Traditionele manager verdwijnt uit ICT-land

De eisen die door ict-bedrijven worden gesteld aan een manager zijn veranderd. In plaats van een puur sturende en controlerende rol, wordt zijn functie er meer een van coach en inspirator. Dit komt doordat ict-bedrijven zich meer richten op het intern ontwikkelen van de talenten van hun medewerkers. Dat blijkt uit een rondetafelgesprek dat Computable hield met verschillende ict-werkgevers over de War for Talent in de ict-markt.

Xerox is van printerboer uitgegroeid tot volwaardige ict-dienstverlener. Dat vergt een andere manier van werken en dus een andere benadering van de medewerkers. Hiervoor heeft het bedrijf volgens HR-directeur Paul Peter Feld veel geïnvesteerd in zijn managers. ‘De transitie die wij als bedrijf meemaken vergt veel van onze medewerkers. Onze organisatie verandert van een verkoopgerichte naar dienstverlenende organisatie. Managers moeten hierdoor meer oog hebben voor de kwaliteiten van hun medewerkers. Daar worden zij in getraind. Dit is een traject waar wij al een aantal jaar mee bezig zijn.’

Maar ook door de crisis kijken bedrijven beter naar het talent dat zich binnen de bedrijfsmuren bevindt en hoe het meeste uit de beschikbare mensen kan worden gehaald. ‘Bij aanvang van de crisis heeft SAS geen reorganisatie doorgevoerd, maar wel geïnventariseerd welk talent wij in huis hadden en hoe deze talenten het beste verder ontwikkeld konden worden’, vertelt Bert Boers, vice-president Frankrijk & Benelux bij het bedrijf. ‘Onze mensen worden in groepen gecoacht.’ 

Coachende rol

Ict-dienstverlener Icitivity ging een soortgelijk traject in. ‘De rol van de manager verandert hierdoor. Had een manager voorheen vooral een controlerende en sturende functie, dit wordt steeds meer een coachende rol. Hij moet zich op meer richten dan output alleen. De manager wordt inspirator. Ook is hij verantwoordelijk gemaakt voor het aannemen van mensen.’ De manager wordt daarmee dus ook een hr-medewerker.

Stephan Bosman van Neomax onderschrijft dit gegeven. ‘Het draait om de manager. Het is zijn team, zijn rendement. Dus dat hij verantwoordelijk is voor de mensen die aangenomen worden, is niet meer dan logisch.’  

Deelnemers

Met een steeds maar teruglopend aantal ict-studenten en een stijgende vraag, is de War for Talent meer dan eens actueel. Paul Peter Feld, hr-directeur van ict-dienstverlener Xerox, Stephan Bosman, directeur van detacheerder Neomax, Richard Maddocks, directeur van trainingsbureau Communicum, Wilbert van Beek, commercieel directeur bij ict-dienstverlener Ictivity en Bert Boers, vice-president Frankrijk en Benelux bij SAS Software bespraken hoe zij omgaan met hun werving- en selectietrajecten, wat zij in medewerkers zoeken en hoe medewerkers kunnen profiteren van de War for Talent.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Het zou beter zijn dat er meer managers in absolute aantallen verdwijnen, dat is beter voor de mensen die het geld verdienen en ook voor de motivatie.
Vrijwel alle managers zitten er voor hun eigen portemonaaie en naaien iedereen die ze kunnen naaien

management=overhead en die zou minder moeten, geen werk naar nietsnutten in india en andere zogenaamde lage kwaliteitslonenlanden

De manier van managen verandert, zoals dit artikel beschrijft. Deze verandering sluit aan bij andere veranderingen in de IT, zoals Agile en Open source. Die veranderingen stellen eisen aan de IT professionals, maar dus ook aan het management.

Steeds vaker wordt ook verwacht dat de managers de verandering in de organisatie zelf gaan leiden. Dat vraagt om managers met veranderskills, die hun IT professionals kunnen motiveren om de verandering samen in te gaan. Geen eenvoudige opgave!

IT-profesionals hoeven niet gemotiveerd te worden.
Wat er veranderen moet zijn al die pogingen om de IT-profesional te demotiveren.
Daarnaast moeten we welicht eens heroverwegen wat nu precies een profesional is, want iemand die beroepshalve schoenen poetst is ook een profesional maar waarschijnlijk van een heel andere orde.

Goede ontwikkeling als je het mij vraagt. Bovendien: als er consensus is over de verandering is het veranderproces eenvoudig te managen: op in onderling overleg gemaakte afspraken. Je spreekt elkaar dan aan op het gegeven commitment en de eigen verantwoordelijkheid die na te komen. Hier is de manager inderdaad de coach en motivator. Managers die (moeten) sturen en controleren doen dat vrijwel zonder uitzondering in een omgeving waar mensen niet vanuit die consensus en dat commitment acteren; men voelt zich immers niet betrokken bij, of verantwoordelijk voor (de realisatie van) genomen besluiten.

Lijkt mij een cyclische beweging die na 2001 (minder investeringen, kostenverlaging, rationalisatie en nadruk op control en een verzadigde arbeidsmarkt) onder de nullijn is gekomen en nu weer terugmoet omdat de wal het schip weer begint te keren: cq minder mensen die ICT willen studeren, vak is uitgehold en operationeler geworden, verdiensten minder, omzet begint op te drogen, verdere rationalisatie helpt niet, India is niet de oplossing voor alles)

@Jandoedel, geheel mee eens de laatste jaren alleen maar met wanna-bee managers te maken gehad.
Ze waren goed in team building gepruts te verzinnen al dat slappe gedoe en totaal geen kennis van ICT hebben was nog veel erger, de laatste jaren veel te veel van die Nyenrode typetjes, die je alleen maar proberen te naaien achter je rug om puur uit eigen gewin.

@Stephan Bosman (Neomax)
In deze tijden van modern leiderschap, het nieuwe werken, et cetera lijkt me dit een verkeerde houding ('Het draait om de manager!'). Het team en de daarbinnen werkende specialisten zijn essentieel. Zij bepalen het uiteindelijke rendement en maken het verschil, niet de manager. Het uitgangspunt ('hij is verantwoordelijk voor de mensen die aangenomen worden')gaat niet op voor een reeds aanwezig team. Laten we de stelling eens omdraaien "Kan een team verantwoordelijk zijn voor de aangenomen manager?". Als de manager verwordt tot coach ('inspireren en motiveren') en niet boven, maar naast de medewerker gaat staan, gaan we dan ook de beoordeling- en beloningsstructuur hierop aanpassen? Als moderne organisatie- en samenwerkingstructuren naar een netwerkmodel toegroeien is er dan nog plek voor managers?

Managers zijn er toch om je declaraties en je verlofaanvragen goed te keuren? Bij hoogopgeleide specialisten werkt micro-management toch niet.

Als managers veranderen in coaches, zou het wel goed zijn als ze weer vakkennis kregen van het primaire proces.

Hoe kan iemand die moeite heeft bit van byte te onderscheiden een motivator voor een ICT'er zijn? Motivators voor ICT'ers zijn (senior) ICT'ers die naar een managende rol zijn overgestapt.

Ook weer typisch dat tijdens een discussie over War for Talent de manager toch weer een significante rol toebedeeld krijgt terwijl die in deze context nihil is. De gemiddelde ICT'er wil zo weinig mogelijk met managers te maken hebben en dan alleen met iemand die of weet waar het over gaat of iemand die eerlijk toegeeft dat hij/zij niet weet waar het over gaat en daar op een juiste manier mee om kan gaan.

Ik ben het er mee eens dat in deze tijd een leider meer een coach moet zijn dan een manager. Maar dit is toch altijd zo geweest? Ik kan me niet heugen dat voorheen het kunnen coachen van medewerkers los stond van management.
Een vraag aan mensen die denken dat IT-professionals geen manager nodig hebben: De spelers van een(Europese)voetbalelftal zijn ook profesionals. Kunnen ze een wedstrijd spelen zonder scheidsrechter?? Of kunnen ze zich als een team trainen en verbeteren zonder management van hun coach? Ze zijn toch profesionals!! En ik durf te wedden, dat hun coach heeel veel meer verdient dan die professionals zelf.

Laten we om te beginnen eerst eens beseffen dat een 'manager' iets heel anders is dan een leider. Leiders moeten ook geen manager worden, althans niet in de functie zoals die heden ten dage onder 'ICT Manager' wordt verstaan. Een leider wil zich niet bezig houden met urendeclaraties, verlofaanvragen en andere afdelingstaken.
Het is trouwens maar weinigen gegeven om een echte leider te zijn. Beware of the false prophets. Uiteindelijk heeft een bedrijf maar 1 leider nodig.

@Reza: Nou, de professionals in het veld verdienen heeeel veel meer dan de coach. En zo hoort het ook -- ook in de ICT...
Hét probleem is dat al die 'managers' omhoogevallen zijn bij gebrek aan gewicht, en in 'hun' eigen clubje een zelf-opblazende-paddencultuur stimuleren. Nu begint de wal het schip eindelijk te keren...
Probleem blijft dat een professional baalt als 'ie wordt gewisseld terwijl de coach gelijk kan (!) blijken te hebben voor het team als geheel...

Managers zijn er voor de krijtjes en de potloden en dienen zich idealiter onzichtbaar te maken voor ict-professionals. Zij zijn slechts tijdelijk nodig waar de business processen niet op elkaar zijn afgestemd. Aangezien zij niet voor omzet zorgen, moet hun aantal geminimaliseerd worden.

Veel senioren zijn vertrokken. Er zijn relatief meer jongeren of met een lagere opleiding over. Deze moeten opdragend en voorschrijvend (S1) of coachend, sturend (S2) worden aangestuurd.

Door het nieuwe werken (meer thuiswerken) en flexibilisatie (lees: makkelijker ontslaan) zal meer op resultaat worden gestuurd. De afstand tussen manager en werknemer wordt letterlijk groter. De manager zal minder mogelijkheid hebben voor observatie en de werknemer minder goed kennen. Daarmee wordt coachen moeilijker.

Organisatiecompetenties zoals voor elkaar zorgen, meeleven, grappen met elkaar maken, wel bevinden, zingeving, solidariteit en loyaliteit, naar een hoger plan, immateriele waarden en goederen zullen afnemen.

@koekebakker: Zodra je als een manager een team onder je krijgt, praten we over "leiderschap en leider zijn". Afhankelijk wat je scope is heb je verschillende niveaus van leider/manager zijn. Uiteindelijk kun je ook uitkomen bij het hoogste niveau waar één leider het bedrijf runt. Daarom zie ik ook een ICT Manager niet anders dan een leider, maar op zijn niveau in de hierarchie. Dit is mijn definitie en iemand anders zou dit anders kunnen zien. Toen ik deel uitmaakte van een team (zoals professionals) dacht ik dat een manager/leider niks bijzonder doet. Nu dat ik die functie heb dan zie ik dat het heel anders is dan wat ik dacht. Ik lees mijn gevoel van toen terug in veel reacties hierboven.

@Joerie: ik spreek je niet tegen! Deze situatie waar je het over hebt kom ik ook vaak tegen.

Geef mij maar een mooi "tastbaar" product i.p.v. een dienst. Erg he zo'n boer! Het is ook wel weer zo dat o.a. door diensten verleend door specialisten producten gemaakt (kunnen) worden. Ik zie graag meer software en hardware producenten in Nederland liefst met eigen werknemers. Waar gaat het artikel eigenlijk over? Management gewauwel!

Altijd al een inspirator geweest, ict-profjes zijn lief maar kunnen wel wat soep gebruiken. Maak me blij en ga door met deze positieve reacties op managers, bedankt.

quote: "Stephan Bosman van Neomax onderschrijft dit gegeven. ‘Het draait om de manager. Het is zijn team, zijn rendement. Dus dat hij verantwoordelijk is voor de mensen die aangenomen worden, is niet meer dan logisch."

De heer Bosman zet Neomax aardig op de kaart hiermee. Je kan precies zien wat voor soort bedrijf dit is, erg knap!

Verder ben ik het geheel eens met André Heijstek. We weten allemaal dat goede managers dungezaaid zijn. In crisistijd moet iedereen het hoof boven water houden en dat maakt over het algemeen niet het beste in mensen los.

Wat mij betreft kan de bezem door de managementlaag. Hoog opgeleide proffesionals kunnen in het merendeel van de gevallen elkaar heel goed zelf aansturen. Maar dat wisten we al 10 jaar geleden. Vraag is alleen waarom er nu dan nog zoveel managers zijn.

@Rene. Antwoord: omdat er veel meer hoogopgeleiden zijn. Het idee van de verbondenheid tussen een hoge opleiding en een managementfunctie is nog steeds aanwezig. En wordt door een groot deel van die hoogopgeleiden maar wat graag in stand gehouden. Pas als men accepteert dat in wezen ieders bijdrage even waardevol is, zal dit verdwijnen en worden managers (maar ook andere functies en rollen) op basis van ervaring en competentie gekozen en niet op basis van studieniveau.

Hoog tijd dat de functie 'manager' compleet verdwijnt en word vervangen door 'meewerkend voorman' (die zelf ook inhoudelijk kennis van zaken heeft!

Dat scheelt een hoop beslissingsblunders op 'managementgebied' en levert meteen - in tijden van krediet of welke andere crisis - een extra setje inzetbare handjes op op de WERK-vloer ;-)

Zeg nu zelf, als alle neuzen toch dezelfde kant op staan, waar heb je dan een (extra) controleur nog voor nodig?

Management Vx:
Hoog tijd dat 'management' eens door evalueert maar het volgende natuurlijke niveau van
- 'inspirator'
- 'mentor'/'coach'
- en/of 'facilitator'

@1, helemaal mee eens, op één punt na: Als alle neuzen dezelfde kant op staan, ziet niemand wat er achter je, links van je of rechts van je gebeurt. In een professionele organisatie mag best wat meer reuring en minder sturing zijn.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2011-06-22T11:38:00.000Z Kim de Vries
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.