Internet gebruiken als back-upbestemming

Zes online data-opslagdiensten onder de loep

Back-uppen naar het internet toe lijkt een goed idee, zeker voor kleinere verzamelingen van essentiële bestanden. Dan mag de boel platbranden en is je data nog steeds veilig. Datatestlab zette zes online back-updiensten op de testbank.

In moderne computers zitten enorme harde schijven, goed voor honderden gigabytes. Harde schijven gaan vroeg of laat stuk. Er kan ook wat met de computer gebeuren waardoor de harde schijf binnenin gebraden wordt. Dan ben je alles kwijt. Daarom moet je back-ups maken. Eigenlijk is dat vanzelfsprekend, maar dat is het in de praktijk vaak niet, zeker bij kleinere bedrijven, thuiswerkers en zelfstandigen. Of men pakt het onverstandig aan. Zoals een usb-schijf aansluiten en aangesloten laten. Als je pc kapot gaat door een spanningspiek, zal hij de interne harde schijf en de aangesloten usb-schijf met zich meeslepen. Zo'n back-up is dus zinloos.

De meest cruciale data hoeft niet eens zo omvangrijk te zijn. Wat is echt onvervangbaar? Je zou die essentiële data kunnen veiligstellen door die te back-uppen op een internetserver. Dan hebt je een back-up buiten de eigen locatie. Die blijft veilig, ook al brandt de werkplek volledig af. Apparatuur kan vervangen worden, data vaak niet.

De meeste internetproviders en ook de meeste beheerders van domeinnamen en websites bieden tegenwoordig back-updiensten aan. Datatestlab heeft voor deze test zes populaire online back-updiensten geselecteerdt. Deze selectie is echter een momentopname en mag dus niet als compleet worden gezien. Daarnaast zijn er nogal wat aanbieders die gebruikmaken van dezelfde basistechniek voor het online back-uppen. De prestatiemetingen zijn daarom ook van toepassing op andere aanbieders die dezelfde basissoftware gebruiken.

Beperkte bandbreedte

Bij de meeste internetabonnementen is de uploadsnelheid erg beperkt. Dat beperkt dus de hoeveelheid data die je kunt back-uppen naar het internet. Reken erop dat zo'n back-up liefst niet langer dan vier tot acht uur mag duren. Voor de meeste internetaansluitingen wil dat zeggen dat het om een dataomvang gaat van enkele honderden megabyte tot hooguit enkele gigabyte. Een volledige harde schijf klonen gaat echter te ver. Zo'n back-updienst gebruik je dus niet voor een volledige back-up van de hele drive C:, maar alleen van de meest kritische data. Veel back-updiensten bieden wel mogelijkheden om toch te beginnen met een volledige systeemback-up, door bijvoorbeeld iemand langs te sturen om de allereerste back-up te maken. Of door een harde schijf met zo'n eerste back-up naar de dienstenleverancier te laten opsturen. Dan hoeft het niet over het internet en kan het wel. Een back-updienst die een voorziening heeft voor zo'n eerste volledige back-up en ook voor een volledig noodherstel, krijgt van ons pluspunten.

Deltablokken

Internetback-upsoftware lijkt functioneel heel erg op gewone back-upsoftware. Er zijn wel enkele voorzieningen om de hoeveelheid data die over het internet verstuurd moet worden, zoveel mogelijk te beperken. Zo zal de software alleen verschillen met de originele back-up versturen. Voor grote bestanden gebruikt de software zogenaamde deltablokback-ups om alleen die stukken te versturen die gewijzigd zijn in plaats van het hele bestand. Dat is erg handig voor het back-uppen van mailstores en databases. Met dit soort voorzieningen kun je een internetback-up wel degelijk overwegen als een alternatief voor de gewone back-up.

Encryptie

Omdat jouw data op de systemen van iemand anders staat, spreekt het vanzelf dat die beveiligd wordt. De meeste internetback-updiensten voorzien encryptie met AES-128 of zelfs AES-256, ofwel de standaardversleuteling van de Amerikaanse en de Europese overheden. Alleen jij kunt dan bij je gegevens komen, zolang je maar over je encryptiesleutel beschikt.

Testprocedure

In deze test bekijken we niet alleen de voorwaarden van het abonnement (dat drukken we uit in een functionaliteitsscore), maar we voeren ook een prestatietest uit. Alle testcijfers vind je samen met de productinformatie in de tabel die bij deze test hoort. Voor de prestatietest gebruiken we speciale testdata. Die bestaat uit een directoryboom van 940 bestanden in verschillende directory's die samen zo'n 536 MB in beslag nemen. Die bestanden kozen we uit voor hun omvang en comprimeerbaarheid, om zoveel mogelijk overeen te komen met wat er gemiddeld op een bedrijfsserver aan data staat. Er zitten ook een paar erg grote bestanden in om mailstores of databases te simuleren.

Deze directoryboom back-uppen we naar het internet en we meten hoe lang dat duurt. Naderhand doen we ook een restore van deze directoryboom en meten weer hoe lang dat duurt. Ten slotte herstellen we ook een enkel bestand. Dat levert een snelle-bestandszoektijd op.

Een halve gig lijkt niet zoveel, maar bij de meeste internetabonnementen kost het meer dan een uur om dat te back-uppen. Het is dus best wel veel voor een online back-up. Wij deden de test met een ADSL2+-internetverbinding die ons een upstreamsnelheid van 3 Mbit/s en een downstreamsnelheid van 20 Mbit/s belooft. Met de afstand die wij van de centrale zitten, zal daar ongeveer de helft van overblijven. Omdat de meeste mensen hun internetback-up 's avonds uitvoeren, hebben wij dat voor deze test ook gedaan. Het herstel deden we tijdens kantooruren.

Argeweb

Het Nederlandse bedrijf Backupagent ontwikkelt zijn eigen back-upsoftware en verkoopt die door aan andere bedrijven, zoals het hier onderzochte Argeweb. Er zijn dus nog andere online-back-upaanbieders die met Backupagent werken. Met slechts een halve euro per GB per maand hoort Argeweb bij de goedkopere aanbieders. Een noodherstel bij de abonnee ter plaatse laten uitvoeren is daarentegen heel erg duur: 499 euro.

Backupagent biedt twee manieren om toegang te krijgen tot het systeem. De eerste is de Backupagent clientsoftware downloaden en installeren. De tweede gaat via het web met Backagent Webaccess. Zo kun je vanaf elke pc ter wereld bij je back-up. Er is geen beperking op het aantal pc's. De enige beperking is de opslagruimte die wordt gebruikt.

De Backupagent-client heeft een gebruiksvriendelijke en fraai uitziende interface. De belangrijkste opdrachten zoals back-up en herstel zijn duidelijk herkenbaar. Erop klikken start een wizard. De hoofdinterface heeft een boomstructuur waar je maar in hoeft te klikken om meer details te zien of om onderdelen te laten back-uppen. De herstelwizard is eigenlijk geen echte wizard, maar toont een directory- en bestandennavigatie in een uitklapbare boomstructuur. Je kunt meerdere back-upschema's definiëren. Daarna loopt alles in de achtergrond.

Onze test laat een back-up- en restoresnelheid van gemiddeld zo'n 8,6 MB/min zien. Dat is niet denderend. De QFA (Quick File Access, inlezen van een enkel bestand) ging met een seconde wel bijzonder kwiek.

Backup-Connect

Backup-Connect heeft zoals de meeste andere aanbieders geen eigen datacenter. Het bedrijf huurt opslagruimte in een datacenter van KPN in Amsterdam. Daarin heeft Backup-Connect haar eigen servers en apparatuur staan, naar eigen zeggen allemaal A-merken. Alle apparatuur en data is volledig redundant en verdeeld over verschillende verdiepingen. Het datacenter van KPN gebruikt honderd procent duurzame energie. Die komt uit twee gescheiden bronnen en is dus redundant voorzien. Verder is er een dubbele noodstroomgenerator op diesel.

De software is het populaire Ahsay, afkomstig van het in Hong Kong gevestigde bedrijf Lebshama. De clientsoftware heet 'Online Backup Manager' of kortweg OBM. Die is gratis, maar de serversoftware is dat niet. Als gebruiker kun je die OBM echter gratis downloaden en gebruiken. Ahsay waarschuwt er wel voor dat je dan moet opletten welke versie je gebruikt. Niet alle versies van clients en servers zijn interoperabel. Zomaar de laatste versie van de client downloaden kun je dus maar beter niet doen.

De Ahsay Online Backup Server die de back-updienstuitbater draait, heeft een webinterface waarmee gebruikers een beperkt beheer kunnen doen, zonder dat de clientsoftware Online Backup Manager geïnstalleerd moet zijn. Met behulp van die webbeheerconsole kun je je back-upruimte op de internetback-upservers beheren, maar ook het eigen profiel. Back-uppen en gegevens terugzetten kan ook. Er is geen beperking op het aantal pc's of gebruikers dat gebruik maakt van de back-updienst. De beheerconsole heeft een optie 'Software installeren' en daarmee installeer je software onder het gewenste platform.

Deze back-upclient geeft heel wat meer mogelijkheden dan de back-upoptie van de webbeheerconsole. Zo kun je voor en na iedere back-up bepaalde opdrachtregels laten uitvoeren. Ook kun je kunt meerdere back-upschema's en bestandsfilters opgeven, meerdere encryptiemethodes inclusief AES kiezen en naar wens een back-up naar een lokale harde schijf (dat kan dus ook een extern usb-medium zijn) of naar de back-updienst laten uitvoeren.
De clientsoftware heeft een eenvoudige op Outlook geïnspireerde interface. Er zijn grote gekleurde drukknoppen voor de belangrijkste functies, waaronder natuurlijk back-up en herstel. Er zijn verschillende wizards (onder andere voor back-uppen en herstellen) die je via het hoofdscherm kunt kiezen. Het geheel is erg gebruiksvriendelijk en de mogelijkheden zijn zeker zo goed als die van gewone back-upsoftware. Deze Chinese software is naar onze mening een van de beste voor zowel de providers als de gebruikers.

Backup Connect heeft een gratis proefabonnement voor 30 dagen beschikbaar waarmee je de dienst kunt uitproberen. Met een beperkte opslagruimte, natuurlijk. Als je een abonnement neemt, krijg je een inlog. Daarmee kun je op de website de Ahsay beheerconsole openen. Die stelt je in staat overal ter wereld aan je data te kunnen. Je kunt echter ook de back-upclientsoftware downloaden en op de eigen pc installeren. Backup-Connect is met twee euro per GB per maand een van de duurste aanbieders in deze test. Voor een noodherstel sturen ze een harde schijf op, maar daar vragen ze wel 195 euro voor. Dat vinden we redelijk. Voor servers is er een startbedrag van vijftig euro verschuldigd. Een eerste back-up komt Backup-Connect gratis bij je uitvoeren, als dat om meer dan 100 GB gaat. Zoniet, verwacht het bedrijf dat u dat via het internet doet. Qua functionaliteit hebben we weinig of niets te klagen: Ahsay biedt duidelijk een van de meest uitgebreide back-updiensten in deze test.

Bij de back-up- en restore test kwamen we op een werksnelheid van gemiddeld 11,5 MB/min. Deze hoort samen met de QFA van een seconde tot de twee snelste.

Crashplan

Crashplan is de Nederlandse vertegenwoordiger van de gelijknamige Amerikaanse internetback-upsoftware, voluit in feite Crashplan Pro. De aanbieder vraagt slechts zeven eurocent per maand per GB, wat extreem goedkoop is. Er is in tegenstelling tot alle ander aanbieders in deze test geen degressieve prijsbepaling. Een volledige eerste back-up of volledig noodherstel is mogelijk, maar kost 175 euro. Deze software ondersteunt als enige geen AES-encryptie. Je moet het doen met Blowfish-448. Er is een webinterface om bestanden naar een pc zonder back-upsoftware te herstellen, maar dat is beperkt tot 500 MB.

De software is bijzonder gebruiksvriendelijk met de meest eenvoudige en duidelijke gebruikersinterface van allemaal. Vrijwel alles start een wizard.

Een beetje jammer dat de test weliswaar goede prestaties laat zien, maar een middelmatige functionaliteit en een middelmatige commerciële score.

IASO

Backup Manager is de naam die het Nederlandse bedrijf Iaso koos voor hun internetback-upsoftware. Iaso heeft meerdere producten en diensten. Backup Bank Pro is de volledige naam van de internetback-upoplossing. Iaso bewaart alle geback-upte data in een beveiligd datacenter met garanties voor een maximale beschikbaarheid en veiligheid. Iaso heeft een eigen datareductiesysteem ontworpen. Dat laat hen toe een volledig schijfgebaseerd retentiesysteem te gebruiken. Overigens houdt Iaso vrijwel onbeperkt generaties van al je data bij, zodat je altijd terugkunt naar een vorige versie mocht er iets onverhoeds gebeurd zijn met de data. Het deltabloksysteem van Iaso dient niet alleen voor het back-upproces, maar is ook de basis voor de eigenlijke bestandopslag.

Het hele encryptie- en compressieproces gebeurt met deze blokken, net als het bijhouden van meerdere generaties. Op deze manier garandeert Iaso ook dat voor het back-uppen van nieuwe deltablokken effectief vergeleken wordt met het meest recente deltablok en niet met die van een eerder gemaakte volledige back-up. Dat maakt de differentiële back-ups heel wat efficiënter dan bij de concurrentie, aldus Iaso. Ook bij restores controleert de software voor alle te herstellen datablokken eerst of die al lokaal aanwezig zijn. Zo ja, dan verstuurt het ze niet over het internet als dat niet nodig is. Het is duidelijk dat het systeem van Iaso sterk besparend werkt qua datatransmissie en qua benodigde opslagruimte op hun servers. Dat scheelt ook de klant in zijn portemonnee. Je betaalt tenslotte voor wat je in beslag neemt. Unieke datablokken slaat Iaso altijd maar één keer op, ongeacht in hoeveel bestanden ze voorkomen.

Bij onze back-uptest kon Iaso jammer genoeg niet profiteren van bestanden die meermaals voorkomen, omdat ze die dan slechts één keer opgeslagen zouden hebben. Vandaar dat de back-upsnelheid vergelijkbaar blijft met die van de concurrentie. Bij de hersteltest was dat echter heel anders. Onze hele testboom van 536 MB werd in nauwelijks 3 minuten 42 seconden gerestored! Dat is het snelst van allemaal. Deze hoge snelheid was mogelijk omdat alle bestanden nog in een andere directory op onze testpc aanwezig waren. De software van Iaso haalt immers geen datablokken van het internet als die al lokaal aanwezig zijn.

Dus hebben we het ook eens geprobeerd nadat we alle bestanden effectief gewist hadden. Dan duurt de totaalrestore iets meer dan tien minuten. We hebben de snelste tijd in de snelheidsscoreberekening gebruikt, vermits Iaso tijd bespaart voor elk bestand dat nog hetzelfde en op je schijf aanwezig is. De QFA wordt binnen de seconde uitgevoerd, maar als we meten vanaf het geven van de opdracht totdat het bestand hersteld is, komen we aan twee seconden. Dat is dus het resultaat dat zowat iedereen wist te halen. Iaso haalt wel de laagste commerciële score van allemaal. Dat betekent dat ze naar onze mening te duur zijn in vergelijking met de geboden functionaliteit.

KPN

 Het meest opvallende van het aanbod van KPN is, dat je onbeperkte opslagruimte krijgt voor net geen vijf euro per maand. KPN werkt met de Iaso Backup Manager, die we hiervoor besproken hebben.

Bij onze back-uptest kon KPN Backup Manager jammer genoeg niet profiteren van bestanden die meermaals voorkomen, omdat ze die dan slechts één keer opgeslagen zouden hebben. Vandaar dat de back-upsnelheid vergelijkbaar blijft met die van de concurrentie. De hele back-up duurde 1 uur, 21 minuten en 33 seconden. Bij de hersteltest bleek KPN Backup Manager iets langzamer dan bij de test van Iaso zelf. Onze hele testboom van 536 MiB werd hersteld in 4 minuten 51 seconden. De QFA (Quick File Access) test duurde 3 seconden, wat iets meer is dan bij de concurrentie.

KPN haalt de beste commerciële score van allemaal, maar scoort inzake functionaliteit scoort deze online back-upoplossing eerder middelmatig. De prestaties zijn wel uitstekend.

Perfectbackup

Net als Backup Connect maakt ook Perfectbackup gebruik van het eerder besproken Ahsay. De geboden mogelijkheden en opties zijn uiteraard vergelijkbaar met die van de andere Ahsay-gebaseerde dienstverleners. Een eerste back-up of volledig noodherstel op locatie kost bij Perfectbackup 199 euro. Perfectbackup gebruikt twee gescheiden groene datacenters en is naar eigen zeggen gevestigd op het meest milieubewuste industrieterrein van Nederland. De aanbieder claimt dan ook de groenste internetback-upprovider van Nederland te zijn.

Qua prestaties konden we zeker niet klagen, want Perfectbackup liet ons de hoogste scores van allemaal zien: een gemiddelde back-up- en restoresnelheid van 12,3 MB/min en een QFA van een seconde. Niemand doet het beter! Qua prijs zit Perfectbackup met 14 euro per GB per maand bij de duurste aanbiedingen.  Niettemin krijg je voor dat bedrag erg veel functionaliteit.

Conclusie

Qua prestaties blijkt de software van Ahsay bijna niet te verslaan. Behalve dan bij restores, want daar is de Iaso Backup Manager de ongeslagen koning. Alles in aanmerking genomen, zijn we het meest onder de indruk van Perfectbackup. De tweede plaats is voor Backup Connect (allebei werkend met Ahsay) en de derde plaats voor KPN. We zijn het minst onder de indruk van de BackupAgent software en het bijbehorend aanbod van Argeweb en dat van Crashplan.

Internet back-updiensten

Product: MerkArgeWebBackup-ConnectCrashPlanIasoKPNPerfectBackup
Product: Model of TypeBackupAgentOnline BackupCrashPlanPROIASO Backup ManagerBack-up Online voor PC en ServersPerfectBackup Manager
Versie3.13.1.15.5.3.02009-06-1154.8 SP2 build 90355.5.3.0
Commerciële informatie  prijs afh. van gekozen datacenter   
Maandelijkse adviesprijs, euro ex. BTW5103,7154,957
HoofdverdelerArgewebBackup-Connect NederlandCrashPlan.nlPortland EuropeKPNPerfectBackup B.V.
Telefoonnummer van verdeler+31 10 590 40 15+31 36 711 28 30+31 15 71 12 149 +31 79 363 00 630800-0408+31 251 312 070
Website van verdelerwww.argeweb.nlwww.backup-connect.nlwww.crashplan.nl'www.portland.nlwww.kpn.comwww.perfectbackup.nl
Algemene commerciële informatie  prijs afh. van gekozen datacenter   
Duur standaardcontract (maanden)12121121212
Opslagruimte inbegrepen in dit bedrag (GB)10550101000,5
Slaat dit op de werkelijk GEBRUIKTE opslagruimte op de systemen van de dienstenleverancier?JaNeeJaNeeNeeJa
Degressieve prijsbepaling?JaJaNee voor GB, Ja voor meerdere bestemmingenJaNeeJa
Eenmalige kost voor installatie of activatie (euro ex. BTW)01044,63000
Optionele kost voor opslag op cd/dvd-schrijfmedia (euro ex. BTW)000000
Optionele licentie voor back-up van open bestanden (euro ex. BTW)000000
Optionele kost voor eerste volledige backup on-site, bvb. door klantenbezoek of door hem een harde schijf of dvd-media te laten opsturen? (euro ex. BTW)2490175op aanvraag0199
Optionele kost voor on-site volledig herstel (compleet noodherstel, bvb. door een harde schijf of dvd-media op te sturen of door klantenbezoek)? (euro ex. BTW)499195175op aanvraag0199
Algemene informatie ^50€ eenmalige installatiekost voor servers; 195€ herstelkost is voor 250 GB hd  ^opslagruimte is in feite onbeperkt voor een flat fee^Gratis voor  50 GB accounts of groter of met Gold SLA
Geschreven/Contractuele garantie van dataintegriteit en -herstelbaarheid?JaJaNeeJaJaJa
Productwebsitewww.argeweb.nl/onlinebackupwww.backup-connect.nlwww.crashplan.com/businesswww.iasobackup.comwww.kpn.com/ICTwww.perfectbackup.nl/products
Taal gebruikersinterfaceNL, FR, DE, EN, andereNL, DE, EN, anderenl, en, fr, de, andereNL, FR, DE, EN, andereNL, FR, DE, EN, andereNL, FR, DE, EN, andere
Technische informatie      
Platformvereisten      
Vereist hardwareplatform1 GHz, 256 MiB, 25 MB disk space110MB vrije schijfruimte, 256MiB RAMMac: G4,G5 or Intel CPU // All platforms: 1GiB memory, 1GHz+ CPU, 250MB disk space, 800x600 displayElke PC die één van de ondersteunde OS'en draait20 MB schijfruimte, 256+ MiB RAM, cpu Intel Pentium II+Recommended 256 MiB RAM, 110 MB disk space
Vereist besturingssysteemWindows, Mac, Linuxalles wat Java kan draaienMac, Windows, Linux, SolarisWindows, Linux, Unix, Solaris, OpenSolaris, FreeBSDWindows, Linux, Macalles wat Java kan draaien
Vereiste runtime, indien nodig.Net 2.0, Java 5Java (inbegrepen in Online Backup Manager)VSS on Windows required for open files; NTFS (Win), Spotlight (Mac), iNotify (Linux) for realtime backupNeeMicrosoft .NET Framework 2.0 indien WindowsJava2 Runtime Environment 1.4.0 or above
Lijst beschikbare back-upagenten voor diverse platformsWindows 2000/XP/Vista/2008, Mac OSx, Linux Java compatiblesWindows 95/ 98/ ME/ NT/ 2000(SP2)/ XP(SP2)/ 2003/ Vista • Mac OS X 10.2 of hoger • Linux kernel 2.2 of hoger • Netware 5.1 of hoger • Solaris 2.x of hoger • UNIX • FreeBSD • AIX • HP-UX • Alle andere besturingssystemen die Java2 Runtime 1.3.1 of hoger ondnoneWindows, Linux, Unix, Mac OSX, Solaris, OpenSolaris, FreeBSD§Windows XP/Vista of 2000 Prof. / 2000/2003 Server/SBS, Linux:(Debian/Fedora/SuSE/Ubuntu), Unix (FreeBSD 5.x/6.x), Apple Mac OS X 10.4/10.5 (Intel)  All java supported plattforms, and all common databases with plugin for hot backup or with the use of pre and post commands; Exchange (brick level), MsSQL, MySQL, Lotus Domino/Notes, Oracle, also plugin for StorageCraft Shadowprotect
Kenmerken back-updienst      
Incrementele back-up (= alleen veranderde bestanden)?JaJaJaJaJaJa
Differentiële back-up (= deltablokken)?JaJaJaJaJaJa
Hoeveel MiB stuurt het systeem echt door na compressie van 1024 MiB aan oorspronkelijke data?409512512102,4102,4200
Data-encryptiemethodeAES-256AESBlowfish-448AES-128AES-128AES-256
Houdt hoeveel generaties data bij?OOOOOOOO28OO
Aanvaard en onderscheid hoeveel pc's per gebruiker? (OO=onbeperkt)OOOOOO11OO
Gebruik van agenten voor geautomatiseerde back-up van andere pc's en/of servers in het netwerk van de klant?JaJaNeeJaJaJa
Webinterface voor back-up vanaf eender welke pc?JaJaNeeNeeJaJa
Webinterface om bestanden te herstellen naar eender welke pc?JaJaJa (500MB limit)NeeJaJa
Typische uploadbandbreedte nodig voor back-up? (Mbit/s)0,5120,512---0,2560,1280,128
Eerste keer volledige back-up op locatie?JaJaJaJa, op aanvraagNeeJa
Volledig noodherstel op locatie?NeeJa: verzendt harde schijfNeeNeeNeeJa, met Storagecraft Shadow Protect en Windows System Backup
Protocol back-updienstHTTPSHTTP(S)Bedrijfseigen poort 4282Bedrijfseigen poort 5315Bedrijfseigen poort 5315HTTP(S)

Prestaties en eindscores

MerkArgeWebBackup-ConnectCrashPlanIasoKPNPerfectBackup
Model of TypeBackupAgentOnline BackupCrashPlanPROIASO Backup ManagerBack-up Online voor PC en ServersPerfectBackup Manager
BEOORDELING (max. 100)WEGING      
Functionaliteit70%668750725498
Snelheidsmeting15%668886706295
Zoek- en toegangssnelheid15%959548954895
Prestatiescore60%708855755497
Commerciële Score40%555569509850
Prijs/Prestatiescore 647561657278
EINDOORDEEL.....BEST
*Foutmarge2 punten
VOLGORDE526431

Functionaliteit

MerkArgeWebBackup-ConnectCrashPlanIasoKPNPerfectBackup
ProductBackupAgentOnline BackupCrashPlanPROIASO Backup ManagerBack-up Online voor PC en ServersPerfectBackup Manager
Commerciële KenmerkenPuntenOmschrijving      
Berekening: Adviesprijs/maand/GB---gemid. B/NL euro ex. VAT/m/GB0,520,070,50,0714
Prijsscore---max. 1001238612860
Slaat dit op de werkelijk GEBRUIKTE opslagruimte op de systemen van de dienstenleverancier?10=Ja100100010
Degressieve prijsbepaling?15=Ja1515015015
Eenmalige kost voor installatie of activatie (euro ex. BTW)10per 20/x20184202020
Optionele kost voor opslag op cd/dvd-schrijfmedia (euro ex. BTW)10per 20/x202020202020
Optionele licentie voor back-up van open bestanden (euro ex. BTW)10per 20/x202020202020
Optionele kost voor eerste volledige backup on-site, bvb. door klantenbezoek of door hem een harde schijf of dvd-media te laten opsturen? (euro ex. BTW)10per 20/x12010201
Optionele kost voor on-site volledig herstel (compleet noodherstel, bvb. door een harde schijf of dvd-media op te sturen of door klantenbezoek)? (euro ex. BTW)10per 20/x0110201
Algemene informatie        
Geschreven/Contractuele garantie van dataintegriteit en -herstelbaarheid?15=Ja15150151515
Productwebsite        
Taal gebruikersinterface        
Scoreberekening        
Totaal aantal punten205max.113112142102201102
Commerciële Score100max.555569509850
Technische informatiePuntenOmschrijving      
Platformvereisten        
Vereist hardwareplatform        
Vereist besturingssysteem        
Vereiste runtime, indien nodig        
Lijst beschikbare back-upagenten voor diverse platforms1per 1310747
Kenmerken back-updienst        
Incrementele back-up (= alleen veranderde bestanden)?10=Ja101010101010
Differentiële back-up (= deltablokken)?10=Ja101010101010
Hoeveel MiB stuurt het systeem echt door na compressie van 1024 MiB aan oorspronkelijke data?5per ratio131010505026
Data-encryptiemethode10=AES10100101010
Houdt hoeveel generaties data bij?1per 10; 10p = max/OO10101010310
Aanvaard en onderscheid hoeveel pc's per gebruiker? (OO=onbeperkt)1per 1; 10p = max/OO1010100010
Gebruik van agenten voor geautomatiseerde back-up van andere pc's en/of servers in het netwerk van de klant?10=Ja10100101010
Webinterface voor back-up vanaf eender welke pc?10=Ja1010001010
Webinterface om bestanden te herstellen naar eender welke pc?10=Ja10101001010
Typische uploadbandbreedte nodig voor back-up? (Mbit/s)10per 10/x000122
Eerste keer volledige back-up op locatie?50=Ja; O=/250505050050
Volledig noodherstel op locatie?50=Ja; O=/205000050
Protocol back-updienst        
Scoreberekening        
Totaal aantal punten220max.146191110158119215
Functionaliteitsscore100max.668750725498

Werk- en zoeksnelheid

MerkArgeWebBackup-ConnectCrashPlanIasoKPNPerfectBackup
ModelBackupAgentOnline BackupCrashPlanPROIASO Backup ManagerBack-up Online voor PC en ServersPerfectBackup Manager
Prestatietesteenheid    test jan 2009 
Tijdmeting back-up testdatas485647185340688878404704
Tijdmeting restore (herstel) testdatas2677898420222209522
QFA: totale tijd om één bestand terug te halens112121
Scoreberekening       
GEMID. WERKSNELHEIDMiB/min8,611,511,29,18,012,3
Snelheidsscore100668886706295
Zoekscore100959548954895
* Snelheidsscore vergelijkt gemid. werksnelheid in MiB/min met "ideaal"; Zoekscore vergelijkt QFA in s met "ideaal"
Testback-upboomomvang (MiB)537
"Ideale" relatieve testwerksnelheid (MiB/min)13
"Ideale" relatieve test-QFA (s)0,95

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

"Qua prijs zit Perfectbackup met 14 euro per GB per maand bij de duurste aanbiedingen." Lijkt mij niet helemaal te kloppen... Kijk maar eens op de website van PerfectBackup http://www.perfectbackup.nl/products


Er zijn nog wel enkele foutjes, zoals "KPN online backup voor PC's en server". Het is of voor PC's of voor servers. Aan beide diensten hangt een verschillend prijskaartje. Als je uitgaat van de genoemde 4,95 per maand voor "ongelimiteerde opslagruimte" betreft dat het "KPN backup online voor PC's". Daarnast is het vreemd dat als KPN geen onsite diensten aanbiedt daar in de functionaliteitstabel toch 20 punten voor toegekend krijgt.

We hebben gewerkt met vragenlijsten die we iedere aanbieder hebben laten invullen. Voor de abonnementsprijs werken we met de opgegeven prijs voor het basisabonnement. Bij PerfectBackup is dat 7 euro per maand voor 500 MB. Om alle abonnementen qua prijs met elkaar te kunnen vergelijken, rekenen we alles om naar een prijs per GB en per maaand. En zo komt PerfectBackup aan een dure 14 euro/GB/maand. Zowat alle aanbieders hebben degressieve prijsbepalingen, wat betekent dat je minder betaalt naarmate je meer opslagruimte in beslag neemt.

De functionaliteitsscore wordt berekend op basis van de softwarekenmerken en de door de aanbieder gekozen dienstparametrisaties. Vooral door dit laatste kunnen er verschillen optreden in de functionaltieitsscore(s), ook al is de software bij twee aanbieders identiek.

De commerci?le score is niet gewoon de prijs. Die bestaat *onder meer* uit de prijs, maar ook uit een scoreberekening van de abonnementsvoorwaarden en de al dan niet optionele voorzieningen die daarbij horen.
Op die manier is het wel degelijk mogelijk dat een aanbieder met een lagere prijs toch een lagere commerci?le score haalt dan een andere aanbieder met een hogere prijs. Dat hangt dan af van die abonnementsvoorwaarden en extra voorzieningen.
Een lage prijs zullen we normaal wel vermelden in de tekst, maar het is dus belangrijk voor ogen te houden dat de commerci?le score veel meer dan dat omvat.
Een aanbieder die geen on-site diensten aanbiedt maar wel een harde schijf uitwisselt voor een eerste back-up of noodherstel, krijgt van ons toch 20 punten in de tabel.

Ik wil ook bij de voorgangers aansluiten dat ik dit een redelijk onzorgvuldige test vind: aanbieders krijgen punten voor diensten die ze niet leveren: KPN biedt bijv. geen noodherstel op locatie of eerste 'seedload'. Het lijkt ook dat antwoorden die zijn ingevuld door de aanbieders op de vragenlijst niet worden gecontroleerd of verduidelijkt op basis van produktbeschrijvingingen op de websites of brochures/voorwaarden van de aanbieders: Contractuele garantie van dataintegriteit: klinkt heel gewichtig, maar wat is dit waard als je gewoon je geld terug krijgt als de backup niet terug gezet kan worden. (We hebben het niet over een TV die binnen de garantieperiode stuk gaat). Ook worden resultaten opgenomen van verouderde vragenlijsten... Geloof me, ik vind het stuk voor stuk goede aanbieders die hun diensten serieus nemen. Als backup bedrijven op basis hiervan weer een labeltje 'als beste getest door Computable' op hun website mogen plakken, ga ik daar toch wat minder waarde aan hechten.

Het is een leuk initiatief om online backup ondernemingen onder de loep te nemen zodat er een beter beeld ontstaat over de verschillende dienstverleners. Alleen mis ik wel een paar bekende backup ondernemingen zoals MKBackup en andere ?collega? backup bedrijven. Zo is MKBackup een belangrijke speler in de online backup markt die bijvoorbeeld ook gebruik maakt van Ashay software. Het is dan ook wellicht een idee om bij een volgend onderzoek meer ondernemingen mee te nemen in de analyse.

Op www.vergelijkbackuponline.nl kun je zien welke software de diverse backup aanbieders gebruiken.

Leuke en erg nuttige vergelijking van een aantal bekende Nederlandse aanbieders. Ben zelf namelijk ook op het Internet aan het orienteren wat betreft een goede online backup leverancier. Omdat ik echter niet te veel wil betalen, maar toch een betrouwbare dienst wil aanschaffen heb ik gekozen voor de online backupdiensten van Jamby International: http://www.jamby.com. Qua commerciele score veruit de goedkoopste leverancier terwijl de software erg gebruiksvriendelijk is. Backup proces van alle bestanden vergaat ook soepel. Misschien wel praktisch om deze partij de volgende keer ook mee te nemen in het onderzoek?

Een goede en uitgebreide test, maar ik mis een aantal bekende providers in de test.
Als ik de tarieven van de online backup aanbieders bekijk en dit vergelijk met bijvoorbeeld www.debackupprovider.nl (gevonden via www.vergelijkbackuponline.nl) dan zie je dat er toch nog behoorlijke verschillen zitten in de gehanteerde tarieven!

Ik vind de test helemaal niet zo uitgebreid. Er worden maar 6 online backup aanbieders onder de loep genomen. Vergelijkbackuponline is al eerder genoemd. Op die site zie je dat er toch wel iets meer aanbieders zijn dan de 6 die genoemd zijn. Ook een paar belangrijkere spelers op deze markt (Zoals Mindtime Backup, MKBackup, BackupFactory) worden voor het gemak niet meegenomen in de test.

Goeie review, maar de informatie is volgens mij niet meer 100 procent accuraat.
Ik zag trouwens net op http://www.backupreviews.be dat het 31 maart World Backup Day is... Het begint precies stilaan bij het brede publiek wat door te dringen dat een 'echte' back-up bijhouden bijna een must is geworden...

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2009-09-03T10:00:00.000Z Johan Zwiekhorst


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.