Ecabo: Er is wél vraag naar MBO-ICT'ers

Tegenstrijdig

Kenniscentrum Ecabo meent dat er misleidend bericht wordt over ict'ers op mbo-niveau die werkeloos thuis zouden zitten. Zij waarschuwen jongeren, ouders en decanen voor misleidende berichten. Wel zegt het kenniscentrum hier direct bij dat de kans op een baan in de ict enorm verschilt per opleiding.

Onlangs deden GroenLinks-kamerlid Tofik Dibi en FNV Jong-voorzitter Dennis Wiersma uitspraken over de baankansen voor mb-ict'ers. Zij schetsten het beeld dat er voor alle ict-opleidingen op mbo-niveau een negatief arbeidsmarktperspectief is. Die interpretatie is volgens Ecabo niet correct en zorgwekkend. Eerder dit jaar bekritiseerde Ecabo ook de 'Keuzegids onderwijs mbo-opleidingen' voor het schetsen van een ongenuanceerd beeld voor ict'ers.

Op één hoop gegooid

Eerdere berichten zijn volgens Ecabo gebaseerd op cijfers van onder andere het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Daarbij zijn de cijfers van het mbo, hbo en wo volgens het kenniscentrum op één hoop gegooid. Vervolgens wordt vraag en aanbod tegen elkaar afgezet en voor ict is de conclusie getrokken dat het aanbod groter is dan de vraag op de arbeidsmarkt. Dat klopt volgens Ecabo, wanneer alles bij elkaar wordt opgeteld. Het kenniscentrum kijkt echter specifiek per opleiding en ziet dan een enorm verschil. De ict-branche in zijn geheel is volgens Ecabo te omvangrijk en gedifferentieerd om in één adem te noemen met 'baankans'. Dat wordt hier wel gedaan en zorgt volgens het kenniscentrum voor een misleidend beeld.

Ecabo moet toegeven dat in Nederland het perspectief inderdaad ongunstig is voor gediplomeerden van ict-opleidingen op mbo-niveau 2 en -niveau 3. Het gaat hier om medewerkers ict en medewerkers beheer ict. Ecabo meent echter dat voor de mbo-ict-opleidingen op niveau 4 de perspectieven juist gunstig zijn. Hierbij gaat het om ict-beheerders, applicatieontwikkelaars en netwerkbeheerders. Uitzondering is volgens Ecabo dan weer de opleiding Particulier digitaal onderzoeker, niveau 4.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Ecabo heeft helemaal gelijk. Deze nuancering inzake niveau 4 heb ik vorig jaar overigens ook al gehoord van mbo's in Groningen en Drachten. De complexiteit neemt overigens wel toe. Medewerkers ICT en beheer ICT zijn inmiddels een soort van op beheer gespecialiseerde programmeurs terwijl het tot nu toch nog wel eens gezien werd als alternatief voor als programmeren te hoog gegrepen leek.

Programmeurs zijn inmiddels grotendeels verworden tot script-kiddies. Gelukkig maar, want het zelfstandig leren beheersen van tientallen libraries met tientallen classes met ieder honderden methods en properties zou veel te traag gaan (Bij .Net inmiddels iets van 36000 methods of zo).

Waar kan ik mijn c.v. naar toesturen? Oh wat heb ik een spijt zeg dat ik ict niveau 4 gedaan heb. Als ik dit geweten had had ik absoluut een andere opleiding gevolgd.

Ik moet de eerste gediplomeerde nog zien die niet met open mond een datacenter binnenvalt ongeacht niveau.

Ik hecht meer waarde aan mensen die door ervaring een schat aan kennis hebben opgedaan dan de eerste de beste student die de universiteit uit komt rollen.

Allemaal kortzichtigheid van bedrijven... Zelf ooit niveau 3 gedaan (in een grijs verleden, 10 jaar terug).. Ik kwam toen tijdens de eerste echte IT crisis op de markt. van de 30 sollicatiebrieven werd ik er bij 6 uitgenodigd. 1x de fout gemaakt door te zeggen dat ik niveau 3 had gedaan (zat toen al in het tweede gesprek, was ook gelijk afgelopen. "ohh sorry wij willen voor de detachering alleen niveau4 hebben" Het grappige was dat 2 klasgenoten met niveau 3 hier wel waren aangeomen ;). Voor de rest heb ik dit altijd in het midden gelaten (gewoon op CV neergezet MBO ICT), werkt tot op heden nog steeds prima!

Het gaat er nog steeds om dat je jezelf weet te verkopen. Als je éénmaal een kans hebt gehad bij een bedrijf en je pakt dit goed op dan zit je vanzelf in de flow.

Inmiddels afgestudeerd HBO Technische Informatica (tsja, met niveau 3)... Zegt zo weinig dit, Nederland... Kijk liever naar de inhoud van een persoon, dan ipv iemand af te rekenen op een diploma..

Bij de IT afdeling van Hogeschool Utrecht werken we veel met BOL en BBL leerling niveau 3 en 4 van de ICT en PDO opleidingen in Utrecht en omgeving.
Tot nu toe een goede ontwikkeling, uiteraard enkele uitzonderingen in negatieve zin, maar gelukkig meer uitzonderingen in positieve zin. Bedrijven die opmerkingen maken over niet te krijgen IT personeel, moeten hun eigen opleidings mogelijkheden eens onder de loep nemen.

Even om alles in perspectief te plaatsen, de cijfers hierover zijn inderdaad gewoon bij ECABO terug te vinden, maar:

- Er is géén vraag naar MBO niveau 2. Dit was de aanleiding voor de berichtgeving en het lijkt me dat hier actie op ondernomen moet worden. Iemand met N2 kan veel beter voor lasser of stucadoor oid. gaan leren. Ook bij N3 wordt het steeds ongunstiger.

- Er is wel vraag naar niveau 4 overeenkomend met het aantal werkzoekende(!) geslaagden met dit diploma. Maar hier hoort een nuancering bij.

- Het aantal werkzoekenden met een recent behaald MBO ICT diploma is laag omdat de overgrote meerderheid bij niveau 3 wil doorstromen naar N4 en de overgrote meerderheid met een N4 diploma door gaat naar het HBO. Die tellen dus niet mee als werkzoekenden. Zij die niet doorgaan naar het HBO vinden inderdaad wel een baan, alleen dit is dus een vrij kleine groep (mijn inschatting is 10%, de exacte cijfers heb ik niet).

Het laat zich raden waarom ongeveer 90% doorgaat naar het HBO.

Op deze manier kunnen ECABO en anderen met statistieken blijven schermen. Dat schiet niet op. Het zou misschien helpen als journalisten de cijfers ook weten te vinden en te interpreteren!

Na een periode van her en bij scholing kan ik het op de arbeits markt opnemen tegen jongere mensen. Ik ben 46 heb veel ervaring op velerlei gebied en het omgaan met mensen. Ik heb MBO 3 ict beheer maar aan de bak kom ik niet. Jammer maar dat is de werkelijkheid.

Ik heb 34 jaar geleden eens een aantal weken een opleiding gevolgd bij Ecabo. Ik ben toen meteen gestopt. Het was daar één en al chaos. Ik heb daarna PDI 1, PDI 2, en de MCSE opleidingen gehaald bij een ander institiuut. Je kon toen met deze MBO opleidingen snel aan de slag. Iedere dag stromen wel ca. 10 MBO vacatures via mijn mailbox voorbij. Vaak moet je dan wel bereid zijn om te verhuizen.

@R Nijhuis.
Tja, als je begint met 'arbeits markt' ipv 'arbeidsmarkt' in een sollicitatiebrief, dan is het inderdaad al snel afgelopen.

Wat een tegenstrijdig bericht. Na ik weet niet hoeveel sollicitaties van mijzelf en mede MBO-4'ers kom je nog amper in aanmerking voor helpdesk functies. Dit i.c.m. MCSA 2003 en VMWARE VI3..

Wat een tegenstrijdig bericht. Na ik weet niet hoeveel sollicitaties van mijzelf en mede MBO-4'ers kom je nog amper in aanmerking voor helpdesk functies. Dit i.c.m. MCSA 2003 en VMWARE VI3..

Het jammere is dat (een deel van) de markt zich zo blind staart op certificaten en diploma's

In mijn team heb ik meerdere HBO-ers zitten die eerst MBO gedaan hebben, alsook mensen die na de middelbare school HBO gedaan hebben.

De 2 minst goede mensen in mijn team zijn een HBO-er, en een MBO-HBO-er.
De beste van het team is ook een MBO-HBO-er

De 2 minst goeden hebben de meeste ICT gerelateerde certificaten, de beste is eigenlijk een elektro-man die in de ICT gerold is

Al die diploma's en certificaten zin leuk en aardig, maar aan het eind van de rit is het vooral de mentaliteit en inzet die het verschil maakt!

@PaVaKe: Tja.... een werkgever moet zich wellicht niet blind staren op certificaten, diploma's of niveaus... maar hij zal uit de beschikbare CVs toch een eerste schifting moeten maken. Mentaliteit en inzet zijn niet af te lezen uit een CV, opleidingsniveau wel.

Dit laat trouwens zien dat die opdeling in MBO niveaus uiteindelijk niemand helpt.

@PaVaKe ik weet niet precies hoe oud jij bent maar in mijn tijd bestonden er niet eens ICT opleidingen.
Op de HTS liep een vent verkleed als boswachter rond, die in de proefwerken enkel vroeg of in een stukje programma een puntje of een comma moest staan en dat soort onzin.
Ik heb last van dyslexie dus ik scoorde altijd een vier ( @redactie ja idd dat verklaart )
Zo'n beetje iedere ICTer van boven de vijfendertig die iets presteert, heeft zich dat zelf geleerd.

@vincent ik denk dat slechts weinigen de diepgang van je noodkreet zullen begrijpen.
Bij geen enkele ict opleiding zal vermeld worden hoe deze wereld werkelijk in elkaar steekt.

Zelf ben ik inmiddels 6 jaar werkzaam in de ICT en heb niet meer dan een MBO niveau 2 diploma. Heb mezelf ook naar binnen moeten 'praten' en was ook zeker niet aangenomen als men wist dat ik slechts een niveau 2 diploma had. Omdat ik mijn passie en inzet inmiddels duidelijk heb kunnen maken heeft mijn werkgever me de kans gegeven om mezelf bij te scholen. Op het moment zit ik in het derde jaar HBO (deeltijd) en heb naast een legio andere certificaten en trainingen vorig jaar nog een MCITP:SA 2008 bootcamp training in 9 dagen succesvol afgerond.

Waarom ging ik na niveau 2 meteen de arbeidsmarkt op? Ik was jong en had meer passie voor ICT dan het bijzonder slecht onderwijs wat op het ROC werd aangeboden.

Kijk bij sollicitanten verder dan papieren. Kijk naar de hobby's van de betreffende persoon en kom er snel achter dat een medewerker die van zijn hobby zijn werk heeft gemaakt een stuk waardevoller is. Zolang iemand maar leergierig (kan je niet altijd opmaken uit papieren), sociaal, flexibel, klant/servicegericht zelfstandig en analytisch is.

Misschien een leuk voorbeeld: Een vriend van me was op jonge leeftijd al geïnteresseerd in het sleutelen aan bromfietsen. Hij was in staat om een bromfiets volledig te demonteren en weer opnieuw in elkaar te zetten zonder dat hij de onderdelen in juiste volgorde hoefde te leggen. Hij leek de logica achter de opbouw van een bromfiets gewoon te begrijpen zonder ooit maar een boek te hebben gelezen. Omdat hij destijds 16 was en niet wist of hij dit de rest van zijn leven wilde doen besloot hij op advies van zijn ouders (lees: ouders zagen geen brood in zijn hobby) om een MBO4 ICT opleiding te doen. Hoewel hij deze studie met succes had afgerond en ook aan de slag ging als systeem- netwerkbeheerder bleef zijn passie zich ontwikkelen tot een punt dat hij zelfs zijn motorblok van de auto wist te reviseren (met hulp van een monteur at first). Nu 8 jaar later heeft hij toch maar besloten om van zijn passie zijn werk te maken en heeft hij zich o.a. weten te specialiseren in het reviseren van motoren van klassieke voertuigen (wat toevallig ook een aardige cent oplevert). Zelf gaf hij ook aan dat de werkgevers (ICT) die hem over de jaren hebben aangenomen ook alleen maar naar papieren keken. Eenmaal binnen was het passief 'meedraaien' voldoende. Wanneer je doet waarvoor je wordt aangenomen is een manager al snel tevreden en wordt er nauwelijks naar je omgekeken. 'Zolang het werk maar wordt gedaan' lijken veel managers tegenwoordig te denken.

Heb je echter een team van ICT'ers met de karakter eigenschappen die ik eerder heb beschreven i.c.m. een passie voor ICT zijn de mogelijkheden eindeloos. Het bij elkaar brengen en houden van een dergelijk team, dat is waar een manager zich wat meer mee bezig zou moeten houden. Wat motivatie in de vorm van opleidingen (indien mogelijk) en je hebt een dreamteam.

Ik ben MBO 4 ICT Beheerder met een aantal certificaten. Ik heb geleerd op school om bedrijfsnetwerken op te zetten en te beheren.

De enige vacatures die beschikbaar zijn, zijn Helpdesk Medewerker functies. Helpdesk medewerker is overigens MBO niveau 2!
De lonen voor deze functie zijn ook erg laag. Als vrijgezel, kun je amper rond komen en groeien. Want certificaten krijg je ook niet van de baas!

MBO 4 ICT Beheer of Systeembeheer vacatures zijn er gewoon niet, om dit soort functies tegenwoordig uitbesteed worden.

Het niveau dat in vacatures gevraagd wordt moet ook niet kloppen. Laatst nog zag ik dat er een informatieanalist gevraagd werd, inclusief alle normale eisen - alleen was hier opgegeven dat het MBO zou zijn. Normaliter is dit een functie voor HBO+. Ik verdenk werkgevers dan dat ze MBO willen betalen...

Hoi Vincent,

Nu weet ik niet in welke regio je woont, maar in nagenoeg alle grote steden kan je terecht bij partijen (zal geen namen noemen) die je non-stop detacheren en wel degelijk de mogelijkheid bieden om certificaten te behalen. Dat je begint met een laag loon is een feit, maar waarom zou je niet met zelfstudie bijvoorbeeld MCITP:SA 2008 halen? Dit kost je circa 450,- (excl.) waarna je ongetwijfeld ergens als systeembeheerder aan de slag kan gaan voor een beter salaris. Veel detacheer partijen bieden overigens ook volop mogelijkheden om jezelf te certificeren (1 a 2 certificaten op jaarbasis).

Hallo Vincent,

Dat helpdesk niveau 2 is klopt niet helemaal. Misschien een 1e lijnshelpdesk met een uitvraagscript (daar heb je in mijn ogen niet eens een opleiding voor nodig!), maar de meeste ICT-ers (niveau 3 en 4) beginnen hun carriere op de helpdesk, omdat je met veel problemen in aanraking komt en met name kan werken aan je "soft-skills", hoe communiceer ik met mijn klanten? Wat doe ik met problemen? Moet ik het opschalen? enz. Een helpdesk is uitdagender en moeilijker dan je denkt als beginnende school verlater!

Ik ben ook van mening dat een netwerkbeheerder NIET zonder helpdesk ervaring kan (2e lijns). Ik werk zelf bij een bedrijf momenteel waar UITSLUITEND HBO ICT-ers mensen op de helpdesk zitten, omdat wij 102 applicaties ondersteunen!

Deze gedachte leeft bij veel school verlaters dat een helpdesk minderwaardig is, of slecht betaald. Ik kan je zeggen dat ik toch een ruim modaal salaris heb ;) . Iemand die ik kan dacht hetzelfde als jou. Hij heeft bij ons een kans gehad als netwerkbeheerder, maar kreeg na 1 week al te horen dat hij wel kon blijven, maar dan terug gezet zou worden naar de helpdesk omdat hij gewoon te weinig ervaring had (een ROC bereidt je veelste weinig voor op het bedrijfsleven).

Bij een helpdesk (afhankelijk van het bedrijf) kan je uitstekend doorgroeien als je je certificaten haalt (bijv. MCSA of MCSE). Veel detacheerders nemen je ook niet aan als systeembeheerder zonder dat je ervaring hebt opgedaan als helpdeskmedewerker, omdat je je als systeembeheerder moet kunnen inleven in de klachten/problemen die een helpdeskmedewerker binnen krijgt... Dat kan je aanzienelijk beter als je er ervaring mee hebt.

Ik loop inmiddels lang genoeg mee in deze wereld en neem van mij aan, beginnen op een helpdesk (ook voor een lager loon) is een prima start. Met deze crisis kan je als MBO niveau niet verwachten dat ze je als systeembeheerder aannemen voor een hoog loon (die tijden zijn voorbij). Er zijn immers genoeg ervaren helpdesk medewerkers beschikbaar met certificaten die ook dit werk willen doen... Trust me, de bedrijven waar ik heb heb gezeten (meer dan 7) nemen liever iemand aan met ervaring op een helpdesk dan een school verlater met niveau 4...

Her overweeg je carriereplan, het zal je een hoop opleveren! Je geeft aan dat die functies uitbesteed worden. Dat klopt ook, vaak aan detachereerders! Een prima start van je carriere, maar ook hier zal bijna iedere detacheerder je eerst op de helpdesk neerzetten. Heb je je daar bewezen en je certificaten gehaald? Dan kan je vanzelf doorgroeien naar een netwerkfunctie!

Hoi Ferry,

Dus als ik het goed begrijp, had ik al op MBO niveau 2 moeten stoppen met studeren en dan via detacheerder moeten gaan werken. Via die detacheerder kon ik mij dan opwerken naar netwerk/systeembeheerder.

Dus heb eigenlijk 2 jaar(te lang) voor niks op school gezeten.
De opleiding/certificaat krijg je dus van de detacheerder.

Mijn ICT carriere begint en eindigt op een helpdesk.


Ik heb een vraag ik heb de certificaat ICT gebruik 2 behaald bij een beveiligers opleiding nu vraag ik me af of daar niet mee kan instromen bij bijvoorbeeld n3 ? Want ik heb ergens gelezen dat dat certificaatje geluk is aan servicemedewerker.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2012-08-17T11:03:00.000Z Sander Hulsman


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.