Amsterdam schuift open source op lange baan

Dit artikel delen:

De gemeente Amsterdam gaat zijn ict eerst standaardiseren en centraliseren om daarna gemakkelijker over te stappen op opensourcesoftware. Dat is de kern van de nieuwe ict-begroting die de gemeentelijke ict-directeur Claudia de Andrade-De Wit heeft uiteengezet tijdens twee informele bijeenkomsten met de gemeenteraadsleden die verantwoordelijk zijn voor ict. Het proces neemt volgens de plannen van de nieuwe ict-directeur vier jaar in beslag.

Het Amsterdamse PvdA-gemeenteraadslid Sabina Gazic-Smit reageert teleurgesteld op het nieuwe plan. 'Dan kun je zelf concluderen wat dat voor open standaarden, opensourcesoftware en de medewerkers van Open.Amsterdam betekent. Ik vind het jammer dat het proces dat we zijn begonnen, feitelijk met dit voorstel stop wordt gezet. Ik denk ook niet dat de centralisatie zal werken. Het [vroegere] Servicehuis ICT functioneerde niet voor zeven diensten, waarom zou [de nieuwe] dienst ICT dan wel doen voor dertig diensten en zeven stadsdelen?'

Gazic hoopte dat De Andrade-De Wit 'met een lijst van randvoorwaarden zou komen waaraan gemeentelijke ict moet voldoen (zoals interoperabiliteit en platform- en browseronafhankelijkheid) en vervolgens zou controleren dat diensten en stadsdelen zich hieraan hielden. Maar we krijgen nu gewoon een reorganisatie.'

Bestuursvacuüm

De ict-directeur, die sinds juni 2009 in functie is, dient de omstreden begroting in tijdens een relatief bestuursvacuüm. Gazic, die al jaren strijd voor meer leveranciersonafhankelijkheid en interoperabiliteit: 'Ik kan er bar weinig aan doen. Lobbyen, hooguit. Want mijn termijn zit erop. Ik ben op 10 maart raadslid af.'

VVD-raadslid Yuen Keong Ng reageert ook op de nieuwe plannen: 'Duidelijkheid over wat mogelijk is, hangt grotendeels af van de nieuwe raad en of die de begroting die Claudia de Andrade hun voorlegt, accepteert. Ik zal hoogstwaarschijnlijk niet de volgende woordvoerder van de VVD zijn, tenzij ik met voorkeur gekozen wordt. Het heeft voor mij voorlopig geen zin om actie te ondernemen.'

De Gemeente Amsterdam was nog niet in staat een reactie te geven.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Blijkbaar is het moeilijker om een besluit te nemen over iets wat gratis is dan iets wat meer kost.
Hoppa meer geld over de balk in het kader van de bezuinigingen.
Mensen zijn slim genoeg om andere dingen aan te leren als het om geld gaat. helaas word arme bill iets armer hiervan.
Licentieskosten zijn zo hoog dat het wel waard is om over te gaan naar wat gratis te gebruiken is.

kijk eens naar MS office ongeveer 300 a 400 euro per werkplek. dan heb ik het nog niet eens over andere pakketten die eventueel vervangen kunnen worden.

Daar moet natuurlijk wel energie in gestoken worden.
maar aan het eind betaald het zich dubbel weer uit.

op al die mijarden zal het niet echt aanpoten maar alle beetjes helpen.

Zeer verstandig besluit. Open source is prima en dient ook de strategische richting te zijn. Maar het heeft weinig zin dit door alles heen te pushen zolang de organisatie niet op orde is en er te weinig budget is. Dat leidt alleen maar tot mislukte programma's, daar zit niemand op te wachten. Geef vertrouwen in je mensen en hou de lange termijn in de gaten. Geen sterktes van de huidige politiek maar noodzakelijk als je volwassen ICT wil bedrijven

Als er één streven voor allerlei karretjes is gespannen dan is het leveranciersonafhankelijkheid. Zelfs wanneer men volkomen strijdig ermee handelt wordt er op hetzelfde moment nog een beroep op gedaan.
Maar de platformdiscussie is bovendien al jaren achterhaald. Het is niet of/of maar en/en. Geen enkele organsatie kan het het zich nog permitteren zichzelf af te sluiten van de belangrijke ICT-producten/technologiën. Door virtualisatie is er ook geen enkel belang meer mee gemoeid: een mainstream werkplekje of server draait - gelijktijdig (niet dual-boot) - met gemak vier of vijf o.s.'en inclusief hun respectievelijke applicaties.
Als je bestedingsoptimalisatie wilt, kun je m.i. beter kijken naar gebruikersproductiviteit en verbetering van deployment dan kiezen voor een platform (ten koste van andere).

Eerst standaardiseren, dus maar weer Microsoft spul? Iemand die zoiets bedenkt heeft duidelijk last van MS tunnelvisie.

Je kan ook standaardiseren met open standaarden. Dan heb je iig nog iets nuttigs als het zoveelste reorganisatie plan ook weer eens mislukt.

Wat zegt dit over de gemeentelijke organisatie die al zo lang bezig is met open standaarden en open source? De straten lijken weer overal open te liggen door werk in uitvoering.

Als De Andrade-De Wit niet oppast is dit vier jaar mensen heen en weer schuiven, projecten bevriezen en navelstaren binnen de ict-organisatie zonder enig zichtbaar resultaat voor de gebruikers en diensten. En na die vier jaar, gaat het dan eindelijk van een leien dakje? Zijn de ruziemakende kapsoneslijers dan verdwenen of breekt weer om de haverklap de pleuris uit als Amsterdams volksvermaak.

@Mario We hebben het toch niet over standardiseren op alleen MS? Het gaat een eenduidig beleid en duidelijkheid en rust in de organisatie. Open source is prima, moet je doen maar niet blind worden voor het moeilijke en dure conversietraject. Voorlopig leven we in een gemengde situatie. Je kan wel al je budget stoppen in een MS oorlog maar dan hou je niets over voor de ondersteuning van nieuwe behoeftes van de burgers. Balans, dat is waar ik voor pleit

Verstandige aanpak, tactisch moment.
Open standaarden - zoals ODF - zijn nog niet compleet of goed geimplementeerd. Een goed werkende, centrale organisatie met standaard voorzieningen (generiek waar het kan) en maatwerk (specifiek) waar het moet en een afgewogen strategie gaan zeker besparen. Hierin zullen volwassen open standaarden en opensource oplossingen te zijner tijd zeker een succesvolle plek krijgen.

Nu de openmind nog in het Amsterdamse: goed willen samenwerken (SSC) om de betalende burgers en bedrijven optimale diensten te bieden!

Gaat Amsterdam nu ook het budget voor licentiekosten halveren? Verbranden van geld zit niemand op te wachten, bezuinigingen kunnen hier per direct beginnen. Gewoon een mededeling richting leverancier en klaar is kees.

En wanneer ODF nog niet compleet is geimplementeerd, wat is dan de status van OOXML? Daarvan is zelfs de documentatie nog niet beschikbaar... Wil de overheid zijn content weer laten gijzelen?

Hoe rijmt dit met de begroting 2010 van de gemeente:

23. Herallocatie vrijval Microsoft Licenties
Bij de begrotingsbehandeling 2009 heeft uw Vergadering een motie aangenomen (nr. 711) waarin is bepaald
dat de vrijgevallen licentiegelden van de Microsoft Enterprise Agreement aangewend moeten worden voor
de ontwikkeling van Open.Amsterdam en voor projecten die het gebruik van Open Standaarden en/of
Opensource software bevorderen. Het blijkt mogelijk dit beleid uit te voeren met minder middelen dan de
vrijval die door het opzeggen van de licenties ontstaat.

Hierin staat volgens mij dat hun OS e/o OSS beleid goedkoper is dan de licenties. Waarom dan toch niet hiervoor kiezen?

De Andrade-De Wit heeft eerder voor de Provincie Zuid-Holland gewerkt. Daar was zij verantwoordelijk voor het standaardisatie project "Digitale Route" (http://robbertbaruch.nl/images/ag09-pagina_15.pdf). Dat project is geimplementeerd met Citrix en Microsoft (http://www.brainforce.nl/Default.aspx?tabid=280).

Als je al succesvol een standaardisatieproject hebt afgerond, zoals in Zuid-Holland en je hebt ongetwijfeld de contacten met de leveranciers, waarom zou je dan op OSS gaan standaardiseren?

Dit besluit gaat niet alleen of misschien wel helemaal niet over techniek of centralisatie maar over een beetje koudwater vrees en waarschijnlijk terecht wantrouwen in de doortastendheid en macht van de eigen (ICT) organisatie. Ik zie het zo: in geval van een warrige en onoverzichtelijke organisatie, niet te veel ineens willen veranderen.
Waarschijnlijk is dat terecht zeker gezien de Stadsdeel fusies.

Maar je had ook een voorzichtig stapje in opensource richting kunnen zetten. Nu wordt het min of meer uitgesloten. Dus toch wel een beetje koudwatervrees, vrees ik.


JW

Als je Getronics binnenhaalt voor je werkplek, dan weet je dat je maar 1 kant op kunt en dat Microsoft ....

Ik sluit me in het geheel aan bij jan willem.

Iedereen is bang om over te gaan.
Je hoeft natuurlijk niet in een keer over te gaan.
Daarvoor zijn de risiko's te groot.

Gelukkig, eindelijk iemand die verstandig is. GRATIS is een ander woord voor WAARDELOOS. Wanneer gaan de knutselsmurfen en geitenwollensokken dat nu eens begrijpen.

@John
ik wist niet dat IBM, Google, Oracle, HP etc. etc. door knutselsmurfen en geitenwollensokken gerund werden.
Zo is er toch nog wat nieuws te ervaren!

Leidend in de uitvoering is dit te doen naar Open Amsterdams Peil. Dit betekent dat primair de 4 randvoorwaarden zoals beschreven bij Open.Amsterdam leidend zullen zijn. Dus interoperabiliteit, digitale duurzaamheid etc. is een pre.

De problemen die binnen ICT Amsterdam opgelost moeten worden overstijgen het meteen vol pushen van OSS principes, maar niet die van het gebruik van Open Standaarden.

Het grooste probleem in het verleden was het mandaat en ook nu zal dit een heet hangijzer blijven. Als de stadsdelen niet meedoen dan zal er veel frictie aanwezig blijven.

(De gemeentebegroting heb ik niet zelf gelezen, noch de toelichting, dus met een slag om de arm.)

Een beleid dat vooralsnog de nadruk legt op beheersbaarheid van de ICT door standaardisatie, zij het dan wel merkgebonden, lijkt op zich wel verdedigbaar. Wel moet dan het risico van grote merkgebondenheid en niet onderhoudbare erfenissen (legacy zonder beschikking over kennis van de code en de interne werking) worden onderkend, en worden voorzien in maatregelen om die risico's te ondervangen.

De doelstelling voor de lange termijn lijkt (volgens het artikel) om aan open source en open standaarden wel de ruimte te geven die het dan ook toekomt - in elk geval wordt daaraan lippendienst bewezen. Maar is dit voldoende?

Dat de langere termijnvisie open source wel als doeleinde kent is logisch, want een ICT-beleid dat niet stoelt op een dergelijke visie is hoogst waarschijnlijk politiek niet levensvatbaar en is bovendien dan al snel (juridisch) in strijd met hogere beleidsnormen en -regels, zoals de nota Nederland Open in Verbinding.

Dat uit het artikel niet blijkt dat voor die langere termijn concrete stappen op weg naar open source zijn voorzien doet echter het ergste vrezen: lippendienst als lippenstift.

Ceterum censeo: in een democratische samenleving
dient van alle programmatuur waarvan de overheid zich bedient de broncode openbaar zijn, zo die waarmee belastingen worden opgelegd, zo die waarmee een telefoontap wordt uitgevoerd.

GEFRUSTREERDE John, wil je er met ons over praten of doe je dit liever met een ouderling?

Open source niet geheel gratis noch waardeloos, alleen de licentie zijn gratis. Zowel bij open standaarden als open source zijn betaalde vakmensen nodig, net als bij closed source en proprietary standaarden. Voor die collega’s mag je best respect hebben.

Bij IBM worden de blauwe sokken echt niet door geitenwollensokken vervangen zodra de ontwikkelaar op een open source project wordt gezet.

Maar als jij meent beter te zijn dan die "waardeloze" ontwikkelaars van Linux, maak dan maar eens een beter OS. We zien het JohnOS met spanning tegemoet.

De basis infrastructuur op orde, een uitstekend plan. De werkplek is daar slecht een onderdeel van. en bij de ontwikkeling van die standaard werkplek worden ongetwijfeld open standaarden meegenomen, immers het is niet meer of/of, maar en/en. Open source is geen doel op zich.
De basis infrastructuur op orde, inclusief werkplek is het fundament om op verder te bouwen aan waar het echt om gaat innovatieve, efficiënte en effectieve digitale dienstverlening. Als inwoner van Amsterdam vind ik dat belangrijker. Voor mijn diensten en produkten snel en betrouwbaar via meerdere en herkenbare kanalen mijn zaken met de gemeente afhandelen. Zonder daarbij met meerdere loketten en organisaties te maken te krijgen.

Standaardiseren gaat niet alleen over de techniek (open source of proprietary), maar vooral over organisatie. De winst zit in het verminderen van verschillen en het elimineren van de moeite die je permanent moet doen om die verschillen te overwinnen. Kortom, het gaat er om complexiteit te verminderen en daarmee de kosten.
Ik vind het logisch dat je je inspanning daarop richt, eerder dan op een 'politiek correcte' inspanning richting open source.

Amsterdam heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van de open werkplek, zonder zich voldoende rekenschap te geven van de problemen bij het invoeren ervan. Daar mag de politiek zich best de hand in eigen boezem steken: 15 jaar versnippering op ICT gebied toestaan in de stad veroorzaakt eilandbedrijven tussen de 51 organisaties, autonomie van diensten en een vreselijk gebrek aan standaardisatie richt een enorme schade aan die niet snel of makkelijk te herstellen is. Dat je de centrale aansturing ter hand neemt door eerst de basis op orde moet brengen voordat je überhaupt andere ambities kunt honoreren is niet alleen een heel verstandige zet waar absoluut niets op af te dingen valt, het is zonder meer noodzakelijk. Het roer moet echt om. Wat het McKinsey rapport aantoonde wordt nu beetgepakt - dat kan toch niet onverwachts komen? Heel Amsterdam zou onmiddellijk achter dit plan moeten staan!

Open Source is op zich een prima keuze en er zijn mooie en innovatieve toepassingen beschikbaar. Voor zowel Open Source als Closed Source zitten de uiteindelijke kosten echter maar voor een klein deel in de licentiekosten. De totale kosten worden veel meer beinvloed door de kwaliteit van de beheerorganisatie en de processen daaromheen. Dat eerst op orde hebben lijkt me daarom een prima doel. uiteidnelijk gaat het toch niet om de bron waarut je de applicatie put, maar om de effectiviteit van de oplossing!

Zo lang niet alle pakketten (open- of closed source) volledig aan de open standaarden voldoen, zijn dit soort nobele initiatieven gedoemd te mislukken.

Als ik een ODF document met wat opmaak-dingen (headers, footers, tabellen, properties etc) opstuur naar iemand anders, die alleen MS-Office heeft, en die kan mijn document niet aanvullen (of andersom) dan val ik toch snel terug op de heersende standaard, en dat is nog steeds de MS-Office..........

Dito voor presentaties of spreadsheets uiteraard

Bij veel voorvechters van Open Source ontbreekt de Open Mind voor de weerbarstige werkelijkheid, helaas ook bij mevrouw Gazic. Jammer dat Computable in dit geval de journalistieke sensatie voorrang geeft boven de zakelijk-professionele double check. Want, als mijn informatie klopt, wordt de OS-policy in Amsterdam NIET stopgezet maar aangepast. Gelukkig dat commissielid Marco de Goede meer politiek inzicht en know-how van ICT heeft, om de gemeente Amsterdam te behoeden voor de hobbyistische tunnelvisie van de OS-lobby. Gelukkig ook dat de wijsheid en grote ICT-ervaring van mevrouw de Andrade de gemeente Amsterdam kan behoeden voor verdergaande chaotisering van de gemeentelijke ICT die onvermijdelijk optreedt als mevrouw Gazic haar lobby zou kunnen doordrijven. De reactie van René (van 12.29u) deel ik dan ook ten volle! Wie het rapport van mevrouw de Andrade leest, kan zelf constateren dat de OS-lobby van mevrouw Gazic de professionele plank in de complexe Amsterdamse ICT-context volkomen misslaat. Nu ja, dat is het nadeel en risico van lekenbestuur...

Dit lijkt me geen probleem door de OS-lobby. Het is een stammenstrijd waarbij de OS-lobby slechts één van de partijen is naast de vele diensten en deelgemeenten met vaak elk hun eigen ICT-lobbyisten met hun eigen expertise en daarom ook eigen voorkeuren.

Dit was gewoon weer een te groot project voor Amsterdam, net als bij de Noord-Zuid lijn, de te verbouwen grote musea, de Stopera. Er is meer overlast, het is niet op tijd, het levert minder op en het kost veel meer.

Daarom hebben ze iemand met een Rotterdamse mentaliteit ingehuurd.

"De gemeente Amsterdam gaat zijn ict eerst standaardiseren en centraliseren om daarna gemakkelijker over te stappen op opensourcesoftware."

Dit is merkwaardig.

Is het zo dat Amsterdam open source tot doel heeft verheven?

Is Amsterdam in de veronderstelling dat standaardisatie (van wat en welke standaarden?) en centralisatie (van welke onderdelen?) randvoorwaardelijk zijn voor implementaties van open source software?

Zou het doel niet een goede werkend gemeentelijk ICT moeten zijn al dan niet ondersteund met open source software?

En kan open source software niet op elk gewenst ogenblik worden ingevoerd? Gezien de hogere mate van open standaarden die worden gebruikt binnen open source communities meen ik dat open source eerder het gebruik van (open) standaarden stimuleert.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in
Vacatures Development

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2010-02-19T11:06:00.000Z Jolein de Rooij
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.