Sanderink tegen rvc: mond houden, ik ben klaar met jullie

Dit artikel delen:

'Jullie stappen naar de Ondernemingskamer? Veel succes ermee! Ik vind dat prima,' zo reageert Gerard Sanderink eerst richting zijn raad voor commissarissen (rvc) bij Strukton. Maar al snel loopt het overleg met de raad uit de hand. De Twentse ondernemer bijt de toezichthouders resoluut 'mond houden' toe als deze zijn functioneren als bestuurder willen bespreken.

Mails van Gerard Sanderink

Dit artikel is gebaseerd op een nieuwe serie e-mails (met in totaal 116 bestanden) die Gerard Sanderink deze week naar alle Kamerleden en wethouders en gemeenteraadsleden van vrijwel alle gemeenten in Nederland stuurde. Computable zag de bestanden in, waartoe ook een opname van een roerige vergadering met de Strukton-commissarissen behoorde.

Sanderink is helemaal klaar met de commissarissen van Strukton, het grote bouwconcern (vierduizend medewerkers) dat naast it-dienstverlener Centric zijn grootste bezit vormt. Dat de rvc zijn schorsing als topman van Strukton via de rechter een bestendig karakter wil geven, maakt weinig indruk op de koppige Twentse zakenman. Hij minacht de commissarissen en zal alles doen om hen kwijt te raken. 'Ik ben klaar met jullie' en 'snap je dat in jullie bovenkamer?', zo krijgen ze te horen.

Tijdens een vergadering met de commissarissen laat de autocratische (ex-)imperiumbouwer onomwonden weten wat hij van hen vindt. Hij verwijt de rvc 'dwaling, misleiding en bedrog'. Sanderink zegt dat ook Arjen Paardekoper, top-advocaat in het ondernemingsrecht, en de vermaarde strafpleiter Gerard Spong tot die conclusie zijn gekomen. Mede door toedoen van de commissarissen meent Sanderink in een financieel zeer penibele situatie te zijn terechtgekomen.

Kunstje geflikt?

Wat is er gebeurd? Sanderink Investment, de privéholding van de zakenman, kreeg in 2020 van Centric naast een dividend (normaal tien à twintig miljoen euro) een extra bedrag van tachtig miljoen euro overgemaakt. Op aandrang van Mazars, de accountant van Strukton, kreeg deze transactie de vorm van een lening in plaats van een dividend. Voor deze leenconstructie werd gekozen aangezien dat in verband met de corona-steun voor Sanderinks bouwbedrijven gunstiger zou zijn. Sanderink schoof dit privégeld vanuit zijn holding vervolgens door naar Strukton dat dringend behoefte had aan liquiditeit.

Centric-bestuurder Peter Wakkie eist die lening die op 23 april afliep, per direct op. Maar dat geld is er niet. Het saldo van Sanderink Investment staat op nul euro. Op de aandelen in die holding heeft Wakkie beslag gelegd, volgens Sanderink om een flinke greep op hem als volledig aandeelhouder te houden zodat Wakkie zijn plannen met Centric kan doorzetten. Voor de eens zo vermogende Sanderink dreigt thans een huizenhoog financieel probleem. Hij verwijt de Strukton-commissarissen mee te zijn gegaan in een constructie die voor Sanderink Investment rampzalig kan uitpakken.

De toezichthouders volgden een naar Sanderinks mening fout advies van Mazars. Deze accountant zou de structuur van zijn zakenimperium verkeerd hebben begrepen. De commissarissen zouden een afwijkend advies van CMS Advocaten voor Sanderink hebben achtergehouden. Als dat andere advies was gevolgd dan had Sanderink nu niet zo in de puree gezeten, aldus de zakenman die denkt dat hem een kunstje is geflikt.

De pestpokken gewerkt

In de vergadering met de Strukton-commissarissen half maart die bedoeld was om Sanderink uit te leggen waarom hij geen bestuurder meer van het bouwconcern mag zijn, moesten de toezichthouders het zwaar ontgelden. Eerst nog vrij kalm maar gaandeweg steeds driftiger roept Sanderink herhaaldelijk 'ik ben klaar met jullie, helemaal klaar. Totáál klaar.' Woorden als leugenaar en oplichter klinken.

De commissarissen stellen buiten het geschil met Centric over de lening te staan die volgens Sanderink eigenlijk gewoon dividend was waarop hij recht heeft. Ze krijgen ook geen kans om uit te leggen waarom Sanderink beter niet meer op het kantoor van Strukton kan komen. Zijn gedrag zou het herstel van het bouwconcern in de weg staan.

Maar voordat ook maar iemand hierover aan het woord kan komen, schreeuwt Sanderink totaal geen behoefte te hebben aan een uitleg. 'We zijn klaar. Ik wil geen lange discussie,' breekt Sanderiink hen af. 'Ik kan niet met jullie verder. Er komt een algemene vergadering van aandeelhouders waarin ik jullie ga ontslaan,' zegt de man die alle Strukton-aandelen bezit. 'Ik doe alles in het belang van de onderneming. Heb me de pestpokken gewerkt.' En kort daarvoor: 'Denken jullie dat ik mijn onderneming niet kan runnen?'

Pisnijdig

"Hoe haal je het in je kop mij te belazeren"

Wanneer een commissaris nog wat andere agendapunten van de vergadering wil bespreken, onderbreekt Sanderink hem woedend. 'Ik heb geen vertrouwen meer in jullie. Dat is hélemáál weg. Ik kan als aandeelhouder niet met jullie samenwerken.' En: 'Snap je dat in jullie bovenkamer?' Sanderink wacht het antwoord van de commissarissen niet af: 'Joseph (Kuling, red.), snap je dat? Even later zegt hij in zijn aparte taalgebruik: 'Joooooseph. Gaat dit in je bovenkop?'

Een andere commissaris, Bernard Fortuyn, zegt daarop de zaken rond Strukton met zo min mogelijk schade te willen afwikkelen. Bij het horen van het woord 'schade' wordt Sanderink pisnijdig. 'Bernard, die schade heb jij aangericht. Jij! Onvoorstelbaar, Bernard, hoe durf je dit te zeggen. Hoe haal je het in je kop mij te belazeren.'

Een andere commissaris onderbreekt hem. Sanderink reageert: 'Hou toch op. Ben je een ronddraaiende groep geworden?', een technische term die Sanderink even moet uitleggen. Nog kwader wordt hij als de commissarissen Sanderink erop wijzen dat ze moeten toezien op de compliance. 'Dat hebben jullie zelf verzonnen. Mond houden,' roept Sanderink.

Uit de gratie

Zelfs Sanderinks jarenlange vertrouweling Aike Schoots, tot november 2022 bestuurder bij Centric en nog altijd commissaris bij Strukton, is volledig uit de gratie. Tegen de man die Sanderink als zijn enige vriend beschouwde, zei hij: 'Aike, het vertrouwen in jou is helemaal weg.' Sanderink laat erop volgen dat hij zich door zijn eigen commissaris geen dolk in de rug laat steken. 'Dat gaat niet gebeuren.'

Volgens hem glijdt Strukton af nu de commissarissen hem buiten spel hebben gezet en zijn beslissingen terugdraaien. 'Jullie hebben rotzooi getrapt,' aldus Sanderink die er aan toevoegt dat de commissarissen ook nog aan de beurt komen zonder precies te zeggen wat hij daarmee bedoelt. 'Het is 'done' met jullie.' Opvallend was dat tijdens deze bijeenkomst ook Rian van Rijbroek regelmatig haar zienswijze geeft en onderzoeken aankondigt. 'De onderste steen komt boven,' laat ze alvast weten.

Strukton op het spoor krijgen

"Ik heb overal pionnen zitten. Óveral, Óveral!"

Verder zegt Sanderink dat bij Strukton 'de gekste dingen' gebeuren. Volgens hem wordt hij regelmatig op de hoogte gehouden. 'Ik heb overal pionnen zitten. Óveral, Óveral!' Ook haalt Sanderink een brief aan waarin een onderaannemer het voor de voormalige Strukton-topman opneemt. Deze zegt zo kwaad om de gang van zaken te zijn dat hij zijn verplichtingen aan Strukton niet langer wil nakomen. Sanderink waarschuwt dat als werken stil komen te liggen, het snel met Strukton is gedaan.

Maar Sanderink hamert erop dat hij Strukton weer helemaal op het spoor kan krijgen. Daarvoor is wel nodig dat de commissarissen verdwijnen en de Ondernemingskamer Sanderink niet buiten spel zet bij Strukton, net zoals dat bij Centric is gebeurd. Maar naar de komende zitting bij de Ondernemingskamer gaat Sanderink naar zijn zeggen 'met plezier'. Hij treft daar weer als voorzitter mr. Vink die zich in de Centric-zaak afvroeg of Sanderink nog wel 'het vermogen had om rationele beslissingen te nemen'. Sanderink besluit de vergadering met de commissarissen iets wat cryptisch: 'Ik wil Vink nog een keer ontmoeten.'

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Benieuwd waarom Wakkie die lening per direct opeist van de enig aandeelhouder. Die heeft dat vast niet van hem verlangd en kan normaalgesproken zonder meer een borgstelling van Strukton overleggen. Zit Centric zo dringend om geld verlegen?

Mij kan het eigenlijk weinig schelen maar het is wel een beeld van de communicatie van dhr Sanderink (waar ook al eens over is gesproken) en het bewijst keer op keer dat de man zich boven alles veheven voelt. Maar ik heb ook niks op met putsch uitvoerende directeuren.

Dhr. Wakkie moet als tijdelijk bestuurder het belang van Centric dienen in opdracht van de Ondernemingskamer en dus heeft hij beslag belegd i.v.m. de “lening” aan Sanderink Investments. Normaal mag de grootaandeelhouder flink met geld schuiven, maar mede door het onder bewind staan en de schorsingen, is er geen sprake vestzak-broekzak geldstromen voor indirect grootaandeelhouder Sanderink. Je mag je afvragen in hoeverre Strukton garanties kan geven dat Centric het geld op tijd terug kan geven, immers volgens dhr. Sanderink zou er groot gevaar zijn van Russische spionnen en reiderstvo.

De vraag 'Denken jullie dat ik mijn onderneming niet kan runnen?' is inderdaad de hamvraag voor de Ondernemingskamer. Dhr. Sanderink hoort zich te gedragen zoals een goed ondernemer dat betaamt, dus zich te richten op stabiliteit van de governance en zich te houden aan de compliance voor de afzonderlijke bedrijven. Als bestuurder mag Sanderink de toezichthoudende functie van commissarissen niet minachten. Oranjewoud N.V. en Strukton Groep N.V. hebben de Ondernemingskamer gevraagd de schorsing van dhr. Sanderink te verlengen “voor rust en stabiliteit van de onderneming”. A.s. woensdag 24 mei 2023 is de behandeling bij de Ondernemingskamer. Als de fam. Sanderink blijft tieren, blijft beschuldigen zonder feitelijke onderbouwing, dan maken ze geen enkele kans en zullen ook de resterende bedrijven onder bewind komen te staan, wellicht uiteindelijk definitief.

Voor Rianne Sanderink en haar man is er natuurlijk voldoende stof voor een fantastisch boek, omdat ze kunnen beschikken over velen eigen pionnen, zonder s. (^‿^)

Wakkie wordt geacht de belangen van (in dat jargon) alle stakeholders te dienen en dus ook die van de eigenaar. Sanderink heeft dat geld niet aan een boot of zo verkwist. Hij heeft dat waarschijnlijk te goeder trouw zo gedaan en het kan heel goed ook in het belang van Centric zijn geweest. Als hij enerzijds als bestuurder van Strukton die lening niet kan overdragen aan een andere partij en anderzijds wordt gedwongen die lening op een niet-passend moment niet terug te betalen en Wakkie gaat dat uitbuiten (met als groot risicoe nooit meer terugkrijgen door onmacht), kan ik me niet voorstellen dat de Ondernemingskamer dat als goede trouw van Wakkie aanmerkt. Hadden die mensen van RvB en RvC van Strukton hem ook al gek verklaard toen ie die 80 miljoen kwam brengen of vonden ze dat toen alleen maar geweldig?

Maar goed, hij heeft het natuurlijk aan zichzelf te wijten. HIj lijkt zelf de kansen te scheppen. Als ie verstandig is, bindt hij op tijd in om nog wat te redden maar dat lijkt er niet in te zitten.

Ik lees net dat de accountant van Strukton het jaarverslag 2020 niet heeft goedgekeurd wegens het ontbreken van gegevens. Strukton heeft dat jaar 198,4 miljoen euro verloren, maar het zou meer kunnen worden door een smeergeldaffaire. Dit komt op een voor Sanderink zeer ongelukkig moment naar buiten. Toeval?
Privérechtszaken en lastercampagnes voeren via je bedrijven tegen je ex en nog eens gaan aankondigen dat je een reeks rechtszaken gaat voeren tegen bestuurders, advocaten, rechters, commissarissen en ook nog eens velen ongevraagd via angstaanjagende mails “op de hoogte” brengen van beweringen, dat helpt Sanderink niet.

Het is de bedoeling dat ook de indirect eigenaar baat heeft bij het handelen van de bewindvoerder, maar Wakkie werkt voor de stakeholders van Centric en niet voor die van Strukton. Dat kan voor dhr. Sanderink nadelig uitwerken.

@Jaap: Eens. Hij heeft alles aan zichzelf te wijten. Maar als enig eigenaar van een befrijf van waarschijnlijk een paar honderd miljoen hoeft een lening van 80 miljoen niet zonder meer een probleem te zijn. Als ze met hun kaspositie toch al heel zwaar op een bank leunden, wellicht wel. Het kan nooit in het belang van Centric zijn om de enig eigenaar in een faillissement te storten. Als hij het als dividend uit had laten keren was er niks aan de hand geweest.

Je verwacht dat minimaal één actie, van wie dan ook, logisch is. Integendeel, op Sanderink zelf na, lijken alle spelers een dubbele agenda te hebben. En Sanderink heeft dan geen dubbele agenda, maar hij lijkt mij geestelijk niet helemaal in orde.

Uw reactie

LET OP: U bent niet ingelogd. U kunt als gast reageren maar dan wordt uw reactie pas zichtbaar na goedkeuring door de redactie. Om uw reactie direct geplaatst te krijgen moet u eerst rechtsboven inloggen of u registreren

Vul uw naam in
Vult u een geldig e-mailadres in
Vult u een reactie in
Jaarbeurs b.v. gaat zorgvuldig en veilig om met uw persoonsgegevens. Meer informatie over hoe we omgaan met je data lees je in het privacybeleid
Als u een reactie wilt plaatsen moet u akkoord gaan met de voorwaarden
Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2023-05-19T19:03:00.000Z Alfred Monterie


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.