Elektrogevoeligen stappen uit overleg

Drie organisaties voor elektrogevoeligen stappen per direct uit de klankbordgroep van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid (EMV&G). Ze vinden dat dit door de overheid ingestelde platform burgers en professionals niet objectief en betrouwbaar voorlicht over de gevaren van blootstelling aan elektromagnetische velden. De berichtgeving is volgens hen eerder in het belang van producenten dan van burgers.

De Stichting Elektrohypersensitiviteit (EHS), het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) en StopUMTS  waren lid van een klankbordgroep binnen het Kennisplatform EMV. Dat is in 2007 opgericht in opdracht van toenmalig minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 'om beschikbare informatie over elektromagnetische velden en de onderzoeken die hiernaar gedaan worden voor professionals en burgers te ontsluiten.'

De vertrekkende organisaties krijgen de indruk dat 'het platform EMV&G niet tot doel heeft om objectieve voorlichting te geven, maar eerder om klachten uit de bevolking te onderdrukken, om daarmee de belangen van de producenten van de nieuwe communicatietechnieken en andere elektronische producten te faciliteren.'

'Tussen de oren'

De drie organisaties nemen het op voor elektrohypersensitieve personen. Dat zijn mensen die om nog onbekende redenen elektrische velden, magnetische velden en elektrische stromen kunnen voelen, als deze sterk genoeg zijn. Een deel van deze mensen ontwikkelt gezondheidsklachten, die zij toeschrijven aan de aanwezigheid van elektromagnetische velden.

'De kennis en ervaringen van de organisaties worden steeds terzijde geschoven en niet zichtbaar meegenomen in de formele berichtgeving van het Platform', zo melden de organisaties in een persbericht. 'Sterker nog, in het laatste Kennisbericht 1 van het Platform over elektrogevoeligheid wordt de indruk gewekt dat de gerapporteerde problemen vooral 'tussen de oren' zouden zitten. Mensen zouden vooral ziek worden van de angst om ziek te worden en artsen wordt geadviseerd patiënten met ‘vage gezondheidsklachten' die kenmerkend zijn voor onder andere elektrostress door te verwijzen naar de psycholoog en geen aandacht te besteden aan de visie van de patiënt op dit vlak. Dat remt een vrije informatie-uitwisseling en dupeert de elektrogevoelige mens.'

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Ik kan het mij best wel voorstellen.
In meerdere gevallen meegemaakt dat alleen een antenne op het dak stond (zonder coax of zendapparatuur aangesloten), en de bewoners van complete woningcomplexen opeens last hadden van allerlei vage klachten. Komt niet echt geloofwaardig over.
Het lijkt er meer op dat mensen geen antennes op het dak willen ivm de "horizonvervuiling", dan dat het daadwerkelijk met de gezondheid te maken heeft.
Ik ontken niet dat er mensen zijn die last (zouden kunnen) hebben, maar ik ben ze nog niet tegengekomen...

Ik heb de website van StopUMTS doorgenomen en lees dat men zich zorgen maakt over een DECT-basisstation dat 250mW uitzendt. Interessant genoeg is het uitgezonden vermogen van een gewone gloeilamp (in de vorm van infrarood en zichtbaar licht) veel hoger dan van een DECT-basisstation, maar blijkbaar valt deze 'straler' buiten elke vorm van verdenking. Om tot een redelijke verdenking te komen moet er hetzij een mechanisme worden aangetoond, danwel epidemiologische onderzoek zijn gedaan waarin de invloed van andere omgevingsfactoren is uitgesloten. Van beide is geen sprake, is mijn indruk. Wat overblijft is het induceren van onrust bij de bevolking op basis van angst voor het onbekende.

Terecht. Het Kennisplatform is een overbodige schaduw-Gezondheidsraad, alleen maar bedoeld om alle neuzen van betrokken zorgverleners dezelfde richting op te krijgen. Net als de nascholing van bedrijfsartsen en huisartsen, nota bene door ex-medewerkers van onder meer KPN. Wetenschappelijk staat allang vast dat de hoogfrequente elektromagnetische velden effect hebben op cellen en dat het gevolgen kan hebben. Friedman c.s. hebben gevonden dat GSM-straling de ERK-cascade in menselijke cellen activeert, Vian, Roux c.s. hebben aangetoond dat menselijke cellen stress-eiwitten aanmaken in reactie op GSM-straling. Ook de ICNIRP, adviseur van WHO en ILO, meldt effecten anders dan door overmatige verwarming in zijn publicaties. Het Kennisplatform stoort zich niet aan de wetenschap en gaat maar door met het ventileren van de mening, dat de hoogfrequente elektromagnetische velden geen gevolgen kunnen hebben anders dan door overmatige opwarming. Dat is evident niet waar. De straling van draadloze communicatie brengt risico's met zich mee. Het is kwalijk dat politici, Gezondheidsraad en industrie dit feit blijven ontkennen, in plaats van de risico's serieus te nemen en een beleid te ontwikkelen voor de bescherming van de bevolking tegen de niet-thermische effecten van hoogfrequente straling.

Goede actie van deze NGOs.

Ik ben gepromoveerd (dr.ir.) in de elektrotechniek, en werkte bij een elektronicagigant in het zuiden aan geintegreerde circuits (chips) voor de nieuwste generatie mobiele telefoons (LTE). Ik had vanaf 1995 een mobiele telefoon, en daarna de eerste UMTS smartphones, Wii, alles. Ik werkte met uitzicht op een zendmast en naast een Wi-Fi accespoint. Todat ik ziek werd. Dat begon zo'n drie jaar geleden. Eerst was het hoofdpijn als ik naast de WiFi router zat. Daarna vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid, en concentratieproblemen. Op de ene locatie wel en op de andere locatie niet. Ook extreem last van hooikoorts.

Ik kreeg dezelfde klachten vervolgens ook bij het werken aan mijn laptop, en zelfs bij gewone computermonitors! In de slechtste periode voelde ik een soort speldeprikken, als ik in het donker naar huis reed, telkens op dezelfde locatie, schreef de kilometerpaaltjes op en overdag bleek dat daar een zendmast langs de weg stond of zelfs een hoogspanningsleiding over de weg liep. Je kunt je wellicht voorstellen dat het me maanden heeft gekost voordat ik dat zelf durfde te geloven.

Het is heel grillig, hangt af van je lichamelijke conditie (sporten, ontspannen helpt) en de gevoeligheid varieert van dag tot dag. Het lijkt een soort stressverhogende factor te zijn.

Het is nu veel beter geworden door het vermijden van de Wi-Fi, DECT, zendmasten (maar dat is zo goed als onmogelijk). Concentratie is weer veel beter. Kwetsbaarheid blijft echter en ik kom er vooralsnog niet meer helemaal vanaf. Vandaag de dag voel ik de dingen niet meer acuut (tijdsschaal is trager geworden) maar zijn de effecten er nog wel (vaak lichte hoofdpijn), effect op algehele vermoeidheid. De allergie (hooikoorts) is weg!

Volgens de ARBO-arts is er 'geen medisch substraat', er is dus 'geen sprake van een ziekte'. Met andere woorden: 'dit bestaat niet meneer'.


Andere mensen:

Brian Stein uit Engeland, directeur van een bedrijf met 5000 werknemers, werd overgevoelig na meer dan tien jaar mobiel bellen: http://www.youtube.com/watch?v=Tq298Ir4rHw

Gro Harlem Brundtland, premier van Noorwegen in de periode van 1986-1996, en de eerste vrouwelijke directeur-generaal van de Wereld Gezondheids Organisatie van 1998-2003 onthulde in de Noorse Dagbladet van 9 Maart 2002 dat zij elektrogevoelig is. Engelse vertaling op:
http://www.feb.se/NEWS/news2001-2002.html (ctrl-F intypen, en dan 'brundtland')

'Ingebeeld,' zegt het boerenverstand ons in eerste instantie. Waarom zouden kinderen dit zich inbeelden? Het Noorse jongetje Gaute Solheim kan niet meer naar school door de zendmast en Wi-Fi. Hij moet zich op het schoolplein in afschermende stof hullen:
http://www.aftenposten.no/amagasinet/article2607844.ece


Officieel / buitenland:

Het Europees Parlement nam op 2 april 2009 een resolutie aan over gezondheidsrisico's in verband met elektromagnetische velden, met 566 stemmen voor. Zij verzoekt daarin (punt 28) de lidstaten het voorbeeld van Zweden te volgen en mensen die lijden aan elektromagnetische overgevoeligheid, te erkennen als personen met een handicap, zodat zij passende bescherming en gelijke kansen krijgen:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//NL&language=NL

Op 7 oktober 2009 heeft de Franse Senaat ingestemd met een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op lagere en middelbare scholen uit voorzorg vanwege de mogelijke gezondheidsgevaren voor kinderen. Bron: Le Monde 8 oct. 2009: http://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/4114/frankrijk_franse_senaat_stemt_in_met_verbod_mobiele_telefoons_op_scholen_%28upd%2Bvertaling%29

In Noorwegen is een extensie gemaakt op de ICD-10 lijst van de WHO, waarin op p.33 'electromagnetic intolerance' genoemd wordt als aandoening:
http://www.stopumts.nl/pdf/NordICD10.pdf

l'Afsset (Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail), de Franse overheidsinstelling voor de veiligheid van de bevolking op het gebied van gezondheid en werkomstandigheden (arbo & milieu) heeft in een persbericht voor het eerst opgeroepen om de blootstelling aan elektromagnetische velden te beperken in het licht van de huidige wetenschappelijke onzekerheid over de gevolgen. Bron: Affset 15 oct. 2009. Origineel:
http://www.afsset.fr/index.php?pageid=415&newsid=497&MDLCODE=news (in het Frans).Wetenschap:

Er wordt door de Nederlandse Gezondheidsraad volledig voorbijgegaan aan de duizenden wetenschappelijke aanwijzingen die er zijn voor gezondheidseffecten van elektromagnetische straling. Kijk maar eens hier:
http://www.journals.elsevierhealth.com/periodicals/patphy/issues/contents?issue_key=S0928-4680%2809%29X0003-9

Een overzicht met >600 wetenschappelijke referenties, geschreven door de Belgische arts Pilette:
http://www.stopumts.nl/pdf/pilette.pdf

De telecom-industrie beweert met succes dat er een overdreven angst bestaat voor zenders en antennes. Een Oostenrijkse en Zwitserse studie (p.30 van bovengenoemde Pilette) tonen echter aan dat omwonenden van antennes helemaal geen ongebruikelijke angst vertonen.

Voor de nieuwsgierigen, typ maar eens in op Google Scholar: 'gsm health'.


Verzekeraars:

Grote verzekeraars willen de risico's van EMV niet meer dekken. In Oostenrijk heeft een grote verzekeraar in een gedetailleerd rapport toegelicht waarom. In opdracht van de Oostenrijkse verzekeraar AUVA is onderzoek gedaan naar a thermische effecten van elektromagnetische velden van mobiele telefonie, bij niveaus ver onder de huidige blootstellingslimieten. De titel van het onderzoeksproject luidt 'Untersuchung athermischer Wirkungen elektromagnetischer Felder im Mobilfunkbereich' (ATHEM). Onlangs kwam het 175 pagina's tellend ATHEM rapport uit met daarin de resultaten van het zelfgefinancierd wetenschappelijk onderzoek naar niet-thermische effecten van elektromagnetische straling:
http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/4303

Cavewalker en Rectifier, bedankt voor de snelle reacties waarin staat dat het fysisch onmogelijk zou zijn en wellicht tussen de oren zit.

"Om tot een redelijke verdenking te komen moet er hetzij een mechanisme worden aangetoond, danwel epidemiologische onderzoek zijn gedaan waarin de invloed van andere omgevingsfactoren is uitgesloten."

En dat is er niet. Case closed.

Of wel? Hmmm.... Wat ik hier vond is toch wel zorgwekkend:

Epidemiologisch onderzoek naar hersentumoren van de Zweedse Hardell; mobiel bellen en bellen met de draadloze huistelefoon (DECT):

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16023098?dopt=Abstract

-Mobiele telefoons: odds ratio (OR) van 1.9 (twee keer zoveel kans op hersentumor), stijgend naar OR=3.6 bij >10-jaar latentietijd.
-Draadloze huistelefoons OR=2.1, stijgend naar OR=2.9 bij >10 jaar.
-De OR neemt toe met cumulatief aantal beluren.

Werkingsmechanisme van biologische schade/ effecten... Hmmm... Wat zou een werkingsmechanisme kunnen zijn. Voor hersentumoren moet het wellicht iets met DNA schade te maken hebben. Wat kunnen we vinden over DNA schade en mobiel bellen?

Een metastudie naar 85 studies over DNA schade en mobiel bellen:

http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/0928-4680/PIIS0928468009000169.pdf

-101 onderzoeken naar 'genotoxiciteit van radiofrequente electromagnetische velden (RF-EMF) in vivo and in vitro werden vergeleken.
-Van deze waren er 49 positief en 42 negatief.
-Bij 8 studies werd geen direct effect gevonden maar wel een versterkend (katalysator) effect van RF-EMF enhanced op genotoxische werking van andere chemische of fysische invloeden.

Toch wel epidemiologisch bewijs dus, en een mogelijk werkingsmechanisme.

Vergeet ook niet de funding bias!

Ik zag dat die DNA onderzoeken die geen effect aantonen overwegend betaald zijn door de wireless industrie!

In reactie op Rectifier.

Om het vergelijk door te trekken aangaande DECT versus licht. De zon geeft ook licht, en daarvan is bekend dat bij veelvuldig en onbeschermd gebruik dit een bijzonder verhoogd risico geeft tot o.a. huidkanker. Als we de 'bewijslast' dus even omdraaien dan blijkt hieruit dat straling schadelijk is, en om het vergelijk licht vs DECT door te trekken. DECT straling dus ook. En aangezien dat over het algemeen een continue iets is en onbeschermd is het dus wachten op het onvermijdelijke. Of is dat nu induceren van angst?

Beste mensen,
De hele discussie over of bepaalde groepen mensen wel of niet gevoeliger zouden kunnen zijn voor straling lijkt mij nutteloos sinds ik weet dat er hemochromatose bestaat (ijzerstapeling). Deze aandoening wordt vaak niet of te laat ontdekt (hartfalen)en zou bij grote groepen in beperkte mate kunnen voorkomen. Het lichaam heeft dan te veel los ijzer in omloop en zet het af in lever, hart en hersenen.
Aangezien veel straling electromagnetisch is en ijzer ook magnetisch is, lijkt het me logisch dat mensen met bijv. hemachromatose (of andere aandoeningen waardoor het lichaam andere eigenschappen heeft dan gemiddeld) meer last hebben van straling en dit mogelijk zelfs kunnen "voelen". We kennen alleen de oorzaak nog niet altijd. Jammer genoeg denken veel mensen tegenwoordig dat de wetenschap volgens de huidige stand van zaken definitief ontwikkeld is en er geen nieuwe ontdekkingen meer zullen worden gedaan. Sinds de jaren 70 worden er dan ook bijna geen nieuwe aandoeningen meer ontdekt zoals vroeger. Nieuwe ziektes krijgen niet de naam van de ontdekker, maar heten lange tijd syndroom X of CVSE en bevinden zich in een schemergebied waarover 'de wetenschap"" het oneens is. De discussie gaat eigenlijk tussen belangengroepen, is er een therapie? Of is er een farmaceut die belangen heeft. In het geval van elekromagnetische straling heeft de overheid het belang vanwege het kunnen verkopen van frequenties e.d. De fabrikanten en telefoniemarkt hebben grote financiele belangen. En we missen in Nederland onafhankelijke kritische bronnen zoals bijv. oekotest in Duitsland die ook onafhankelijk onderzoek doen en voor de burger/consument in de bres springen.

In de jaren 70 had een vriend van me een gat in een van zijn kiezen. Als hij zijn mond opendeed ontving hij Hilversum 3 en kon het nieuws meeluisteren. (Na een bezoek aan de tandarts was dit afgelopen.)

In Afghanistan gebruiken militairen op patrouille zenders (met champignonvormige antennes) om signalen voor mobiele telefoons weg te drukken. Daarmee voorkomen zij dat bermbommen (Improvised explosive devices, IEDs) van een afstand worden ontstoken. Diverse militairen hebben fysieke problemen (hoofdpijn, ...) als die dingen aanstaan.

Dat niet iedereen gevoelig is voor electomagnetische straling wil niet zeggen dat niemand ervoor gevoelig is.

Na een avond met een van deze groepen te hebben gediscussieerd blijft er geen andere conclusie over dan dat we te doen hebben met een stelletje volslagen gekken. Op zich is dat niet zo erg, maar het ontbreekt deze groep aan een volledig gebrek aan kennis betreffende natuurkunde en dan specifiek straling, elektronica en zelfs een rudimentaire kennis van antennes. Elektromagmische straling kan worden opgeteld om maar een ding te noemen. Dus je begint met radiogolven, wat licht erbij, een magnetron en je eindigt met harde gammastralen. Dat ze er bang van zijn komt dan ook niet omdat het gevaarlijk is, maar omdat ze niets maar dan ook niets van dit fenomeen begrijpen.
De reactie: net als bij de Maagdenburger halve bollen! En dan maar hopen dat je als Otto von Guericke op het laatste moment gered wordt van de brandstapel...

In de "Popular Science" van Februari 2010 een artikel over een elektrogevoelige man die ooit een elite telecom-ingenieur was bij Ericsson.

Meer dan 20 jaar was hij het hoofd van een groep ontwerpers die geavanceerde elektronische circuits (ICs) ontwierpen voor nieuwe telecommunicatiesystemen. Hij werkte met de nieuwste apparatuur, en zat midden tussen de elektronica, de eerste computermonitors (normen daarvoor bestonden nog niet) en de telecom-antenne vlak voor zijn raam.

Hij woont nu in een klein huisje in een natuurgebied 75km van Stockholm tussen de elanden en de beren. Hij is niet meer veel onder de mensen want de menselijke technoligie maakt hem ziek. Hoe ziek? Afgelopen zomer kwam hij een van zijn weinige buren tegen, die zo'n 90m verderop woont. Tijdens hun gesprek ging de mobiele telefoon van de buurman en Segerback kreeg een aanval van misselijkheid. Binnen enkele seconden was hij bewusteloos.

http://www.popsci.com/science/article/2010-02/disconnected

Wat mij opvalt is dat fysici die zeggen: 'een biologisch effect is onmogelijk,' juist de ballen verstand hebben van het menselijk lichaam.

Zo is er dr. ing. Hugo Kroeze, die met een hamer, zijn vinger en twee spijkers uitlegt dat niet-ioniserende straling geen DNA-schade zou kunnen veroorzaken.

Hij heeft kennelijk nog nooit gehoord van de Comet Assay test waarmee al in tientallen onderzoeken DNA schade is aangetoond door mobiele telefoniesignalen. Het mechanisme is dan anders (bijv. via vrije radicalen).

Dan de vergelijking met een gloeilamp. Ik moet het eerste meetapparaat nog zien, waarmee men het uitgezonden vermogen van een gloeilamp kan meten op 100 meter afstand. Bij een DECT basisstation is dat echter prima te meten op die afstand.

Aanvulling op de gloeilampvergelijking: het uitgezonden vermogen van een gloeilamp is niet meetbaar op 100m afstand in de gemiddelde woonwijk, met muren etc. ertussen. Dat van een DECT of Wi-Fi basisstation wel.

Ik zeg dat vanuit mijn eigen, onderstaande ervaring:

Ik kon in mijn eigen huis niet meer goed slapen vanaf een vrijdag. 's Nachts werd ik dan wakker met een scherpe hoofdpijn. Later bleek na overleg met de buren dat ze vanaf de dag daarvoor een draadloos verbonden Xbox hadden geinstalleerd waar ze 's avonds / 's nachts op zaten te gamen.

Mijn buren konden dit natuurlijk ook niet weten dus hen treft geen blaam uiteraard. Ze hebben de Wi-Fi voor mij uitgeschakeld en bekabeld.

Later ontdekte ik (via de Stichting EHS) dat er breedbandmeters zijn, bijvoorbeeld een Gigahertz HF-35C meter, waarmee je het hele spectrum goed kan meten. Eerst zat ik te kijken op mijn laptop met Wi-Fi kaart, maar daarop zag ik alleen de access points dus juist niet het WiFi-verkeer van de Xbox client.

Punt is, dat radiostraling op een heel andere manier door materialen heendringt dan zichtbaar licht. En dus ook prima een ander effect kan hebben op het menselijk lichaam.

Ik zit hier alle reacties door te lezen en wat me opvalt is dat juist degenen die "geloven" in elektrohypersensitiviteit met overtuigende wetenschappelijke bewijzen komen. De ongelovigen komen alleen met krachttermen en politiek geblaat. Ik stoor me met name aan "Ton Strik", die suggereert dat hij kennis van zaken heeft, maar zich toch in basale politieke kreten uitdrukt. Graag zou ik deze alleskunner eens aan de tand voelen als het gaat om zijn "rudimentaire" kennis van zaken. Zelfs al zouden de mensen waarmee hij gesproken heeft regelrechte sukkels zijn, dan nog is daarmee het wetenschappelijk bewijs niet weerlegt. Don't kill the messenger, maar kom met een wetenschappelijke onderbouwing! Hard brullen baat niet als je publiek wel kennis van zaken heeft...

Ik lees wat losse opmerkingen over mogelijke mechanismen die een oorzakelijk verband tussen genoemde stralingsbronnen en gezondheidseffect zouden kunnen veroorzaken.
Ten eerste wordt gezegd dat straling van DECT-basisstations bepaalde chemische reacties in gang kan zetten, die anders niet zouden plaatsvinden. Het gaat dan m.i. over het activeren d.m.v. het toevoegen van energie. De energie per stralingsdeeltje voor 2 GHz is 3000x kleiner dan de energie die de moleculen in het menselijk lichaam *elk* hebben ten gevolge van de heersende temperatuur (37 Celsius). Met andere woorden, als deze reacties door DECT-straling in gang worden gezet, dan worden zij in veel hoger tempo door de reeds aanwezige lichaamseigen moleculen veroorzaakt.
Ten tweede wordt gezegd dat er geen meetapparaat zou zijn dan de straling van een gloeilamp op 100 meter afstand zou kunnen detecteren. Echter, een gloeilamp op deze afstand is voor het menselijk oog eenvoudig waarneembaar en daarmee detecteerbaar. Bovendien is het menselijk ook nog niet eens de meest gevoelige detector.

Ik blijf er dus bij dat, uitgaande van de bekende mechanismen, wanneer een DECT-basisstation schadelijk is voor de gezondheid, dat een gewone gloeilamp dat dan ook zou moeten zijn. Gezien de enorme blootstelling van de mens aan licht uit gloeilampen over de laatste 100 jaar, zou een eventueel negatief gezondheidseffect allang bekend moeten zijn. Het wachten is op de ontdekking van mechanismen die het betoogde effect kunnen verklaren, zeker een Nobelprijs waard zou ik zeggen!

Beste gelijkrichter (rectifier),

Zoals dr. ir. David (mijn respect voor zijn verhaal) al schrijft in zijn aanvulling, hij bedoelt dat de straling van een gloeilamp niet door een muur heen gaat en die van een DECT wel. Het elektromagnetisch spectrum is breed, en eigenschappen varieren met de frequentie, zoals je weet.

Zo zijn er nog wel een paar verschillen te bedenken.

De conclusie 'als een DECT schadelijk is, dan een gloeilamp ook' is dus te kort door de bocht.

Ook het denken in termen van 'de energie is kleiner dan de thermische energie, dus kan er geen biologisch effect zijn' is te simpel.

Ik wil wedden dat je mond openvalt bij het lezen van deze special issue van de Elsevier Pathophysiology:
http://www.journals.elsevierhealth.com/periodicals/patphy/issues/contents?issue_key=S0928-4680%2809%29X0003-9

Zwitserse UMTS-onderzoekgegevens nog steeds geheim !

HAAKSBERGEN - Is een gezondheidsraadbericht welke steunt op voor de burger geheim gehouden onderzoeksinformatie rechtstaatwaardig ?

Het Zwitsers onderzoeksrapport, de nulpuntmeting, ruwe computerdata, overzicht gebruikte meetapparatuur, ijkdata, enz zijn nog steeds niet openbaar. Er is alleen een publicatie in een Amerikaans tijdschrift. De onderliggende stukken van het COFAM-onderzoek in 2003, uitgevoerd door TNO, zijn wel openbaar. Zie voor meer informatie onder chronologisch overzicht Zwitserse publicatie na 6 juni 2006 en zie de correspondentie die is gewisseld tussen ons kantoor en de bewindslieden Van Geel en Brinkhorst alsmede zie de briefwisselingen die wij hebben gevoerd met de VNG, welke U kunt lezen op www.stopumts.nl.

Naast de site van WEO en het Milieumeldpunt vindt U ook onafhankelijke informatie op www.milieuziektes.nl Niemand in Nederland heeft het recht om U onvrijwillig permanent elektromagnetisch te bestralen. Gemeentebesturen behoren niet in ganzenpas achter de Staatssecretaris van VROM aan te waggelen doch dienen aan de gezondheidsbelangen van de inwoners van de gemeenten een groter gewicht toe te kennen dan aan de financiële en commerciële belangen van de telecomindustrie. Spreek Uw gemeentebestuur er op aan dat zij geen willoos werktuig dienen te zijn in handen van anderen.

De VNG is wel contractpartij in het antenneconvenant doch niet Uw gemeente. Overigens is uit de stukken niet gebleken dat de leden (de gemeenten) bij ledenvergadering een besluit hebben genomen, laat staan een meerderheidsbesluit waardoor de VNG zich contractueel mocht (laten) binden. Elke inwoner van de gemeente dient zijn/haar gemeentebestuur daarop schriftelijk te bevragen. Indien de VNG onjuist heeft gehandeld behoren de leden (gemeenten) het lidmaatschap van de VNG op te zeggen. Het is niet gebleken dat de telecomproviders een verzekering hebben weten af te sluiten ter dekking van gezondheidsschade tengevolge blootstelling aan elektromagnetische straling/velden van de bevolking.

De adviezen van de Gezondheidsraad (commissie elektromagnetische velden ) en het jaarbericht 2006 kunnen niet dienen als onderbouwing van gemeentelijke beschikkingen t.a.v. gsm/umts/hsdpa-mast bouwvergunningverleningen omdat de adviezen/berichten steunen op niet transparante onderzoeksresultaten. Zie ook chronologisch overzicht na Zwitserse publicatie vanaf 6 juni 2006 op www.stopumts.nl

Beste dynamo (alternator),

Het feit dat de straling van een DECT een muur passeert betekent niet dat deze 'krachtiger' zou zijn. Sterker nog, het ongehinderd passeren betekent juist dat er geen interactie is tussen de straling en de materie en dit is een voorwaarde voor het optreden van veranderingen in die materie.

Mijn opmerking over de energie per stralingsdeeltje betekent dat er geen ioniserend effect kan optreden, en dit is een voorwaarde voor het in gang zetten van een chemische reactie. Ultraviolet licht zoals van de zon heeft dit effect wel en dit onderscheidt zonnelicht van het licht van de gloeilamp. Wat overblijft is het individuele effect van de electrische en magnetische velden. Ik lees in het artikel 'Electromagnetic fields stress living cells' over drempelwaarden van een microTesla. Welnu, als dit werkelijk waar is, dan zou ik niet alleen de gloeilamp, maar ook de magnetiche velden opgewekt door de electrische bedrading in het huis meenemen in de beschouwing. Soortgelijk voor de electrische velden van de huisinstallatie.

Voor beiden geldt dat de negatieve gezondheidseffecten hiervan allang bekend zouden moeten zijn, gezien de enorme blootstelling van de mens over de afgelopen 100 jaar. Denk eens aan electrische lassers, die elke werkdag omgeven worden door stroomgeleiders die tientallen amperes voeren en een vonk trekken met een vermogen van een kilowatt waarin vrijwel het hele electromagnetische spectrum voorkomt (denk aan de eerste vonkzender van Hertz). Mij is niet bekend dat deze beroepsgroep ten gevolge van deze invloed een gezondheidsrisico loopt dat uitgaat boven die van niet-electrische lassers. Of zouden zwakke EM-velden een grotere invloed op de gezondheid hebben dan sterke?

Kijk eens op www.milieuziektes.nl
Onder Nieuws.
Er zijn veel mensen die hinder ondervinden van elektrosmog, en dan nog wel van zeer lage doseringen.
Dat wordt fysiek ervaren.

@Rectifier,

Het blijkt toch uit wetenschappelijke studies dat sommige elektriciteitswerkers ziektes kunnen ontwikkelen ten gevolge van blootstelling aan (laagfrequente) magnetische en elektrische velden. Zie:

http://nohra.nhri.org.tw/EMF/Armstrong_Am.%20J.%20Epidemiol_1994.pdf

"Association between Exposure to Pulsed Electromagnetic Fields and Cancer in Electric Utility Workers in Quebec, Canada, and France"

The authors report the association between exposure to pulsed electromagnetic fields (PEMFs) and cancer in a nested case-control study of electric utility workers in Quebec, Canada (follow-up, 1970-1988), and France (follow-up, 1978-1989), among whom 2,679 cases of cancer were identified."

...

"There was a clear association between cumulative exposure to PEMFs and lung cancer, with odds ratios rising to 3.11 (95% confidence interval (Cl) 1.60-6.04) in the highest exposure group (84 cases). "

Groet van Dynamo

Voor de meest actuele èn volledige informatie over de gezondheidseffecten van mobiele telefonie zie www.stopumts.nl

Voor David,
Laat Nederland met deze actie van de 3 NGO's(niet gouvernementele organisaties) eindelijk eens durven. Goed zo David.

Voor iedereen:
Wie volgt? De mensen die er nu voor uit komen dat ze een onwillig lijf krijgen van de straling van draadloze communicatie, waar het in de meeste gevallen mee begint, zijn echt niet enigen. Denk aan al 'onze kinderen'! Geef ze een toekomst! Durf tegen de Gezondheidsraad te zeggen dat ook de biologische- en neurologische onderzoeken mee moeten in hun advies naar de regering toe!

"'Sterker nog, in het laatste Kennisbericht 1 van het Platform over elektrogevoeligheid wordt de indruk gewekt dat de gerapporteerde problemen vooral 'tussen de oren' zouden zitten"

1. De grootste leugens kun je het best in de openbaarheid verbergen, of botweg blijven ontkennen totdat mensen vanuit je eigen (ontkennende) organisatie eraan sterven.

2. Tussen de oren gebeurd heel veel. Met name bombardementen van sub-liminal mind control berichten via radio, tv, media. het is niet voor niets dat de CAI in de jaren vijftig geheime experimenten toepaste om menselijke proefkonijnen, om de effecten van electromagnetischme te testen als "oorlogswapen" of "crowd-control" Google maar eens op CIA MkUltra,
http://en.wikipedia.org/wiki/Project_MKULTRA

3. Het menselijk ZIJN is velen malen groter en complexer dan wat "een gemiddelde waarnemer" kan zien, horen, ruiken, voelen met zijn zintuigen.

4. Het (voor de meesten van ons onzichtbare) menselijke lichaam bestaat uit een netwerk van Charkas en meridianen en een aura aan de buitenkant.

5. Chakra's transporten electromagnetsche energieen op een aantal plekken IN en UIT het mensenlichaam.
http://www.ronald-healing.com/images/chakra-system-url.jpg

6. De naar BINNEN getransporteerde energie word intern - vanaf de CHAKRAS - vervoerd naar o.a. ORGANEN door het meridianenstelsel.
http://www.rickrichards.com/chakras/chakra_man1.jpg

7. De naar BUITEN uitgeblazen energie vormt een "gelaagde buffer" rondom het mensenlichaam, genaamd Aura of Human Energie Field
http://www.freewebs.com/paranormaalheelnormaal/aura.jpg

Op ELECTROMAGNETISCH en QUANTUM nivo kun je dit gehele energie systeem in en om het menselijke lichaam zien als een grote electro-magneet
http://s2.hubimg.com/u/114253_f520.jpg

Via Kirlian fotografie is dit aangetoond.

Dit magneetveld (aura) reageert op ALLE vormen, soorten, smaken, frequenties van externe EM stralingsbronnen. Ook het menselijk zenuwstelsel en hersenen zijn HOOGGEVOEIG voor externe (electro)magnetische velden

Dit is al bekend sinds de jaren 1960 toen Andre Priore dit wetenschappelijk heeft onderzocht in Bordeaux frankrijk:
http://www.bibliotecapleyades.net/scalar_tech
/esp_scalartech01.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/scalar_tech/esp_scalarwar03.htm


Nicolai Tesla Wist het al.
De uitvinder van de wisselstroom, Nicolai Tesla waarschuwde de mensheid ook al voor deze werking van scalar-waves, maar deze kennis werd door zijn GELDschieters vernietigd.

Lees hier verder op de website van Tom Breaden
http://www.cheniere.org/priore/index.html

Tot Slot:
Iedereen die beweert dan externe electromagnetische velden geen schade toebrengen aan het menselijk (lichaam, geest,energiesysteem) LIEGT KEIHARD MIDDEN IN JE GEZICHT (omdat ze hun ziel verkocht hebben for big company profits of uit pure onwetenheid)

Rectifier,

Het is onjuist dat een chemische reactie alleen kan plaatsvinden zonder ioniserende straling; denk aan de verkleuring van fotopapier onder invloed van gewoon licht.

En interactie met de muur is er wel; de veldsterkte van de DECT straling wordt door de gemiddelde muur een factor 10-100 gedempt. Interactie met het menselijk lichaam is er dus ook; het lichaam dempt hoogfreqente straling ook, dus er is energie-absorptie. Het is maar net de vraag waar in het lichaam die absorptie gebeurt, en of dit op termijn schade veroorzaakt. Vooral in het aanwezige water maar wellicht ook op andere plaatsen.

Het zichtbaar licht van de gloeilamp wordt gedempt in de huid, die daar al jaren op geevolueerd is om dat te doen.

Maar de radiostraling niet, die dringt dieper door.

Wat mij zorgen baart is bijvoorbeeld de aanwezigheid van magnetiet kristallen (ijzeroxide) in de hersenen, die een zeer hoge absorptie hebben:

Dit is al jaren geleden aangetoond in een studie.

"
In een klassieke studie toont Kirschvink met een zeer gevoelige magnetometer aan dat er magnetiet (Fe3O4) kristallen aanwezig zijn in de menselijke hersenen.

Magnetiet is van alle natuurlijk op aarde voorkomende materialen het sterkst magnetisch. Het oriënteert zich daarom sterk naar elektromagnetische velden, zowel natuurlijke velden (m.n. aardmagnetisch veld) als ook kunstmatig opgewekte velden.

Er wordt ontdekt dat elke gram hersenweefsel ongeveer 4ng magnetiet bevat. Opvallend genoeg is de concentratie magnetiet in het hersenvlies bijna 20 maal hoger: 70 ng/gram.
"

http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/4557/laat_de_wetenschap_spreken_%281%29._de_kirschvink_studie_magnetietkristallen_in_de_hersenen

Dan met mijn bloedcellen maar naar de psychiater.
Misschien kan hij ze hypnotiseren zodat ik me weer
zoals voor 1998 voelde.

Bekijk hier maar wie de zogenaamde thermische normen hebben verzonnen:
http://www.youtube.com/view_play_list?p=5EE496B359AECDEF&playnext=1&playnext_from=PL

De gezondheidsraad geeft alleen advies meer niet.
Moeten we daar nog naar luisteren?

Geen bewijs?!
Bekijk deze video dan maar eens:
http://www.youtube.com/view_play_list?p=8D312DDFE385E23B&playnext=1&playnext_from=PL

Tomaten planten naar de psychiater ?

Wat ik eigenlijk mis in deze discussie is het feit dat enkele NGO's het niet langer pikken, dat de overheid enkel moeite doet om de burgers te sussen, en helemaal niet van plan is een eerlijke discussie met betrokkenen aan te gaan.
Zon/Mw heeft 16.6 miljoen Euro ter beschikking voor onderzoek, maar daarbij wordt geen enkele elektrosensitieve onderzocht. Enkel psychologen mogen wat freubelwerk doen, en proberen te bewijzen dat het allemaal *tussen de oren* zit.
Kenmerkend is ook, dat veel techneuten, fysici, natuurkundigen, wiskundigen, ingenieurs allemaal vanuit een bepaalde theorie de zaak beoordelen, terwijl zij helemaal geen verstand van biologische processen hebben.

En het gaat nu juist om die biologische processen. En die zijn helemaal nog niet onderzocht.
Geen enkele wetenschapper heeft nog onderzocht hoe het komt dat een elektrosensitieve reeds bij minder dan 0,02 V/m met lichamelijke reacties kan reageren.

Niemand wil erkennen, dat elektrosensitieven bij uiterst zwakke signalen kunnen reageren.
Eigen metingen tonen dat overduidelijk aan, maar dat is niet *wetenschappelijk*. Maar echt wetenschappelijk onderzoek kost geld, echter niemand wil daarvoor betalen. Zeker de overheid niet. Die wil alleen onderzoek waarbij wordt aangetoond dat er niets aan de hand is. En dat is ook de policy van het Kennisplatform.

Ik lees dit zo even door en verbaas me over de gedrevenheid van de mensen die zeggen dat radiostraling geen kwaad kan. Een gloeilamp zend geen dect modulatie uit, en een muur belemmerd welzeker de uitgezonden straling. Leg me maar eens uit wat straling eigenlijk wel is. Je kan alleen de effecten van straling zien of horen op een scoop, radio, tv of zoals bij een stralingsziekte. Stralingsdeeltjes zijn onzichtbaar. In de gebruiksaanwijzing van een 450 milliwatt portofoon staat de waarschuwing NIET BIJ HET HOOFD HOUDEN tijdens het zenden. En dat is FM gemoduleerd. Maar dat zegt weinig mensen wat.

Beste Jan,

In reactie op wat je schrijft: ik zeg nergens dat radiostraling geen kwaad kan, maar wel dat er heel veel verschillende bronnen bestaan. Het karakter van de straling wordt bepaald door de frequentie waarmee de bron uitzendt, want we kunnen deze opgedeeld denken in energiepakketjes (de 'deeltjes' zoals je al aangeeft). Hoe hoger de frequentie, hoe hoger de energie van het deeltje. Deze energie kan worden overgedragen op het medium (muur, menselijk lichaam) die door de straling wordt getroffen. Om een blijvende verandering te veroorzaken (bv. een molecuul breken) moet de energie per deeltje groter zijn dan een bepaalde drempelwaarde. Radiostraling haalt deze drempelwaarde niet, maar zichtbaar licht wel en bv. rontgen of gammastraling nog sterker. Voor de portofoon geldt dat de energie per deeltje ook niet groot genoeg is om moleculen te breken.
Het moduleren van de zender (FM, AM of nog iets anders) verhoogt de energie per stralingsdeeltje niet, dus leidt ook niet tot breken van de moleculen. Tot zover het 'stralingseffect'. Dat wil niet zeggen dat je geen schade zou kunnen aanrichten met zenders, zo kan een magnetron gerechten verwarmen, maar het effect is soortgelijk als andere vormen van verwarmen zoals heteluchtverwarming e.d.. Niemand zal beweren dat je je hand in een magnetron-oven moet steken (en die zijn om die reden dan ook beveiligd), dus gevaar is wel degelijk aanwezig.
Ik heb nog steeds het idee dat er claims zijn betreffende gevoeligheid voor zwakke bronnen (DECT-station), terwijl veel er veel sterkere bronnen (zoals het eerder genoemde electrisch lassen) bestaan die buiten verdenking blijven. Dat is mijn bijdrage aan deze discussie.

Aan David,

Jouw ervaring kom ik als natuurgeneeskundig therapeut vaak tegen in mijn praktijk, veel te vaak eigenlijk! Helaas zijn er 2 kampen: zij die dergelijke aspecten als David heeft erkennen, en zij die dit categorisch ontkennen.
Waarom heeft juist David ook zo'n moeite gehad te erkennen dat hij kennelijk elektrosensibel is (geworden)? Toch omdat hij eerst bij het ene kamp hoorde!! Ik wens niemand toe wat David op dit moment doormaakt en doorgemaakt heeft. Uit eigen praktijkervaring zie ik wat het mensen doet. Het zou veel te weeg kunnen brengen als alle tegenstanders eens enkele weken iets dergelijks doormaken. Wellicht dat hen dan een lampje gaat branden?
Overigens is door juiste diagnose heel veel ondersteuning te verlenen voor deze moderne gesel, zie http://www.dbzorg.eu.

Ik lees dat mensen hier het niet heel serieus nemen en dat sommigen nog geen mensen zijn tegengekomen die elektrogevoelig zijn, maar ik ben daar een van en sinds ik de DECT telefoon, WiFi e.d. uit mijn huis heb gegooid, voel ik mij veel beter. (Nog steeds niet optimaal, want de buren hebben het natuurlijk nog wel en er is een UMTS/GSM zendmast in de buurt.

De verhalen allemaal heel herkenbaar!
Mijn broer is doodziek van een C2000 mast, spaarlampen, tv computers ed. Hij heeft last van blauwe handen, door temp wisselingen, vreselijk gevoel in hoofd, dat het lijkt dat die uit elkaar knalt, soms benauwd, kortom vreselijk!
We lezen dat veel mensen er in verschillende mate last van hebben, maar niet vaak wat ze er aan gedaan hebben!
Mijn broer heeft het zo ver laten komen, dat hij ernstig ziek is, en nu weinig tot geen hoop meer heeft dat hij ooit nog beter word..en zelfs vreest voor zijn leven!

Wie kan mij raad geven wat we vooral en vooral niet moeten doen!

Heel graag een reactie van lotgenoten en deskundigen.

ps; er is al m3 maand geen tv, computer en spaarlampen meer! maar is nog niet genoeg, binnenkort word he thuis verder "veilig "gemaakt.
Wel is er al een piramide thuis, heeft hij een ketting en een armband om...helaas allemaal niet voldoende


Inmiddels heb ik er als ICT'er met een beroepsziekte (EHS) maar een website aan gewaagd:
www.ehs-ervaringen.nl

Het is een schande dat het nog steeds wordt ontkend!

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2010-04-12T10:45:00.000Z Jolein de Rooij


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.