Publieke sector kan geen BI implementeren

Het lukt organisaties in de publieke sector niet om succesvol business intelligence (BI) te implementeren. Dat blijkt uit landelijk onderzoek naar de toepassing van BI in de afgelopen drie jaar.

Uit een analyse van landelijk onderzoek in 2006, 2007 en 2008 blijkt dat organisaties in de publieke sector geen kans zien business intelligence (BI) succesvol te implementeren. Slechts 3,4 procent van de organisaties kwam volgens het onderzoek tot een succesvolle implementatie.

Volgens Daan van Beek van advies- en onderzoeksbureau Passionned dat het Nationale BI Survey jaarlijks uitvoert, heeft de lage score te maken heeft met de bedrijfscultuur: "Dit is vooral te wijten aan het ontbreken van een prestatiegerichte cultuur bij ruim driekwart van de organisaties. Men spreekt elkaar te weinig aan op negatieve en positieve prestaties. Ook worden normen en targets niet regelmatig geëvalueerd en bijgesteld. Als deze ‘zachte succesfactoren' meer en beter worden ingezet en beheerst, kan de kans van slagen met een factor drie toenemen."

Dat constateert Van Beek op basis van een analyse van de uitkomsten van het Nationale BI Survey in 2006, 2007 en 2008. Dit onderzoek geeft een beeld van de toepassing van BI in ons land. In totaal werden 389 uitkomsten geanalyseerd.

BI Awards

Honderden bedrijven en organisaties hebben de afgelopen jaren de vragenlijst voor het onderzoek ingevuld. De deelname aan dit onderzoek is gratis. Ook dit jaar wordt het onderzoek weer uitgevoerd. Organisaties kunnen nog tot 20 februari 2009 meedoen door de vragenlijst in te vullen.

De deelnemers aan de Nationaal BI Survey dingen indien gewenst mee naar de Business Intelligence Awards. Een jury nomineert zo'n vier a vijf organisaties die tijdens een presentatie op het Nationale BI Congres in april 2009 zullen laten zien waarom ze kans maken op een BI Award. De uiteindelijke winnaars worden ook op het Nationale BI Congres bekendgemaakt.

DEELNEMEN AAN HET NATIONALE BI CONGRES 2009

Deelnemen aan dit congres kan helaas niet. De bijeenkomst is geannuleerd.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Dus: de overheid kan niet bestuurd worden? Of zelfs: de overheid is onbestuurbaar? En dat omdat er geen BI systeem voor gemaakt kan worden.
Je spant het paard nu wel erg ver achter de wagen, Daan. Misschien dat je je eigen uitgangspunten eens bij moet stellen, zoals de noodzaak om een prestatiegerichte cultuur te hebben. We hebben in Nederland nu eenmaal geen masculiene cultuur. Je beschuldigd het management van de overheid nu van incompetentie omdat ze niet aan jouw ideeen rond BI voldoen. Meer dan een beetje vreemd uit de mond van een dienstverlener.
Probeer eens te kijken hoe je een overheid zou moeten/kunnen sturen in een feminiene cultuur. Wie weet kom je dan zelf ook een stap verder in je denken rond management en de informatie waaraan zij behoefte hebben.

@Kritisch: het lijkt me beter dat je eerst kritisch kijkt naar jouw manier van discussieren. In jouw reactie doe je alsof Daan beweringen heeft gedaan (zoals de beschuldiging van incompetentie), die feitelijk niet terug te vinden zijn in dit artikel.

@Johan,
Sorry hoor, maar er staat gewoon dat BI niet geimplementeerd kan worden. Daan zal best het onderzoeksteam geleid hebben en dus spreek ik hem natuurlijk ook niet persoonlijk aan. Maar het is wel maar net hoe je vragen stelt in een onderzoek wat bepaalt wat je eruit krijgt. En dan kom ik toch tot de conclusies zoals ik die verwoord heb. In de opgeschreven reactie van Daan wordt ook gezegd dat het resultaat te wijten is aan....

Dan ook nog: BI is geen doel. Goed besturen gericht om de doelen van de onderneming/overheid te bereiken is waar het om gaat. Informatie is daarbij belangrijk, maar of dat nu geautomatiseerde BI is of iets anders blijft 2e plan. Nu lees ik dat omdat er geen BI geimplementeerd kan worden, wat zowiezo al een te bediscussieren zaak is want wat is BI, het besturingsmodel van de overheid fout is. Ik denk dat je dat minimaal moet nuanceren. Een teveel aan BI, waar veel organisaties aan lijden, is immers vaak nog erger dan het zogenaamd niet hebben. Let wel, de overheid wordt al jaren bestuurd. Goed of slecht, daar kan je een mening over hebben. En ik ben het best met je eens dat het vaak beter kan. Maar om dit zo neer te zetten is me echt te kort door de bocht.

Logisch toch. De publieke sector wordt doorgaans goed gesubsidieerd, en heeft geen harde doelstellingen zoals een bedrijf wat winstgevend moet zijn. Dus de publieke sector is geen business.

Daarnaast staat de sector niet echt bekend om zijn vooruitstrevende en verbeterende aanpak; het zijn meer een stel (semi-)ambtenaren die hun tijd uitzingen en niet meer doen dan wat gevraagd worden -> weinig intelligentie

dus niet zo vreemd dat business intelligence niet echt succesvol is in die sector

Het is niet zo moeilijk als je er maar voor zorgt dat er een goede business case is. Pas beginnen als die helder is en gedragen wordt. Ik heb in diverse branches met BI gewerkt en steeds als stelregel aangehouden: Pas een tool/solution inzetten als het probleem duidelijk is.

Ik denk dat het veel te maken heeft met hoe je "succesvol BI implementeren" definieert. "De markt" heeft nogal de neiging een maatstaf te hanteren, terwijl de doelstellingen met betrekking tot BI van organisatie tot organisatie zouden moeten varieren.

Het is kort door de bocht om BI succes langs ??n universele meetlat te houden. Bovendien is die meetlat meestal gebaseerd op de prestatiegerichtheid binnen het bedrijfsleven. Zonder een oordeel te willen geven over de prestatiegerichtheid van overheids- of non-profit instellingen, kunnen we in ieder geval constateren dat die anders is.

Ik vind dat alleen de organisatie (of in dit geval overheidsinstelling) zelf de criteria voor het eigen BI succes moet bepalen. En dus ook als enige een goed oordeel kunnen geven over het eigen BI succes. Ik ben dus vooral benieuwd wat zij er zelf van vinden?

@Kritisch:
In het artikel staat letterlijk: "Uit een analyse van landelijk onderzoek in 2006, 2007 en 2008 blijkt dat organisaties in de publieke sector geen kans zien business intelligence (BI) succesvol te implementeren." Dat betekent dat het implementeren tot nu toe niet (goed) lukt en dat bedrijven kennelijk niet goed weten hoe het wel moet.

Jouw reactie is "[..], maar er staat gewoon dat BI niet geimplementeerd kan worden." Dat is een veel extremere formulering, die zegt dat het helemaal niet kan. Dat kan ik niet in het artikel lezen.
Bovendien gaat het hier om een zelfrapportage (Nationaal BI Survey, zie de vragenlijst). Misschien wil je dit meenemen in je interpretatie van de uitkomst.

Ik ben het overigens met je eens dat BI geen doel op zich is en dat het moet gaan om het bereiken van de doelen van de organisatie. Dat lijkt mij een vorm van prestatiegerichtheid, maar daarover kunnen we van mening verschillen.

Voor het bereiken van doelen lijkt het mij wel noodzakelijk dat organisaties zowel vooraf, tijdens als na afloop van hun uitvoering naar zichzelf en om zich heen blijven kijken.
Een organisatie die niet kijkt (geen management informatie gebruikt), lijkt mij een blinde organisatie. Ik neem aan dat dat niet de bedoeling van je reactie is.

Voor dit 'kijken' kan een organisatie BI-technologie inschakelen, maar de techniek zou inderdaad niet het uitgangspunt moeten zijn.

In dit onderzoek vind ik de focus op BI-technologie trouwens alleszins meevallen. Er wordt meer gevraagd naar management informatie, dan naar technische uitvoering.

@Martijn:
Waarom zouden de doelstellingen van BI moeten varieren? Als ik de gehanteerde vragenlijst bekijk (http://www.biaward.nl/nationaal_business_intelligence_survey/vragenlijst.htm), lijkt het mij dat die toch generiek genoeg is om over verschillende branches heen te meten.

Welke vragen/onderdelen van die lijst zijn volgens jou niet op de overheid van toepassing? Of: Welke onderdelen behoren tussen organisaties te verschillen?

@Kritisch
"[] want wat is BI, "

Ja, daar zijn hele discussies over mogelijk. Voor mijzelf ga ik uit van een drietal mogelijke betekenissen (vergelijkbaar met andere betekenissen van 'intelligence').
a. BI is het vermogen van een organisatie om door middel van het verzamelen, verwerken en toepassen van informatie haar doelen te bepalen en te bereiken.
b. BI is het proces waarin een organisatie informatie verzamelt, verwerkt en toepast.
c. BI is de informatie die uit het bij b genoemde proces komt.

Mijn indruk is dat de in praktijk meest gehanteerde definitie van BI alleen het opleveren van informatie is. Mede daardoor blijven veel BI projecten steken in de automatisering van het aanleveringsproces. Het lijkt er daarmee op dat het introduceren van de (verzamel en verwerk) techniek het hoofddoel van BIprojecten is. De andere aspecten van BI vallen dan helaas buiten boord.

Voor de proces-definitie (b) zouden ook (menselijke) procedures moeten worden ingericht en voor de vermogen-definitie (a) zijn daar bovenop ook trainingen nodig en moet eventueel de werving- en selectie worden aangepast, of zelfs de inrichting van de organisatie.

Er zijn maar weinig opdrachtgevers die deze andere activiteiten in een BIproject kunnen en willen meenemen. Er zijn ook maar weinig BIleveranciers die dit in een BIproject kunnen en willen meenemen. Misschien is het gemakkelijker om alleen over techniek te praten, bereik je daar eerder overeenstemming over.

In dit geval (het onderzoek):
Als ik naar de vragenlijst kijk (http://www.biaward.nl/nationaal_business_intelligence_survey/vragenlijst.htm) lijkt het er op dat het vooral het proces is dat in kaart wordt gebracht (definitie b). De lijst heeft wel een klein onderdeel over het aanpassingsvermogen van de organisatie wat nodig is om de organisatiedoelen te bereiken.

Ik had een meer technische invalshoek verwacht in het onderzoek, dus ik ben best blij met deze aanpak.

@Amber.

Bestuurlijke informatie is op zich iets simpels: de gegevens waar management behoefte aan heeft om te kunnen besturen/managen. Business Intelligence zou, als je de naam volgt, de kennis binnen organisatie zijn die beschikbaar gesteld wordt. Business Intelligence omvat daarmee alle behoeften van medewerkers van een organisatie aan gegevens die informatie zijn. Dus ook de behoefte van de jongste medewerker en de CEO. Business Intelligence zou daarmee gelijk zijn aan de totale informatievoorziening van een organisatie en dus feitelijk alle andere oplossingen vervangen. En dat is echt nergens zo, en dat zou niemand ook moeten willen.

Maar zo wordt niet met BI omgegaan. De tools "doen" meestal alleen financiele informatie en meestal ook nog op basis van gekochte modellen, waarbij in vrijwel alle gevallen een enorm teveel aan gegevens opgenomen is. Gegevens die dus zeker geen informatie voor management zijn, met de kanttekening dat het meestal zoveel teveel is dat niemand meer wijs wordt uit wat er nu eigenlijk is. Laat staan dat de behoefte aan niet financiele informatie ingedekt wordt, of dat de behoefte aan informatie van niet management ingevuld wordt. Het komt haast dagelijks voor dat management wat paniekerig de wekelijkse of maandelijkse stapel BI op tafel aanwijst en zegt dat er alleen een paar getallen bruikbaar zijn. En dat terwijl het miljoenen kost om die stapel steeds weer te produceren.

BI zou wat mij betreft de behoefte aan informatie van management moeten indekken, niet meer niet minder. Maar dan moet dat management wel weten welke informatie zij nodig heeft om te besturen, en de KPI is daar vaak alleen een elementje in. Met het probleem dat nu alles maar een KPI genoemd wordt, waardoor weer hetzelfde probleem ontstaat van een enorm teveel aan informatie.

Informatie voor management moet door management gevraagd worden, en niet door IT-leveranciers gepushed. Alles maar beschikbaar maken is niet alleen bloed-duur, maar ook meestal onbruikbaar. En BI specialisten een nieuwe infrastructuur laten inrichten is weer een volgend specialisme dat het geheel niet dekt, en daarmee een volgende, waarschijnlijk nog ernstiger legacy oplevert. Laat management nu eerst maar vaststellen wat ze nodig hebben, en ga er dan voor zorgen dat dat er komt. Waarschijnlijk kan je dan 90% of meer van de huidige BI schrappen. Dat zou pas kosten besparen, en regie verbeteren.

@Kritisch:

Ik ben het met je eens (als ik je reactie goed lees) dat het verstandiger is om eerst te werken aan de vaststelling welke informatie nodig is (en voor welk doel), dan om te beginnen met een kostbaar en langdurig automatiseringstraject, wat de invoering van data warehouses en business intelligence nu vaak is. Ik herken ook dat er veel indicatoren worden bedacht en ingevoerd, die de feitelijke behoefte niet blijken te dekken.

Tegelijkertijd denk ik dat het vaststellen van de informatiebehoefte nu juist het probleem is in de huidige BIpraktijk.
De gangbare definitie van Business Intelligence als "de kennis binnen organisatie [..] die beschikbaar gesteld wordt" omvat als doel van een BIproject alleen de opgeleverde informatie (zie definitie c. in mijn reactie hierboven).
Door deze, gebruikelijke, betekenis worden de andere aspecten van 'intelligence' (b. proces en a. vermogen/capaciteit) veelal niet meegenomen in de BIprojecten en zullen die dus ook niet verbeteren.

Het jammere is, dat wanneer het 'intelligence'vermogen van een organisatie niet wordt verbeterd, die organisatie nog steeds nauwelijks kan aangeven wat ze aan informatie nodig heeft. Daardoor wordt er vaak maar een slag naar geslagen, wordt steeds meer gevraagd omdat de benodigde informatie nog steeds ontbreekt en zitten organisaties uiteindelijk met een overload aan (ongebruikte) rapportages en een warboel aan informatiesystemen.

Om een organisatie te leren om te gaan met informatie - inclusief het vaststellen welke informatie nodig is-, kan het handig zijn om toch te beginnen met rapportages. In het gebruik van die eerste rapportages kunnen de informatieconsumenten leren wat ze wel en niet nodig hebben, hoe ze er mee om moeten gaan en ook dat onvolledige informatie en onzekerheid over beslissingen zullen blijven bestaan.

De begeleiding van dit leerproces ligt mijns inziens meer op het terrein van organisatieverandering en is niet het werk van een IT afdeling /leverancier. De BI-leveranciers kunnen wel duidelijker dan nu aangeven dat dit leerproces mee moet, binnen of voorafgaand aan een BIproject, omdat het automatiseren, invoeren van tools/infrastructuur, anders niet zo bijster veel zin zal hebben.

Laten we dit als BI professionals ook vertellen als de opdrachtgever veel geld heeft en het niet leuk vindt om deze boodschap te horen. Dat zal de resultaten van BI projecten alleen maar ten goede komen.

Grappige discussie hierboven.
Ik zei al dat je het probleem helder moet hebben. Even zwart wit: We implementeren geen concept, maar lossen een probleem op. Of het nu rapporten zijn, of analyses of datamining modellen.
Aan ons als professionals de uitdaging om het zo te doen dat andere informatiebehoeften er later netjes bij te zetten zijn.
Vakmanschap is meesterschap en dat betekent vaak een bepaalde (!) informatiebehoefte goed beschikbaar krijgen dan een digitale diarree implementeren. Daar haalt iedereen zijn neus voor op.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2009-01-19T11:15:00.000Z Alex Beishuizen


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.