Onderstaande bijdrage is van een externe partij. De redactie is niet verantwoordelijk voor de geboden informatie.

Beter werken

Nu markten door economische tegenwind en voortgaande globalisering steeds sterker onder druk staan is innovatie pure noodzaak geworden. U kunt marktaandeel behouden of weer terug veroveren door nieuwe producten en diensten sneller te ontwikkelen en sneller naar de markt te brengen. Dat vraagt om nieuwe manieren van samenwerken en om slimme ICT, die daar de basis voor legt.

  1. Betere communicatie met social software
  2. Sneller bij de juiste informatie
  3. Sneller schakelen
  4. Financiering houdt u liquide
  5. Video's Social Software

1 - Betere communicatie met social software

Vroeger kwamen innovaties vrijwel uitsluitend uit de koker van de afdeling R&D. Inmiddels doet de 'buitenwereld' steeds actiever mee met vernieuwingen. Uw leveranciers en afnemers denken met u mee. Voor deze nieuwe vormen van productontwikkeling heeft u nieuwe software nodig, die we hier gemakshalve aanduiden met de term 'social software'. Dat is een hele verzameling applicaties, waarmee u teamwerk kunt bevorderen en meedenken kunt stimuleren.

Breder ontwikkelen
Volgens de IBM Global CEO Study is het op dit moment bij het merendeel van de grote bedrijven al zo dat er méér goede ideeën voor innovaties afkomstig zijn van klanten en van business partners dan van de eigen R&D-teams. Daardoor verandert de rol van de interne R&D. Deze borduurt nu voor een belangrijk deel voort op ideeën 'van buitenaf'.
Op zichzelf is dit niet helemaal nieuw, want co-creation vond al eerder plaats, maar dan binnen een intieme kring van partners en toeleveranciers. Maar tegenwoordig spreken we van crowdsourcing en dat gaat heel wat verder dan co-creation, omdat klanten en potentiële klanten nu een veel grotere rol spelen in de productontwikkeling.
Een goed voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van de laatste versies van Lotus Notes. Door de inzet van communities en blogs hebben duizenden klanten en partners van IBM bijgedragen aan de ontwikkeling van deze software. Gevolg: niet alleen een beter product, maar ook een product dat de steun heeft van een belangrijke groep van de gebruikers.

Collectief kennis opbouwen
Maar ook intern moet u de samenwerking op een hoger plan gaan brengen als u innovatiever wilt worden. Daarbij spelen teamsites, speciale online projectomgevingen, wiki's, communities en blogs een grote rol. Het delen van kennis is daarbij essentieel. Daarom zal ook de bedrijfscultuur de nodige veranderingen moeten ondergaan.

Lotus Connections en LotusLive
IBM biedt verschillende applicaties die uw onderneming in staat stellen innovatiever en creatiever samen te werken. Ze zijn gebaseerd op open standaarden zodat ze altijd goed inpasbaar zijn binnen uw huidige en toekomstige omgeving.
In Lotus Connections zijn de meeste van de hier genoemde elementen samengebracht. Hetzelfde geldt voor LotusLive, de online versie van IBM's social software, die u per gebruiker per maand kunt huren.

Integratie
Tenslotte is het van groot belang dat al deze nieuwe tools goed aansluiten op uw bestaande automatisering. De toepassing van open standaarden is hierbij essentieel. Deze zorgen ervoor dat de nieuwe software goed is aan te sluiten op de applicaties die u al in huis heeft, zoals ERP- en CRM-systemen. Ook enterprise portals kunnen een rol spelen als brug tussen de nieuwe software en de al aanwezige systemen.

IBM beschikt over een uitgebreid portfolio van oplossingen op het vlak van unified communications, real time collaboration en social software.

2 - Sneller bij de juiste informatie

Hoeveel tijd zijn uw medewerkers kwijt met het zoeken naar informatie? Onderzoek wijst uit dat dit bij kenniswerkers kan oplopen tot 20% van de werktijd. Stelt u zich eens voor dat u dat kunt halveren. Een utopie? Niet als u de kracht van social software voor zakelijk gebruik weet te benutten. Deze software brengt de juiste mensen sneller met elkaar in contact.

Altijd inzicht hebben in beschikbaarheid
Met software die bereikbaarheidsinformatie verstrekt kan stukken productiever worden gewerkt. Is uw collega bijvoorbeeld niet online en ook niet op kantoor, dan kan een sms'je of telefoontje zinvol zijn. Is iemand wél online, dan is instant messaging (chat) vaak stukken zinvoller dan e-mail. Met chat kunnen korte vragen en antwoorden snel worden uitgewisseld zonder dat ander werk ervoor hoeft te worden stilgelegd.

Voortbouwen op zoekresultaten van anderen
U heeft met veel moeite iets op het web gevonden en maakt er een bookmark van. Uw collega op een andere verdieping stuit de volgende dag op precies dezelfde vraag en zet er opnieuw enthousiast zijn tanden in. Zou hij toegang hebben tot de resultaten van anderen, die eerder al dezelfde informatie zochten, dan bespaarde hij veel tijd en energie. Social bookmarking maakt dit mogelijk. Het houdt in dat aan een zoekopdracht sociale informatie wordt toegevoegd: ‘anderen die op dit onderwerp zochten, vonden de volgende webpagina's interessant'.
Een andere vorm van social bookmarking is dat bij een zoekopdracht zichtbaar wordt wie bepaalde informatie eerder hebben opgevraagd en bestudeerd. Mogelijk hebben deze mensen nog veel meer kennis van dat onderwerp. U kunt dan direct contact met hen opnemen. Handig!

Slim gebruik maken van feeds
Met feeds op blogs en bookmarks kunt u belangrijke informatiebronnen permanent monitoren. Daardoor krijgt u steeds direct de voor u essentiële informatie. Dat scheelt enorm veel tijd.

Sneller zoeken dankzij tags
Tagging tenslotte is een ander probaat middel om snel bij de juiste informatie uit te komen. Veel vormen van social software bieden deze mogelijkheid. Door het aanbrengen van inhoudelijke labels (tags) kan informatie later weer heel gemakkelijk worden ontsloten door middel van een zoekopdracht of door met de muis te bewegen door een trefwoordenwolk. Bijvoorbeeld: welke documenten zijn er binnen het bedrijf over klant X of product Y? Of: wie hebben er kennis van onderwerp Z?
Door integratie met de serversoftware van uw organisatie kunnen ook personeelsgegevens in zulke zoekopdrachten worden betrokken. Bijvoorbeeld: wie hebben er de laatste drie jaar een cursus PowerPoint gevolgd?

IBM beschikt over een uitgebreid portfolio van oplossingen op het vlak van unified communications, real time collaboration en social software.

3 - Sneller schakelen

De e-wereld verandert razendsnel. Om dit hoge tempo bij te kunnen benen heeft u niet alleen nieuwe web 2.0-tools nodig, zoals online communities, wiki's en blogs, maar kunnen ook portals goed van pas komen. Daarmee kunt u een brug slaan tussen uw bestaande en nieuwe applicaties.

Toegangspoort
U kunt zich een portal het beste voorstellen als een besloten superwebsite, waarmee u alles wat voor uw eigen werk van belang is, kunt binnengaan. Dat zijn om te beginnen de programma's waarmee u werkt. Die kunt u moeiteloos gebruiken, omdat de portal 'weet' welke toegangsrechten u heeft. Maar u kunt ook de vele websites bezoeken, die van een portal deel uitmaken, zoals teamsites van projectgroepen, die aan een bepaalde taak werken. Op deze teamsites staat alles wat voor het werk van dat team nodig is overzichtelijk op één plek. Dat kunnen verslagen zijn van bijeenkomsten, documenten, deelnemerslijsten, enzovoorts. Teamsites kunnen bovendien de grenzen van vestigingen en zelfs landen overstijgen. De portal, waar zij deel van uitmaken fungeert dus als een toegangspoort naar informatie op maat.

Permanent actueel
Een portal kan ook persoonlijke websites bevatten, waarop NAW-gegevens of profielen van uw medewerkers staan. Zo kunnen zij er zelf voor zorgen dat deze gegevens up-to-date zijn. Bijvoorbeeld over een verhuizing of het afronden van een cursus of workshop. Hierdoor blijft het overzicht van competenties door de hele organisatie heen voortdurend actueel. Maar er is meer mogelijk. Denk aan het aanvragen van vakantiedagen, het indienen van declaraties, het aangeven van persoonlijke beloningsvoorkeuren, enzovoort. Dit is allemaal mogelijk in de vorm van 'employee self service' binnen een portal. Dat scheelt u bergen papierwerk op de personeelsafdeling en reduceert daarmee uw kosten.

Portals als brug
Een portal helpt u om applicaties en ook gegevens uit uw 'back-office' precies op maat beschikbaar te stellen aan uw medewerkers. Daarmee vormen ze de brug tussen de bestaande systemen en nieuwe web 2.0-toepassingen.
U kunt via uw portal ook geselecteerde informatie en zelfs bepaalde applicaties delen met leveranciers, partners en klanten.

4 - Financiering houdt u liquide

Is uw investeringsruimte gering en staan budgetten onder druk? Overweeg dan uw IT investeringen om te buigen naar operationele kosten door ze te financieren. Zo blijft uw liquiditeit intact en u spreidt de kosten over een langere periode.

Naar financieringsopties

5 - Video's Social Software

Social Software is de verzamelnaam voor zakelijke Web 2.0-applicaties, waarmee u teamwerk kunt bevorderen en meedenken kunt stimuleren. Denk aan blogs, communities, teamsites, wiki's en het gebruik van persoonlijke profielen, instant messaging en social bookmarking. Bekijk op onderstaande video's hoe u deze nieuwe methoden kunt inzetten om kennis te delen en productiever en efficiënter samen te werken.

Video's Social Software

Dit artikel delen:

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2010-03-15T16:25:00.000Z
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.