Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

itSMF is gedoemd te verdwijnen

Dit artikel delen:

Computable Expert

Aad Brinkman
Business consultant. Expert van Computable voor het topic Beheer.

Het is 27 oktober 2009 kwart over vier. Het slotdebat, onder leiding van Frederik Schukken op het itSMF-jaarcongres is in volle gang. De stelling waarover gedebatteerd wordt is 'itSMF heeft geen bestaansrecht meer!'. Tijdens het debat wordt een vraag gesteld: 'Zou het itSMF geen samenwerking moeten zoeken met partijen uit het werkveld van facilitair beheer? We zouden immers het 'it' in de naam weg kunnen halen en een platform kunnen worden voor servicemanagement en dat gaat veel verder. De reactie van de voorzitter is, in mijn ogen, niet alleen onhandig maar vooral ook heel erg fout. De bestuurder reageert met de opmerking dat er drie jaar geleden verkennende gesprekken zijn geweest in die richting en dat gebleken is dat er meer verschillen zijn dan overeenkomsten.

Waarom is de reactie onhandig? In de zaal zit een sponsor die vanuit het werkveld van facilitair beheer bezig is om vaste grond te krijgen binnen ict. Een andere sponsor probeert vanuit ict vaste voet te krijgen bij facilitaire bedrijven en afdelingen. Waarom is de reactie vooral erg fout? Er wordt volledig voorbij gegaan dat de wereld in de afgelopen drie jaar, zoals gebruikelijk, heel erg veranderd is. De stelling was ingebracht om redenen dat itSMF moet veranderen om een serieuze partij te blijven.

Maar wat is er dan veranderd? Drie jaar geleden bevonden beide sponsoren zich in twee verschillende werelden. De een als ondersteuner van facilitaire diensten en de ander als ondersteuner van ict-diensten. Tegenwoordig zijn het elkaars concurrenten en dat is geen toeval. Meer en meer bedrijven gaan inzien dat de voorkant van de dienstverlening rondom facilitaire zaken erg veel lijkt op de voorkant rondom ict-dienstverlening. Natuurlijk is het indraaien van een nieuwe lamp iets anders als het herstellen van een vastgelopen laptop, maar in beide gevallen merkt een gebruiker op dat iets waarvan hij of zij de functionaliteit nodig heeft om goed te kunnen werken niet werkt zoals het zou moeten werken. Zo zijn er vele voorbeelden te vinden en heb ik zelfs het genoegen mogen hebben om bedrijven te adviseren en begeleiden om deze stap in efficiency en effectiviteit te kunnen zetten.

Ik denk ook dat het een goede stap is. Marco Gianotten gaf in zijn prima keynote-speech ook aan dat de kwaliteitsbeleving van een dienst gebeurt op de servicedesk. Ik voeg daar aan toe dat dat ongeacht het type dienst is die erachter ligt. Die mening werd bevestigd door een andere spreker op het congres. Luc van Wijk (Hoogheemraadschap Rijnland) hield een inspirerend verhaal over 'alle diensten via één loket, dat kan echt niet!'. En ja, het kan echt! Ook zien we bij identity management-projecten dat FM hier een belangrijke rol speelt. Steven van der Linden, IM-adviseur zegt hierover: 'in het kader van identity management zoeken wij zeer duidelijk aansluiting bij FM-partijen en gaan zelfs eerder naar FM-congressen dan naar ict-congressen met onze ict-oplossingen.' Tot slot een citaat van een andere spreker. Joost Manasse, manager ict Overtoom, zegt in zijn presentatie 'Nee tegen frameworks'. Een adviseur die een framework komt verkopen kan bij Overtoom niet rekenen op een warme ontvangst.

Kortom, het wordt tijd dat wij als servicemanagers gaan snappen dat de business niet op frameworks zit te wachten en dat ITIL (in welke versie dan ook), ASL, BiSL en al die andere frameworks die bedacht zijn er niet zo toe doen. De business zit te wachten op heldere en goede diensten die hen echt ondersteunen en verder helpen. Samenwerking met partijen die zich bezig houden met andere soorten van dienstverlening kan dan een zeer welkome aanvulling zijn. Wij kunnen leren van hun gedrag, houding en cultuur in relatie tot dienstverlening en zij mogelijk van ons.

Het itSMF-bestuur heeft kennelijk niet goed zitten luisteren bij de sprekers en niet goed opgelet bij de sponsoren. Dat is jammer. Een heldere visie op servicemanagement gericht op samenwerking kan itSMF tot een belangrijke speler maken in het werkveld van servicemanagement. Met de huidige houding is itSMF gedoemd te verdwijnen.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Beste Aad,
Puik artikel!
Ja ITSMF staat voor service management als forum en dat betekend onderhand niet alleen ITIL, ASL, Bisl etc.
Het is een dienst zoals die van een boekhouder.
En blijf dan bij je leest! (sorry dat is een schoenmaker).
Duidelijk zou zijn als niet alleen ICT dienstverleners, aanbieders etc zich zouden bekommeren in ITSMF. Zeker ook de facilitairen die er baat bij hebben.

Beste Aad,

Dienstverlening gaat om klantbeleving en waarde creatie. In FM jargon heet dit'hospitality'.
Natuurlijk is het van belang dat processen en backoffices efficient zijn ingericht: best practices uit alle ondersteunende diciplines als IT, HR, FM, CRE kunnen daarbij helpen. Echter zolang de klant deze service niet als waarde beleeft, dan kan deze actie beter op de 'NOT TO DO list' komen (zoals Marco Gianotten perfect illustreerde).

Waarom niet aan de voorkant van het proces starten ? De waarde voor de klant is het grootst, en vaak de toegang tot dienstverlening het slechtst.

De technologische ontwikkeling doet er nog een schepje bovenop. Is de storing op een multifuntional een FM of IT onderwerp ? Voor de klant geheel niet relevant.

En hoe zit het met proces integratie ? Zo heeft bijvoorbeeld in-, door-, en uitstroom van mensen betrekking op zowel IT, HR, FM en CRE. Lang leve het silo denken.

Een practische aanpak is noodzakelijk. Begin bijvoorbeeld met SelfService voor de klant: 1 integraal platform voor de aanvraag (en monitoring) van dienstverlening. Implementeer vervolgens alleen processen/tools/KPI's welk aantoonbaar bijdragen aan waarde creatie voor de klant en zijn beleving daarvan. Dat laatste vinden we vaak moeilijk: 'beleving' wordt snel 'subjectief'. Maar is dat ook wel zo ?

Jouw artikel is een prima aanjager om uit onze silo's te komen en samen vooruitgang te boeken !

Beste Jos,
Helemaal mee eens. Ik daag je uit je ideeen uit te werken en aan het papier toe te vertrouwen. Ik wil je daar graag mee helpen. Daarna zorgen we er voor dat het in een ICT (!) Service Management magazine gepubliceerd wordt of hier op Computable.nl.
SHARE YOUR REAL BEST PRACTICE!

Misschien is het goed als iedereen zich bewust is van het gegeven dat ITSMF een internationaal platform is rond IT Service Management (dus met IT als definierend criterium) met chapters in 53 landen en meer dan 100,000 leden wereldwijd. De discussie over de relevantie van frameworks voor de business moet absoluut gevoerd worden maar niet in de context van de relevantie van ITSMF als forum. Dat zijn twee volstrekt verschillede zaken.

Beste Aad,
Een goed artikel. Binnen TOPdesk( een van de sponsoren) prediken we dit al bijna 15 jaar. Goed om te zien dat het nu ook steeds breder gedragen wordt. Wij zijn inderdaad ook van mening dat het om "Service" draait en niet alleen om "IT service". Wij zien dat nu nog veel afdelingen(lees ook oplossingen) in Silo's denken. Er zou maar 1 waarheid zijn. Een van de punten waar nu juist de afgelopen 5 jaar een enorme sprong is gemaakt in het zelfbewustzijn is het denken in de grootste gemene deler van problemen bij de verschilende afdelingen. IT, HRM, FM hebben meer gemeen dat de meeste denken. Een punt wat we nu dan ook al jaren met succes in de makrt zetten.

Wij zijn in ieder geval blij met de discussie die steeds meer onstataat en de vernieuwde inzichten die het oplevert.

Aad,

Mooi artikel! Kom zelf uit de hospitality en roep al jaren dat we de overeenkomsten door de verschillen heen moeten leren zien, goed te horen dat deze roep groter wordt. Hoop dat de ITSMF je artikel oppakt als een middel om te verbeteren en niet als aanval, volgens mij kan ook ITSMF een hoop baat hebben bij deze discussie. Alexander geeft terecht aan dat frameworks in principe los staan van ITSMF maar op de een of andere manier zijn ze in de beleving van velen sterk aan elkaar verbonden. Het zou wat mij betreft interessant zijn om uit te vinden waar dat mee te maken heeft en of dit in de ogen van diverse stakeholders (bestuur, leden, sponsors) terecht en gewenst is. Ik doe en denk in ieder geval graag mee bij de opzet van andere service- en klantgerichte werkwijzen.

Verzuiling in de staf.

Niks dan lof over bovenstaand stuk en de opvolgende discussie.

Mijn eerste analyse: de staf krijgt nu een koekje van eigen deeg.

Wat bedoel ik hiermee:
Jaren lang hebben staforganen als mensen-beheer (HRM), dingen-beheer (Facilitair management) en Informatie-beheer (ICT) hun uiterste best gedaan om niet met elkaar samen te werken. Het gevolg is dat deze zuilen (beter woord dan silo?s) hun eigen jargon, modellen en daarmee eigen vakverenigingen hebben gecre?erd.
En hoe gaat het met zuilen op een moment dat ze er achter komen dat hun volgelingen hun verlaten? Waarbij hun volgelingen in deze het makke middle management en het hoger management dat geen aandacht heft voor zijn eigen bedrijf zijn. Precies, ze gaan elkaar bevechten. Dit leidt tot inquisitie, negeren van elkanders krachten en het nog sterker terugtrekken in het eigen bastion. Er wordt wel gezegd dat samenwerking wenselijk is, maar wel alleen als de andere partij zich aanpast.
Of te wel, hoewel Alexander anders beweerd, het gedrag van het itSMF, terugtrekken op eigen gebied en krampachtig vasthouden aan de eigen denkbeelden, is een logisch gevolg van het feit dat het nieuwe post-crisis management genoeg heeft van de zuilen en hun eigen verantwoordelijkheid terug neemt.

Aad,

Puik artikel - het geeft weer wat wellicht veel mensen denken en voelen. Ook de discussies hierboven vullen aan waar nodig.

Ik kan als ex-voorzitter (8 jaar) van een itSMF chapter niet zomaar het itSMF gaan afvallen, maar als ik terugkijk naar het itSMF toen ik daar in 2001 in stapte en het itSMF anno 2009, dan zie ik toch hele grote verschillen en hele andere uitgangspunten.

Er wordt voorbij gegaan aan de doelstellingen van de vereniging. itSMF is een FORUM dat discussies en kennisverbreding faciliteert tussen IT gebruikers, IT Consultants en IT Vendors binnen het brede spectrum van IT 'Service' Management. Enkele grote chapters droomden al langer om een soort van 'drukkingsmiddel of certificatieorgaan te kunnen worden in de IT markt en standaarden te kunnen opleggen binnen vendors en bedrijven. Ook vendors maken handig gebruik van deze grotere ambities. In heel veel gevallen is het itSMF verworden tot een extra marketing kanaal voor grotere vendors en consultancy bedrijven die hun visie en productgamma willen gaan neerleggen tegen een mogelijk doelpubliek. Niks mis mee - maar de term onafhankelijk is soms ver zoek.

itSMF heeft zelfs een hele groep die zich toelegt op het certifi?ren van boeken en publicaties. Elke vorm van creativiteit en interpretatie door eender wie die zich een specialist kan/mag en wil noemen binnen dit vakgebied wordt hier dan ook definitief mee naar ijskast verwezen tenzij je bereid bent om een hele reeks procedures te volgen om een fel gegeerde itSMF stempel te krijgen. Dit hoort m.i. niet - dit wordt gewoon een self fullfilling profecy. Alleen nog mensen die weten hoe het werkt zullen dan nog boeken gaan schrijven. En zo bouwt itSMF aan zijn eigen instandhouding en perifere industrie.

De opstart van ITIL v3 en de hele APMG/TSO/OGC/ITSMF commotie die daaruit ontstaan is, was mijns inziens de start van de "mogelijke" ondergang van het itSMF zoals het nu bestaat. In gedachten ga ik nog vaak terug naar dat bewuste congres in Birmingham. Er zijn veel te veel mensen, met veel teveel ambities die veel te veel belangen met elkaar vermengen om zichzelf en hun organisatie(s) op een positie te krijgen waar ze eigenlijk weinig of geen toegevoegde waarde hebben. De term ?Onafhankelijk? is daar onherroepelijk stukgeslagen.

Het itSMF gaat best terug naar haar oorsprong, misschien veel kleinschaliger en niet zo interessant voor velen, maar beter voor het doelpubliek - informatie delen, kennis verbreden en ervaringen uitwisselen aangevuld met interessante ontwikkelingen binnen de markt van de brede ICT en haar raakvlakken (Facilitair beheer, project management, auditing,....)

Bart Van Brabant
ex-voorzitter itSMF Belgium (2001-2008)

In reactie op het artikel van Aad, moet ik zeggen dat ik laatste jaren geen vooruitgang zie, alleen maar diversiteit.... Meer modellen, meer complexiteit, meer van hetzelfde!
Ook de uitspraak van de voorzitter van ITSMF: de 4B's Betaalbaar, Beschikbaar, Betrouwbaar en Belastingdienst, zijn helemaal valide, maar dat zijn ze al jaren. We komen niet verder is mijn idee. Telkens beginnen we opnieuw!
Tijd voor rigoreuze stappen, om ons als voorlopers op Service management gebied (als we dat nog zijn...) waar te maken. Een uitdagende taak voor ITSMF lijkt me, als vakvereniging van Service Management.

Nadat ik met interesse de verschillende bijdragen heb gelezen, voeg ik mij met plezier weer in het debat.

Wat mij betreft moeten we onderscheid maken tussen de organisatievorm van itSMF en de gedachte om het managen van de ICT dienstverlening meer in verband te brengen met andere vormen van service management. Dat laatste lijkt ook mij een hele goede en zinvolle weg, die past bij ?zij het voorzichtige- marktontwikkelingen. Naar mijn mening kan het stimuleren van deze ontwikkeling, onder meer door het onderkennen en verspreiden van gedachtegoed en ?vooral- best practices prima vanuit onze vereniging, met de huidige scope. Contact en samenwerking lijkt mij daarbij de juiste aanpak. Zoals de oplossing ?een terechte opmerking- niet in n?g meer frameworks en n?g meer modellen ligt, zo ligt deze mijns inziens ook niet in een samengaan met verenigingen uit andere sectoren.

Daarvoor acht ik persoonlijk ICT als ?drager? vooralsnog van meer gewicht. Ook binnen het ICT vakgebied is er daarvoor nog meer dan genoeg te doen. Overigens is itSMF Nederland niet een losstaande vereniging, maar ??n van de meer dan vijftig landen-?chapters? van een wereldwijde organisatie die onder de noemer van IT service management actief zijn.

Niet onbelangrijk tenslotte is de constatering van Bart van Brabant dat wij een forum zijn, een community. Een constatering waarmee ik het van harte eens ben. Dat betekent dat die community bepaalt (en, voor de goede orde, niet het bestuur, en niet de voorzitter) welke richting wij wensen te kiezen. De input en de inzet van de leden van de vereniging itSMF Nederland bepaalt hoeveel waarde deze krachtige community van vragers, aanbieders, consultants en opleiders aan het (ICT) service management vakgebied kan toevoegen.

Tijdens het wederom zeer goed bezochte jaarcongres is een debat gevoerd over het bestaansrecht van itSMF. De overgrote meerderheid van de aanwezigen was van dat bestaansrecht overtuigd. Dat debat leende zich klaarblijkelijk niet voor het verkennen van de diepere motieven en achtergronden. Het is mooi om te zien dat het debat ook na het congres verder gaat. Laten wij daar vooral mee doorgaan. En laten we het contact en de samenwerking met anderen (en met elkaar!) vooral zoeken. Hoe levendiger de vereniging, hoe meer waarde voor het vakgebied.

Jeroen van Rooden
voorzitter ITSMF Nederland

Aad,
Ik ben het helemaal met je eens. Goed artikel! Laat ik een voorbeeld geven.
In de dagelijkse praktijk van het Raayland College in Venray is de servicedesk niet alleen de toegang tot ict en facilitair. We gaan hier nog een stapje verder met afdelingen als leerlingen- en financi?le administratie, personeelszaken, roostermakers, secretariaat, mediatheek.. kortom, ?lle diensten die de docent nodig kan hebben om zijn werk goed en effici?nt te doen.

Ik bespeur in de reacties van een aantal dat de verschillende gedachten naar mijn gevoel niet goed overkomen bij elkaar.

Ik zie in het artikel van Aad absoluut een kern die volgens mij raakt wat er speelt. Samengevat in mijn eigen woorden komt het er op neer dat voor gebruikers de muren tussen verschillende stafafdelingen zo snel mogelijk dienen te vervallen. Het voorbeeld van de multifunctional, zoals Jos knops dat aanhaalt is een goede, ik wil er nog wel ??n aan toevoegen:

Gebruikers die smartcards hebben als toegangspas EN die ook gebruiken voor het kunnen inloggen op hun IT systemen: bij wie moeten zij terecht als daar iets mee is? Die gebruikers zoeken ??n aanspreekpunt dat hen dan helpt.

Ik zie in de reactie van een aantal mensen dat zij eigenlijk alleen reageren op ?prikkelende titel? en eigenlijk trachten te verdedigen dat itSMF nimmer los van IT gezien kan worden omdat het nu eenmaal in de naam is opgenomen.

Welnu, dat zou mijns inziens betekenen dat deze mensen blijkbaar de ontwikkeling niet zien die vanuit gebruikers perspectief (en dan niet IT gebruikers, maar de mensen die in het primaire business proces zitten) toch zo noodzakelijk is: zij willen het liefst bij ??n loket terecht kunnen als er in de randvoorwaardelijke voorzieningen iets niet loopt.

Niet voor niets is invoering van IDM iets dat verder gaat dan IT, dat raakt alle ondersteunende afdelingen en bied deze gebruikers exact wat zij zoeken: ??n plek om een personeelsmutatie (aanname, vertrek, functie verandering, etc) te melden, waaruit automatisch de verdere bijkomende zaken geregeld worden, zoals een IT account, rechten, etc.

Het gedoemde opheffen van het itSMF is mijns alleen tegen te gaan indien ofwel het itSMF inziet dat de behoefte in de markt veranderd naar Service Management over de verschillende zuilen/silo?s heen of indien mocht blijken dat een aantal mensen (waar ik mij ook onder schaar) het mis hebben en blijkt dat de gebruikers in de primaire bedrijfsvoering toch liever zelf alle zuilen/silo?s afzonderlijk willen houden en los willen besturen.

Mochten wij de behoefte goed zien, dat er behoefte is aan breder Service Management dan alleen voor de IT, en itSMF gaat hierin niet mee, dan is er natuurlijk een goede kans dat op enig moment er een nieuwe Service Management groep komt die in dat gat sprint.

Ik heb het artikel van Aad en de reacties gelezen en het valt mij op dat er twee zaken door elkaar lopen, namelijk de inhoudelijke discussie over het vak (ITSM, al of niet specifiek met de I) en de rol van het Forum. Dat houdt uiteraard verband met elkaar, maar het bestaansrecht van het forum en de visie die het uitdraagt op het vak lijkt me geen puur Nederlandse aangelegenheid. Zoals Alexander al aangeeft is het onderdeel van een internationale organisatie met 53 chapters en zouden we moeten pogen de discussie op global terrein moeten voeren. Daar zie ik onder andere intiatieven uit de US om een global kwalificatieprogramma te maken. Helaas zie ik geen enkele gedachte uit Nederlandse hoek, terwijl we een historie hebben op dat terrein. Als CEO van EXIN (binnenkort opererend onder eigen vlag) zie ik een certificerings moeheid die begrijpelijk is. Wat hebben al die standaarden nou eigenlijk toegevoegd en Bart geeft terecht aan dat het certificeren van publicaties enkel de bureaucratisering versterkt. Het verbreden van het werkterrein naar buiten de ICT vind ik een interessante gedachte, maar is er buiten de ICT wel interesse om mee te praten over het verhogen van het service niveau en indien dat zo zou zijn, gaan we dan geen heilloze weg volgen zonder overkoepelende organisatie die nog een beetje kan sturen?

Deze discussie geeft aan dat de vereniging ITSMF leeft!

Ik zal, hangende de werkzaamheden van de commissie van 'wijze mannen' even niet reageren op de verenigingsaspecten, maar mijn reactie richten op de mogelijke 'fusie' tussen de domeinen facility management en IT service management.

Als lector op Hogeschool Utrecht mag ik in beide domeinen een masterstudie verzorgen (resp. Master of Informatics en Master Facility Management) en ik kan niet anders dan constateren dat de facility managers maar al te graag de IT dienstverlening erbij willen nemen. Vanuit hun perspectief is service gewoon service en maakt het domein daarbij niet uit. Hier is zeker iets voor te zeggen en met name vanuit de kwaliteit van dienstverlening en 'hospitality'.
Vanuit mijn onderzoek op het gebied van business IT alignment moet ik echter constateren dat de organisaties die deze weg op gaan, en IT als onderdeel van 'de faciliteiten' zien, absoluut achter de feiten aan gaan lopen. Ze worden het bewijs van de 'IT doesn't matter' stelling van Nicholas Carr, omdat ze IT onbelangrijk maken. Een self-fulfilling prophecy die, volgens recent onderzoek van de alignment goeroe Jerry Luftman, het absoluut aflegt tegenover een meer innovatieve IT strategie. Ik ben het dan ook volmondig met Jeroen van Rooden eens dat ICT van meer gewicht kan zijn dan een 'faciliteit'.

Enkele jaren geleden schreef ik over dit vraagstuk de volgende column. Lees in de plaats van 'CIO' gerust 'service manager'.
The CIO doesn’t matter


Does IT matter? Onlangs gaf in een onderzoek van BMC Software 44% van de bedrijven nog aan dat er in hun organisatie geen enkele afstemming tussen bedrijfsbeleid en IT is. Erger is dat slechts weinigen dit een probleem vonden. ‘Alignment’ van IT en business is vooral een vraagstuk voor de IT wereld, niet voor de business.

IT is een non-issue geworden, de CIO een facility manager. Met de kansloze missie de lijnmanagers te adviseren over toepassing van zijn IT in hun business. Kansloos omdat het voor hen onmogelijk is de eigen business te “parkeren” en werkelijk out-of-the-box te denken. Het gevolg is een me-too aanpak die niet werkt. Zo kwamen de concurrenten van EasyJet er achter dat een budget maatschappij meer is dan een website en slechte service. Kansloos ook omdat de meeste CIO’s te weinig ervaring in de business om daar écht een serieuze gesprekspartner voor te zijn.
De druk op de budgetten heeft hen bovendien in hun schulp doen kruipen. De CIO als poortwachter van standaarden en kosten. Hoeder van processen en middelen die er voor de business nauwelijks toe doen. Een beheerder, wachtend op de onafwendbare uitbesteding. Samen met de inkoopafdeling de handrem op de ontwikkeling van de business. Carr heeft gelijk. IT doesn’t matter.

Maar geldt dit ook voor bedrijven als Dell en EasyJet? Bedrijven die hun fenomenale ontwikkeling mogelijk maakten met IT? Of wat te denken van polderentrepreneurs als Startpagina en BenCom? Zij begrijpen dat IT pas waarde heeft als het verweven is met de business. Geen enkele organisatie kan nog concurrerend werken zonder IT, maar de veelgehoorde opvatting dat IT een ‘enabler’ van de business is loopt achter de feiten aan. De echte waarde van IT is het initiëren van business. IT als middel is een commodity, het gebruik ervan echter niet. Vernieuwing van de business met IT is absoluut geen gemeengoed en onderscheidt de leiders van de volgers. Bijvoorbeeld door het elimineren van schakels in de keten zoals EasyJet of het bewerken, toevoegen en verkopen van informatie, zoals BenCom.
Ironisch is wel dat de functie van CIO in deze bedrijven onbelangrijk is. IT is cruciaal, maar het integreren van IT in de business is een taak van het lijnmanagement. De CEO zet de toon, zijn visie is doorslaggevend. Carr heeft het mis. IT does matter, the CIO doesn’t.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2009-10-28T09:12:00.000Z Aad Brinkman
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.