Ecabo verankert digitale vaardigheden in MBO

Certificaat

Kenniscentrum Ecabo neemt, in samenwerking met KC Handel, het initiatief om de digitale beroepsvaardigheden te verankeren in alle opleidingen van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Gemiddeld 8 procent van de werktijd gaat verloren aan ict-problemen. Dit komt door te weinig ict-vaardigheden van werknemers.

Mbo’ers die de arbeidsmarkt op komen, moeten over voldoende digitale vaardigheden beschikken om hun functie goed uit te kunnen oefenen. Ecabo gaat voor het hele mbo een Certificeerbare Eenheid (CE) Digitale Vaardigheden ontwikkelen, waardoor digitale vaardigheden stevig verankerd worden in het beroepsonderwijs.

CE Digitale Vaardigheden

De CE Digitale Vaardigheden bevat die sectorspecifieke ict-kennis en -vaardigheden die de arbeidsmarkt vraagt en die een meerwaarde vormen voor de beroepsuitoefening. De CE Digitale Vaardigheden komt zo spoedig mogelijk beschikbaar voor opleiders om op te nemen in hun onderwijsprogramma.

Ook voor werkend personeel komt er een mogelijkheid om hun digitale vaardigheden te optimaliseren en te certificeren. Ecabo wil bedrijven attenderen op de meerwaarde van het ‘E-user skills certificaat’ voor medewerkers. Hiervoor wordt de samenwerking aangegaan met onder andere educatieve uitgevers, certificerende instellingen en private opleiders.

Digivaardig & Digiveilig

Door het opnemen en verankeren van de CE Digitale Vaardigheden in het middelbaar beroepsonderwijs wordt een substantieel deel van de (toekomstige) Nederlandse beroepsbevolking bereikt. Het project CE Digitale Vaardigheden is onderdeel van het programma Digivaardig & Digiveilig, dat onder voorzitterschap van oud-minister Tineke Netelenbos uitgevoerd wordt. Ecabo is de uitvoerende partij gezien zijn expertise op het gebied van beroepsinhoudelijke monitoring en vertaling naar onderwijsrichtlijnen.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Er is voor deze doeleinden een Europees Computer Rijbewijs ontwikkeld door ECDL en in Nederland gedragen door de beroepsvereniging Ngi. Maak gebruik van wat er al is.
Klaas Brongers
Voorzitter Ngi

Het klopt dat er al een ECDL is. De afgelopen jaren bleek uit onderzoek bij onze achterbannen in het bedrijfsleven dat dat onvoldoende aansloot bij de behoefte aan digitale vaardigheden die zij wenselijk achtten voor de beginnende beroepsbeoefenaar. Aan de ene kant doordat het op onderdelen te diep op de materie inging voor bepaalde sectoren en aan de andere kant omdat er te weinig aandacht was voor andere zaken op het gebied van digitale vaardigheden als awareness, auteursrechten, veiligheid, copyright, multimedia, phishing, social media, etcetera. Ook vonden zij dat ze te weinig invloed hadden op de vaststelling van de inhoud ervan. Overigens hebben we ECDL continu geïnformeerd over aanpak, inhoud, etcetera. Dit heeft in ieder geval geleid tot een eerste inhoudelijke verwantschapsanalyse tussen MOS, ECDL, Digital Creator en het door onze achterbannen vastgestelde certificaat. Ook hebben we direct contact met ECDL om te onderzoeken hoe we elkaar waar mogelijk kunnen versterken.

Een ander uniek onderscheid met bestaande certificaten is de differentiatie per beroepsgroep: een juridisch medewerker heeft volgens geconsulteerde experts en de sectorraden van ECABO nu eenmaal andere digitale vaardigheden nodig dan bijvoorbeeld een secretaresse, een beveiligingsmedewerker of een uitvoerder in de bouw.
Een grote Internationale certificerende instelling heeft dit inmiddels onderkend en wil deze differentiatie per beroepsgroep ook graag Internationaal uitrollen.

Ook de eerste signalen uit 'Brussel' zijn bijzonder positief.

Beste Klaas

Alle goede bedoelingen van het Ngi ten spijt, maar als ik op mijn afdeling een sollicitant binnenkrijg die me vol trots gaat vertellen dat hij of zij een Europees Computer Rijbewijs heeft, dan weet ik niet hoe snel ik de kamer moet verlaten om niet ter plekke in een lachbui uit te barsten.

Een computer rijbewijs klinkt me iets als voor de ouderenbond om de oudere medemens wegwijs te maken op het internet, niet als iets sprankelends en waardevols waar naar ik op zoek ben bij een sollicitant.

Wat zijn digitale vaardigheden?

De toevoeging van Hans Blankendaal zijn precies de zaken waar het om moet gaan om enige basisvaardigheden bij te brengen. En die dienen dus al op de basisschool gegeven te worden.

@Ewout Ruim 10 jaar geleden hebben we onze deelkwalificatie in de kwalificatiestructuur op dit vlak gelijkgeschakeld met ECDL. Met de verwachting in ons achterhoofd dat het langzaam maar zeker wel een plek zou krijgen in het voortgezet onderwijs en het primair onderwijs. Echter. De digitale vaardigheden die we verwachtten in 2000 zijn anders dan die van nu. Ook blijkt uit allerlei onderzoek dat de jeugd heel veel online zit op allerlei media en platforms, maar als het om de combinatie van deze zaken richting het werk gaat slaan ze de plank nog wel eens mis. Vandaar dat we ons focussen op digitale vaardigheden binnen het beroep.

Hoeveel (belasting)geld gaat dit programma kosten?

En.........wat gebeurd er als deze vaardigheden (awareness, auteursrechten, veiligheid, copyright, multimedia, phishing, social media, etcetera) gegeven worden maar toch niet door de jeugd(van tegenwoordig)toegapast wordt? Zodra er een leuk filmpje in hun mailbox binnen komt waar een virus/fishing/malware achter zit, gaan ze dat openen! Daar gaat je Europees Computer Rijbewijs, lieve kind!

Reza,

Kinderen krijgen op de basisschool al verkeersles om te voorkomen dat ze niet onder een auto komen en het wordt nu tijd om ze te leren niet in de (verkeerde) auto te komen.

@Reza,
Ik lees dat je (o.a.) wiskunde gestudeerd hebt. Moeten we jou nu dezelfde vraag stellen over de toepassing van de stelling van Pythagoras?

@Joep,
Ik waardeer het zeer dat je met je reactie ook je echte naam heb opgegeven. Er zijn genoeg mensen die geen profiel op deze site hebben en ook hun op-aanmerking onder een andere naam plaatsen.

Als ik me niet vergis, ben je betrokken/werkzaam bij Kenniscentrum ECABO. Als dit correct is dan snap ik best je reactie.

Twee jaar geleden wilde ik een stagiair(e) aannemen om in een project mee te draaien en ook hem/haar de kans te geven om met het bedrijfsleven kennis te maken. Ik kreeg een berg van CV`s en ik werd keer op keer en snel teleurgesteld door de lage kwaliteit en niveau van MBO`ers die hen verteld werd dat ze klaar waren om als IT`ers aan het werk te gaan! Ik heb hier vanaf gezien maar ik heb een van de sollicitanten begeleiding aangeboden om hem te helpen aan een baan! Arme kind, hij werd verder keer op keer afgewezen. Waarom? Omdat het niveau en de inhoud van zijn opleidinge zo laag en achterhaald waren.

Afgelopen jaar kreeg ik de kans om op een ROC school voor de klas te staan. Naar aanleiding hiervan ging ik me verdiepen in het lespakket en het niveau van de groep. Al snel was me duidelijk geworden dat de kwaliteit van het programma en de opleiding zeer lager waren dan wat een leerling minimaal nodig heeft om als een MBO`er na het afronden van de opleiding aan een baan te kunnen komen.

Ik weet dat ECABO bezig is met het oplossen van dit vraagstuk maar ik betwijfel de haalbaarheid van hun doelstellingen! Ik vraag me af of het niet de tijd is om de MBO ICT-opleidingen totaal anders op te zetten en in te richten! Door de nieuwe opbouw die beter afgestemd is op de nieuwe (technische) ontwikkelingen en ook de behoeftes van uit de markt, verhoog je de kans op een baan en tegelijkertijd, verkort je de To Do lijst van ECABO!

Het probleem van de MBO opleidingen zit in de kern van de opleiding. En zolang deze kern niet hervormd is dan draagt ECABO water naar de zee, vrees ik!

@Reza,
Ik ben inderdaad al 15 jaar betrokken bij de ICT activiteiten van ECABO en daarin probeer ik open en bloot te discussiëren. Dat past ook binnen de visie van ECABO. Jouw signalen over de (povere) kwaliteit van het mbo ict onderwijs(curriculum) staan niet op zichzelf. We blijven echter strijden voor optimalisering van die kwaliteit maar ondertussen zijn we ook met meerdere initiatieven bezig om het probleem bij de wortel aan te pakken.
Die initiatieven kunnen alleen succesvol worden met pro-actieve vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven. Vertegenwoordigers maar zeker ook 'gewoon' deskundigen en enthousiastelingen vanaf de werkvloer als stagebegeleider, gastdocent, examinator etc. etc.
Binnen enkele maanden hopen we de nieuwe plannen te kunnen presenteren.

@Reza Heb je het dan over de inhoud van de kwalificatiedossiers of over hoe daar uitvoering aan wordt gegeven? Meepraten over de inhoud van de dossiers? Kan via onze LinkedIn groep.

@Hans & Joep,
Ik ben van mening dat de inhoud en kwaliteit van de MBO ict-opleidingen niet meer passen bij de behoefte uit bedrijfsleven. De ict oplossingen zijn vandaag de dag heel anders (lees ingewikkelder) dan voorheen.
In de jaren 1996 tot 2003 had je na een MBO systeembeheer-opleiding een baan. De systemen waren eenvoudiger, ict architectuur was eenvoudiger en je kon met minder ervaring kans maken op een baan.

In deze tijd is er meer behoefte aan mensen die in een richting(virtualisatie, messaging, packaging, security etc) goed zijn. Waarom gaan ze niet het laatste jaar (of eerder) van een MBO opleiding besteden aan een specialisatie? Waarom zorgen de ROC`s niet voor de samenwerking met Microsoft (bijvoorbeeld) en hierdoor een lesprogramma creeren met daarin verschillende scenarios zoals (bijvoorbeeld) migratie van Exchange 2003 met 250+ mailboxen en enorme public folders naar Exchange 2012 of recovery van Exchange 2010/2012 na een crash of bedenk maar iets belangrijks. Of een lesprogramma waarin iemand kei goed opgeleid wordt om met Hyper-V i.c.m. storage een mooie virtuele omgeving op te bouwen? Of een lesprogramma waarin het invoeren van een CYOD gebaseerd op Windows 8 goed bedacht en behandeld wordt.

Jullie zijn bezig met het vergroten van kansen voor MBOers terwijl deze flink tegengewerkt wordt door het lage niveau van de opleiding en de inhoud van de lesprogramma`s! Daarom zei ik dat dit water naar de zee drage is!

Ik heb ook eerder gezegd dat je (naar mijn mening) beter het probleem bij de bron moet aanpakken. En de bron in dit geval is: de inhoud van de opleiding zelf!

Reza,

Een paar praktijk voorbeelden/scenario's toevoegen draagt in mijn ogen zeker bij aan de kwaliteit.

Ik heb laatst een gast college op een Hoge School gegeven. Wat mij als 1e op viel is dat er enkele studenten totaal geen interesse hadden in de stof die behandeld werd. Naar geen enkele spreker werd geluisterd. Ondanks er zeer leuke en leerzame stof besproken werd. Zelfs van mijn opmerking dat Unisys op zoek is naar nieuwe mensen werden ze niet warm.
De IPAD en laptop waren velen malen belangrijker. En dat is wel een euvel van de huidige generatie. Ik generaliseer natuurlijk wel een beetje want dit was maar 10/15% van de zaal.

Ik denk dat het mes daarom aan 2 kanten snijdt. Ja er moet iets veranderen aan de kwaliteit. Maar dat geldt niet alleen voor de opleiding ook voor de studenten zelf. De tijden dat je met beperkte kennis in de ICT goed geld kon verdienen zijn namelijk achter ons.

@Ruud,
Zeer eens met je reactie. Ik denk dat de laatste (twee)jaar van de opleiding moet gebaseerd zijn op ALLEEN praktijk scenario`s dan "een paar praktijk voorbeelden/scenario's". Ik heb in een gesprek met een aantal MBO`ers van een ROC (in Amersfoort) gevraagd naar het beeld van hoe hun loopbaan gaat worden na het afronden van de opleiding! Ik moest er van schrikken toen ik zag dat die arme kinderen een zeer optimistisch beeld hadden van dit onderwerp terwijl het in de praktijk heel anders eruit ziet. Ik heb hen verder een aantal technische vragen gesteld over een aantal onderwerpen van hun opleiding. Toen zag ik in hoe laag de kwaliteit van kennis en ervaring van docent en het lesprogramma was.

Kortom de hele ict opleiding op MBO niveau moet naar mijn mening afgebroken en opnieuw opgebouwd worden.

Reza,

Ik wil het wat breder trekken. Ik ben van mening dat alle IT-gerelateerde opleidingen eens kritisch onder de loep moeten worden gehouden.

In mijn ogen wordt er te veel op theorie en te weinig op de praktijk aan gestuurd.

@Reza,
We gaan een beetje off-topic want de insteek van dit artikel is het initiatief om ELKE beroepsbeoefenaar voldoende (sectorspecifieke) digitale vaardigheden mee te geven voor de uitoefening van zijn of haar vak.
Over de kwaliteit van het (mbo-) ICT-onderwijs nodig ik je graag uit in de linkedingroep "mbo ict onderwijs in nederland". Daar zitten meer dan 800 groepsleden met soms ook meer dan stevige kritiek en daar wordt goed naar geluisterd.
cu there!
Overige lezers zijn natuurlijk ook meer dan welkom.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2013-01-25T11:09:00.000Z Sander Hulsman
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.