BI betaalt zich bijna nooit terug

Het is praktisch onmogelijk om als organisatie groot financieel succes te behalen met behulp van business intelligence (BI). Dat constateert advies- en onderzoeksbureau Passionned uit een analyse van landelijk BI-onderzoek.

Uit een analyse van landelijk onderzoek in 2006, 2007 en 2008 blijkt dat organisaties maar zeer beperkt financieel succes behalen met behulp van business intelligence (BI). Slechts 6,6 procent van de onderzochte organisaties wist daadwerkelijk bedrijfsbreed een aantoonbaar return on investement (ROI) te realiseren. Binnen de publieke sector is dit percentage 3,4 procent, in het bedrijfsleven is het 9,1 procent.  Ruim 21 procent van de onderzochte organisaties wist van BI een klein succes te maken, bijvoorbeeld op afdelingsniveau of op een deelgebied, zoals ziekteverzuim.

Volgens Daan van Beek van advies- en onderzoeksbureau Passionned dat het Nationale BI Survey jaarlijks uitvoert staan er in de media vaak juichende verhalen over de ROI op business intelligence-technologie: "Percentages van honderd tot tweehonderd procent ROI zijn eerder regel dan uitzondering. Maar de harde waarheid is dat succes behalen met business intelligence heel erg moeilijk is."

Kortzichtigheid

Dat blijkt volgens van Beek uit een analyse van de uitkomsten van het Nationale BI Survey in 2006, 2007 en 2008. Dit onderzoek geeft een beeld van de toepassing van BI in ons land. In totaal werden 389 uitkomsten geanalyseerd.

"Er zijn helaas te veel organisaties die het doen voorkomen dat BI onmiddellijk bijdraagt aan betere  beslissingen en prestaties", aldus Van Beek. "Dit is uiteraard wel de kern van BI, maar zo eenvoudig is het niet. Deze kortzichtigheid is funest voor het imago van BI. Het schept totaal verkeerde verwachtingen en is waarschijnlijk één van de belangrijkste oorzaken dat er nog zoveel BI-software ongebruikt op de plank ligt. BI is geen knop waar je op kunt drukken, geen technologie, maar een proces, misschien uiteindelijk zelfs een geloof of overtuiging."

BI Awards

Honderden bedrijven en organisaties hebben de afgelopen jaren de vragenlijst voor het onderzoek ingevuld. De deelname aan dit onderzoek is gratis. Ook dit jaar wordt het onderzoek weer uitgevoerd. Organisaties kunnen nog tot 20 februari 2009 meedoen door de vragenlijst in te vullen.

De deelnemers aan de Nationaal BI Survey dingen indien gewenst mee naar de Business Intelligence Awards. Een jury nomineert zo'n vier a vijf organisaties die tijdens een presentatie op het Nationale BI Congres in april 2009 zullen laten zien waarom ze kans maken op een BI Award. De uiteindelijke winnaars worden ook op het Nationale BI Congres bekendgemaakt.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Nuttig onderzoek. Eindelijk eens wat 'common sense' in de hele BI-hype...

De vraag of een BI-project (of enig ander IT-project) zich terugbetaalt is totaal irrelevant, als je tegelijkertijd geen uitspraak doet over wat de kosten zijn als je het project niet uit zou hebben gevoerd.

Interessant artikel, men zou in de enquete ook de vraag moeten beantwoorden: Wat zijn de negatieve effecten van nietsdoen? In mijn ervaring is nietsdoen, meestal geen optie als het over kosten gaat. bv. niet die BI omgeving inrichten met moderne ETL tooling, maar de bestaande niet overdraagbare ETL code en afhankelijke scripts in de lucht houden.
Daarnaast ben ik benieuwd naar hoeveel respondenten daadwerkelijk, achteraf de aantoonbare return on investment (ROI) is gaan meten. Dat zullen er vast niet zoveel zijn en toch hebben ze er kennelijk een bepaald beeld van, kijkend naar de resultaten.

Het onderzoek is zeker nuttig. Het zet de discussie op scherp en dat is zinvol. Je moet vooral investeren in zaken die bijdragen aan je organisatie. Dat een BI project vaak niet leidt tot resultaat is denk ik niet zo zeer te wijten aan Business Intelligence, dan wel de manier waarop hier mee om wordt gegaan. Een BI project kan zeker resultaat hebben. Vaak wordt dit gedaan met verkeerde uitgangspunten en op niet resultaatgerichte manier. Dus wat nu echt gemeten is kun je ter discussie stellen. Ligt het aan Business Intelligence of de spelers in die markt die het niet lukt om het op en juiste manier en met het juiste resultaat te implementeren.

Veel bedrijven zijn qua cultuur niet toe aan BI. Vaak wil men geen informatie delen (haantjesgedrag, verdoezelen van mislukte sales projecten). Ook wordt er soms te veel bezuinigd op het verzamelen van informatie omdat de gebruikers van de extra info er niet voor willen betalen. Ten slotte kan men informatie uit BI tools ook negeren, of alleen willen gebruiken om af te rekenen met personen. Dit geldt overigens ook al jaren voor projecten rond management rapportages. Daar is ook weinig van geleerd. Kortom, er zijn veel business case redenen waarom een BI project beter nog niet gestart moet worden.
Gezien de cultuur van de mensen die beslissingen over BI moeten nemen, zal BI zich voorlopig zelden terug betalen.

Kleinere minder omvattende projecten rond beter informatiegebruik zijn vrijwel altijd wel rendabel en kunnen het pad vrijmaken voor BPM/BI projecten. Vroeger deed je dit m.b.v. exportbestanden en spreadsheets. Nu zijn er ook mooie, maar vaak nog te dure, ETL tools.

Ik kan me goed in m.n. Johan's reactie vinden.
Als je BI sec op management insteekt, dan lijkt het een dure grap. Wat je namelijk wel doet is kengetallen onder gemeenschappelijke noemers brengen, zodat iedereen het over hetzelfde heeft. Ieder onderzoek bestaat uit 1. het verzamelen van gegevens, 2. het bewerken en 3. analyseren van gegevens en 4. het doen van conclusies. De winst zit hem in de eerste twee ? drie onderdelen en dat zijn meestal verborgen kosten van allerlei overzichtjes die dubbel in vele excel-sheetjes worden overgetypt en bijgehouden door een locale deskundige. Als je de BI meer inricht op een gemeenschappelijke distributie van ge?ntegreerde geaccordeerde bedrijfsgegevens, dan is de ROI een stuk hoger dan dit onderzoek aangeeft, namelijk op het gebied van efficientie, integriteit en bedrijfszekerheid.

Ik kan mij vinden in de reactie van Dirk. Daarbij moet wel gezegd worden dat het implementeren van BI geen doel op zich is. Maar dat het een hulpmiddel dient te zijn voor de doelstelling om middels meten transparantie te verkrijgen binnen je organisatie of afdeling. Daarmee zal het management (alle lagen) beter inzicht krijgen in de prestatie van zijn of haar organisatie wat weer mogelijkheden biedt voor het verbeteren of zelfs afstoten van organisatie onderdelen.

Zou graag het onderzoek in zien...de vragen die zijn gesteld, de interpretatie van de antwoorden, de weging etc..

Ik wantrouw elke vorm van onderzoek die voortkomt uit dit soort surveys. Er zinnige zaken over concluderen is niet alleen lastig, vaak onmogelijk.

Al zegt Daan geen onzinnige dingen hoor, ik hekel gewoon het woord 'onderzoek', geeft het nl. een aura van ultieme waarheid.

Ik vind het een beetje kortzichtig om te zeggen dat: "Er zijn helaas te veel organisaties die het doen voorkomen dat BI onmiddellijk bijdraagt aan betere beslissingen en prestaties". De rapportage kant is ook onderdeel van Business Intelligence, bijna ieder bedrijf maakt gebruik van de rapportage. Zou je deze niet hebben zijn managers uren bezig met het maken van overzichten in Excel.
Dus waarop is deze stelling gebasseerd?

Ik denk dat (bijna) iedereen weet dat je een gegevensverwerkende fabriek (bank verzekering overheid) met een paar programeurs kunt runnen en ik denk dat iedereen ook weet dat niemand er belang bij heeft om dat ook werkelijk te doen.

Daarin verschilt BI in niets van de rest van ICT.

Het artikel is op zichzelf geen openbaring, eerder een natuurlijke verwachting of een bewijs.

Als BI (even voor het gemak) een bron voor Informatie is, een van de bronnen hiervoor overigens, dan ligt hierin al de grondslag waarom het zo lastig is een ROI te bepalen.

Als ik even uitga van de (hoop je dan) dagelijks afgelegde route van Informatie tot Resultaat (welke ik hier veronderstel meetbaar te zijn), loopt die route via wat ik als bruggetje gebruik IKIAR.
Informatie -> Kennis -> Inzicht -> Actie? -> Resultaat.
(-> te vervangen door "levert")

Het K-I-A deel is een bedrijfseigen deel (cultuur, sociaal etc.) waardoor je mag stellen dan eenzelfde Informatie element bij een ander bedrijf een geheel ander Resultaat zal leveren.

Stel nu even dat de wetenschap (de Informatie) er is dat Sub-Prime (alleen de naam al) leningen een hoog risico met zich meedragen, zou je dan Actie verwachten die tot een goed Resultaat leiden?

De mens zit er nog steeds als RIO element tussen, iets wat door de geschiedenis heen goede verhalen geeft (KAO, BP) of juist verkeerde (Enron).

Door de menselijke tussencomponent zal een ROI getal vaak geen directe en enkelvoudige verbinding hebben met BI als 'pakket'.

Ik ben benieuwd naar het onderzoek en hoe de ROI is bepaald. Daar kunnen we nog wat leren. Ik kan me een artikel in Computable herinneren (http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/business_intelligence/2640307/1277145/waar-is-de-business-case-toch-gebleven.html), waar nog stevig werd gediscusieerd over de businees case. Daarom verbaast me het artikel niet. Ongetwijfeld kan je ook een onderzoek doen en aangeven dat (de spreekwoordelijke) 80% van de BI-projecten succesvol is.
Verder: "Slechts 6.6% van de bedrijven...." Dat zijn dan ongeveer de bedrijven die een Enterprise BI omgeving hebben + nog een paar mislukkingen. Dus misschien zijn de cijfers helemaal nog niet zo slecht en is het een pleidooi voor een organisatie brede structurering van informatie.
Kortom, ik ben benieuwd naar het onderzoek.

Voor inzicht in de vragen uit het onderzoek zie http://www.biaward.nl/nationaal_business_intelligence_survey/vragenlijst.htm

Ik wil dit onderzoek zeker niet bagatelliseren. Sterker nog, ik ben zeer benieuwd naar de antwoorden, maar door de gesloten vragen en de beperkte mogelijkheden voor nuance moet je de uitslag ook in dit kader interpreteren.

Als illustratie in het bijzonder Vraag 27: Zijn de prestaties en (financiele) resultaten van de organisatie de afgelopen tijd substantieel verbeterd?
-Ja, dankzij het aantrekken van onze markt
-Ja, dankzij onze investeringen in een Business Intelligence organisatie en systemen
-Ja, dankzij beiden
-Nee, de hele markt ervaart dezelfde problemen als wij
-Nee, maar dankzij de investeringen in Business Intelligence doen we het beter dan de concurrentie

Heel plat bezien kan iemand deze vraag niet beantwoorden en waarschijnlijk kiezen voor antwoordt 1 of 4. Immers, door het doen van investeringen alleen is nog nooit iemand rijker geworden. Maar wanneer (de contante waarde van) het rendement op een investering hoger is dan de investering zelf, dan wordt het natuurlijk interessant. Zeker wanneer dit rendement op korte termijn wordt geleverd.

En dit rendement is veelal het resultaat van wijzigingen in bedrijfsvoering. Deze wordt efficienter (goedkoper) of effectiever (meer klanten, hogere omzet), en persoonlijk zou ik als manager redeneren dat deze winst het gevolg is van mijn persoonlijke kwaliteiten en slechts marginaal het gevolg is van een tooltje. Zonder aandacht te hebben voor deze component van actie is elke ROI van BI betwistbaar.

Dit alles onder de opmerking dat je BI nooit los kan zien van het bedrijfsproces en master data management, maar daarover een andere keer meer.

Ah, een onderzoek. Begrijp me niet verkeerd, het is goed dat er onderzoek gedaan wordt. Daarmee krijg je tenslotte inzicht. Inzicht dat je anders niet had gehad. Daarbij zul je inderdaad, zoals andere comments al aangeven, goed moeten kijken naar de details van het onderzoek om te weten wat je misschien mag concluderen.
Johan stelt heel terecht dat je ook inzicht in de andere kant van de medaille moet hebben voordat je iets kunt roepen over waarde van "BI".

Ik blijf ondanks vele goede alternatieven, hangen aan de definitie "Bedrijfs Inzicht" voor de afko BI. Het is in mijn beleving dus een resultaat, een eindproduct. Ik kan dan ook de zin uit het artikel: "Er zijn helaas te veel organisaties die het doen voorkomen dat BI onmiddellijk bijdraagt aan betere beslissingen en prestaties" (...) tegen de achtergrond van mijn definitie niet plaatsen.

Ik lees daar dan dat 'bedrijfsinzicht' volgens het onderzoek niet bijdraagt aan betere beslissingen en prestaties.

Ik moet uiteraard accepteren dat BI ook de naam is voor softwareproducten (standaard en maatwerk) en dat het gebruik van die software niet altijd leidt tot de door het 'BI' project voorgestelde voordeel in de Business Case. Tja, als dat nieuws is, dan heb ik nog een kop: 'IT branche heeft moeite met binnen tijd en geld afkrijgen van projecten'. Of: 'IT branche nog lang niet volwassen'.

Advanced Analytics: Predictive modeling, data mining, text mining, optimization, etc.
Alleen daarmee betaalt BI zich terug.

Ik kan me nog herinneren dat vorig jaar een van de uitkomsten van het onderzoek was "succesvolle organisaties hebben geen datawarehouse". Mijn kritische vraag aan Daan van Beek tijdens de presentatie werd nogal makkelijk door Daan aan de kant geschoven.

Vind dit soort onderzoeken het werk van een afstudeerder die met SPSS antwoorden interpreteert: dertig organisaties geven aan hogere winst te maken en hebben geen datawarehouse. En ja, dan kom je tot zulke onzinnige conclusies.

In het artikel 'BI betaalt zich bijna nooit terug' in de Computable van 30 januari doet Daan van Beek enkele flinke uitspraken over het terugverdien effect van Business Intelligence. Hij onderbouwt deze beweringen met resultaten uit een door hem uitgevoerd survey. Echter 'de kwaliteit van zijn onderzoek roept heel veel vraagtekens op', aldus Leo van Doorn, directeur van MarketResponse en ervaren marktonderzoeker.

Ook op de door hem getrokken conclusies is inhoudelijk het nodige aan te merken. 'Gerenommeerde klanten licenseren steeds meer software bij ons, omdat dit substantiele voordelen voor hen heeft opgeleverd. Dat doen zij natuurlijk alleen maar als de oplossing zich heeft bewezen. Wij hebben een groot aantal die dit kunnen bevestigen', aldus Karel Kinders, Managing Director van SAS Nederland. Ook Jorgen Heizenberg, Principal Technology Officer voor het BI Domein bij Capgemini, reageert: 'Als het de intentie is geweest van Daan van Beek om aandacht te trekken met deze uitspraken dan heeft hij gezien het aantal reacties veel succes. Als het zijn bedoeling was om de BI gemeenschap wakker te schudden dan moeten wij hem ook feliciteren met dit resultaat. Maar als hij serieus wil beweren dat BI geen rendement oplevert dan is het Daan van Beek zelf die wakker geschud moet worden'.

Internet heeft het marktonderzoek vakgebied sterk veranderd en niet alleen maar ten goede. Was het vroeger nog arbeidsintensief en dus kostbaar om respondenten te vinden nu kan op Internet met de belofte van een wasmachine, een I-pod of een BI-award iemand zonder veel kosten te maken een onderzoek starten. Hierin schuilt bij dit onderzoek van Passioned het eerste gevaar. 'Doel van deze BI survey is volgens de uitnodiging ondermeer om je als bedrijf te kwalificeren voor een BI-award. Het onderzoek kan misschien een award opleveren maar is ongeschikt om vast te stellen wat de ROI van BI zou zijn. Om dat laatste door een onderzoek vast te stellen is buitengewoon complex, wat BI trouwens gemeen heeft met de werking van reclame, het succes van overheidsingrijpen in de banksector of het gebruik van marktonderzoek zelf. '
Van Doorn stelt ook dat de grootte van de steekproef (390 organisaties over 3 jaar) wel erg klein en vrijwel zeker onvoldoende representatief is. En dus is het een twijfelachtige basis om uitspraken te doen over een heterogene populatie als die van de BI-gebruikers. De twijfel over de kwaliteit van dit onderzoek wordt nog groter omdat bij bestudering van de vragenlijst ook niet valt vast te stellen op welke vraag het persberichtpercentage van 6,5 % is gebaseerd. Het is niet ondenkbaar dat in de VS een organisatie die potentieel schadelijke uitspraken doet op basis van een dergelijke zwak onderzoek voor de rechter mag verschijnen. In Nederland haal je dan de voorpagina van de Computable? concludeert de marktonderzoeker.

In het artikel wordt de nadruk gelegd op de financi?le resultaten van BI. Jorgen Heizenberg zegt hierover het volgende: 'Inderdaad heeft BI niet altijd direct aantoonbaar rendement . Hoe moet je de baten kwantificeren van betere of snellere beslissingen'. Hoe kun je duidelijk maken hoeveel het kost als je geen of onvoldoende informatie hebt om beslissingen te nemen.'
Iedereen moppert over files en benzineprijzen maar stel je Nederland maar eens voor zonder auto. Dan staat alles letterlijk stil. En zonder snelle en betrouwbare informatie over de eigen organisatie en haar omgeving kan geen enkel bedrijf overleven. Het gaat daarom niet over wel of niet hebben van BI, het gaat om het hebben van de beste BI.

Voorbeelden van direct aantoonbare kwantitatieve opbrengsten van BI zijn er overigens genoeg. Bijvoorbeeld een bepaald percentage retentie van klanten of verbeterde verkopen. Volgens Karel Kinders 'ziet SAS dit dagelijks bij zijn klanten terug'. Ook Leo van Doorn noemt uit zijn eigen ervaring dat de invoering van state of the art BI een forse vermindering van het aantal analisten mogelijk maakte met een gelijktijdige verbetering van kwaliteit en efficiency van het onderzoek.

De uitspraken van Daan van Beek zijn te kort door de bocht. Zowel vanuit de BI competentie als vanuit Marktonderzoek is er kritiek op zijn uitspraken. Zijn conclusie dat BI bijna nooit terugverdiend wordt kan en mag niet getrokken worden op basis van dit internetonderzoek.

Leo van Doorn, Directeur MarketResponse
Karel Kinders, Managing Director SAS Nederland
Jorgen Heizenberg, Principal Technology Officer BI domein

Tot mijn schrik bereikte dit artikel ook nog de voorpagina van de computable. Op basis van de vraagstelling in het onderzoek kun je een dergelijke conclusie natuurlijk nooit trekken.

Punt 1: de business case voor BI is vaak niet gebaseerd op directe ROI, maar vaker indirect (zie eerdere discussie in het expert panel).
Punt 2: als je gewoon gevraagd had "heeft u uw business case voor BI gerealiseerd?" had je een zuiver antwoord gehad.

Op basis van een kleine steekproef in mijn kennisenkring stel ik de volgende tekst voor op de eerstvolgende Computable:
"De Business Case voor BI wordt bijna altijd gerealiseerd.".

Tsjakka.

Paniek in de BI tent? Consultancybureaus reageren. Zie de reacties van Frank Harland, Jorgen Heizenberg (Cap/Sogetti), Frank Snieder (Macaw), Johan van der Kooij (Inter Access), Ronald Damhof (Prudenza), Bart Heinsius (EOM Data Solutions) en van Stefan van Duin (Deloitte Consulting). Jongens, maak samen een artikel waarin met feiten wordt aangetoond dat BI wel loont en onder welke condities. Weerleg de stelling van Passionned dat BI, zoals dat in de huidige praktijk wordt opgepakt, bijna nooit loont en zeker niet snel.

Ondanks het gebrek aan een onderbouwing van dit artikel vind ik dat er een kern van waarheid in zit.

BI wordt mijns inziens ?f teveel vanuit de techniek (IT), ?f teveel vanuit de business gedreven.
Vanuit de IT resulteert BI vaak in mooie systemen waar onvoldoende meerwaarde uit wordt gehaald.
Vanuit de business resulteert BI vaak in chaos, korte termijn focus, slechte performance van reports, kubussen en een gebrekkig beheer dat op termijn het initi?le succes sterk onder druk zet.

Daarnaast zet ik vraagtekens bij het idee dat vaak geopperd wordt om BI binnen een organisatie vanuit ??n centraal BI competence center te organiseren.
Het is gebleken dat kleinschalige inzet van BI de meeste meerwaarde levert. We weten w?l met zijn allen dat kleine organisaties vaak veel flexibeler (klantgerichter?) zijn dan grote organisaties.

Ralf,

Ik ondersteun jouw pleidooi voor een mix tussen techniek en business gedreven BI. Het doorslaan naar de ene of de andere kant leidt inderdaad tot suboptimale resultaten.

Naar mijn mening is een BICC echter wel degelijk een goede oplossing. Echter veel BICC's "hangen" nu alleen onder IT. Zo is het model nooit bedoeld. Een belangrijke voorwaarde is dan ook dat een BICC goed is ingericht.

Daarmee bedoel ik dat de ICT afdeling zich moet richten op data-support en infrastructuur en de business op self service teams (wat overeenkomt met jouw pleidooi voor kleinschalige inzet).

Binnen het gezamenlijk BICC liggen dan zaken als: Strategie (wat willen we met BI, waar aan geven we prioriteit), Organisatie (hoe regelen we BI, wat zijn de standaarden en werkwijze, hoe houden we grip) en Gebruikerondersteuning (hoe werkt de tool, waar staat dat cijfer voor...).

Zie net met chocoladeletters de kop van de nieuwe computable; BI Betaalt zich bijna nooit terug.

Al is het artikel genuanceerd - de kop is dat niet. Dit helpt onze industrie niet. De kop dekt de lading ook totaal niet.

@Daan; ben je nu echt blij met dit soort publiciteit? BI populisme.....

Voordat we de conclusies van het onderzoek in twijfel trekken is het misschien wijs om te kijken naar de bron van het onderzoek.
350 managers van bedrijven met meer dan 250 werknemers hebben een enquete ingevuld en dit leidde tot de bevindingen. Waar is in ieder geval de mening die deze managers hebben over het resultaat van BI binnen hun eigen organisatie. Dit zegt natuurlijk niks over het daadwerkelijke succes maar wel over de perceptie die leeft binnen het bedrijfsleven, onze klanten. Kennelijk ligt de focus op het directe financiele succes en wordt minder gekeken naar de lange termijn effecten van het inzetten Van BI.
De stelling dat het artikel en onderzoek niet onderbouwd zou zijn is mijns inziens dan ook niet waar. Maar het geeft wel een visie van managers weer die heel financieel en op de korte termijn gericht is. Succes van BI programma's is helaas niet alleen te vatten in financiele cijfers en vaak ook niet op de korte termijn.
BI kan alleen een veranderend effect hebben op het bedrijf, als de processen binnen het bedrijf ook veranderen en verandering is geen korte termijn proces.

De kop van het artikel dekt helaas de lading van het artikel niet. Mijn angst is alleen dat dat het gedeelte is wat blijft hangen bij het grote publiek.

BI is volgens mij helemaal niet te relateren aan direct financieel succes. Daan zelf zegt daar ook niets over, hij geeft alleen aan dat succes behalen met business intelligence heel erg moeilijk is. Ik denk dat we dat allemaal kunnen beamen. Wat nu opvalt is dat een aantal mensen (wo directeur van Marketresponse) zich uitspraken laat ontlokken over de kwaliteit van het onderzoek zonder dat men, althans zo lijkt het, het heeft ingezien. Dat is kort door de bocht. Ben overigens wel benieuwd naar het onderzoek.

Tja, nog een aanvulling op bovenstaande reeds genoemde factoren die de uitkomsten van het onderzoek bepalen: beeldvorming.
Mijns inziens is onze organisatie er redelijk goed in geslaagd BI dusdanig te positioneren dat het zich zeker terugbetaald. Men went echter snel aan behaalde resultaten, waarbij op een gegeven moment alleen de kosten nog maar opvallen. Het is dan ook nodig om constant aan die beeldvorming te werken door steeds weer te "leuren" met de resultaten: het betere BI-ambassadeurschap. Als die rol binnen een organisatie niet wordt opgepakt kan er wel eens een onjuist beeld ontstaan.

Ik vind het vreemd dat er hier zo verdedigend wordt gereageerd. Onafhankelijk van de wetenschappelijke waarde van dit onderzoek hebben veel bedrijven blijkbaar het beeld dat BI ze niet veel oplevert. Dat is een signaal, daar moeten wij iets mee doen. Ik geef ze trouwens nog gelijk ook! De gemiddelde BI-implementatie is IT driven zonder business case. Het lijkt me sterk dat het je veel geld oplevert wanneer je alle gegevens in je bedrijf verzamelt, ze opslaat in een fantastisch gemodelleerd datawarehouse en er prachtige rapporten op maakt die je meestal al had (de gemiddelde BI-implementatie in Nederland). Je moet een business case hebben waarvan je van te voren kan berekenen hoeveel het je op gaat leveren. Een paar voorbeelden:

- predictive maintenance - door te voorspellen wanneer iets in het productieproces stuk gaat kun je just-in-time-onderhoud plegen. Bij grote oliemaatschappijen levert dit tientallen miljoenen euro's per jaar op.

- dood geld minimaliseren - geld in de pinautomaat dat niet wordt opgenomen wordt niks mee verdiend. Door de hoeveelheid geld in pinautomaten te optimaliseren afhankelijk van locatie, dag en weer wordt veel geld verdiend.

- vliegtuigstoelen overboeken - vliegtuigmaatschappijen verdienen veel geld met overboeken afhankelijk van bestemming, datum, tijdstip van de vlucht, etc.

- minder mailings uitsturen - door klanten te segmenteren en op basis van modellen gerichte mailings te versturen worden miljoenen euro's bespaard.

- inspecties optimaliseren - door alleen die gevallen te inspecteren die een grote kans op fraude hebben optimaliseer je de effectiviteit en je opbrengsten

Allemaal concrete business cases waarbij duidelijk is wat ze opleveren.
Ook allemaal analytics trouwens... iets waar we in Nederland maar niet aan willen.

Leuke discussie. En natuurlijk is een dergelijk onderzoek niet wetenschappelijk. Goede knuppel in het hoenderhok. Waar het om draait is de analyse waarom, en dat is dan vervolgonderzoek. Mijn stelling:
- meeste bedrijven halen niks uit BI, omdat ze niks uit het meeste halen. De meeste bedrijven zijn ook niet zo succesvol met ERP of CRM, en laten we eerlijk zijn, de meeste mensen leiden ook een volstrekt middelmatig leven. De wet van de gemiddelden. Je kunt ook het volgende onderzoek doen: "In een wedstrijd met 100 deelnemers werden er 99 geen winnaar". De onderzoeksvraag is tautologisch van aard, als je kijkt naar het research design (voorzover af te leiden)

En dan is de vraag: wat moet er nu anders?
- de business case wordt niet gerealiseerd omdat de verkeerde mensen de business case maken. De business vraag IT om een business case, voordat IT mag beginnen. Is dat niet verkeerd om? Moet de business geen case maken hoe ze het gaan gebruiken en er voordeel uit halen, voordat IT wil beginnen. De business case van IT komt noodzakelijkerwijs vaak niet veel verder dan TCO verlagen (waar IT invloed op heeft). Weinig spannend.

frank

Wat bepaalt het succes van organisaties?

Ik ken niemand, ook niet in de wetenschappelijke wereld, die hiervoor een pasklaar antwoord heeft geleverd. Ik verwacht ook niet dat dit snel komt. Wel zijn er steeds meer aanwijzingen dat hoog presterende organisaties prestatiemanagement combineren met andere karakteristieken zoals een lange termijn ori?ntatie, actiegerichtheid, en goed leiderschap. Daan beweert mijns inziens niet anders dan dat BI in engere zin (hoe mooi ook) nooit verantwoordelijk kan zijn voor betere performance van de organisatie. BI kan wel een randvoorwaarde zijn voor goed prestatiemanagement. Maar de introductie van BI als systeem in de organisatie leidt per definitie tot een veranderproces en daarom alleen al staat de uitkomst niet vast.

In principe kan met BI worden bereikt dat informatie beschikbaar is waarmee we een proces of bedrijf kunnen besturen. Toch zit hier meteen al een methodisch probleem. Het is niet per definitie zeker gesteld dat BI-software is toegesneden op het primaire proces en de strategie van het bedrijf in kwestie. Een verklaring hiervoor is dat BI nogal eens wordt gebaseerd op universele modellen (zoals de balanced scorecard of het INK-managementmodel). Het gevolgd is dat in een specifiek geval niet op de juiste succesfactoren en kpi?s wordt gestuurd. De performance wordt er niet beter op.

Maar ook in het geval de performance informatie op ideale wijze is toegesneden op de besturingsvraag, dan nog is succes niet verzekerd. Er duiken meteen vragen op over de verwerking van deze informatie. Wordt deze voldoende geanalyseerd, worden er hypotheses mee ontwikkeld die later weer worden getoetst? In feite komt het neer op de vraag: is de organisatie in staat om te leren van de informatie die wordt gepresenteerd? De uitkomst hiervan wordt bepaald door tal van (moeilijk meetbare) factoren en interacties.

Ik kan mij (dus) verplaatsen in de perceptie van de managers die aan het onderzoek hebben meegewerkt. Anders gezegd: ik denk niet dat kan worden aangetoond dat BI dan wel specifieke BI software rendement oplevert laat staan wel degelijk succesbepalend is. Ik maak graag een uitzondering voor overzichtelijke business cases.

Maar is dit nu een reden om met BI te stoppen. Natuurlijk niet, we kunnen gewoon bedenken dat BI een vitale schakel in het totaal van het performance management van de organisatie is. Mijn conclusie is dat we door moeten gaan om het geheim van performance management te ontrafelen. We moeten nog veel meer onderzoek doen. Daan moet gewoon doorgaan. Cracking the code!

Leo Kerklaan
Partner Holland Consulting Group
(ook betrokken bij de BI-awards)

Blijkbaar doet dit artikel een hoop stof opwaaien. Het enige wat ik miste in het hele artikel was het woord "succesvol". Er had namelijk moeten staan: Centraal Boekhuis maakt succesvol gebruik van BI voor haar logistiek.

Maar voor de rest. Het is een onderzoek en het gaat erom hoe je er zelf in staat. De vraag is natuurlijk: lezers wat doen jullie nu met deze informatie? Blijkbaar waren de getoonde percentages onderdeel van jullie KPI's, want er wordt wel erg heftig gereageerd.

Prima als organisaties onderzoek uit voeren, prima als men de uitkomsten publiceert. Maar conclusies trekken op deze manier op basis van de onderliggende vragen is naar mijn idee te kort door de bocht of inderdaad doelbewust. En dat is dan ook zeker gelukt gezien de vele reacties. Het was interessant om de vele reacties te lezen, veel van deze reacties kunnen wij onderschrijven.

In dit licht constateren wij wel dat veel organisaties en reacties ingaan op Business Intelligence, dat voornamelijk gericht is op terugkijken en analyseren, waar Enterprise Intelligence met vooruitkijken, profitability modelling en scenarioplanning daadwerkelijk inzicht geeft in toekomstige winstgevendheid. Hiermee worden bedrijven ondersteund in het opzetten van de juiste toekomstscenario?s die voldoende efficiency en winstgevendheid opleveren. Met als resultaat directe ROI.

In de afgelopen jaren hebben wij als organisatie voldoende bewijsmateriaal opgebouwd om te kunnen beweren dat met Enterprise Intelligence de ROI direct meetbaar en inzichtelijk is. Bij veel klanten van ons hebben wij zeer succesvolle Enterprise Intelligence projecten uitgerold en begeleid. Met aantoonbare resultaten. Ik nodig Daan van Passionned graag uit om eens verder te praten met een aantal van onze klanten, desnoods in een rondetafel sessie.

Erik Leene
Directeur Kadenza

In de afgelopen jaren heb ik als business intelligence expert ook voldoende bewijsmateriaal opgebouwd om te kunnen beweren dat de ROI van BI trajecten direct meetbaar is en positief. Eric, jouw reactie is heel herkenbaar.

http://www.biprof.nl
http://businessintelligence20.blogspot.com

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2009-01-23T11:30:00.000Z Alex Beishuizen


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.