Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

Samenwerking moet tekort IT'ers terugdringen

IBM EXITE-programma

IBM EXITE-programma

De komende jaren loopt het tekort aan ict'ers engoed opgeleide technici op. Het recent veschenen Masterplan Bèta en Technologie spreekt van een tekort dat kan oplopen tot meer dan honderdvijftigduizend mensen in 2016. De gevolgen van een dergelijk tekort zijn groot. Nederland wordt minder aantrekkelijk als vestigingslocatie voor buitenlandse bedrijven, innovatieve oplossingen voor vraagstukken rond energievoorziening, voedselproductie en duurzaamheid blijven uit en de economische groei loopt verder terug.

Nederlandse it-bedrijven werken samen met de overheid om het verwachte tekort van ict'ers terug te dringen, voor nu en in de (verre) toekomst. Via het Techniekpact worden concrete plannen uitgewerkt om de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector te versterken. Een recent voorbeeld is de aankondiging om in Groningen 350 IT-banen te creëren in de komende drie jaar met de opening van het IBM Services Center. Het bedrijf werkt nauw samen met de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen en de lokale en regionale overheid om opleidingen beter te laten aansluiten op de zoekprofielen van bedrijven. De vestiging van het Services Center zal naar verwachting niet alleen banen creëren voor mijn werkgever, maar een positieve spin-off geven voor extra it-banen in de regio.

Om op langere termijn het tekort van ict'ers terug te dringen is het echter noodzakelijk dat de sector diverser wordt. Vrouwen moeten geënthousiasmeerd worden om een baan te kiezen in de ict. Gelukkig draagt de front-office transformatie van it al voor een groot deel bij aan dat enthousiasme. Ict wordt in steeds meer sectoren vast onderdeel van de bedrijfsstrategie en het wordt steeds vaker ingezet om maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energie, transport en gezondheidszorg op te lossen. Voor veel vrouwen is alleen die maatschappelijke relevantie van ict al een reden om zich in die richting te specialiseren.   

De keuze om een technische opleiding te kiezen wordt al op jonge leeftijd gemaakt. Om actief meisjes uit de brugklas te interesseren voor techniek en it organiseert IBM wereldwijd de Exite-kampen (EXploring Interests in Technology and Engineering). Het doel van deze zomerkampen is om spelenderwijs meiden op jonge leeftijd enthousiast te maken voor techniek. Op ons Amsterdamse kantoor werd deze maand weer zo´n kamp georganiseerd. 35 brugklasmeisjes van scholen uit de regio konden een week lang experimenteren met techniek en it. Tijdens de week moesten ze robots bouwen en programmeren, maar ze kregen ook les in het slimmer gebruik van energie met inzet van it. De feedback van deze zomerkampen was ook dit jaar weer zeer positief en veel meisjes gaven aan dat het hun perceptie van techniek en it absoluut heeft veranderd. Of ze daadwerkelijk de keuze voor techniek gaan maken is afwachten, maar deze zomerkampen zijn een mogelijk eerste stap.

Inmiddels kiezen volgens Platform Bèta Techniek steeds meer meisjes op het vwo voor het profiel Natuur en Techniek, het afgelopen schooljaar was dat al bijna 44 procent. Dat is absoluut bemoedigend. Hetzelfde Platform concludeerde helaas ook dat ict nog steeds niet tot de populaire beroepskeuzes behoort. Er is dus nog een wereld te winnen en daar blijven wij ons in samenwerking met andere bedrijven, universiteiten en overheidsinstellingen voor inzetten.

Laurence Griffioen-Loeff, hr-directeur IBM Nederland

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Lees verder


Reacties

Het zou misschien een idee zijn om op middelbare scholen het vak programmeren te gaan geven zodat jongeren die het leuk vinden voor een vervolgstudie in de ICT zullen kiezen.
Een goed boek om het vak te leren is Programming, Principles and Practice using C++ van Bjarne Stroustrup de designer van de C++ taal.

Er zijn genoeg mensen die kunnen programmeren, maar werkgevers wensen tegenwoordig geen enkele inwerktijd en dus zijn de vaardigheden niet altijd voldoende om direct inzetbaar te zijn. Geef mensen een inwerktijd van enkele weken en dat probleem is opgelost. Maar klagen en uitbesteden lijkt goedkoper (totdat je de opgeleverde troep moet uitrollen).

Er zijn helemaal niet genoeg mensen die goed kunnen programmeren. IT afdelingen zitten vol met bedrijfskundigen (HAVO met een vaag pakket en iets HBO-achtigs van 2 of 3 jaar). Niet iedere IT-er is een programmeur. Ik kom bijna dagelijks mensen op een IT afdeling tegen die zeggen niet 'technisch' te zijn. Iedereen wil de programma manager uithangen.

Tekort IT'ers? Heb ik onder een steen gelegen?

Ik zal het wel weer niet begrijpen maar ik meen toch echt uit het artikel te begrijpen dat er banen gecreeerd moeten worden om een tekort aan personeel te compenseren ?

Gelukkig heeft de auteur heel sympathiek het artikel ondertekend met zijn naam en functie..... een HR-manager toen werd ik weer wakker.

@Eric, uitstekend idee, waar had jij gedacht gekwalificeerde docenten vandaan te halen, en wie mag dat dan gaan betalen ? Rutte is momenteel niet echt heel scheutig met de centjes he. ben benieuwd waneer hij zelf wegbezuinigd wordt.

Daar gaan we weer; er is geen tekort aan ICT-ers maar aan goedkope hoogopgeleide ICT-ers. Als er echt een tekort is regelt de marktwerking dat toch zelf, dan stijgen de salarissen. Oh dat was nou precies wat we niet wilden bij HR...

Even advocaat van de duivel spelen: Misschien wat bezuiningen op Management, ITIL-, Prince2 beoefenaren en scrum masters zodat je geld hebt voor mensen die iets kunnen maken?

Wij doen al jarenlang projecten met BI, I en TI-studenten, die we een maatschappelijk probleem laten aanpakken. De studenten doen dan een stuk onderzoek, scopen naar een stukje uit het geheel en bedenken daar een oplossing voor. Het tweede deel van het project is dan om dit zodanig vorm te geven dat een opdrachtnemer dit zou kunnen oppakken. Het aardige daarvan is dat studenten dit ervaren als een echte opdracht en geen studieopdracht. Ze moeten leren samenwerken met mensen uit verschillende disciplines, ze zien dat eerst ontwerpen beter is dan direct gaan programmeren en ze snappen de rollen en verantwoordelijkheden opdrachtgever en opdrachtnemer beter.
Deze IT-studenten vinden daardoor het vak leuker worden en solliciteren dan ook naar meer diverse banen, van informatie-analist en ontwerper tot ontwikkelaar en niet alleen maar app-ontwikkeling of web-scripting.


Via dit soort artikelen wordt steeds duidelijker dat de ICT sector in Nederland last heeft van de enorme ontwikkeling in de jaren 1975 – 2005 waarin ‘ The sky is the limit’ zo’n beetje het adagio was en de salarissen de pan uit rezen. Lang leve de marktwerking.

Bij een dreigend tekort aan BETAALBAAR (want het gaat nergens anders over) aanbod moet je als de wiedeweerga zorgen voor verse aanwas. Het ligt om twee redenen voor de hand dat dit in de opinie van de auteur meisjes moeten zijn:
1. Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de ICT (wat ik best nog wel een goede reden vind)
2. Vrouwen kunnen in de ICT meer verdienen dan bij de Etos en zijn toch nog (flink) goedkoper dan de op dit moment beschikbare ervaren mannen.
Overigens geldt dat laatste ook voor jongens.

Wat de intentie van dit soort initiatieven in de weg staat is dat men mikt op HBO en universitair onderwijs. Hier ontstaat een kloof tussen doel en verwachting. Het doel van de sector is goed opgeleide jongelui beschikbaar krijgen voor het vakgebied, maar de verwachting van de HBO of Universitair afgestudeerde ICT-er is een goed betaalde baan op minimaal middenkaderniveau. Dat ziet hij/zij immers nog dagelijks om zich heen.

Als we aan die perceptie niet snel wat doen gaat het niet werken en hollen de slimme jongens en meisjes straks met diploma en al heel hard naar ander sectoren waar op dat moment veel vraag is naar hoog opgeleide krachten. Dat gebeurde 20 jaar geleden in de ICT, dus dat gebeurt andersom ook.

Wel klagen maar niet betalen gaat er bij mij nog steeds niet in.

Maar ook de ontwikkeling van telewerken en deeltijd geeft al aan dat de nood nog lang niet zo hoog is als er beweerd wordt.

Overigens wat vrouwen in het bedrijfsleven betreft is er gemiddeld gezien toch wel erg veel vraag naar parttime werk. Wat dat betreft zouden die theoretisch gezien prima metselaar of lasser kunnen worden. Dat is heel goed als parttime baan in te delen.
Gek genoeg blijkt dat in de praktijk als het om IT gaat toch veel moeilijker te zijn. Dat geeft al aan dat er in de IT wereld iets goed mis zit dat de ruimte voor parttime banen laag wordt ingeschat. Oftewel daar zit nog ruimte voor verbetering.

Wat telewerken betreft vind ik het raar dat managers toch liever hebt dat je in het kantoor werkt terwijl BOYD vaak geen probleem is. Wat beveiliging betreft is dat redelijk lood om oud ijzer.

Het heetste hangijzer blijft dan toch wel het imago van IT. De zoveelste overheid IT faalproject of de zoveelste loonmatiging van werknemers terwijl de werkgever er tientallen procenten bij krijgt worden breed uitgemeten in de pers. De gezamenlijke noemer zijn hier overigens de grote IT detacheerders van het land. Maar die lijken er niet om te malen en huilen gewoon met de wolven mee.

Je kan veel opmerken over een beroep in de tehnische ict maar ik denk dat ieder initiatief om mensen naar de techniek te trekken door het creeeren van banen icm opleiding of het interesseren van kinderen in de computer techniek altijd meegenomen is.

Leuk om aan te geven dat er tekort aan ict`ers is. Ict kent veel verschillende functies, waar is dan tekort aan?
Is dat tekort op korte of lange termijn?
Hoe ga je snel op korte termijn-behoeftes inspelen als je maar weet dat je niet veel tijd te investeren hebt (investeren in iets om tekort weg te werken)?

Hoe zeker weet je het dat de behoefte op lange termijn tegen die tijd ( 3-4 jaar later) nog een behofte blijft als we naar enorme veranderingen in de ict-wereld kijken?

Ik denk dat je pas te kort aan vrouwen in sommige functies kun wegwerken als in Nederland een ouderschapsverlof-systeem zoals in Zweden geimplementeerd wordt. Dit uiteraard naast andere maatregelen in dit kader.

Pas geleden zag ik in ons aanvraagsysteem wederom een leuke staan: Gevraagd, junior Java-programmeur (en dito tarief). Vereist: Minstens 5 jaar ervaring Java EE, Maven, Spring, etc. Daar worden ik en mijn mede senior Java-ontwikkelaars een beetje moe van. Wij zijn dan kansloos op de job, puur op tarief. Het is zoals anderen hier al aangeven. De bedrijven hebben wel medior/senior personeel nodig, maar ze willen er niet voor betalen. Dus krijg je als IT'er van dit soort berichten een dubbel gevoel: Wel een ICT-tekort, maar waarom nemen ze me dan niet aan?

Daarnaast nemen ZZP'ers genoegen met 60 a 70 euro per uur en doen zo mee aan de race to the bottom. De klanten willen dan grote bedrijven als Cap, Ordina en CGI dwingen naar lagere tarieven te gaan. Maar goed, dat is ook marktwerking...

@Cees Sowieso roept de vacature vragen op. Als je na 5 jaar ervaring nog steeds junior bent doe je volgens mij ook iets niet goed......

Best veel reacties, maar nog geen één van mevrouw Griffioen-Loeff?

Ik blijf erbij: mensen proberen te interesseren voor techniek is kansloos als daar niet een adequate beloning tegenover staat. Zolang managers meer blijven verdienen dan technici zul je zien dat het dweilen met de kraan open is.
En er worden nog steeds ervaren mensen gevraagd tegen beginnerstarief. Daarnaast blijven we outsourcen naar India (ondanks dat keer op keer blijkt dat het niet goedkoper is).

Als je dat als adolescent ziet, wordt je niet enthousiast. Tsja alles overziende durf ik mijn petekind ook niet aan te raden om de techniek in te gaan, hoe leuk het vak ook is...

Te kort? Welk te kort? Ik ben een Informatica ingenieur, heb 18 jaar werkervaring. Ik heb altijd het vakgebied netjes bijgehouden. Ben dan ook in het bezit van een stapel certificeringen en getuigschriften om dit te staven. Ervaring bij diverse bedrijven in diverse branches in diverse rollen. Ik ben pas pas 43 jaar en nog vol energie. Toch kan ik nergens een baan vinden waarbij ik mijn huidig bruto salaris (60K) kan behouden. Het te kort valt dus behoorlijk mee.

Volgens mij is er wel een tekort, maar dan vooral een tekort in budget voor IT personeel. En dat komt waarschijnlijk omdat de management laag dat budget hebben ingepikt. :)

Hoewel mevrouw Griffioen-Loeff nog steeds schittert door afwezigheid in de discussie even een paar punten waar ik vraagtekens bij zet:

1. "Nederland wordt minder aantrekkelijk als vestigingslocatie voor buitenlandse bedrijven, innovatieve oplossingen voor vraagstukken rond energievoorziening, voedselproductie en duurzaamheid blijven uit en de economische groei loopt verder terug."

Ik had het idee dat ons belastingklimaat helemaal niet zo slecht is voor een heleboel buitenlandse bedrijven, dat we meer voedsel produceren dan we op kunnen en 'duurzaam' ons door rijkswege constant opgelegd wordt.

2. "Om op langere termijn het tekort van ict'ers terug te dringen is het echter noodzakelijk dat de sector diverser wordt."

Er is dus helemaal geen tekort maar vooral sprake van een te homogene groep, zoals al uit de reacties blijkt het 'Too many chiefs and not enough indians' probleem dat juist ontstaat door dit soort stukjes van Bedot.com economie.

3. "Gelukkig draagt de front-office transformatie van it al voor een groot deel bij aan dat enthousiasme."

Dit riekt naar de welbekende 'window dressing' van dure kledingmerken met goedkope sweatshops. Niet echt een duurzame maatschappelijke verandering maar vooral goedkoop winstbejag waarbij werkpaarden in de ingeblikte kant-en-klaar maaltijden verwerkt worden.

3. "Voor veel vrouwen is alleen die maatschappelijke relevantie van ict al een reden om zich in die richting te specialiseren."

Als Eva niet naar de slang geluisterd had waren we nu nog allemaal gelukkig geweest. Er zit namelijk iets verkeerd in de wijze waarop ons onderwijs is ingericht waardoor preadolescenten te vroeg een profiel kiezen.

Whow Ewout, dat is wel een hele dikke knuppel die je in het hoenderhok gooit !

Je maakt samen met NumoQuest mijn functie als enfant terrible welhaast overbodig ;)

Het is goed om te zien dat mijn artikel zoveel reacties losmaakt. Een aantal opmerkingen naar aanleiding van de gegeven reacties:

Verschillende onderzoekscommissies en brancheverenigingen spreken van een verwacht tekort aan ICT-ers op de korte en middellange termijn. Naast het Masterplan Beta en Technologie, dat ik al in het artikel noemde, schetst ook de ICT-marktmonitor 2013 van branchevereniging Nederland ICT een verwacht tekort aan ICT-ers dat uiteenloopt van 4400 tot 12.000, afhankelijk van de groei van de Nederlandse economie. Dit geeft dus aan dat ICT als bedrijfstak naar de toekomst toe alleen maar relevanter wordt. Dat lijkt me goed nieuws voor alle lezers van Computable.

We moeten dus nadenken over manieren hoe we dat verwachte tekort gaan oplossen. Deels kunnen we het verwachte tekort oplossen door de markt te geven waar het om vraagt. In het geval van het IBM Services Center Groningen gaat het om specifieke ontwikkelvaardigheden waar Nederlandse klanten om vragen. Daarnaast is onze sector niet heterogeen genoeg. Het percentage vrouwen in de ICT sector is te laag en we kunnen het ons niet permitteren om - zoals EU Commissaris Neelie Kroes het onlangs verwoordde - de helft van de beroepsbevolking links te laten liggen.

ICT kampt zonder twijfel met een imagoprobleem en dit probleem moeten we bij de wortel aanpakken, wat betekent dat we meisjes op jonge leeftijd al moeten enthousiasmeren voor technologie. Dit is zeker niet de enige manier om meer vrouwen in de ICT te krijgen, maar hopelijk helpen dit soort initiatieven om de betrokkenheid van vrouwen in de ICT te vergroten.

Mevrouw Griffioen,

Ik dank u voor de reactie maar ik blijf me verbazen omdat naar ik meen al meer dan een decennia geprobeerd wordt om vrouwen te interesseren voor de ICT sector. En sorry dat ik niet onder de indruk ben van onderzoekscommissies en brancheorganisaties omdat degene die de rekening betaalt meestal dus ook de uitkomst bepaald. En in ouwe Neelie hoef je ook maar een kwartje te stoppen en ze balkt als een ezel want dat we de helft van de bevolking niet links mogen laten liggen is wel mooi verwoordt maar wie alleen maar rechts kijkt loopt in een kringetje.

Dus nogmaals sorry maar napraten is niet nadenken, niet antwoorden is geen samenwerken en om maar gelijk te reageren op Pascal: wie doet het licht eens aan in het kippenhok?

Sorry Laurence Griffioen, maar u lijkt u zich te verschuilen achter een ongeloofwaardig rapport. Het Masterplan Bèta en Technologie zegt dat er in 2016 in Nederland eventueel een tekort zou kunnen zijn van honderdvijftigduizend ICT-ers. Waar zou dat enorme tekort opeens vandaan moeten komen? Dit rapport is niet meer dan het propageren van de varkensvleescyclus in de ICT. Het is van het niveau van de zelfbenoemde dieetgoeroe Sonja Bakker. Ja inderdaad, die tegenwoordig ook alles behalve slank is. Haar eigen crashdieet zorgt voor een jojo effect.
Deze discussie moet eindelijk eens naar een hoger niveau dan die van de borreltafel. Uw verhaal verwatert helaas ook tot een poging om de naam IBM zo vaak mogelijk te noemen.

Als u serieus wilt bekijken waar de ICT-arbeidsmarktknelpunten zijn en waar de oplossingen te vinden zijn, dan moet men een open gesprek aangaan met vertegenwoordigers van betrokken partijen. Denk daarbij aan de ICT-bedrijven, de ZZP-ers in de ICT en de afnemers van ICT-diensten. Daarbij moeten de gegevens van onderzoeken naast elkaar gelegd worden en gezamenlijk geanalyseerd. Zo nodig moet er nader onderzoek komen.

De oplossingen moeten vooral gezocht worden bij de ICT-bedrijven en bij bedrijven met grote ICT-afdelingen. Massaal ICT-ers ontslaan en gelijk daarop over die vreselijke tekorten klagen, dat is ongeloofwaardig HRM beleid. Dit is niet alleen vervelend voor de ontslagen mensen, maar ook desastreus voor de ICT-branche en voor de poging om meer vrouwen in de ICT te krijgen. Bij andere vroegere mannenbolwerken steeg het aandeel vrouwen wel. Soms zijn vrouwen daar na enkele decennia in de meerderheid. Maar dat kan omdat ze beter met het human capital omgegaan.

Kijk ook naar de BRD waar men volgens het Rijnlandse model samenwerkt. Daar hebben ze de sterke kanten van Nederland uit de jaren 90 overgenomen. Hier is men juist overgestapt op Amerikaanse denkbeelden geïnspireerd op de jaren vijftig. In de BDR zien we echte tekorten aan arbeidskrachten, bij ons stijgt de werkloosheid alsmaar.

Als je meer goede techneuten wil hebben in Nederland dan zou je ze meer moeten betalen dan managers en recruiters. Ben trouwens benieuwd waarom IBM juist in Nederland een service center begint, zou dat misschien kunnen liggen aan het feit dat IBM India geen waarde kan leveren (zie Walt Disney) ? Misschien dat Hugo Messer ons dat kan uitleggen.

Mevrouw Griffioen-Loeff, prima idee om samen met anderen eventuele tekorten tegen te gaan. Wanneer wilt u het open overleg met de meedenkers starten? En staat dan de koffie klaar op Johan Huizingalaan 765 te Amsterdam.


@mevr. Griffioen,

Het gaat hier niet om een imagoprobleem maar een perspectiefprobleem.

Je kunt allemaal mooie events verzinnen, maar uiteindelijk gaat het gewoon om de portemonnee. Zo simpel kan het zijn. Ik zou zeggen: regel dat :)

daar gaan we weer... specificeer dat tekort dan ook, als het er echt is. Anders komt echt niemand in beweging.

http://www.computable.nl/artikel/opinie/loopbaan/4685427/1458016/noem-man-en-paard-bij-tekort-aan-icters.html

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2013-08-13T11:30:00.000Z Laurence Griffioen-Loeff
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.