Ondernemingskamer duikt in zaak OR vs. IBM

rechter rechtszaak rechtbank

De Ondernemingskamer in Amsterdam neemt een klacht van de ondernemingsraad (or) van IBM Global Technology Services in behandeling. De or vindt dat de directie van IBM Nederland ondanks herhaaldelijke verzoeken onvoldoende informatie verstrekt over de onderbouwing van een aangekondigde reorganisatie. Dat is in strijd met de Wet op de ondernemingsraden, in het bijzonder artikel 25, lid 3. De directie van IBM Nederland vindt wel dat zij de or voldoende op de hoogte stelt.

Artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (wor) gaat over het adviesrecht van een or; in lid 3 is geregeld dat bij het vragen van advies de directie aan de ondernemingsraad een overzicht verstrekt van de beweegredenen van het besluit en de gevolgen voor het personeel in kaart brengt. Volgens de medezeggenschapsraad van IBM Global Technology Services (managed services en outsourcing) ontbreekt deze onderbouwing in een recent aangekondigde maatregel waarbij dertien mensen hun baan zouden verliezen. Volgens de raadsman van de or heeft de directie in gesprekken met de or aangegeven dat deze medewerkers niet voor herplaatsing in aanmerking komen zonder enige vorm van toelichting. 'Ook bij kleine saneringen gaat de rechtsregel op dat inzicht moet worden gegeven wat de gevolgen zijn', benadrukte de advocaat op de zitting in de Ondernemingskamer in Amsterdam van 25 oktober jongstleden.

Repliek

De raadsman van IBM betoogde op de zitting dat het gaat om een reorganisatie van geringe omvang die net zo wordt uitgevoerd als de saneringen die het bedrijf de afgelopen jaren heeft doorgevoerd. Hij snapt het punt van de or dan ook niet. Bovendien is het een reorganisatie waarbij de werknemers pas eind 2013, begin 2014 boventallig worden verklaard. Daarom kan er nu ook nog niet worden aangegeven wat precies voor hen de gevolgen zijn.

Hij wijst er verder op dat het niet meer om dertien mensen gaat, maar om acht. Vijf medewerkers komen inmiddels wel weer voor herplaatsing in aanmerking. Oorspronkelijk zou het zelfs om achttien man zijn gegaan, maar daarvan konden er al vrij snel vijf man herplaatst worden. Volgens de raadsman is er bij IBM Global Technology Services (GTS) een gat ontstaan nu zo'n 150 Fortis-automatiseerders terug gaan naar ABN Amro. 'Dit gat wil de directie onder meer door herplaatsing opvullen.'

Artikel 25

De IBM-advocaat snapte op de zitting niet waarom de or van IBM GTS de directie verwijten maakt over deze reorganisatie, terwijl het geen kritiek uitte op een eerdere sanering bij het shared servicecentrum, waarbij afgelopen mei elf mensen moesten vertrekken. 'Vier maanden later maakt de or wel bezwaar bij een soortgelijke reorganisatie. Ik het idee dat de or een stuk van de rol van de vakbonden wil overnemen en de druk op de directie wil opvoeren om er meer uit te halen.'

De raadsman van de or reageerde hierop door te stellen dat de directie met betrekking tot het servicecentrum, waarbij voor tien van de elf man een ander functie kon worden gevonden, wel duidelijk aangaf wat de afwegingen voor het besluit zijn geweest. 'Bij die nieuwe sanering ontbreekt zo'n afweging. IBM wekt de indruk dat het wel goed komt. Maar het is de or niet duidelijk wat de effecten zijn van de nieuwe reorganisatieronde. Nu wordt ineens weer gesproken over acht mensen. Maar ook de manager van de betrokken groep kan dat getal niet plaatsen. De directie hoort zich te houden aan artikel 25 van de wor.'

In de clinch

IBM Nederland ligt dit jaar behoorlijk in de clinch met de diverse ondernemingsraden over de manier  waarop de automatiseerder voorgenomen reorganisaties doorvoert. Als gevolg hiervan spanden de verschillende or'en in totaal vier zaken aan bij de Ondernemingskamer. Drie ervan zijn voortijdig geschikt en ingetrokken; over deze vierde doet de Kamer naar verwachtingen over enkele weken uitspraak.

Op de achtergrond speelt een langerlopende discussie over de invoering van een sociaal plan bij IBM. De medezeggenschapsraden zijn hier met steun van de vakbonden een groot voorstander van; IBM ziet zo'n permanente regeling niet zitten. Gesprekken over zo'n sociale paragraaf tussen de directie van IBM Nederland en de Centrale ondernemingsraad zijn opgeschort vanwege deze zaak bij de Ondernemingskamer. Naar verwachting zullen de onderhandelingen eerdaags weer worden gestart.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2012-10-29T11:59:00.000Z Rik Sanders
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.