Overheid wil ontwikkelkosten terugverdienen

Dit artikel delen:

Het staat nog niet vast of ook voor andere softwareprogramma's die worden ontwikkeld binnen het overheidsprogramma 'Slim geregeld, goed verbonden' licentiekosten in rekening worden gebracht. Dat zegt de woordvoerder van dit programma van het Ministerie van Economische Zaken in reactie op het bericht dat bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie licentiekosten moeten betalen voor software voor het aanvragen van milieuvergunningen.

De woordvoerder zegt dat 'voor elke casus apart wordt gekeken hoe de terugverdienmodellen eruit gaan zien.' Binnen het programma 'Slim geregeld, goed verbonden' wil het Ministerie van Economische Zaken via de inzet van ict niet alleen de regeldruk, maar ook de daarmee samenhangende administratieve kosten met vijfentwintig procent terugbrengen, voor zowel de overheid als ondernemingen.

Over de inhoud van die terugverdienmodellen staat nog niets vast, zegt de woordvoerder. Ze kan echter niet uitsluiten dat er ook binnen andere branches dan de rubber- en kunstsstofindustrie licentiekosten in rekening zullen worden gebracht voor het gebruik van software die is ontwikkeld binnen dit overheidsprogramma. 'Dat wordt per casus besloten door de betrokken bedrijven en overheden samen. Zij kunnen bijvoorbeeld besluiten voor dit doel een publiek-private stichting op te richten, die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en het beheer van de software, inclusief de eventuele inning van licentiekosten. Slim geregeld goed verbonden is geen overheidsfeest, en ook geen bedrijfsfeest, maar een publiek-private samenwerking.'

De woordvoerder wijst er met klem op dat met de 'betrokken overheden' niet wordt gedoeld op het ministerie van Economische Zaken, maar per casus op de overheden die binnen die een specifieke branche om de tafel zitten met bedrijven.

Besluit niet definitief

Daarnaast zijn er volgens de woordvoerder nog steeds geen definitieve besluiten gevallen, zelfs niet over de casus rubber- en kunststofindustrie. Casus-manager Marcel Boons zei hierover eerder in Computable: 'We willen niet de indruk wekken dat deze toepassing gratis gaat zijn. Het is uiteindelijk een innovatieve toepassing, waarmee bedrijven financieel voordeel kunnen behalen, en waarvoor ze dus ook best een bescheiden bijdrage kunnen betalen.'

De woordvoerder van Slim geregeld, goed verbonden: 'Twee jaar geleden is toevallig besloten dat er licentiekosten in rekening zullen worden gebracht. Maar nu blijkt dat onder meer de kinderopvang- en recreatiebranche ook graag gebruik willen maken van Eugo, zal voor Eugo te zijner tijd opnieuw bekeken worden hoe het expolitatiemodel eruit gaat zien.'
x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Zie ik hier een perfecte casus voor een Open Source ontwikkelmodel?

Hoe zou dat er dan uit moeten zien Stefan?

De overheid wil zijn ontwikkelkosten terugverdienen. Die zijn bij opensource minstens even hoog als bij closed source, zeker voor dit soort specifieke toepassingen.

Als ze GPL spul gebruiken, kunnen ze het niet in de handel brengen, behalve onder een SAAS model.

Ben benieuwd wat de toekomst gaat brengen, maar het geneuzel over opensource in plaats van open standaarden belooft gouden tijden voor ontwikkelaars.

@Stefan, waarom de perfecte casus?
@Benno, waarom zouden de ontwikkelkosten bij open source minstens even hoog zijn dan bij closed source? En waarom zou het terugverdienen alleen binnen het SAAS model kunnen? De optimalisatie van de informatieketens tussen bedrijven onderling vond al plaats voordat men het SAAS model heeft bedacht.

Het is op zich wel raar om bedrijven de overheid te laten betalen om problemen op te lossen die door de overheid zelf zijn gecre?erd.
Het is immers de overheid zelf die met wet en regelgeving eist dat informatie wordt aangeleverd aan verschillende instanties.

Het is zwaar fout om geld te vragen aan bedrijven die verplicht zijn om vergunningen aan te vragen.
Straks mogen ze ook nog gaan betalen voor het opsturen van gegevens naar de belasting.
De regeldruk tov bedrijven is in .nl toch al erg groot en nog een extra drempel erbij wordt het alleen maar erger. En met de extra burocratie erbij zal het er alleen maar duurder op worden voor iedereen.

Ze kunnen natuurlijk wel de manier waarop de aanvraag wordt ingediend publiceren, zodat je de keuze hebt uit de overheidsapp met licentiekosten of zelf te creeren alternatieven.

@John, ik schreef dat dat alleen in een saas model kan als ze gpl materiaal gebruiken. Dus de opensource hoek. Breng je materiaal "in de handel" dat gpl onderdelen bevat is jouw app meteen ook gpl en moet je de source vrijgeven. Licenties vragen lukt dan niet meer lijkt me.

Exploiteren in een saas model kan wel zonder je source vrij te geven. Ook met gpl materiaal.

@ Benno

Ga alsjeblieft eerst eens lezen hoe FOSS in elkaar steekt, jouw mening is gebaseerd op een enorm gebrek aan kennis over open source, open standaards en de GPL.

In principe is het normaal dat een bedrijf geld vraagt voor zijn diensten. Immers zij moeten ook eten. Maar het is stuitend om te lezen, mits het doorgaat, dat de overheid, als een MONOPOLIST, bedrijven dwingen mee te betalen, via een licentievorm, voor software die de regeldruk zou moeten verlagen. Is het niet bedoeling van dit kabinet om de regeldruk voor het bedrijfsleven te verminderen? Als (haha) de software zou werken zou de regeldruk voor de overheid en bedrijfsleven verminderen maar wordt de financiele druk voor het bedrijfsleven verhoogd! Dus, dubbele voordeel voor de overheid maar GEEN enkele voordeel voor het bedrijfsleven. Uitgekookt! De adviseurs en grote consultancy/ontwikkel bedrijven lachen zich in de rondte en hebben alvast een voorschot genomen op hun bonussen.

Leges betalen voor het afnemen van diensten is normaal maar een continue vorm van uitbuiting door het opleggen van software licenties aan het bedrijfsleven is je machtspositie uitspelen als overheidsorganisatie. Hierbij vergeleken is Microsoft een nietig vliegje in monopolieland! Een mooie zaak voor onze Nelie Kroes zou ik zeggen.

Blijkbaar weet de rechterhand niet dat de linkerhand aan het blaten is door "open source" te bevooroordelen en een licentievrije software wereld te propageren via Heemskerk en consorten. Confuus van het ICT beleid van de overheid waar inconsistentie en machtsmisbruik de regel is? Toch veel overeenkomsten met een bananenrepubliek lijk mij? Ja, volgens sommigen maak ik mij onsterfelijk belachelijk en zou ik op een flapdrol lijken. Best, alles beter dan aan de leiband van een sektarische "opensource" beweging die andersdenkenden gelijk verketteren. Hmm, toch veel overeenkomsten met totalitaire bewegingen...

Overheid -> "wel makkelijker maar onsterfelijk duurder? "

@ Benno, het is mogelijk om de kosten gezamenlijk te dragen via een afgesproken tarief voor gebruik binnen een SAAS model.

Maar wie wil de gezamenlijke kosten voorfinancieren? In het geval van 'Slim geregeld, goed verbonden' zou dat de branche of een overheid moeten zijn.
Als je alle stakeholders vanaf het begin laat meepraten over de functionaliteit die tot een win-win situatie moet leiden, dan kan je meteen ook afspraken maken over de hoogte en de verdeling van het gezamenlijk startbudget. En zo zijn er nog meer financieringsmodellen te bedenken.

>> alles beter dan aan de leiband van een sektarische "opensource" beweging die andersdenkenden gelijk verketteren

Hmmm, ik bespeur een paar vooroordelen. Met dit soort opmerkingen kan niemand toch iets? Wat voegt dit toe aan de discussie? De overheid laat een kans liggen, maakt naar mijn idee een grote blunder, maar om dan direct van een sektarische beweging te spreken die anderen verkettert... Heel bijzonder dat zoiets in je opkomt.

Wel weer typisch overheid, de belastingbetaler twee keer laten betalen voor een dienst. Misschien een idee om de belastingbetaler voortaan ook extra kosten in rekening te brengen om een belastingaangifte te doen?

@Jan van Leeuwen

Jan, ik sta altijd open om nieuwe dingen te leren. Leg jij mij eens uit, hoe in een opensource omgeving (met gebruik van GPL code) degene die de ontwikkelinspanning levert deze kan terugverdienen?

Let wel, de discussie begon over een open source model voor heel specifieke software in dit geval van de overheid. We hebben het dus niet over breed toepasbare software als OpenOffice of Linux.

@Benno

Nee, dat doe ik niet. Als je dat wilt weten moet je je zelf in de materie verdiepen. Daarvoor moet je voldoende kennis van de Engelse taal hebben en met zoekmachines als Google om kunnen gaan. Zo kun je enige kennis van zaken krijgen.

"Leg mij eens uit" is typisch een frase die gebruikt wordt door mensen die niet bereid zijn tijd en energie te steken in een leerproces.

Als dit pakket de de facto standaard wordt voor formulieren, moet iedereen kunnen bijdragen aan de software en deze kunnen verbeteren. Als dat gebeurt is er geen noodzaak om als bedrijf te laten betalen aan een derde als men tevreden is met de software die er op dat moment ligt. Immers de software wordt bij de gratie van de bedrijven en overheid ontwikkeld.

Als de overheid de regels willen aanpassen, zullen zij hier zelf voor moeten investeren. Wil een bedrijf extra functionaliteit, dan kan die bijdrage door iedereen worden gebruikt, ook de concurrent. Door het open source te maken is het direct integreerbaar in een ieder z'n bedrijfsprocessen. Wellicht is dit onder te brengen onder ICTU als beherende organisatie.

@Stefan,

Je hebt helemaal gelijk. Maar wie betaalt de ontwikkeling van die open source? Jij zult toch ook een boterham moeten verdienen, neem ik aan. Het zal nog een lange weg zijn voordat bedrijven hun maatwerk zomaar gaan toevoegen aan die open source (wat ze zolang ze distribueren ook niet hoeven). Ze halen immers door die extra functionaliteit een concurrentievoordeel.

Ik zou liever zien dat de overheid een open interface definieert bv via een webservice. Zowel commerciele bedrijven als opensourceontwikkelaars kunnen dan hun bijdrage leveren. Wel ben ik het met je eens dat het vreemd is dat uitgerekend de overheid met zijn noiv heeft gekozen voor dit model.

@Jan van Leeuwen, bedankt voor je reactie. Vooral zo doorgaan, dat draagt vast bij aan acceptatie van open source.

@Benno het ligt toch voor de hand dat het bedrijf dat de aanpassing wil hebben deze maakt? Of dat nu gebeurt door het in opdracht te geven aan een derde, of zelf te faciliteren door de eigen IT-afdeling ligt waarschijnlijk aan de specialiteiten binnen het bedrijf.

Een project kan best worden opgezet door de overheid die via een Stichting een oogje in het zeil houdt, maar ik ben van mening dat de software en de gebruikers ervan zichzelf moeten kunnen bedruipen.

@ Benno
ter informatie, ik installeer voor mijn klanten FOSS programma's, dat draagt bij aan de acceptatie.

Sinds wanneer moet de overheid iets terugverdienen?

Waar betalen ondernemers belasting voor?

@Bert-Jan, heb je wel eens gehoord van het profijtbeginsel (een gedachte uit de jaren 80 van de vorige eeuw)? In dit geval: dat ondernemers profiteren van lastenverlaging door aanpassingen van software (zie de artikelen over dit onderwerp).

Het programma 'Slim geregeld, goed verbonden' is o.a. bedoeld om de regeldruk voor ondernemers in 2011 met 25% terug te brengen.

@John

Lastenverlichting is een generieke taak van de overheid!

De overheid heeft wel lef om naast het heffen van enorme belastingen, extra geld te durven vragen voor een stukje dienstverlening.

Het zijn dus gewoon extra belastingen.

@ Bert-Jan, in welke wet staat: Lastenverlichting is een generieke taak van de overheid?

Heb je niet al op school geleerd dat als je geld afdraagt aan de overheid, dat daar tegenover geen enkele recht staat? De uitzondering is dat als je voor een vergunning betaald, je dan een recht krijgt; denk aan de bouwvergunning, de UMTS licentie.

De overheid is dus niet verplicht om extra! (daar praten we over) in software te investeren, zodat ook de ketenpartners minder administratieve lasten hebben.

Maar Bert-Jan, waarom wil jij als ICT-er pers? meebetalen aan de lastenverlichting van bijvoorbeeld rubber- en kunstsstofindustrie?

De bedrijven Opstalan en Trespa International wilden wel meepraten over het concept 'Slim geregeld, goed verbonden'. Wat hebben zij verkeerd gedaan? Wat zou jij als ICT-er de CEO's willen adviseren in de huidige situatie?

Dit is een fundamenteel vraagstuk. Je vraagt:

"Heb je niet al op school geleerd dat als je geld afdraagt aan de overheid, dat daar tegenover geen enkele recht staat?"

Zijn we zo ver heen, dat we veel belasting moeten betalen en daar vooral niets voor mogen terug verwachten? Is dat jouw visie op de rol van de overheid?

Waar betalen de ondernemers belasting voor? Waar betalen de burgers uiteindelijk 60 tot 80% van hun inkomen aan belasting voor?

Zijn we zo ver heen dat we belastingen zo normaal vinden dat dienstbaarheid van de overheid extra betaald moet worden?

Ik hoop het niet.

@John

"Heb je niet al op school geleerd dat als je geld afdraagt aan de overheid, dat daar tegenover geen enkele recht staat?"

Ik ben benieuwd waar je die vandaan hebt? Volgens mij heb ik als Nederlander (met oa stemrecht) behoorlijk wat rechten en kan als het moet "de overheid" via de rechter ter verantwoording roepen.

Bij mijn weten is de overheid voor de Nederlanders en niet andersom...dat we via ons kies en stem systeem hier slechts gedeeltelijk invloed op kunnen uitoefenen is een ander verhaal, maar het huidige systeem is waarvoor we met ons allen voor gekozen hebben.@Marco, zo is de wet. (Die we allen geacht worden te kennen. Omdat de praktijk anders is, zijn er websites zoals http://wetten.overheid.nl/zoeken/.)

Dat je moreel bepaalde rechten meent te hebben, daar heeft de belastingdienst geen boodschap aan. De enige rechten die jij hebt als belastingbetaler zijn bijvoorbeeld het recht op privacy, het recht op informatie t.a.v. een belastingaanslag en het recht om een beslissing van de inspecteur van belasting aan te vechten (rechten die in wetten zijn terug te vinden en in hun interne gedragsregels).

Ook binnen de kieswet is er sinds 1917 geen koppeling meer tussen het betalen van een bepaalde hoeveelheid belasting en het passieve en actieve kiesrecht. Je kan het kiesrecht hebben zonder ??n cent inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting te betalen, zoals veel studenten.

Wil je de overheid voor de rechter ter verantwoording roepen, dan kan dit alleen als die zich niet aan de wet heeft gehouden. Aan jou morele verontwaardiging heeft de rechter geen boodschap. Maar wellicht is die wel te be?nvloeden door jouw wetsuitleg als je je best doet.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2009-07-27T15:12:00.000Z Jolein de Rooij
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.