Arbeidsmarkt vreest verlies hoogwaardig werk

Oproep

Vertegenwoordigers van de grote vakbonden en ondernemingsraden en kaderleden van HP, IBM, KPN, Océ , NXP Semiconductors, Ericsson en Atos hebben een manifest opgesteld waarin zij de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven oproepen om te voorkomen dat hoogwaardig Nederlands ict-werk verplaatst wordt naar lagelonenlanden. Door toedoen van internet wordt veel werk van hoogopgeleide mensen 'uitverkocht' aan mensen op willekeurige plaatsen in de wereld.

'De Nederlandse arbeidsmarkt staat aan de vooravond van grote veranderingen. Binnen de Nederlandse politiek zien wij - vakbonden en medezeggenschap actief in de ict-sector -initiatieven die een directe bedreiging vormen voor de kwantiteit en de kwaliteit van hoogwaardige werkgelegenheid in Nederland. Met name wereldwijd opererende bedrijven worden op allerlei wijzen gefaciliteerd om hun bedrijfswinsten en financiële voordelen te optimaliseren. Het verplaatsen van steeds hoogwaardiger werkgelegenheid uit Nederland naar andere landen kan ongehinderd worden gebruikt om de aandeelhouders maximaal tevreden te stellen, terwijl de werkgelegenheid in Nederland steeds verder in het gedrang komt.'

Offshoring en crowdsourcing

De ondertekenaars van het manifest menen dat vooral zaken als offshoring en crowdsourcing zorgen voor uitholling van de Nederlandse arbeidsmarkt. In het manifest worden maatregelen voorgesteld om dit tegen te gaan. Zo moet de overheid het goede voorbeeld geven bij het uitbesteden van ict-opdrachten door te claimen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door Nederlandse onderdanen. Ook het herinvesteren van een deel van de besparingen in Nederland kan stimulerend werken. Tevens is goede regelgeving met betrekking tot de globalisering van de arbeidsmarkt van belang, waarbij ook sociaal-maatschappelijke en moreel-ethische aspecten, fiscaliteit, data privacy en intellectuele eigendom van in Nederland gegenereerde ideeën en oplossingen meegewogen moeten worden.

De betrokken partijen roepen de Nederlandse politiek en de beleidsbepalers in de bedrijven op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Er moeten volgens hen duurzame strategieën worden ontworpen om zo veel mogelijk hoogwaardig werk in Nederland te behouden en nieuw te ontwikkelen. Daarbij kan het van belang zijn dat ontslagvergoedingen juist omhoog gaan in plaats van omlaag, dat ontslagregels verder worden aangescherpt in plaats van versoepeld en dat er een balans nagestreefd wordt op het vlak van flexibilisering van de arbeidsmarkt in Nederland in plaats van maximalisatie van het flexwerk.

Manifest

Lees ook het volledige manifest 'Uitverkoop hoogwaardig werk moet stoppen'.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Dit is toch al jaren aan de gang?
Enige oplossing is goede scholing zodat de werknemer in Nederland beter is dan die in het buitenland. Jammer dat de overheid daar niet echt in investeert. Aan scholing wordt minder uitgegeven dan bij de omringende landen.
Iets afdwingen heeft nog nooit gewerkt.

De Nederlandse overheid, ofwel de door ons gekozen leiders, of nog anders: de "mensen" waarvan wij gedacht hebben dat zij ons en onze belangen zouden behartigen, doen al jaren niets meer voor het land en de bevolking. Er heersen maar een paar gedachten, die sterk achterhaald zijn; vrije marktwerking, globalisering en de EU droom in stand willen houden.

Wat ik wel een mooie opmerkingen vind, in het artikel, is dat er eindelijk bedrijven zijn die gaan inzien dat het bedrijfsbelang, personeelsbelang en het bedrijfsbehoud geplaatst moet worden boven aandeelhouders belangen. Aandelen is net als naar het casino gaan, de ene keer win je de andere keer verlies je maar dat laatste kan deze groep maar moeilijk accepteren. Het is dan beter om wat gezinnen aan de bedelstaf te brengen.
Tevens de kritiek op de versoepeling van het ontslagrecht! buiten dat dit sterk persoonlijke gevolgen heeft, is dit plan ook niet economisch bevordelijk, zeker niet als het gaat om grotere aankopen waarbij credieten nodig zijn.

Typisch zo'n reactie van de vakbonden, en karakteristiek naïef. Al decennia zorgen de vakbonden als ware conservatieven voor complete stilstand op de arbeidsmarkt. Minder uren werken voor meer geld, stoppen op je 60e of 't liefst nog eerder. Oeverloos geleuter over werkdruk en arbeidsomstandigheden, o wat heeft de Nederlandse ICT'er het toch zwaar ... Ik loop ook het risico mijn baan aan Indiërs kwijt te raken, maar ik kan het mijn werkgever niet kwalijk nemen ... wij verwende Nederlanders zijn gewoon te duur. Hoogwaardig werk, aan m'n hoela. Ik zou graag van de deftige heren en dames van de vakbond een initiatief zien waarmee we weer concurrerend worden, gewoon pats boem 1/3 van de salarissen en uurtarieven af. Allemaal even terugschakelen, doet even zeer, maar daarna doen we gewoon weer mee als Nederlandse ICT'ers.

Marktverstoring leidt altijd tot ellende. Wij moeten ons niet onderscheiden op kennis, maar innovatie. De kwaliteit bij uitbesteding laat toch vaak de wensen over, dus we moeten zorgen dat we investeren in het niveau en innovatievermogen van onze mensen.

De overheid moet anders leren aanbesteden, mee eens. Maar dat heeft een onderliggend probleem en dat is dat zij zichzelf beperkt in het aanbesteden op kwaliteit. Ook daar zie je een beweging de goede kant op. Ze zijn het aan het leren. Maar het is niet de bedoeling dat we onnodig zaken duurder maken. Wanneer bepaalde taken door hoogopgeleiden in een ander land efficienter kunnen worden uitgvoerd tegen minimaal hetzelfde resultaat, dan moeten wij onze mensen doorontwikkelen op een ander gebied.

Vecht niet tegen de natuurlijke balans maar vind een nieuwe. Anders zijn wij uiteindelijk de verliezer.......

Erg kortzichtig. Als alle landen gaan stellen dat hoogwaardig ICT werk enkel door onderdanen gedaan mag worden is er voor Nederlandse ICT ers ook geen werk meer in het buitenland. Vakbonden en ondernemingsraden zouden ook eens moeten kijken naar de groei van het Internationle werk. Kan haast niet anders dan dat de afgelopen jaren het werk van Nederlanders in het buitenland ook fors is toegenomen.

kijk ik zag laatst dat er in amerika alweer enige tijd een trend gaande is om processen weer het eigen land te laten doen (fabrikage,ICT) De arbeiders werken daar liever wel voor een laag bedrag dan helemaal niet. Europe is (met name nederland) is altijd een beetje stroperig mbt veranderingen ivm de arbeidwetgeving waarbij de werknemer god is. En tja, je kan je afvragen wat voor nederland het nut is van een open marktmechanisme terwijl in de öffshore"landen vaak resticties zijn met betrekking tot de zogenaamde vrijheid. Ach, nederland is gewoon altijd de sigaar. - door een half communistische-socialistische 70 jaren beleid. we kelderen van in de top 10 rijkste landen steeds verder naar beneden. Doordat we zooo ontzettend groot hart hebben mbt tot de anderen op deze wereld die het graag jatten, kopieren en zichzelf verrijken ten koste van

Scholing Scholing Investeer in je mensen anders is het te laat

Buitenlanders zijn even goed/slecht als nederlanders. De prijs, daar gaat het om, dus, jawel als klant kun je eisen dat je door een nederlander geholpen wordt, mogelijk is de gezamelijke culturele achtergrond een voordeel. Een voordeel van een nederlander is ook dat je hem/haar makkelijk face to face kunt meeten.
De nederlandse-overheid is er voor de nederlanders dus die zou moeten streven naar nederlanders die voor haar werken. Als mijn zoon het huis kan schilderen ga ik ook niet naar de buurman.

Jammer van een dergelijke defensieve reactie. De marktsituatie is nu eenmaal zo, en de ICT is in een situatie gekomen, waar 30 Jaar geleden andere sectoren in zaten, zoals de textielindustrie. Tegenhouden is niet mogelijk, antwoord van de bedrijven in die sectoren, was innoveren, specialiseren, of failliet gaan. Nederland is daar niet slechter door geworden.

Dit zelfde geldt ook voor de ICT sector, generieke banen als ontwikkeling, Systeembeheer etc gaan naar lagelonenlanden. Logisch, dus moeten wij als hoogbetaald land ons gaan richten op specifieke ICT kennis, specialisten opleiden en innovatieve diensten neerzetten.

Er liggen ontzettend veel kansen, de ICT markt is gigantisch in beweging met ontzettend veel groei, The internet of things, big data, actual Intelligence, tablet and mobile Applications, maakindustrie die naar dienstverlening moet, geen vliegtuigmotoren meer verkopen, maar vlieguren. Allemaal kansen voor IT. Maar onze markt proberen te beschermen door te zeggen, dat generieke ICT diensten binnen Nederland moeten blijven is een vorm van protectionisme die niet meer bij deze globale wereld behoord.

Verandering, innovatie, dat zijn de kernbegrippen. Huilie Huilie, om een bekende Nederlander te citeren, is zonde van de tijd. Leunen op de overheid is onzinnig, en duidt op een gebrek aan strategische visie en ondernemersvaardigheden. Grijp de kansen en speel in op de nieuwe mogelijkheden. Richt de processen efficiënter in en laten wij goud winnen op de Olympische spelen van de concurrerende wereld ICT-markt.

Jarenlang niet investeren in mensen (dat doen de bedrijven) omdat het werk toch weg gaat. Vervolgens gaat de OR piepen en de bonden ook nog. Dat is 1) te laat en 2) de werkgevers piepen niet hoor. De aandeelhouder heeft geen keus. Of het werk loopt weg naar de Tata's van deze wereld of je raakt je klanten kwijt. NXP was wel het voorbeeld. Ze liepen voor de helft weg naar Tata.
Produktie wegbrengen naar lage lonen landen is van alle tijden. Dat zal wel zo blijven. Innovatie is de sleutel en dus investeren en veel, heel veel leren cq studeren.

Interessant idee. Vragen om overheidssubsidies om werk in Nederland te houden met als argument dat de werkgelegeheid in Nederland steeds meer in het gedrang komt. We hebben een werkloosheidspercentage van 5%, hoezo steeds verder in het gedrang?

Ik ben er niet van overtuigd dat de trend bewijst dat er genoeg kwaliteit is te krijgen in het 'buitenland'. Mijn indruk is dat het bedrijfsleven het zicht op kwaliteit volkomen kwijt is geraakt. Het gaat alleen nog maar over prijs. Daar ligt de link. En dan kan je op termijn natuurlijk een fikse kwaliteitsdaling verwachten, over de hele linie (banen, arbeidskrachten, en producten). En de vraag is of dat nog ooit weer goed komt.

Met de meeste opmerkingen hier ben ik het wel eens:
- we zijn niet beter/slechter dan buitenlanders
- doen alsof het buitenland niet bestaat is een PVV opmerking
- prijs is volgens mij een farce reden
Dus:
- kennis en innovatie, dus onderwijs en bedrijfsleven samen
- liefst door beiden georganiseerd en zonder bemoeienis van de overheid:
de overheid kan zichzelf niet eens fatsoenlijk organiseren

Hoe hypocriet van de ondernemingsraden van deze grote bedrijven. Zij hebben hun invloed uit kunnen oefenen op het bedrijfsbeleid en al jaren geaccepteerd dat werk bij het MKB weggezogen kon worden tegen lage prijzen door outsourcing naar lage lonen landen. Dit heeft een enorme impact op het MKB. Nu de ondernemingsraden er achter komen dat dit ook impliceert dat de Nederlandse onderdelen van deze grote firma's er last van krijgen maken ze zich ineens wel druk.

Erg jammer. Ik vind het nobel dat vakbonden opkomen voor hun achterban. Maar ik vind het erg naar dat ze zich presenteren als sociaal bewust.

Wie komt er op voor de belangen van de mensen die een stukje van ons huidige inkomen krijgen? Volgens mij hebben zij het veel slechter dan wij. De vakbonden lijken alleen geinteresseerd in "hebben, halen en graaien".

Werken in de ICT is geen echt hoogwaardig werk, tenminste niet voor het grootste deel. tegenwoordig wordt veel gebruik gemaakt van pakketten: standaard oplossingen voor standaard problemen. Niemand haalt het (nu nog) in zijn hoofd om een eigen operating systeem, tekstverwerker, of database te ontwikkelen: deze worden gekocht. Deze pakketten komen allemaal uit het buitenland. Het ontwikkelen en uitbouwen daarvan is hoogwaardig werk, dit gebeurt nauwelijks in Nederland. Of we nu buitenlandse pakketten kopen of buitenlandse werkkrachten inhuren is dus bijna hetzelfde.

Wat overblijft is het voortraject en het natraject van automatisering. Bij deze twee onderdelen is het belang van goede communicatie met opdrachtgevers en gebruikers essentieel. Dit werk blijft.

Het grote probleem van offshoring is dat dit werk in offshore-landen blijft. Er is geen signaal om werk dat verplaatst wordt naar deze landen omdat het repetitief is te automatiseren door bijvoorbeeld het ontwikkelen van slimmere programma's of software. De mensen in deze landen zijn hier niet voor opgeleid en hebben er geen baat bij.

Wat veel mensen schijnen te vergeten is dat de ICT sector in Nederland om zeep wordt geholpen omdat er geen instroom meer plaatsvindt. Ook kan het ICT vak in de praktijk niet meer worden opgedaan omdat de eenvoudige taken ("laagwaardige ICT" ?) al zijn geoutsourced. Vandaag doet minister Kamp ook nog een duit in het zakje door de import van "kenniswerkers" toe te staan voor de grotere bedrijven (IBM/HP etc). Daarmee lijkt Nederland zich compleet afhankelijk te gaan maken van het buitenland waar het ICT betreft. Het idee om hier in Nederland uitsluitend "hoogwaardig" ICT werk (wat een onzin term overigens) te verrichten, kan gewoonweg niet werken omdat er straks geen mensen meer zijn met de vereiset competentie. Deze bedrijfstak is op sterven na dood.

@Ruud Ramakers : Helemaal met je eens.

Mijn mening heb ik in het Opinie topic over dit stuk gestopt...

Goed om te lezen dat veel reacties van gezond verstand getuigen. Je kunt nl. de buitenwereld niet buitensluiten met protectionisme. Wij als Nederlandse ICT'ers kunnen ons beter richten op het uitblinken op een aantal gebieden en zo op wereldniveau meespelen. Daarnaast blijft er genoeg hoogwaardig werk over op de binnenlandse markt zolang je maar blijft bijleren en niet vies bent om kennis op te doen van nieuwe technologien en de connectie kan leggen tussen IT en businessprocessen (geldt voor jongere en oudere werknmemers). Go for IT !

Dit is geen IT probleem, maar een algemeen probleem

Hoeveel bouwvakkers komen er niet uit de goedkopere landen van de Europese Unie?
Hoeveel schoonmakers, aardbeienplukkers, bollenpellers etc etc?

Al jaren worden er allerlei constructies bedacht om zo goedkoop mogelijk zoveel mogelijk productie te draaien. Anders overleef je het vandaag de dag niet.


Eigenlijk is het een beetje kip-ei probleem. De vakbonden willen dat we ieder jaar meer gaan verdienen, hierdoor moeten de productkosten omhoog anders kunnen de bedrijven de salarissen niet meer betalen. Echter, willen de werknemers de producten kopen, moeten de salarissen weer omhoog, en zo krijg je een vicieus circeltje.
Dit is o.a. (voor het bedrijf) te doorbreken door de productie goedkoper te maken, wat kan door goedkopere (buitenlandse) krachten in te zetten.
Maar ja, dan verdienen de Nederlanders weer minder, en kunnen ze de producten niet meer kopen....

Kortom, een makro-economisch probleem, wat veel verder reikt dan alleen ICT

Het valt mij op dat in de meeste reacties een scheiding wordt aangebracht in laagwaardig en hoogwaardig ICT werk. Het laagwaardige kan je maar beter kwijt zijn is de gedachte en het hoogwaardige dienen wij te behouden.
Het laagwaardige werk, waar nu op neergekeken wordt, bood vroeger een gelegenheid om kennis te maken met de ICT en daarin door te groeien naar meer complexe taken. Voor iemand die zich wil omscholen tot ICT-er is er zodoende weinig gelegenheid om de vereiste ervaring op te doen. De sector is bovendien aan het verouderen en de innovatie komt veelal vanuit het buitenland. Kijkende naar de grotere outsourcingdeals van de laatste jaren moet ik constateren dat een hoop traditioneel beheerwerk (SAP) in rap tempo is verhuist naar Oost-Europa. Voor een groot gedeelte was dat te wijten aan de prijs van het product, maar door de toename van de overhead binnen de ICT (managementfuncties), werd de "hard-core" ICT al gauw als te duur gezien. Veel managers maakten promotie omdat zij kans zagen te bezuinigen door middel van outsourcing. Ik vraag mij af of zij de wetten van de markt ook zo waarderen als zij enige tijd later zelf ontslagen worden vanwege het gebrek aan klandizie in Nederland.
Het is een illusie om te denken dat Nederland in staat is om het hoogwaardige ICT werk te behouden. De harde werkelijkheid is dat Nederland is gezakt van plaats 4 in 2009 naar plaats 9 in 2011 op de ict-ontwikkelingsindex van de International Telecommunication Union (ITU), de instroom van studenten in de ICT is statisch en marginaal en de exacte studies blijken, ondanks vele intiatieven, niet echt populair.
De enige kans om een comeback te maken is opnieuw te beginnen met alle vormen van ICT : laagwaardig en hoogwaardig en met bescheiden salarissen de competitie aangaan met het buitenland. Maar dan met bedrijven of organisaties met een absoluut minimum aan management en een maximum aan techniek, samenwerkingsverbanden van ZZP-ers, bedrijven waarin werknemers de aandeelhouders zijn etc. die het maximum aan kwaliteit en service leveren, altijd en overal ter wereld.

Dit is inderdaad al ruim 10 jaar aan de gang. Dit moet je niet proberen te stoppen via de politiek, want politici zijn enkel vooruitgeschoven posten van het bedrijfs management en dus van de aandeelhouders. Dan kom je weer bedrogen te laat uit. Gebruik de media en de publieke opinie, dat is een sterk wapen. Alhoewel de politiek, na eenmaal voor 4 jaar gekozen te zijn, toch gewoon de eigen zin doet en echt geen volksvertegenwoordigers meer zijn. Het is dus een machtsspel, waarbij inhoud niet telt. Zelfs als Nederlanders beter zouden zijn dan mensen uit India, dan ging het nog gebeuren. Kwestie van prijs, niets anders.

Innoveer, Innoveer, Innoveer.: Maak iets nieuws (actueler, sneller, stabieler enz)

Dit is inderdaad al een tijdje aan de gang, maar 10 jaar lijkt me overdreven. Buitenlanders zijn inderdaad net zo slim als Nederlanders, maar iedereen die veel in het buitenland werkt weet ook dat er zowel positieve als negatieve verschillen zijn:
- Veel van die buitenlanders zijn veel ambitieuzer dan veel van onze nederlanders. Ik werk om te leven is een typische nederlandse uitspraak.
- Nederlanders zijn weer veel zelfstandiger, nemen makkelijker beslissingen dan bijvoorbeeld mensen uit India.
Het zijn algemeenheden maar er zijn wel degelijk verschillen. Hoe je het probleem oplost? Moeilijk denk ik, de welvaart zal meer verdeeld worden onder de wereldbevolking. Dit betekent dat wij wat zullen moeten inleveren. En inderdaad we moeten onze voorsprong in technologie benutten voor het handhaven van onze arbeidspositie, je moet daarbij wel beseffen dat dit niet voor iedereen is weggelegd. De komende decennia zullen niet makkelijk zijn, maar het is een golfbeweging er komen ook weer betere tijden.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2012-06-29T10:55:00.000Z Sander Hulsman
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.