'Rekenkamer heeft tunnelvisie op open source'

Dit artikel delen:

De Algemene Rekenkamer geeft blijk van tunnelvisie door kostenbesparingen op licenties als voornaamste voordeel te zien van het gebruik van open source software door de overheid. Dat zegt opensource-expert Arjen Kamphuis, die in 2002 initiator was van de Motie-Vendrik. Volgens voorzitter Marc Vloemans van OSSLO, de branchevereniging voor Nederlandse opensourcedienstverleners, neemt de Rekenkamer in het rapport te veel stelling en is daarmee zijn boekje te buiten gegaan.

De Algemene Rekenkamer publiceerde dinsdag 15 maart een rapport, met als hoofdconclusie dat de overheid geen hoge verwachtingen moet hebben van kostenbesparingen door open source software. De aanleiding voor dit rapport was een motie die voormalig SP-Tweede Kamerlid Arda Gerkens in 2010 indiende. Zij wilde laten onderzoeken hoeveel geld de Nederlandse overheid kan besparen door open source software en open standaarden te gebruiken.

Kamphuis vindt het teleurstellend dat de Rekenkamer de ogen sluit voor onder meer de macro-economische voordelen van het verminderen van leveranciersafhankelijkheid. 'Van alle input die ik, en vele anderen, hebben gegeven is niets terug te zien',  zegt Kamphuis. Als onderdeel van het onderzoek opende de Algemene Rekenkamer onder meer op LinkedIn een groep om inzichten te verzamelen.

Macro-economische voordelen

Het is Kamphuis 'een raadsel' waarom de Rekenkamer ervoor heeft gekozen om onder meer de macro-economische voordelen van het verminderen van leveranciersafhankelijkheid buiten beschouwing te laten in haar rapport, zoals het Centraal Planbureau dat wel deed in maart 2009.

'Naast de directe kosten [als gevolg van besparingen op softwarelicenties], zijn er diverse indirecte kosten die mogelijk een veelvoud bedragen. Kosten van beheren en beveiligen van kwetsbare monoculturen. Kosten veroorzaakt door het werken met verouderde systemen en applicaties doordat nieuwe niet kunnen worden ingevoerd door vendor-lock',  schrijft Kamphuis in een blog. Ook meer principiële opbrengsten van open source software, zoals de mogelijkheid om democratische controle over software te kunnen uitoefenen, zijn volgens Kamphuis ten onrechte buiten beschouwing gelaten.

OSSLO

Volgens voorzitter Marc Vloemans van OSSLO, de branchevereniging voor opensourcedienstverleners in Nederland, heeft de Algemene Rekenkamer in het rapport te veel stelling genomen en is daarmee haar boekje te buiten gegaan. 'De Algemene Rekenkamer neemt een onverwachte, expliciet beleidsbepalende, rol in. Ondanks haar taak als een onafhankelijk orgaan dat controleert of de uitgaven van de Nederlandse rijksoverheid rechtmatig en doelmatig zijn', schrijft Vloemans in een blog.

Kamphuis: 'Het ministerie van Binnenlandse Zaken ziet in dit rapport haar mening bevestigd. In eerste instantie had Donner aangegeven dat hij niet zou reageren op het rapport. Nu het in zijn straatje past, heeft hij echter een zeer uitgebreide schriftelijke reactie gegeven.'

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Is 88 miljoen maar 4% van het totale budget en dus te verwaarlozen? Als je elke besparing vergelijkt met willekeurig groot ander getal (bv een goedkope of een dure monitor ten opzichte van een totaal budget ict of een totaal budget van een bedrijf of overheid) zou elke efficiency maatregel onbelangrijk lijken. Het gaat erom: wat levert een bezuiniging op, vergeleken met de kosten die je moet maken voor die bezuiniging.

Eindelijk bevestigd de Rekenkamer wat al jaren een feit is. Complimenten aan de Rekenkamer!!. Bovenstaande artikel geeft ook weer oneigenlijke feiten als Vendor Lockin en verouderde systemen. Alsof dit bij OpenSource opeens anders is. Als een implementatiepartner een ERP OpenSource systeem heeft geimplementeerd en aangepast met maatwerk ben je daar ook jaren afhankelijk van. En verouderd? Noem eens een OpenSource bedrijfssysteem dat goed overweg kan met SBR/XBRL? Eindelijk is de OpenSource luchtbel doorgeprikt. Ik hoorde jaren geleden nog zeggen op een bijeenkomst bij MediaPlaza in Utrecht dat de motie er zo doorheen was omdat andere kamerleden het toch niet begrijpen. Dat is nu dus recht gezet!

Besparing van licentiekosten alleen d.m.v. toepassing van Open Source levert inderdaad slechts ten dele financieel gewin op.
Het werkelijke voordeel betaalt zich pas uit wanneer overheidsinstellingen zich ook actief gaan bemoeien met de ontwikkeling van open source applicaties, d.w.z. dat de eigen ontwikkeling om open source applicaties aan te passen aan bedrijfsdoelstellingen teruggegeven wordt aan de open source community zodat ze voor eenieder beschikbaar zijn en vice versa en dus ook voor andere (al dan niet overheids-) instellingen waardoor dure overbodige herontwikkelingskosten overbodig zijn.

De Tweede Kamer schermt al een aantal jaren met de suggestie dat open source veel goedkoper is. Dit onderzoek van de Algemene Rekenkamer was er voor bedoeld duidelijk te maken of dat het geval is. Uit het onderzoek blijkt dat men zich daarop niet moet blind starten, aangezien licentiekosten slechts een beperkt deel van de IT-budgetten beslaan. Binnen de context van de discussie lijkt me dat een helder resultaat.
Ik ben geen voorstander van open of closed source. Het lijkt me goed om te selecteren op alle relevante criteria. De ene keer zal daardoor de bal richting een open source oplossing rollen, een andere keer zal closed source beter zijn. Een sterke voorkeur voor open source is functioneel te beperkt.

Goh, dit begint bijna even oeverloos te worden als de nature/nurture-discussie. Het maakt echt niet uit op welk o.s. je een applicatie draait. R.O.I. maximaliseer je niet door - als een soort dogma - licentiekosten te gaan zitten mijden. Dat is absurd. Licentiekosten maken deel uit van een complex aan afwegingsfactoren dat van geval tot geval verschilt en dus ook per geval tot verschillende keuzen leidt. Licentiekosten principieel mijden zou nog idioter zijn als open source principieel afwijzen.

De suggestie dat open source in minder leveranciersafhankelijkheid resulteert, is ook belachelijk. Ook hierbij gaat het veel meer om kwantitatieve omstandigheidsfactoren dan om principiële verschillen tussen open en closed source. Aan niets wordt bij investeringskeuzen bovendien zoveel lippendienst bewezen als aan leveranciersafhankelijkheid: de ene oplossing wordt er onterecht op afgewezen terwijl het bij de andere als onvermijdelijk wordt geaccepteerd. Over leveranciersafhankelijkheid valt in zijn algemeenheid helemaal niets te zeggen. Praten we bovendien over de leverancier van het platform of van de applicatie? Waarom is die applicatie dan platformafhankelijk als dat onwenselijk is? Beperken de gevolgen van die afhankelijkheid zich dan tot de (ook toekomstige) licentiekosten van het platform? Hoe groot is dan het risico dat een keuze voor een closed code platform in de toekomst tot schade (door inperking van toekomstige keuzevrijheid) gaat leiden? Waar is nou sprake van tunnelvisie?

Het is waar dat je je niet rijk moet rekenen. Als je alles vervangt door open source levert het procentueel niet veel op. Het is evenzeer waar dat je aanzienlijk kan besparen op systemen, met name licentiekosten en de daarmee direkt samenhangende jaarlijkse onderhoudskosten van 15-20% van de licentiekosten, waar je niets voor terugkrijgt.

Als je voor een bedrijfsproces een opensource variant vindt die voldoet, die goed integreert met de nodige andere systemen en die goed ondersteund wordt, moet je het vooral doen, omdat het vrijwel zeker goedkoper is. De Rekenkamer konkludeert alleen dat het dan om een beperkte besparing gaat als je het tegen de totale ICT-kosten afzet.

@Gerard Bottemanne, een open standaard is wat anders dan open source. Vendor-lock-in door een gesloten standaard, heeft een heel andere impact op de vrije markt, dan het “vastzitten” aan een standaard waar meerdere leveranciers met elkaar moeten concurreren. Transitie kost geld, vendor-lock-in kost nog een keer extra geld. Als jij al wat langer in de ICT zit, dan zou je dat toch wel moeten weten.

@jeroen, je hebt in principe helemaal gelijk, maar de praktijk is weerbarstig. Gemeenten, provincies en waterschappen kopen nog vaak dezelfde commerciële applicatie (om dezelfde wettelijke taken uit te voeren), maar gezamenlijk ontwikkelen gaat bijna altijd mis. Binnen de gemeente Amsterdam is het toko-denken zo sterk dat de diensten en deelgemeenten ook allemaal het eigen wiel zijn gaan uitvinden, wat honderden miljoenen extra heeft gekost. De rijksoverheid die op IT-gebied zelf zo vaak blundert, lijkt me niet in staat te zijn om samenwerking bij de decentrale overheden te stimuleren/op te leggen.

Goed, goed, de rekenkamer neemt misschien wat te veel stelling, maar de reacties van de Open Sources wereld spreken boekdelen: als door bijen gestoken zijn ze. Het gaat helemaal niet om argumenten. Het is gewoon een soort geloofsstrijd, Don Quichote tegen de terreur van MS en zijn medemisdadigers. Was de wereld maar zo simpel. Net zoiets als Apple-believers hoog verheven zijn boven het gewone volk dat WinTelt zo zijn OS-ers natuurlijk nu hevig ontzet.
Wat on der de streep telt is doodgewoon ROI. Als het wat oplevert doe je het. Maar kies niet van tevoren omdat het Open Source is of juist omdat het gelicenseerde software.

Mag hopen dat de overheid wel meer criteria heeft dan alleen ROI. Met name kwalitatieve criteria.

Wat dat rapport betreft heeft Arjen Kamphuis een leuk stukje op webwereld over geschreven.

Wat die heilige oorlog betreft snap ik ook heus wel dat al die externe ICT bedrijven graag hun melkkoetjes willen houden en alles op alles zetten om dit te houden.

Voor 50 euro een hosted omgeving voor LAMP met drupal. Dat voor alle websites van de overheid. Geef mij die businesscase maar versus closed source. Het gaat om functionaliteit, volwassenheid, integratie en accpetatie van software. Met elkaar pompen we heel veel geld aan licenties over de oceaan en staan te weinig stil bij het feit dat die innovaties in sommige gevallen best hier in Nederland kunnen worden gedaan.

Een hoop lui schijnen in het geheel niet te begrijpen wat OSS is.
Waneer ik een bedrijf opdracht geef een of ander visualbasic brouwsel bijeen te klikken en ik eis dat hij vervolgens de code publiceert, dat is er sprake van open source, dit ongeacht wie het gemaakt is, hoe het gemaakt is, wat het heeft gekost, en wat de kwaliteit ervan is.

SUN heeft op een zeker moment broncode voor Solaris vrij gegeven. het is niet zo dat Solaris daardoor ineens goedkoper of minder betrouwbaar is geworden.

Op de korte termijn maakt het geen bal uit wat je gebruikt.
Op de lange termijn maakt het wel uit, want elke vendorlockin valt nu te doorbreken

@GerardBotteManne, ik heb geen flauw idee wat SBR of XBRL is maar een open source interface/implementatie of wat dan ook zal niet beter of slechter werken dan een gesloten versie.

Wat mij nog het meest verbaast is dat alle overheids instanties kenlijk met heel specialistische software werken, terwijl daar niets van te zien is als je bij die mensen op kantoor komt.
Dan blijkt ineens dat de webbrowser, de tiepmachien en het emailprogrammaatje het meest belangrijk zijn, en de eventuele specialistische dingen gewoon VisualBasic knutselarijtjes zijn.

Voor de liefhebbers die een mening over het rapport zelf willen ontwikkelen. Het rapport is te vinden op:
http://www.rekenkamer.nl/Actueel/Onderzoeksrapporten/Introducties/2011/03/Open_standaarden_en_opensourcesoftware_bij_de_rijksoverheid.

@GerardBotteManne, de internationale open standaard XBRL en Open source kunnen uiteraard wel samengaan.
Kijk maar eens naar Batavia XBRL, ABRA XBRL, CodeXBRL, Rivet XBRL Viewer, XBRLAPI voor Java, UBMatrix XBRL Processor, enzovoorts. De US SEC autoriteit heeft haar XBRL viewer op Source force gezet.

Zijn er nog kinderziektes? Ja, zowel bij de ontwikkelaars als bij de gebruikers. Maar het leuke is dat closed source ontwikkelaars ook meedoen; in Nederland al gauw een dozijn bedrijven. Zo houdt men elkaar scherp.

Voor echt specialistische applicaties zal Open Source je weinig voordelen bieden. Maar bijvoorbeeld Wordprocessing pakketten, CMS systemen e.d. geeft het gebruik van Open Source toch echt wel voordelen.

Als ik bijvoorbeeld de kosten zie die uitgegeven worden per gemeente aan een website CMS dan is er toch echt een hoop geld te besparen door componenten die bij elke gemeente gebruikt worden open source te maken. (zie de kosten van de breda gemeente website).

Hetzelfde zal op meerdere afdelingen binnen de overheid gelden. Maar dit zijn vaak kosten die in dit soort onderzoeken niet bekeken worden.

Ook zijn de voordelen van open source niet alleen van financiele aard. Het voordeel dat meer mensen de code kunnen inzien en dus testen/controleren maakt dat dit de code sneller/stabieler maakt. Dat je makkelijker kan overstappen tussen aanbieders geeft je veel voordelen, ook in het geval van faillissement vraagstukken. etc.

De meeste OSS/CSS discussies lijken altijd weer te draaien om het besturingssysteem Microsoft vs Linux, of werkpleksoftware MS Office vs OpenOffice of basale standaardsystemen zoals CMS.
Bij grote bedrijven en bij onze overheid zijn er veel grote (maatwerk) systemen die een veel groter deel van het ICT budget bepalen.
Hier kom ik de discussie OSS/CSS ook eigenlijk nooit tegen; het is altijd een combinatie.

Daarom denk ik dat de verschillende 'kampen' langs elkaar heen praten. Zolang we appels met peren vergelijken en maar oog hebben voor een klein deel van de totale kosten, kom je hier nooit uit!

Ik snap de discussie die hier los barst over open source en closed source wel. Maar ik denk dat we in dit geval voorbij gaan aan 1 ding.

De huidige regering dient ik weet niet hoeveel miljard te besparen. 88 miljoen, wat dus zelfs volgens de rekenkamer met open source te verdienen valt, zou dus in het straatje van de regering moeten passen, omdat dat zonder ontslagen/bezuinigingen/etc. te realiseren valt!

Is misschien niet veel, maar het is wel heel Nederland die opdraait voor deze 88 miljoen.

De technische discussie is een heel ander verhaal. Dat is voor mij een iets te heet hangijzer, omdat de fanatieke voor- en tegenstanders daar te vastgerot zitten in hun eigen mening en staan niet open voor de argumenten van de ander.
Deze discussie zal dus ook niet ophouden met een rapport van de rekenkamer of van wie dan ook.

Het is wel zo dat onbekend onbemind maakt en dat is wat de open-source communitie nogal tegen zich heeft in deze discussie.

@Wim

ik vraag me af of grote maatwerk systemen die een veel groter deel van het budget bepalen met OSS op te vangen zijn. OSS gaat vaak uit van herbruikbare software. Maatwerk is vaak niet herbruikbaar of misschien alleen het framework waarin het gebouwd wordt is herbruikbaar.

@ Corne,
Klinkt inderdaad geweldig om 88mil op licentie kosten te besparen, maar je moet wel wat kosten maken voor dat je de huidige licenties (closed source) hebt vervangen door de open source alternatief.

En die kosten zouden de besparingen wel eens kunnen overtreffen, vervolgens dien je de gedane investeringen sneller af te schrijven, bovendien kan je morgen niet die besparingen incasseren daar gaat ook nog wel wat tijd overheen. Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo.


Tenslotte, niet zo zeer een overgang naar open source leidt tot besparingen, maar veel meer afdwingen van gemeebschappelijke standaarden, en europees overheids software pakketten die centraal worden ingekocht.

En kom nu niet met het argument van lokale , culturele verschillen tussen de landen dat het daarom niet mogelijk is, want er zijn ook lokale en culturele verschillen tussen bv Limburg en Friesland en daar staan we ook niet toe dat ze beide een eigen ("landelijk") overheids pakket kiezen

Tja, en zo walsen we iedere keer weer van open/gesloten code naar open/gesloten standaards. Daarbij komt dan nog dat met wil standaardiseren op dingen die helemaal geen standaard zijn zoals besturingssystemen of bestandsformaten. Net alsof je daar klakkeloos de voordelen op toepasselijk kunt verklaren als op dingen waarvoor zich wel een standaard heeft ontwikkeld en verspreid.

Open/gesloten is vooraf voor standaards al helemaal geen issue. Postscript heeft er eerder voordeel van gehad gesloten 'standaard' te zijn. Veel meer voordeel dan het nadeel van de licentieafdracht die HP, Brother, Canon en Apple ervoor hebben moeten betalen. Temeer omdat iedereen daardoor het vertrouwen had dat er in geïnvesteerd zou blijven worden. De markt had als voordeel dat het zich doorontwikkelde naar het PDF-formaat.

Gesloten suggereert ook vaak ongedocumenteerd en dat is al helemaal onzin.

Kanphuis heeft het over Vendor Lock-in, maar wat te denken van Standard Lock-in. Dat is vaak veel funester voor de markt en werkt veel breder. Vraag maar aan IBM.

Stel je voor dat de overheid indertijd FX80 of Diablo630 als printdriver standaard had genomen. Dan hadden we nog een lekker feestje gehad. Standaards moet je met uiterste omzichtigheid toepassen. Hooguit institutionaliseren als ie de-facto al bestaat.

Open standaarden zijn erg leuk maar de standaard is van ondergeschikt belang als men als overheden toch niet samenwerkt en zelfs niet tot een eenduidig programma van eisen kan komen.

Is die basis er wel dan heb je feitelijk al een open standaard binnen de overheid met een enorme customerbase. En gezien het aantal ICT'ers binnen alle geledingen van de overheid resources ruimschoots in huis.

Er wordt, wanneer het of open of closed source software aankomt, vaak verwezen naar het gevaar van vendor lock-in

Maar is dat wel zo'n gevaar?

Als je een auto koopt (als de meeste lezers nog weten wat dat is) doe je ook aan een vorm van lock-in, je bindt je doorgaans voor enkele jaren aan dat ene merk
Of een CV-ketel, deels standaard (de leidingen), deels merk-specifiek (de elektronica). Zo'n ding gaat toch al snel 10 jaar mee
Wat te denken van transportbedrijven die vrachtwagens van merk X aanschaffen; flinke investering voor een groot aantal jaren
Dito voor ziekenhuizen met hun apparatuur, of een chip-fabrikant met wafersteppers van bijv. ASML.

Dit zijn in mijn ogen ook vormen van "vendor lock in".
Waarom zou een ziekenhuis wel een contract voor 15 jaar aangaan met de leverancier van hun MRI scanners en Röntenapparatuur, maar op het gebied van kantoorapplicaties zich druk maken over vendor lock-in?


In mijn ogen (wellicht beperkte blik en bevooroordeeld) komt het hele vendor-lock in deels voort uit de aanbestedingsverplichting. Leveranciers doen er heel veel voor (zo niet alles) om een opdracht binnen te slepen. Verwacht je als klant daar dan ook de beste kwaliteit voor ??? De leverancier is er alleen maar bij gebaat als hij de oplossing dusdanig specialistisch maakt dat hij de enige is die het vervolgens nog kan onderhouden. Het voordeel van open source is dat hij de broncode ter beschikking moet stellen, waardoor een ander het over zou kunnen nemen, maar wil iemand dat?

Kijk even naar je eigen situatie: koop jij een TV omdat de prijs-kwaliteitverhouding aansluit op jouw wensen, of omdat de fabrikant de software als open source beschikbaar stelt?

Denk je nu echt dat een arts liever een Siemens MRI scanner heeft dan een Philips, omdat Siemens open source gebruikt en hij daarmee vendor lock in voorkomt? Vergeet het maar, het gaat om gebruiksgemak en beeldkwaliteit


Begrijp me niet verkeerd, ik heb niet tegen open source. Dit verhaal is getyped in FireFox, draaiend op Ubuntu. Waarom: Ubuntu op mijn laptop is sneller dan vista, en ik heb minder kans op virussen etc. dan in Windows.
Maar als ik van een collega een powerpoint presentatie uit office 2007 binnenkrijg, laat open office het helaas soms afweten. Dan schakel ik (ok, met tegenzin) om naar windows met office.

Keuze voor software is maatwerk, en moet niet door idealen gedreven worden

Ik zie in dit soort discussies vaak dezelfde argumenten voorbij komen en vraag me af of deze mensen ooit zelf software ontwikkeld hebben of projecten voor de overheid gedaan hebben.

In mijn bijna 20 jarige ervaring met automatiseringsprojecten voor de overheid, was de broncode ALTIJD eigendom van de opdrachtgever. Wat die daar verder mee doet, is zijn verantwoordelijkheid. Dat het merendeel van deze opdrachtgevers technologie van Microsoft of Oracle gebruikt, is daarbij dus geen probleem. En ik ken geen opdrachtgever of gebruiker die behoefte heeft de broncode van zijn OS of database systeem in te zien.

Verder kun je prima herbruikbare componenten inzetten of zelf ontwikkelen en beschikbaar stellen. Dat is een software architectuur keuze en geen platform keuze.

De grootste kosten zitten zelden in tools of licenties.
Opdrachtgevers die niet weten wat ze willen of dat niet duidelijk kunnen maken, te hoge ambities, leveranciers die daarin meegaan in plaats van goed te adviseren en dus ook nee durven zeggen, leveren zelden bruikbare systemen op en maken projecten onnodig duur.

En ja, onze overheid bedenkt nu eenmaal complexe en soms niet eenduidige wetgeving, al dan niet gestuurd vanuit de EU, dus systemen die de uitvoering daarvan moeten ondersteunen zijn zelden simpel. Daarmee vallen de "goedkope" standaardoplossingen dus al snel af. Er wordt zeker meer dan alleen een browser en mail gebruikt.

Het voorstel om op EU niveau software in te kopen zou kostenbesparend kunnen werken vanwege de schaalvoordelen, maar als je weet hoelang de EU erover doet om besluiten te nemen en deze ook in te voeren, dan weet je dat dit een onmogelijke zaak is. Het lukt onze eigen overheid al nauwelijks. Daarnaast hebben grote closed-source leveranciers vaak kortingen voor grote afnemers, en daar wordt ook gebruik van gemaakt.

Als laatste wil ik opmerken dat het overschakelen op een ander platform een vermogen kost aan herbouw of vervanging van systemen, data conversie, omscholing van medewerkers, en daar hoor ik zelden iemand over in de opensource discussie.
Dat het gebruik van opensource dus vendor lock-in oplost, is onzin want ook daar kun je niet kostenloos een oplossing door iets anders vervangen

PaVaKe, je opmerking dat vendor lock-in deels voortkomt uit de Europese aanbestedingsverplichting klopt niet. Ten eerste hebben bedrijven die verplichting niet en die hebben meer te besteden dan de rest van de opdrachtgevers. Ten tweede is het bij Europese aanbesteding verboden om er op aan te sturen dat een bepaalde vendor gaat winnen en er wordt de laatste vijf jaar ook meer op gelet.

Vendor lock-in is inderdaad niet door de ICT-sector uitgevonden. Maar het kan ook daarbuiten vervelend zijn. Dat een ziekenhuis schijnbaar weinig aandacht geeft aan vendor lock-in bij een MRI-scanner, dat is niet zo vreemd. Bij dit soort apparaten heb je niet om de drie-vier maanden een ander model; de afschrijfperiode is 10 – 20 jaar. Maar bij de koppeling met andere systemen wordt weldegelijk gekeken naar vendor lock-in. De tijd dat voor alle grote systemen een apart netwerk werd aangeschaft is achterhaald. Het is te duur en belemmert interdisciplinair samenwerken. Gegevens van LaBoSys, MRI-scanners, Röntgen apparatuur, CT- scanners, PET scanners, echoscopie scanners, enzovoorts, moeten allemaal via een standaard werkplek bekeken worden en bijvoorkeur ook op mobiele werkplekken en door collega’s elders. Vendor lock-in die de connectivity belemmert, verzwakt je marktsituatie. Bedrijven zoals Siemens, HP, Philips, zouden daarmee hun eigen ruiten ingooien.

@ICT-er

Gelukkig hebben bedrijven die verplichting niet, maar bij een groot deel van de reacties op computable wordt verwezen naar overheden, niet naar het bedrijfsleven.

Maar jouw opmerking geeft duidelijk aan waar het verschil zit tussen open source en open standaarden.

Het hele scala aan medische apparaten wat jij noemt werkt met (open) standaarden voor communicatie en uitwisseling van patientendata.
Dit staat volledig los van het gebruik van open source of niet.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2011-03-17T11:43:00.000Z Jolein de Rooij
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.