Onderstaande bijdrage is van een externe partij. De redactie is niet verantwoordelijk voor de geboden informatie.

Computable Awards-genomineerde aan het woord: KOOP

Floor Lekkerkerker

Floor Lekkerkerker

Het is bijna zover! Op 30 oktober vindt de spectaculaire uitreiking van de Computable Awards 2018 plaats in het Beatrix Theater in Utrecht. In deze reeks spreken we met de genomineerden over hun bedrijf en hoe ze toeleven naar de belangrijkste dinsdagavond van het jaar. Floor Lekkerkerker, relatiemanager UBR bij het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP), blikt in dit artikel terug en kijkt vooruit.

oe kijkt uw organisatie terug op de eerste negen maanden van 2018?
Trots. We zijn geëindigd bij de 10 beste Overheidsorganisaties van het Jaar 2018. En natuurlijk zijn we heel blij met de nu al behaalde top vijf bij de Computable Awards van onze ai-software de LinkeXtractor . Maar het gaat ons als Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP, onderdeel van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk UBR) toch vooral om de inhoud. De eerste negen maanden van 2018 heeft KOOP onder meer een vernieuwing doorgevoerd van onze twee grootste en best bezochte portalen (2,5 miljoen bezoekers per maand!). Overheid.nl is vernieuwd, zodat burgers en professionals daar beter hun weg kunnen vinden. Ook wetten.nl is vernieuwd. Deze vernieuwingen, met als doel dat onze portalen onze gebruikers nog beter bedienen, zijn een continu proces. We zijn daarnaast als een van de belangrijke ontwikkelpartners heel intensief betrokken bij het Digitaal Stelsel Omgevingswet. En ook hebben we een belangrijke rol bij het programma Modernisering Openbaarmaking Overheidsinformatie. Dat KOOP steeds vaker gevonden wordt door onze centrale rol in de digitale wet- en regelgevingsketen is iets waar we heel trots op zijn.

Wat is in uw ogen in deze periode de meest opvallende gebeurtenis in de Nederlandse ict-markt? Waarom vindt u dit?
De meest opvallende gebeurtenis in de Nederlandse (overheids-)ict-markt is de professionalisering van de overheid bij haar digitale transformatie. Het aantal ambtenaren die ICT-projecten écht begrijpen groeit snel. Hierdoor kan de overheid haar rol als opdrachtgever van ict-projecten steeds beter invullen. We hebben als overheid een gezondere en meer gelijkwaardige relatie met de markt. Waarbij we steeds meer gespecialiseerde niche partijen betrekken. We durven voorzichtig aan gebruik te maken van innovatievere aanbestedingsvormen. En als overheid realiseren ons steeds vaker dat een project in kortcyclische sprints tot een beter (gebruikers)resultaat leidt.

Wat zijn jullie meest aansprekende prestaties tot nog toe in 2018?
Natuurlijk het gebruik van onze ai-software de LinkeXtractor. Deze vormt de onderliggende techniek voor uitspraken.rechtspraak.nl en wetten.nl. Hierdoor kunnen juristen en anderen met één klik een samenhangend overzicht van jurisprudentie, regelgeving en andere documenten m.b.t. een wetsartikel opvragen, zonder dat hier een tekstlogica of metadatalogica aan ten grondslag ligt. Daarnaast is KOOP sinds dit jaar verantwoordelijk voor het project ROI, het Register Overheids Informatie. Hier kan, via overheid.nl, iedereen alle officiële informatie vinden van alle overheden. Met de hieraan gekoppelde wettelijke grondslagen, relaties, etc.

Wat was jullie belangrijkste leerles tot nog toe in 2018?
Rome is niet in één dag gebouwd. We zijn gestaag, en in prettige samenwerking met onze opdrachtgever BZK, bezig met de verbetering van overheid.nl. Zodat de content en navigatie logisch is voor de gebruikers (burgers en professionals). En zodat deze op meerdere devices goed toonbaar is. Stapje voor stapje krijgen we de kans om dit platform te optimaliseren.

Iedereen transformeert; waarheen ontwikkelt uw organisatie zich? Hoe gaan jullie dat doen?
Onze organisatie ontwikkelt zich de afgelopen jaren van een redelijk klassieke ict-organisatie naar een agile organisatie. Managers zijn net als onze medewerkers nog steeds zeer inhoudelijk. Het wordt gestimuleerd dat medewerkers hun kennis inbrengen, delen en dat zo nieuwe initiatieven ontstaan. Gezien de grote betrokkenheid van onze medewerkers bij de inhoud van wet- en regelgevings- en publicatieprocessen, en de betrokkenheid van onze medewerkers bij onze maatschappelijke opgave, denken wij deze agile slag snel te kunnen slaan.

Wat worden voor jullie de uitdagingen van 2019? Waarom is dit?
In 2019 willen we meer medewerkers in vaste dienst of gedetacheerde ambtenaren aantrekken. We zijn erg tevreden met de expertise uit de markt. En we stellen hoge eisen aan kwaliteit en expertise. 100 procent vaste medewerkers zal, gezien de tijdelijkheid van projecten en gezien de fluctuatie van de benodigde expertise, nooit het streven zijn. Toch streven wij naar een hoger percentage ict-ambtenaren, met als achtergrond de nodige kennisontwikkeling en kennisbehoud bij de overheid. Wij zijn sinds kort binnen UBR een hechtere samenwerking aangegaan met I-Interim Rijk en met het Rijks ICT Gilde, die bij ons tijdelijke projectmanagers en ontwikkelaars in overheidsdienst detacheren.

Waarop gaat uw organisatie zich in 2019 richten? Waarom is dit?
De Omgevingswet is in 2019 voor KOOP een van de grotere projecten. KOOP en Geonovum ontwikkelen de standaarden voor de nieuwe omgevingswet. In 2019 worden de eerste bekendmakingen in het kader van de omgevingswet via onze systemen gepubliceerd.

Ook de doorontwikkeling van overheid.nl en onderliggende systemen zijn grote projecten van het komende jaar.

Wat betekent een nominatie voor de Computable Awards 2018 voor uw organisatie?
De nominatie van KOOP voor de Computable Awards 2018 zien wij als een erkenning voor alle organisaties binnen de overheid die ict-projecten tot een succes weten te brengen. Een broodnodige nuancering van het negatieve nieuws over overheidsprojecten; het beeld dat in de media overheerst.

Dit artikel delen:

Computable.nl over Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties (KOOP)

Hele bedrijfsdossier van Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties (KOOP)

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2018-10-26T10:36:00.000Z
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.