Capgemini-medewerkers beraden zich op acties

De werknemers van ict-dienstverlener Capgemini die zijn gevraagd loon in te leveren, beraden zich op acties. Het bedrijf liet op vrijdag 8 maart 2013 weten niet terug te komen op de loonoffers. ‘We gaan nu in overleg met de klankbordgroep van de betrokken medewerkers. Ik kan daar verder niet op vooruitlopen’, zegt bestuurder Afshin Towhidi van CNV Dienstenbond.

Dat Capgemini niet terugkomt op de gesprekken over loonoffers lag in de lijn der verwachting, vertelt Towhidi. ‘Eerder deze week is er een interne bijeenkomst geweest waar dezelfde boodschap werd verkondigd: het kalibratieproces wordt doorgezet. We wisten de uitkomst dus eigenlijk al.’

Aan wat voor acties wordt gedacht, kan Towhidi niet zeggen. ‘Daarover gaan wij nu met de klankbordgroep van de betrokken medewerkers in gesprek. Het begrip acties is overigens wel breder dan staken.’ Bij het overleg schuiven ook  vertegenwoordigers van FNV Bondgenoten en De Unie aan.

Het steekt Towhidi dat Capgemini in de reactie op de open brief van de werknemers omstandig uitlegt dat het eigen HR-beleid goed heeft gefunctioneerd. ‘Als je vervolgens tegen zo’n grote groep moet zeggen dat er salaris moet worden ingeleverd, dan zeg je eigenlijk dat het beleid heeft gefaald. Dit is struisvogelpolitiek.’

Marktwaarde

Dat medewerkers van wie de competenties niet meer aansluiten op de vraag uit de markt een verbetertraject moeten volgen, begrijpt de vakbondsbestuurder. ‘Dat is prima, logisch. Maar van het inleveren van een vijfde van je loon, gaat niemand beter presteren.’

Bestuurder Huug Brinkers van De Unie verbaast zich dat de brief van Capgemini volledig is gericht aan de vakbonden, niet aan de medewerkers die de brief hebben geschreven. 'Daarmee gaat het bedrijf volledig voorbij aan de emoties die bij de individuele werknemers leven'. De bonden zullen de betrokken medewerkers juridische bijstand verlenen. 'Dit kan wettelijk gezien helemaal niet.'

Vrijwilligheid

Volgens Brinkers heeft de ondernemingsraad van Capgemini weliswaar ingestemd met het kalibratieproces, maar hebben de personeelsvertegenwoordigers zich nooit uitgesproken over een loonoffer als uiteindelijke consequentie. 'Daarom is het loonoffer op basis van vrijwilligheid. Maar hoe vrijwillig is vrijwillig? Dit kan helemaal niet. Daar is jurisprudentie over. Ook internationaal is dit een duidelijke zaak.'

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Ik denk dat het allerbeste argument is dat loonoffers niet kunnen en wettelijk verboden zijn. Dus niet alleen slecht werkgeverschap, maar het kan gewoon niet. Ik kan me niet voorstellen dat er een medewerker is die akkoord gaat. Kom maar op met de metaforen: struisvogel, kip, rund of ezel? En even niet vergeten dat er gewoon voldoende winst wordt gemaakt...
Succes Cappers!!

Nou, de directie van Cap heeft het klaargekregen dat er mogelijk de eerste staking in de IT sector in Nederland uitbreekt. Een zeer duidelijk brevet van onvermogen voor de directie die het conflict zo heeft weten te escaleren dat ook hun klanten het kunnen gaan voelen. Dat zal de omzet van Cap (en de bonus voor de directie) geen goed doen. Ik zou als ik mensen zocht voorlopig wel even elders kijken.

Een schoolvoorbeeld van een organisatie die vastzit in haar eigen virtuele werkelijkheid.

@Johan

Een staking gaat het niet worden, denk ik. Formeel biedt Cap namelijk een andere uitweg dan het loonoffer; het verbetertraject. Ik heb er mijn twijfels bij waar dat uiteindelijk toe leidt... maar het is op zichzelf een alternatief waar je niet tegen kunt zijn. Staken lijkt mij link in dit geval... maar ik ben geen jurist.

Staken is gewoon mogelijk hoor, zelfs voor de IT.
Zal Cap doorgaan met bluffen of laten ze het voor de rechter komen?

Niet dat ik Cap ervan verdenk dit spelletje te spelen, maar toch maar even als waarschuwing gemeld:
Een oud-collega van me was jaren geleden bij Pink Roccade ook niet 'flexibel inzetbaar'. Dus de vraag of hij als programmeur ook bereid was verder te kijken en een cursus Oracle databasebeheer te volgen.
Hij was de beroerdste niet en wilde dat wel. Dat was net voor de zomervakantie.
Tijdens zijn vakantie kreeg hij een brief met de mededeling dat het bedrijf gezien de economisch zware tijden helaas genoodzaakt was maatregelen te nemen. O.a. alle junior database beheerders moesten afvloeien.
1 keer raden wat zijn functie op dat moment was....

Zie onder Comments (joko):
http://www.pvda.nl/berichten/2013/03/Partij+van+de+Arbeid+organiseert+politieke+ledenraad

Het zal niet de eerste staking in ICT-land worden, u bent de staking onder ATOS Origin van 22 april 2008 toch niet vergeten?
http://www.fnvbondgenoten.nl/mijnbranche/bedrijven/atos_origin/nieuws/39778_813460/

@Johan: Hoezo een staking??

Bij Capgemini NL zijn zo'n 4500 mensen werkzaam, 150 hebben een probleem, dus 3,3% van het totaal.
Het is mijns inziens dan ook totaal onterecht dat de media & vakbonden suggereren dat het personeel van Capgemini in opstand is tegen de directie.
Uiteraard is het erg vervelend voor de betreffende 150 personen, maar ik kan me niet voorstellen dat ze niet al lang wisten/aanvoelden dat ze overbetaald werden voor het werk dat ze uitvoerden.
Als het waar is wat ik steeds lees dat deze medewerkers zijn binnengekomen via ousourcingsdeals dan is nu ook duidelijk waarom de oorspronkelijke organisatie de boel wilde outsourcen. Ja, dat klinkt hard, maar de werkelijkheid is dat vaak ook.

@Joop, wat je niet weet is dat dit de 1e 150 medewerkers zijn die worden getroffen (2 of meer niveaus's te hoog). De volgende zijn eind dit jaar aan de beurt (1 niveau te hoog). En daarna n.a.w. de andere organisatie onderdelen (Apps1, Consultancy, IM)....
En m.b.t. "Uiteraard is het erg vervelend voor de betreffende 150 personen, maar ik kan me niet voorstellen dat ze niet al lang wisten/aanvoelden dat ze overbetaald werden voor het werk dat ze uitvoerden".
Antwoord is: Nee, dan konden de meesten zich niet voorstellen. Zeker niet als je altijd hebt gehoord dat je salaris op niveau is, altijd goede beoordelingen hebt gehad, hoge uurtarieven hebt gehad, kortom genoeg marge hebt gehaald voor het bedrijf. Geen aanleiding om dit aan te voelen komen lijkt me. En we worden zeker niet overbetaald! Heb gewoon een marktconform salaris (zijn genoeg sites voor om dit na te gaan). Probleem is dat de autotochtone Cappers (die niet via een outsourcingsdeal zijn binnen gekomen) onderbetaald worden. Daardoor ontstaat de scheefgroei.

@Joop: Van de 4500 mensen bij Capgemini zijn er 150 mensen die inmiddels weten dat ze direct geraakt worden door de maatregelen. Ik heb begrepen dat dit er dit jaar 400-450 zullen zijn (zo'n 10%). Daarnaast is het de bedoeling dat dit een jaarlijks terugkerend fenomeen wordt. Kortom, iedereen wordt geraakt of kan geraakt worden.

Uit eerdere publicaties en daaropvolgende reacties is al gebleken dat het veelal gaat om mensen met een salaris 1,5 tot 2x modaal. Gezien gemiddeld opleidings- werkniveau is daar niks bovenmatigs aan. Directie denkt daar anders over en de vraag in hoeverre dat terecht is. Er wordt geschermd met marktwaarde, maar gezien de inmiddels bekende, zeer beperkte opleidingsmogelijkheden van de afgelopen jaren (reden = geen budget) roept dat op z'n zachtst gezegd vraagtekens op. Dat in combinatie met de nullijn voor de meeste medewerkers gedurende afgelopen 4-8 jaar, heerst het gevoel dat er inmiddels genoeg is ingeleverd.

Verder heerst veel onduidelijkheid over deze oplossing: welke probleem zou hiermee aangepakt worden, wat zijn de alternatieve oplossingen en waarom juist deze. Er wordt o.a. gesproken over concurrentie met ZZP'ers, waar deze niet zo lang geleden niet werden gezien als (directe) concurrenten. Vraag die hieruit naar voren komt is hoe Capgemini haar positie in de markt ziet.

Alternatief is een opleidingstraject. Het enige dat hierover bekend is, is zo ongeveer het gegeven dat dit het alternatief is. Ik heb hier verder niets over gelezen in de hausse van publicaties (ook vanuit Capgemini). Is dit bijzaak?

Conclusie: Je moet de realiteit niet uit het oog verliezen en als een loonoffer onontkoombaar is gezien de ontwikkelingen in de markt, dan is dat zo. De informatievoorziening is echter zo summier dat deze conclusie niet kan worden getrokken. Daarmee is er logischerwijs geen draagkracht onder de betrokkenen en dat mogen de verantwoordelijken zich aanrekenen. Benieuwd wat dat voor hun marktwaarde betekent.

150 op 4500 is 3,33% welke dan (max) 20% van hun salaris inleveren, kort door de bocht praten we dus over 1% van de loonkosten waarover een conflict is ontstaan.

Lijkt mij een dure exercitie in verhouding met de imagoschade die is en wordt geleden.

Ofwel de aantallen kloppen niet of het is onderdeel van een grotere strategie. Wie het weet mag het zeggen.

@Henri, ga maar uit van het laatste. Zie mijn vorige posting. Er zullen nog velen volgen. Die 3,33% kan wel eens oplopen tot 10% of meer.

@Hans, de eerste staking van ATOS heeft er toe geleid dat zij geen CAO meer hebben en het op de zelfde wijze invullen als Capgemini.

@Joop

"Overbetaald worden" is maar hoe je het definieerd: Jij suggereert dat deze mensen altijd al overbetaald zijn geweest, maar de werkelijkheid hier is dat de tarieven in elkaar zijn gestort en daardoor de verhouding tarief/salaris naar de verkeerde kant is omgeslagen.

@Frank, Zal correct zijn wat je beweert.
Al in de jaren '80 vorige eeuw is door de toenmalige directeur (Chris van Breugel) een salarishuis opgericht wat steunt op markttatief en theoretische inzetbaarheid. Bij stijgende tarieven betekende dat stijgende salarissen en werd dat jaar meer omzet/winst gehaald dan begroot dan kreeg iedereen zijn deel daarvan.
Bij een groeiende en stijgende markt is iedereen dik tevreden, bij een krimpende markt met lagere tarieven pikt men het blijkbaar niet.

Bij zelfstandigen werkt dit systeem exact zo, alleen nog wat extremer op het individu.

@Joop, Cap staat altijd met de neus vooraan als het over outsourcing gaat. Op papier willen ze de klus incl de medewerkers. In de praktijk willen ze alleen de klus (best logisch). Beetje balen dat ze bij contractverlies blijven zitten met dat lastige personeel.

Loonkosten (en de inzetbaarheid van het personeel) moeten deel uit maken van de calculatie vooraf. Is het personeel te duur dan zie je af van de deal. Ga je toch in zee, dan ben je verantwoordelijk voor de mensen die meekomen.

Loopt men qua kennis en scholing achter dan moet dit worden geconstateerd en bijgespijkerd. Is men hiertoe niet bereid of kan men het gewoon niet, dan kan je dit constateren en functionerings gesprekken. Blijft het achter op de rest dan neem je maatregelen. Dit lijkt mij de juiste methode.

Nu is het overnemen, uitzuigen, personeel op de 0-lijn zonder scholing en weer uitkotsen. Het precentage maakt niet uit, het lijkt gewoon nergens op.

Als men bij CapGemini wil bezuinigen, dan heeft een loon- en bonusoffer van het management een groter effect dan de salarisvermindering van 150 man productiepersoneel. Als het personeel teweinig opbrengt, dan komt dat doordat de sales niet zijn best doet. Deze worden gewaardeerd naar verkochte aantal uurtjes, niet naar omzet.

Zeker 10 jaar geleden sprak men binnen Capgemini al over 'herijken' ... en dat dit elk jaar opnieuw zou plaatsvinden. Blijkbaar heet dit nu 'kalibreren' (hm, volgens mij doe je dat met een kompas). Als je echter een aantal jaren op de nullijn zit EN 100% ingezet bent geweest EN er geen opmerkingen zijn geweest over je marktwaarde, de afgelopen jaren....dan lijkt me een 20% salarisdaling totaal niet te rechtvaardigen.

Toen ik "op de IT-markt kwam" verdienden de medewerkers van Volmac en Pandata en later Cap Gemini veel meer dan wij bij RCC.
Dat zijn toch de roots van Capgemini? En is RCC nou niet net een van de roots van de plek waar er klappen vallen en gevallen zijn?
Vraag me af waar er iets scheef is gelopen dan.

Alweer weken is Capgemini negatief in het nieuws. En bijna elke dag wel een nieuwtje. Dat heeft een impact op de verkopen en daarmee wordt het loonoffer een self-forfilling prophecy. Er is een strategische fout gemaakt van het management, en hoe langer deze veenbrand voortwoekert hoe meer collega's hiervan last gaan krijgen. Ben benieuwd wanneer Sévilla gaat ingrijpen.

Laten we vooral niet vergeten in deze discussie dat er ook veel voorbeelden zijn van ICT dienstverleners die WEL goed werkgeverschap tonen op dit moment. Die WEL genoegen nemen met een rendement van 7% omdat de tijden nu eenmaal wat lastiger zijn. Of die nu WEL supergoed draaien omdat ze investeren in medewerkers.

Niet vergeten, want Cap draait het imago van de sector een loer...

Ik zeg snijden in de dure overhead!

Ik wil nu zo graag weten wat de benoemde overbetaalde mensen verdienen....

5000 euro bruto ex secunaire voowaarden ofzo?

Die 150 man zijn toch wel exit, wat ze ook doen of wat er gebeurd, Capgemini heeft meteen met deze soap al een arbeidsconflict met deze mensen in gang gezet.
Rot voor deze mensen maar ik denk niet dat ze ooit nog met de werkgever goed door een deur kunnen.
Ik zou het op een conflict aan laten komen, de gang naar de rechter is waarschijnlijk voor de werknemer hier de beste optie.

Ik heb zelf een paar jaar geleden een arbeidsconfict gehad welke door de "manager" bedacht was en is een rechtszaak geworden,....achteraf het beste wat mij is overkomen in mijn toenmalige baan.

@Ron

In Computable werd al op 18 februari gemeldt dat het hier om mensen gaat die ongeveer anderhalf keer modaal verdienen. Dat komt neer op iets minder dan 3600 bruto per maand. Deze mensen gaan dus terug van 3600 bruto per maand naar 3000 bruto maand.

We zijn inmiddels een paar weken verder.
Bestaat Capgemini nog ?

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2013-03-08T17:07:00.000Z Johannes van Bentum


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.