Politiesysteem BVH is 'zeer slecht'

vtsPN voerde informatiesysteem in ondanks slechte evaluatie

Dit artikel delen:

De softwarecode, architectuur en organisatie van het politiesysteem Basisvoorziening Handhaving (BVH) rammelen. Dat deden ze al voordat het centrale informatiesysteem vanaf begin 2009 stapsgewijs landelijk werd ingevoerd. Dat blijkt uit een software-analyse die vtsPN, de ict-dienst van de politie, halverwege 2008 liet uitvoeren. Na de invoering van het systeem regende het klachten, waaruit blijkt dat weinig met de aanbevelingen is gedaan. Actualiteitenprogramma EenVandaag dook een oud onderzoeksrapport op, dat ook in het bezit van Computable is.

Het politiesysteem wordt sinds eind 2009 door alle 26 politiekorpsen gebruikt als centraal informatiesysteem voor het melden van incidenten en het maken van processen-verbaal en persoonsdossiers. Voor aanvang van de landelijke uitrol, voerde SIG (Software Improvement Group) een onderzoek uit naar de kwaliteit van de softwareontwikkeling.

Verouderd en divers

'Het systeem als geheel is van zeer lage kwaliteit en slecht onderhoudbaar', staat in het document. De algehele architectuur is zwak, vooral door verouderde technologie van de kern van het systeem en de grote diversiteit in de daaraan gekoppelde applicaties ('satellietonderdelen'). Bovendien zou de kwaliteit van de ontwikkelde software 'matig' zijn.

De diversiteit aan technologie uit zich volgens de onderzoekers op alle niveaus: hardware, besturingssystemen, programmeertalen, communicatieprotocollen en gebruiksinterfaces. BVH bestaat uit twaalf applicaties die in totaal ook twaalf talen en protocollen gebruiken (zoals Java, C#, ASP.Net en SQL). De verscheidenheid komt ook tot uitdrukking in de documentatie van het systeem. 'Die is per systeemonderdeel uitgewerkt, terwijl overzichtsdocumentatie over het gehele systeem ontbreekt', meldt het rapport.

Softwarearchitect

De onderzoekers verbazen zich over het ontbreken van een echte softwarearchitect. 'De huidige organisatiestructuur, inclusief softwarebouwteam, is voornamelijk gericht op ontwikkeling van de verscheidene deelsystemen. De taak van het bewaken van de algehele softwarearchitectuur, alsmede het ontwikkelen, harmoniseren en testen van de installatieprocedures, zijn onvoldoende belegd', aldus het rapport.

'In principe zijn dergelijke negatieve conclusies niet heel ongebruikelijk na een software risk assessment', vertelt onafhankelijk ict-architect en Computable-expert Gershon Janssen. 'Het is wel schokkend als blijkt dat met de aanbevelingen vervolgens niets is gedaan.' Janssen had inzage in het onderzoeksrapport en publiceert binnenkort daarover een opiniestuk op Computable.nl.

Rompslomp

Sinds de eerste regiokorpsen in het voorjaar van 2009 overstapten op BVH, klagen gebruikers over de toegenomen 'administratieve rompslomp'. Zo moet informatie vaak dubbel worden ingevoerd in verschillende applicaties die aan BVH zijn gekoppeld. Een woordvoerder van politievakbond ACP meende destijds dat de invoering te voortvarend is ingezet en dat de veiligheid van agenten op straat daardoor in het geding is.

Naar aanleiding van de onthullingen door actualiteitenprogramma EenVandaag en Computable heeft de Tweede Kamerfractie van de SP inmiddels een spoeddebat met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie aangevraagd. De vtsPN wil dit debat eerst afwachten voor de organisatie met een verklaring komt. 'De bal ligt bij de politiek en niet bij ons', aldus vtsPN-woordvoerder Fred Kluit.`

Begin 2010 kampten acht politiekorpsen in Noord-Oost Nederland maandenlang met een computerstoring. De storing, die ook betrekking had op het functioneren van het BVH-systeem, werd veroorzaakt door een missende softwarepatch op de gecentraliseerde servers. Meerdere onderzoeken wezen uit dat de slechte bedrijfscultuur binnen vtsPN de duur van de storing verergerde en verlengde. Sinds september 2010 heeft de organisatie daarom een eigen chief information officer en werd er een interventieteam opgezet.

Conclusies uit het rapport

1: Kwaliteit
De kwaliteit van de softwareontwikkeling van BVH is matig. De matige kwaliteit van oudere systeemonderdelen is niet verslechterd en soms zelfs verbeterd. De kwaliteit van enkele nieuw ontwikkelde onderdelen is 'ook niet bijzonder hoog'.

2: Documentatie
De ontwerpdocumentatie is aanwezig en per onderdeel uitgewerkt, maar overzichtsdocumentatie voor het systeem ontbreekt.

3: Architect
De rol van softwarearchitect is onvoldoende ingevuld en er is onvoldoende nadruk op integratie- en installatie-activiteiten.

4: Coördinatie
Wat betreft de personele bezetting is voldoende kwaliteit en capaciteit aanwezig om hoogwaardige systeemonderdelen op te leveren. De inspanningen behoeven echter betere coördinatie om de kwaliteit van het systeem als geheel te waarborgen.

5: Ontwikkelproces
De voorwaarden om het softwareontwikkelproces juist uit te voeren, zijn aanwezig. Wel ontbreken goed versiebeheer, geautomatiseerde regressietestsuites en centrale kwaliteitsbewaking van de softwarecode.

Bron: BVH - Software Risk Assessment Rapport (Software Improvement Group, 25 juni 2008)

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

De nadruk in de berichtgeving ligt op de feitelijke constateringen over het systeem BVH in het rapport van het SIG. Enige aandacht over de politieke en politie context, die mede de randvoorwaarden bepaalden voor deze oplossing, is wel op zijn plaats. Een uitdaging voor de redactie lijkt me.

Heb in 2009 op een bureau van de politie in Utrecht aangifte gedaan van inbraak in mijn auto. In verband met het feit dat ik een leaseauto reed en zowel privé eigendom als zakelijk eigendom werd beschadigd en/of ontvreemd moest ik bij dezelfde agent 3 keer dezelfde gegevens opzeggen die vervolgens, met veel vertraging en moeite, ingevoerd werden in het BVH. Deze melding van een "simpele" auto-inbraak nam ruim 2 uur in beslag, waarbij met name de agenten die achter de knoppen zaten meermaals hun ongenoegen uitspraken over het BVH...

BVH is een draak van een systeem.
Je kun alleen maar sequentieel door de schermen lopen en als je terug wil naar een vorig scherm moeten alle stappen weer terug genomen worden. Je kunt niet bv 3 schermen in een keer terug gaan.
Het feit dat er maar één scherm tegelijk open kan staan is al niet meer van deze tijd.
Voorts is de consequente opbouw van de GUI ver te zoeken, de gebruiker kan daardoor geen basisvaardigheid opbouwen, want in een andere situatie werkt alles weer anders. Dit is wel te verklaren als je weet dat et uit 12 verschillende apps is opgebouwd.

Een prachtig schoolvoorbeeld hoe een systeem totaal verkeerd is ontworpen vanaf papier, zonder er ooit een eindgebruiker vanaf de werkvloer bij te hebben betrokken.

Bravo! Weer een paar miljoen aan belastinggeld vern***t

Helemaal eens met Jos. De overheid laat de ICT teveel aanmodderen. Ligt het dan alleen aan de ICT? Hebben ze uberhaupt architecten in loondienst bij de Politie om de zaken goed aan te sturen?

Kernprobleem ligt bij de aansturing van de ICT: met 25 autonome korpsen krijg je een bestuurlijk chaos en dat zie je terug in de systemen. Dit is alleen op te lossen met vergaande centralisatie en standaardisatie van de ICT strategie. Politiek mag dus eerst naar zichzelf kijken, die hebben deze besturing toegelaten, ICT is maar een neveneffect.

RV, “een prachtig schoolvoorbeeld hoe een systeem totaal verkeerd is ontworpen”? Nee, het is nooit één systeem geweest. Het is een aangepaste Amsterdamse XPOL met aanvullende applicaties en een matige GUI wrap er om heen. De basis is 20 jaar oud.

“Zonder er ooit een eindgebruiker vanaf de werkvloer bij te hebben betrokken”? Die eindgebruiker was er wel bij betrokken, zowel bij de bouw van de aparte systemen als bij de slechte integratie. Maar de raad van hoofdcommissarissen en de raad van korpsbeheerders heeft alle goede adviezen naast zich neergelegd. Alleen het politiek aanvaardbare advies is geaccepteerd en de meeste onvolkomenheden zijn op een to-do list gezet of weggemoffeld.

“Weer een paar miljoen aan belastinggeld vern***t”? Nou, het zijn er veel meer. Alleen al het leren omgaan met BVH heeft meer dan een miljoen extra trainingsuren gekost. En het werken met BVH kost miljoenen extra uren per jaar doordat het onhandig en soms ook heel traag reageert. Reken 30 Euro per uur en je komt op een aardig bedrag.

Eigenlijk een vraag, daar ik in het artikel alleen de ict en een rapport wordt beschreven. Vraag: Als er bij de politie een project wordt gestart om een integrale oplossing (in dit geval: BVH applicatie) wordt, wordt er dan ook een integraal programma gestart om behoeftes (management en operatie) architectuur en oplossingen in lijn te brengen, maar misschien nog belangrijker besluitvorming hierop ? En dan ben ik het eens met de ict oplossing een neveneffect is van het voorgaande proces wat ik beschrijf

Jos | 04-11-2010 22:58
Dit is al jaren gaande en het blijft (vrees ik) onder de pet. Oplossingen zijn denk ik boeiender stof anders gaat het nog meer kosten.

Het simpele feit dat het onderzoek terzijde is geschoven en de landelijk projectleider namens de hoofdcommissarissen niet zijn verantwoordelijkheid heeft genomen spreekt voor zich. Het is de cultuur die in de loop der jaren is ontstaan waarin mensen niet hun verantwoordelijkheid nemen. En cultuur ontstaat aan de top! Hoe is die top er gekomen?

Het is een diep triest verhaal en heeft de belastingbetalers en boetebetalers heel veel geld gekost.
- de werkvloer ICT is gefrustreerd, ze moeten zaken uitvoeren waarvan men weet dat het problemen gaat opleveren.

- de diender is gefrustreerd want die mag bonnen schrijven om de kosten te dekken.

- het echte werk moeten ze uitvoeren met een brak informatiesysteem.

Er zal fundamenteel iets moeten veranderen in de cultuur.
1. De aansturing vanuit de top meer professionaliteit en afrekenen op resultaat!
2. De politieke bemoeienis met de oplossingen beperken, alleen op resultaten afrekenen (kunnen ze niet eens betrouwbaar aanleveren op dit moment).
3. Draagvlak op de werkvloer creëren
Dat creëer je alleen als men geloof heeft in de professionaliteit en de visie.
4. Een klimaat creëren waarin de kennis die wel degelijk in de organisatie aanwezig is (en die is er!) aan te wenden.
5. Resultaat gericht werken waarin de ruimte wordt geboden voor dat mensen weer verantwoordelijkheid nemen!
6. Bij onvoldoende professionaliteit.. een schop onder de ...

Zorgwekkender dan dit individuele geval vind ik dat als je deze conclusies geanonimiseerd zou voorleggen bij een groot aantal ICT-ers en ze zou vragen over welk systeem/project het gaat, er waarschijnlijk tientallen verschillende projecten genoemd zouden worden...

Als een slecht bericht of kritiek niet geaccepteerd wordt omdat het (politiek) niet goed uitkomt dat loop je vanzelf tegen de muur.

Veel van dit soort ICT projecten worden in zijn geheel over gelaten aan externe partijen. Op zich is dat niet fout, maar geef zo een partij wel een duidelijke opdracht.

Na de introductie van vtsPN, de ict-dienst van de politie, zijn de kosten van ICT voor de regio's verdrievoudigd t.o.v. de oude situatie, is beheer en ondersteuning een ramp gebleken en is de diender ( en dus in het vervolg daarop: de burger!) in de kou gezet met een door de korpschefs politiek gekozen systeem als BVH wat niet werkbaar bleek...
vtsPN aan de kant, zet er een bedrijf op dat het werkelijk kan beheren en ontwikkelen!!! zo wereldvreemd is politie niet tov andere sectoren als bedrijfsleven of banken..

@Jos: "vtsPN aan de kant, zet er een bedrijf op dat het werkelijk kan beheren en ontwikkelen."

Het rapport is opgesteld in opdracht van de vtsPN. Er zijn, ook vanaf de zijde van de vtsPN, meermalen gewaarschuwd over de ontwikkelingen binnen BVN. Echter: het politieke doel was om op 1 januari 2009 te kunnen zeggen: "De Nederlandse Politie heeft één informatiesysteem". Dat is, ook onder druk van de Raad van HC's, gehaald, maar vraag niet naar de kwaliteit.

Elke andere partij, commercieel of overheid, had dit overkomen.

"Alleen al het leren omgaan met BVH heeft meer dan een miljoen extra trainingsuren gekost."

Hoeveel mensen zijn er die met BVH om moeten gaan? 20.000 mensen? En dan hebben we het over EXTRA uren?!

Gaat er dan niet een belletje rinkelen? Heeft men daar een business case gemaakt?

BVH is geen "centraal informatiesysteem" zoals het artikel zegt. Het is nl 25 x verschillend per korps geïmplementeerd. In het regeerakkoord van de vorige regering had gestaan dat alle korpsen met het zelfde informatiesysteem moesten gaan werken. En dat doen ze, zij het alleen in naam. Dit wordt dus nog een hele uitdaging als we straks nationale politie krijgen en het dan 25x (tegen die tijd 10x)echt het zelfde moet gaan werken.
In Amsterdam gebruikten ze Xpol, de basis van BVH, al langer, maar vanwege de vele tekortkomingen hadden ze er tientallen "satellietapplicaties" omheen gebouwd. Bij de landelijke uitrol zijn er maar 5 satellieten geïnstalleerd. Niet zo vreemd dus dat veel regio's het een incompleet systeem vinden.
Gelukkig wordt er op korte termijn een nieuw informatiesysteem geïmplementeerd (SUM-IT) voor de strafrechtelijke zaken. BVH hoeft dan alleen nog maar beperkt te worden gebruikt voor zaken als aanrijdingen en overlast.
BVH is een stelsel kaartenbakken, en van de agent wordt gevraagd om bij een incident of actie zelf de juiste kaartjes te selecteren en in te vullen en zelf de relaties tussen al die kaartjes te leggen. Als hij het handig aanpakt hoeft alles dus maar één keer te worden ingevuld, maar ja, je moet er dan wel handig in zijn. En aangezien een agent voor de politeacademie heeft gekozen i.p.v. voor Schoevers ....
Je zou verwachten dat de vtsPN nu snel een aantal procesgerichte applicaties binnen BVH zou bouwen om bepaalde incidenten makkelijk in te kunnen voeren. Dit soort applicaties bestaan nu voor aangiften, artikel 8 (aanhouding dronken automobilist) en winkeldiefstal. Helaas wordt dit niet ter hand genomen maar heeft vtsPN bedacht een geheel nieuwe applicatie te moeten gaan schrijven. De eerste jaren dus geen verbetering !

" .. Gelukkig wordt er op korte termijn een nieuw informatiesysteem geïmplementeerd (SUM-IT) voor de strafrechtelijke zaken..."

Voor de beheerder en de eindgebruiker is de applicatie SUMM-IT Opsporing ook niet heilig, ...de tijd zal het leren.

Het management van de vtsPN is één van de belangrijkste kernwaarden al vanaf het begin vergeten: Integriteit!

Ik ben zelf een dagelijks gebruiker van dit gedrocht van een systeem, en kan wel janken van herkenning. Bij de invoering van het systeem in ons korps hoopte ik nog dat de vele klachten kwamen doordat veranderingen in een organisatie altijd wel voor kritieken zorgen. Maar ik durf gerust te stellen dat BVH er voor zorgt dat ik dubbel zoveel tijd nodig heb om alle informatie te verwerken.
Van veel collega's weet ik dat ze informatie maar niet eens meer invoeren, om hun bloeddruk op pijl te houden. Ik heb begrepen dat ik zo'n 40.000 collega's heb.
Hoezo meer blauw op straat?????????????

Oh? dat was nou nog niemand bij de politie opgevallen......

Regio Haaglanden had een goed systeem. Genesys, wat op Windows draait. Nu zijn ze met BVH, een MSDos programma, 25 jaar in de tijd terug gezet.
Had je met een artikel 8 in Genesys 1 uur werk, nu met BVH ben je 2 uur bezig. En dan alleen als de verdachte gelijk goed wordt ingevoerd. Maak je daar een fout ben je kun je opnieuw beginnen met invoeren.
BVH geeft zoveel extra werk dat de meeste agenten de niet zo belangrijk lijkende zaken maar niet meer invoeren.

@Jan G, 08-11-2010 07:28
Oh? dat was nou nog niemand bij de politie opgevallen......@
Ja wel, al voor de invoering. Maar naar de mensen die er mee moeten werken luisteren ze nu eenmaal niet.
Onze toenmalige minister Guusje Nadorst had blijkbaar zo'n hekel aan de politie dat ze BVH er door gedrukt heeft.

...BVH is geen MSDos silly :P Mengelmoesje van *NIX's en VMS met een windows GUI (grofgezegd).

Wat ik graag zou willen weten, is WIE dit gedrocht heeft aangesmeerd bij de politie. Name and shame dit soort prutsbedrijven nou eens, recent bleek dat deze problemen ons gezamelijk meer dan een miljard aan belastinggeld kosten!

@Pieter, het "gedrocht" is door de politiek en politie organisaties zelf veroorzaakt. Doordat de politiek in de jaren '90 26 korpsen vanaf het begin de vrijheid heeft gegeven eigen ICT oplossingen te mogen bedenken zijn de korpsen dus ook verschillende oplossingen of zelf (gezamenlijk) gaan ontwikkelen of op hebben deze op de markt gekocht.

Vervolgens bleek dat de gemiddelde crimineel zich helemaal niet zo aan een korpsgrens stoort. Helaas was het niet vanzelfsprekend dat bekende informatie dan ook 'automatisch' tussen korpsen gedeeld of beschikbaar werd.

Dat leidde tot enorme paniek op de voorpagina van de nationale pers, kamervragen en een minister die geruststellend antwoordde dat het wel voor 1 januari 2009 opgelost zou zijn, zonder echt te weten wat er moet om 26 verschillende systemen te vervangen door iets wat korpsen eigenlijk niet wilden.

Wie heeft nu dit gedrocht gecreëerd?

Een drama is BVH. Een absoluut administratief monster, dat zelfs jonge agenten (die toch zo ongeveer met een computermuis en joystick zijn geboren en opgegroeid), regelmatig doet vloeken van frustratie en onbegrip. Voor het maken van een eenvoudig proces-verbaal (in het oude bedrijfsprocessensysteem een kwestie van een tiental minuten) zijn in BVH al gauw tachtig, negentig handelingen met de muis en het toetsenbord nodig. De meest belachelijke statistieken over een eventueel betrokken verdachte moeten worden ingevuld. Het simpele vastleggen van een stuk of vijf betrokken jeugdige personen die bij een hangplek worden aangetroffen duurt al gauw een half uur. In no-time zorgde BVH ervoor dat het aantal mutaties, zorgmeldingen en aandachtvestigingen zo ongeveer halveerde.
Wie stopt de formulierisering bij de politie?

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2010-11-04T18:26:00.000Z Diederik Toet


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.