Spoelstra Spreekt: Stelletje boeren

Jacob Spoelstra

Ik stond van de week weer eens vast op de snelweg. Dit keer niet omdat iedereen op hetzelfde moment op dezelfde plaats wilde zijn, want het is eind juni. En eind juni gaan de boeren altijd protesteren. Of ja, protesteren? De boeren denken dat het recht op demonstreren hetzelfde is als het recht op chanteren en saboteren.

En toch snap ik de boeren wel. Je kunt namelijk ook demonstreren zoals ze dat in de zorg doen. Die staan een middag op het malieveld en vertrekken om vijf uur weer met de trein naar huis omdat ze nog een avonddienst moeten draaien. En behalve applaus van heel Nederland levert ze dat geen kwartje extra op.

Beetje verstaanbaar maken

Jacob Spoelstra

Jacob Spoelstra is columnist en stand-upcomedian. Kijk voor meer informatie op www.jacobspoelstra.nl.

Dus ik snap de boeren wel. Er worden oneerlijke keuzes gemaakt. Iemand moet namelijk de schuld krijgen van het stikstofprobleem. We kunnen moeilijk allemaal boeten voor dit probleem. En we vinden Schiphol nu eenmaal belangrijker dan een stelletje boeren. Dat mensen in de omgeving van Schiphol alleen nog maar schreeuwen om zich een beetje verstaanbaar te maken nemen we op de koop toe.

Net zoals met Tata Steel. Die mag vanwege de werkgelegenheid de schoorsteen lekker laten roken. Ondertussen kunnen kinderen in IJmuiden als ze twee jaar zijn al het hele alfabet hoesten.

Grootste vervuilers

En de ict-industrie? Daar hoor je niemand over. En laten we dat mooi zo houden. Gewoon zo veel mogelijk thuiswerken met z’n allen en gewoon je bek houden, dan hebben ze het hopelijk niet door. Stel je voor dat ze erachter komen dat wij één van de grootste vervuilers van de hele wereld zijn. Dan zijn wij ook de pineut. Dan moeten wij ook gaan actievoeren. En wij zijn daar niet zo goed in. Een beetje verpleegster is er zelfs beter in. Laat dat demonstreren maar lekker over aan dat stelletje boeren.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Thuiswerken is zo'n beetje de norm geworden, in thuisdemonstreren is men nog wat terughoudend.

Tja, als je hele bestaanszekerheid onder je kont vandaan wordt getrokken, huis, werk en gezin op de tocht worden gezet, dan kan ik me voorstellen dat je je protestacties wat nadrukkelijker door emoties, chanteren en saboteren laat beïnvloeden...

Inderdaad, de ICT-sector is grootverbruiker van energie, vooral ten behoeve van infotainment en entertainment, en daarmee direct en indirect groot CO2 producent. Datacenter pikken onze groene energieopbrengst in. Dat leidt tot opwarming van de aarde. In het verleden was onze sector ook grotendeels verantwoordelijk voor de aantasting van de ozonlaag door het chloorfluorkoolwaterstoffen gebruik. Onze sector is dus wel modern, maar niet zo milieuvriendelijk.

Bij de veeboeren gaat het vooral om de te hoge ammoniakuitstoot die slecht is voor de biodiversiteit in de eigen omgeving. Dat weten de boeren al een halve eeuw, maar de meeste boeren blijven kiezen voor het Rabobank-model van voedselproductie. En de politiek nam te laat stelling.

Onze sector, onze groene energieopbrengsten... een schizofreen is nooit alleen. Maar bovenal is het allemaal voltooid verleden tijd omdat Japie al jaren met pensioen is. Dus waarom zo rancuneus naar één sector want tenslotte is ook de NS een grootverbruiker met zo'n 1,2 Terawattuur per jaar en hiervan is de meeste stroom grijs omdat groene opbrengsten nogal onvoorspelbaar zijn, net als de blaadjes op de rails. En de lege trein is niet veel anders als een rack vol zoemende computers voor infotainment en entertainment. En verbeter de wereld en begin bij jezelf zou Japie ook gewoon een boek kunnen gaan lezen in plaats van hier te reageren.

Ik vraag me trouwens af wanneer Japie voor het laatst in een datacenter is geweest want de tijd van één applicatie, één server ligt al een tijdje achter ons met het idee van virtualisatie. Kijkend naar zoiets als een PUE-waarde is het net als met de boeren die al flink gereduceerd hebben in stikstof door het rendement per vloertegel te verhogen. De Nederlandse agrarische sector is niet het slechtste jongetje van de klas maar de beste door de hoogste agrarisische productie per vierkante meter, niet in de laatste plaats door Smart Farming. Gemiddelde ambtenaar in Den Haag draagt dan ook minder bij aan het Bruto Nationaal Product dan 'us mem' van de melkkoe.

Oja, grappenmaker van Computable klaagt over files maar het mooie van een laptop is dat je overal kunt werken. Heerlijk toch dat je door boeren de achterstand in je e-mail weg kunt werken terwijl je niet gestoord wordt door een dochter die iets wil waarvoor ze niet wil werken. En je aanpassen aan de situatie is agile, beetje als met pandemie welke ons met de neus op de feiten drukte over de essentiële dingen in het leven zoals papier om je bips af te vegen. Ik ga op reis en neem mee....

Het is en blijft een lastige situatie:
- De boeren zijn opgeleid in het model "Groter is beter". Het beleid (van landelijk en provinciaal overheid) om megastallen toe te staan sluit daar naadloos op aan
- Het aantal boeren is behoorlijk teruggelopen vanaf de jaren 1970 (uit mijn hoofd van 170.000 tot zo'n 70000 nu) en het land dat vrijkwam is opgekocht omdat dat mest-uitrijrechten opbracht
- die rechten hadden ze nodig omdat ze die mega-stallen mochten bouwen, en meer vee konden houden op die grotere stukken grond
- Het zig-zag beleid van landelijk en provinciaal overheid heeft ertoe geleid dat deze mest-uitrijrechten waardeloos werden omdat het uitrijden van mest sterk is ingeperkt (want ja: stik- en andere stoffen)
- Maar al die tijd hebben de opeenvolgende regeringen wat stik- en andere stoffen betreft steevast de andere kant op gekeken: Schiphol mocht flink uitbreiden, wegen konden verbreed zonder al te veel procedures

Bij Schiphol hebben opeenvolgende directies altijd wel een ex-politicus of vriendje daarvan in de gelederen (de huidige directeur is bijvoorbeeld vrij lang met Den Uil opgetrokken) en is één enkele partij om mee/tegen te praten.

De boeren (en tuinders) zijn een grote groep individuen die niet of slecht zijn vertegenwoordigd op politiek niveau, er is geen lobby-club die voor hen pleit en dat maakt het erg makkelijk om 'eventjes' van bovenaf op te leggen dat ze iets *moeten* doen (of anders....).

Kunnen we deze groep agrariërs helemaal vrijpleiten van schuld en alles op onwetendheid schuiven? Dat ook niet, maar wat ze willen is een consequent beleid van de overheid die een toekomsthorizon van meer dan 4 jaar beslaat. Investeringen in materiaal, gebouwen en dergelijke zijn niet klein en worden vaak door banken (en inderdaad de Rabobank is een grote speler in dat veld) voorgefinancierd. Maar die bank wil ook zekerheid en kan niet anders dan naar de wet- en regelgeving van dat moment kijken. En als die megastallen toestaat... dan kan de financiering doorgaan.
Het is niet de bank die verantwoordelijk is voor het (ontbreken van) beleid, noch de boeren.

Als op dag 1 je een Windhoos operating systeem MOET installeren op je pc en op dag 5 je Linux MOET installeren, en Windhoos niet mag, en op dag 10 MOET het MacOS zijn en zowel Linux als Windhoos zijn niet toegestaan.... en je hebt geen enkele inzicht hoe het over 5 dagen weer zal zijn hoe kan je je serieus richten op het ontwikkelen van IT-systemen?

Zo dus.

Ik sluit me grotendeels bij de woorden van Oud Lid aan! Met name de negatieve invloed van het zwaar verspillende Openbaar Vervoer (dat juist als milieuvriendelijk wordt aangeprezen) met zijn miljoenen nutteloos verreden kilometers met lege bussen die almaar slalommend door de woonwijken toeren op zoek naar een passagier, is mij een doorn in het oog.

Ewout Dekkinga, waarom blijf je als een zure rancuneuze dorpsgek opstellen met je Japie, grappenmaker van Computable, enz? Zo sta je elke keer weer in je eigen zeik zonder dat je het door hebt.

Ewout, als zeer oud lid ga je nog uit van de tijd van een beperkt aantal lokale datacentra die met dikke dropveters aan een beperkt aantal domme cliënts zijn verbonden. Is dat de architectuur van Fujitsu die je probeert te slijten?
ICT-ers weten dat de FLOPS van de blades in datacenter onbruikbaar zijn zonder de veelsoortige cliënts, IoT, de edge, de brede datacommunicatie-infrastructuur, enz. En het aantal gekoppelde devices groeit al decennia harder dan de energie-efficiency van de devices. De not in my backyard datacenter gebruiken, ondanks dat ze ongeveer 2 maal energie-efficiënter zijn dan de oude on-premises serverrooms, nog altijd ca 3% van de elektriciteitsverbruik. De rest van de ICT-keten heeft 3-4 maal zoveel elektriciteit nodig. En de groei zit er nog steeds in. In de EU wordt de totale energieconsumptie van de ICT op bijna 10% geschat. En dan heb je het over de operationele fase, want de productiefase van de ICT-middelen in het verre Oosten kost nog iets meer energie. En de bijbehorende mijnbouw voor de grondstoffen is ook niet altijd even milieuvriendelijk.
ICT is pas milieuvriendelijk als ze in rest van de productie meer energie en grondstoffen weet te besparen, dan ICT kost. En dat lukt nog steeds maar in beperkte mate. Dus Jacob heeft gelijk en jij Ewout niet. Dus wie is de clown?

@CPT: lees ik eerst een heel serieus en plausibel betoog, ga je ineens met de term 'Windhoos' smijten. Zo jammer, maar dan kan ik je dus gewoon niet meer serieus nemen...

Oud lid Ewout Dekkinga, jouw ideeën over “smart farming” zijn al lang achterhaald. De agrarische NETTOPRODUCTIE per vierkante meter in de Nederlandse veeteeltproductieketen is laag, want deze is gekoppeld aan heel veel extra vierkante meters grond in derde landen om veevoer te produceren en aan extra transportkosten. Bijkomend probleem is dat je de extra geproduceerde ammoniak en de andere stikstofverbindingen niet kunt meeverkopen en ook niet gemakkelijk kunt recyclen. Vleesproductie in de bio-industrie is sowieso niet zo energie-efficiënt en nog minder eiwitefficiënt. Alleen kippenvlees wordt redelijk efficiënt geproduceerd. De hoge veedichtheid bij veenboeren zorgt ook voor het ontwateren van het veenweidegebied, met als resultaat extra brakke kwel bij de kust. De brakke kwel houd je niet tegen met slimme dijksensoren. De ontwatering door de “smart farming” zorgt ook voor een bodemdaling (afhankelijk van het gebied 30 – 90 cm gedurende de afgelopen 40 jaar) die de zeespiegelstijging ver overtreft en voor extra CO2 uitstoot zorgt via microbiële afbraak. Die bodemdaling maakt Nederland in dichtbevolkte gebieden extra kwetsbaar bij overstromingen. Men streeft nu naar 50% bodemdalingreductie en wil uiteindelijk op 70% uitkomen. De bodemstructuur van de arme zandgronden wordt door de “smart farming” van de bio-industrie al decennialang verziekt. Ook de watervoorziening voor de landbouw moet op de schop, want “smart farming” pakt slecht uit voor landbouwproductie bij droge zomers en voor ons grondwater. Veel nieuwe problemen dus.

Boeren hebben tegenwoordig meestal van HBO opleiding gevolgd en niet zelden een WO opleiding. De oude autodidacten hebben om diverse redenen moeten afhaken. Desondanks is “smart farming” in de veeteelt nog steeds gebaseerd op het “gat van Rotterdam” van de douane-unie en het daarvan afgeleide beleid van de Rabobank van een halve eeuw geleden.
Nederlandse boeren die naar het buitenland gaan, hebben daar niet voor niets voor een heel andere bedrijfsopzet gekozen. Die boeren gebruiken tenminste hun boeren verstand.

De Nederlandse politiek is te lang blijven hangen in het landbouwbeleid van oude dikke kale mannen. Maar Nederland heeft ook verdragen getekend voor het behoud van biodiversiteit. Die twee soorten beleid gaan niet samen en dat zorgt voor de huidige grote problemen voor sommige boeren. Met een steeds grotere inzet van ICT (drones, robots en GPS) ga je dat alleen niet oplossen.

De agrarische sector moet zichzelf grotendeels opnieuw uitvinden. Wij kunnen ze vanuit de ICT hoogstens een beetje helpen. Gezien wat Poetin de vliegeneter nu doet met zijn blokkade van en aanvallen op Oekraïne, is dat ook in ons gezamenlijk belang. Neoliberale wereldmarkten kunnen zomaar verstoord worden of zelfs instorten. En dat geldt niet alleen voor van de landbouw.

DING FLOF BIPS heeft iemand de haan drie keren horen kraaien zonder te weten wat dat betekent want floating point operations per seconden zal de gemiddelde ICT-er niet veel zeggen. Japie kan dus de handleiding van 1995 weer terug zetten in de kast omdat de actief dienende ICT-ers wel andere zorgen hebben. Zo kan ik uit dagelijkse ervaring vertellen dat de meesten Europese verordening ErP Lot 9 niet eens kennen terwijl berekeningen voor het rondje om de kerk op basis van een belasting gaat met daarin classificaties aangaande de temperatuur van de omgeving:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R0424

Wat betreft de prestatie per Watt in een omgeving van laten we zeggen 40-45 graden (A4) blijken sommigen merken het beter te doen dan anderen, we noemen geen merken maar onafhankelijke benchmarks laten dit zien. DING FLOF BIPS kun je uit je bek schijten maar de ICT-ers die in de zeik staan kunnen niet alleen een reactie schrijven maar ook een paar regels code om als hacktivist actie te voeren. Op een bierviltje is de stelling: "ICT is pas milieuvriendelijk als ze in rest van de productie meer energie en grondstoffen weet te besparen, dan ICT kost." te bewijzen als we kijken naar zoiets als automatisering.

De mens stoot per jaar 290 kilo CO2 uit, werkt gemiddeld 1836 uur per jaar in een kantooromgeving van 20-25 graden en kost modaal €38.000. En dan heb ik het nog niet eens over vervuilende vakantie met het vliegtuig want DING FLOF BIPS heeft clown gelijk alleen is er de gelijkwaardigheid want je hebt tenslotte nog de polarisatie tussen werkenden en de niet-werkenden. Aangezien er sinds 1995 ook zo'n 3 miljoen meer mensen in Nederland zijn die niet alleen ICT consumeren alsof het gratis bier is een bepaalde groei niet onlogisch hoewel dit niet de koopkracht betreft.

Sinds 1995 is er ook in de ICT wat verandend want het hele idee van IoT bijvoorbeeld zorgt ervoor dat je van A naar beter even kunt kijken bij de leveranciers van al die trekkers omdat ze allemaal een GPS-tracker hebben. Sommigen staan hierdoor dus in de zeik en anderen in de file omdat ze wel de haan drie keer hebben horen kraaien maar niet weten wat dat betekent.

Ewout Dekkinga, dat je wellicht nog oude B6700 en FACOM 222 handleidingen naast de statenbijbel hebt staan, betekent niet automatisch dat dit ons lezers een zinnig verhaal oplevert. De meeste van je zinnen van na 2012 zijn volstrekt onlogisch, onderling onsamenhangend en daardoor niet toetsbaar. Of zoals een collega op Computable aan jou heeft geschreven “Wars van proza en vaderlandse literatuur kan ik namelijk weinig ICT-touw vastknopen aan je verhaal”.

Ëén van je weinige nog enigszins begrijpelijke bijdragen was van 31 mei 2017 02:36. Toen schreef je “@Victoire22, Aangezien je onder een anoniem me bekritiseert, geen enkele opinie hier gepubliceerd hebt, leg ik je voorstel om de redactie wijzer te maken dan ze zijn gemakkelijk naast me neer. Uiteraard mag je in dit land geloven wat je wilt maar ik denk dat je ook eens moet kijken naar de realiteit buiten je eigen kerk. Als ik even de aanname doe dat je pseudoniem gelijk is aan een lullig 22-voets zeilscheepje trek ik je zelfingenomenheid rond generatieconflict even door naar een 50% halvering van het zakgeld van mijn puberende kinderen betreffende het 'fair-use' gebruik van Internet.”

Ik laat je verder aan het woord. “Wisdom laat zich vertalen naar wijsheid, een deugd die je m.i. opdoet door ervaring. Leren van je fouten en het accepteren van je tekortkomingen is een van de kenmerken van het ouder worden. Aangaande de waarheid en werkelijkheid betreffende een tijdsbeeld is er ook nog zoiets tussen als technologische vooruitgang. De machine-gegeneerde feedback wordt vaak vergeten maar vormt naar mijn opinie de basis voor de datagedreven oplossingen die niet om de zuurtegraad van een mening gaat. Bla bla bla... ”
Ewout Dekkinga, ik weet niet wat je hiermee bedoelt, weet niet of je hiermee ooit iets hebt bedoeld, maar dat interesseert niemand.
Misschien heb je nog wat aan de volgende link https://www.steenwijk34.nl/mediapool/89/892525/data/Huisregels_Stw_34_d.d._140214.pdf

Mathematisch klopt je laatste post ook al niet. Die fout mag je zelf opzoeken. Kortom de boodschap van Jacob Spoelstra heb je nog steeds niet ontkracht.


Japie moet nog maar een keer goed de voorwaarden van Computable lezen want er staat niet dat ik gepensioneerden betweters hoef te behagen met begrijpbare reacties. Het gaat om kennis delen met vakgenoten en het staat me hierin vrij om daarin de vorm te kiezen die voor anderen vermakelijk is.

Dat ik onbegrijpelijk ben voor oude mannetjes in ivoren torens is voor mij eerder een compliment dan een belediging want de 3 miljoen extra mensen voorkomen namelijk niet dat er een uitstervend ras van vrijwilligers is die in het zweet des aanschijns het brood eten als ruil in hun sociale inzet. Ik stond afgelopen weekend (alweer) in een omgevingstemperatuur van zo’n 30 graden waardoor mijn vochtafscheiding geen zeik maar zweet was.

Ouwe PION omscholer verwijst naar de andere voorwaarden waar je respect krijgt op basis van je prestaties en de Judas maakt zich daarmee dus vooral belachelijk want de 1-2Focus van een digitale transformatie in de sport is net veel anders als Smart Farming. Of ik de sensor aan een melkkoe of een voetballer hang om te kijken hoeveel meter deze loopt maakt geen verschil. Want mathematisch kun je geheel verschillende factoren platslaan voor een lineaire interpolatie van de toekomst. Denk dat er fysiologisch geen speld tussen mijn stelling te krijgen is als we kijken naar volledige circulaire kringloop alleen passen sommige feiten niet in een politiek narratief.

Wat betreft het hergebruik van toenemende kracht van een processor versus de spijs die een ander al verteerd heeft is het dus maar net welk mathematisch vergelijk je maakt. Want industrie standaard server is net als een trekker geen productiedoel maar een productiemiddel en deze heeft sinds 1995 niet alleen een langere afschrijvingstermijn gekregen maar is energiezuiniger geworden terwijl de wet van Moore voor concepten zoals ‘software-defined’ zorgt wat hergebruik voor een ander doel eenvoudiger maakt. Het politburo aan de T. Zondagstraat gaat ook niet om het vak maar de politiek want een vliegenvanger in Moskou is geen tassendrager in Den Haag als het om stalinistisch beleid vanuit Brussel op basis van dogmatische modellen gaat.

Gaap...., het niveau van discussiëren gaat langzaam maar zeker steeds vaker richting de zandbak van een kleuterklas.... Ruzie om wie gelijk heeft en met zand en modder gooien

Zo jammer van dit ooit zo levendige forum.

Ewout, het gaat om het artikel van Jacob Spoelstra en inhoudelijke ICT-gerelateerde bijdragen van lezers. Maar de hint van Jacob Spoelstra op zelfreflectie voor ICT-ers, werkt bij jou weer eens als de figuurlijke rode lap op een stier.

Bij jou gaat het om Ewout, om Dekkinga, om Oudlid, om het oude lid, om de ouderling die met Bijbelse termen smijt zonder evidente kennis van de Bijbelse context, om de gefrustreerde oude AWM met irrelevante, weinig verfijnde en slecht onderbouwde politieke ideeën.
Op basis daarvan produceer je onnavolgbare onzin, zoals net nog om 12:05 (overigens bedankt voor het bewijs). Maar Computable lezers lachen hoogstens om deze woordenbrij.

En dat ik er jonger uit zie dan jij, dat moet je mij niet verwijten, maar de genen van jouw ouders en het leefpatroon waarvoor je zelf hebt gekozen. En als je jaloers bent op mensen / collega’s, die beter geschoold zijn dan jij, dan kan je ook meer je best doen. Of je berust er gewoon in dat de meeste collega's hun gedachten op Computable beter kunnen formuleren en dat je straks wordt overvleugeld door de nieuwe generatie vrouwen. Daarom verwijs ik nogmaals naar de link https://www.steenwijk34.nl/mediapool/89/892525/data/Huisregels_Stw_34_d.d._140214.pdf

Verder zoek je het maar uit, samen met Ewout, met Dekkinga, met Oudlid, met het oude lid, met de ouderling, met de oude AWM. Misschien kom je nog Henk en Ingrid ook nog tegen.

Ik ga van het zonnetje genieten en buiten de blokkades om rechtsreeks bij de boer kopen. ;-)

Gefeliciteerd Japie met je 69ste verjaardag en dat je nog maar lang als mooie jongen in de zon kunt liggen. Tenslotte herken ik me niet in 'je suis' identiteitspolitiek waarin je blame-game aangaande Henk en Ingrid om de hautaine houding gaat van niet poetsen maar lullen. De 'je suis' van een QR-code gaat nu om de nationale vlag omgekeerd ophangen en een boerenzakdoek aan je auto knopen als je geen trekker hebt. En ik zou me niet al te druk maken om de boer maar de rottweiler op het erf, deze schijnen een hekel aan mooie jongens te hebben.

Verder is dat nummer op je oude website (http://ict-traject.nl/wp/) niet je KvK inschrijving, het is je oude BTW-nummer waar een mathematische elfproef doet vermoeden dat het opgebouwd is vanuit een BSN. Als we kijken naar wat ik schreef op 4 april 2014 is waardering niet belangrijk want ontknoping op 7 april 2014 waarin Mauwerd opeens Felix the Cat werd en nu weer een andere naam gebruikt maakt duidelijk dat je het systeem kunt hacken als je weet hoe het werkt.

Hacktivisme is het thuis demonstreren van kennis op een wijze waar anderen niet aan gedacht hadden.....

Ewout oud lid Dekkinga, bedankt voor je maagzuur en gal. Want als jij iemand een compliment geeft, dan kan die zich beter afvragen wat hij/zij fout heeft gedaan.

Ondanks je bewering ben jij alles behalve een hacktivist. Hacktivisten houden zich bezig met “maatschappelijke onrechtvaardigheid, wederrechtelijke repressie door dictatoriale regimes, het verdedigen van de mensenrechten en bijvoorbeeld specifiek ieders recht op (online) privacy.” Hacktivisten proberen hun kennis en ervaring op een kritische maar positieve wijze in te zetten. Leden van de bijvoorbeeld de Chaos Computer Club “zijn gevraagd en ongevraagd actief als vrijwillige adviseurs voor Duitse deelstaat- en bondsregeringen”. Anonymous haalt sinds 25 februari 2022 Russische websites uit de lucht vanwege de Russische invasie van Oekraïne. Echte hacktivisten zijn dus alles behalve hielenlikkers van bijvoorbeeld Poetin en horen niet bij de stroming van PVV, ON, het FvD, enz.

Ook jouw baas Fujitsu houdt er heel andere normen en waarden op dan jij. Fujitsu heeft aangegeven al zijn leveringen van goederen en diensten voor Rusland te hebben stopgezet. Zie ook “Fujitsu's statement on the crisis in Ukraine, cessation of operations in Russia” op https://www.fujitsu.com/global/about/resources/news/notices/2022/0314-01.html

Maar dit artikel gaat over de zelfreflectie van Jacob Spoelstra over de impact van ICT. Met al je woorden heb je de boodschap van Jacob Spoelstra na al je pogingen nog steeds niet ontkracht.

Beste Jaap en Ewout,
ik lees jullie schrifsels nog af en toe, wordt het niet langzaam tijd dit platform over te laten aan mensen die op het gebied van ICT werkelijk wat te melden hebben?
Het lijkt inmiddels op de querelen van een oudemannenhuis.
Als je bezig gehouden wil worden, kijk dan eens naar wat de EU op gebied van ICT alles wil en hoe zeer dat onze privacy schaadt. Daar is genoeg om ellenlang te mekkeren.

Paranoia querulans gaat om de schuldreflex van iemand die de overtuiging heeft dat er een groot onrecht geschiedt welke ongedaan gemaakt moet worden. Laat ik me daar niet in herkennen want hoewel je hier, net als een wedstrijdje fluiten bij de zondagamateurs vierde divisie, masochistisch moet zijn ben ik niet gek. Tenslotte vergeet oude VVD zeemeeuw - met zijn één jaar recht - in Roden dat er nog een duidelijke grens ligt tussen het tuchtrecht en het strafrecht.

Dat gezegd hebbende wijs ik op de balletjes die ik opgooi zoals door 30 juni 2022 te wijzen op een Europese verordening, één van de vele die de meesten niet kennen omdat ze geen interesse hebben voor de infrastructuur. En natuurlijk is het wisselen van een PSU als gloeilamp eruit draaien om in dezelfde fitting een LED lamp te plaatsen maar zolang 80% van de ICT investeringen om dit soort tech refresh gaat doordat de code onveranderlijk blijft omdat de BUSINESS niet wil veranderen lijkt het me onzinnig om (gehele) ICT-sector van vervuiling te beschuldigen. Verificatie van de opgenomen stroom versus de tijd van verwerking van een workload is eenvoudiger dan een rekenmodel met beloofde FLOPS. Wat betreft smart als in specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden biedt de infrastructuur mogelijkheden welke nog niet bekend zijn bij de querulanten maar DCIM tools zijn niet ongebruikelijk in het beheer.

Met een verdere commodificatie van de infastructuur door industrie standaard componenten lijken deze tools een steeds grotere rol te gaan spelen aangaande een beheersbaarheid van software-defined oplossingen. Het Opex model van gebruik versus één van de afschrijving op de CapEx gaat steeds vaker scheef als we kijken naar verlenging van de lifecycles. Jan wil graag delibreren over de vraag of PII uit data gehaald moet worden voordat je deze gaat achiveren maar ik denk dat we eerst over de kosten moeten praten. Het hactivisme van het bonnetje van Teeven ga ik niet uitleggen maar zo'n 97% van de data die we aanmaken moet uiteindelijk als bewijslast duurzaam en toegankelijk bewaard worden. Wat betreft balletje van 4 juli over fitbit aan koe hangen is het achterliggende platform van bijvoorbeeld een sport ERP belangrijker dan de chip van een paar centen. Privacy speelt daarin zeker een rol maar dat geldt ook voor plannen voor rekening rijden want het herkennen van de persoon is niet zo interessant, het koppelen aan de daden maakt het interessant:

"Natuurlijke personen kunnen worden gekoppeld aan online-identificatoren via apparatuur, applicaties, instrumenten en protocollen. Dit kan sporen achterlaten die, met name wanneer zij met unieke identificatoren en andere door de servers ontvangen informatie worden gecombineerd, kunnen worden gebruikt om profielen op te stellen van natuurlijke personen en om natuurlijke personen te herkennen."

Dank Jan dat je wijst op het feit dat oude VVD zeemeeuw in Roden misschien wel last heeft van paranoia querulans, ik wapper alleen maar vrolijk met een rode (boeren)zakdoek op dit forum. Want uiteindelijk heb ik geen baas maar een werkgever en die weet heel goed dat omgeschoolde academici met een studie sociale wetenschap gek worden van mij.

P.S.
De schrijfsel zijn gratis en niemand verplicht je tot lezen dus ik snap de klacht niet goed.

"Jan", m.b.t. de ICT in haar volle breedte. We weten nog steeds niet wat jij vindt van de stelling van Jacob Spoelstra "Stel je voor dat ze erachter komen dat wij één van de grootste vervuilers van de hele wereld zijn."

@Jaap
verbeter de wereld, begin bij jezelf.
Als vegetarier, met nog geen 5000 auto-kms per jaar, geen vliegreizen en een raspi voor websurfen probeer ik mijn
ecologische footprint zo klein mogelijk te maken.
Wat doe jij?

Jan,
Neem me niet kwalijk dat ik 5.000 kilometer een nietszeggend getal vind, uitstoot van oude Volvo is nu eenmaal groter dan van een Tesla. Ook de Raspberry Pi gaat meer om open source dan om het klimaat want de 12 Watt heeft nog een beeldscherm van 85 Watt nodig. Denk dat ik met de 65 Watt van een USB-C oplossing – via Linux – die universeel is uiteindelijk een lagere footprint heb hierin.

Nu neem ik je niks kwalijk maar ik vind het wel vermakelijk dat het 5-1 is hoewel een schizofreen natuurlijk nooit alleen is. En uiteraard noteer ik je reactie als instemmende reactie hoewel je liever me ongelijk wilt geven, een dilemma welke om de emotie gaat. En wees eens eerlijk hierin want ik bespeur een bijzondere interesse in mijn reacties bij mijn grootste criticasters.

Ja, Jan eet geen vlees, rijdt weinig, vliegt niet en computert op raspi. Begint bij zichzelf.
Respect.

@ oudlid
85 Watt??? Ik heb een Eizo ecoview, kijk zelf wat die verbruiken, grofweg de helft.
Dus . . . alweer verkeerde aanname. "To assume makes an ass out of u and me".

Jan, ik val je niet aan op je privé footprint en vind het mooi wat je doet en vooral wat je laat.
Maar ik vraag je gewoon wat jij van de stelling van Jacob Spoelstra vindt. Is onze ICT sector vervuilend?

@jaap ....de laatste tijd zijn de meeste discussies op dit platform behoorlijk onderhevig aan vervuiling .... hopelijk is dat niet representatief voor de sector

Ook goed Jan, maar voordat je over aannames begint even tot tien tellen want ik wees vooral op zoiets als een stil stroomverbruik want die andere beeldbuis waar de bankzitters voor zitten neemt ook stroom zoals dat geldt voor veel apparaten die we hebben. En misschien dat er mensen - zoals jij - voor een duurdere eco-optie kiezen maar de meesten kijken eerst naar de prijs. Wat betreft de EMVI aanbesteding een leuke want vaak wordt het klimaat heel belangrijk gevonden maar krijg je er uiteindelijk geen punten voor. Oja, bij de helft van 85 Watt kom ik op een beste grote monitor uit voor websurfen want er zit volgens mij nog een verschil tussen de aanname en de onderbouwde veronderstelling.

Maar zoals wederom bewezen, je kunt mijn schrijfsels niet negeren en moet erop reageren;-)

@Ewout
ik reageer op mensen die klaarblijkelijk niet bereid zijn hun manier van leven te veranderen ook als inmiddels duidelijk mag zijn dat de klimaatverandering grotendeels door mensen veroorzaakt is. Jij heb kinderen, hoe wil je die verkopen dat je niets bijdraagt aan een lagere ecologische footprint?
Zakelijk doe ik al jaren zaken met bedrijven die "groen" zijn of het tenminste proberen. Alle beetjes helpen.

@ Jaap uit mijn reaktie op dit gebied zou je, indien je begrijpend kunt lezen, kunnen opmaken dat ik me bewust ben dat de ICT niet alleen te veel energie verbruikt, aanvullen kan ik mededelen dat ik zo veel mogelijk repareer om grondstoffen te sparen, de rest wordt in de recycling gebracht. Zoals ik al eerder gezegd heb, alle beetjes helpen, verbeter de wereld begin bij jezelf.

@Pavake
Je hebt gelijk maar het zijn hoofdzakelijk 2 veelschrijvers die hier vervuilen omdat die klaarblijkelijk de behoefte hebben hun klein denkraam op te dringen en alle anderen met onzinnige, beledigende en opgeblazen reakties te intimideren.
Dat is de reden dat ik hier bijna niet meer reageer.

Representatief voor de sector..
nou Pavke, want gebruik tegenwoordig vaak verkleinwoordjes voor elkaar, wat dacht je van Centric en hun zelfbenoemde cybercharlatan ? En https://www.computable.nl/artikel/nieuws/carriere/7384593/250449/directeur-readytech-verdachte-in-moord-uit-1992.html , zo kan het ook. "Levenslang vergeten", "Veiligheid iot-projecten is regelrechte ramp". "Uber heeft ‘stealth-technologie’ toegepast om bij politie-invallen onder de radar te blijven".
Uit Computable, afgelopen paar dagen.
https://www.computable.nl/artikel/opmerkelijk/carriere/7383272/5933077/iter-zwaar-beboet-voor-dubbele-baan.html , moraal van het verhaal ?

@Jan, fijn dat je als deelnemer van de ICT-wereld alsnog een beetje duidelijkheid hebt gegeven over jouw visie over vervuiling door ICT sector. Je bent immers nogal kritisch van nature en politiek zeer aanwezig. Maar ik had op wat meer duidelijkheid gehoopt, al dan niet via jouw alter ego's.

Dit item blijft actueel. Google gaat in Nederland door met bouwen. Zie ook https://www.computable.nl/artikel/nieuws/datacenters/7384682/250449/google-en-groningen-akkoord-over-datacenter.html.

Indien je begrijpelijk kunt lezen... Ik lees tot op heden vooral reacties die om persoonlijke meningen gaan zonder enige onderbouwing. Reactie 30 juni 2022 over een transport sector wordt wijselijk genegeerd om zo van een mug een olifant te maken. Volgens CBS valt ICT-sector niks te verwijten in zowel de uitstoot van NH3 of NOx, een discussie over energie lijkt me een andere als we kijken naar de opwekking ervan:

https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-stikstof/stikstofemissies-naar-lucht

Wat betreft de appels met appels vergelijken in de discussie is het statistisch te verwachten dat als je het aandeel van de boer vermindert andere vervuilers procentueel toe zullen nemen. Exponentioneel bij een snelle bevolkingstoename en vanuit dat oogpunt heeft de clown van Computable gelijk alleen dan in zijn algemeenheid want koning, keizer en admiraal schijten doen ze allemaal.

De mathematische berekeningen en de fysiologische circulaire werkingen is het element stikstof NIET schadelijk voor de natuur. Het maakt de natuur alleen maar 'agile' doordat sommige gewassen meer van stikstof houden dan anderen. Beetje als met mensen want appels met peren vergelijkend wees ik op een opname van CO2 welke door graslanden groter is dan zandverstuivingen.

Discussie vervuilend gaat het uiteindelijk om planelogische keuzen als we kijken naar de postzegel waarop we leven. Applaus voor Jan en zijn alter ego's maar Oostenrijk is geen Nederland waar je door arbeidsmobiliteit dagelijks een exodus hebt van heilige koeien. De meesten moeten namelijk nog gewoon werken omdat ze hun pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben behaald.

Oud lidje Ewout, zullen we kijken wat mensen ervan zeggen die milieuonderzoek gestudeerd hebben? Omdat ICT ca 10 % van de stroomproductie verbruikt, is ICT sterk gekoppeld aan CO2 productie. Zie ook https://www.energids.be/nl/vraag-antwoord/stoot-ik-co2-uit-wanneer-ik-op-internet-surf/69. Voor het milieu is de wijze van stroomopwekking belangrijk. CO2 zorgt niet alleen voor het broeikaseffect (net als de methaanproductie door veeteelt) maar ook voor verzuring van de zeeën. Vooral privégebruik van de cloud en de productie van de ICT-middelen zorgt voor extra CO2, ook in Nederland. Zie https://datanews.knack.be/ict/nieuws/milieu-impact-van-ict-groter-dan-gedacht-productie-weegt-zwaarst-door/article-longread-1809393.html en
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/37221?dl=59F48. Beperking van gebruik van kolencentrales heeft de CO2 productie in Nederland enigszins helpen verminderen. Zie https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84057NED?q=co2 emissie en https://www.greenpeace.org/nl/klimaatverandering/6978/alle-kolencentrales-in-nederland-kunnen-dicht-en-wel-zo. Vanwege de aanval van de Russische Federatie op Oekraïne gaan we juist weer veel meer stroom met kolen opwekken en gaat onze CO2 emissie weer gaan stijgen. Zie https://nos.nl/collectie/13871/artikel/2425088-daling-co2-uitstoot-stokt-kolencentrales-stoten-70-procent-meer-co2-uit.

Zouden we net als in de lockdowns meer gaan thuiswerken, dan kan de vervuiling door autoverkeer en verwarming van lege kantoren een stuk verminderen. Dat is een positieve kant van ICT.

Japie, de opwekking van stroom kan ook zonder CO2 uitstoot waardoor je hele betoog rechtstreeks de prullenbak in kan. Mensen die exacte wetenschap gestudeerd hebben kunnen je de natuurkundige werking van een thermische centrale uitleggen waarbij bijvoorbeeld de opwekking van stoom niet alleen met fosiele brandstoffen gedaan hoeft te worden. In de jaren 70 kozen de Franzen naar aanleiding van oliedictators voor kernenergie, een keus die wij ook hadden kunnen maken. Goedkope en groene energie zonder enige afhankelijkheid want niet alleen de Duitsers vrezen voor een stilstand van hun industrie tot stilstand doordat ze te afhankelijk waren van Russisch gas:

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/07/08/het-verschil-maken-met-strategisch-en-groen-industriebeleid/het-verschil-maken-met-strategisch-en-groen-industriebeleid.pdf

Ik stel voor, om net als bij de boeren, industrieën aan te wijzen waar geen plaats meer voor is in Nederland zoals Tata. Verder zie ik dat je het eens bent met Dino, de positieve kant van ICT staat m.i. echter haaks op je loze beschuldigingen dus misschien moet je laatste zin heroverwegen.

@Ewout / Jaap
Jan werkt nog normaal, en rijdt desondanks zo weinig.
Je omzeilt de vraag, wat doe jij zelf om de planeet in de toekomst leefbaar te houden, dezelfde vraag stel ik Jaap.

Als je kernenergie als "oplossing" ziet dan heb je niet veel begrepen. Er is geen oplossing voor kernafval, dat ervaren de Duitsers momenteel.

Oud lidje Ewout D, je laat ons lachen, al vind ik Jacob Spoelstra toch leuker en meer diepgang bieden. Er is helaas geen stroomopwekking mogelijk zonder CO2 productie, ook niet bij kernenergie. Ook een kerncentrale moet gebouwd worden (extra stevig en extra beveiligd), onderhouden en uiteindelijk opgedoekt. Ook de cyclus van het delven, opwerken van nucleair materiaal en afvoeren van nucleair afval kost veel energie. Kweekreactors zijn nog niet succesvol gebleken en leveren extra risico’s op. Alleen de productiefase is vrijwel CO2-emissievrij. Zie https://www.nucleairforum.be/thema/kerntechnologie-voor-dummies/kernenergie-stoot-weinig-co2-uit-hoe-komt-dat.
Nederland heeft slechts 1 kerncentrale voor elektriciteitsproductie. Buurland Duitsland is haar kerncentrales na Fukushima zelfs gaan sluiten. Er moeten volgens het huidige beleid kerncentrales bij komen. Maar ook als we een heel stel kerncentrales erbij bouwen, dan nog zijn we er niet. Zie https://www.wattisduurzaam.nl/32974/energie-beleid/kernenergie-levert-0-tot-7-van-de-co2-reductie-tot-2050.
En als het flankerend beleid niet goed doordacht uitgevoerd wordt, dan werkt investeren in kernenergie zelfs averechts. Kerncentrales zijn altijd duurder tot veel duurder dan begroot vanwege het inperken van risico’s. En geen land durft het nu aan om theoretisch meer efficiënte en veiligere thoriumreactoren te gaan ontwikkelen; men wacht helaas op elkaar. Zie https://www.change.inc/energie/kernenergie-zorgt-voor-stijging-co2-uitstoot-en-minder-investeringen-in-zon-en-wind-34817 en https://www.change.inc/energie/kernenergie-een-risico-of-kansrijke-energiebron-32983.
Ergo, het groeiende ICT-gebruik heeft elektrische energie nodig en dat zorgt nog decennia lang voor veel extra CO2 uitstoot. Jouw betoog kan in je eigen prullenbak. En zoals eerder gesteld zorgt ICT ook voor chemische vervuiling, die voorlopig alleen groter wordt. Jacob Spoelstra heeft gelijk.

De schizofreen is nooit alleen want het ons lijkt me de enkelvoudige mening van iemand die er van alles bijhaalt als een 40 jaar stabiele levering van stroom bewezen CO2-emissievrij is. Aangaande de politieke keuzen schijnen er tenslotte ook nog onwenselijke emissies te zijn bij het bouwen van 1.000.000 huizen die uiteindelijk verwarmd moeten worden. Misschien dat we wat met turf kunnen doen zoals dat de buren in het oosten wat met bruinkool doen. 19e-eeuwse uitvinding om stroom te maken kent tenslotte vooral een wisseling van brandstof als we naar het principe kijken.

Gratis bier zonder bubbels lees ik dan ook weinig instemming, enkel afkeuring in de manier waarop ik reageer maar dat gaat meer om de vorm. Sommige vinden deze vermakelijk en anderen nemen er aanstoot aan hoewel dat vaak meer om het eigen imago gaat. Iemand die op persoonlijke titel in het meervoud spreekt heeft een hoge dunk van zichzelf maar vergeet dat eerdere politieke keuzen je in de hoek kunnen zetten. Oude VVD zeemeeuw kan zwarte piet steken waar de zon niet schijnt want de ICT-er kun je niet op eigen bestuurlijk falen.

Wat betreft een 19e-eeuwse uitvinding en een andere brandstof om stoom te maken is er een parallel met de gebruikelijke tech refresh in de ICT. Zo heeft Jan beeldbuis op zijn buro vervangen door een dunner scherm en de eerdere PC door een Raspberry Pi om uiteindelijk hetzelfde te doen als anders waardoor hij zijn CO2-footprint niet zo zeer verkleind maar vooral verschuift. Dat is niet anders als wat de business doet, de ICT-er is alleen maar de uitvoerende en niet de geconsulteerde als het gaat om de CO2-emissies. En da’s gek als we overwegen dat het meten is weten in de infrastructuur heel wat informatie geeft over de stroomrekening.

Oud liedje Dekkinga. Ook de levering van stroom, vanaf de machtige schakelstations tot aan het koperdraadje bij je thuis, is niet geheel CO2-emissievrij. Je hebt te maken met de gebruikscyclus van infrastructuur die uiteindelijk voor CO2 zorgt. Daarnaast zijn er meer of minder transportverliezen die indirect voor extra CO2 productie per eenheid stroom zorgen. Je kan de natuurwetten niet veranderen. Meten is pas weten, als je weet wat je meet.

@andere schizo
"40 jaar stabiele levering van stroom bewezen CO2-emissievrij" je negeert het probleem kernafval.
Niet bepaald een teken van inzicht en begrip.

Wat je persoonlijk doet om minder resourcen te verbruiken schat ik, gezien je reakties, op "niets".
Daarmee ben je met iedere verdere uitspraak ongeloofwaardig.

Het nivo daalt alweer wanneer de beterweter geen gelijk krijgt, daarmee is een discussie niet mogelijk.

Ik zie dat de academische kennis wat roestig is als een hint op het wisselen van brandstof niet begrepen wordt, in plaats van prestatie per Watt kan ik natuurkundig beter spreken over een prestatie zoals Joules per kilo als we de discussie veranderen. Want onze gesjeesde student geneeskunde in Oostenrijk vergeet dat atoom- (bij grondwet) en steenkoolvrij ertoe heeft geleid dat er nogal wat (kern)energie vanuit omringende landen geïmporteerd moet worden omdat Oostenrijk niet in de eigen energievraag kan voorzien. Wat betreft mooi weer spelen op kosten van een ander kan ik een flauwe grap maken over het probleem oplossen via de schoorsteen want nogmaals kijkend naar de Joules per kilo verliezen alle fosiele brandstoffen het van zoiets als de veel schonere kernenergie als we de appels van natuurkunde met de peren van scheikunde vergelijken.

Ik ontken het probleem met kernafval niet maar ik maak het ook niet groter dan het is als we kijken naar de emissies van broeikasgassen. Zoals ik al een keer zei zijn het vooral politieke keuzen aangaande de brandstof die de economie draaiende houdt want zo'n schuit met steenkool, LNG of welke brandstof dan ook wordt nu eenmaal niet door windkracht voortgedreven terwijl dat stomme (maar goedkope) Russische gas via een pijplijn kwam.

Een geval van sociaal gehandicapt.

Uw reactie

LET OP: U bent niet ingelogd. U kunt als gast reageren maar dan wordt uw reactie pas zichtbaar na goedkeuring door de redactie. Om uw reactie direct geplaatst te krijgen moet u eerst rechtsboven inloggen of u registreren

Vul uw naam in
Vult u een geldig e-mailadres in
Vult u een reactie in
Jaarbeurs b.v. gaat zorgvuldig en veilig om met uw persoonsgegevens. Meer informatie over hoe we omgaan met je data lees je in het privacybeleid
Als u een reactie wilt plaatsen moet u akkoord gaan met de voorwaarden
Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2022-06-29T11:08:00.000Z Jacob Spoelstra
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.