Open source: te veel vrijheid is ook niet goed

Balans vinden tussen teruggeven en gesloten houden

Licenties zijn een redelijk heet hangijzer in de wereld van open source. De bekendste en meest gebruikte licentie is de GPL, de GNU Public License. Deze licentie kan een enorm nadeel hebben, want bij teruggave aan de community kan jouw concurrent weleens de lachende derde zijn. Hoe moet je hiermee omgaan, waar ligt de balans? Onze experts van het topic Open Source aan het woord.

Mylène Reiners, productmanager OSCE/architect, Atos Origin SI Emerging

Stel, je gebruikt een programma onder GPL als basis voor je eigen code, die je verder verspreidt, dan moet ook de broncode daarvan beschikbaar gesteld worden. De GPL biedt de de gebruiker van een programma de vrijheden om het te gebruiken voor elk doel, om de manier waarop het werkt te bestuderen en om het aan te passen aan eigen behoeften, om het te verspreiden en om het te verbeteren. Deze vrijheden worden uitgebreid of, afhankelijk van het gezichtspunt van de aanpasser, beperkt door de verplichting dat alles wat gebruikt maakt van code onder de GPL, ook weer onder een gelijke licentie moet worden gebracht. Waarom hier die nadruk op die beperking?

Regelmatig zouden wij bij bedrijven graag open source inzetten. Stel nu dat die open source net niet helemaal doet wat we willen, dan wordt de code aangepast (die vrijheid hebben we immers). Meestal is het geen probleem dat die code dan algemeen beschikbaar komt, maar stel dat het aanpassingen zijn waarvan het bedrijf niet wil dat ze vrijgegeven worden?

Stel dat het een concurrent, of wie dan ook, té veel inzicht zou geven in het intellectueel eigendom van het bedrijf? Dan werken die vrijheden tegen je... Natuurlijk zijn er veel licenties (denk aan MIT, BSD, Apache) die je niet opleggen dat je de code ook weer open source maakt, maar de GPL is de meest gebruikte licentie. Als consultants kunnen we adviseren wat we willen, er is nog steeds veel 'fear, uncertainty, and doubt (FUD)' over het gebruik van open source en het moeten open source maken van alle code, is de belangrijkste angst. Vaak onterecht, maar overtuig een klant maar!

Natuurlijk ligt alles genuanceerder dan ik hierboven stel. Meestal kun je zonder problemen GPL-software gebruiken en voor eigen doeleinden aanpassen, zonder dat iemand daar over valt. Het is alleen verschrikkelijk moeilijk om in de toekomst te kijken en er zeker van te zijn dat (aangepaste) software inderdaad nooit verspreid zal gaan worden. Soms werkt vrijheid tegen je en jammer genoeg ook tegen de acceptatie van (een deel van de) open source in bedrijfskritische toepassingen...

Ron Bloksma, adviseur, Grontmij GIS & ICT

Veel systemen zijn aggregaten van componenten. Componenten worden gecombineerd ingezet over de verschillende software-architectuurlagen. Het gebruik van één GPL open source softwarecomponent in een dergelijke aggregaat, maakt het gehele systeem niet vallend onder de GPL. De inzet van PostgreSQL/PostGIS voor dataopslag maakt het gehele systeem nog geen open source. Een aanpassing in de broncode betreft dan ook alleen het component. Ik vind wel dat bedrijfsgebonden business rules en cijfers niet hard moet coderen. Ik vrees dat de bijdrage van Reiners eerder en onbedoeld bijdraagt aan 'fear, uncertainty and doubt' dan dat die iets wegneemt.

Richard Jansen, ceo, SDB

Ik vind Reiners' bijdrage wel erg gefocused op het niet vrij willen geven van aanpassingen. We gebruiken volop open source in onze projecten en we hoeven niets aan te passen aan Hybernate of Seam of welke andere gebruikte open source-oplossing dan ook. De bedrijfskritische functionaliteit wordt natuurlijk apart gehouden van de tooling die je gebruikt. Als je iets aanpast dan heeft het te maken met de werking van de tool en maak je de tool beter of los je een probleem van de tool op. Wie heeft er dan bezwaar om deze verbetering ook aan anderen beschikbaar te stellen? Daar zit niet de concurrentiegevoelige kennis. Alle functionaliteit die los van en bovenop de open source-tools wordt gebouwd is niet onderdeel van de tool en kun je gewoon in huis houden.

Eric D. Schabell, JBoss solutions architect Benelux, Red Hat

Waar het om gaat is dat GPL meer beperkend is dan je in eerste instantie zouden denken. Alle code die gebruik maakt (libraries, etc.) van GPL-code valt dan ook hieronder. Dit is bekend als 'derivative work'. Consultants zoals Reiners hebben vaak oplossingen voor hun klanten voor ogen waarbij er met behulp van open source producten/libraries worden gebouwd. Hierbij hebben zij de plicht om de 'FUD' zoals beschreven uit de wereld te helpen en hun klanten op te leiden. Zulke mensen staan vooraan in de open source-linies en zijn waarschijnlijk meer waard dan alle 'evangelisten' bij elkaar.

Jan van Leeuwen, zelfstandig ict-consultant, Stajl IT-Consulting

Het gaat in dit geval om de keuze van het 'verdienmodel'. Als je volkomen open source wilt werken moet het geld uit de service komen. Het idee de source deels gesloten te laten, zal niet werken want communities laten zich op die basis nauwelijks vormen. Pas bij volkomen open source zie je communities ontstaan die gezamenlijk ontwikkelen aan een product wat dat product ten goede komt. Daar waar plotseling delen als gesloten verschijnen, wenden zich de leden van de community van het project af en bloedt een project dood. Iedereen kent zulke projecten. Ontwikkelen en dan vrijgeven is voor velen ongewoon, mijns inziens krijg je als bedrijf meer terug als je er in stopt, namelijk een groot eco-systeem van ontwikkelaars voor 'jouw' product.

Martijn Brekhof, docent/consultant, AT Computing

Ik kan me voorstellen dat een bedrijf dat open source-code wil gebruiken in het eigen product dit erg lastig vind met betrekking tot de licentie. De FSF-faq is een handig overzicht wat eventueel nog mogelijk is. Er zijn genoeg voorbeelden van open source-projecten die hun code onder een duale licentie hebben uitgegeven. Een mogelijkheid om bedrijven tegemoet te komen in hun angst voor open source is om de persoon of personen die het auteursrecht hebben op de open source-code te vragen een versie uit te brengen onder een andere licentie, alhoewel hij of zij er niet snel vriendjes mee zal maken.

Siem Korteweg, consultant, QNH

Wanneer GPL-software wordt aangepast en gedistribueerd, vallen de wijzigingen ook onder de GPL. Dat is natuurlijk niet gewenst wanneer deze wijzigingen intellectueel eigendom van een bedrijf bevatten. Wanneer de eigen uitbreidingen volledig gescheiden kunnen worden van de open source-software, de eigen software draait bijvoorbeeld boven op de LAMP-stack, dan kan de eigen software onder een andere licentie afzonderlijk beschikbaar gesteld worden. Stel in deze situatie via een website een kant en klare virtuele machine beschikbaar waarop de software eenvoudig apart te installeren valt.

Deze vlieger gaat niet op wanneer de wijzigingen nauw verweven zijn met de oorspronkelijke software. Wanneer de gewijzigde GPL-software niet aan anderen beschikbaar gesteld wordt, verplicht de GPL niet tot het publiceren van de wijzigingen. De gewijzigde software mag dan natuurlijk alleen intern gebruikt worden. Voor bedrijven die zelf geen betaalde diensten willen opzetten, is dat geen probleem. Nadeel van deze benadering is wel dat nieuwe releases van de open source-software opnieuw integratie en testen vereisen.

Bedrijven die aangepaste GPL-software wel willen gebruiken om betaalde diensten aan te bieden, hebben natuurlijk ook de mogelijkheid om de software als een service (SaaS) aan te bieden. In dat geval wordt de software zelf niet gedistribueerd en hoeven de wijzigingen dus niet beschikbaar gesteld te worden. De klanten van deze diensten hebben ook helemaal geen interesse in de software, ze willen alleen de dienst afnemen.

Henk van Cann, eigenaar, 2Value

Stel je moet de code vrijgeven en stel je concurrenten lopen ermee weg. Hoe erg is dat? Ik zie voordelen: gratis reclame voor de marktleider en aantoonbaar gebrek aan creativiteit van de concurrent. Wie zal een klant kiezen? Juist. Stel je open source-licentie zegt dat vrijgeven moet en je doet het niet, zelfs niet na aandringen. Wie gaat dat handhaven? Hoe vaak is dat in het verleden gebeurd? Hoe staat een partij die het zou gaan afdwingen erop naar de buitenwereld toe? Denk niet dat ook maar iemand deze zeer positieve feature (copy left) van vele open source-licenties in een concurrerende marktsituatie gaat misbruiken.

Stel er zijn onverlaten die meevaren op de golf van een open source-project en dan vervolgens een paar dingetjes eraan vast coderen zonder ze te willen vrijgeven. En dan roepen 'Wij doen Drupal, maar dan beter'. Of 'We're-invented Joomla'. Deze bedrijven worden vanzelf publiekelijk aan de schandpaal genageld. Komt goed. Al met al een theoretische verhandeling van Reiners dus, waarin closed source-leveranciers geen stokpaardje zullen vinden om klanten van open source af te houden.

Morten Minke, implementatiemanager, Business Momentum

Vrijheid brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Het feit dat er gesteld wordt dat je open source wel wilt gebruiken maar eventuele aanpassingen niet zou willen teruggeven aan de community, geeft aan dat je niet klaar bent om echt met open source te werken. Zoals al veel is gezegd betekent open source gebruiken helemaal niet dat alles wat je zelf maakt ook meteen open source moet worden. Maar het is juist ook de kracht van open source dat als iemand echte aanpassingen maakt, anderen daarvan ook hun voordeel kunnen nemen. Zo draagt iedereen een stuk bij aan de ontwikkeling.

Ik denk dat het vaak voor een eindklant niet moet uitmaken of er open source of closed source wordt gebruikt. De klant wil gewoon kunnen werken. Mocht het toch een issue zijn, dan is goede voorlichting belangrijk. Mijn ervaring leert dat klanten juist ook zeer geïnteresseerd zijn in deze manier van ontwikkelen. Met name als er goed wordt uitgelegd wie onderdeel uitmaakt van de community en dat ook de klant daarin een rol speelt. Hiermee kun je de betrokkenheid vergroten en aangeven dat ook zij invloed kunnen uitoefenen, al dan niet via de leverancier.

Jos Struik, directeur, Dataccent

De afweging die Reiners maakt is absoluut relevant. Het gaat alleen niet om een beperking van open source-software maar een kenmerk. Dat betekent dus dat wanneer je van plan bent om ontwikkelde sofware en de kennis die daarin is opgenomen, commercieel in te zetten, je niet snel zult kiezen voor sofware met een GPL-licentie. Tenzij je je geld wilt/kunt verdienen met kennis en diensten eromheen en niet zo zeer met de softwarelicentie zelf. Je hebt tenslotte gekozen voor open source en die twee woorden zeggen alles al. Hetzelfde geldt andersom: als je je software breed mee wilt uitleveren zonder beperkingen en kosten voor de gebruiker, kies je ook niet voor closed source-componenten.

In mijn ogen is het 'slechts' een afweging die hoort bij de vraag of je ontwikkelde software ook commercieel wilt inzetten en welke tools dan het beste passen. Overigens zou ik zelf meer energie steken in het ontwikkelen van nieuwe, unieke kennis als mijn product de markt in gaat dan het proberen te beschermen. In deze tijd is dat toch bijna onmogelijk.

Albert Mietus, eigenaar/parttime adviseur, SoftwareBeterMaken.nl

Wat is nu het probleem? Het enige probleem dat ik zie is dat het GPL niet 'alles' toestaat. Alsof dat relevant is! Als je software gebruikt, moet je voldoen aan de licentie die de maker gekozen heeft. Soms is dat GPL, maar vaak ook niet. Gebruik je open source-code, en wil je die veranderen, en moet je voldoen aan het GPL, ja dan moet je die verandering vrijgeven.

Reiners spreek over kleine veranderingen. In de praktijk is dat meetal een bugfix of een triviale aanpassing. Los van de juridische verplichtingen, wat is er moreel op tegen om die 'terug te geven' aan de gemeenschap? Het argument van intellectueel eigendom gaat hier echt niet op. Natuurlijk, het kost tijd en geld om die fout te vinden en op te lossen, maar dat is iets anders dan IP. Wel heeft ze gelijk dat 'de conculega's' ook profiteren van die bugfix. Net zoals jullie profiteren van die van anderen. Als je dat onduidelijk, of FUD, vindt, dan snap ik dat echt niet. Dan ben je een profiteur, dan gaat het niet om open source maar om gestolen source. Dat is heel iets anders...

Experts gezocht

Computable heeft op al zijn 26 topics een expertpanel. Wij zoeken echter altijd meer experts, op al onze topics, maar voor de komende tijd zoeken wij specifiek naar experts op de volgende vakgebieden:

CRM: crm@computable.nl
Infrastructuur: infrastructuur@computable.nl
Mobility: mobility@computable.nl
Overheid: overheid@computable.nl
Storage: storage@computable.nl

Ben jij expert op een van bovengenoemde vakgebieden of een ander Computable-topic en wil je als vraagbaak van de redactie dienen, stuur dan een e-mail met je gegevens (naam, functie, bedrijf, werkzaamheden) naar het bijbehorende e-mailadres.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Weg ermee.

Als ik zie wat er in de VS en Azië ( bv. Zoho) allemaal gebeurt op het gebied van software ontwikkeling en in Nederland en Europa wordt er maar gezeurd over een halfslachtig model als open source. Ik zie de toekomst somber in.

Wie weet nog wat open source eigenlijk is? Hoeveel jaren moeten we nog wachten op de doorbraak van Linux voor we beseffen dat dit model niet deugt. Het is die mix van gratis en open source die een ongeloofelijke verwarring schept bij zowel bedrijven als privé consumenten.

Peter, de ontwikkeling van open source vindt juist daar plaats waar ook veel closed source wordt ontwikkeld.

Lees eens meer over software ontwikkeling. Bijvoorbeeld Microsoft heeft ook vele jaren nodig gehad om een serieuze leverancier van server software te worden.

Dit is nu juist het 'perverse' aan het systeem. Open source is begonnen als een initatief van de 'gewone' programmeur tegen de grote broers. Nu ook de grote spelers gratis /'opensource' verspreiden ( zij kunnen dit doen omdat ze ook inkomsten hebben uit hun closed software) wordt hun positie juist versterkt. Hoe zou bijvoorbeeld een kleine database onderneming nog kunnen concurreren met Oracle dat een gratis en betalend product op de markt brengt?

Albert Hein zou ook gratis brood kunnen verdelen. Het gevolg zou zijn dat alle gewone bakkers failliet zouden gaan. Heel het gratis verhaal strookt niet met een gezonde vrije markt en is zelfs onwettigPeter, er is wel een groot verschil tussen freeware (shareware, et cetera) en open source (vrij te gebruiken).
Microsoft levert geen open source, maar wel veel freeware dat uiteraard alleen op MS Windows draait. Open source ontwikkeling is trouwens een soort revival van de situatie toen er nog amper software bedrijven waren, maar wel heel veel hardware bedrijven.

@Peter

Punt een: de wereld is niet zwart/wit. Open source biedt veel voordelen. Het ligt er alleen aan wat je wilt.

Als jij afhankelijk wil zijn van een leverancier, veel geld per gebruiker/licentie wil betalen en geen controle wilt hebben over je IT, dan is proprietary software een prima optie.

Punt twee: je zegt "Hoe zou bijvoorbeeld een kleine database onderneming nog kunnen concurreren met Oracle dat een gratis en betalend product op de markt brengt?"

Als Oracle dat zou doen, dan zou niemand het betaalde product kopen van hun kopen. De werkelijkheid is echter veel genuanceerder. Op een database wil je ook support, training, misschien zelf dingen aan passen dan kun je al die dingen kopen bij Oracle. Wil je dat de handel draait zonder dat je naar al die zaken wil kijken, dan betaal je gewoon de hoofdprijs bij Oracle.

Het is en blijft gewoon een keuze.

Punt drie: je zegt "Als ik zie wat er in de VS en Azië ( bv. Zoho) allemaal gebeurt op het gebied van software ontwikkeling..."

Ik begrijp niet wat je bedoelt hiermee... wat denk je dat Zoho bijvoorbeeld voor servers heeft staan om die service aan te bieden:
ZOHO Corporation 5200 Franklin Dr, Suite 115 Pleasanton CA US 94588 74.201.113.176 Linux Apache/2.2.3 CentOS 19-Jan-2010

Dus die toko verdient geld met open source... Denk je dat die dan niet mee helpen om linux verder te ontwikkelen? Je zei ook nog iets over een doorbraak van Linux geloof ik...

Peter is een beetje aan het ranten maar ook niet meer dan dat. Open source is al lang geleden doorgebroken, het overgrote deel van het internet en netwerkverkeer in zijn algemeenheid, is afhankelijk van open source. Dat Linux en open source niet altijd even zichtbaar zijn, so be it, maar is dat wel noodzakelijk? TomTom is zichtbaar, dat zij Linux gebruiken, zullen de meeste gebruikers van TomTom niet weten. Zij komen echter wel van A naar B, het lost hun probleem dus op. Dat BIND vrijwel al het netwerkverkeer regelt, prachtig, maar weinig mensen weten echter wat dit is en wat het precies doet. Het geeft zorgt echter wel voor een onmisbaar onderdeel in ons dagelijks leven: internet, telefoon, televisie, etc. Het merendeel van de webservers draait op Linux, zonder deze servers zou er dus een groot deel van internet op zijn gat liggen.

Wanneer je anno 2010 nog beweert dat open source niet succesvol is of kan zijn, dan ben je duidelijk niet op de hoogte van de situatie.

Je kan een krant op Internet lezen en denken dat het gratis is, maar als de snelheid omlaag gaat omdat er per pagina twintig cookies worden weggeschreven dan is dat niet waar. Je betaald door het inleveren van zuivere bandbreedte en gegevens af te staan voor marketing doeleinden. Echt gratis bestaat gewoon niet, ook al lijkt "open source" dat wel te zeggen.

"ook al lijkt "open source" dat wel te zeggen."

Waar dan? Open source zegt iets over de licentie vorm en de beschikbaarheid van de code maar dat is dan ook alles.

Open source bijt niet!

Marcel Reuvekamp, echt gratis bestaat er inderdaad niet. Maar ik zou wel een andere en betere vergelijking maken. Open source is niet langzamer en cookies krijg je niet bij de installatie. Wel heb je soms te maken met reclame van de sponsors, maar nooit zo opdringerig als bijvoorbeeld bij Microsoft.

Open source zegt nooit dat alles gratis is. De (bron)code is gratis en vooral vrij. Maatwerk kan gewoon geld kosten, net als bij de rest. Daarbij mag ook de bestaande open source code worden aangepast en niet alleen met modules aangevuld worden zoals bij de meeste propriety software.
Kan je een klein beetje met computers overweg en heb je genoeg aan de standaardversies van de software, dan is de software voor jou geheel gratis en heb je geen problemen met de BSA.

Open source is niet altijd GPL. Er zijn genoeg andere modellen waarbij het niet noodzakelijk is om je zelfgemaakte software weer door te geven, zoals bijvoorbeeld bij het BSD model. De reden om voor bijvoorbeeld een Microsoft product te kiezen is vaak de bekendheid die het product heeft. Hier hangt doorgaans wel een prijskaartje aan, maar deze herkenbaarheid en een schijnveiligheid zijn voor een IT manager vaak de doorslaggevende redenen om maar weer op het 'vertrouwde' terug te grijpen.

Wat verder bij meer bedrijven gaat spelen is dat ze steeds meer van 'maatwerk-applicaties' afstappen, en er vaker gekozen wordt van een standaard pakket met de aanbouw van extra functionaliteit om een setje requirements af te tikken.

Waar ik het in de IT al jaren mis zie gaan, dat is inderdaad een gevalletje bedrijfsgegevens in de code kloppen. Natuurlijk heb je dan kans dat er een hoop gegevens op straat belanden, of kan de concurrentie een graantje meepikken van het succes van een organisatie. Dit komt overigens ook niet de flexibiliteit ten goede, want de meeste organiaties blijven in beweging, en krijg je dat je na een relatief kort tijd bestek achter de feiten aanhobbelt. Een functionaliteit wat teruggeven wordt aan de community kan vervolgens ook weer verbeterd worden, of er komen ideeën, waar je vervolgens nooit als organisatie over nagedacht hebt.

Kortom. Open source/open standaarden zijn een goede keus. Er is geen leverancierafhankelijkheid, er is flexibiliteit, en bovenal, het dwingt organisaties om heel erg goed over softwarekeuzes na te denken.

Verder is het met open source het bekende geven en nemen. Je neemt de software, je geeft de aanpassingen of support, en vervolgens wordt het door talrijke ontwikkelaars, die bij een consultancy-club een hoog uurtarief met zich meebrengen nog verbeterd ook.

@peter

Open source software is geen model, maar gewoon software waarbij niemand je dwingt om dat te gebruiken. Open source is niet per definitie slechter of beter dan closed source software, het is namelijk gewoon software. Dus wat is je punt precies.

Vraag:

wordt Peter betaalt door ICT-Office?

Ik lees nergens in de GPL-licentie dat je altijd verplicht bent om wijzigingen in de code te distribueren!
Wil je de gewijzigde code alleen binnen je eigen organisatie gebruiken? Niemand zal je tegenhouden.
Heb je een echte bug gevonden? Een van de kenmerken van de open source community is juist dat bug-fixes snel gedeeld worden dus het getuigt alleen maar van een positieve instelling ten opzichte van open source wanneer je die bug-fix deelt.
En kun je jouw toepassing afzonderen van de oorspronkelijke code omdat die daar niet rechtstreeks van afgeleid is, dan is heel de GPL niet meer geldig voor jouw toepassing.

Wat mij betreft blijft er maar weinig over van vrijheidsbeperking.

Ik heb op zich niets tegen het concept open source maar het is het gratis aspect en het aanvullende diensten verhaal dat mij stoort.

Ik kan ook een Mac Donalds beginnen met het concept de frieten zijn gratis maar voor de hamburger betaal je
6 euro. Schieten we hier iets mee op?

peter, heb je altijd de freeware van Microsoft, Novell, Oracle, SAP, enzovoorts geweigerd? Of al die gratis tools die je bij hardware meegeleverd krijgt? Ik niet.

Nu komt er een zwaar verhaal.

Enerzijds zijn wij consument en dan sta ik op de eerste rij om alles gratis te maken.

Anderzijds moeten ook iedereen werken en geld verdienen.

Met het gratis model krijgen we zoiets van 'de gewone progammeur' moet voor de communcity werken en ING kan gratis de beste browser gebruiken. Is dit rechtvaardig?


Peter, zoals je al weet wordt voor het grootste deel van de open source ontwikkeling gewoon betaald, vooral bij software die veel gebruikt wordt. Ook hoeft niemand vrijwilligerswerk te verrichten. Dus wat is je probleem?

Je hebt het over “gratis de beste browser gebruiken”. Bedoel je daarmee de gratis Microsoft Internet Explorer?

Waarom springt de overheid op het open source treintje? Omdat de perceptie er is dat alles gratis is. Bij grote en kleine bedrijven leeft ook de perceptie dat alles gratis is.

Peter wil graag meer belasting betalen. Ga je gang, wees een vent en maak even een paar honderd miljoen euro extra over naar de belastingdienst. Kunnen ze ook dat geld gaan verbranden.

Maar waarom zou de overheid zijn data en zijn werkprocessen laten gijzelen door buitenlandse ondernemingen wanneer er ook prima (open source) alternatieven zijn? Dat levert meer kennis en werkgelegenheid op in Nederland.

Is de open source community een sekte? Een kritische noot wordt onmiddellijk afgestraft.

Nee, de open source community is geen sekte. Kritische noten worden ook niet afgestraft. Een domme rant, daar kun je uiteraard wel het nodige commentaar op verwachten.

Jij vraagt je af of het rechtvaardig is dat ING gebruik maakt van een open source browser. Verzin eens een reden waarom het niet rechtvaardig zou zijn? Waarom zou ING geen gebruik mogen maken van werk dat anderen met veel plezier hebben gemaakt en gepubliceerd t.b.v. anderen? Men maakt het JUIST om te gebruiken. Wanneer ING iets mist in de functionaliteit of een bug tegenkomt, zouden ze zelf deze functionaliteit kunnen toevoegen of de bug kunnen fixen en deze code ook weer teruggeven aan het project. Dan kunnen anderen er ook weer van profiteren. ING krijgt een goedkope browser, anderen krijgen een goedkope browser en bugs worden snel en doeltreffend opgelost. Daar is toch niets mis mee? Waarom moet iedereen zelf het wiel uitvinden of weer voor hetzelfde wiel betalen wanneer je ook met gratis en reeds uitgevonden wielen verder kunt gaan? En dat zonder jezelf voor jaren te verplichten om bij 1 leverancier te blijven? Een beetje vrijheid kan geen kwaad, daarmee kun je de kosten flink drukken. En dat is veel meer dan alleen licentiekosten, ook kosten voor onderhoud en beheer zijn hiermee te drukken, ook hier heb je weer de vrijheid om over te stappen.

"de gewone programmeur moet voor de community werken", wat een bullshit, er is helemaal niemand die iets moet, dit zijn eigen keuzes. Zoals jou al tientallen malen is verteld, verdienen vele programmeurs hun salaris met het schrijven van code voor open source projecten. Of denk je nu echt dat de slavernij weer is ingevoerd? Neem eens contact op met bv. IBM en laat je voorlichten.

Frank,

Dit klinkt allemaal zo mooi wat je zegt, ik wou dat het waar was.

Peter, waarom zou het niet waar zijn?

"Uit recent onderzoek is gebleken dat 75% van de code in de Linux kernel wordt bijgedragen door professionele programmeurs in dienst van grote bedrijven."

"Deze mensen werken met name voor Red Hat (12%), Intel (8%), IBM (6%) en Novell (6%)"

http://techworld.nl/technologie/16288/linux-kernel-al-lang-geen-hobby-meer.html

En dit geldt ook voor andere projecten, PostgreSQL krijgt bv. bijdrages van NTT en Red Hat.

Kom nou eens met argumenten, onzin en FUD hebben we nu wel genoeg gehoord. En wat is nu jouw persoonlijke probleem met open source?

Ik ben niet tegen open source op zich, maar het is heel de perceptie van het gratis verhaal en het vage community gevoel dat er rondhangt.

Het is toch opmerkelijk dat de open source in Europa is ontstaan door de 'gewone programmeur' en dat het nu grote Amerikaanse bedrijven zijn die hier hun voordeel uithalen?

Ik vind dit allemaal zo dwaas. Alsof het bv. de doelstelling is van IBM om iedereen een gratis OS en Open Office te geven.

Ook nu weer sla je de plank volkomen mis, open source is niet in Europa ontstaan, het komt uit de VS. Sterker nog, de wortels zitten in de autoindustrie, ook uit de VS:
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source

Waar zullen de MIT en BSD licenties vandaan komen? Van de Erasmus Universiteit? Of van MIT en Berkeley?

Je bent duidelijk niet op de hoogte en hebt blijkbaar ook geen zin om jezelf te laten informeren. Misschien een idee om toch eens wat nieuwe kennis op te doen, dan zet je jezelf misschien iets minder vaak voor schut met je FUD.

@Peter

Vervang het woord "community" door samenwerking, dat is misschien minder bedreigend voor jou.

Gratis? Hoezo? Verdiend wordt aan ondersteuning, dat doet IBM al heel lang. Hoe dat werkt? Een voorbeeld:

"een bedrijf verkoopt kopieer machines, geeft die gratis weg, maar alleen als je het papier en onderhoud voor het eerste jaar daar koopt"

Nog een voorbeeld:
"een inktjet-printer wordt verkocht voor 35 Euro, bijna gratis maar de inkt kost zo een en ander"

Misschien begrijp je langzaam hoe hier verdiend wordt. Voordeel voor klanten is bij FOSS dat ze onafhankelijker zijn als bij een leverancier van "gesloten" software omdat de kode voor iedereen in te zien is.

Als je het nu nog niet begrijpt ben je een hopeloos geval.

Nog wat FUD

Firefox haalt 79 miljoen dollar uit reclame inkomsten via Google

Op de website staat dan zoiets van komt gratis meewerken aan een groot community project...

En de ING kan dan gratis werken met de beste browser van de wereld.

Ergens klopt hier iets niet.

Firefox haalt geld op met reclame inkomsten, klopt. Maar sinds wanneer heeft het project achter Firefox geen kosten meer en zouden reclame inkomsten een schande zijn? Dat er vele programmeurs in hun vrije tijd meewerken aan het project, dat drukt de kosten maar dat wil zeker niet zeggen dat daarmee alle kosten ineens als sneeuw voor de zon zijn verdwenen! Alsof servers, bandbreedte en advertenties gratis zijn.

Waarom je toch iedere keer weer doet voorkomen alsof het een schande is dat ING met een gratis open source browser werkt (doen ze dat eigenlijk wel?), geen idee. Ze mogen er mee werken, zie de licentievoorwaarden, dus waarom niet? Wanneer bedrijven zoals ING gebruik maken Firefox, dan is dat een compliment voor Firefox en de programmeurs die hieraan werken, geen schande voor ING. Waar haal je dit soort ideeen toch vandaan? Of word je soms betaald voor het plaatsen van dit soort rare ideeen? Daar lijkt het wel op.

Overigens wel vreemd dat je hier op Computable.nl komt, VNU maakt tenslotte ook gebruik van open source... En ja, dat is gratis. Mocht je daar een probleem mee hebben, neem dan eens contact op met de directie van VNU en ga hen lastigvallen.

Peter, het was oorspronkelijk niet de doelstelling van IBM om iedereen een gratis OS te geven. IBM is in de open source gestapt omdat die steeds meer uit de markt werd gedrukt. Dat zelfde geldt ook voor Novell, SUN en vele anderen. Door gezamenlijk te investeren en te delen kunnen ze een alternatief bieden en beter aansluiten bij de vraag. Dat lijkt me weinig sektarisch, maar wel zakelijk.

@Peter,

moeite met engels?

Feiten zijn geen FUD, dat staat voor Fear, Uncertainty, Doubt, zoek maar op in het woordenboek engels-nederlands.

Ik ben IT topspecialist maar elke genuanceerde bedenking die ik heb bij het open source model hier ongenadig wordt afgestraft. Ik wou nog zeggen dat het open source model een Mac Donalds is waar alles gratis is maar voor de ketchup moet men 20 euro betalen. Ik zal dit beter niet zeggen

"Ik ben IT topspecialist"

Hoe is het dan mogelijk dat je zo gruwelijk slecht op de hoogte bent? Of je bent geen topper of je laat je niet informeren, maar dat je onvoldoende kennis hebt over dit onderwerp, dat mag duidelijk zijn. Doe eens iets met de informatie die wordt gegeven en ga je mening baseren op feiten i.p.v. onderbuikgevoelens.

Succes met je FUD-campagne, ik zal niet meer reageren op deze onzin.

Peter, een discussie waarbij anderen aangeven meer van open source af te weten, moet je niet zien als een afstraffing. Het is een uitdaging om met beter gefundeerde en dus meer overtuigende argumenten te komen. Dit geldt voor alle discussies binnen de ICT.

Ik ben geen IT-topspecialist, maar zie dat anderen thans meer van open source versus closed source afweten dan jij en dat je daarvan kan leren. Maar goed, twaalf jaar geleden wist ik ook niks van open source, GPL, LGPL.

"Ik ben IT topspecialist"

Laat maar eens zien! Iedere idioot die een beetje met PC's loopt te klooien noemt zich zo, vandaag de dag.

Met welke OSsen heb je ervaring? Wat voor projekten doe je?

Ik doe veel met een CMS, Linux, ERP, Office op basis van OOo, Mysql alles open source en voor/bij klanten gedaan. Was ooit beheerder van een VaxVMS-cluster met Decnet en ettelijke hoderden aansluitingen, PC's en terminals, heb een paar jaar leiding gegeven, bugetteren enz.

Ik ben erg benieuwd wat Peter een "IT topspecialist" noemt.

Ik schrijf makro's in Word

ho ho, "peter" is geen "Peter", neem ik aan, laten we Peter wel een kans geven zelf te reageren.

Je kan zeggen wat je wilt over Open Source. Het blijft een amateuristische bende. Een stel prutsers wat alleen jank verhalen heeft over Microsoft,Oracle en IBM.
Bedrijven die Open Source gaan gebruiken nemen ongekende risico's. Besparingen kun je wel vergeten, Open Source is altijd duurder.
Het nu wel erg hip om te zeggen dat je Open Source hebt. Ieder weldenkend mens weet dat het Open Source gepruts niet een oplossing voor een professioneel bedrijf.

Oh jee, daar hebben nog zo'n fijn gefundeerde mening die op drijfzand is gebaseerd. Ook Frank H maakt dagelijks van open source gebruik, daar is geen ontkomen aan. Het is net zuurstof, het is onmisbaar en overal in de atmosfeer aanwezig.

Heet Peter nu Frank H?

@peter

Zoals je kan lezen in deze discussie proberen we je vragen serieus te beantwoorden. Je zegt dat er niet geluisterd wordt naar jou kritische noten. Ik denk dat dit meer over jou perceptie vermogen zegt dan onze wil om argumenten uit te leggen.

Open source software is een alternatief voor proprietary software en iedereen moet voor zichzelf uit maken het te gebruiken of niet.

Dat jij als "top it specialist" eraan twijfelt, interesseert ons eigenlijk helemaal niet. Wij gaan in op jouw stellingen, om de mensen die deze discussie lezen te laten zien dat er niets spannends aan open source is.

Voor ons professionals biedt open source gunstige oplossingen voor onze klanten. En klanten houden we graag te vrede. Ik kan er verder dan ook niets aan doen dat jij geen geld wil verdienen met open source.

Om inhoudelijk op je hamburger verhaal in te gaan:
Veel OSS bedrijven verdienen geld met ondersteuning en de uitrol. Of je nu proprietary software koopt of open source installeert, dat geld bij je altijd kwijt.

Het verschil zit hem erin dat je bij proprietary software per jaar en per gebruiker betaald om op het icoontje te mogen dubbel klikken en vervolgens eens in de 3 jaar betaald voor een nieuw versie nummer. Dit kost per saldo vele malen meer, dan je ons doet geloven met je reken sommetje.

Bijkomend voordeel voor de klant is dat ze niet afhankelijk zijn/worden van de leverancier. Dat krijg je er gratis bij! Bevalt je het bedrijf dat open source heeft geïnstalleerd niet, dan ga je naar een ander. Heb je meer functionaliteit nodig, bel dan een willekeurig software huis en vergelijk de offertes. Je bent 100% onafhankelijk en vrij.

Dit hebben overheids organisaties en bedrijven die in de praktijk wel al open source in gebruik hebben genomen ervaren en daarom zeggen die dat het strategische voordelen biedt en per saldo veel goedkoper is.

Je kan zeggen wat je wilt over Microsoft software. Het blijft een amateuristische bende. Een stel prutsers wat alleen jank verhalen heeft over Open Source.
Bedrijven die Microsoft software gebruiken nemen ongekende risico's. Besparingen kun je wel vergeten, Microsoft software is altijd duurder.
Het nu wel erg hip om te zeggen dat je Microsoft software hebt. Ieder weldenkend mens weet dat het Microsoft gepruts niet een oplossing voor een professioneel bedrijf.

Of haal ik nu dingen door elkaar ;)

Frank H vindt Google geen professioneel bedrijf.

Door slordigheden bij Google zijn er gegevens van mensenrechten activisten in China gestolen. Of dit komt door open source software laat ik in het midden. Als er misschien executies volgen ingevolge software fouten kan men het professionalisme van Goolge in vraag stellen

@peter
Ga eerst eens precies lezen wat er gebeurd is, dat zou al helpen. De executies worden gedaan door een totalitair regime met zeer kriminele trekjes waar een eeuwen oude stammenstrijd aan ten grondslag ligt.
Je koopt, neem ik aan, uit principe geen chinese produkten of . . . ?

Als ik kijk naar wat Peter en de rest naar elkaar schrijven, lopen er volgens mij twee discussies door elkaar:
1. Moet de overheid open source bevoordelen (want "we willen leveranciersonafhankelijkheid")
2. Closed vs Open source businessmodellen.

1 en 2 hebben parallellen maar zijn feitelijk verschillende onderwerpen.

Over 2 kan in ieder geval gesteld worden dat zowel open als closed sources bestaansrecht hebben blijkens het succes dat beiden hebben. Hierover kan geen discussie bestaan. En ik ben blij dat het er is. Open Source rulez op vele terreinen. Evenals closed source trouwens. Waar ik ook blij mee ben.

Over 1 is het laatste woord nog niet gesproken denk ik. Door voor Open Office te gaan, ga je dus voor Oracle (SUN). Door voor MS Office te gaan, ga je voor Microsoft. In beide gevallen vergroot je niet de leveranciersonafhankelijkheid. Vooropgesteld dat voldoende leveranciersonafhankelijkheid per definitie een goed doel is voor de consument, en een te grote leveranciersafhankelijkheid niet goed. Ik betwijfel echter of we te leveranciersafhankelijk zijn op dit moment. Als je Outlook niet wilt, dan kies je toch Gmail? Doet KLM ook. En als je geen Windows Server wilt, dan neem je Unix, Linux, whatever. Als je een aanpassing wilt huur je een Windows specialist of een Linux specialist. Beide producten performen voldoende, zodanig dat je je over de broncode van geen van beiden zorgen hoeft te maken. Kortom is er sprake van te grote (onacceptabele) leveranciesafhankelijkheid?
En daarbij, afhankelijk ben je altijd van je leverancier. Of we dat willen of niet: ik ben afhankelijk van mijn mobiele telecomleverancier. En daar ben ik blij om, anders moet ik zelf masten gaan neerzetten in Nederland. En die leverancier doet op zijn beurt z'n best om te zorgen dat ik verbinding heb. Als ik het te duur vind, of misschien wel goed qua prijs maar teveel onderbrekingen, dan ga ik naar een ander. Zo kan ik switchen tussen MS office en Open Office.
Maar ik koester geen illusies, de meest prominente Open Source producten zijn eigendom van grote gevestigde closed source partijen. Of worden door hen sterk gesteund. Evenals de gevestigde closed source pakketten eigendom zijn van reuzen. Dus kies ik voor functionaliteit. Je wordt door de hond gebeten of door de kat gekrabt. Maar vind ik dat erg? Nee, zolang het product maar goed is.
En daar raakt Peter toch wel een punt want:
- kleine bedrijven die investeren in ontwikkeling worden door scheef overheidsbeleid wel benadeeld omdat hun inspanningen niet worden beloond
- grote bedrijven, closed of open worden hierdoor niet geraakt.
En dus, zijn we zo afhankelijk van closed source dat we kleine bedrijven moeten benadelen?

En daarom zie ik het liefste niet dat de overheid met belastinggeld businessmodellen bevoordeelt. Want de businesscase bepaalt uiteindelijk de totale kosten van een oplossing.

Lang leve keuzevrijheid. Lang leve open source en lang leve closed source. That the best may win (probably both).

"Over 2 kan in ieder geval gesteld worden dat zowel open als closed sources bestaansrecht hebben blijkens het succes dat beiden hebben. Hierover kan geen discussie bestaan."
Onzin. Daar kan best over gediscussieerd worden.

"Door voor Open Office te gaan, ga je dus voor Oracle (SUN). Door voor MS Office te gaan, ga je voor Microsoft."
Fout. Als je voor OpenOffice gaat, ga je voor het onderliggende ODF. Dat is hetgene waar 't daar om gaat. Je kan gewoon een ander pakket pakken die ODF-ondersteunt, mocht OpenOffice niet geschikt meer zijn in de toekomst.
Bij Microsoft Office is het een heel ander verhaal: dan kies je voor de gesloten standaard MSXML danwel hun oude standaarden). Gesloten in de zin dat anderen dan Microsoft zelf geen inbreng hebben (gehad) in de standaard.
Ik vind in elk geval de vergelijking tussen OpenOffice en MS-Office zo scheef als 't maar kan.

"...en een te grote leveranciersafhankelijkheid niet goed"
Oneens. Ik vind totale onafhankelijkheid 't beste. In de zin dat je dus gewoon andere programmeurs in de hand kan nemen, mochten die van je huidige leverancier niet meer bevallen.
En dat kan alleen met Open Source.

"Beide producten performen voldoende."
Oneens. Omdat je bij Outlook vast zit aan Windows, beweer ik dat Outlook onvoldoende performeert. Immers, Windows is onnodig bloated - je kan 't niet veilig draaien zonder continue malwarescanner.
Ook is 't bloated vanwege onredelijk veel onnodigde services die default aan staan. Ook is 't onnodig bloated omdat Windows minder modulair is dan wenselijk.
Ook, als je dan toch al hebt moet investeren in Windows (je hebt immers sowieso licentiekosten), dan neem je natuurlijk ook andere Windows-producten. Puur economisch en logistiek gezien. Alleen Windows aanschaffen om Outlook te draaien, zou niet bepaald efficiënt zijn.

"Kortom is er sprake van te grote (onacceptabele) leveranciesafhankelijkheid?"
Kortom: ja.

"En die leverancier doet op zijn beurt z'n best om te zorgen dat ik verbinding heb."
In eerste instantie doet die leverancier zijn best om concurrenten uit te markt te wippen (en om dus meer geld binnen te harken). Het is niet in eerste instantie 't doel van de leverancier om bij klanten de allerbeste verbinding te realiseren. Als er geen concurrenten meer zijn (zoals eigenlijk over een heel groot deel van Microsoft gezegd kan worden), is er onvoldoende stimulans (meer) om de producten te verbeteren. Dit hebben we lang gezien bij bijv. Internet Explorer. De ontwikkeling daarvan stond op een laag pitje, als 't niet gewoon uit stond.

"En daar ben ik blij om, anders moet ik zelf masten gaan neerzetten in Nederland."
Welke masten heb je dan bij Open Source, als je de analogie doortrekt?

"de meest prominente Open Source producten zijn eigendom van grote gevestigde closed source partijen"
Welke?

"En daarom zie ik het liefste niet dat de overheid met belastinggeld businessmodellen bevoordeelt."
De overheid moet niet werken als een business, maar als een iemand die opkomt voor zijn mensen ongeacht hoe groot de zak geld is die die mensen hebben.
Dus massaal geld pompen naar een uiterst commercieel bedrijf in Redmond welke slecht presteert door zijn massale lekkages in hun Operating Systemen, is gewoon af te keuren.
Open Source is de oplossing. I.p.v. 't wiel steeds opnieuw uit te vinden bij steeds weer nieuwe projecten waar Closed Source software bij wordt betrokken en waarbij gemeentes allemaal hun eigen afwijkende keuzes maken, is 't veel slimmer om binnen de overheid alleen Open Source te gebruiken. Een groep programmeurs ontwikkeld dat, en vervolgens kan elke gemeente die software gebruiken. Verder helemaal gratis dus, afgezien natuurlijk van de programmeurs die de nieuwe wetten steeds in de software verwerken. Voordeel is dan ook dat de burger de overheid kan controleren, door de software in te kunnen zien.

@Peter:
"Of dit komt door open source software laat ik in het midden"
Nee, dat komt daar niet door. Het komt door 't "Security By Obscurity"-model welke bij Windows is geïmplementeerd. Middels lekken in Windows zijn die accounts gecracked.

@Peter:
"Ik ben IT topspecialist maar elke genuanceerde bedenking die ik heb bij het open source model hier ongenadig wordt afgestraft. Ik wou nog zeggen dat het open source model een Mac Donalds is waar alles gratis is maar voor de ketchup moet men 20 euro betalen. Ik zal dit beter niet zeggen"
Da's geen probleem - de ketchup haal je voor 1 euro bij de super. Daar kan je 100 hamburgers mee versieren.

"ICT-er, 01-02-2010 23:24
peter, heb je altijd de freeware van Microsoft, Novell, Oracle, SAP, enzovoorts geweigerd? Of al die gratis tools die je bij hardware meegeleverd krijgt? Ik niet."
Bij Windows kan er eigenlijk geen sprake zijn van freeware. Je blijft immers vastzitten aan Windows, en daar moet je wel voor betalen.

@peter
ben je op de hoogte dat je niet zomaar een McDonalds mag beginnen?
Hier zijn wel degelijk vereisten en voorwaarden aan verbonden.
Ook hier zit je er helaas weer naast ;-)

mm, freeware is slechts de benaming voor software waarvan de auteur een gratis licentie verleent voor het gebruik en verdere verspreiding van de software in ongewijzigde vorm. Zo heb ik de term gebruikt.

Als je niet-Microsoft freeware voor het Windows platform gebruikt of Open Source voor het Windows platform, dan zit je ook aan betaalde versies van Windows vast. ReactOS is nog niet klaar voor gebruik.

Freeware heb je ook voor Linux, zoals die van Adobe en heel veel andere tools. Niet elke versie van Linux is gratis, omdat tools bij sommige Linux distro's niet vrij en gratis zijn.

Over security gesproken:
As search of this database over the last three years reveals:
For operating systems:
* 222 US CERT technical alerts and vulnerability notes have been issued on Windows.
* 14 US CERT technical alerts and vulnerability notes have been issued on Linux (open source).
* 5 US CERT technical alerts and vulnerability notes have been issued on Solaris (open source).

For databases:
* 207 US CERT technical alerts and vulnerability notes have been issued on Oracle.
* 9 CERT technical alerts and vulnerability notes have been issued on MySQL (open source).
* 0 CERT technical alerts and vulnerability notes have been issued on PostgreSQL (open source).

Waarom zou je miljoenen betalen voor onveilige software? Met bv. Linux en PostgreSQL heb je honderden security issues minder dan dat je met Windows en Oracle zou hebben. Of is het verbranden van geld en op straat gooien van data een doel op zich?

http://www.techiediy.com/index.php/tech-news/security-news/authors/web-site-help/article/blog/2007/web-site-help/web-site-help/category/index.php?option=com_content&view=article&id=125:white-house-use-open-source&catid=76:cmsnews&Itemid=154

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2010-01-27T14:32:00.000Z Sander Hulsman
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.