'Vervanging EPD door Google is denkfout'

Dit artikel delen:

Ziekenhuisdirecteuren maken een fundamentele denkfout in hun pleidooi om het elektronisch patiënten dossier (epd) te vervangen door medische dossiers zoals Microsoft Health Vault en Goolge Health. Die systemen zijn nog niet in staat gestructureerd gegevens aan te leveren. Patiënten kunnen daardoor niet op een begrijpelijke manier inzicht krijgen in de eigen medische gegevens. Dat stelt Nictiz-directeur Gert-Jan van Boven.

De directeuren van een aantal Nederlandse ziekenhuizen zien het elektronisch patiënten dossier (epd) zoals dat nu wordt vormgegeven graag vervangen door systemen van Microsoft en Google omdat de patiënt bij die systemen centraal staat. Ze vinden dat het epd te veel uit gaat van de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en dat de patiënt daarbij te veel buitenspel staat. Ze zouden het epd graag vervangen door de systemen van Microsoft en Google.

Volgens Nictiz-directeur Gert-Jan van Boven maken de ziekenhuisdirecteuren een denkfout. Van Boven: "Het gaat om de kwaliteit van informatie, dan kun je niet zomaar zeggen: we dumpen alle medische gegevens in een Google-dossier en dan heeft de patiënt inzicht in zijn medische gegevens. Het epd is namelijk ook bedoeld voor de uitwisseling tussen zorgverleners. De gegevens moeten gestructureerd worden opgeslagen, anders moeten huisartsen hun gegevens gaan overtikken uit de patiëntdossiers. Bovendien zijn er beveiligingsvraagstukken en de Google en Microsoft programma's zijn nog helemaal niet vrijgegeven voor de Nederlandse markt."

Volgens de Nictiz-directeur zien de bestuurders van de ziekenhuizen belangrijke stappen over het hoofd. "De invoering van het epd heeft een lange aanloop omdat alle systemen en gegevens bij de verschillende zorgverleners dezelfde standaarden moeten gebruiken en zo aan elkaar gekoppeld moeten worden." Dat vergt tijd. Van Boven: "De toegang van patiënten is belangrijk, maar eerst moet de informatie gestructureerd worden. Het primaire doel van het epd is niet de inzage door patiënten in hun gegevens, maar het verbeteren van de zorg door een betere uitwisseling van informatie."

Niet makkelijker

Van Boven is het met de ziekenhuisdirecteuren eens dat er zo snel mogelijk toegang moet zijn voor patiënten. Hij sluit zelfs niet uit dat daarbij in de toekomst een rol is weggelegd voor Google en Microsoft, maar volgens Van Boven denken de ziekenhuisdirecteuren ten onrechte dat het met Google en Microsoft allemaal veel makkelijker is. Volgens Van Boven slaan de ziekenhuisdirecteuren de stap over dat eerst de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners volledig op orde moet zijn om zo'n systeem werkend te krijgen. "Het gaat om vragen over de koppeling, standaardisatie en beveiliging. Er kan wel geroepen worden dat het epd moet worden gestaakt, maar zonder een veilige uitwisseling en standaardisatie van de medische gegevens is die informatie voor een patiënt helemaal niet interessant. Als de patiënt door bergen informatie moet kan diegene er niets mee. We moeten dus ook kijken hoe die informatie wordt weergegeven. Daarvoor lopen nu al de eerste pilots en gaan wij graag met alle betrokkenen rond de tafel."

Inzage door patiënten in het epd zal gefaseerd worden doorgevoerd. Vanaf eind 2009 als de uitwisseling tussen huisartsen en ziekenhuizen is doorgevoerd, moet via DigiD voor patiënten inzichtelijk zijn welke zorgverlener bepaalde medische informatie beheert en wie die informatie heeft ingezien. Op termijn moeten patiënten ook inzicht krijgen in de feitelijke medische gegevens. Maar het Nictiz schat dat het nog zeker tien jaar kan duren voordat alle medische informatie voor patiënten beschikbaar is. Dat komt mede doordat het tempo van de digitalisering van patiëntengegevens bij de verschillende zorgverleners, vooral bij ziekenhuizen, nog niet op orde is. Daarbij zijn vragen over beveiliging en beperkingen van de mogelijkheid van patiënten om gegevens aan te passen de grootste uitdagingen.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Ziekenhuizen zien EPD niet zitten

EPD is een grote beveiligingsoperatie

Doemdenken over het EPD

EPD is bewust geen dossier

‘EPD moet gebruik maken van internet'

Kilometers dossiers bedreigen succes EPD

Dirksland krijgt als eerste verloskundemodule EPD

Zorg & ICT: CDA waarschuwt overheid voor problemen EPD

Artsen: voer het EPD eerst regionaal in

Dr. Microsoft en dr. Google: heelmeesters of kwakzalvers (2)

Dr. Microsoft en dr. Google: heelmeesters of kwakzalvers (1)

Kabinet akkoord met wetsvoorstel EPD

Chipsoft opent patiëntendossier via Microsoft

GGZ geeft patiënt via web toegang tot dossier

Onveilige EPD-smartcard krijgt nieuwe chip

Pharmapartners: EPD moet aangepast worden

Administratie vertraagt beveiliging van EPD

VWS kan vraag beveiliging EPD niet aan

Klink: Onveilige systemen vertragen EPD

Minister wil invoering EPD uitstellen

Regering wil hoge straffen tegen misbruik EPD

Artsen en politici uiten kritiek op brief over EPD

Achterstand ziekenhuisdossiers onbekend

Patiënt kan pas over 10 jaar volledig EPD inzien


Reacties

En dan nog maar niet te spreken over de consequenties op het gebied van privacy... Dat je voor jezelf kiest software te gebruiken waarmee je privacy inlevert is ??n... Maar dit....

Als je nu van arts wisselt, moet je een formulier ondertekenen waarbij je de arts (een individu/zeer beperkte groep mensen) toestemming geeft jouw gegevens in te zien. Sla het op "bij Google" en... ach... Je hebt toch niets te verbergen......

Beangstigend, en dan overdrijf ik niet....
En wie nu roept dat je dit toch contractueel kunt ondervangen, wil ik vragen het boek van Dikkie Dik opzij te leggen.

Gezien de niet aflatende stroom van dit soort "discussies" rond het EPD is het voor clienten van zorginstellingen in Nederland raadzaam het voorbeeld van Prof. Ian Brown van het Oxford Internet Institute in de UK te volgen door aan artsen toevertrouwde informatie zoveel mogelijk te laten verwijderen uit de huidige systemen. Uit internationaal onderzoek (zie bijvoorbeeld http://www.win.tue.nl/eipsi/Slides/Brown.ppt ) blijkt keer op keer dat zowel deze zorgorganisaties als de door hun gebruikte systemen niet in staat zijn om te gaan met vertrouwelijk informatie. Met de komst van EPD's is de geheimhoudingsplicht van deze klassieke geheimhouders defacto ingehaald door deze electronische dossiers. Daarmee is de veronderstelling van clienten dat deze informatie vertrouwelijk wordt behandeld defacto achterhaald.

Helemaal juist. Die zogenaamde ziekenhuisdirecteuren mogen doen wat ze willen met hun eigen gegevens, al publiceren het op internet maar mijn medische gegevens mogen wat mij betreft niet in handen vallen van google of microsoft.

Absurd dat het uberhaupt wordt overwogen.

Microsoft doet niet anders dan over heel de wereld de wet overtreden en google leeft van informatie over personen om die te gebruiken zoals het hun goed dunkt.

Deze ziekenhuisdirecteuren hebben duidelijk niet al te veel gezond verstand en zeker geen verstand van ICT.

Wat dacht je van hyves als medisch dossier? Als we dan toch alles op straat gooien.

Geachte ziekenhuisdirecteuren,

"Schoenmaker blijf bij je leest"

Laat het IT maar over aan de Minister van ICT!

Hou je bezig met het weg werken van die LANGE lijsten en ga de zieke mensen VERZORGEN.

En volgens mij is dat ook de doelstelling van een ziekenhuis.

Die mensen wordt een zure appel voor gehouden terwijl ze wordt verteld dat dit een hele mooie sappige wortel is.
Als ze niet gaan nadenken wat ze nou echt willen ipv alles in een grote bak te gooien en dan wel te zien waar het schip strandt dan zal welke poging dan ook tot automatisering jammerlijk mislukken.
Punt is dat dit soort 'geintjes' bakken met geld kost en het toch al zo uitgeholde zorgstelsel in Nederland het geld hard nodig heeft voor nuttige dingen.
Sterker nog. Je zal al bijna gaan denken dat Nederland een speciale staatsecretaris (of zelfs minister) nodig heeft om al dit soort ICT integraties te bestieren. Want dit soort gestuntel gaat qua kosten al redelijk richting een 2e Betuwelijn.

Mooie discussie. Maar wat nu als de patient zelf zijn gegevens gaat invoeren bij Google? Komt daar dan een verbod op?

Ziekenhuisdirecteuren hebben specialisten in dienst die verstand van ICT hebben. Althans dat mogen we aannemen.

Dus geen gegoogle en windhoos.

Daar is de informatie te gevoelig voor.

..omdat de patient centraal staat?? Ze bedoelen: omdat het kostenplaatje centraal staat. Met de nadruk op kosten, want alleen die zijn bij dit verhaal in geld uit te drukken. En kosten/baten analyses waarvan de baten verder gaan dan uitsluitend geld, zijn aan dit soort managers niet besteed.

^^ En dit was een andere Peter dan reactie 5.

Hoeweinig heeft zich in 15 jaar veranderd. Ik was toentertijd in de zorg als ICTer werkzaam.

Ziekenhuisdirecteuren lieten zich toen al vanalles aanleunen door commerciele bedrijven of het werkte was niet van belang, op waarschuwingen werd niet gereageerd, dat maakt de gezondheidszorg duur . . .

De meeste direkteuren hebben geen sikkepit verstand van automatisering maar zijn wel gek op de snoepreisjes, toentertijd gingen ze naar Roemenie (prostitutie was daar goedkoop).

Het mag duidelijk zijn dat de politiek in nederland hier de vinger heel erg goed aan de pols moet houden als men in nederland niet wil dat zijn medische gegevens bijv. in te zien zijn door willkeurige zorgverzekeraars die dan mensen op grond van het financiele risico uitsluiten.

Ik ben soms zelfs blij dat ik niet meer in Nederland woon.

De titel van dit artikel zou moeten luiden: "EPD is denkfout". Clienten van zorginstellingen zijn er altijd vanuit gegaan dat de informatie welke zij de afgelopen jaren aan artsen hebben toevertrouwd vertrouwelijk behandels zou worden. Ook in het Nederlandse EPD Systeem van het NICTIZ zijn deze gegevens door meerdere redenen niet veilig. Zoals nu reeds met het medicatie dossier gebeurd kunnen er in het LSP virtuele EPS dossiers gevormd worden. Ook kan het NICTIZ zich de identiteit van een een willekeurige zorgverlener aannemen en kan zo anoniem alle informatie inzien. Verder is in het huidige EPS systeem het aantal mensen dat potentieel toegang heeft tot deze vertrouwelijke gegevens veel te groot. Ook als het systeem van het NICTIZ via het LSP wordt ingevoerd is de geheimhoudingsplicht van een arts defacto verdwenen en daarmee de vertrouwensrelatie tussen arts en patient ook.

de opmerking "schoenmaker blijf bij je leest" geldt ook voor de vele auteurs van reacties die de google applicaties verwarren met de google webbsites. is niet helemaal hetzelfde mensen. daarnaast zullen de ziekenhuisdirecteuren op zoek gaan naar een alternatief voor het zoveelste mislukte ict-avontuur van de incompetente ict-branche in Nederland: het epd.

ict'ers schaam je.

Gekgenoeg kan ik de ziekenhuis directeuren voor deze keren geen ongelijk geven.

Realiseer je dat het Google EPD al succesvol draait in een aantal Ziekenhuizen in de VS.

in Nederland zijn we gewend moeilijk te doen omdat derde partijen (o.a. de overheid, het complexer maken dan het is)
Zo zijn we al sinds 2001 met DBC's in de AGZ bezig en hebben maar een paar procent uitgekristaliseerd.. waarom? omdat we t? moeilijk denken. Nederland is niet het enige land in de wereld met een soortgelijk zorgstelsel.. Alleen wij maken het te complex.

Ondertussen mekkert de NL overheid en derde instanties al jaren over het EPD en het EMD maar het komt maar niet van de grond. het heeft al mijoenen gekost en er is nog niks..
Dat geeft de NICTIZ dus al helemaal niet het recht om commerci?le partijen die w?l wat hebben de grond in te boren.


En als het gaat over privacy? Elke ICT'er in de zorg .. zeker externe kunnen inloggen in een gemiddeld datawarehouse, labsysteem of ZIS bij een ziekenhuis.. over privacy gesproken.. laat me niet lachen..

Het wordt tijd dat we een stap gaan maken met uitfasering van de papieren dossiers, in plaats van eindeloze discussies voeren die tot niets leiden.

Wie weet wie er nu toegang heeft tot de medische dossiers, en hoe is te achterhalen wie wat opgevraagd heeft in de huidige situatie... Totaal niet. Laten we met vertrouwen aan de slag gaan en gaandeweg zullen we oplossingen vinden voor de uitdagingen in de toekomst.

Jan en Onbekend,

hoe weinig gevoel in nederland voor bescherming van gevoelige gegevens bestaat wordt door deze twee overduidelijk ten toon gespreid.

Wellicht dat ze te jong zijn.

Voor een willekeurige burger die de 50 gepasseerd is en die door omstandigheden problemen met zijn zorgverzekeraar krijgt opent zich hier de weg naar de hel.
Beste mensen informeer jezelf ook eens internationaal, en volg een paar voorbeelden waar personen uitgesloten worden van verzekeringen omdat ze een te groot risiko vormen op grond van een ongeneeslijke ziekte. Vergeet daarbij niet dat dat iedereen treffen kan, ook "Jan" en "Onbekend".

Nog een kleine aanvulling.

Praat eens met een paar Amerikaanse burgers, mensen die heel gewoon van 9 tot 5 werken en hoeveel problemen er nu al bestaan met de ziektekostenverzekering in de Usa.
De vele blabla verhalen van de reclame over hoe goed het in de usa wel is met [noem maar wat] ken ik al heeeel lang, ik heb voor een Amerikaans softwarehuis in de zorg gewerkt, ook daar is weinig veranderd.

Google en Microsoft...

Wat nu als er een embargo optreed tegen het land waar deze bedrijven vandaan komen, zowel richting ons ALS richting hun?

Zeg dan maar dag tegen ALLE licenties die je gekocht hebt.

Een gebruiker iets in een dosier laten schrijven?
Ik weet niet of DIT ethisch verantwoord is.

Even praktisch.

Stel dat een verzekeringsbedrijf EPD-informatie kan krijgen. Soms met DNA. Dan kunnen ze weten dat iemand over 10, 20 of 30 jaar ziek wordt. Wat zal de premie dan worden?

Beveiliging is cruciaal en vrijwel nooit voldoende te realiseren. Google, Microsoft, internet? Hoeveel zouden deze gegevens waard zijn voor verzekeringsbedrijven? En voor alle anderen?

Dit is toch geen discussie...

Beste Jan,

Ik denk niet dat het EPD deel maakt in de discussie over die personen die geen verzekering hebben gekregen in de VS.

Het EPD betekent niet dat zorgverzekeraars automatisch toegang krijgen tot medische gegevens. Tenminste, niet in Nederland. Voor volume afspraken met zorgverzekeraars zijn de DBC's bedacht en die worden anoniem aangeleverd. Zorgverzekeraars gaan uit van de medische keuring en dat zorgverzekeraars toegang hebben tot het EPD is echter een hele andere discussie.

Maar moet je vanwege "enkele personen in de VS" niet over gaan naar een EPD?.

Laat ik het dan zo zeggen.. hoeveel mensen moeten bij de SEH komen te overlijden enkel omdat in NL de medische gegevens niet op tijd waren bij de juiste arts? En dit kan ik uit persoonlijke ervaring mededelen.. als er in NL eerder succesvol een EPD was geimplementeerd had de toekomst van en van mijn dierbare er toch anders uitgezien.

Bovendien. Je gaat er gezien je reactie uit dat ik jong ben? is dat enkel omdat je het niet met mij eens ben? Hoewel... je gaat ?chter niet in op mijn punten, je negeert ze.

Nog een aanvulling Jan v. Leeuwen.

Het invoeren van een EPD bij Google betekent niet dat automatisch Jan en alleman kan googlen op jouw gegevens..

Waar ik op doel is dat een non overheid organisatie sneller zaken voor elkaar heeft gekregen dan overheidsinstanties die zich namelijk OOK niet drukmaken over privacy. maar dat terzijde

Overigens, ik ben jaren werkzaam in de Nederlandse zorg en ken het huidige zorgstelsel maar al te goed.
(Ook hoeveel miljoenen euro's het ons allemaal kost)

En nog een veel belangrijkere aanvulling. Ik ga niet uit van commerciele prietpraat van Google maar van de mening van onder andere het ziekenhuis in Cleveland.

Het is overigens ook zo, dat bij het EPD van Google de patient zelf in staat is zijn medisch dossier in te zien en te bewerken. Jouw voorbeeld van personen in de VS die geen verzekering zouden krijgen vanwege het EPD is volstrekt hypotetisch.. het heeft geen verband met het EPD van google en zou ook niet kunnen als dit soort gegevens omwillen van dit soort praktijken door de patient zelf uit het EPD zijn verwijderd. Je draagt dan wel zelf een risico bij medische behandelingen

Aanvulling voor onbekend,

Als voormalig systemmanager van VMS-, Unix- en IBM- systemen weet ik het verschil tussen zoeken met de google-search-engine en een database ondergebracht bij google.

Maar juist omdat ik de zwakke punten ken (vaak niet eens technisch!) heb ik grote bedenkingen. Nog geen maand geleden was er een schandaal in duitsland waar ladingen konsumentengegevens voor een paar dollar illegaal gekocht waren bij een bedrijf op de philepijnen.

Gegevens over de gezondheidstoestand van personen zijn voor zorgverzekeraars goud waard, wie dat probeert weg te moffelen is blind voor de hebzucht van mensen in het algemeen.

@Peter
"Sterker nog. Je zal al bijna gaan denken dat Nederland een speciale staatsecretaris (of zelfs minister) nodig heeft om al dit soort ICT-integraties te bestieren. Want dit soort gestuntel gaat qua kosten al redelijk richting een 2e Betuwelijn"

Op zich helemaal geen slecht idee; een soort CIO in het kabinet om ICT-projecten te sturen.

@Jan

"de opmerking "schoenmaker blijf bij je leest" geldt ook voor de vele auteurs van reacties die de google applicaties verwarren met de google webbsites. Is niet helemaal hetzelfde mensen. Daarnaast zullen de ziekenhuisdirecteuren op zoek gaan naar een alternatief voor het zoveelste mislukte ict-avontuur van de incompetente ict-branche in Nederland: het epd.

ict'ers schaam je. "

Schoenmaker blijf bij je leest geldt zeker ook voor jou Jan. Als insider in het EPD weet ik dat 1) Het EPD helemaal niet mislukt is. Er is weliswaar nog genoeg te doen maar de basis staat er. 2) Het falen van ICT-projecten in 9 van de 10 gevallen niet aan de ICT of aan de techniek ligt maar geheel aan de business te wijten is (politiek gedoe, gebrekkig commitment, slechte requirements).

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2008-09-15T09:44:00.000Z Pim van der Beek
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.