Heemskerk verdedigt 'open deur' standaarden

Dit artikel delen:

Staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken verdedigt de keuze van het Forum Standaardisatie om twee lijsten met open standaarden te hanteren voor overheidsorganisaties: een met veelgebruikte open standaarden en een die overheden moeten ondersteunen. Voorzitter Marc Vloemans van de Open Source Software Leveranciers Organisatie (OSSLO) had deze splitsing eerder een bom genoemd onder het actieplan Nederland Open in Verbinding. Arda Gerkens van de SP stelde er kamervragen over.

Forum Standaardisatie hanteert naar eigen zeggen twee verschillende lijsten omdat de veelgebruikte open standaarden (zoals TCP, UDP, POP3 en IMAP) 'vanzelfsprekend zijn voor een bepaalde toepassing. Hiervoor geldt niet het pas-toe-of-leg-uit-regime, aangezien een extra stimulans niet meer nodig is: ze zijn al de facto.'

Heemskerk verdedigt nu in een brief aan de Tweede Kamer die keuze van het Forum Standaardisatie. Volgens hem is de lijst met veelgebruikte open standaarden er alleen omdat inkopers bij overheidsorganisaties er om vroegen. Ze zouden behoefte hebben aan een referentielijst met gangbare technische ('open open deur') standaarden, bij de voorbereiding en aanschaf van nieuwe ict-producten en diensten. Heemskerk zegt bovendien dat, als 'mocht blijken dat sommige specifieke standaarden van de lijst toch niet breed gebruikt worden, kan worden overwogen die specifieke standaarden voor te dragen voor de pas-toe-of-leg-uit-lijst.'

Uitkleden

Kamerlid Arda Gerkens ziet het nut van twee verschillende lijsten niet in en stelde Kamervragen. Ook OSSLO-voorzitter Vloemans maakte bezwaar tegen de splitsing in twee lijsten, omdat het NOiV-plan er door te kort zou kunnen schieten.

Daarnaast vreest de OSSLO-voorzitter dat NOiV het actieplan Nederland Open in Verbinding 'wil uitkleden tot alleen het stimuleren van het gebruik van open standaarden.' De aanleiding voor die angst is het verslag van een bijeenkomst op 23 november. NOiV probeerde tijdens die bijeenkomst vast te stellen 'of het mogelijk is met ict-leveranciers een Open Manifest voor leveranciers te realiseren.'

Een van de hoofdconclusies van de bijeenkomst was dat er twee Open Manifesten moeten komen, één voor open standaarden en één voor open source software. Tijdens de bijeenkomst werd besloten om het manifest Open standaarden de hoogste prioriteit te geven. Vloemans vreest echter dat het 'Manifest voor open source software' op de lange baan wordt geschoven.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Ik ben even in mijn archief gedoken en zie daar. In het kort, wat heb je hier?

* Er is in 2007 een convenant afgesloten tussen MinEZ en ICT~Office (GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING van het Ministerie van Economische Zaken en ICT~Office ter verbetering van de samenwerking tussen rijksoverheid en het ICT-bedrijfsleven).

De ondertekenaars zijn niet de minsten:
de heer Mark Frequin, Directeur-Generaal Energie en Telecommunicatie van het Ministerie van Economische Zaken, verantwoordelijk voor de coördinatie van het rijksbrede ICT-beleid,
de heer Peter Vermeij, Plaatsvervangend Secretaris-Generaal van het Ministerie van Economische Zaken, verantwoordelijk voor ICT inkoop portefeuille binnen de Rijksdienst,
de heer Siep Eilander, Chief Procurement Officer Rijksoverheid,

en

ICT~Office, de brancheorganisatie van de IT-, Telecom-, Internet- en Officebedrijven in Nederland, vertegenwoordigd door:
de heer Henk Broeders, Voorzitter van het Algemeen Bestuur van ICT~Office,
de heer Paul Schuyt, Lid van het Algemeen Bestuur van ICT~Office, portefeuillehouder Relatie Overheid-ICT bedrijfsleven.

Daarbij is op een aantal aspecten afgesproken dat de opdrachtgever (rijk) en opdrachtnemer (ICT sector) professioneler met elkaar om zullen gaan. Boeiende onderwerpen zijn de pre-competitieve fase waarin de sector mee kan denken over de oplossingsrichting voor latere aanbestedingen, de nadruk die op het MKB wordt gelegd en ... het Manifest van de Open Overheden, jawel (Programma op hoofdlijnen van het Ministerie van Economische Zaken en ICT~Office ter verbetering van de samenwerking tussen de ICT sector en de Rijksoverheid, blz 6, Vertrekpunten voor aanbestedingen voor de overheid). Dat heeft nog wel wat voeten in de aarde gehad maar enfin.

* Dit convenant is op 17 september 2007 tijdens de I-Dag Rijk nogmaals getekend maar nu door de voorzitter van het Interdepartementaal Overleg Directeuren ICT (IODI, tegenwoordig het ICCIO), Gaastra (MinBZK), uit naam van het Rijk. Daarmee zijn alle ministeries op het niveau van de directeur I hieraan gebonden.

Dit toch wel recente document is om twee redenen interessant:

* Je kunt als ICT-sector vertegenwoordiger OSSLO het Rijk aan deze afspraken houden want het is niet beperkt tot deelnemers of leden van ICT~Office. Het heeft ook op de site van ICT~office gestaan en het zou gek zijn als het nu opeens geheim was. Er is dus helemaal geen nieuw convenant of manifest nodig!

* Als OSSLO zou ik gaan voor ditzelfde document en mij aansluiten bij de stellingname van ICT~Office. Of, als dat niet kan, dan kiezen voor dezelfde afspraken maar dan ondertekend door de voorzitter van het ICCIO of door de directeur-generaal DGOBR van MinBZK.

Marc Vloemans is volgens het artikel voorzitter van de Open Source Software Leveranciers Organisatie (OSSLO).

Is dit een vereniging van leveranciers die producten ontwikkelen en vervolgens op OSS basis beschikbaar stellen c.q. waarvan medewerkers aanzienlijke bijdragen leveren in communities die werken aan nieuwe versies van OSS producten?

Of is dit een vereniging van dienstverleners wiens omzet bestaat uit het implementeren van bestaande OSS producten bij hun klanten inclusief het op maat maken?

In het laatste geval is de term Open Source Dienstverlener meer op zijn plaats dan Open Source Leverancier. Bij een leverancier verwacht de markt immers dat het bedrijf meer meebrengt dan alleen maar kennis. Dat is overigens lastig in de open source wereld omdat de leveranciers (bijvoorbeeld SUN met Open Office en IBM met Eclipse) hun product niet rechtstreeks leveren aan klanten maar aan een community die het product verder ontwikkelt. Dat maakt de bedrijfsmodellen rond open source behoorlijk complex en moeilijk te bevatten voor de klant. Vervolgens dient zich de vraag aan of CAP Gemini, Logica en Atos zichzelf ook Open Source Dienstverlener mogen noemen als ze naast diensten rond closed source ook diensten leveren rond open source. Wellicht een idee voor een volgend NOiV project: "OSS bedrijfsmodellen belicht vanuit het klantperspectief".

De website van OSSLO geeft helaas nog geen duidelijkheid want daar lees ik eerst dat het dienstverleners zijn: " OSSLO is een vereniging van bedrijven die diensten verlenen op basis van Open Source software."
Vervolgens lees ik twee regels verder dat een van de toetredingscriteria is dat er ook kan worden gewerkt aan productontikkeling: "Het bedrijf genereert (een deel van) haar omzet met het vervaardigen van producten - of leveren van diensten op basis van Open Source software;"

Met andere woorden; niet alleen in de lijsten met standaarden is vanuit de klant bezien duidelijkheid gewenst (zoals aan de orde gesteld in dit artikel), om in te kunnen schatten wat je van een leverancier of dienstverlener mag verwachten is die duidelijkheid ook nodig op het gebied van bedrijfsmodellen.

@ITwatcher: Wat is nou de kern van jouw verhaal? Het maakt toch niets uit of je iemand nu leverancier of dienstverlener noemt, een leveranciers verleent toch ook een dienst? Het komt op mij over als een beetje geneuzel.

En waarom zouden bedrijven zoals CAP Gemini, Logica en Atos zich geen open source dienstverlener mogen noemen? Ze verlenen toch diensten voor open source software? Dat ze dit ook doen voor closed source, prima! Dit geeft alleen maar aan dat het voor de kwaliteit van hun diensten niet uitmaakt of er nu voor open of closed wordt gekozen, zij kunnen de diensten leveren. Geeft direct ook aan dat open source een volwassen business is, mocht iemand daar nog zijn twijfels over hebben.

Voor de goede orde een kleine rectificatie:
het begrip "bom" heeft in het geciteerde artikel betrekking op het 'level playing field' aspect van NOiV. Dit is een slechts een onderdeel uit het gehele actieplan. Mijn uitspraak slaat dus nietop het gehele actieplan. Daarvoor is er nog teveel van te verwachten.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2009-12-22T13:49:00.000Z Jolein de Rooij