Gedwongen ontslag stopt concurrentiebeding

Wie buiten zijn schuld wordt ontslagen, hoeft zich weinig aan te trekken van het concurrentiebeding. Het is wel slim dat even schriftelijk te laten vastleggen. Dat blijkt uit een gesprek tussen tijdschrift Intermediair en advocate Antoinette Kouwenaar.

Veel bedrijven hebben met hun medewerkers een concurrentiebeding afgesproken dat hen verbiedt binnen een bepaalde periode en binnen een bepaalde regio bij concurrenten aan de slag te gaan. Ook zelf een concurrerend bedrijf oprichten is niet toegestaan.

‘Als je zelf ontslag neemt, word je vaak aan zo'n concurrentiebeding gehouden, maar als het ontslag onredelijk is of als je wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen, kan een werknemer veelal niet langer worden gehouden aan het concurrentiebeding', zegt Antoinette Kouwenaar van advocatenkantoor Menkveld & Kouwenaar uit Amersfoort. ‘Veel werkgevers laten het in zulke gevallen dan ook vervallen. Als er geen sociaal plan is waarin dat expliciet vermeld staat, adviseer ik ontslagen werknemers dat zij het vervallen van het concurrentiebeding laten opnemen in de ontslagovereenkomst, anders kun je later voor onaangename en dure verrassingen komen te staan, omdat je dan misschien alsnog naar de rechter moet.'

Relatiebeding

Wat bij een ontslagprocedure in elk geval wél stand houdt, is het zogeheten relatiebeding. Dat verbiedt het meenemen van klanten naar een nieuwe werkgever. Kouwenaar: ‘Als je voor een nieuwe werkgever voormalige klanten gaat benaderen, is dat altijd onrechtmatig. Hetzelfde geldt voor het misbruiken van geheime bedrijfsinformatie van je vorige werkgever, om bijvoorbeeld net iets onder de prijs van de concurrent te kunnen gaan zitten en zo die klanten van je vorige werkgever binnen te halen.'

Het wordt ingewikkelder als een oude klant zelf contact met je opneemt. Kouwenaar: ‘Als dat gebeurt en je hebt een relatiebeding getekend, wordt het vaak een kwestie van onderhandelen. Je kunt dan bijvoorbeeld afspreken dat klant A mag overstappen, maar dat je verder van klant B en C afblijft. Of je spreekt af dat de oude werkgever een bepaald percentage van de misgelopen omzet krijgt.'

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Lees verder


Reacties

Wat nu als de klanten van je ex-werkgever er ZELF voor kiezen met jou mee te verhuizen?

Geheimhoudingsplicht prima, overige bedingen, onmiddellijk afschaffen.

In een wereld waarin vooral de werkgevers meer flexibiliteit wensen van hun personeel zijn zowel concurrentie- als relatiebedingen niet meer aanvaardbaar.

Feit is dat de machtsverhoudingen (toekomstige) werkgever ten opzichte van (toekomstige) werknemer ongelijk zijn. Dat zal ook altijd wel zo blijven. Zeker tijdens economisch onzekere tijden zullen mensen eerder geneigd zijn minder voordelige voorwaarden als een concurrentiebeding te accepteren. Het is aan de wetgever om juist aan dit soort praktijken paal en perk te stellen. Ondernemingen hebben behoefte aan het behalen van een voordelige concurrentiepositie. Daar is niets mis mee, echter de relatie werkgever ? werknemer start bij indiensttreding en dient te eindigen bij ontslag. Op welke manier dat ontslag tot stand komt doet daarbij niet ter zake. Gedurende de periode dat de werkrelatie duurt heeft de onderneming alle mogelijkheden optimaal de potentie van die werknemer tot zijn voordeel te benutten. Het is aan de werkgever om daarbij interessant genoeg te blijven voor de werknemer om in dienst te blijven. Chantagemiddelen, wat concurrentie- en relatiebedingen in essentie zijn, horen daarbij geen enkele rol te spelen.

Dus wetgever, moderniseer het arbeidsrecht en verbied elke vorm van concurrentie- en relatiebeding!

Ik heb altijd begrepen dat het "concurrentiebeding" sowieso niet rechtsgeldig is omdat het "onredelijk bezwarend" is.

Artikel 653 van BW7:
1. Een beding tussen de werkgever en de werknemer waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn [...]

2. De rechter kan zulk een beding geheel of gedeeltelijk vernietigen op grond dat, in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever, de werknemer door dat beding onbillijk wordt benadeeld.

4. Indien een beding als bedoeld in lid 1 de werknemer in belangrijke mate belemmert om anders dan in dienst van de werkgever werkzaam te zijn, kan de rechter steeds bepalen dat de werkgever voor de duur van de beperking aan de werknemer een vergoeding moet betalen. [...]

Hoe mij dit artikel, maar ik ben geen jurist, altijd uitgelegd is, is dat voor een specialist, die dus altijd bij een concurrent gaat werken, een concurrentiebedig "onredelijk bezwarend" is: immers, als je een bakker verbiedt bij bakkers te gaan werken, dwing je hem in feite tot werkeloosheid.

Overigens, ook het bovenstaande staat gewoon in het wetboek:

3. Aan een beding als bedoeld in lid 1 kan de werkgever geen rechten ontlenen, indien hij wegens de wijze waarop de overeenkomst is ge?indigd, schadeplichtig is.

Bij Logica hebben ze dit opgelost door een concurrentiebeding op te nemen in de kleine lettertjes van het sociaalplan.


Ben 5 jaar terug door HP ontslagen (ben ze er nog dankbaar voor...). Die verboden mij om bij Dell of IBM te solliciteren. Te gek voor woorden natuurlijk. Eigenlijk regelrechte broodroof. Arrogantie ten top.

Bij deze reageer ik op het stuk van DP.
Dit is zo overduidelijk een gedachte vanuit de werknemer. Helaas gaat DP eraan voorbij dat collega's (zo zie ik nl. mijn personeel) heel veel inzage hebben in alle klanten. Als een collega besluit zijn dienstverband ergens anders voort te willen zetten moet hij of zij daar alle ruimte in krijgen, echter kan het niet zo zijn dat alle klant vrij mee kunnen worden genomen. In het ergste geval kan een oud medewerker je behoorlijk in financi?le problemen laten komen. Ik begrijp niet goed wie het grootste machtsmiddel in handen heeft, maar dat is in mijn ogen een werknemer.
Als je echt goed in je vak bent hoef je niet bij de concurrent in dienst te gaan en zijn er genoeg branches waar ze je graag willen hebben.

Reactie op Edwin,

Als je echt goed in je vak bent is het logisch dat je in dat vak blijft werken en niet door een concurrentie beding een ander vak moet leren. Bedrijven als Logica doen bijvoorbeeld alles op het gebied van ICT dus waar wil jan dan gaan werken?

Volgens mij is slavernij al een tijdje geleden afgeschaft.

Als een werkgever voordeel wil behalen en behouden van de capaciteiten van een werknemer moet hij die werknemer maar niet ontslaan. Doet hij dat en verliest hij daardoor klanten, dan zeg ik eigen schuld, dikke bult.

@DP, Relatiebeding is inherent aan loondienst.

Relaties die jij ontwikkeld in het kader van het uitvoeren van jouw dienstverband bij een werkgever in loondienst zijn een asset van het bedrijf waar je voor werkt. Net als ale andere zaken zoals intellectueel eigendom. Tenzij je dit natuurlijk expliciet hebt geregeld in jouw contract.

Als je hier geen last van wilt hebben moet je zelf ondernemer worden. Dan zijn al jouw 'relaties' ook jouw 'asset'

Tjonge wat een artikel...
Laat je toch eens goed informeren.
Wij leven in europ vlgs europese regels.
Concurrentiebeding is in bepaalde opzichten inderdaad niet rechtsgeldig. Vermoedelijk nog een oud rechtboek van NEDERLAND uit de kast getrokken of gesproken met een advocaatje..... Had maar een koffiekaatje gepakt dan had je begrepen wat concurrentiebeding is. Net als de misverstanden v.w.b. het terugbetalen van studiegeld. De werkgever is zelfs verplicht de mederwerker de juiste scholing te bieden die nodig is voor zijn werk, zo mag de werkgever ook niet de mederwerker beletten elders te gaan werken en daarmee zijn carrieremogelijkheden te dwarsbomen, ook al is dit bij de concurrent in een soortgelijk functie. Echter de medewerker mag geen bedrijfsspecifieke kennis etc. gebruiken van zijn oude baas bij zijn nieuwe baas en ook niet de klanten meenemen etc. Als dit BEWEZEN kan worden (zeer lastig) heeft hij/zij een probleem, dit is grof waar het op neerkomt.
Niettemin om geen discussies te krijgen, laat het op papier zetten, dit geeft de nodige slaaprust....
Triest computable dat jullie wederom slecht informeren alvorens te schrijven. FF googelen bij onze rechtbank in Den Haag en het Europese gerechtshof en je had het daar zelf kunnen lezen, maar ja mediamensen kramen liever iets uit en schrijven naderhand wel weer een correctie. SENSATIE daar is waar jullie op uit zijn en stemmingmakerij. Nou schrijf eens iets waar de mensen die getroffen zijn/worden echt iets aan hebben ipv mee te lopen met de grote meut, dan ben je een vent/vrouw...

Aan 'de ondernemers' die op mij reageerden.

Natuurlijk willen jullie graag vasthouden aan een situatie waarbij je een zekere macht houdt over werknemers na hun dienstverband. Dat slaapt rustig en ja natuurlijk kun je dat verdedigen door te praten over 'assets' en 'dan moet je maar zelf ondernemer worden'. Echter dat is niet de kern van de zaak. De kern van de zaak is dat het een werknemer vrij moet zijn te gaan werken waar hij of zij wil en gewenst is. Dat elke beperking daarin niet meer acceptabel is in een wereld waarin flexibiliteit en employability de norm is geworden. Net zoals jullie (de ondernemers dus) vrij moeten zijn aan te nemen wie jullie willen.

Dat het daarbij kan voorkomen dat een werknemer bij je grootste concurrent terecht komt die dezelfde klantenkring deelt? Ja, thats life, leer ermee leven. Wellicht houdt het je scherp in het up to date houden van je arbeidsvoorwaarden.

@MEDIA Sensatie Computable
Beste kerel, welke EU-regel haal je aan? Maak me alsjeblieft wijzer.

Het concurrentiebeding, dat overigens in de meeste gevallen gewoon rechtsgeldig blijkt, is een redelijke bescherming voor de werkgever. Het concurrentiebeding moet daarbij wel aan een aantal spelregels voldoen, zodat de werknemer niet belemmerd wordt om zijn huidige functie nergens meer uit te kunnen oefenen. Denk bijvoorbeeld aan de reikwijdte van het beding, of de grootte van het bedrijf, of misschien wel de sector.

Wees blij met een dergelijk beding, dat een onderneming beschermt tegen bedrijfsspionage. Als de werkgever en werknemer goed uit elkaar gaan kan er onderhandeld worden over de geldigheid van het beding (wel handig om dit vast te leggen). Als je van mening bent dat het concurrentiebeding in jouw geval onredelijk is, dan kun je natuurlijk altijd proberen het beding te laten ontbinden door de kantonrechter.

Helaas heeft de journalist mij verkeerd geciteerd. Het is niet correct dat als je buiten je schuld wordt ontslagen het concurrentiebeding automatisch komt te vervallen, dat is niet anders bij bedrijfseconomische redenen. Ik heb de journalist voorgehouden: Als je zelf ontslag neemt, word je sneller gehouden aan het overeengekomen concurrentiebeding, maar als de werkgever schadeplichtig is aan het ontslag, ofwel werkgever valt een verwijt daarvan te maken of als het ontslag zelf onredelijk is, dan kan een werknemer niet gehouden worden aan het concurrentiebeding. In praktijk zie je bij ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen vaak wel dat de werknemer door werkgever niet gehouden wordt aan het concurrentiebeding. Dit vind je veelal in een Sociaal Plan terug bij reorganisaties. Ik verwacht dat Rechters bij een krappe arbeidsmarkt ook eerder zullen oordelen dat een concurrentiebeding onredelijk zwaar op de werknemer drukt, waardoor deze eerder (deels) vernietigd zal worden.

Werkgevers zeuren al jaren dat de arbeidsmarkt flexibeler moet worden; nu is het flexibeler en het is nog niet goed. Enerzijds de vrijheid willen om een 'hire and fire' beleid te voeren, anderzijds de vrijheid van de werknemer beknotten. Laat werkgevers nu kiezen; willen jullie een flexibele arbeidsmarkt of niet? Zo ja,accepteer dan de gevolgen en neem eigen verantwoordelijkheid om werknemers te behouden voor de zaak. Zo niet, accepteer de gevolgen; geen 'hire and fire' meer, geen tijdelijke contracten maar in ruil daarvoor een allesomvattende concurrentiebeding en hoge lasten voor pensioenen en ziekte.

En ja, ik ben zelf een ondernemer, met enkele mensen in dienst. Echter, ik zie het als mijn eigen verantwoordelijkheid om deze mensen te behouden voor de zaak en het bedrijf gezond te houden; ik schuif die verantwoordelijkheid niet af op een rechter die de puinhopen van slecht geleide ondernemingen moet opruimen.

Een paar handige resources om je rechten te (leren) kenen:
http://www.ontslagnet.nl/content/startpagina.aspx?gclid=1000801150140
http://ontslagrecht.org/

Ken je rechten, in goede en in slechte (arbeids) tijden.

@ Antoinette Kouwenaar:
Dank je wel dat je je eigen uitspraken nader toegelicht heb, dit haalt in ieder geval het sensationele randje van het artikel af.

kijk hier eens : http://www.fiberman.nl

Zodra een goede kracht een andere job aanneemt, komt de ware aard van de werkgever naar boven.

Als je wordt ontslagen vervalt het concurrentiebeding. Misschien niet volstrekt naar de letter van de wet, wel in de praktijk. Geen rechter zal je kwalijk nemen een functie te aanvaarden bij een ander bedrijf als je bent ontslagen. Wil het ontslaggevende bedrijf dit voorkomen, dan dient het een ruimere ontslagvergoeding te betalen. Oftewel, ben je ontslagen, en kun je een baan elders krijgen, neem die dan.
Laatse puntje: het ontslaggevende bedrijf is vaak bang dat je klanten meeneemt. Ga daarom bij de nieuwe werkgever voor andere klanten werken dan bij de oude baas. Dan is er niets aan de hand.

Een werknemer met een arbeidskontrakt voor onbepaalde tijd met concurrentiebeding wordt ontslagen.
Dient dit onslag bij de kantonrechter geformaliseerd te
worden? Heeft hij eventueel recht op een schade-
vergoeding? Dient hij zich aan het concurrentiebeding
te houden?

@ Henk Daalhuizren

als een werkgever een werknemer met een contract voor bepaalde tijd wilt ontslaan kan hij dit op 2 manieren doen. de eerst is door toestemming te vragen bij het UWV. Deze kijken naar de voor- en nadelen voor zowel de werkgever als de werknemer en weegt deze tegen elkaar af.

Als de werkgever eenmaal toestemming heeft gekregen van het UWV dan is de kantonrechter niet meer nodig om de werknemer te ontslaan. De werkgever hoeft dan wel de opzegtermijn nog in acht te nemen.

In deze procedure zal er voor de werknemer geen schadevergoeding zijn.


Mocht de werkgever echter geen toestemming krijgen of wil hij een snelle beslissing (de procedure voor toestemming duurt namelijk relatief gezien lang), dan kan hij een verzoek bij de kantonrechter indienen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Hiervoor moet hij dan gewichtige redenen aanvoeren. indien de kantonrechter dit toezegt is er voor de werknemer meestal een schadevergoeding. De grote van het bedrag wordt o.a. bepaald door de arbeidsduur van de werknemer bij het bedrijf, de leeftijd van de werknemer en het loon dat deze verdiende.

Een concurrentiebeding is in beginsel gewoon geldig. Op het moment dat dit 'onredelijk bezwarend' is voor de werknemer kan dit inderdaad 'buiten werking' worden gesteld. Mocht het concurrentiebeding bijvoorbeeld als gevolg hebben voor de werknemer dat hij als gevolg daarvan geen werk meer kan vinden ( hij heeft bijvoorbeeld jaren niets anders gedaan, heeft geen andere vaardigheden en daarom niet de mogelijkheid om iets anders te gaan doen) dan zal hij niet aan het beding kunnen worden gehouden.

@Ik,

Een contract voor bepaalde tijd (zonder bepaling voor tussentijds opzeggen) ligt gewoon vast voor die periode.

Als een werknemer eerder vertrekt, dan is de werknemer de werkgever een vergoeding schuldig over de resterende periode, andersom geld dit ook. Tenzij in goed overleg uieraard.

http://www.jurofoon.nl/nieuws/weblog.asp?id=2755

Ik ben kortgeleden ontslagen, via een be�indigingsovereenkomst. Ik werkte voor een organisatie waar kledingwinkels bij aangeloten zijn, die de producten die ik ontwikkelde van het bedrijf (verplicht) afnamen.
Nu werk ik freelance voor een bedrijf dat altijd al aan o.a. diezelfde winkels kleding verkoopt, en ik ontwikkel nu voor dit bedrijf een aantal artikelen (o.a. via een fabrikant die ik ken via mijn ex-werkgever, maar waar zij op dit moment niet meer mee werken), die ook aan die winkels aangeboden zullen worden. Ik neem de klanten op zich niet mee, ze mogen kopen waar ze willen, ze kopen bij zeer veel leveranciers...
Ik had een concurrentiebeding & relatiebeding in mijn contract. Moet ik vrezen voor rechtsvervolging?

to Profashional,

ligt er aan wat er in je arbeidsovereenkomst is opgenomen mbt deze bedingen en wat je hebt afgepsroken bij beeindiging dienstverband.

Hallo Mark,

Ik mag "zonder schriftelijke toestemming van het bedrijf gedurende 1 jaar niet voor eigen rekening of voor derden werkzaamzijn tbv klanten van deze werkgever, voor zover de werkzaamheden geacht kunnen worden te behoren tot het werkterrein van de werkgever." Clienten zijn personen en rechtspersonen en hun ondernemingen waarmee de werkgever de afgelopen 2 jaar beroepsmatig contact heeft gehad.
Bij overtreding dreigt er een boete van € 1000 per dag dat het voortduurt...

En nog iets,

Ik ben geadviseerd door FNV dienstenbond, maar zij hebben mij op geen enkel moment gewezen op mijn concurrentiebeding. Zij vragen wel alle documenten op, waaronder het contract. Zou ik hen nalatigheid kunnen verwijten? Zij hebben mij begeleid bij het beoordelen van de beëindigingsovereenkomst.

@Profashional,

Als je (buiten je schuld om) ontslagen bent, geldt de concurrentiebedinging niet. Wel als je zelf ontslag neemt of als een tijdelijk contract afloopt.

Ik ben pas ontslagen op staande voet. Heb dit aangevochten en zijn tot een schikking gekomen. Kan mijn ex-werkgever me aan het concurrentiebeding houden?

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2009-06-09T09:27:00.000Z Heleen van Roon
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.