Computable Panel verdeeld over ICT-universiteit

Is een ict-universiteit in Nederland een goed idee? Het Computable Panel is verdeeld. Sommigen denken dat het voor meer studenten zorgt. Anderen vinden ons land te klein voor een aparte universiteit voor ict.


Fred van Alphen (47), Amsterdam, director Professional Services Infor Runtime Europe, Infor

Ik denk dat het aantal kandidaten niet alleen afhangt van een ict-studie. Ik denk dat we met de Technische Hogeschool en Technische Universiteit (Delft bijvoorbeeld) daar al de nodige mogelijkheden voor hebben. Een universitaire stroming met een vakgroep voor de ict is natuurlijk wel een natuurlijke en logische toevoeging heden ten dage. Het heeft vooral te maken met het carrièreperspectief. Zijn er voldoende interessante banen als je klaar bent en wat zijn de financiële schalen waarin je terechtkomt?


Edwin van Asch (39), Nieuwegein, senior Technology & Solutions, Software AG

Een universiteit die zich alleen richt op ict is volgens mij geen goede zaak. De relatie tussen ict en businessvraagstukken zou in een dergelijke geïsoleerde omgeving onvoldoende aandacht krijgen, en ict weer degraderen tot een technisch kunstje. Het aantal studenten kan veel beter worden vergroot door juist het 'ict is voor nerds'-imago op te laten schuiven richting 'ict staat midden in de wereld'. Er is volop werk in de ict, het werk is leuk en afwisselend, de salarissen en arbeidsomstandigheden zijn goed, dus daar kan het niet aan liggen.


Michel Bayings (35), Breda, management consultant, LogicaCMG Consulting

Nederland heeft ‘t, maar waar is ‘t?
Ik ben zeer benieuwd naar de reden van de stijging. In principe worden alle genoemde studies van de ict-universiteit in Denemarken ook gegeven op de verschillende Nederlandse hogescholen en universiteiten. Opleidingen zijn er dus al. Het kan zijn dat de bundeling ze zichtbaarder maakt. In dat geval is er gewoon werk aan de winkel in Nederland om de verschillende ict-opleidingen beter te vermarkten. In Nederland is het vooral een probleem dat zeker op ict-gebied de scheiding tussen hogescholen en universiteiten totaal onduidelijk is bij studenten en toekomstige werkgevers. Nederland heeft behoefte aan of ict op hogeschool of ict op universiteiten en moet daar dan ook zowel business als technische opleidingen bieden. Daarnaast moet de Nederlandse overheid en het onderwijs ict veel beter promoten. Het is niet alleen techniek, maar heeft ook juridische, zakelijke en sociale aspecten. Daarmee trek je meer studenten. Niet door alles in één universiteit te bundelen.Bert Janssen (42), Tegelen, eigenaar, Maatoplossing

Een ict-universiteit zal het aantal ict-studenten waarschijnlijk laten stijgen. Op zich is dit een goed initiatief. Er moet wel op gelet worden dat het contact met de andere disciplinesdoor dit soort specialistische opleidingen niet  verloren gaat. Ict staat in het bedrijfsleven nooit op zichzelf. De moderne ict'er heeft altijd te maken met andere bedrijfsprocessen en natuurlijk ook met mensen. Enige aandacht op deze punten is dan ook een vereiste voor een succesvolle opleiding die iets toevoegt aan de samenleving.


Ron Bloksma (41), senior GIS-consultant, Grontmij GIS & ICT

GIS was van oudsher het domein van de geograven en cultuurtechnici die daarna(ast) hun ict-kennis opbouwden. Met het uitgroeien van GIS naar GeoICT is er ook een duidelijke instroom van ict'ers. Als de komst van it-universiteit iets kan doen aan het tekort van ict-professionals, dan geldt dat ook voor de GeoICT-sector. Uiteraard gaan we dan als specifieke sector wel GeoICT promoten op deze universiteit, dan doen we nu ook al op de geografische studierichtingen.

Marjo van Bergen
(42), Nieuwegein, projectmanager, Capgemini
Een ict-universiteit is een goed idee, mits ook zaken als projectmanagement in de ict, rechtspraak rondom ict-zaken (zoals intellectueel eigendom) aan de orde komen. Daarnaast levert een vakopleiding op universitair gebied, mits het breder is dat alleen de 'kale ict' meer status op voor het vak. We moeten er zeer zeker voor waken dat deze ict-universiteit geen 'nerd-universiteit' wordt.Simon Bos (52), Nieuwe Niedorp, interim-manager, Bos+Cohen Strategie Adviseurs

Mijn ervaring is dat op zowel het MBO- als het HBO-niveau het ict-onderwijsniveau laag is. Het probleem is de kwaliteit van de docenten en de lesmethoden. Wellicht dat een wetenschappelijk niveau hier verbetering in kan brengen, maar ik heb er een hard hoofd in. Zolang het bedrijfsleven meer financiële perspectieven biedt dan een onderwijsinstelling zie ik het niet gebeuren. Beter zal zijn dat het bedrijfsleven en universiteiten elkaars krachten bundelen, waarbij sprake is van uitwisseling.


Mike Chung (37), Nieuw-Vennep, KPMG

De meerwaarde van een ict-universiteit zal zeer gering zijn aangezien bijna alle bestaande Nederlandse universiteiten en hogescholen al informatica doceren. Bovendien zijn de raakvlakken en interacties met andere exacte studies zoals wiskunde, elektrotechniek en biotechnologie zo groot, dat je je eerder moet afvragen of een ict-universiteit niet de reikwijdte van informatica onnodig en ongewenst beperkt. Het tekort aan ict-professionals ligt aan de hedendaagse cultuur van gemak en geestelijke luiheid die niet in het voordeel werkt van ingewikkelde exacte studies. Daar kan geen ict-universiteit tegenop.


Dick Kroon (52), Utrecht, program manager ICT Training, Kroon  & Beers ICT

Door de jaren heen zijn faculteiten en universiteiten gekomen en gegaan, al naar gelang de behoefte. De groeiende ict-industrie vraagt mensen met meer dan b.v. Cisco-, Citrix- of Microsoft-certificering; hoogopgeleiden dus! Een eigen ict-universiteit is de stimulans om 'hoger ict'er' te worden. Nederland heeft zulke hoogopgeleiden hard nodig. Is de Vista-interface niet mede door TU Delft afgestudeerden ontworpen? Doen dus ict-universiteit Nederland!


Marielle Dellemijn (43), Eelde, CRM-ondernemer, CRM excellence

Ja, dat denk ik wel. Zoals in alle business-vraagstukken geldt ook voor het onderwijs dat focus een goede zaak is. Hiermee creëer je dat je mensen trekt die exact dat willen leren/doen wat wordt aangeboden. dat betekent namelijk ook dat hier een specialistische job bij gaat passen. Ik denk ook dat het aantal kandidaten zal stijgen, omdat mensen zich meer aangesproken voelen door iets wat heel gericht is.Erik Hendrikx (46), Utrecht, ict-consultant, YoungWood Solution BV

Het oprichten van een ict-universiteit in Nederland kan, naast het leverancierschap van ict-professionals, ervoor zorgen dat de kwaliteit van de ict omhoog gaat.
In een maatschappij waarin het steeds eenvoudiger lijkt te worden om de ict-werkzaamheden uit te besteden naar lage lonen landen, is het belangrijk dat er met een niet commerciële bril naar ict wordt gekeken. Hierdoor zou de ict wellicht efficiënter ingericht kunnen worden, waarmee de noodzaak van outsourcing om kostenbesparing te realiseren minder wordt.


Harold Kasperink (38), Breda, directeur Operations, NCIM Groep

Om het aantal studenten te laten stijgen zal een ict-universiteit goed moeten aansluiten op de vraag uit het bedrijfsleven. Dat is op dit moment nog wel eens een probleem met de huidige HBO- en WO-informaticaopleidingen. Door ict-opleidingsprofielen te definieren weten studenten wat ze kunnen bereiken nadat ze de studie hebben afgerond en bedrijven kunnen de ict-trainneeprogramma’s verkorten omdat de vereiste ict-kennis al tijdens de opleiding is opgedaan. Afstudeerders kunnen dus direct aan de slag!Ramesh Kalpoe (40), Amstelveen,interim manager, Kalpoe Consultancy

Ja, ik denk enerzijds dat voor die specifieke ict-universiteit het aantal studenten kan stijgen. Maar in het algemeen verwacht ik niet dat de instroom hiermee significant omhoog gaat. Huidige studenten zijn al in zo'n ruime mate opgegroeid met ict-toepassingen en -gebruik dat de eerdere studentenvolumes (in de hype-periodes) niet vanzelfsprekend meer zijn. Ict is een commodity geworden en studenten zien ict als randvoorwaarde om de alom bekende studies als economie, bedrijfskunde en rechten te volgen. Deze studies voegen ook steeds meer ict-kennis en toepassingen toe aan hun eigen studies, waardoor de keuze om een specialistische ict-studie te volgen minder aantrekkelijk is.


Theo Koster (41), Utrecht, directeur, Conclusion Communication Consultants

Verschillende ict-displines worden nu in verschillende opleidingen gedoceerd. Deze subspecialisaties levert mensen op die veel weten van bedrijfsprocessen, maar onvoldoende van de technologie (of vice versa). Een speciale universiteit zou tot kruisbestuiving kunnen leiden. Dit geeft een impuls aan de kwaliteit van ict in Nederland. Bovendien zou het allure uitstralen en het niveau van het vak verhogen. Kijk maar naar het succes van de Universiteit in Wageningen.


Sjaak Laan (43), Drachten, infrastructuur architect, LogicaCMGn

Een speciale ict-universiteit lijkt me wat overdreven, maar studies beter laten aansluiten op de functies in bedrijven lijkt me wel heel belangrijk. Nu is het zo dat mensen die van een HBO of universiteit komen niet genoeg kennis hebben om ze direct bij bedrijven in te kunnen zetten. Veel ict-dienstverleners hebben daarom speciale programma's ontwikkeld om starters in korte tijd een aantal trainingen te geven, zodat ze wel inzetbaar zijn. Dit lijkt me niet de taak van de bedrijven, maar van de scholen.Klaas Piet Meindertsma (51), Hilversum, partner, Control Solutions International

Ik denk dat het aantal kandidaten zal toenemen. Meer mogelijkheden, dus er passen meer studenten in de opleiding. Ook denk ik dat het een goed initiatief zou zijn. We moeten ict'ers breder opleiden. Er moet veel meer oog voor kwaliteit van te bouwen applicaties en implementaties en beveiliging binnen de ict-opleidingen komen. Er gaat na een halve eeuw nog steeds onvoorstelbaar veel mis. Ik denk dat dat ook komt door de tekortschietende opleidingen van nu.


Patrick Mingaars

Als parttime docent aan diverse hogescholen zie ik niet in waarom er een ict-universiteit moet komen. Juist de integratie en samenwerking van de ict-opleidingen met de andere opleidingen op een universiteit (en hogescholen) zorgen ervoor dat de studenten na hun studie op het snijvlak kunnen opereren van bijvoorbeeld ict & management, ict & media of ict & facility management. Verder zal een ict-universiteit alle moeite hebben docenten te vinden, die bij een 'gemengde' instelling gedeeld kunnen worden.


Martijn Odijk, Den Haag, consultant, Maximo.

Een ict-universiteit in Nederland zou zeker een goed idee zijn. Met zo'n universiteit wordt namelijk het belang van ict voor de maatschappij onderstreept. Bovendien kan één organisatie die zich er volledig op gespecialiseerd heeft zich makkelijker profileren dan allemaal verschillende organisaties die er nog zaken naast moeten doen. Nadeel is dat de mogelijkheden voor koppeling met bedrijfsmatige toepassingen in bijvoorbeeld de gezondheidszorg of economie minder worden, omdat die studies zich niet in dezelfde organisatie bevinden.


John Roos (49), Rotterdam, Altran-CIS

In Nederland bestaat een breed scala aan ict-scholing. Dat gaat van MBO, HBO naar universiteit. De Nederlandse scholing is modern en loopt ver vooruit op de Europese ontwikkelingen. Nederland is een van de landen waar ict het meest geïntegreerd is in het bedrijfsleven en huishoudens. Vele opleidingsinstituten hebben ook inmiddels een beroepscommissie om e.e.a. te delen. Persoonlijk denk ik niet dat er een stijging te verwachten is. Een beroepskeuze met de daaraan gelinkte opleiding heeft niets met het aanbod te maken, maar meer met de aantrekkelijkheid. Naast de aantrekkelijkheid heeft Nederland op dit moment te maken met vergrijzing en een ernstig tekort aan jonge aanwas met een HBO werk- en denkniveau.


Gert Jan Timmerman (45), Veenendaal, hoofd Kenniscentrum, Infosupport

Op zichzelf vind ik het een goede zaak om een ict-universiteit op te richten in Nederland. Hierdoor kunnen alle aspecten van ict, die nu nog vaak over verschillende studierichtingen verdeeld zijn, onder één noemer gebracht worden. Dat zal de coherentie van het onderwijs verhogen en door synergie zal het onderzoek naar een hoger niveau getild kunnen worden. Als het in Denemarken voor meer studenten gezorgd heeft, zal dat in Nederland waarschijnlijk niet anders zijn.


Els Timmerman (50), Herveld, 
 projectmanager, LogicaCMG

Ik denk dat een it-universiteit voor Nederland een goed idee is. Bundeling van kennis op dit vakgebied, dat steeds belangrijker wordt in onze samenleving, en het kunnen leveren van een goede opleiding rechtvaardigen een it-universiteit. De diversiteit binnen ons vakgebied is erg groot en door de oprichting van een it-universiteit kan die verscheidenheid beter worden ingepast in het aanbod van opleidingen.


Gerwin Vaatstra (20), Dronten, student Bedrijfskundige Informatica, Hogeschool Windesheim

Waarom zou je een aparte universiteit moeten hebben voor ict en zou het niet op een normale universiteit kunnen? Ik denk niet dat ict zo speciaal is dat het niet op een normale universiteit gegeven kan worden, hooguit als er dan opeens vanuit politiek Den Haag meer geld of aandacht voor komt natuurlijk.


Thijs Veugen, Delft, senior expert security, TNO

Ik vind het goed dat Denemarken een ict-universiteit heeft. Alleen al doordat er meer aandacht op ict en ict-studie wordt gericht, zal het aantal ict-studenten ongetwijfeld stijgen. Dat is een goede zaak, want daar is een groot gebrek, dat alleen maar groter zal worden. Mogelijk gaat het wel ten koste van studenten op andere universiteiten die soortgelijke studies aanbieden.Ook in Nederland zou een ict-universiteit het aantal studenten in die richting doen stijgen. Toch vind ik het geen goede oplossing. Er zijn al genoeg ict- en informaticastudies op universiteiten in Nederland. Elk jaar moeten ze weer knokken om voldoende studenten te krijgen. Door een nieuwe ict-universiteit zou dat alleen maar erger worden. Wat een betere en ook goedkopere oplossing zou zijn is om de bestaande ict-studies in Nederland meer aandacht te geven. Meer reclame en bekendheid bij studenten, zorgen dat de studies aantrekkelijk worden voor studenten, en zorgen dat de opleidingen goed aansluiten bij de wensen in het bedrijfsleven: dat is goed voor het bedrijfsleven en voor de studenten. Volgens mij heb je daar veel meer aan.


Steven van ’t Veld, Rotterdam, principal informatiearchitect, AIM

Er is al tijden sprake van een ict-universiteit in Nederland of Europa. Op zich een prima idee, alleen moeten er wel een paar kanttekeningen gemaakt worden bij een ict-universiteit in Nederland.
Het belangrijkste is dat de Nederlandse cultuur niet echt geschikt is om ict'ers voort te brengen die ict-producten ontwikkelen en onderhouden. Het heeft dan ook niet zoveel zin om een opleiding op te zetten om specialisten op te leiden die dit soort werk gaan doen. We zouden dan vooral buitenlandse studenten aan moeten trekken. Wat we wel nodig hebben zijn ict'ers die ict inzetten en onderhouden. Maar ook daar zal het aantal studenten naar verwachting niet zo groot zijn.Waar we beter op in kunnen zetten is op studenten die de kennis van informatie (en communicatie) voor een organisatie kunnen uitwerken. Informatiekundigen die aan de vraagkant ('demandside', 'retained organisation', enzovoorts) organisaties zelf kunnen helpen om een effectieve informatievoorziening te realiseren, om 'smart buyer' te zijn. Mensen met zo'n specialisme worden op dit moment niet of nauwelijks opgeleid, en zij zijn erg hard nodig. Zowel nu als in de toekomst. Buiten het feit dat veel landen in Europa denken en werken aan ict-universiteiten denk ik dus dat het geen goed idee is om zo'n instituut in Nederland op te richten. Omdat er nog nergens een informatiekundige universiteit is, de vraag van de markt naar dat soort mensen snel groter wordt en het wel bij de Nederlandse cultuur past, lijkt het mij echt een goed idee om daar aan te gaan werken.


Erik van Veghel (40), Someren, senior systeembeheerder, Stichting Proteion

Door een hele universiteit aan de ict te wijden komt er ook meer aandacht voor de verschillende disciplines. De belangstelling van aankomende studenten zal naar meer verschillende functies uitgaan, die ook directer bij hun competenties aansluiten. Dat zal ongetwijfeld zorgen voor een toename van de interesse voor de ict in het algemeen.


Edwin Weijdema (33), Zwolle, technical consultant, Centric Managed ICT Services

Het inzetten van een ict-universiteit zou nog wel eens een goede zet kunnen zijn, omdat er dan meer richtingen en verdieping van het ict-gebied aan mensen kan worden aangeboden. Dit zal zeker ook een
aanjager zijn van MBO- en HBO ict-opleidingen. Ik vind het ict-werkveld steeds specialistischer en interresanter worden. Een ict-universiteit zal in behoefte van specialistische bijscholing en verdere kennisverdieping kunnen voorzien.


Gerard Wassink (39), Ulrum, consultant, Wassink-IT

Wat willen we bereiken met een ict-universiteit? Ik denk dat de markt in toenemende mate structuur en kwaliteit nodig heeft, ervaren bouwers, mensen die zich niet laten gekmaken door vanuit commercie en 'time-to-market' opgelegde prioriteit. Als daar de nadruk op wordt gelegd zie ik het als waardevolle bijdrage, maar waarschijnlijk levert zo’n universiteit alleen maar meer commercieel of theoretisch gerichte mensen op zonder besef van het ambacht dat het ontwikkelen van software is.


Robert van Weverwijk (25), Utrecht, Bell Services Nederland (in- en outbound callcenter)

Ik denk dat een ict-universiteit wel kan bijdragen tot meer studenten. Je kunt het dan zien als echt vak om op af te studeren en dat geeft een serieuzere indruk. Denk dat het voor Nederland best eens zinvol kan zijn om het idee van Denemarken na te doen.


Renske van der Weijden (43), Eindhoven, marketingmanager, IFS Benelux

Ja, een specifieke focus op een onderwerp werkt altijd goed: een mooi (compleet ander) voorbeeld is de Rock Academie. Ict wordt nu te vaak behandeld als een onderdeel van een andere studie, als variant van een bepaalde afdeling. Met andere woorden: het hangt er vaak maar wat bij. Het aantal studenten zal stijgen, maar belangrijker: de kwaliteit van deze studenten zal omhoog gaan.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Lees verder


Reacties

Steven: Erg jammer dat je achternaam met een "V" begint. Hoeveel mensen zouden zoveel uithoudingsvermogen hebben en tot jouw "V" doorlezen? Daarom roep ik iedereen op om met jouw bijdrage te beginnen!

Daarnaast wil ik er graag iets belangrijks (!) aan toevoegen. Pieter Wisse heeft gisteren (21 november) op het Landelijk Architectuur Congres 2007 een be-lang-wek-ken-de presentatie verzorgd over:

CIVIELE INFORMATIEKUNDE.

En dat is alweer een hele stap verder dan informatiekunde. Graag verwijs ik door naar de website van Wisse: www.wisse.cc. Kijk daar bijvoorbeeld eens onder 'Articles and Papers'. Warm aanbevolen! Daar moeten we hoognodig en broodnodig onze aandacht en educatie op richten!

Jan, aan mijn naam kan ik niet zoveel doen. Wat ik wel kan is proberen ervaringen te blijven delen.
In mijn praktijk in de laatste jaren in vele bedrijven blijkt de behoefte aan de informatiekundige aan de vraagkant zo overduidelijk dat niemand zoiets kan missen. Het probleem zit erin dat we in Nederland nog steeds denken dat we een it-land zijn, wat niet bij onze cultuur past, en dat een goede informatiekundige keihard omzet kost voor it-leveranciers. Zo lang de markt nog vastzit met preferred suppliers, deze zelfde it-leveranciers, en we blijven roepen dat it zo belangrijk is komen we niet toe aan waar het werkelijk om gaat: de juiste informatie op de juiste plaats op de juiste tijd van de juiste kwaliteit. De grote it-leveranciers zijn zich hier pijnlijk van bewust en wringen zich in alle bochten om het te blijven ontkennen en ontwijken. Daarom is er nauwelijks een goede opleiding voor echte informatiekundigen (meer), en wordt je een roepende in de woestijn als je dat blijft zeggen. Het is gewoon tijd dat de organisaties die it-leveranciers klanten noemen zelf opstaan en eigen kracht omzet in echte regie. En dat kan gewoon niet zonder informatiekunde. Ongeacht wat it-leveranciers, vooral ook verenigd via het LAC, blijven roepen over outsourcing, demand-organisation, retained organisation, SOA, de kracht van de gebruiker en noem nog maar een paar bijna-hypes.

Wel, misschien dat dit op deze plaats wel gelezen wordt...

Ter aanvulling: de verwijzing van Jan naar de presentatie van Pieter Wisse is onbruikbaar als je niet bij het LAC geweest bent. De presentaties zijn beschermd door een wachtwoord, en dus onbenaderbaar en onleesbaar.

Ik dacht dat het nog niet zo lang geleden dat juist de it-leveranciers vertelden dat wij in een open wereld leven waarin vrije uitwisseling van idee�n en informatie noodzaak is. Principes vergaan waar je bij staat.

Ter aanvulling: Het punt waar het ECHT om draait is natuurlijk...

CIVIELE INFORMATIEKUNDE

en de noodzaak dat geagendeerd te krijgen - ook op onderwijsinstellingen.

En wie daarover alvast meer wil weten kan NU al heel goed terecht op www.wisse.cc.
En als 'troost' voor al degenen die aanhikken tegen 'bescherming-met-wachtwoord'... het LAC is bijna afgelopen en dan komen de presentaties vrij beschikbaar... voor iedereen.

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2007-11-22T10:59:00.000Z Rian van Heur
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.