past bij een bepaalde vacature. Dan blijkt iemand tal van certificaten, zoals MCSE of van Oracle of IBM, te hebben, maar blijkbaar is dat niet voldoende. ‘Jij kent die man; welke persoonlijkheid heeft hij', krijg ik dan te horen. Dat is op te lossen door ervaring en competenties mee te laten wegen in certificaten. Een onafhankelijke beroepsvereniging zou het secretariaat van een dergelijke certificering kunnen voeren. We zouden het overleg kunnen aangaan met het onderwijsveld om ervoor te zorgen dat onderwijsprogramma's in de richting van dergelijke certificaten gaan."

Fuld vindt Tolido aan zijn zijde. Tolido is bestuurslid van de wereldwijd opererende standaardenorganisatie The Open Group. "Wij hebben al een certificering ontwikkeld waarin ervaring en beoordeling door een 'peer group' - een sparringspartner - meespelen. Die is voor iedereen te bekijken op internet. Bij Capgemini werken we al jaren met peer groups en ik weet dat enkele andere bedrijven dat ook doen, maar het zou landelijk moeten worden ingevoerd. En dan niet zelf weer iets gaan ontwikkelen; er is al een standaard proces beschikbaar. "

Hij stelt dat zo'n nieuw certificeringssysteem meteen laat zien dat de beroepsgroep volwassen wordt. Tolido weet dat India een fervent voorstander is. "Daar wordt wel veel waarde gehecht aan het certificeringsproces dat The Open Group heeft ontwikkeld." In Nederland toont het Nederlandse scholingsinstituut DNV-Cibit veel belangstelling voor het certificeringssysteem.

Toekomst NGN

In zijn twintigjarig bestaan heeft NGN al de nodige gedaantewisselingen gekend. Oorspronkelijk begonnen als Novell Gebruikersgroep Nederland, is de club omgevormd naar Netwerk Gebruikersgroep Nederland toen bleek dat het netwerkbesturingssysteem van Microsoft dat van Novell aan het verdringen was. "Het draait allang niet meer alleen om het netwerk, maar vooral om het belang van it voor de bedrijfsvoering. Daar moet het om gaan en daar heb je een vereniging voor de beroepsgroep voor nodig. Het is nog onduidelijk of dat een vereniging voor it-professionals (VIP) of een federatie (FIP) moet worden. Duidelijk is alleen dat we hieraan moeten werken", zegt Fuld.

Heilige huisjes wil hij graag omver werpen. "Als de vorming van een orgaan voor de beroepsgroep gaat betekenen dat de NGN daarin opgaat, dan is dat zo. Als het gaat betekenen dat Ernst Fuld daar geen rol meer heeft te vervullen, dan is dat ook zo. Er mogen geen belemmeringen zijn. Daarvoor is het te belangrijk om de beroepsgroep in Nederland op de kaart te zetten. Er zullen vast en zeker achterhoedegevechten worden gevoerd, maar het is onvermijdelijk dat de it-professionals zich als een collectief moeten gaan gedragen."

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Certificering is wat dat betreft net een rijbewijs.
Je hebt laten zien dat je de theorie en basispraktijk kent, maar de rest moet je in de buiten op de weg leren.


Je laat zien dat je de vraagstelling van MS heel goed begrijpt...verders niks.
Ik ken MCSE-ers die een server een dhcp adres geven.....euh...

@Henkie
Als elke-dag-lerend 'systeembeheerder'ben ik heel benieuwd wat je bedoelt met het geven van een DHCP adres aan een server. Ik neem aan dat je bedoelt dat een server een vast IP-adres moet krijgen in plaats van een variabel DHCP-adres, maar klopt die aanname?

"E?n van de taken die zo'n nieuwe beroepsorganisatie zou kunnen uitvoeren, is de opzet van een andere certificering."
Als opleidingen en certificatie-instituten dan toch bezig gaan, laat ze dan bij de WORTEL of /ROOT van het probleem beginnen!.
1. Laat (beginnende en huidige) ict-ers zelf de KEUZE om te leren wat ZIJ willen, op de manier zoals zij zelf leuk vinden.
Niet alleen microsoft en cisco opleidingen, maar bied een veel breder scala aan! Iets wat Ecabo al heeft begrepen.

2. Certificaten die geen praktijk ervaring toetsen zijn in mijn ogen compleet waardeloos. Waarom..?
Theorie kan iedereen uit zijn hoofd leren en ervoor slagen. Maar aan mensen die het geleerde ook daadwerkelijk ook snappen en daardoor succesvol kunnen toepassen, integreren, daar heb je wat aan, daar kun je op bouwen als bedrijf. De rest zijn leuke bankzitters met titel :-)

3. Schaf het huidige "kunstjes certificaten haal, waardering en beoordelings circus" af.
Ict is en blijft mensenwerk, zoals hierboven in de tekst al aangegeven word. De MENS lost het probleem op, niet het behaalde certificaat. Waarom is deze gehele industrietak - nog steeds niet verder ge-evolueerd - dan "alleen maar focussen op papiertjes" i.p.v. daadwerkelijk en oprecht de mens van vlees en bloed te leren waarnemen en waarderen die het ict_werk uitvoert?

4. Ontwikkel eerst de MENS in de ict-er.
Ict is en blijft mensenwerk, maar wat heb je aan een technisch begaafd ict-er die als mens niet uit de verf komt? Dat loopt vroeg of laat vast.

5. Leer de ict-ers opnieuw leren, bevorder creatieve denkprocessen (i.p.v. hoofd vol te storten met alleen maar theorie , zonder een link naar de realiteit) En dan niet alleen maar gamen he ;-) echt out-of-the-box leren denken, daar kom je verder mee.

"We zouden het overleg kunnen aangaan met het onderwijs veld om ervoor te zorgen dat onderwijsprogramma's in de richting van dergelijke certificaten gaan."
6. Ander optie (out of the box) voor ict-sector:
Waarom niet meteen een stap hoger, Ook hier naar de /root van dit probleem gaan?
Ga in overleg met de overheid. ministerie van onderwijs en schaf de belachelijke "leren - tot - je - 18de- plicht" compleet af.
Hierdoor ontstaat er voor jonge mensen de opleidings keuze vrijheid op vroege leeftijd.
Hier kun je als bedrijf dan weer positief gebruik van kunt maken.
>>
Net zoals vroeger in de bijv. "de bouw wereld" gebruikelijk was. Een ict-meester leert een ict_gezel het vak, hands on :-)
Neem als ict_bedrijf (eens) zelf je verantwoording, pak zelf deze structurele maatschappelijke uitdagingen aan.
Ga zelf jonge eigen mensen intern opleiden, en breng ze het vak bij "hands-on-terminal" gewoon in de praktijk, in je eigen keuken.
Ict opleiden is specialistenwerk, dat kun je zelf het beste. Dat wil je als bedrijf toch niet overlaten aan een "algemene overheid school"?
>>
En...Op deze wijze - als sneeuw voor de zon - de kloof tussen overheids-scholen en het bedrijfsleven ;-)

Denk je eens in - het beeld van een "gezamelijk ict opleidingsgebouw" in IEDERE provincie hoofdstad met daarin gevestigd:
- Logica "school of network management"
- IBM "mainframe acedemy"
- Sun "Unix gurus place"
- Novell "eDirectory Education"
- Capgemini "Software builder education"
- Cisco "router engineer"
- Oracle "database management" training
- Microsoft "cloud service" training
en. vele. vele.. vele andere mogelijkheden!

in plaats van een Rijks/Regionaal Opleidings Centrum waar te weinig keuze is en wat niet aansluit op het nivo wat het bedrijfsleven wil.

Tijd om terug te keren naar de /root van de ict-sector en te starten met ict-ervarings en praktijk gericht onderwijs!
De praktijk vormt de basis, waarna later "doceert" alleen de noodzakelijke theorie word toegevoegd!
waarbij

http://opengroup.org/certification/

Misschien helpt het de discussie als we eerst hiervan kennis nemen?

@henkie

je bent idd nog lerend....

wat er waarsch. bedoeld wordt is dat de server hetzelfde ip adres krijgt als de dhcp server, een klassiekertje

@Pascal...

Leuk je reactie maar ik ben alles behalve lerend...en ik weet precies wat ik schrijf..^^

@Ernst, thanks :-) voor de link

Henkie: vooral doorgaan met "alles behalve lerend" zijn...

Hiermee wil ik reageren op het artikel "Certificaten zeggen te weinig".
Ik ben het eens met de stelling en het gestelde, maar vind het verhaal onvolledig. Ik wil twee zaken noemen die met het oog op duurzaam ontwikkelen en beheren van competenties waardevol zijn:

1. De Rijksoverheid is actief met het project "Leren & Werken". Op basis van ervaring en kennis (opgedaan via opleidingen en/of ervaring) wordt vastgesteld wat iemand "waard" is. Dat kan tot uitdrukking gebracht worden in een ervaringscertificaat (lerenenwerken.nl). Opgedane kennis, bijv. blijkend uit de aan de kaak gestelde certificaten, worden als het ware gevalideerd. De intrinsieke waarde wordt gerelateerd aan bijv. HBO standaards expliciet gemaakt.
Scholing speelt een belangrijke rol bij het krijgen en behouden van een baan. Daarom wordt er de komende drie jaar voor 90.000 extra volwassenen een zogenaamd 'leerwerktraject' gerealiseerd om hen een diploma te laten halen. Dat kan zijn in de vorm van een duaal traject (leren en werken tegelijkertijd op de werkvloer) of een EVC-traject (erkennen van verworven competenties).Deze maatregel is onderdeel van Doorpakken met Leren & Werken; Plan van aanpak 2008-2011, dat de staatssecretarissen van Onderwijs en Sociale Zaken op 6 december hebben gepresenteerd. De extra maatregelen uit het plan van aanpak hebben tot doel het opleidingsniveau van de Nederlandse (beroeps)bevolking te verhogen. Hiervoor is het nodig dat mensen een leven lang leren, ??n van de speerpunten van dit kabinet om de arbeidsparticipatie van mensen fors te vergroten. (Bron: www.lerenenwerken.nl).
2. Het HBO kan mensen in een 4-jarig HBO traject laten starten op de plaats die past bij aanwezige kennis en ervaring. Men krijgt dan vrijstellingen voor het deel dat men "overslaat" door verderop in het traject te beginnen. In een intakeprocedure zoals wij die doen voor onze HBO studenten:
U heeft uw MCSE, CNE, AMBI of wat dan ook certificaat behaald? In een intake wordt e.e.a. administratief en inhoudelijk getoetst en u krijg al dan niet vrijstellingen voor een 4 jarig HBO traject. Dat resulteert bijv. in een traject van 14 vakken voor mensen met AMBI en 3 jaar ervaring, 16 vakken voor een MCSE? er met 3 jaar relevante werkervaring. Uiteindelijk kan iemand maatwerk krijgen: kennis en ervaring leiden tot vrijstellingen; per vak kan worden vastgesteld of de vrijstelling aan de orde is of niet. Meestal hanteren Hogescholen een soort collectief toelatingsbeleid. Dat kan echter op individueel niveau plaats vinden (maatwerk,dus).

Het mooie van het onderwijssysteem is dat alles wat iemand in zijn of haar "rugzak" heeft en van waarde is ook gewaardeerd kan worden. Je doet niets voor niets. En naast het "papiertje" telt ook de ervaring. Fantastisch!
Hiermee is de kwintessence van het genoemde artikel niet onderuit gehaald. We leen hopelijk waardevolle aanvulling gegeven.

Jilt Sietsma
NOVI Opleidingen/Hogeschool NOVI
j.sietsma@novi.nl

Het beklag is het product van de hoogconjunctuur dagen waarin mensen met totaal geen en/of de verkeerde achtergrond omgetoverd werden tot "IT-er" met 2 'bootcamp' weekjes.

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2009-02-05T11:26:00.000Z Teus Molenaar
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.