'Minstens 8600 ICT'ers te weinig in 2015'

Het tekort aan ict-professionals bedraagt in 2015 tussen de 8600 en 16.000 ict'ers. Dat zegt brancheorganisatie ICT~Office. Het tekort hangt af van het herstel van de economie. Bij een langzaam economisch herstel bedraagt het tekort 8600 ict'ers in 2015. Herstelt de economie snel en krachtig, dan loopt het tekort in 2015 op tot 16.000 ict'ers.

De brancheorganisatie verwacht dat de vraag naar hoog opgeleide ict'ers in 2015 oploopt naar 12.600. De organisatie houdt de komende jaren rekening met vierduizend nieuwkomers op de arbeidsmarkt. Dat leidt tot een tekort van 8600 ict'ers in 2015. ‘Dit tekort loopt de jaren daarna verder op door verdere vergrijzing zonder compensatie van een nieuwe generatie', aldus ICT~Office.

In 2009 waren er in Nederland 268.000 ict'ers. 155.000 daarvan zijn hoog opgeleid. De verwachting is dat het aantal ict'ers in 2010 licht daalt naar 260.000. Dit jaar zal de vraag en aanbod van ict-professionals min of meer in evenwicht zijn, zegt de brancheorganisatie. Het vinden van ict'ers die software, hardware of infrastructuur ontwikkelen, blijft moeilijk. Ook professionals met werkervaring en de vaardigheid om op strategisch niveau mee te denken, zijn gewild.

De brancheorganisatie baseert deze voorspelling op eigen onderzoek onder zijn achterban, op cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en informatie van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Wie zegt dit? Oh de brancheorganisatie, van werkgevers? Ze bedoelen natuurlijk: te kort laagbetaalde werknemers onder de 40 jaar. Ja sorry dit zeggen de altijd, werkgevers, en ondertussen staan er zat mensen van boven de 50 aan de kant, maar die willen ze niet hebben. Dus wat gaan ze doen, klagen en klagen dat er maar niemand is voor hun vacature, net zolang totdat ze weer een goedkope allochtoon kunnen binnen halen.

Dit soort (bovenstaand artikel) teksten levert bij mij altijd, een nogal 'dubbel gevoel op', er had ook kunnen staan:

'Minstens 1000 goed gekwalificeerde Redacteurs / Schrijvers en Reporters te weinig nu in 2010 om voor de 'Internet-Online-Kranten'.., gedoogde, onthullende en op waarheid gebaseerde verhalen te schrijven.'

Ik lees dit soort berichten nu al meer dan 6 jaar, 5 jaar geleden, beweerde men dit over 2010, nu hebben we geen tekort, maar een overgrote hoeveelheid werkelozen onder de IT-bevolkingsgroep.

Dus vraag ik mij terecht af, wie jaagt nu op wie?
Het Broodje de maffe Aap, of de Aap het muffe Broodje?

Ik ben een werkloze IT-er, 54 jaar oud. Ik wordt steeds afgewezen als 'overgekwalificeerd'. Ja over 3 jaar is mijn vakkennis waarschijnlijk gedegradeerd tot het niveau van een 'Newbe'. Mijnheer Donner is m.i. dus niet zo effectief bezig met het oplossen van genoemd probleem, dat volgens mij dus eigenlijk helemaal niet bestaat. De werkelijke problemen die opgelost moeten worden heten onverschilligheid en leeftijdsdiscriminatie - beiden aan werkgeverszijde.

Ook leuk om op dezelfde pagina te lezen over de utstroom van de afgelopen tijd:

"...De vijf grootste ict-dienstverleners van Nederland hadden eind 2009 gezamenlijk zo'n 5321... "

Dus per saldo kan het nog meevallen, mits ze deze mensen weer ergens aan willen nemen zoals hiervoor al genoemd is.

Het staat in duidelijke, niet mis te verstane woorden in het artikel: de branche kijkt alleen naar de nieuwkomers en het aantal hooggekwalificeerde (wat wordt daaronder begrepen?) IT-ers.
Intussen worden aanwezige IT-ers verwaarloosd, het aantal IT-ers dat eindeloos dezelfde soort werk moet doen omdat het management te lui en/of gierig is erin te investeren, en oudere IT-ers geloosd en niet meer aangenomen.

Ik heb gewerkt als programmeur. Een aantal keren werd ik gedumpt, er was weer eens crisis. Met 52 jaar werd ik bijgeschoold op kosten van het UWV, een opleiding MCAD, van maar liefst 9 maanden, zogenaamd met baangarantie.
En daarna: niemand wil me in dienst nemen. Een werkloos programmeur van 54 jaar is definitief afgeschreven. En niet alleen voor werk als programmeur maar voor iedere baan.

Het ergste is nog dat dit soort berichten ook in normale kranten komen. Ik zag het in het Parool. En vervolgens lezen mensen die helemaal niks van de branche afweten dat. Die zien dat jij werkloos bent, ondanks dat je je te barsten werkt om aan de slag te komen. En wat zeggen die dan? Het zal wel aan jezelf liggen. Ik zou alle jongeren willen adviseren om hier niet in te trappen! ICT is helemaal geen baanzekerheid.

Dit soort artikelen heeft maar 1 doel, namelijk rechtvaardigen waarom de werkgevers ICT-werk verplaatsen (offshoren) naar de lage loon landen. Want daar zijn wel genoeg handjes, hier niet (volgens de geleerden).

In het artikel "ICT-dienstverleners snijden vooral in Nederland" van 05-03-2010 in dit blad door Diederik Toet blijkt dat Nederland, juist door zijn Flexibele arbeidsmarkt, door de grote bedrijven. Vooral gebruikt wordt om fluctuaties in de markt op te vangen.

Nu is flexibilisering van de arbeidsmarkt in macro economisch opzichten niet slecht. Maar je moet wel gelijke trend houden met de omringende landen.

Als hierdoor “toekomstige werknemers” niet meer willen investeren in kennisintensieve ICT opleidingen. En massaal liever voor andere beroepen kiezen met betere toekomst perspectieven. (Arbeid zekerheid x beloning).

Gaat daarmee gaat wel je nationale “Industrie” op langer termijn te onder.

Het zou pas erg zijn als een serieuze organisatie dit zou beweren.
Gelukkig komt het nu van een club af die de hele dag in bed ligt en af en toe een opmerking maakt als ze even voor 5 minuten wakker schrikt.

ICT-professional? Bedrijven vinden ICT een bijzaak, niet relevant en drukt teveel op de begroting (als je het netjes wilt doen met licenties). Ze doen vaak of je heel belangrijk bent, hebben geen flauw idee wat ICT (of het gehele ICT proces) precies inhoudt. Daarnaast is de waardering die hieraan gekoppeld is vaak lager dan andere functies op HBO gebied.

Verhogen van het loon is een hele krachtige manier om dit tekort te bestrijden.

Even kijkend naar mezelf, HBO, 14 jaar ervaring in de I(C)T.

Als schoolverlater 3 maanden werkeloos geweest. Het CWI (toenmalig arbeidsbureau) kon niets voor me doen, was vooral geënt op de lager- en middelbaar opgeleiden.

Het DUO en ROA lijken (afgaand op de afkortingen) vooral te kijken naar onderwijs en schoolverlaters.


Hoe representatief is deze achterban eigenlijk ???????


Wat is eigenlijk een hoger opgeleide ICT-er? De ICT sector kent vele disciplines en daarbinnen weer vele specialisaties.
Hebben we bijvoorbeeld behoefte aan universitair opgeleide embedded software architecten, of HBO-ers met kennis van cloudcomputing.

Kortom, vaag artikel

Het lijkt inderdaad heel deprimerend allemaal. Totdat je bedenkt dat ICT~Office een werkgéversvereniging is. Roepen dat er een tekort ontstaat is voor hen gewoon een makkelijke manier om tekorten (en hoge tarieven) in de toekomst te voorkomen. Heeft niets te maken met mensen, enkel met winst.

We wachten nu nog op dat compenserende Computable-artikel over de komende 'herintreding van 50++'. Dat een beginnend manager het leeftijdsverschil wat ongemakkelijk vindt is onterecht, maar begrijpelijk. Maar niemand kan toch ontkennen dat onze ervaring, zeker in de ict, hard nodig is? Waarom worden die onervaren projectleiders daar niet beter op aangestuurd?

Men moet stoppen met klagen en niet meer zeuren over een te kort aan ict'ers; het is belachelijk.
Als 50++ moet je gewoon in dienst aangenomen worden in welk bedrijf dan ook, omdat je sneller bijgeschoold kan worden.
Het afschrijven van IT-er in 50++ categorie leeftijd is in mijn opinie schandalig, 'Shame to you all'.
In amerika kan een kandidaat zich aanmelden voor het presidentschap (72 jaar) en niemand zegt wat. (John McCain)
What is wrong with the companies in The Netherlands!!!!
Als het zo door gaat hoe bedrijven denken dan kunnen ze de jonge krachten ook afscrijven want na het lezen van dit artikel krijgen ze ook geen zin om in de ict-richting te gaan studeren.
De meeste bedrijven zoeken naar goedkope krachten zonder talent en schrijven de ware talentvole kandidaten af.
Don't waste your resourcefull people, do not write them off, but give them the opertunity to build back the economy.
50 ++ ict'er is not a waste, because they can give you easily 20 years of knowledge and help with improvement and are loyal to you.
De 50++ kunnen de jonge talenten makkelijk motiveren in the ict-wereld, maar! dit kan alleen gebeuren als deze groep eerst zijn waardering terug krijgt in de ict-wereld.

Mijn difinitie van te out zijn of afgeschreven te worden om een taak te verrichten zit in een persoon die het werkelijk niet meer in zich heeft en die ook niet meer kan functioneren, trouwens, zo een persoon ligt ook comfortabel in zijn graf.

... en als er echt een tekort is treedt de door ondernemers zo bejubelde marktwerking toch in... dus gaan de salarissen omhoog en trekt de sector meer mensen aan? Broodje aap verhaal dus.

En oudere werkloze ict'er: ga freelancen! De werkgever durft dan vaak wel omdat hij niet meteen tot het pensioen aan je vast zit.

Dit is geen journalistiek, dit is een poging om een hype-cycle op gang te brengen.
Methode : als je een verhaal maar vaak genoeg herhaalt, blijft het uiteindelijk wel hangen (vergelijk het met frisdrankreclame) .. al is het maar bij politici die weinig of niets van IT weten; als je de feiten en tegenargumenten consequent blijft negeren, houden de IT-ers die er niet voor betaald worden om te reageren, er uiteindelijk wel mee op.
Deze verhalen worden niet geschreven omdat iemand er inhoudelijk achter staat, maar om te lobbyen voor goedkope (tijdelijke) import-op-maat van "hoog opgeleide IT-ers". Met het week-in, week-uit, iedere keer opnieuw, zonder kritische vragen en zonder hoor-en-wederhoor, plaatsen van dit soort lobby-propaganda, verliest een medium als Computable eerst zijn journalistieke geloofwaardigheid, daardoor geleidelijk aan zijn lezers, en daardoor tenslotte ook zijn adverteerders. En dan mag de laatste redacteur het licht uitdoen ... veel succes verder ;-)

@Marcel,

Helemaal gelijk!!
Ik ben een paar jaar geleden ook voor mezelf
begonnen. Om te beginnen heb ik nu veel meer lol aan mijn werk want heb nu alles zelf in de hand,
daarbij heb ik iedere maand netto het driedubbele van
wat ik voorheen had.
(Tip: begin een Euro BV)

Er is pas een tekort als een ervaren databasebeheerder net zoveel verdient als een startende medewerker op de afdeling marketing. De komende jaren is er dus geen tekort.

Laten we hopen dat jongeren niet te snel zullen geloven in de sprookjes die verteld worden in dit artikel zonder zelf onderzoek te doen (tip: praat eens over kansen in de markt met iemand van 45+ die werkzaam is in de ict).

Dit is gewoon een slappe poging van ICT~Office om jongeren alsnog te bewegen een ict-studie te gaan volgen. Ict wordt minder populair door de vele negatieve berichten over de werkgelegenheid in de ict. ICT~Office verwacht dat dit jaar nog 8.000 ict'ers worden ontslagen. Dus wat zegt 'minstens 8600 ICT'ers te weinig in 2015', helemaal niks.
Zolang zoveel 45-plussers eruit gegooid worden en veel jonge ict'ers zonder ervaring lang werkloos blijven, zal ook deze poging van ICT~Office falen.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en informatie van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

Wie gelooft nu eigenlijk deze sprookjes over een tekort aan ICT-ers?

KIJK wat ROA ZELF publiceert"

De gemiddelde leeftijd van ict'ers is laag en ligt op 38,6 jaar. Grootschalige leeftijdsdiscriminatie is de oorzaak. Onder vijftigplussers is de situatie ‘schrijnend’.
Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) en het CBS deden onderzoek onder ict’ers, zo meldt Computable. Programmeurs zijn gemiddeld het jongst. Slechts vijftien procent van deze beroepsgroep is vijftig plus, terwijl 22 procent tussen de vijftien en dertig jaar is. Wel lijkt het er volgens het ROA op dat de gemiddelde leeftijd van ict'ers iets zal gaan stijgen.

Adviesbureau Amender kwam na onderzoek tot vergelijkbare conclusies: ‘Ouderen zijn niet populair in de ict-sector’. Volgens het adviesbureau maken ict-bedrijven en overheden zich op grote schaal schuldig aan leeftijdsdiscriminatie.

Oprichtster van Amender, Nel Peijffers, stelt dat ict'ers boven de vijftig al afgeschreven zijn. ‘Voor veertigplussers wordt solliciteren naar een ict-functie al lastiger en de situatie voor vijftigplussers is schrijnend', melde ze tegenover Computable.

Bron: ICTzorg

Volgens mij is dat ICT-Office gewoon een decoy, hoax, holle doos, een publieke aandacht afleidings fakkel in de duisternis van de huidige ict-arbeidsmarkt. Ik zie het als een soort "psyops departement" wat bewust mis,disinformatie publiceert.
Een valse informatiebron die gestructeerd de overheid meehelpt om een positief beeld van de hollandse ict industrie om zeep te helpen (zie *), in samenwerking met grote internationale ictmultinationals en de nederlandse regering.

Als we nu - als beroeps icters - eens door deze bagger heen leren kijken en alleen afgaan op echt betrouwbare bronnen of gegevens uit eigen onderzoek, dan komen we een stuk verder.


* Zie hier het bericht dat er geen reintegratie-budget meer is voor mensen die de ict IN willen!!
http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/loopbaan/3285684/1458016/geen-subsidie-meer-voor-werkloze-icter.html

Rian,

Deze prognose komt van de samenwerkende ICT-leveranciers. Er zijn een aantal punten die direct opvallen:
... Deze prognose lijkt op de prognose die ex-Getronics en KPN topman Ton Risseeuw een jaar of 10 geleden maakte. Alleen zijn de getallen lager.
... "In Nederland 268.000 ict'ers. 155.000 daarvan zijn hoog opgeleid". Dit is een totaal aantal dat door vele anderen buiten de ICT-markt bestreden wordt. ICT~Office noemt wel erg veel mensen ICT-er, zoals gebruikers die eigen beheer doen enz.
... De voorspelling in de kop van je artikel is voor over 6 jaar, terwijl voor nu een markt in balans voorspeld wordt.

Wat je hier vertelt leest als het wensenlijstje van de belangrijkste 5 commerciële ICT-leveranciers (met aanhang), niet als een reële prognose. Maar goed (zoals met het wel erg hoog geschatte aantal ICT-ers in Nederland): als je iedereen die ook maar een beetje met ICT werkt een ICT-er noemt vertekenen je de cijfers natuurlijk snel enorm. En je vergroot je eigen markt in een klap gelijk mee. Daarom: megalomaan en manipulatief.

Deze constatering is in ieder geval positief voor die mensen die een IT gerelateerde studie hebben gedaan. Hoop doet levern. Er zijn allerlei variabelen naast de vergrijzing, aantal nieuwkomers en economisch herstel die een impact zullen hebben op de vraag naar ICT'ers. Bijvoorbeeld outsourcing.

Dit is een onzinartikel. Er zijn voldoende gekwalificeerde ICT'ers voorhanden. Het echte probleem gaat nog komen (tijdspanne over 5 - 10 jaar). Nederlandse ICT'ers zijn gestopt, weinig animo voor ICT-opleidingen en dure Indiers. Wat dan?????

Ze zeggen al 20 jaar dat er tekorten ontstaan. Is onzin er zijn binnen Nederland enkele honderdduizenden mensen met een gezond stel hersenen op zoek naar een baan. Minstens twintigduizend daarvan is hoog geschoold en heeft interesse in de ICT. Ze komen al decennia niet aan de bak, omdat bedrijven weigeren te investeren in ECHT gemotiveerde mensen. Vooral als je 40+ bent, ben je kansloos. Daar bovenop discimineert de overheid ook nog eens de groep blanke mannen middels "positieve" discriminatie. En kaal, klein of dik zijn helpt ook niet echt. Een volstrekt idiote situatie. En zowel politiek als media doen al sinds jaar en dag of hun neus bloed. Sterker ze houden het willens en wetens in stand.

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2010-03-09T11:19:00.000Z Rian van Heur
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.