Artsen en politici uiten kritiek op brief over EPD

Dit artikel delen:

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Kamerleden hebben kritiek op een brief van minister Klink van Volksgezondheid waarin informatie wordt gegeven over het elektronisch patiënten dossier (epd). Ze vinden dat de minister voor zijn beurt spreekt, omdat er nog geen definitieve besluiten zijn genomen over wetgeving en bezwaarprocedures voor het landelijke netwerk voor het uitwisselen van medische gegevens.

Kamerleden en de Landelijke Huisartsen Vereniging hebben kritiek op minister Klink van Volksgezonheid Welzijn en Sport. Zaterdag 1 november 2008 informeert de minister in een brief alle acht miljoen Nederlandse huishoudens over de stand van zaken van het epd. Volgens Kamerlid Arda Gerkens van de SP loopt de CDA-bewindsman te hard van stapel, omdat de Kamer nog geen standpunt over het epd heeft ingenomen. Er moet nog gestemd worden over wetgeving die essentieel is. Het gaat om regels die zorgverleners verplichten om medische informatie uit te wisselen en bezwaarprocedures voor mensen die niet willen dat hun medische gegevens worden gedeeld.

Ook de PvdA vindt de brief te voorbarig. Volgens kamerlid Roos Vermeij schept de brief de verwachting dat het epd al is ingevoerd, terwijl het nog jaren kan duren voordat alle medische gegevens worden uitgewisseld. De landelijke huisartsenvereniging sluit zich bij de Kamerleden aan. Woordvoerder Fulco Seegers zegt: "Dit is veel te vroeg. De minister informeert over een systeem zoals het er in zijn ogen moet komen, terwijl het wetsvoorstel nog door de Kamer moet."

Er is ook kritiek op de bezwaarprocedure. Mensen kunnen via een bij de brief gevoegd formulier voor 16 december 2008 aangeven of ze hun medische gegevens beschikbaar stellen voor het epd. Seegers: "Dat wekt de suggestie dat alles al in kannen en kruiken is, terwijl er nog allerlei vragen liggen over bijvoorbeeld beveiliging en uitvoer." SP-politica Arda Gerkens: "De Kamer heeft nog helemaal geen goedkeuring gegeven voor dat bezwaarsysteem en hoe dat wordt georganiseerd. De minister is voorbarig. Kennelijk zit hij niet te wachten op onze goedkeuring."

Bewuste timing

Het ministerie wuift het grootste deel van de kritiek weg. Volgens het ministerie is de brief juist nu verstuurd omdat er belangrijke stappen worden gezet bij de invoering van het epd. VWS-woorvoerder Saskia ter Kuilen: "De minister kiest bewust voor deze timing. We zijn nu tien jaar onderweg met het epd en op het punt beland dat we het echt gaan invoeren. We moeten burgers op de hoogte stellen dat er wetten aangepast worden om zorgverleners te verplichten deel te nemen aan de uitwisseling van medische gegevens."

Over de kritiek op het bezwaarsysteem zegt Ter Kuilen: "Mensen moeten weten dat op basis van bestaande wetgeving al informatie wordt uitgewisseld en dat dit in de toekomst wordt uitgebreid." Over de kritiek op de korte bezwaartermijn - het formulier moet voor 16 december 2008 ingestuurd zijn - zegt de voorlichter: "Ïn het eerste kwartaal van 2009, wanneer waarschijnlijk de eerste medische gegevens worden uitgewisseld tussen ziekenhuizen, apothekers en huisartsen, wordt opnieuw om goedkeuring van de betrokkene gevraagd." Ter Kuilen benadrukt dat de behandelaar altijd (met uitzondering van noodsituaties) aan de patiënt moet vragen of medische gegevens van andere zorgaanbieders mogen worden ingezien.

Dinsdag 4 november 2008 worden in de Tweede Kamer vragen gesteld over de brief van minister Klink.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Het volgende projekt dat gaat stranden.

Ook ik heb weinig vertrouwen in de beveiliging van mijn medische gegevens en vraag me ook af op de patient hier werkelijk een betere behandeling door zou krijgen. Inmiddels hebben wij de propaganda minister Klink gekregen, waarbij men maar 1 keus blijkt te hebben en dat is JA zeggen tegen het EPD. M.a.w. Je doet mee of je vult een bezwaarschrift in, die je natuurlijk ook weer kunt bijstellen. En dat alles terwijl er nog gestemd moet worden in de kamer. Belachelijk!
Het controleren van "wie" je eigen gegevens bekeken heeft is ook een heel gedoe. Je zou elk jaar zo'n verzoek moeten doen om te zien wie gekeken heeft. Doe het maar, want er wordt volgens mij gekeken op het moment dat er niets met u aan de hand is.
Die brief over het EPD, had men moeten doen met de donor registratie. Je bent donor of je geeft bezwaar. Daar hebben mensen volgens mij eerder wat aan dan het electronisch ophalen van gegevens.
Ik heb zoveel dingen mis zien gaan in de medische zorg, maar vraag mij af of deze registratie daar een bijdrage aan levert. Ik denk het niet.

Mijn grote bezwaar tegen dit dossier is dat er nog geen mogelijkheid is dat ik mijn eigen dossier kan inzien. Als je bijvoorbeeld kijkt naar google health dan beheer je daar je eigen dossier en bepaal je dus zelf wie er inzage heeft. Nu heb je alleen achteraf controle op inzage en dan is het leed al geschied.

Nee ik ben tegen deze opzet en mijn bezwaarschrift, ondanks dat het nog geen wet is!!!, is al onderweg.

Het bijzondere is dat ze het een EPD noemen maar dat is het niet, het is slechts de backbone om de diverse individuele EPD systemen van zorgverleners te koppelen. De gegevens blijven dus op dezelfde plaats als nu. Al die instellingen/artsen zijn natuurlijk tegen want ze moeten iets nieuws gaan doen, wat ook nog geld kost. Verandering roept altijd weerstand op, zeker bij de aartsconservatieve zorg.

Invoeren en rap een beetje! Als ik ooit zwaargewond op de operatietafel lig, mogen ze alles van mij weten.

Philip, je vergelijking met google health is complete nonsense. Dat is geen backbone, maar een EPD-achtig systeem wat je aan de backbone zou kunnen koppelen.

Moet dit nu de oplossing worden om patienten beter te kunnen helpen en adviseren?
Mijn grootste angst is dat het niet goed bijgehouden wordt, en dat er fouten in gemaakt worden.
Waardoor het uiteindelijk onvolledig en daardoor voor nog meer medische fouten zal gaan zorgen.

Want laten we eerlijk zijn.......de overheid kan dit soort dingen helemaal niet.

Er worden elk jaar 23.000 mensen opgenomen in een ziekenhuis door het foutief voorschrijven van medicijnen. Hoe moeilijk kan het zijn om een recept van de dokter aan de apotheek te geven die daar de benodigde medicijnen uit een la moet halen en zelfs dat gaat 23.000 keer per jaar goed mis.
Dan vallen er nog 4500 doden per jaar door medische missers.
Maar zelfs het koppelen van uitkering aan adressen en huursubsidies kunnen ze ook nog steeds niet.
Er lopen 17.000 mensen op straat die meer dan 3 maanden gevangenisstraf nog moeten uitzitten, ze kunnen ze niet eens vinden.

En dan moeten we denken dat zo'n EPD wel goed zal gaan, nee sorry daar geloof ik niets van.

NIET DOEN!!!!! BEZWAARFORMULIER IN VULLEN

Men kan hier nog niet eens een goed beveiligd systeem voor het OV maken en men wil U doen geloven dat dit nu wel voor het EPD kan? Keep on dreaming!
Huisartsen willen ook graag een goed en veilig EPD; edoch de minister luistert niet alleen niet naar huisartsen maar ook niet naar zijn eigen ambtenaren.

Bezwaar ?!? maak er een officieele klacht van. Dan moet Klink binnen twee weken reageren.

Deze volgende misser van minister van Klik kost niet alleen de staat geld, maar ook de arme donder met meerdere kinderen moet weer een aantal geboorteakten kopen en insturen. Bovendien is de brief niet persoonlijk geadresseerd en kan zeer eenvoudig als ongewenste reclame gezien worden en dan ........... een leuke negatieve optie dus.

Bovendien kan je zelf niet kijken in je eigen dossier, ook zo'n makke. En niets is veilig dus, afschaffen die handel en de minister gaat natuurlijk weer met wachtgeld als het flopt naar huis en wie mag dat weer betalen? U en ik!

Ik ben voor koppelen van (ALLE) gegevens bestanden. Dat gedoe met 10 jaar moet (net zoals bij politie en justitie) maar eens afgelopen zijn.
Dat het kritisch bekeken moet worden en dat er geen
misbruik van gemaakt mag worden hoeft niet 10 jaar te
duren, dat kan met gemak in nog geen jaar... Ik snap die vertragingen wel, maar dat wil nog niet zeggen
dat we die incompetenties/enz moeten acceptern/gedogen.

Enkel aspect nog: Niet ELKE zorgverlener moet ALLE gegevens mogen zien. Er zullen filters opgezet moeten worden dat een zorgverlener een bepaalde focus/code krijgt opdat hij/zij alleen DAT ziet waarvoor men bevoegd is ! En dat verzin ik na 1 minuut lezen van ALLE informatie... Ik lees daar niets van terug dan alleen weer gedurende 5 jaar gehaper daarover: Wat ik in 1 minuut bedenk is tevens in 1 minuut op te lossen.

Welke artsen kunnen dat epd inzien? Ook verzekerings artsen?

Verzekerings-artsen hadden al heel veel toegang tot veel data-banken. EPD zal zeker tot hen behoren doch alleen indien er sprake is van "behandeling". Het begrip "in behandeling zijn" is echter iets te onduidelijk gedefinieerd; het getypeerd worden als "medisch in behandeling zijn met als doel tot genezing en/of stabilisatie te komen" dan vermijdt je ook (naast dat niet elke behandelende zorgverlener in ALLE data mag kijken) dat verzekeringsartsen inzage krijgen in lopende behandelingen op het moment als jij als (potenti?le) klant bij een verzekering in behandeling bent voor toelating/screening tot een verzekering of bv via SecondOpinion via de zorgverzekeraar (die je zelf aan kan vragen bij hen...).

Maar verzekeringsartsen hebben dus al breed inzicht in gegevens, doch niet op detail qua behandelmethodes/ed, al is uit receptvoorschrijving (bekend bij zorgverzekeraars) ook al veel te halen.

Als je bezorgt bent dat de verzekering ZELF zodoende teveel gaat weten is het dus op te lossen door te stellen dat "in behandeling" iets betekent als bovenstaande...

Het is niet zo dat alle artsen alle gegevens in kunnen zien. Voor iedere rol (bv huisarts of apotheker) is bepaald wie wat mag zien (huisartsen alleen gegevens releveant voor dienstwaarneming, apothekers alleen medicatie gegevens). Verder mag men alleen gegevens opvragen als er een behandelrelatie is. Zowel de patient als de inspectie kunnen de loggegevens opvragen en zo controleren of inzage in de gegevens terecht was. Verder kan je als patient straks zelf ook per zorgverlener centraal vastleggen of ze toegang mogen tot je gegevens (of niet).

Een goede link die eea NU uitlegt is:

http://www.waarneemdossierhuisartsen.nl/waarneemdossier/veelgestelde_vragen

Je staat er in 2-3 A4s.

Ben alsjeblieft VOOR het EPD: Want alles wat we NU hebben draaien is meer dan uiterst dubieus en onbetrouwbaar:
* huisarten/zorgverleners vragen via jou of ze gegevens
van andere verleners op mogen vragen maar WAT ze
dan vervolgens allemaal opvragen EN krijgen is
onduidelijk.
* via het epd wordt het supersnel dat je zaken kan
blokkeren en wordt dat ook veel centraler geregeld.
Nu komt het nog te vaak voor dat je denkt data
tegengehouden te hebben omdat je eea niet vertrouwt
of dat het onnodige/enz data is, terwijl het via
een ander kanaal toch nog rond kan zweven.
* zorgverleners worden dan veel meer gestuurd data
veilig op te slaan. Het stelen van een PC NU (vaak
is een server niets anders dan een enkele uit de
kluiten gewassen decentrale PC zeker bij losse
zorgverleners) maakt het te simpel om data van
hele pati?nten-lijsten te verkrijgen.

Dat er risico's zijn zit meer aan de procesmatige kant:
> hoe krijg je toegestaan dat de alternatieve sector
nuttige inzage krijgt ? Om "alternatief" per definitie af te doen als "kwakzalvers" gaat te ver. Doch BIG/ed/systeemeisen blokkeren (te) veel.
> wat is de defini?ring van "in behandeling zijn" en wat nu als je weer "uit behandeling" bent?
het verdomd makken

Ja Jan de Boer; da's nog zo'n voordeel van epd-straks: Je kunt als patient/client straks (ooit) de logstati bekijken wie wat wanneer heeft bekeken/opgevraagd.

Al ben ik zelf voorstander van bekijken ipv (decentraal opslaand) opvragen...

Verkapt bijhouden bevolkingsonderzoek -wat is definitie zorgverlener in het epd - per zorgverlener eemalig toestemming geven of per consult? - eenmalig zet het dossier open voor behandelaars, assistenten, secretariaten,- ben je nog baas over je eigen leven? - Nu nog een psychoanalyse database van de eigenaar van het burgerservicenummer. - orgaandonatie regristratie farmaceutische industrie met persoonlijke offertes, Zorgverzekeraars met artsen onder contract.

Pas op Big brother slecht de laatste grens......

ik kan het epd nu al niet meer bereiken,ook een teken aan de wand?

Artsen zijn niet tegen een EPD!! Veiligheid en dergelijke zijn reden om dit nu nog niet te willen.

Opmerkingen:
In het voorlichtingsmateriaal staat dat zorgverzekeraars geen medische gegevens mogen opvragen, wel het BSN.
Gesteld nu dat een zorgverzekeraar eigenaar wordt van bijvoorbeeld een ziekenhuis, niet onmogelijk gelet op de situatie rond de IJsselmeerziekenhuizen, hoe kan dan worden voorkomen dat de zorgverzekeraar "via een omweg" toch aan die gegevens kan komen?

De tweede vraag is of zorgaanbieders, zoals vroedvrouwen, fysiotherapeuten en aanverwante aanbieders ook gaan deelnemen in het EPD; mogen zij inzien en / of toevoegen. Het kan heel belangrijk zijn dat een fysiotherapeut bepaalde medische gegevens kent, vroedvrouwen weten alle ins en outs hoe een zwangerschap / geboorte is verlopen, ook dat kan belangrijk zijn.

De derde vraag is, waarom kan je in het bezwaarformulier niet aangeven wie je wilt uitsluiten van inzage. Zo heb ik het gevoel dat de apotheker zeker niet alles hoeft te weten in relatie tot een juiste medicijnverstrekking. De apotheker van de nachtdienst echter juist weer wel, maar dan van zijn collega apotheker, waar een patient gewoonlijk zijn medicijnen verkrijgt.

En wat te denken van het opsturen van sofienummer en kopie van paspoort of rijbewijs, compleet met handtekening.
Ze hoeven maar de brief open te trekken en idntiteitsroof is nog maar een kleine stap.

"Ter Kuilen benadrukt dat de behandelaar altijd (met uitzondering van noodsituaties) aan de patient moet vragen of medische gegevens van andere zorgaanbieders mogen worden ingezien"

Betekent dit dat er geen autorisatie-mechanisme in zit?

Graag wil ik iets kwijt over de gestuurde brief door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport.
Helaas sta ik niet achter de toegepaste methode van "als u niet reageert is het zo", hetzelfde als "u bent schuldig tot u uw onschuld kan bewijzen", niet echt democratisch.
Naar mijn weten geeft het kabinet hier normaal op af als het bedrijfsleven dit toepast, en nu doen ze het zelf.
Helaas passen ze dit niet toe op andere zaken als donorschap waar ook vele levens mee gered kunnen worden.
Wat mij nog het meest verbaast is dat je geld moet uitgeven om bezwaar voor je kinderen te maken, dan willen ze plots weten of je wel gezagdrager bent (hoefde dit bij het aanmelden van mijn kind door dhr Klink dan niet? Volgens mij is hij zeker niet de gezagdrager van mijn kind), en moet je een uitreksel uit het geboorteregister hebben om dit te bewijzen, kosten ? 10,80.

Zoals u zal zijn opgevallen is mijn totale gezin tegen en zal bezwaar worden gemaakt, niet omdat we het belang niet inzien, maar door de manier hoe en de beperkte rechten op eigen inzage.
Iedere behandelaar kan inzage hebben in je patienten dossier behalve jijzelf, je moet het weer verzoeken, onbegrijpelijk.
Tevens zou dhr. Klink iets meer uitleg kunnen geven over wie inzage heeft nu en in de toekomst en hoe je dit zelf kan regiseren, dit is nl zeer onduidelijk.
Het zou ook handig zijn als de kwestie eerst behandeld is in de tweede kamer, zoals het hoort.
Tevens is de brief als een soort reclamepost verstuurd waardoor vel hem in de oudpapierbak hebben laten verdwijnen, is dus al niet erg betrouwbaar.

Ik denk dat dhr Klink in zijn hart zou willen dat iedereen de brief als reclame in de prullemand zou
gooien Niet gereageerd is immers eens met zijn systeem.
Ik hoop dat vele met met mij het EPD zullen afwijzen
zodat het in de huidige vorm geen doorgang zal vinden.
Ik ben geen tegenstander van nieuwe ideeen maar vind met mijnkennis van informatica dat een systeem als hier
voorgesteld uitbeveiligings overwegingen niet haalbaar'
is.Er zijn teveel ingangen zonder deugdelijke controle
waardoor niemand verantwoording heeft als het een keer
fout gaat. Eerst een deugdelijk systeem aanbieden en dan vragen wie er mee wildoen en niet omgekeerd zoals nu

Natuurlijk is het echt Nederlands; er zijn zoveel meningen als mensen. Maar ook Nederlands, of zo voelt het, om iets op de schoot geschoven te krijgen zonder er om gevraagd te hebben en dan moeite moeten doen om eruit te blijven. Ik ben geen voorstander van systemen en al helemaal niet in de zorg. Misschien heb ik te vaak meegemaakt dat communicatie tussen zorgverleners niet goed liep, waardoor ik een aardig deel aan medische missers heb meegekregen. Het idee dat straks een hulpverlener alleen nog in een computer kijkt om te weten wat er scheelt en dus helemaal niet meer hoeft te communiceren met patient baart me grote zorgen. En dan alle copies die zomaar leuk met de post mee moeten! Zeer kwalijk. Het is toch eigenlijk de omgekeerde wereld
en het moest niet mogen. Ik hoop van harte dat er landelijk een protest komt.

Niet iedereen heeft deze brief ontvangen. In Assen is er een wijk van ongeveer 5000 woningen overgeslagen omdat er niet genoeg exemplaren waren. Over zorgvuldigheid gesproken.

Big brother is watching you

he Paula (4 nov),
...... en met die geroofde identiteit trekken ze dan eenvoudig je bezwaar tegen het EPD weer in. Zo makkelijk is dat dan. En jij maar wachten tot ze de kosten van je geboortebewijs en je kopietjes terugstorten. Wat?? ik had toch een bankrekening? Waar istie nou gebleven, zou die ook geroofd zijn met mijn gegevens?


Ik en mijn gezin (3 kinderen) zijn geblokkeerd omtrent EPD. Men is namelijk landelijk noch via de ontwikkelgroep niet ingegaan op de signalen die experts en "leken" afgeven. Dat is dermate verontrustend dat je het beste in dit geval Lissette Plas (19nov) onderin haar tekst kunt citeren: Eerst een deugdelijk systeem dan pas vragen om deelname. Ik had echter nog in okt/nov de hoop dat men dit als techno-experts snel op kon pakken, maar het is al verziekt door de politieke trage stront... weer... En de meeste experts zitten voor dit project (weer) buiten NL (India...)...

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in
Vacatures Datamanagement

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2008-10-31T15:33:00.000Z Pim van der Beek
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.