CGI overweegt ook loonoffer oudere werknemer

Ook bij CGI Nederland, voorheen Logica Nederland, is demotie van oudere werknemers met hoge salarissen een thema. Dat zegt de in het najaar 2012 aangetreden algemeen directeur Ron de Mos. Hij zal het vraagstuk aankaarten tijdens de besprekingen met de ondernemingsraad over de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden. Die van Logica moeten worden aangepast op de flexibele arbeidsvoorwaarden van CGI waarbij een deel van het loon variabel is, afhankelijk van behaalde winst en geleverde prestaties.

De discussie die is ontstaan naar aanleiding van uitspraken van Capgemini-topman Jeroen Versteeg over een noodzakelijke lagere salariëring van oudere werknemers zodat ze hun werk kunnen behouden is herkenbaar, zegt Ron de Mos in een interview met Computable. 'Sterker nog, Versteeg heeft een thema aangeroerd dat al een aantal jaren in de markt speelt: oudere werknemers die onvoldoende in zichzelf hebben geïnvesteerd maar wel een hoog salaris krijgen dat niet in verhouding staat tot wat ze presteren. Om dat probleem aan te pakken is demotie een middel.

Volgens De Mos is dit overigens een vraagstuk dat niet alleen in de ict speelt, maar ook in andere sectoren. Ook branchevereniging Nederland ICT herkent het probleem. 'Ik zit sinds kort in het bestuur en wil onder andere dat onderwerp op de agenda te houden.'

Evenwichtige systematiek

De Mos is er voorstander van om de thematiek om het in breder verband aan te pakken. De komende maanden wordt er bij CGI Nederland gepraat over de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden van het 'oude' Logica met die het CGI-model. 'Daarbij willen we met de ondernemingsraad bespreken hoe we een systematiek kunnen bedenken voor het evenwichtig belonen van oudere en jongere werknemers en hoe je ze aan je bedrijf kunt binden. Alleen demotie voor oudere werknemers die een te hoog salaris zouden hebben, is natuurlijk een te simpele oplossing. Daar horen ook zaken als opleidingen en het nadenken over hun rol in het bedrijf bij.'

Variabel loon

Bij CGI Nederland, voorheen Logica, werken inmiddels 3700 man. De directeur CGI Nederland staat  overigens geen nieuwe ontslagronde voor ogen. De Mos wil in de tweede helft van dit jaar weer groeicijfers laten zien.

In het kader van het in lijn brengen van de arbeidsvoorwaarden met de uitgangspunten van CGI wil De Mos een deel van het salaris variabel maken en afhankelijk van de bedrijfswinst in relatie tot de geleverde prestaties. Daarbij gaat niet alleen om de verkopers met hun behaalde targets maar om elk personeelslid, dus ook de SAP-expert of de Java-ontwikkelaar. Daarnaast komt er een aandelenparticipatieregeling voor werknemers. Volgens De Mos heeft bij het 'oude' CGI 88 procent van de medewerkers aandelen.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Vreemd dat als het iets minder gaar het gelijk voorpaginanieuws is. De afgelopen jaren hebben de oudere werknemers riant verdient, dan lijkt het me ook logisch dat ze nu inleveren.

Dit is het begin van het einde voor de it'er in Nederland. Vraag me af of er nog iemand bij CGI in dienst gaat treden, 20 vakantiedagen en 20% van je salaris hangt voor een groot deel af van de competentie van je manager.

@ rene, Vreemd dat dit soort domme, domme, domme opmerkingen en zonder enig kennis van zaken de kop opsteken.

Ik behoor tot de doelgroep van oude, niet vooruit te branden en zakkenvullende werknemers. Ik kan Rene en al zijn domme medestrijders geruststellen. Ondanks (grosso modo) gelijk blijven van mijn tarief is mijn salaris sinds 2002 er 10% op vooruit gegaan en zit ik sinds aanvang crisis op de nullijn. Dit lot treft 10-duizenden.

Wellicht een tip voor Rene en zijn companen: de ouderen denken eerst na voordat zij hun onderbuik legen.

Ik begrijp niet zo goed dat veel van mijn generatiegenoten klakkeloos beweren: "ouderen zijn minder productief". Ten eerste vraag ik me af of dat wel zo is: juist tussen 30 en 40 ben je vaak gesloopt door korte nachten met jonge kinderen. Ten tweede zeg je daarmee ook dat je zelf over een aantal jaar vanzelf minder productief wordt en wel wat minder mag gaan verdienen. Ik zou dat niet zo stellig over mezelf willen beweren.

Ook hier weer de kapitale blunder: loonoffer en demotie zijn totaal verschillende dingen. Met minder doen en opbrengen voor minder loon op individuele basis met volledige instemming van de werknemer hoeft niks mis te zijn. Een loonoffer is gewoon hetzelfde doen en opbrengen voor het bedrijf, en daar minder loon voor krijgen.
Maar dit past ook weer in het jarenlang gangbare mantra dat oud hetzelfde is als afgedaan en versleten, een oude werknemen is ballast en een sta in de weg voor de frisse, onvervaren, kneedbare jongere.

@Rene, waaruit maakt je op dat 'de oudere werknemeners' riant hebben verdient? Voor individuen misschien, en wiens schuld is dat dan - de werkgever lijkt me.

@versleten oudje, Juist, de oudere generatie is nu de dupe van het gebrek aan onderhandelingsvaardigheden van de jongere generatie.

Beste lezer, misschien verrassend maar ik ben zelf ook zo'n oudje. Ik zelf vind dat de gemiddelde it er een riant salaris heeft dat in geen verhouding staat tot zijn prestaties. Daarnnast heb ik er geen moeite mee als ouderen, dus ik zelf ook, wat meer ruimte geven aan jongeren.

Je werkt/traint/leert/bouwt ervaring op en na 10/15 jaar zit je op een redelijk salaris.
En dan wordt nu gewoon gezegd : je bent oud en verdient teveel ...
JE HEBT ER GEWOON VOOR GEWERKT!

Hier zit geen logica in. Dit is gewoon een verkapte bezuinigingskronkel.
Die CEO/AD zal zeker geen cent inleveren van zijn loon.

Kijk als ik lees dat de directeur zegt dat het niet goed gaat met CGI, dan is er iets mis met zijn prestaties. Want uiteindelijk is het de directeur die eindverantwoordelijk is. Dus: wie de schoen past, trekke hem aan?

De enige reden voor dit verhaal is marketing en levert veel 'exposure' op en een goedkope truc om te snoeien. CGI kan niet achterblijven want de concurrent CAP G. kwam er al mee in het nieuws. Daarmee werd het voorpagina nieuws en een NOS item en daarbij vaak ongenuanceerd zonder alternatieven. Ik kan me niet voorstellen dat daarmee een crisis bezworen wordt. Er zijn slimmere manieren te bedenken om de loonkosten te drukken: minder management en staf, efficiënter werken, werken met ZZP'ers. Het solidariteitsbeginsel gaat er vanuit dat iedereen inlevert (ongeacht positie, leeftijd, sekse, functioneren) en dat zou pas echt zoden aan de dijk zetten.

@ versleten oudje: ik begrijp je reactie niet zo goed. Je geeft aan dat je 10% meer bent gaan verdienen terwijl je tarief gelijk is gebleven en je klaagt dat je nu op de nullijn zit? Dus je hebt niet je 10% stijging hoeven in te leveren?
@ Siggy: als je de verantwoordelijkheid voor jouw prestaties buiten jezelf legt en plaatst bij je al dan niet incompetente manager, zegt dat veel over jezelf. En nee, CGI is niet mijn werkgever, het is een concurrent....
In zijn algemeenheid: natuurlijk zijn er krasse knarren en ook niet vooruit te fikken jongeren. En bevestigen uitzonderingen de regel. Maar wie heeft er dan problemen mee als je inkomen binnen marges meebeweegt met je meerwaarde? Dat zal jezelf aleen maar scherp houden en je kans op werk en inkomen blijft dan ook op lange termijn het hoogst.

Ik vraag me af wat hier beschouwd wordt als een "hoog" of "riant" salaris.

Velen van de "ouderen" hebben de nodige tijd erover gedaan om tot het huidige salaris te komen, daar waar de "jeugd van tegenwoordig" meteen begint met leaseauto, laptop, smartphone van de zaak en een leuke maandelijkse toelage

Beetje zuur dat ze dan nu moeten inleveren waar ze al die tijd zo hard voor hebben gewerkt

Wat is nu een oudere werknemer met een te hoog salaris, klinkt leuk, maar zonder concrete voorbeelden is het weinig zeggend.
Volgens mij is het gewoon een loonoffer dat wordt gehaald bij de oudere werknemers, want tja als je het bij de jongeren weghaald zijn ze zo weg.

Een deel van het salaris variabel maken ... tja wat is dan nog het voordeel van een vaste baan? Probeer maar eens met je variabele inkomen een hypotheek te krijgen bij de bank...


@ P.Oekie: De (in het najaar van 2012!) aangetreden directeur neemt zijn verantwoordelijkheid: hij past het beleid aan op de veranderde omstandigheden. Als je oprecht meent dat hij verantwoordelijk is, gun hem dan ook de daarbij behorende bevoegdheid. Ook als het jou ff niet uitkomt...

Een gesprek over een lager salaris is natuurlijk best mogelijk, maar dat gesprek voeren we dan tegelijkertijd over mijn functie, mijn employability, over mijn opleidingsplan en over hoe ik kan blijven werken tot aan mijn pensioen op leeftijd van 67. Want als de overheid wil dat we tot 67 jaar blijven werken en de werknemers willen ook tot 67 blijven werken, wat gaat de werkgever dan doen om te zorgen dat we tot 67 blijven werken.
Ik vermoed dat bij detacheringsbedrijven zoals Logica en Cap dit gesprek al heel snel over uitstroom naar de opdrachtgeverszijde van de markt gaat, want de klant huurt je niet meer in tegen het tarief wat bij je CV hoort.

Iedereen hier kijkt weer naar den andere, stop daar eens mee.

Ten eerste wat is een oudere?
Mijn vader is 72 en hij mag niet met pensioen omdat er geen jongere is die dat werk wil doen; erger nog hij is degene die ontspoorde jongeren weer in het gareel helpt.
Daarnaast blijft hij lezen over wat hij doet, blijft hij cursussen volgen, om zijn kennis over jongeren, in het nauw, aan te blijven vullen. Hij weet wat er bij jongeren leeft en luistert naar hun taal en muziek.
Is hij dan een oudere? Nee dus. In leeftijd misschien, maar niet in daden.

Ik ben niet geheel tegen het idee, maar wel als je het alleen naar ouderen toe doet. Als er ingeleverd moet worden, dan moet dat naar iedereen toe die:

- niet bij blijft, oftewel, niet zijn leven lang blijft bijleren,
- niet voldoet aan de door hem en het bedrijf opgestelde prestatiedoelen,
- zich niet inzet voor het bedrijf in het algemeen.

Treft men zo'n persoon, dan vind ik dat deze wel daarvoor in aanmerking komt. En niet alleen hij, maar ook alle personen die zeggen de leiding te hebben.

Bovendien is het bekend dat teveel management een lager prestatieniveau oplevert van het personeel.

Sinds wanneer zijn oudere ict'ers opeens graaiers?, de oppergraaiers van de grote bedrijven zijn de bestuurders zelf is er wel eens binnen die bedrijven besproken of HUN prestaties wel in verhouding met hun salaris staat?, zelf worden ze her en der gekicked met nog een kruiwagen met geld ook.

Bedrijf nr2 op de blacklist van de ICT'er denk ik maar weer.

Macro economische effecten worden niet bekeken. Jongeren die het al aan alle kanten moeilijk hebben krijgen te maken met verarmde ouders. In deze maatschappij moeten meer en meer ouders hun kinderen bijstaan met rondkomen o.a voor het verwerven van huisvesting. Als dan ook de lonen van ouderen afgeroomd worden wordt de vrije budgetruimte om te helpen steeds kleiner of wordt teniet gedaan. De neergaande spiraal van de economie in Nederland heeft weer wat meer vaart.

Ik heb de afgelopen jaren reacties gezien bij artikelen waarin “salaris” in de een of andere vorm aan de orde kwam waarbij door sommigen lacherig werd gedaan over een salaris minder dan 60K per jaar.
Nu mag iedereen er van vinden wat hij wil, maar mijn mening is dat als je als oudere, ervaren professional daadwerkelijk die 60K verdient, inclusief een auto, laptop en mobiel van de zaak, dan lijkt het me dat je niet heel veel te klagen hebt. Persoonlijk zit ik (50+) daar nog onder. Niet erg wat ik heb leuk werk en zit, mede daardoor, behoorlijk safe.
Ik ken echter jongere afgestudeerde branchegenoten en ook oudere ervaren krachten die hun neus ophalen voor dit salaris. Het lijkt mij dat dit degenen zijn die aangepakt moeten worden en feitelijk nog wat “bij moeten leren”, zij het op een ander vlak.

Overigens vind ik dat wat voor professionals geldt, ook moet gelden voor directies. Als Ron de Mos naar een evenwichtiger salarisgebouw wil, dan betekent dit in mijn ogen dat hij zelf het meest in moet leveren. Er van uit gaande dat iedereen doet waar hij goed in is en daar plezier aan beleeft, zal Ron tevreden (moeten) zijn met een salaris op de Balkenende-norm. Want we gaan natuurlijk niet met twee maten meten, toch?

Oh ja. aandelenplan en bonus. die hadden we bij Logica ook. Aandeel begon ergens in 99 bij GBP20 (en 6500 man Logica en CMG) en eindigde 2011 bij GBP0.90 (3700 man?).
bonus berekening afgelopen jaren:
Eigen target 110% × afd target 80% × NL MT targets 0% = uhhhh oeps
Enfin dhr R de M moet zich nog in de CGI
werken ook natuurlijk. Er is veel (top)management versleten de laatste jaren.

Beste Rick,

Als mijn manager zijn werknemers niet op klussen wegzet zal zijn pool weinig winst opleveren, daar heb je zelf geen invloed op maar je kan wel naar je 'bonus' fluiten. Ik vraag me af wie van de huidige werknemers deze onzekerheid zal aanvaarden en wat gaat gebeuren als je het nieuwe contract niet accepteert.

Ron de Mos is nog maar net begonnen dus geef hem wat tijd, hij geeft zelf ook aan dat een loonoffer van de oudere werknemer alleen als maatregel te kort door de bocht is. Ik kan jullie verzekeren dat er al heel lang bespaard wordt bij Logica. Bv door invoer van het nieuwe werken al een paar jaar geleden waardoor veel minder kantoorvloeroppervlakte nodig is, dit zal alleen nog maar minder worden. En op overhead wordt ook serieus bespaart, en ik kan het weten want ben net na ruim 20 jaar dienstverband boventallig verklaard, helaas (overhead)functie komen te vervallen, ben hier ontzettend ziek van maar wil er niet zuur over doen!

Beste Siggy,
Als jouw manager geen winst kan creeren met zijn pool, kan dit liggen aan zijn competenties, die van de pool of de situatie op de markt. Of naar alle waarschijnlijkheid een combinatie van die factoren. Als jij beter bent dan je manager en/of de rest van je pool, heb jij een keuze....

Vroeger bij CMG kon men zien wat iedereen verdiende en dat was best goed... Nu zou ik graag willen weten wat deze nieuwe baas verdient. Tijdens zijn speech was het alleen maar positief en dat we met ze allen er wat moois van gingen maken, dit helpt daar niet bij.

Ikzelf ben half 40 en sta al ruim 5 jaar stil omdat Logica het genoeg vond, ik dacht dan ook dat ik goed verdiende (tenminste dat lieten ze me wel merken) echter zie ik de markt en het valt best wel mee. Het is gewoon een goedkope manier om te bezuinigen voor de aandeelhouders.

Ik vind dat de begrippen demotie en loonoffer door elkaar gehaald worden. Bij een loonoffer krijg je minder betaald voor hetzelfde werk, bij demotie krijg je ander (lager ingeschaald) werk, en krijg je de daarbij passende beloning. 2 wezelijk andere begrippen!

Interessante discussie over demotie en loonoffer. De reacties hierboven lijken te suggereren dat een loonoffer niet leidt tot een passende beloning. Maar wat als je nog steeds hetzelfde werk doet, maar dat werk is minder waard geworden in de markt? Verdien je dan nog steeds dezelfde beloning?
Ik vind het verhaal van CGI evenwichtiger dan dat van CAP. CGI wil toegeveoegde waarde laten meewegen in de beloning.

@HK 60k met auto enz enz is een leuk salaris, maar dat noem ik toch echt nog geen "graaiers" of "riant" salaris, laat staan "hoog salaris"

Ik ken heel wat managers die meer verdienen er daar heel wat minder voor doen dan de goede technisch specialisten die ik ken (en die rond de 60k/jaar zitten)

Ik zou graag wat meer feiten weten.
Bij welke leeftijd ben je oud en welk salaris is te hoog.
En wat wordt je nieuwe salaris?
Altijd fijn om te weten als je wat ouder bent en misschien bij logica wil werken.
Van wat ik zo in pers lees over mislukte projecten o.a. Uwv zou ik graag willen weten of dat de oudere of jongere werknemers waren die er een tientallen miljoenen doorheen hebben gejaagd.
Of was dat voor logica de enige manier om winst te maken? Uren uren uren maar geen leveringen.

Wel grappig demotie bij een hoog salaris.
Dus een lagere functie voor hetzelfde loon?

Dit gaat nog leuk worden over zeg maar 5 jaar als men er achter komt dat het aantal IT afstudeerders meer dan is gehalveerd en dat wat van hun opleiding af komt niet meteen inzetbaar is omdat de opleidingen zo makkelijk gemaakt zijn om maar quota's te halen.
De oudere werknemers die dan ook al lang door hebben om hun kennis niet zomaar met jongere generaties te delen omdat dit betekend dat ze nog sneller op straat worden geknikkerd.
En de Nederlandse economie zal nog langzamer herstellen door dit soort akkefietjes terwijl Rutte-II nog meer schulden heeft gemaakt.

Geinig om de discussie te volgen. Alhoewel ik het eens ben met "loon naar werken" zie ik ook graar een variabel deelin de salarissen. Dit houdt mensen ook wat gemotiveerder. Ik werk al jaren bij een bedrijf waar het variabele deel afhankelijk is van het totale bedrijfsresult plus een prestatie ratio hetgeen afhankelijk is van je beoordeling. Loon naar werken dus.

Wat ik me wel afvraag bij demotie van salaris is of dat dan ook voor éénieder geldt. Ik bedoel, als het totale bedrijfs resultaat negatief is brengen de heren de Mos and consorten dan geld mee in plaats van hun "normale salaris" in te leveren en dan zijwaards in hun bonus/aandelen/opties schuiven?

Stof tot nadenken..

Waar Jeroen Versteeg bij Cap Gemini en Ron de Mos bij CGI niet bij stil staan is dat de bedrijven waar zij nu zelf een riante vergoeding van opstrijken wel zo groot gemaakt zijn door deze veel te dure niet productieve oudere werknemers. Salaris inleveren omdat er scheefgroei in de salarissen is ontstaan omdat de tarieven in de markt omlaag gegaan zijn is een schoolvoorbeeld van symptoom bestrijding. De oorzaak ligt bij de detacheerders die zelf hun eigen markt verpest hebben door tegen beter weten in mensen tegen een lager tarief in de markt gezet hebben om klanten van elkaar af te pakken.

@Rene en anderen die dezelfde mening zijn toegedaan.

Ook ik behoor tot 'de oudjes' waar jullie commentaar op hebben en ook ik heb geprofiteerd van de door jullie bedoelde 'gigantische' salarisverhogingen. Sedert 2002 gegroeid van systeembeheerder naar hoofd automatisering en daarbij in die 11 jaar zeggen en schrijven 10 % meer salaris ontvangen. Dus in de praktijk ten opzichte van de inflatie ± 30 % ingeleverd. Sinds de crisis zelfs geen prijscompensatie meer. Och, niet liegen, toch 1 x gedeeltelijk met inlevering van vrije dagen!!!! Voor zover de 'riante beloning' van ons oudjes.

Dan investeren in jezelf. Gemiddeld volg ik per jaar 3 cursussen om 'bij te blijven'. Daarvoor moet ik dan gemiddeld elke cursusdag 100 km heen en 100 km terug naar de cursuslocatie, omdat de geografische spreiding van goede opleiders over Nederland 'lek me vestje' is.

Eerlijk gezegd word ik zo langzamerhand een beetje moe van de hetze die men tegenwoordig op het vlak van inkomen, arbeid en pensioen tegen ouderen meent te moeten voeren. Tegen de tijd dat ik met pensioen mag heb ik er 50 productieve jaren opzitten, waarbij ik keihard voor elke verdiende cent heb gewerkt. Ik wil weleens weten hoeveel van de grote monden die zoveel commentaar hebben en het zo goed menen te weten dat kunnen nazeggen.

@PaVaKe. Zo bedoel ik het ook niet. Ik vind dit gewoon een reëel salaris voor ervaren mesen die bijblijven, of je nu techneut bent of niet. Waar het om gaat is dat hele volksstammen veel meer willen (en dus hun neus ophalen voor 60K), maar waarbij je je af kunt vragen hoe dat dan gerechtvaardigd wordt. En dan wordt het een kwestie van een grote broek aantrekken en op grond van opleiding, old boys network, personal branding (verschrikkelijke term...) en vooral: schijt hebben aan de hele wereld en pakken wat je pakken kan.
Helaas laten de meesten van ons dit gewoon gebeuren. Dus misschien hebben de klagers eigenlijk geen recht van spreken.

Wellicht een goed idee om de oudere top bestuurders salaris in te laten leveren. Door hun leeftijd is de kans klein dat ze worden weggekocht. Wanneer je al een tijdje aan de top staat hoef je immers ook niet meer zo nodig. De CEO van CGI is ook al weer 63. Ik kan me voorstellen dat hij niet meer zo scherp en ambitieus is als 30 jaar geleden.

Het rendement van loonoffers aan de top is hoger dan elders, bovendien geeft het bestuur daarmee het goede voorbeeld. Daardoor zal de bereidwilligheid om salaris in te leveren bij de rest van de organisatie groeien. Dit voorkomt namelijk dat de maatregel overkomt als een besparingsmaatregel van het bestuur om de eigen bonus veilig te stellen. Ik me voorstellen dat het wenselijk is dat dit beeld zoveel mogelijk voorkomen dient te worden.

Wat een geweldige hoeveelheid reacties. En wat een verschil in reacties, van geweldige, realistische/gezonde tot en met een zuurheid waardoor een hoop bij bedrijven misgaat.

De essentie is, als er geen vraag meer is, ben je waardeloos. Wie dit ook veroorzaakt, dat is de essentie. Waarom moet een bedrijf geld blijven betalen aan een werknemer die waardeloos is cq niet meer voor het bedrag wat hij kost kan verkopen?

Wat je zeker wel kunt stellen is, dat wanneer aantoonbaar de werkgever tekort geschoten is, dus werknemers niet heeft getraind, etc., dan mag er een vergoeding tegen over staan om te zorgen dat de werknemer verder kan. Volgens mij is het nieuwe ontslag recht zo opgezet.

Blijft het feit, dat we ook de hand in eigen boezem moeten durven steken en dat zie ik in reactie regelmatig niet terug. Dat is jammer, want verbeter de wereld, begin bij je zelf.

Tegelijkertijd zijn ze weer bezig met een reorganisatie nu. En daar lezen we niks over?
Deze week hebben een aantal mensen een voostel gekregen voor contract ontbinding.

Gaarne dit uitzoeken!!!!

@Mickel: Wanneer een bedrijf een machine least voor 10 jaar, kunnen ze ook niet aankomen bij de leasemaatschappij met dit verhaal.
Ik zie even niet waarom dit dan bij mensen wel zou moeten kunnen.

Ik denk dat je een verschil moet maken tussen ondernemers, die er zelf voor gekozen hebben om de lusten en lasten van het ondernemersrisico te accepteren. Werknemers hebben daar niet voor gekozen en hebben daarom (terecht) in de vette tijden ook geen lusten hiervoor ontvangen.

Om de hand in eigen boezem te steken:
Met mij valt er altijd te praten over het veranderen van mijn arbeidsvoorwaarden. Ik ben zonder meer bereid om een deel van het ondernemersrisico op me te nemen, maar ik zal niet zo naïef zijn om daarbij alleen de lasten te accepteren.
Overeenkomsten kunnen niet eenzijdig worden aangepast. Om dezelfde reden kan ik ook niet eenzijdig besluiten voortaan maar 4 dagen te gaan werken ivm dringende prive redenen.

@Mickel
Ik vind je redenatie wel erg makkelijk, en vooral heel zwart wit.
Dus als jij bij een consultancy bedrijf werkt dat je vraagt om te vertrekken dan doe je dat ook zonder enige aarzeling?
Daar geloof ik niks van.

Werkgevers nemen niet zo maar personeel aan. Dat is een weloverwogen besluit, inclusief proeftijd. Als het bedrijf en de markt verandert, veranderen ook de medewerkers. Het is de taak van een bedrijf om dit goed te begeleiden. Dat gebeurt hier niet.

Je stelling dat die medewerkers waardeloos zijn klopt niet.
In de context van CGI en Capgemini is dat pure onzin.
Je zou beter eens kijken naar de feiten.
CGI en Capgemini voeren een wanbeleid, met extreem hoge overhead kosten, en verliezen door slechte delivery, slechte sales, slecht management.
Dat CGI en Capgemini hun wanprestatie afwentelen op hun medewerkers is ronduit zwak. Daarnaast gaat hun dit netto niets opleveren.
Je kan er op wachten dat de echte talenten nu naar de concurent gaan.

De gevallen waar het om gaat zijn niet duur, of geen vraag naar.
Het zijn de gevallen waar makkelijk geld te halen is. Veel dienstjaren, oudere leeftijd, en vaak nog minder dan 10 jaar te gaan voor pensioen. Kortom kwetsbare medewerkers waar Capgemini, op een schandalige wijze nu misbruik van maakt.

Dooddoeners als begin bij jezelf zijn in deze context volslagen belachelijk.

Het geeft ook echt aan dat je helemaal niets weet wat er speelt bij deze bedrijven. Laat staan dat je dit soort bedrijven zou kunnen helpen.

‘Logica ten onder aan zijn eigen waterhoofd’, zo zegt Ron Mos zelf in een artikel vandaag in het fd:

http://fd.nl/ondernemen/889978-1301/logica-ten-onder-aan-zijn-eigen-waterhoofd (beperkte toegang)

Een aantal mooie quotes uit dat artikel:

"De voet waarop geleefd werd was veel te groot."
"De top van Capgemini en Atos luidde recentelijk op bijna identieke wijze de noodklok over het uitgeholde verdienmodel."
"Qua overhead leek het op wereldspelers als IBM, terwijl het model van mensen uurtje-factuurtje wegzetten niet heel ingewikkeld is. Logica ging uiteindelijk een beetje ten onder aan zijn eigen waterhoofd."
"Heel zwart-wit: historisch deed je veel bijzonder ingewikkelde automatiseringsprojecten, maar nu ben je een uitzendbureau met hooggeschoold talent en te veel overhead. Zonder heldere positionering. Andere bedrijven hebben deze skills ook: Cap, Atos, HP, IBM et cetera."

Waarvan akte...

Deze bedrijven hebben ruimschoots de kans gehad om wereldwijd niche-marktleiderschap te verwerven en hebben dat soms ook bereikt (bijvoorbeeld short message), maar zijn vervallen tot commodity skill sales tegen uurtarief en dat is aanzienlijk laagdrempeliger en risicolozer en daardoor veel competitiever en veel minder winstgevend.
In de tijd dat microsoft, oracle, sap en google met anderhalve man en een paardekop miljarden waard werden, hield Neerlands' toptalent zich steeds meer bezig met weinig onderscheidend beheer, exploitatie en uitbestedingsbusiness en zag de beurswaarde dan ook decimeren.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2013-01-16T09:31:00.000Z Rik Sanders
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.