Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

Cloud is geen keuze, maar een feit

Dit artikel delen:

Moeten we nu wel of niet kiezen voor cloudoplossingen, in welke vorm dan ook? Een collega beantwoordde die vraag als volgt: 'Wel of niet kiezen voor cloud? Om ons huis te verwarmen gaan we toch zeker ook niet meer zelf het hout hakken? We krijgen toch allemaal ons aardgas uit de muur?'

Cloud, wat moeten we er mee? In ieder geval vult het onderwerp de pagina’s van vele it-magazines en business-magazines en heeft de aandacht van zowel it-managers, als businessmanagers. Het antwoordt van mijn collega op de vraag of nu wel of niet moeten kiezen voor cloud oplossingen, in welke vorm dan ook, is natuurlijk een makkelijke uitspraak bij de koffie automaat… maar toch…. even verder denken over de waarde van deze analogie.

Historisch gezien klopt het wel aardig. Er was een tijd dat men verantwoordelijk was voor het zelf kappen van bomen om in brandstof voor de eigen haard te voorzien. Later specialiseerde het verzorgen van de houtvoorziening tot een beroep; een vorm van service was geboren. Vervolgens kwamen andere brandstoffen zoals olie en kolen en ontstond een gevarieerd distributie kanaal via de handel. Nog later kwam met het aardgas een complex leidingnetwerk dat toegang tot brandstof breed in de markt zette. Energieleveranciers bieden momenteel vele variaties van producten (groen, grijs, nucleair) en afrekenmodellen (vast, bandbreedte, flexibel, en in ieder geval pay per use). Energieleveranciers investeren miljarden in technologie om energie zo gunstig mogelijk op te wekken en in concurrentie aan te bieden aan de klanten. En de klant heeft wat te kiezen met al die aanbieders.

Tot zover de analyse van de analogie. Maar hoe gaat de vergelijking met cloud dan op? De vele cloud varianten die we momenteel op de markt zien, voldoen in ieder geval aan een aantal van de voorwaarden die ook voor de verwarming van onze woningen van toepassing is. Cloud oplossingen bieden een pay per use model. De toegang tot cloud is breed aanwezig via het Internet. Functionaliteit uit de cloud wordt aangeboden als een service. Leveranciers investeren miljarden in data centres die efficiënt, effectief, redundant, groen, et cetera zijn.

En toch…. Veel bedrijven 'kiezen' er nog steeds voor om geen gebruik te maken van cloud oplossingen. Daar hebben zij goede en minder goede redenen voor. Hoe angstig is de it-manager voor het verlies van werk? Hoe angstig is de businessmanager voor het verlies van (concurrentie gevoelige) informatie? De markt zal nog vele van de nog overgebleven uitdagingen op moeten lossen. En dat zal gebeuren. In andere markten heeft die ontwikkeling ook plaats gevonden. Heel veel slimme mensen werken al aan de cloud oplossingen van de toekomst en leveranciers en klanten bepalen samen het tempo waarin dat gaat.

Nog één belangrijke vraag over die analogie: 'Waarom kappen we zelf ons hout niet meer?'. Antwoord: 'Omdat we wel wat beters te doen hebben!'. En dat is ook precies het antwoord waarom cloud geen keuze meer is maar een feit. Veruit de meeste organisaties hebben wel wat beters te doen dan zich bezig houden met het ontwikkelen en in stand houden van infrastructurele voorzieningen en de basis functionaliteiten die de meeste organisaties nodig hebben. De markt zal laten zien dat de organisaties die in staat blijken te zijn om cloud effectief te omarmen er straks 'warmpjes bij zitten'.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Lees verder


Reacties

Niet overdrijven. Zo ingewikkeld is het beheren van wat servers, storage en actieve componenten nu ook weer niet. En het kappen van dit hout is hartstikke leuk. Dat kunnen we makkelijk zelf (beter, veiliger en goedkoper). Bovendien: de kachel, CV, fornuis staan nog altijd in de woning.

Hoewel de vergelijking met stroom e.d. vaak gemaakt wordt gaat deze in de praktijk niet op:
- Bij een stroomstoring kan er een noodaggregaat (automatisch) gestart worden;
- Bij een probleem met gas kan kunnen er elektrische kachels geplaatst worden;
- Wanneer een energiebedrijf failliet gaat, compenseren de andere maatschappijen hiervoor door meer te leveren.

In het geval van een faillissement van een public cloud leverancier staat de klant er alleen voor en ligt het bedrijf dus stil, zie het voorval in de zorg enkele tijd geleden. Uit de recente storingen bij Amazon en Microsoft mag men de conclusie trekken dat de cloud al snel minder stabiel is dan de gemiddelde lokale bedrijfsomgeving.
En wat gaat men doen wanneer een cloud provider besluit om een dienst te stoppen? Normaal kan men met de lokaal draaiende software nog geruime tijd met het pakket vooruit totdat er een passende oplossing is gevonden. Bij cloud is dit dus niet mogelijk waardoor men ad hoc moet gaan reageren.

Qua kosten is de cloud al snel duurder dan de hardware/software lokaal draaien. Een server koopt met één keer en kan 5 jaar mee, de kosten zijn daardoor zeer laag wanneer deze teruggerekend worden naar maandelijkse kosten. Bij een cloud leverancier betaalt men maandelijks voor deze server waardoor de kosten al snel veel hoger worden dan wanneer men een server koopt. Dit geldt natuurlijk ook voor zaken als software en storage.

Ook wanneer men over wil stappen naar andere software valt de cloud snel duur uit. Normaal kan men de software gemakkelijk lokaal jaren door laten draaien zodat alle gegevens beschikbaar blijven. In de cloud zal men toch iedere maand de maandelijkse fee moeten blijven betalen voor software die amper meer gebruikt wordt.

Tevens is de gemiddelde beheerder significant meer tijd kwijt met het verwerken van changes en vragen van gebruikers dan het verhelpen van incidents of onderhoud. Hierdoor kan er in de praktijk weinig bespaard worden op salariskosten. De tijdswinst gaat al snel verloren door extra communicatie met cloud providers.
Wanneer er een eigen ICT afdeling aanwezig is hoeft de business zeer weinig tijd te besteden aan ICT zaken, waardoor deze zich volledig op de business kan focussen en alleen de wensen kenbaar hoeft te maken.

Naar mijn mening is de public cloud in de praktijk leuk voor kleine ondernemingen van +/- 10 werknemers waar alles overzichtelijk is en men flexibel is. In een grote omgeving heeft men deze flexibiliteit niet en is het goedkoper en bedrijfszekerder om te investeren in apparatuur/software die lokaal draait.

Zelfs al zou er sprake zijn van een kostenbesparing moet men zich de vraag stellen of het de moeite is om voor deze zeer marginale besparing ten opzichte van de bedrijfsomzet, met de bedrijfscontinuïteit te gaan gokken. Men weet wat men heeft, maar cloud moet zich zeker nog gaan bewijzen en de eerste tegenslagen hebben zich al laten zien. Tevens is het migreren naar de cloud gemakkelijker dan terug keren indien het niet bevalt.

@karel zowel bij hout als cloud kun je lekker blijven kiezen natuurlijk. Maar ik denk dat de auteur helemaal gelijk heeft dat veel organisaties steeds minder meerwaarde zien in zelf een hard- en softwarepark in de lucht houden. Uit wat er daarbij in praktijk allemaal mis gaat, concludeer ik dat het blijkbaar toch vaak (te) ingewikkeld is.

Hout is weer helemaal in! hier in oostenrijk hebben we pellets, een alternatieve vorm van verwarming met hout, en hoog rendement-verbrandingsovens.

Wanneer je voor cloudservices, zoals die vandaag de dag aangeboden worden, nog steed een gigantische berg ingewikkelde kontrakten nodig hebt om aan je wettelijke verplichtingen te voldoen, zul je als ondernemer kiezen voor een behoudender oplossing.

Wat mij opvalt in opinie artikelen over cloud computing is dat een container begrip zwart wit benaderd wordt.
cloud computing is niet een doel maar een middel die op logio manieren toegepast kan worden. Sommige 'cloud' implementatie zijn om welke reden dan ook geen goed idee. Net zoals dat er ook implementaties zijn die briljant zijn.

Het zou nou eens interessant zijn als er een opiniestuk geschreven zou worden welke kenmerken van een implementatie 'cloud computing' tot een succes maken.
Niet alleen vanuit een business perspectief (kosten baten), maar ook vanuit beheer (wie is er verantwoordelijk) en juridisch (van wie is de data)

Wanneer denk je als organisatie aan Cloud?

1- Als je denkt dat het voordeliger is dan je huidige oplossing!
2- Als je denkt dat je van al die gedoe van je ICT afdeling af bent en je wordt mooi bediend!

Als je denk dat je door Cloud voordeliger uit bent dan raad ik je aan om een expert hiervoor in de arm te nemen. Zorg voor een glaasje water op je bureau als je het eindrapport gaat lezen!

Als je denkt dat je door Cloud van de ellende van je ICT afdeling af bent, dan zou ik zeggen ga eerst na waarom je ICT afdeling niet optimaal functioneert! Direct aan Cloud denken om een betere dienstverlening te krijgen is het doorschuiven van het probleem naar iets/iemand anders (wat in dit geval Cloud heet) zonder dat je dit eerst onderzocht hebt.

De wolk is de gebruikte metafoor voor het niet weten welke route de informatie aflegt van a naar b. In feite is de betere analogie dat je iemand op pad stuurt met een sleutel die hij vervolgens net zolang in de deuren steekt die hij onderweg tegenkomt totdat hij de deur gevonden heeft met het juiste slot.
Maar als ik diensten afneem van provider X, dan is er alleen vanwege het feit dat ik niet weet welke route mijn data aflegt naar en van die diensten niet per definitie sprake van cloud computing. Het netwerk, of de grootte daarvan, waarin mijn data heen en weer reist bepaalt in grote mate of daar wel of geen sprake van is. Provider X heeft er namelijk maar voor te zorgen dat mijn data veilig, snel en compleet heen en weer wordt gestuurd tussen twee vaste locaties: kantoor en data center. Om dat te realiseren zal hij zoveel mogelijk trachten het netwerk te beperken. Steeds meer providers bieden hierbij een vastgestelde route over een eigen netwerk (dat ze indien nodig weer inkopen bij netwerkeigenaren). Ze reserveren bandbreedte binnen dat netwerk en leggen dat vast voor jou. Alle data wordt rechtstreeks naar de juiste poort gestuurd, wat veiliger, sneller en betrouwbaarder is. Ik zou dat geen cloud computing willen noemen.
Alleen als een provider mij geen enkele garantie kan bieden met betrekking tot route of locatie van mijn data en ik dus in zeer grote mate afhankelijk ben van de kwaliteit van sleutel en slot gaat, zoals ik het zie, de handel door de cloud.

In mijn ogen moet je de cloud zien als één van de vele services die je uit kunt besteden als bedrijf. Zeker kleinere bedrijven willen zich vaak concentreren op hun "core-business".

Dus je autopark besteed je uit aan de leasemaatschappij; de boekhouding gaat naar een boekhoud- of accountantskantoor; de ict besteed je uit aan "de cloud"

Maar daarmee is het nog steeds een keuze!

Het probleem met buzzwords zoals "de cloud" is dat ze voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, waardoor geen éénduidige stelling in te nemen is, zoals HK mooi verwoord heeft.

Zoals al eerder in de responses geroepen, als je niet "in control" bent over je it zal een overgang naar cloud gewoon een verschuiving van het probleem zijn.
Door eerst de minder kritische services naar de cloud te brengen kan ervaring opgedaan worden in het eerst intern structureren en vervolgens controlled onder te brengen in de cloud. (dus eerst beheer op orde, je security in place en je kosten transparant)
Afhankelijk van het type bedrijf zou men dan eerst bijvoorbeeld bedrijfsproces ondersteunende diensten kunnen onderbrengen in de cloud. Een mooi voorbeeld is natuurlijk facility management. Vooraf eerst even een business impact analyse om te bepalen hoezeer je bedrijf eronder lijdt indien FM niet beschikbaar is en bepalen welke afspraken en maatregelen noodzakelijk zijn.
Cloud is een feit maar dat wil nog niet zeggen dat alle bedrijfstoepassingen zich lenen om te worden gehost in de cloud. Ook de maturity van de eigen it-organisatie is een belangrijke factor welke er mede toe bijdraagt dat migraties richting cloud niet verworden tot een 'mistig' iets.
Martin

Uiteraard wil ik ook nog een duit in het zakje doen.

Zoals Reza schrijft, je kunt een it-probleem niet oplossen door het naar de cloud te verplaatsen.

Mijn insteek is niet zozeer wat cloud computing voor jouw organisatie betekent, maar wat een (nieuwe) concurrent ermee kan. Hoe zit de keten van bron naar consument eruit?

Drastisch besparen op je (IT) uitgaven is iets wat complex is en organisatorisch talent vergt. Je zult eerst je applicatielandschap moeten rationaliseren voordat bewegingen naar de cloud en mogelijke besparingen zin hebben.

Zoals M.J. de Boer en anderen schrijven zal je eerst ervaring op kunnen doen met de minder kritische onderdelen van de organisatie.

Post bezorgen, Geld beheren, verzekeren, salarissen verwerken zijn ook dingen die uitbesteed zijn, dus IT zaken uitbesteden moet ook kunnen. Ik ben ook erg PRO cloud en zie het als onvermijdelijk, maar de realiteit vandaag is dat er veel over gefilosofeerd wordt, maar er toch wel weinig mooie leerzame beschreven cases zijn.


An sich is dit artikel wel verhelderend in die zin dat het een kijkje geeft in de denkwereld van it-managers. Blijkbaar zijn deze toch redelijk gevoelig voor de hype en het voorgekookte dogmatisch denken wat ze wordt voorgeschoteld door de media.
Ook bij artikelen van Computable komt de inhoudelijke analyse maar spaarzaam aan bod. Dat is juist wat de doorslag hoort te geven bij de keuze. Of je nou linksom of rechtsom gaat het blijft altijd een keuze. En hoe beter er over de keuze is nagedacht hoe beter de mogelijke risico's afgedekt kunnen worden.

De bedrijfsvoering heeft ondersteuning nodig in de vorm van geautomatiseerde systemen. Als IT die niet tijdig en met goede-waar-voor-zijn-geld kan leveren, dan is het logisch dat de bedrijfsvoering kijkt/kiest voor een cloudoplossing (SaaS) als die wel snel in hun behoefte kan voorzien.

Is dan het doorschuiven van het probleem? Nou, niet gezien vanuit de bedrijfsvoering! Althans voorlopig niet. Want als de SaaS-oplossing een cloud-vendor-lock-in blijkt te zijn, wordt het wel lastig voor de bedrijfsvoering om te er weer vanaf te komen of over te stappen.

Als we dan naar de analogie kijken. Niet onbelangrijk is dat energieleveranciers dan wel veel variaties in levermodellen hebben, ze leveren uiteindelijk allemaal een wisselspanning van 230 volt, 50 Hz met een nul draad. En de Sony’s, Philips, Miele’s? Die apparatuur werkt er allemaal op ook al verander je van energieleverancier. En in dat opzicht is de Cloud-SaaS markt nog lang niet volwassen. Het is een cowboy markt. Dat wil niet zeggen dat er leuke dingen te krijgen zijn.

En natuurlijk kunnen we als IT-ers een hoop Fear, Uncertainty en Doubt proberen te creëren over Cloud-Saas. Maar ik stel me voor dat we er vooral van leren en de bedrijfsvoering helpen. Dat is waar we toch voor aan de lat staan?

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in
Vacatures Cloud Computing

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2011-09-27T14:27:00.000Z John de Voogd
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.