'ICT-stelsel bij de overheid is rot'

René Veldwijk (Ockham): 'Ga over tot extreme transparantie'

Dit artikel delen:

De publieke ict is rot. Wezenlijke zaken zijn niet te veranderen. Dat heeft vooral met politieke en bestuurlijke besluitvorming te maken. Toch zijn er wel verbeteringen door te voeren op het gebied van aanbestedingen, aansturing en inrichting van de ict-organisatie, verwachtingspatronen en de mate van openbaarheid van systeemcode en -specificaties. Dat zegt René Veldwijk, partner bij ict-maatschap Ockham uit Vianen. Als kenner en criticus van de overheids-ict wordt Veldwijk vandaag gehoord tijdens de tweede openbare hoorzitting van de tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid.

Veldwijk sluit de hoorzitting af als laatste genodigde (zie kader). Hij heeft de tijdelijke commissie van te voren een brisant stuk gestuurd over het eerder ontsporen van twee grote projecten bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV): het bouwen van een polisadministratie en het systeem voor de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Veldwijk heeft met Ockham in 2006, nadat Capgemini gefaald had, wél een polisadministratie neergezet en die nog een half jaar geëxploiteerd. Hij schrijft in de begeleidende brief van zijn stuk aan de commissie: 'Nadere aandacht voor deze twee projecten is naar mijn mening relevant voor uw onderzoek. Kennis van deze mislukte projecten laat scherp zien hoe aanbesteding en uitvoering van ict-projecten werkelijk verlopen.'

Veldwijk heeft zich erover verbaasd  dat veel zaken met betrekking tot aanbestedingen niet aan de orde zijn gekomen tijdens de eerste hoorzitting van 25 april jongstleden. Hij doelt dan op aspecten als ontbrekende specificaties, voortrekken van leveranciers, omzetting van werkzaamheden van fixed price naar nacalculatie, geaccepteerde wanprestatie en corrupte verhoudingen. 'Volgens mij was een van de doelstellingen van die eerste dag om te achterhalen wat de meest voorkomende problemen zijn bij ict-aanbestedingen en contractmanagement. Daarvoor zouden twee casussen extra onder de loupe worden genomen: Werk.nl en de A73-tunnels. Beide projecten zijn echter tot nu toe nauwelijks aan bod gekomen.'

Nacalculatie

René Veldwijk (Ockham)

Ook vindt hij het jammer dat na de  eerste dag de indruk bestaat dat de ict-problematiek bij de overheid eigenlijk te verklaren is door twee oorzaken: incompetente ambtenaren en inhalige ict-bedrijven. 'Dat is niet juist. Ambtenaren weten heus wel wat ze nodig hebben en bedrijven zijn niet met voorbedachte rade bezig om onwerkbare systemen te bouwen waardoor ze zo lang mogelijk aan de slag kunnen blijven. Het grote probleem is dat in de afgelopen decennia een aantal mechanismen zijn ontstaan die het falen in de hand werken.'

Incompetentie bijvoorbeeld is in zijn visie  meestal niet de oorzaak van falen, maar een instrument voor managers, bestuurders en ict-bedrijven om hun doelstellingen te bereiken. 'Wie scherper kijkt, ziet ook bestuurders en uitvoerende ambtenaren die hun werk doen binnen onredelijke randvoorwaarden en die blootstaan aan diverse perverse prikkels.'

Veldwijk wijst bijvoorbeeld op het automatisme dat ict-bedrijven na een gewonnen aanbesteding op de in het bestek opgenomen vaste prijs gelijk al een prijs voor meerwerk zetten. 'Die maken er direct een nacalculatie-project van. Dat hebben ze geleerd uit het verleden. Dat kun je ze ook niet kwalijk nemen. Wat hierbij meespeelt is dat falen geen probleem is. De opdrachtgever neemt de schuld op zich want de bestuurders worden toch niet afgerekend. Wat je direct zou moeten invoeren is een aanbestedingsopzet die niet puur gericht is op een 'fixed price' en waarbij de afspraak geldt om direct stoppen met een leverancier als het niet lukt. Dan kun je opnieuw beginnen. Anders krijg je onmogelijke systemen waarvan de bouw nog jaren voortduurt.'

Lessen te trekken

Volgens Veldwijk zijn het uiteindelijk de politici en de bestuurders die de lijn bepalen. Zij moeten de voorwaarden scheppen voor een gezond speelveld en daarin falen ze voortdurend, vindt hij. 'Dat heeft ook vooral met nieuwe of veranderende wetgeving te maken waarvoor dan nieuwe systemen moeten komen of systemen moeten worden aangepast. Vaak lopen projecten uit omdat het in de praktijk moeilijk of onmogelijk is om daar een goed systeem voor te ontwikkelen. Wat gebeurt er dan? Niet de wetgeving wordt veranderd, maar er worden steeds meer mensen bijgezet. In het bedrijfsleven zie je dat niet, dáár wordt wel ingegrepen en het ontwerp aangepast .'

De polisadministratie en de WIA behoren niet tot het selecte groepje van zeven ict-projecten bij de rijksoverheid die nader zijn onderzocht in opdracht van de tijdelijke commissie. 'Zij heeft mij al laten weten deze twee projecten niet te zullen toevoegen aan de zeven casussen. Maar de commissie bepaalt nog wel wat ze met mijn stuk doet - openbaarmaking of niet - waarin ik beschrijf hoe de bouw van de polisadministratie en het WIA-systeem vanaf het moment van aanbesteding zijn misgelopen. Het is niet mijn bedoeling om de UWV-schandalen opnieuw op de agenda te krijgen. Ik wil de patronen centraal stellen die kenmerkend zijn voor het problematisch verlopen van de publieke ict. Uit beide projectgeschiedenissen zijn lessen te trekken.'

Vervreemding

Veldwijk is benieuwd welke vragen hij afgevuurd krijgt tijdens de hoorzitting. Hij hoopt de commissie te overtuigen van de noodzaak om de ict bij het Rijk anders in te richten. 'De publieke ict is rot. Ik vrees dat daar structureel niet snel veel aan te veranderen is, maar je kunt wel verbeteringen aanbrengen. Een van mijn suggesties is om de ict-organisaties anders in te richten.'

De Ockham-adviseur wijst er op dat de overheidsinstanties qua ict vaak zijn ingericht als een matrix-bedrijf. 'Dat werkt niet. Er ontstaan daardoor te veel schakels, waardoor het overzicht verdwijnt. It- en lijnmanagement lopen door elkaar heen. Bovendien is het niveau van veel ict-medewerkers zwak. Ze staan vaak te ver af van de dagelijkse praktijk van de ambtenaar. Er is sprake van vervreemding. Geen wonder dat ict-projecten dan langer duren dan gepland.'

Het Rijk werkt, ondanks dat er veel ict is uitbesteed in de afgelopen jaren, bij een aantal ministeries nog met grote it-afdelingen. Denk aan Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Justitie, Politie, Belastingdienst, UWV en Defensie. Veldwijk krijgt de indruk dat die eigenlijk bestaan bij de gratie van grote it-opdrachten. 'Ik heb wel eens meegemaakt dat wij een project met acht man hadden uitgevoerd, maar dat daarna de beheerkosten per kwartaal even hoog waren als wat het systeem had gekost. Terwijl de vuistregel in de ict-sector is dat de beheerkosten jaarlijks maximaal zo'n 20 procent bedragen van het totale ict-budget. Als je daar dan vervolgens over praat met de betreffende it-afdeling, dan weten ze niet waar je het over hebt. Ze vinden het normaal, want, tsja, de mensen moeten wel aan het werk gehouden worden. Ict bij de overheid is vooral coördineren en afstemmen.'

Extreme transparantie

Veldwijk is voorstander van het onderbrengen van de ict bij verschillende 'businesslijnen' (de kernafdelingen binnen een overheidsorganisatie). Die zijn verantwoordelijk voor hun eigen ict. Daarbovenop komt dan een kleine it-staf, die zich bezighoudt met gemeenschappelijke zaken als standaardisatie, licentiebeleid, aanbestedingsadvies, benchmarking en dergelijke.

'Met zo'n opzet ben je als opdrachtgever ook veel vrijer om zaken te regelen, vervolgt hij. 'Ik ben voorstander van publieke-private-partnerships (ppp's). Je hoeft als overheidsorganisatie niet alle ict in huis te doen. Als ik bestuurder van het UWV zou zijn  zou ik direct de financiële afhandeling - wat ze daar excasso noemen - in zo'n ppp te stoppen. Dat kan de markt beter en het ontlast je eigen organisatie.'

Maar, benadrukt  hij, zoiets werkt alleen bij transparantie. Het gevaar bij ppp's en uitbestedingsovereenkomsten is de lock-in en de bureaucratisering. 'Daarom ben ik groot voorstander van extreme transparantie: maak alles aan de overheids-ict openbaar: de broncodes, de specificaties van elk publiek systeem, de koppelvlakken met externe systemen. Laat andere partijen binnen en buiten het publieke domein meekijken. Dan voorkom je ook dat gekonkelfoes tussen ministeries en grote ict-partijen.'

Rookgordijn

Hij noemt in dit kader het programma ‘modernisering Gemeentelijke Basisadministratie’ (mGBA). Minister Plasterk van BZK weigert, ondanks een toezegging aan de Tweede Kamer, om de broncode en de relevante documentatie van het Burgerzakensysteem op verzoek geheel vrij te geven. 'De mGBA is een treurig voorbeeld van een ict-project bij de overheid dat volledig uit de klauwen is gelopen en waarbij een beperkt aantal ict-bedrijven veel invloed uitoefent. Het is volstrekt onduidelijk wat daar nu de status van is. Toen het geld op was, zei men in Den Haag dat het systeem voor eenderde af was. Er werd nog eens ruim dertig miljoen euro tegen aan gegooid en het zou dan ergens in 2018 af moeten zijn. Ik schat zelf in dat het maar voor 5 of 10 procent af is.'

Volgens Veldwijk wordt dit angstvallig stilgehouden, anders heeft minister Plasterk een groot politiek probleem. Dus hangen ambtenaren er een rookgordijn voor en wordt de hete brij alvast doorgeschoven naar een volgend kabinet. Dat neigt in zijn ogen naar frauduleus handelen. 'Als je dit bij de aanleg van bijvoorbeeld een snelweg zou uithalen - dat het geld op is en de snelweg nog lang niet af - dan heb je in de Tweede Kamer de poppen aan het dansen. Is het een ict-project dan hoor je de politici er niet over. Die mores moet worden veranderd.' 

Tot slot waarschuwt Veldwijk voor de overspannen verwachtingen die regelmatig over de publieke ict te horen zijn. Hij hoort dan weer minister Plasterk roepen dat in 2017 alle communicatie tussen het Rijk en burgers en ondernemers digitaal moet verlopen. 'Ten eerste moet je je afvragen of je dat wel wilt. Ten tweede kan ik je nu al op een briefje geven dat dit niet zal lukken. Dat is veel te ambitieus voor een omgeving waarin politieke en bestuurlijke besluitvorming het tempo bepalen. Hou het behapbaar en realistisch, luidt mijn dringende advies.'

Tweede hoorzitting

Het programma voor de tweede hoorzittingsdag op maandag 12 mei 2014 is als volgt:

09.45 uur             Lineke Sneller

                             Hoogleraar Toegevoegde waarde van IT bij Nyenrode Business Universiteit 

11.30 uur             Ruud Leether

                             Bedrijfsjuridisch adviseur ministerie van Veiligheid en Justitie 

13.30 uur             Jan Flippo

                             CIO Gemeente Amsterdam 

15.15 uur             Gerard Meijer

                             Directeur/eigenaar KWD Resultaatmanagement en senior projectmanager voor overheid en bedrijfsleven 

17.00 uur             René Veldwijk

                              ICT-ondernemer 

De hoorzittingen zijn openbaar en vinden plaats in de Thorbeckezaal in de Tweede Kamer. De hoorzitting is ook rechtstreeks te volgen via de website van de Tweede Kamer.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Hmm Klinkt als een interessant topic voor het debat en congres Ethiek en ICT wat we op 27 mei houden.

We worden geterroriseerd door een leger van 455 000 macht misbruikende ambtenaren, die de werkzaamheden van 200 000 ambtenaren onder elkaar proberen te verdelen en vaak uit verveling, werkgelegenheid voor zichzelf creëren. De bewijzen zijn legio, vraag aan nette ambtenaren (die zijn er natuurlijk ook) hoeveel van hun collega's er volgens hen overbodig zijn. Doe het af en toe eens! het antwoord zal meestal zijn, tussen de 30 a 40% en dat levert voor de samenleving een heel groot probleem op. Als er vanwege symboolpolitiek weer eens een ontslagrondje gehouden word, gaat dat op vrijwillige basis met ferme financiële vergoedingen. De slimme ambtenaren maken daar gretig gebruik van en de minder slimme of bejaarde blijven dan achter. De slimme beginnen gelijk een eigen bureau en laten zich inhuren door de achtergebleven ex collega's. De kosten van dat inhuren zijn dan vaak ruim 4 X hoger of zelfs ongelimiteerd, voorbeelden zijn aantoonbaar. Hier nog 1 een IVW ambtenaar wordt in 2013 aangesteld als projectmanager Boord Computer Taxi(BCT). Veel Taxi's waren toen reeds voorzien van een online Boordcomputer, de projectmanager bedacht op het reeds bestaande systeem een pincode, hij noemde dat de digitale handtekening. Deze man is 7 jaar projectmanager geweest over de BCT en nu worden de goede systemen in de taxi's verplicht door de overheid vervangen, door haperende systemen. We hebben het over 11 jaar waanzinnige overheid en die gaat nu natuurlijk niet toegeven hoe fout ze bezig zijn. Vijf miljard per jaar over de balk gekieperd en wat doen we er aan?? Het ambtenaren leger is machtig, ze weten niks en ze adviseren de Ministers die nog minder weten grrrrrrrr.

"Ik heb wel eens meegemaakt dat wij een project met acht man hadden uitgevoerd, maar dat daarna de beheerkosten per kwartaal even hoog waren als wat het systeem had gekost."

Misschien dat Veldwijk even meer duiding daaraan kan geven omdat er nog wel wat verschil zit tussen iets opleveren en het in operationele staat houden, misschien was het wel allemaal 'houtje-touwtje' wat hij gemaakt had waardoor de exploitatiekosten een veelvoud waren van product of dienst. Even voor de duidelijkheid, een op open source gebouwd CMS kost niet veel maar dat zegt dus nog helmaal niets over de beheerkosten ervan.

De wereld is niet zwart-wit en de problematiek is zeker niet te verklaren door de stellingname dat deze veroorzaakt wordt door incompetente ambtenaren en inhalige ict-bedrijven. Je zou wel kunnen stellen dat beide partijen elkaar onvoldoende begrijpen en/of naar elkaar toe willen bewegen. En dat wordt moeilijk want het is de macht van publieke bestuurders versus prestatie ten gunste van aandeelhouders. Het denken in besteden van budgetten tegenover het zoveel mogelijk zo effectief leveren met een zo hoog mogelijke winst. Zelfs als je opzet uit de vergelijking neemt dan nog is 1+1 geen 2.

En wie zou dan naar wie moeten toegroeien om het te laten werken? Normaal zou je zeggen de opdrachtnemer naar de klant. Aangezien de overheid er is voor de burger en niet andersom neig ik er echter naar het in deze om te draaien. Verklein als overheid de afstand tussen wens en de realiserende partij. Inderdaad geen logge en grote aparte ICT organisaties meer, maar als Departement zelf ICT doen, binnen werkbare kaders van een centraal goed doordachte rijksarchitectuur. Leg de financiële verantwoording neer bij de Departementen en dan niet als zijnde (het jaarlijkse) budgetbewaking, maar als echte financiële huishouding.

Dus niet binnen de afschrijvingstermijn al naar het volgende hardware concept zonder een goed afgewogen investering- en/of terugverdien model. Niet uitgeven om het budget op te maken, maar bewust en transparant omgaan met het van de burgers ontvangen geld. Dus ook grenzen stellen, je kan nu eenmaal niet elk jaar de nieuwste smartphone hebben. Dat kan de gemiddelde burger zich niet veroorloven, dat kan een commercieel bedrijf zich niet veroorloven, dus waarom denken (sommige) ambtenaren dat zij dat wel verdienen?

Commerciële bedrijven hebben er baat bij hun toegevoegde waarde transparant en succesvol te bewijzen. Een klant uitmelken wraakt zich vroeg of laat, terwijl echt commercieel handelen en leveren naar verwachting een formule voor meer opdrachten is. Als klant als overheid kan je daar goed op inspelen door als ware partners naar je eindgebruikers te gaan. Blijft die deur vanwege welke motivatie dan ook gesloten, dan zal men de ICT binnen de overheid blijven bezien als een geldverspillende speler die opereert vanuit een (bewust) ingenomen underdogpositie.

Het voornaamste oorzaak van het mislukken van o.a. de ICT projecten bij de overheidsinstanties wordt veroorzaakt door:

- Politieke sentimenten door de bemoeienis van de managers van de verschillende afdelingen (vaak gaat het om eigen belang).

- Ondeskundigheid van de ambtenaren, die managers zijn geworden, terwijl zij geen manager hadden moeten zijn.

Hierdoor mislukken jaarlijks ongelooflijk veel (ICT) projecten, terwijl de topmanagers zwijgen bij de meeste overheidsinstanties over deze mislukking.

Goed dat er naar gekeken wordt.
Het lijkt mij inderdaad verstandig zijn om bij kabinetsbesluiten ook de gevolgen mee te laten wegen.
"We gaan het helemaal anders doen" zorgt vaak (onder andere) voor grote ICT problemen terwijl de situatie wel anders wordt maar niet iets oplost.
Hetzelfde geldt voor leraren die opeens heel anders les moeten geven.
Zorg die een DBC moet invoeren.
Overhevelen van Rijks naar lokale overheid. Het heeft allemaal veel organisatorische consequenties maar het eindresultaat blijft gewoon hetzelfde (lesgeven, zorg verlenen)..

Iets minder stokpaardjes en meer realisme zou veel geld besparen.

Ondanks de aanpassingen afgelopen jaar, blijft de huidige vorm van aanbesteden voor veel van de genoemde problemen zorgen. Best Value Procurement, de relatief nieuwe logische inkoopmethode die al enkele jaren zeer succesvol wordt toegepast bij onder andere Rijkswaterstaat, zou direct verplichte kost moeten worden voor overheidsinkopers en -projectmanagers. Groot knelpunt is echter dat veel van die mensen de mindswitch niet kunnen maken waardoor het invoeren lastig is. Maar voor wie open staat voor nieuwe ideeën is het uitermate interessante materie.

Is dit fenomeen nu speciaal iets dat voor de overheid geld? Lijkt me haast niet, zoveel bedrijven bijten in het stof omdat besluiten genomen worden op basis van goede marketing.
Een of ander ei met een snelle babbel en stropdas die produkt X,Y of Z weet aan te smeren zonder zelf maar het flauwste benul te hebben wat het voor impact heeft als het niet in de organisatie past of domweg niet als verwacht functioneert.
Om de zelfde reden wordt ook overal het zelfde aangeschaft, zelfs de bakker op de hoek moet een SAP systeem hebben, en de bloemenkraam op de markt heeft Office360 nodig... wat was voor dergelijke ondernemers ook al weer mis met een gewone spreadsheet? En dan noem ik hier nog maar wat voor iedereen te behappen voorbeelden.
Zodra het ook maar een beetje technisch wordt blijven er ineens wel heel erg weinig mensen over die een gefundeerde keuze kunnen (maar vooral durven) maken.

De heer Veldwijk is ook 1 van de huurlingen die bij het UWV heeft gefaald en al eerder wat over geroepen heeft..... Waar hij nu opnieuw het recht van spreken vandaan haalt....

Wat mij betreft maakt iedere overheid in NL verplicht gebruik van een centraal architectuurteam dat projecten kan subsidiëren, waarbij hergebruik, kennis-overdracht en uniformiteit van werken centraal staan.

Bij uniformiteit van werken, ambieer ik een echte methode. In mijn definitie is een methode zeker geen checklist, maar een manier om tot resultaten te komen. Voor de oldies: dus geen SDM maar JSD. Een klein werkgroepje met mensen van de 'gestampte pot' met klassieke werkervaring uit de financiële mainframe-wereld zou een dergelijk team gestalte kunnen geven. In de eind 70-er en begin 80-er jaren, werd door de toenmalige banken en verzekeraars geinvesteerd in kwaliteit. De oldies die in die periode zijn klaargestoomd voor het echte werk, zijn in staat de benodigde kwaliteit te leveren. Voor de onderwijs-gevenden geldt doorgaans: hij die kan doet, hij die niet kan, onderwijst. Droevig maar waar. Met betrekking tot de hogere managers zijn de ervaringen zelfs nog aanzienlijk minder positief.

Ik raad iedereen aan te luisteren naar de hoorzittingen van de tijdelijke commissie ICT van de Tweede Kamer. Heb zojuist Rene Veldwijk in akelige details horen beschrijven hoe dit in de praktijk gaat. En ontkennen helpt hier niet.
http://tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/tcict/index.jsp

René Veldwijk, ik ben het vergaand met u eens. U beschrijft de min of meer de algemeen geaccepteerde analyse over hoe het gaat met de ICT bij de overheid en aanverwante organisaties.

Maar wel een paar opmerkingen. Competentie bij ambtenaren is heel veel meer dan weten wat je nodig hebt. Het is onder andere ook het ontwikkelen, verkrijgen en beheren van wat je nodig hebt en dat voor een redelijke prijs. En die competentie hebben veel ambtenaren niet, vooral die politiek scorende figuren. Die maken gebruik van een stukje inhaligheid bij ict-bedrijven. Die bedrijven zijn gemakkelijk extra onder druk te zetten om slecht ICT-beleid uit te voeren, of gewoon slecht politiek beleid. Er zijn veel opdrachtgevers die incompetent zijn als gevolmachtigde opdrachtgever en als adviseur van de politiek bestuurders. Ze zijn meestal wel heel competent in het verhullen wordt waar het fout is gegaan. Het is inderdaad het gebrek aan transparantie.

Verder verlopen de grote PPP-constructies meestal net zo als megalomane projecten. Denk bijvoorbeeld aan lock-in en uit elkaar groeien (niet alleen bij ICT-gerelateerd ontwikkelingen). PPP is dus op zich geen oplossing. En begin liever met PPS-constructies, want partnership vergt gelijkwaardigheid en meestal ook meer alignement dan beide partijen kunnen opbrengen.

@JanvanBon Dat is een mooie link, zit al een eerste verhoor te luisteren.
@Pascal Dat denk ik ook waar het geld is gebeurt het, kostenverlindende projecten die niet brengen wat er van verwacht wordt.

Politiek neemt per definitie besluiten op basis van machtsverhoudingen en politieke overtuiging. Inhoud en feiten spelen daarin geen rol; hooguit als 'window dressing' en als middel om de hogere doelen (macht en massa) te bereiken. In politieke organisaties is het niet anders, het gaat uiteindelijk helemaal niet om het inhoudelijke projectresultaat ('naïeve ICT-ers toch...'), maar om het proces en wat je met het doorlopen van het proces qua machtspolitiek kunt bereiken. Die politieke, of beter gezegd verpolitiekte, cultuur kom je buiten de overheid in het bedrijfsleven ook wel tegen, vooral in grotere organisaties die het zicht op het primaire bedrijfsproces verloren zijn.

Ook niet onbelangrijk dat de vorm van aanbesteden ons door Europa is 'opgedrongen'. Maw dat heeft het alleen maar verergerd.

En uit eigen beperkte ervaring durf ik zeker wel te stellen dat er vaak bewust naartoe wordt gewerkt om een ICT project te laten mislukken zodat er meerwerk ontstaat. Alleen zijn die verantwoordelijke mensen gewiekst genoeg om zich hiervoor heel goed in te dekken en anderen hiervoor te laten opdraaien die met de beste wil van de wereld hun werk hebben gedaan.

Jan van Bon, zeker een mooie link.
Wat ik schokkend vind... als je naar het youtube kanaal kijkt :
https://www.youtube.com/channel/UCEqXS8PoH57XaizXKMTL_UQ

Dan zie je dat het aantal views drastisch laag is, terwijl het initiatief meer dan geweldig is. Dit zou de hele overheid moeten doen. Gewoon openheid van zaken, mensen de kans geven mee te kijken. Pluim voor dat initiatief.

In het kader van interessante zaken zie iRijk, die heeft ook een YouTube kanaal (https://www.youtube.com/channel/UCypgjn0PIX2Ul-Y0kRXU1hQ ) en heeft daarvoor dus filmpjes laten maken... het aantal views komt meestal niet boven de 100 uit en die filmpjes staan er al jaren op.

@Henri Toen ik gisteren ging kijken naar Dhr Veldwijk stond die op 27 views, ik zie er nu al 150. En als je naar de video's van de eerste zittingsdag kijkt dan varieert dat tussen de 500 en 1200 views. Dat vind ik toch nog niet eens heel slecht. Het zijn hele lappen waar je doorheen moet maar ik kreeg er geen genoeg van. Na Verhoef, Veldwijk eindigde ik gisteren met Mevr. Tankink. Vind het geweldig om te kijken tot nu toe. Vooral Veldwijk, die ging helemaal los en die gaf een aardig inkijkje in de ICT cultuur bij de overheid (en ik denk op vele plaatsen meer). Hij had het nog net niet over het ICT-bordeel.

@Crox,
Het UWV is idd wel een zeer grote schandvlek op het blazoen van ons vakgebied.
Dit is vooral zo omdat er in de afgelopen vijftien jaar zoveel ICT mensen op straat komen te staan die het probleem al lang tegen minimale kosten sucsesvol hadden kunnen oplossen.
Ik heb altijd de indruk gehad (en heb dat nog steeds) dat het in het belang van het UWV (of de Nederlandse staat) is dat de systemen bij het UWV (en wellicht op andere plaatsen) niet, niet goed of iig slecht functioneren.
Bedenk bijvoorbeeld eens wat er zou gebeuren als ineens alle spookvacatures zouden verdwijnen.

Ja, als niemand verantwoordelijk is of wordt gesteld dan zal nog wel zo blijven ook. Shit up, shit down.
Het is van laag tot hoog om te huilen in ICT overheidsland.
Uitbesteden is de enige optie die nog rest.
Laat de overheid zich bezig houden met alles behalve ICT.
Ambtenaren kunnen prutsen wat ze willen de ingehuurde medewerkers zijn vaak al vertrokken en die krijgen dan de schuld.


@LangeNeus Ik denk dat juist het uitbesteden en het over de schutting gooien van kennis en techniek de grote ellende is. Je bent overgeleverd aan de goden. De overheid moet het gewoon in eigen hand nemen en zelf weer controle over de inhoudelijke en technische kant van de ICT krijgen. Als je de verhoren nagaat is eigenlijk het probleem dat bijna het hele traject in handen van externen wordt gelegd, kwa kennis en ook technisch inhoudelijk. De overheid is niet in staat om die aanbiedingen ict inhoudelijk te bekijken. Dus om nu de schuld bij ambtenaren te leggen vind ik wat kort door de bocht, de wanpresterende en graaiende ict leveranciers kun je dit net zo goed aanrekenen. De overheid als melkkoe, overigens gebeurt dit overal waar geld teveel is. Maar de overheid zou zich moeten realiseren dat alle kennis verpakt zit in haar automatiseringssystemen en dat je dat niet in handen van externe bedrijven moet leggen, dat is een ongezonde situatie.

Ik heb even kort contact gehad met Ton Elias, u weet wel, de voorzitter van ... die voor deze carrière move parlementair journalist was. U ziet in deze commissie mensen zitten die met de materie IT, behoudens misschien het gebruik van.... niet zo heel erg veel op hebben.

Dat betekend dus ook hier dat de commissie zich volledig afhankelijk op moet stellen van de expertise van anderen en zich dan ook op die expertise van anderen moet verlaten. Daarmee bega je dan meteen die klassieke fout en valkuil waar al die Fails bij de overheid op zijn gebaseerd. Geen kennis van zaken hebben maar wel een cruciale vinger in de pap of proces.

Die hele commissie is volkomen overbodig.
In eerdere commentaren ben ik ongemeen duidelijk geweest. Materie IT is volkomen afhankelijk van 'Voorbedachte Waarde'. Als je daar even over wil nadenken kun je niet anders dan concluderen dat wanneer dit het geval is, de hele materie IT, op en inzet, volkomen voorspelbaar is.

Als je dat alleen al als gegeven even overdenkt, dan weet je ook meteen dat er maar twee oorzaken van 'fail' kunnen zijn. Onjuiste waarde, waardoor een stap of proces om zal vallen, of incompetente politici en vooral commerciële partijen, die tegenstrijdige beslissingen nemen in die ingezette processen.

Voor die eenvoudige conclusie heb je geen politiek gericht 'tijdelijk instrument' nodig om tot deze conclusie te komen. En wat zullen de aanbevelingen zijn van die commissie denken jullie? Ook die kan ik al uittekenen voor jullie.

Hopeloos politiek correct geneuzel, de aanbevelingen volkomen ontoereikend omdat.... niemand van die commissie ook maar enig idee heeft hoe IT werkt. En dan krijgen zij er nog eens enkele maanden bij om hun onderzoek.... 'verder te verdiepen'.

Gewoon weer een politieke poppenkast die nergens toe zal leiden. Heel voorspelbaar.

@Numoquest Ik heb al een aantal van deze verhoren gezien en ik moet zeggen dat ik het het heel interessant vind. Ik weet bijvoorbeeld niet of je het verhoor van Veldwijk gezien heb, het is een aanrader. En dat zijn meer van die verhoren. Ik zie in het geheel geen bezwaar dat deze commissie geen achtergrond in de ICT heeft. Misschien wel integendeel. Zij proberen boven water te krijgen waarom de kosten voor ICT projecten bij de overheid zo uit de klauwen gieren. Dat is volgens mij iets wat verder gaat dan sec ICT, daar komen ook bijvoorbeeld de aanbestedingen om de hoek kijken, de ingewikkeld politieke organisatie of dat blijkt dat projecten bijna volledige extern worden uitgevoerd. Of dat onkunde dik betaald wordt. Dat kan een niet ict-er ook vaststellen. En laten we nu maar eens afwachten waar de commissie mee komt, ik denk dat er veel verstandige en onthullende dingen gezegd zijn. Ook al is het soms een ongeordende soep. Daar moet je met gezond boerenverstand ook wat van kunnen maken.

Dan nog de alleswetende ICT-er. Ik geloof niet dat die bestaat. Werk ook al een tijdje in de ICT maar ik heb nog steeds het gevoel dat er meer is dat je niet weet of snapt dan dat wel zo is. Ik kan misschien een beetje meepraten. Wel heb ik gezien dat bij projecten vaak andere belangen tellen dan alleen het inhoudelijke maar dat kan je verwachten waar geld in overvloed is. Ook in het bedrijfsleven. Daarom vind ik het heel goed dat deze commissie er is en deze openbare verhoren gehouden worden. Ik denk dat het heel zinvol is.

Beste Louis,

Dank voor je reactie weer op mijne. Je kunt van te voren aangeven waarom projecten bij de overheid zo vaak mank gaan. Basaal kun je dat in vijf punten neerzetten.

1. Incompetentie
Het gros van de overheid heeft geen enkel idee hoe IT in de basis werkt, maar zit wel op strategisch beslissende plekken, met natuurlijk alle voorspelbare gevolgen van dien.

2. Impotentie
Het onvermogen in en met IT zinvolle zaken in te kunnen zien, op te zetten, te begeleiden, dat alles ingegeven door.....

2. Politiek
IT als vehikel en als materie is A-politiek. Ambtenaren en politici zijn dat niet. Een groot breekvlak zal je dan ook hier vinden waarom het zo vaak en voorspelbaar fout gaat.

4. Commercie
Ook de commercie kan niet gevrijwaard worden van 'een zwarte piet'. Men kent bovenstaande dondersgoed en weet fails heel goed af te wentelen op zaken, oorzaken en redenen, die verder niet kunnen worden vervolgd. Tenminste, ik heb nog geen ambtenaar of politicus aangesproken zien worden op de grotere of kleinere fails van IT trajecten en projecten.

5. Ego
Vooral het gegeven dat er weinig sprake blijk van zelfreinigend vermogen bij overheid en politiek, is eveneens een heel groot probleem bij het nu ingezette traject. Daaruit kan namelijk weinig anders dan een halfslachtige en politie geëngageerde weergave en verslag worden gedaan en natuurlijk het welbekende kopje.... 'Lessen te leren voor de toekomst...'

Wil je een helder antwoord?
Zorg er dan voor dat beslissingsnemers de competentie(s) hebben zoals je dat in het bedrijfsleven ziet. Gewoon de juiste man op de juiste plaats. Heb je niets met IT? Prima, dan word je gewoon vervangen door iemand die daar kennis en ervaring mee heeft.

Dat betekend tegelijkertijd dat die beslissingnemer van de overheid de kennis en ervaring heeft op het vlak waar men zich op dat traject/project mee op houd. Dan word namelijk het commerciële en politieke van ondergeschikt belang maar word het slagen van opgezette projecten leidend.

En voor dat alles heb je geen 'tijdelijke' commissie nodig om tot die conclusie te komen. Hoogstens inzicht en 'common sense'.René Veldwijk is academicus en daarmee ook theoreticus. Hij heeft databasebeheer gestudeerd maar dat maakt hem nog geen ontwerper of ontwikkelaar van applicaties voor eindgebruikers. Daarvoor ontbreekt bij hem het gevoel met de eindgebruikers. Een database moet niet alleen gevuld kunnen worden, maar de informatie moet ook nog verwerkt worden door processen. Daarvoor heeft hij volgens mij te weinig kennis of gevoel.
Ik vraag me af of hij wel eens een project succesvol heeft afgerond.

@BetrokkenPartij Welke betrokken partij? Ik denk dat Veldwijk hele zinnige dingen zei, in ieder geval dat het zinvol is om een project minimaal en met niet teveel mensen aan te pakken. Daar had hij wel een punt, als er een ding geldt voor ict-projecten is dat oplevertijd niet verkort wordt door maar even meer mensen in te zetten. Laat staan dat de kwaliteit toeneemt. Ik denk integendeel. En laten we wel zijn, wie in een project heeft wel de kennis van alle onderdelen? Het is een som van. Ik vind het een suggestieve reactie en dan ook nog anoniem.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in
Vacatures bij UWV

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2014-05-12T08:59:00.000Z Rik Sanders


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.