'Gebruiker is niet toe aan samenwerkingstool'

Dit artikel delen:

Samenwerkingssoftware, zoals Google Wave, is nuttig, maar de gebruiker is nog niet toe aan de inzet ervan. Dat concluderen Computable-experts van het topic ECM na het mislukken van Google Wave. ‘Een dergelijk concept is te revolutionair. Mensen zijn ook maar gewoon gewoontedieren', zegt chief architect Marc van Neerven van Seneca.

‘Het idee dat een goede collaborationtool de bereidheid tot samenwerken vergroot is tot dusver een illusie gebleken en de introductie van een collaborationtool als panacee voor een gebrek aan bereidheid om samen te werken is dus misplaatst', zegt directeur productontwikkeling Johan Blok van Seneca.

Ook Social Media Director Maarten Visser van Connected Services denkt dat mensen nog niet klaar zijn ‘voor het concept van realtime, twoway verkeer.' ‘Alleen iets slims bedenken is nooit voldoende. De beperking zit in de flexibiliteit van het gedrag van mensen. Bijna iedereen heeft de gewoonte aangeleerd om bestanden naar vrienden en collega's te mailen. De enige manier om e-mail vrij te maken van bestanden is om het alternatief, het delen van bestanden, even makkelijk of eenvoudig te maken als het toevoegen van een bijlage.'

Sharepoint

Ecm-consultant Harry Coppools van Capgemini vindt dat collaborationtools in de vorm van het delen van documenten wel veel gebruikt worden. ‘Oplossingen zoals Sharepoint zijn wel degelijk populair en worden toegepast in een projectomgeving bij veel organisaties om met interne en externe partijen samen te werken.'

Volgens consultant Eric van Korven van OpenSesame ICT hebben mensen een voorkeur voor heldere producten met heldere taken. ‘Het beste is om daar waar producten elkaar overlappen, denk bijvoorbeeld aan e-mail en documentmanagement, dit aan de voorkant voor de eindgebruiker netjes van elkaar te scheiden en aan de achterkant juist in elkaar te integreren. Een zoekapplicatie kan zo alle relevante informatiebronnen doorzoeken. Met andere woorden, hou het eenvoudig. Dat blijkt toch het succesvolst te zijn.'

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Ik stel dat de Wave gebruikersinterface 'simpelweg' onnatuurlijk werkt:

Mensen zullen eerst goed moeten wennen aan oplossingen zoals Sharepoint voordat de volgende stap gemaakt gaat worden. Mensen kunnen, in mijn ogen, niet goed omgaan met revoluties op het gebied van werkwijze. Om een werkwijze te verandere is evolutie dus beter. Stapje voor stapje dingen wijzigen. Oplossingen zoals een documentmanagementsysteem als Sharepoint is een van de stappen. Maar nog steeds zie ik bij bedrijven dit bv. Sharepoint gebruiken dat er te vaak nog documenten worden gemaild naar grote hoeveelheden mensen ipv gebruik te maken van Sharepoint.

Ik hoop dat ze Google Wave tijdelijk in de ijskast zetten en het over een aantal jaar, als mensen er aan toe zijn, opnieuw proberen met eventueel een aantal verbeteringen.

Blog van sparks4insight.com

Communicatie versus creatie

Na een redelijke lange periode van radiostilte, kwam Google in de eerste week van maart met de een aantal mededeling rondom Google Wave. Een mooie reden voor een niet te technische blog over dit nieuwe product en het gebruik ervan. Na de enorme hype ten tijde van het beschikbaar komen van de ‘preview release’ in het laatste kwartaal van 2009, lijkt de euforie rond het nieuwe troetelkind van Google namelijk nogal afgenomen.

Het grootste nieuws was weliswaar technisch van aard en betrof de release van de nieuwe ‘Robots API’. Voor de ontwikkelaars onder ons mogelijk een redelijk opwindende gebeurtenis, voor de eindgebruiker blijft het vooralsnog afwachten tot al dat moois resulteert in toepasbare functionaliteit. Desalniettemin wel een teken dat Google naar verwachting inzet op het verder uitbouwen van het Wave platform. Het tweede nieuwtje was al wel meer van functionele aard en betrof de toevoeging van email noticaties in de Google Wave interface. Gebruikers kunnen zo per uur of per dag, een mailtje ontvangen met een overzicht van bijgewerkte Waves. Op het eerste gezicht best een vreemde actie, aangezien Wave juist wordt gepositioneerd als soort van ’successor’ op email.

[ Foto: Google Wave 'web client' (Bron: frankwatching) ]

Voor wie Wave nog niet kent, Google omschrijft het zelf als: “an online tool for real-time communication and collaboration. A wave can be both a conversation and a document where people can discuss and work together using richly formatted text, photos, videos, maps, and more.” En, het zou juist precies die combinatie kunnen zijn die de scepsis veroorzaakte, welke volgde na de jubelstemming vanuit de verschillende ‘Tech Communities’.

De negatieve klanken kwamen niet zozeer vanuit de technologiehoek, want naast de ‘web client’ is Google Wave als platform een prachtige omgeving voor realisatie van menig handige oplossing, die het online samenwerken moet gaan ondersteunen en verbeteren. Middels gebruik van de ‘Application Programming Interface (API)‘ kunnen er aanvullende ‘Robots’ en ‘Gadgets’ worden ontwikkeld. De eerste zorgen voor het automatiseren van verschillende taken, denk aan realtime vertalingen of het starten van een vervolgstap in een geautomatiseerd proces, en de tweede voor extra functionaliteit in een Wave, denk aan een spel, videospeler of ‘poll’.

Maar even terug naar de titel van dit blog, “communicatie versus creatie”. Zonder in al te wetenschappelijke termen te verzanden, hebben we het bij communicatie over het overdragen van informatie, zoals we dat gewend zijn te doen in bijvoorbeeld via email, een persoonlijk gesprek of sms. Bij creatie, of helemaal volledig content creatie, hebben we het over het aanmaken en bewerken van bijvoorbeeld documenten, blogs of andere inhoud.

[ Foto: De buikspreker mag zijn publiek misleiden (Bron: jeffdunham.com ]

Vorm voor jezelf eens een beeld over de geschetste verschillen tussen communicatie en content creatie in ‘real life’ en vergelijk dat dan eens met de virtuele werkelijkheid in Google Wave. Waar gaat het dan mank? Precies, in de mogelijkheid om andermans communicatie te kunnen aanpassen. Dat heeft iets vreemds, iets tegennatuurlijks. Los van het feit dat het technisch allemaal mogelijk is en zelfs via de ‘replay’ functie kunt zien, wie waar en wanneer de aanpassing heeft gedaan. Het blijft vreemd, alsof iemand anders uit jouw mond spreekt.

Dit soort ‘tools’ zijn bedoeld om de mens te ondersteunen in zijn dagelijkse doen en laten, niet om zijn natuur te veranderen. Dat een mens over langere afstanden kan communiceren was ooit vernieuwend, maar los van het feit dat de boodschap over langere afstand kan worden gedragen, alsof men heel hard kan schreeuwen, ligt het in het verlengde van ons eigen kunnen. Het veranderen van iemands woorden druist echter in tegen ons eigen kunnen. Ook onbewust reageren we op dit soort ongewone zaken. Het roept onnodig verwarring op.

Is het mogelijk dat het leeuwendeel van de kritiek in de basis daarop is gebaseerd? Zou het niet jammer zijn als een prachtig stuk innovatie door iets dergelijks fundamenteels draagvlak zou verliezen? Want geef toe, het is verder een prachtig platform en waarom grijpt Google anders naar een maatregel als ‘email alerts’? Een duidelijk verschil, zowel visueel als functioneel, tussen communicatie en creatie, zou een hoop verwarring wegnemen.

09-03-2010 | Tags: Creatieve innovatie, Enterprise Content Management (ECM), Filosofie, Gebruikerservaring, Google, Kennisdelen, Wave | Categorie: Mens en cultuur, Technologie

Het idee van wave is goed, alleen de gebruikersinterface is super onhandig. Het gevoel het niet onder controle te hebben is te groot waardoor er een te hoge drempel is voor dagelijks gebruik.

Ik denk dat de gebruiker niet toe is aan Google Wave. Dat blijkt ook min of meer uit het artikel. De kop boven het artikel is natuurlijk weer onzin. daar wordt gelijk de conclusie doorgetrokken naar alle samenwerkingstools.

Wij verkopen nu 4 jaar toegang tot ons leer- en samenwerkingsplatform GL3C (Global Life Long Learning Communities) met weinig succes ondanks een prijs van 1 euro/maand. Het is een iteratieve leeromgeving en een collaboration tool. Zo heb je ca. 30 functies en 3 beheerniveau's en in beide omgevingen een forum functie. Gebruikers steken er geen leerenergie in en halen bv. de forums door elkaar. Men wil wel veel mogelijkheden en bescherming maar het moet na 1 minuut transparant zijn. En dat kan niet.

Ik vind de titel ook erg fout gekozen (wat erg jammer is, want inhoudelijk ben ik het met het artikel eens): er zijn wel degelijk voldoende samenwerkingstools die wél (tot op zekere hoogte) succesvol zijn. Document Management Systemen, maar ook producten zoals SharePoint. En wat te denken van groupware (Lotus Notes, MS Outlook/Exchange), iets dat 15 jaar geleden al bestond?

Kom op beste redactie, zo moeilijk is het toch niet om een correcte titel te bedenken? Ik doe een voorzetje: "Gebruiker is niet toe aan realtime samenwerkingstool".

Je moet niet willen wennen aan een walgelijk slecht product zoals Microsoft Share point.

Sharepointis nu precies het voorbeeld waarom de rommel vanmicrosoft neit werkt. iemadn in de VS met de bedrijfscultuur van microsoft, heeft ooit bedacht wat het "ideale" bedrijfsproces was dat ze bij microsoft konden nabouwen in een website.
En wat er serieus genoeg uit zag om het aan klanten te verkopen.

Helaas voor de vele Sharepoint-slachtoffers, werken vrijwel alle bedrijfsprocessen anders dan sharepoint wil.

Er zijn wel degelijk samenwerkings tools die uitstekend werken, zoals "koffie-automaat" "gezamenlijk lunch" en "praatje maken" en gewoon vergaderen.
Daar hebben gebruikers de vrijheid die de meeste tools en vooral sharepoint mist.

Wikipedia is een goed voorbeeld hoe co-creatie wel kan werken, gezien de vele redelijke items.
Bedrijven zouden 25% lagere IT kosten hebben, als de gemiddelde IT applicatie documentatie zo goed zou zijn, en bij de tijd als Wikipedia.

Maar voor goede cocreatie zijn voldoende deelnemers nodig. Dus moet er tijd voor zijn, en voldoende mensen die zich er voor interesseren.
In een hedendaagse "lean" organisatie, staan beide onder druk. Dus moet er "gemanaged" worden om de voordelen van co-creatie te realiseren.
Een nog ontgonnen doelgroep zijn de gebruikers en inwoners van een buurt of gemeente.

De beste strategie voor micirsoft verslaafden:
- stap over op open source producten , zoals wikipedia
- vraag de eigen leveranciers om daar plugins voor te maken, met extra benodigde functionaliteit.
- respecteer het open source concept, benut ook voor die extra functies het crowd sourcing concept. Dat levert betere plugins, in elke definitie van "beter"


Verder is het nuttig om gebruikers en managers op te voeden over crowd sourcing en on-line samenwerken.

Sommige teksten convergeren, op een wiki pagina.
Debat doe je elders en daarna vat je het samen.

Linkedin groups is een voorbeeld waar dat kan. of een blog.
Beide zijn goede voorbeelden waar samenwerken op internet te leren zijn, want dat leren is echt nodig. Al besef je dat pas als je de ervaring zelf hebt opgedaan.

Leer-tip 1
Zoek een wikipedia item waar je wat van weet, en verbeter de tekst.
Doe dat nog 4 keer met andere items.
Volg een paar dagen weken hoe anderen jouw bijdrage verder verbeteren.

Leer-tip 2
Maak een google docs account aan
En de volgende keer dat je in een groep iets moet opleveren, wat dan ook, maak je er een google docs document van. Uploaden van een Word document kan goed.

De url deel je met de anderen, zodat iedere deelnemer hetzelfde document kan editen, tegelijk.
Zet een beetje druk op de deadline, Zo is het gezamenlijk gedragen document in een paar uur af.

Collaboratie bestaat uit een gemeenschappelijk draagvlak en een herkenbare individuele bijdrage. Wave kon met die spagaat nog niet omgaan, met name omdat het onhelder was wie wat precies had bijgedragen.

@Henk Daalder
Jammer dat je de commentaren bij de Computable niet (tegelijk) kan editen. Er staat nl tussen de regels door best een aantal zaken, die mits goed geschreven, naar een samenhangend een nuttig commentaar zou kunnen leiden.

Wellicht moeten de dames en heren experts toch eens verder kijken dan alleen google wave en sharepoint

Collabnet biedt al jaren, met succes, een geïntegreerde omgeving aan voor collaborative software development, tegenwoordig in de vorm van "teamforge"

IBM/Rational kent Rational Team Concert, gebaseerd op Jazz. Ook hier is van alles geïntegreerd onder één noemer (code ontwikkeling, testen, communicatie, bouwen, tracking enz enz)


Ook leveranciers als MKS, Perforce en Seapine bieden oplossingen hiervoor

Met name collabnet heeft afgelopen jaren zijn bestaansrecht bewezen

Dank je Joris.
Omdat ook managers onderworpen zijn aan de druk van "lean" nemen ze meestal te weinig tijd om die co-creatie te (laten) managen.
En bedrijven die perse alleen sharepoint toestaan, benadelen zichzelf altijd, omdat dat de co-creatie functies mist.

Een bedrijf dat niet met google docs durf te te werken, zou een specifiek, echt besloten, product zoals Basecamp kunnen proberen, maar dat kost (een beetje) geld.
Dat geld is natuurlijk een effectieve hindernis voor opbloeiende zelforganisatie van onderop.
Er zijn overigens ook "Wiki in a box" produkten. Kun je zo starten en proberen op je PC en dan je collega's de url van je eigen PC geven.


Vroeger werd wel gezegd dat de beperkingen van de gebruikte programmeer taal, zoals assembler, cobol of fortran en pascal het denken van de programmeur beinvloedde
Ik denk dat ook bedrijfsbrede applicaties zoals Sharepoint en wikipedia het denken van het bedrijf beinvloeden.
Daarom is de kreupelheid van Sharepoint zo schadelijk.

Maar door het lean gedrag van bedrijven wordt dat te weinig beseft.
Visie ontwikkeling kost tijd. En daarna meestal geld.

Dan wil ik Confluence van Atlassion aanbevelen


Die heeft ook een Microsoft Office integration en er zijn nederlandse integrators die een bedrijf kunnen helpen.

Zelf heb ik alleen ervaring met het kale Confluence.
Dat kan iedereen zo uitproberen, via de website
Werkt goed voor een samenwerkings applicatie. Al moet je voor beginnerde gebruikers niet alle features aan zetten, hou het simpel.

Congluenc eis gebaseerd op het open source produkt Java, wat voor micorsoft slaven natuurlijk weer een contra indicatie is.
Dergelijke mensen en organisaties hebben niet door dat Java ca 5 jaar voor loopt op Microsoft met .net.
Helaas maakt Microsoft alle fouten waar Java van geleerd heeft. Schakel over op Java en je IT afdeling maakt een sprong van 5 jaar in de toekomst.

Maar ook Microsoft klanten kunnen met Confluence werken.

@Henk Daalder

Je schrijft: "Dergelijke mensen en organisaties hebben niet door dat Java ca 5 jaar voor loopt op Microsoft met .net."

Mag ik weten waar je dit vandaan haalt? In welk opzicht loopt Java voor? Taal? Bibliotheken? Op welke fouten van Microsoft doel je? Kortom: noem eens wat (een bron bijvoorbeeld).

Google Wave staat teveel los van bekende concepten (email, chat, facebook, sharepoint). Dat is volgens mij de hoofdreden dat het niet aanslaat.

Misschien dat realtime editing/samenwerking in een facebook timeline wel aan zou kunnen slaan. Of op een slimmen manier binnen email threads. Zoiets vormt dan op een gegeven moment een bekend concept waarop is voort te bouwen.

@PaVaKe
TeamForge van Collabnet is een mooi product (ik gebruik het dagelijks), maar is volgens mij niet bedoeld en geschikt voor documentenbeheer.

@Wim Bokkers

In mijn ogen gaat een samenwerkingstool verder dan alleen documenten beheren

Ik kijk naar de hele software ontwikkel cyclus (product lifecycle management); documenten is daar een onderdeel van

Iemand al eens naar Lotus Connections gekeken?
Daarnaast lopen een producten als Lotus Notes/Domino (collab) en Lotus Quickr (doc sharing) al enige jaren voor op collaboration gebied.
Jammer dat ze vaak slecht of half geimplementeerd worden en/of de organisatie het product niet snapt en alleen de basis email en calendering functionaliteit gebruikt.

Samenwerkingstools werken wel degelijk, zolang ze maar gericht zijn op zakelijk gebruik (of voor studie) en zeer intuitief werken.

Ik heb zelf Wave getest en haakte al heel snel af. Het was te ingewikkeld en gericht op mij als prive persoon in plaats van voor zakelijke dingen, zoals gemeenschappelijk projecten of diensten beheren en delen.

Overigens valt me dit van Google wel tegen, want over het algemeen weten ze behoorlijk goed wat gebruikers willen en hoe ze werken. Ik vind dat ze bij Wave echter de plank volledig hebben misgeslagen.

Maar om nu te zeggen dat als een tool van Google faalt, meteen de hele groep diensten niet werkt, is wel veel te veel eer voor Google en is ook zeker niet correct.

Samen creëren gaat toch weer een stapje verder dan samenwerken.

Typisch een ICT-standpunt. Het ligt aan de gebruiker, jaja. Als het systeem niet deugt kan en zal het niet werken, en wave was gewoon niet af. Ik ben zelf niet verder gekomen dan een paar reviews en het plaatje was al gauw duidelijk.
Wat me wel erg tegenvalt dat zo snel de stekker eruit gaat. Een jaar is wel erg kort. Het lijkt er eerder op dat Google er nog niet aan toe is.

Heel erg jammer dat Google ermee ophoudt. Er zijn geen alternatieven voor gebruikersgroepen die Wave omarmd hebben en dagelijks gebruiken. Sharepoint, Confluence, etc. aan de ene kant, of Google groups, PHPbb, etc. aan de andere kant, niets wat in de buurt komt.

Zelf gebruiken wij (ik en collega's) het als many-to-many offline chat met daarnaast document sharing en alle andere mogelijkheden. Er zijn heel veel veranderingen en vooral verbeteringen geweest aan Wave. Hoop dan ook dat Google terugkomt op zijn beslissing!

De titel van het artikel is natuurlijk verkeerd gekozen (maar werkt natuurlijk wel goed om reacties te krijgen). Feit is natuurlijk dat sinds het ontstaan Document Management (30 jaar geleden) en Groupware (20 jaar gelden) bewezen is dat er een grote mate van productiviteitsverbetering haalbaar is met behulp van dit type Software( wanneer deze juist geïmplementeerd wordt door het uitdenken van een goede architectuur, business case, gebruikersopleiding, communicatie, etc).
Het spectrum van de hulpmiddelen voor samenwerking is erg breed en hierover kan lastig een eenduidige standpunt gegeven worden. De meeste succesvolle 'samenwerkingstools' richten zicht op het delen van documenten en lijsten (Microsoft SharePoint (Online), Google Apps en online producten van bv. 37signals). Het oorspronkelijk idee achter Google Wave was echter: “Hoe zou email eruit moeten zien als je het in deze tijd zou heruitvinden (met wat je nu weet)”.

E-mail is natuurlijk vele decennia geleden opgezet met als doel korte tekstberichten uit te wisselen. E-mail wordt nu echter dagelijks gebruikt als ‘bestanden ontwikkelplatform’, iets waar het nooit voor ontworpen is. Met Google wave kon het uitwisselen van bestanden (berichten, documenten, foto’s, wiki’s) veel slimmer en met prachtige mogelijkheden voor het integreren van API’s (Services en Applicaties) en Federation (OpenID, Apps tussen bedrijven). Zoals in mijn eerdere uitspraak (gequote in het artikel) is het bedenken en bouwen van een slimme tool niet voldoende, de beperking zit in het flexibiliteit van mensen om het te kunnen en willen gebruiken.

Bijna iedereen heeft (privé en zakelijk) de gewoonte aangeleerd om bestanden naar vrienden en collega’s te mailen. De mens is een gewoonte dier. De enige manier om e-mail vrij te maken van bestanden is het alternatief (om bestanden te delen) even makkelijk of eenvoudiger te maken dan ‘het principe van toevoegen van een attachment’. Met het uitkomen van Office 2010 is hiervoor voor het eerst (in mijn ogen) een goed mogelijkheid voor gecreëerd. Een Office document kan nu eenvoudig direct in SharePoint (of Skydrive) worden opgeslagen. Wanneer een document nu (prive op Microsoft Skydrive of zakelijk op SharePoint) is opgeslagen, kan ook met een druk op de knop de link naar document aan één of meerdere mensen worden gestuurd.

Bottom line: Het delen van bestanden moet in gang gezet worden op bijna dezelfde manier als dat men dit nu gewend is, anders is het kansloos…
Mogelijk dat Google dit ook heeft ingezien en over een jaar terugkomt met een interface die beter integreerd met Gmail. Trouwens, als ik de strategie van Google zou moeten bepalen zou ik enkele features van Wave stapsgewijs gaan integreren in Gmail en Buzz...

Gmail werkt al zo dat het samen bewerken van documenten heel gemakkelijk is
Iemand die voor de zoveelste keer een document via d email ontvangt kan het samen bewerken inenkele stappen initieren.
- open het doicument vanauit gmail in de browser, met "open online" (in google docs)
- edit je opmerkigen of verbeteringen er in
- stel de sharing instellingen zo in als je wilt, 3 niveuas.
- mail de link naar de andere deelnemers

Maar volgens mij was Google wave wel iets meer dan documentsharing.
Bij de Google wave introductie blonken ze uit in het door de gebruikers zelf laten ontdekken wat er kon en wat wel en niet werkte.
Met dit resultaat.

Het was te vaag, er kon te veel en voor massa introductie was het niet simpel genoeg, maar de vraag is of dat belangrijk is.
Bovenal hebben ze bij Google niet goed uitgelegd welke paradigma's er allemaal op zijn kop konden met deze nieuwe aanpak.

Ik heb het niet verder uitgeprobeerd om dat het allemaal veel te traag was.


Wat een vreselijke titel; deze getuigt echt van bedenkelijk denkniveau van de schrijver. Al 40 jaar hoor ik dit soort verwijten naar gebruikers. Juist deze mentaliteit en dit soort taalgebruik zorgt er voor dat op zich prima ontwikkelingen niet aanslaan. Als het dan zo geweldig is dan slaagt noch de applicatieaanbieder, noch de zich ter zake kundige noemende journalist er blijkbaar in dit over te brengen aan potentiële gebruikers. Wij zijn toch niet gek !!!

Google wave revolutionair? Voor het concept "van realtime, twoway verkeer" heb ik de oplossing. Het heet: de telefoon!

Het probleem bij deze discussie is dat niet duidelijk is wat nu precies onder collaboration wordt verstaan. Daarnaast is bij veel organisaties lang niet duidelijk wat een organisatie met collaboration (ongeacht de definitie) tools wil bereiken.

Mijn ervaring is dat het werkt, wanneer je het heel gericht voor een specifiek probleem inzet. Bijvoorbeeld om een gemeenschappelijk project-dossier te maken, om samen gelijktijdig aan documenten te werken, om discussies met elkaar te voeren, om kennis met elkaar te delen.

Overigens is email m.i. ook een collaboration tool en nog wel de meest gebruikte ook!

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2010-08-10T10:07:00.000Z Rian van Heur
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.