Atos NL schaalt kennis medewerkers lager in

Ict-dienstverlener Atos heeft zijn Nederlandse medewerkers in een brief meegedeeld dat de skill level-indeling niet in de pas loopt met de andere Atos-landen. Het schijnt dat 90 procent van de medewerkers door het bedrijf is geïnformeerd dat het skill level-niveau verlaagd is. Bij de meeste met één niveau, maar ook een aanzienlijk deel is zelfs met twee niveaus verlaagd.

Volgens vakbond De Unie is voor veel Atos-medewerkers de brief met het besluit keihard binnen gekomen. ‘Het indelen op een lager niveau komt bij velen over als een gebrek aan waardering’, zegt belangenbehartiger Hans de Jong op de website van de vakbond. ‘Daarnaast hebben medewerkers jarenlang hun best gedaan om op het huidige skill level-niveau te komen. Met een simpele brief is hier in één keer een streep doorgezet. De Unie heeft moeite met deze gang van zaken.’

Gevolgen voor arbeidsvoorwaarden

Atos geeft volgens De Unie aan dat deze herindeling geen financiële aanpassingen tot doel heeft. De Jong: ‘Dit is een vage formulering. Het algemene gevoel heerst er onder de medewerkers dat het bedrijf medewerkers die teveel verdienen (op termijn) op hun plaats wil zetten. De Unie heeft niet het gevoel dat het doel van deze actie slechts een hernummering is. Door de centrale ondernemingsraad is afgesproken dat het skill level één-op-één ontkoppeld wordt van de salarisschaal en dat de herindeling geen gevolgen heeft voor de arbeidsvoorwaarden. Dat is een toezegging voor nu. Iedereen voelt aan dat het een kwestie van tijd is dat het bedrijf de arbeidsvoorwaarden in lijn wil brengen met de nieuwe, vastgestelde skills.’

De Unie roept medewerkers op massaal in beroep te gaan tegen de nieuwe indeling. Er is een beroepsprocedure ingesteld waarvan gebruik kan worden gemaakt. In deze procedure kunnen medewerkers inhoudelijk aangeven waarom zij de indeling niet juist vinden.

Reactie Atos

Atos laat in een reactie weten: ‘Atos hanteert het Global Capability Model (GCM): een gestandaardiseerd en transparant raamwerk voor het categoriseren van functies van ruim 76.400 medewerkers in meer dan 47 landen. Dit stelt onze medewerkers in staat invulling te geven aan hun loopbaanontwikkeling door hun bestaande vaardigheden te vergelijken met de benodigde competenties voor een gewenste functie. Daarnaast stelt dit model Atos in staat om snel de juiste mensen aan klantprojecten toe te wijzen.’

‘Nu blijkt dat Atos Nederland een andere en vaak hogere skill level-indeling kent dan in andere landen, vindt een herindeling van GCM-skills level-indeling van medewerkers plaats om de situatie in Nederland in overeenstemming te brengen met de Atos-groep. Deze herindeling heeft geen financiële aanpassingen tot doel. Na instemming van de centrale ondernemingsraad is dan ook sprake van een ontkoppeling tussen skill level en salarisschaal.’

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Waar ik toch wel een beetje moeite mee heb is dat berichtgeving als deze zo breed uit publiciair zou moeten worden uitgemeten. Zijn de IT professionals bij Atos dan niet bij machte gewoon op te staan en verweer te geven?

De markt is sinds het begin van de crisis danig van vorm en kleur veranderd, en dat geld ook voor de dienstvebanden, die gewoon aan veranderen onderhevig is. Wanneer je een bepaald dienstverband hebt, waarbij in het verleden afspraken zijn gemaakt, kun je gewoon op die afspraken aanspraak maken.

Wanneer het gaat om nieuwe skills, dan is het handiger om te weten om welke skills men het heeft en hoe professionals skills kunnen oplijnen om tot gewenst niveau te komen. Me dunkt, IT is een variabele discipline waarbij je doorgaans gezamenlijk, maar ook zeker vanuit jezelf, de discipline moet opbrengen te blijven kijken om door te blijven groeien.

Daarbij zit je in een marktsegment die gewoon aan dynamiek onderhevig is. Dat dit soort zaken allereerst in de publiciteit moet komen lijkt me niet meer dan een pressiemiddel.

Jammer.

@Numoquest Waarom heeft u moeite met het breed in de publiciteit uitmeten van dit soort stappen? Juist Atos zou moeten inzien dat dit gebeurt. Juist Atos zou hier op een positieve en pro-actieve manier kunnen inspelen. En goed werkgeverschap aantonen.
Nu lopen ze achter de feiten aan met als gevolg negatieve publiciteit en een lullig: we zijn niet bereikbaar voor commentaar... Ze zijn zelf niet in the lead van het proces. Dom.

Mijn hemel hebben ze niet geleerd van de negatieve spiraal van Cap Gemini? Of gaan we komende maanden de skills van het Atos management in de publiciteit aan het werk zien :)? Want neem maar van mij aan dat het management tot de 10% behoort waarvan het skils niveau niet is verlaagd...

‘Het indelen op een lager niveau komt bij velen over als een gebrek aan waardering’, zegt belangenbehartiger Hans de Jong op de website van de vakbond

Lijkt me ook, waardering is dus 1 of 2 niveaus lager. Das net het hele punt van het artikel..

Als ik klant was zou ik korting eisen. Je neemt een dienst af die verkocht wordt met een waarde die daarbij hoort. Dan blijft de prijs gelijk, maar het skill-level van de leveranciers (werkvolk) blijkt significant te hoog geschat. Reden tot prijsverlaging, bijvoorbeeld 1 of 2 niveaus.

Het is wellicht wrang, maar toch moet het gezegd:de Atos werknemers hebben dit aan zichzelf te danken! Want, toen de directie in 2008 na de staking (1e van Nederland) de cao eenzijdig opzegde en de vakbonden daarmee de deur wees, vonden deze werknemers dat prima. En de toenmalige zogenaamde medezeggenschap van Atos Origin, de COR is lekker onder een hoedje gaan spelen mer de werkgever. Want ze konden het immers beter doen dan de vakbonden. Dat blijkt nu wel inderdaad. Dus beste Atos-mensen:of jullie worden met z'n allen wakker en worden lid van de vakbond om vervolgens de werkgever laten zien dat jullie geen schapen zijn, of jullie blijven lekker op de blaren zitten.......

@numoquest

de medewerkers zijn idd niet bij machte om zelf op te staan. Opstaan betekent zoveel als einde carriere of vertrekken. Deze mastodont heeft nog veel medewerkers in hun greep.

De vakbond vertegenwoordigt meerdere medewerkers en hebben tegenwoordig niet zo veel middelen over. Als bestuurders doen wat ze willen en niet luisteren naar de vakbonden, dan rest er nog maar 1 plek: De pers.

Hoeveel anders is het in Den Haag? Per ongeluk iets laten lekken om de invloed uit te oefenen op het sentiment. Business as usual.

@Mauwerd: Scherp!

Wat betreft de inhoud. Heel simpel, ze zeggen iets te hebben gemeten. Als dat zo is kan het gecontroleerd worden volgens die zelfde meet parameters. Dan kun je inderdaad gaan vergelijken en zien of het terecht of niet terecht is, of dat de "berekening" klopt.

Als er "opinie" of "mening" (de t word een N) aan te pas komt, of zachte "criteria" dan heb je genoeg handvatten om in verweer te gaan.

Haal de meetgegevens van andere landen erbij en je hebt een zuivere discussie.

Niet gaan roepen voordat er daadwerkelijk vastgesteld wordt of er een spelletje wordt gespeeld of dat er echt wat in zit en dat we in NL een beetje te lang zijn blijven teren op onze huidige skillset. Stap 2 wordt dan de vraag; hoe is dat gekomen? Hebben managers liggen slapen en geen focus gehad op skill-levels of hier niet op gestuurd?

Want ineens massaal een brief gaan versturen duidt op een gebrek aan governance op de eerste plaats.

Genoeg haakjes in ieder geval.

Ach, hier op deze site krijg ik ook regelmatig te horen dan mijn skill-level te laag is :-) Gelukkig weet ik wie het zegt, anders zou ik me echt zorgen gaan maken...

@Henri,

naar aanleiding van je laatste zin, bedoel je de redactie? :-),:-)!

Het heeft dan misschien geen directe financiële aanpassing tot gevolg, maar doordat je, door zo'n terugplaatsing, meteen boven de 100% van je salarisschaal zit met je huidige salaris, kun je de meeste vormen van salarisstijging voorlopig vergeten ...


Heeft wel het voordeel dat je die nivo's lager kan gaan werken en die extra tijd kan benutten om een fatsoenlijke baan te vinden waar je wel gewaardeerd wordt.

Wel onhandig voor de Nederlandse leiding. Die heeft het allemaal laten versloffen en nu gaan de klanten natuurlijk ook zeuren.
Dat betekent dus i.p.v. 30% loonsverhoging maar 15%. Tsja, het is nou eenmaal crisis he.

Wil Atos hiermee nu zeggen dat klanten bij 90% een structureel te hoog tarief heeft betaald voor de inhuur van expertise? Dat is namelijk wel de andere kant van de medaille van wat Atos hier nu beweert.

Het lijkt mij duidelijk dat Atos uiteindelijk voor kostenreductie wil gaan. Zo kan men bijvoorbeeld makkelijker een lage verhoging of een nullijn hanteren, aangezien men gaat roepen dat het salaris op de vorige skill level gebaseerd was.

Je moet je ook afvragen hoe het dan komt dat de skill level niet overeenkomt met de werkelijkheid, dan heeft het management toch wel wat steken laten vallen. Wordt daar dan ook wat aan gedaan? Eigenlijk een min of meer retorische vraag, omdat het antwoord waarschijnlijk 'nee' zal zijn.

Men heeft in het verleden gewoon i.p.v. salarisverhoging, mensen een skill level verhoging gegeven, kost niets, en medewerkers zijn daar dan toch nog een beetje tevreden mee. Misschien willen ze dat na de skill level verlaging weer proberen.

Kom op Atos, investeer in je medewerkers, alleen zo kunnen de skill levels hoog gehouden worden.

Blijkbaar ben ik een van de weinigen, maar ik vind het wel een logisch verhaal. Atos bestaat nu eenmaal uit een hele hoop aangekochte bedrijven bijeen en men probeert nu de skill levels op global niveau gelijk te krijgen. Immers, waarom zou een Fransman met dezelfde capaciteiten een ander level hebben dan een Nederlander?

De arbeidsvoorwaarden zijn losgekoppeld, dus het maakt, buiten een getalletje, niks uit. Sterker nog: ik kan nu weer een level groeien en krijg dan meteen een verhoging. In de vorige situatie kreeg ik er niets bij wanneer ik een level omhoog zou gaan. En vinden mensen nu echt dat hun waardering afhangt van een nummertje wat je krijgt toegewezen?

Qua tarief maakt het natuurlijk ook niks uit, de persoon en kennis die je huurt blijft immers dezelfde. Doordat de tarieven onder druk staan betalen klanten toch al minder; lager skill level of niet.

En voor die persoon die beweert dat het management niet is aangepakt: onzin, bij het management is dezelfde handeling al begin van het jaar doorgevoerd; die waren als eerste aan de beurt.

Beetje onzin om nu te gaan roepen dat Atos dit in de toekomst misschien wel eens zou kunnen gebruiken om de lonen te verlagen. Als ze dat doen, dan protesteren we tegen die tijd wel. Dat gedoe om niks altijd.

De salarissen van de technici worden vergeleken en gekalibreerd met die in India en China. De salarissen van het senior management worden vergeleken en gekalibreerd met die de USA, Engeland en Zwitserland ;-)
De bedrijfstak ondergaat grote veranderingen. De IT is een rijpe bedrijfstak geworden, met meer standaardisatie en minder telkens weer het wiel opnieuw uitvinden, dwz minder basisontwikkeling, minder maatwerk of vernieuwbouw (ERP), meer cloudoplossingen, meer globalisering van het werk, minder lokale omzet, lagere winsten, lagere functiewaardering.

Die 10% zijn waarschijnlijk de werknemers die al op het laagste skill level zitten. Dat ze salarissen loskoppelen van de skill levels, dat is allemaal leuk en aardig, maar ook dan hoeven de werknemers bij atos de komende tijd ( net als de afgelopen paar jaar) niet te rekenen op een loonsverhoging :-) , zelfs geen inflatie correctie. Mijn tip in deze situatie: kijken of je kunt overstappen.

Valt mij altijd op dat Sander Hulksink ("verslaggever") het trompet van de bonden speelt. Zou leuk zijn als hij een keer een gebalanceerd verhaal zou vertellen die meer op waarheid is gebasseerd.
Waarheid is zoals door Jasper is aangegeven.
Mgt is eerst gegaan en daar heeft ook een verlaging plaatsgevonden
Het heeft geen salaris consequenties
Het heeft geen effect op wie ingezet wordt bij klanten aangezien skill level(GCM) niet wordt gebruikt bij het inzetten van mensen bij klanten (het is een intern Atos global skill alignement tool).
Het biedt juist medewerkers eerder een kans om op internationale Atos projekten te kunnen werken.

@Jasper,
Lekker blijven dromen joh. Tegen de tijd dat mensen als jij wakker worden is het kalf allang verdronken. En dan valt er niets meer te protesteren, want dan sta je met z'n allen voor een voldongen feit. Weet je wel: wie het laatst lacht .........!

Wat een mooie discussie. Iedereen die over elkaar heen valt en niemand die de hand in eigen boezem steekt. Of men het eens is of niet met dit verhaal doet er eigenlijk niet toe. Als wat hier staat klopt dan is er iets aan de hand. De werknemers zijn schijnbaar, gaarne duidelijk vragen waarop dit gebasseerd is, gemeten en blijken een ander nivo te hebben.

Waar ligt dit aan, te weinig tijd om te trainen? Werknemers die niet trainen, opleidingen volgen, HR die verkeerd zit, mensen hun CV mooier maken dan dat ze zijn en daar mee wegkomen?

Stel dat je de vragen beantwoord en de meetgegevens hiermee vergelijkt en stel er is een relatie dan weet men wat men moet doen.

Jammer dat er niet naar een oplossing gezocht is anders dan het nivo te verlagen.

@Mickel van der vorst.
GCM is bij Atos een intern weerspeigeling van een ervaring en expertise niveau. Atos NL heeft het anders toegepast dan de andere landen. Thats all.
De andere oplossing was geweest om alle landen behalve NL te verhogen. Dan was hetzelfde bereikt. Echter dat is een veel groter slag dan het alleen in NL aan te passen.

Dit is gewoon een variant op het kalibreren zoals dat bij Capgemini plaatsvindt.... een bijstelling naar beneden toe uiteraard.

Het grote percentage van 90% verbaast mij wel. Dat zou betekenen, dat iemand die op een van de lagere skill levels zit, ook "te hoog" zou zitten. Dat lijkt mij sterk.

Is de collectieve level-verlaging een opmaat tot iets anders? De tijd zal het leren.

@Kaspar. Nee Kaspar dan lees je niet goed. Bij Cap is dat gepaard gegaan met een 10-20% salaris verlaging.
Bij Atos heeft het geen salarisimpact.
Blijf bij de feiten.

@mauwerd, 24-06-2013 19:31
Als Atos had gezegd dat het skills level onverwachts 1 a 2 niveau's hoger zou zijn dan de andere landen, zou jij als klant dan spontaan aanbieden om meer te gaan betalen zeker ?

Niet iedereen gaat er op achteruit... De hoogste Atos-baas toucheert 280.000 pond extra!
http://www.mirror.co.uk/money/city-news/atos-boss-thierry-breton-lands-1990110

Toevallig had ik het hier vandaag over met een aankomende schoolverlater met een informatica opleiding. Het is tegenwoordig behoorlijk gênant hoe er aan je getrokken wordt als afstudeerder en de indruk krijgt dat elke aanbieding nog beter is dan de andere. Maar hij verzekerde me dat ze stuk voor stuk maar al te goed weten hoe de vork in de steel zit en ze heel bewust aan hun carrière beginnen en dat ook goed in de gaten blijven houden. Overigens mede ten faveure van het bedrijfsleven zelf die maar wat graag heeft meegeholpen om dit klimaat te scheppen waar dit een lichtend voorbeeld van is.

@Ludovika van Oirschot.

Wat heeft dat te maken met de discussie omtrent skill level???

@BJ Lees het artikel en de reactie van Atos. Het gaat niet om arbeidsvoorwaarden. Heeft geen effect op wie ingezet wordt bij klanten. Het is een intern meet instrument.

@Ludovika
Dat de hoogste Atos-baas extra veel bonus ontvangt is niet meer dan terecht. Zijn skill level über-niveau is van dermate uitzonderlijk niveau dat deze baas is ingedeeld in de übercategorie level 'buitenaards'. Aangezien hij tevens het goede voorbeeld wil geven stijgt hij slechts met 14% in salaris. Gezien zijn uitzonderlijke überskill level worldwide global expertise significant super qualitys is dit aan de magere kant. Dus.

Ze hadden ook de skill levels in die andere landen kunnen verhogen. Had een positiever effect gehad op klanten, medewerkers en Atos als werkgever in het algemeen. Gemiste kans. Slappe hap die COR.

@ Rikkeikkeik
Noem mij conservatief. Maar wel professioneel genoeg te blijven kijken naar hoe zaken er voor staan en hoe de ontwikkelingen binnen de organisatie verlopen. Dat lijkt me toch het minst wat je als professional zou moeten doen.

Als er dan stappen komen zoals deze, kun je op staan en er voor of tegen zijn. Indien Atos een punt heeft is het een punt als professional er eens over na te denken en als Atos geen gelijk heeft geeft het voeding als professional je eens te bezinnen of je wel bij de juiste organisatie zit of niet. Zelfs in tijden als deze.

Het spuien van grieven en dit soort nieuwsgaring naar buiten toe, brengt onrust maar ook een tikje gebrek aan integeriteit en eigen professionaliteit. Hoe begrijpelijk de emotie soms in dit soort zaken.

Hou het professioneel en doe bij dit soort perikelen jezelf eer aan. Het is een zakelijk iets en kan pas persoonlijk worden als je het zelf persoonlijk neemt. Wat ik bedoelde te zeggen in eerdere reactie is dachten jullie werkelijk dat dit soort perikelen alleen bij Capgemini speelt? Kom op nu zeg.

@ Jeroen
Point taken maar dat wil niet zeggen natuurlijk dat je dit als professional jezelf aan zou moeten leunen als je van mening bent dat dit niet op jou slaat.

Bovendien, wanneer deze publicatie uit de koker van het management komt is het nog ernstiger. Omdat je dan namelijk je eigen naam en policies t.o.v. je eigen klanten ter discussie stelt. als dat het geval zou zijn dan heb je als management pas echte problemen. Denk ik dan heel bescheiden.

@NumoQuest daarom is het dus ook zo'n onzin. Tuurlijk komt dit niet direct van het management. Er is een brief verstuurt en de vakbond heeft gereageerd. Wanneer ik het artikel lees vraag ik me af of de redactie van Computable de brief überhaupt heeft gezien, krijg ook niet de indruk dat er hoor en wederhoor is gepleegd (daar is in ieder geval geen melding van gemaakt). Tegenwoordig moet het nieuws allemaal snel op de plank liggen waardoor er zelden meer de tijd wordt genomen om even goede journalistieke principes toe te passen.

In de management call, die voor alle medewerkers in te zien is, heeft Rob Pols (onze CEO) nogmaals benadrukt dat het doel van de actie alleen het gelijktrekken van het skill level in alle Atos landen is. Er is expliciet gezegd dat er geen verborgen agenda is. Daar neem ik, en een hoop andere collega's, genoegen mee.

Kortom: een hoop gedoe om niks.

Ik denk ook niet dat de soep zo heet gegeten zal worden als hier door sommigen gesuggereerd wordt. Het verhaal zoals Jasper dan vertelt komt overeen met hoe het intern leeft. Aan de andere kant, veel informatie wordt er niet uitgewisseld en er is een behoorlijke kloof tussen het werkvolk en het management.
Het management zelf is ook niet buiten schot gebleven, die zijn ook gedaald. Mijn manager is van 8 naar 7 gegaan (nog altijd absurd hoog voor wat administratief werk maar goed, het heet management)

Heel duidelijk wordt wel steeds aangegeven dat deze actie geen invloed op arbeidsvoorwaarden heeft. Het is meer een situatie die ontstaan is doordat in NL, in tegenstelling tot andere landen, het skill level gekoppeld was aan salaris schalen. Daardoor stroomden mensen binnen met een bepaald salaris en werd het toegekende skill level daar een afgeleide van.
Wat het verder betekent. Een level terug voelt natuurlijk nooit goed. Ook niet als het niets betekent. Maar, juist daarom, even slikken en gewoon verder. Atos is geen slechte werkgever, ondanks de hele zware tijden. Van mij krijgt het management dus duidelijk het voordeel van de twijfel.

Ik sluit me graag bij de reactie van Jasper aan.

Kan me best voorstellen dat het op het eerste gezicht niet plezierig overkomt, maar als je het verhaal er achter hoort en weet dat het niets met salarisaanpassing of waardering te maken heeft dan is dat gevoel snel voorbij.

Wat ik als Atos-medewerker ontzettend jammer vind is de wijze waarop dit in het nieuws gebracht wordt. Het valt me op dat veel van de reacties van anonieme of niet Atos-medewerkers komt.

Wat een enorme ophef over het aanpassen van een index-nummer. Waar een medewerker van Atos in NL met bepaalde competenties een skill-level "n" had, bleek dat in de andere landen "n-1" te zijn voor een collega met vergelijkbare competenties. Om makkelijker te kunnen vergelijken tussen de landen is besloten om slechts de naamgeving van het skill-level in NL aan te passen.
Ik vind het belangrijker dat medewerkers naar waarde worden beoordeeld en dat dit voor alle medewerkers om eenzelfde en transparante manier gebeurt. Het skill-level, als index-cijfer, maakt voor mij minder uit, zolang het maar in verhouding (eerlijk) is in vergelijking met collega's en het salaris dat hoort bij de getoonde competenties.

Hoe zal ik het eens uitleggen aan iemand die echt gelooft dat skill level en salaris echt losgekoppeld zijn..

Eerst : Je werkt in Nederland bij Atos op skill level 3.
In het buitenland werkt iemand op skill level 1. Die heeft een veel lager loon.

Nu: Je werkt in Nederland bij Atos op skill level 1.
In het buitenland werkt iemand op skill level 1. Die heeft een veel lager loon.

Raad eens wat er op de lange termijn gebeurt met jouw salaris ?

Nou ik geloof direct dat salaris en skill level (of liever een geobjectiveerd kennisnivo) aan elkaar gekoppeld zijn. Ik geloof alleen niet dat daarbij een vergelijking tussen een ATOS medewerker in Nederland met een ATOS medewerker in zeg eens Polen, India of Frankrijk zo relevant is. Ik denk dat daarbij eerder de verhouding tussen het salaris niveau van medewerkers met hetzelfde geobjectiveerde kennisniveau van verschillende vergelijkbare IT dienstverleners in Nederland van belang is.

Wat ik frappant vind, is dat het skill level alleen intern zou zijn, en verder niet aan salaris gekoppeld is. Welk nut heeft het skill level dan?

Wat ik zie is dat functies in Nl inderdaad zwaarder worden ingevuld dan in andere landen, en dat het management in Nl dan ook zwaardere eisen stelt. Dat kan nu dus niet meer. Dat zal wennen zijn.

En nu volgt er een reorganisatie in het 2e deel van 2013....skill verlaging was stap 1, wanneer gaat duidelijk worden wat de volgende stappen zijn?

Het is inderdaad een mooi verhaal voor de media. Nieuws zonder nieuwswaardigheid. Tuurlijk is het niet fijn om te horen dat je vaardigheden lager worden "genummerd" dan waar je je hele Atos leven mee beoordeeld en ingezet wordt. Is ook een onderlinge lat waarlangs men elkaar legt. Anderzijds geldt het voor +/- 90% van de medewerkers, inclusief managers, dus het onderlinge vergelijken verandert slechts sporadisch.

En wie echt eens de tijd neemt om zichzelf te beoordelen conform de harde richtlijnen die er staan beschreven in het model moet zelf toch ook tot de slotsom komen dat de nieuwe indeling niet zo slecht is en mag blij zijn de afgelopen jaren niet beoordeeld te zijn geweest op de harde eisen!!!! Dan had je er al veel eerder uitgelegen.....

Ben ik met sjonnie volledig eens.... als je gewoon eerlijk naar de regels/criteria kijkt klopt het ook niet. er zijn engineers met skill 6 die gewoon "tickets" behandelen terwijl op dat niveau ook echt op commercieel vlak iets verwacht mag worden (upselling).

Die mensen zijn door de jaren heen omhoog gevallen (omdat er een koppeling was met salaris) en dat wordt nu her-ijkt.

Daarnaast mag men ook best hand in eigen boezem steken....en zich niet vastpinnen op een level als ze eerlijk naar hun zelf kijken en niet op dat niveau acteren.

@Jan: Ik weet niet of jij een "Atos-pak" bent, maar op de Automatiseringgids site staat het ongeveer hetzelfde verhaal ... met een andere auteur.

Zoals zo vaak is de reactie van mauwerd weer heel scherp. Wat zou anders het bestaansrecht zijn van skill levels? Voor de klant gaat het toch vooral om competenties en om bijvoorbeeld "ervaring met omgeving X". En wat heeft de medewerker er voor zijn Nederlandse assignments er nu aan, dat zijn skill level nu beter vergelijkbaar is met die van bijv. een Fransman?

Sommigen reageerders zouden eens wat minder goedgelovig moeten zijn. Een PR-afdeling van een bedrijf is er om een boodschap in mooie of geruststellende woorden te verpakken.

Ik lees "Atos heeft niets over om het kennisnivo van haar medewerkers te vergroten door trainingen en cursussen."
Dit betekend het einde voor Atos.
Kennis inhuren is te duur en scholing blijkbaar ook.
Dus lieden hop hop hop naar een nieuwe job.

@mauwerd - skill level geeft een waardering van het niveau van de SME. Een SME met skill level 5 is even ervaren in Nederland als in Polen. Salaris in Polen is echter lager. Als ik dus 25 mensen nodig heb met skill level 5, dan laat ik dat werk in Polen uitvoeren, niet in Nederland. Ook kan ik het makkelijker verkopen aan mijn klanten: "U krijgt een SME met hetzelfde skillevel als we het werk in Polen uit mogen voeren maar dan voor de helft van de prijs". Het uiteindelijke resultaat weet iedereen onderhand wel.

Als uw skill-level verlaagd wordt kunt u er vanuit gaan dat uw salaris de komende jaren minder snel tot niet zal stijgen, los van aanpassing voor inflatie.
Het is dus een lange termijn maatregel.
Ik denk dat elke organisatie met enige regelmaat haar normen moet bijstellen. Ook (en misschien wel juist) in een tijd dat er sprake is van economisch zwaar weer.

We moeten ons realiseren dat IT nog steeds een jonge branche is en dat er de laatste decennia aan de technische kant van IT erg veel veranderd is. We weten dat dit nog wel even door zal zetten en dat regelmatige her- om- of bijscholing noodzakelijk is. Niet iedereen doet dat.

Echter, veel bedrijven (lees: HR medewerkers, recruiters en andere P&O functionarissen) zijn onmachtig IT-ers te beoordelen op kennis en vaardigheden als dit niet kan worden aangetoond met een diploma. Jammer, maar waar.
Er is in het algemeen nog te weinig oog voor referenties, opdrachtbeoordelingen en andere vormen van competentiebevestigend “bewijs” dat mensen, in dit geval IT-ers, over de juiste kennis en vaardigheden beschikken.
Vanuit dat perspectief is de herijking door ATOS een slechte zaak.

Ik kan onvoldoende beoordelen of dit zo is, maar nu de maatregel 90% van het personeel treft, lijkt erop dat men niet van plan is erg veel moeite te doen de werkelijk competenties boven tafel te krijgen.

@George,

Dank voor je uitleg, ik werk niet bij Atos. Maar begrijp dat een skill waardeverlaging niet tot iets neutraals moet worden gezien. Veel mensen hier vinden blijkbaar van wel.
Het heeft uiteindelijk toch gevolgen voor je inkomen en anders voor je werkgelegenheid. Klanten kiezen voor Nederland als de prijs gelijk is of de kwaliteit beter.

@ Jasper
Precies mijn mening. Dit soort zaken horen gewoon binnen te blijven en niet in de publiciteit. Krijg je vaak alleen maar niet ter zake doende visie en meningen van.

Nou, dit nieuws had niet beter getimed kunnen komen: ik (en alle collega's met een positieve beoordeling) krijgen vanaf volgende maand salaris verhoging. Thanks Atos! :)

Heb net mijn veroordeling gehad, een level omlaag van 5 naar 4.
Gezien het beleid zou dat in lijn met de verwachting zijn. Echter, de levels zijn ook omschreven. Ik herken mijzelf met gemak in de beschrijving van 5 en deel in die van 6. Totaal niet in die van 4. Dat is dan subjectief hoe ik ernaar kijk. Maar ik werk dagelijks samen met een junior (10 jaar jonger, ook zeker 10 jaar minder ervaring) die voor alles op mij leunt en geen enkele kans creeert of doorspeelt naar sales. Die jongen promoveert dus van 4 naar 4. Is die net zo goed als ik? Voor de goede orde, ik had een uitstekende beoordeling (dikke 4 op een schaal van 5)

Herijking heeft dus niets met ervaring, prestaties of capaciteiten te maken. Ondanks de tijd die men ervoor genomen heeft is het een grote willekeur. Een aantal mensen zijn al zeer gefrustreerd. Ik verwacht een aardige uitstroom want daar zitten goede mensen tussen die zo elders kunnen beginnen.

Een uniformering van de skillevels op basis van een onderzoek (meting) is in een groot bedrijf op zich geen gekke zaak. Het probleem echter bij Atos is dat het onderzoek waar naar verwezen wordt niet openbaar/beschikbaar is, het is dus net zoiets als een slechte beoordeling krijgen zonder een onderbouwing.

@Bob,

Hoewel je verhaal idd unfair overkomt, is het niet aan jouw (en nog minder aan mij) om jezelf te beoordelen.
Het staat je natuurlijk wel vrij om bij je werkgever onderbouwd bezwaar aan te tekenen tegen deze degradatie.
Daarnaast kun je bij een lager inschaling natuurlijk ook gemakkelijk werk dat volgens de definitie voor hoger ingeschaalde collega's is bedoeld naar hen doorschuiven, lijkt mij allerzinds redelijk.

Een uitstroom hoeft Atos echt niet te vrezen, er vliegen momenteel meer vakcollega's op straat dan dat er een nieuwe baan krijgen.

Geen verstandig mens zal ooit beweren dat het leven eerlijk is.

Ik ben zelf Atos medewerker - en inderdaad een skill-level omlaag gegaan. Soit.
Het is (in elk geval in onze afdeling) heel goed gecommuniceerd, en er is echt tijd geweest om al dan niet je ongenoegen kenbaar te maken. Ook via onze interne communicatiekanalen is het al lang van tevoren aangekondigd. Misschien dat het voor sommige mensen een verrassing was, maar als je de interne communicatie niet leest is dat niet echt Atos aan te rekenen.

Geef mij alsjeblieft één goede reden om bezwaar aan te tekenen. Ik werk bij een werkgever die al jaren zijn best doet om niet massaal mensen te hoeven ontslaan. Die er niet op uit is om "medewerkertje" te pesten - al wordt dat in bovenstaand verhaal zwaar gesuggereerd - en absoluut niet ideaal is, maar ook in deze tijd van crisis probeert verbeteringen door te voeren. Zijn dat verbeteringen voor mij? Vaak absoluut niet - maar ik ben er maar een van de 7000 (of 75000 - ligt eraan hoe groot je kijkt). En je kunt het nooit iedereen naar de zin maken.

Bevalt het me niet? Dan ga ik toch? Als ik kijk wat voor een arbeidsvoorwaarden er waren toen ik begon met werken (niet bij Atos trouwens) en die vergelijk met nu, dan is het verschil echt heel erg groot.
Maar ook arbeidsvoorwaarden volgen de markt - en als die minder wordt, er komt minder geld binnen, wat wil je dan?
Ik ben in elk geval blij dat het geen invloed heeft op mijn salaris en overige arbeidsvoorwaarden - en wat er komt, zien we wel als het komt - en het komt toch anders.

Dit soort artikelen zijn m.i. alleen stemmingmakerij. Als veel mensen hierin geloven, betekent het alleen dat iedereen zijn hakken in het zand zegt, en niks meer bereikt wordt. Dat zou pas lekker zijn!!!!

Mensen, jullie gaan volledig voorbij aan het feit dat de aanname onjuist is. Ik heb GCM level 8. Dat is geen Atos-feestje, dat is een onafhankelijke standaard. Het is beschreven waar je dan aan moet voldoen. Ik voldoe daar aan. Al meer dan 10 jaar. Ik vind dat zelf en het is elk jaar gevalideerd door het management. En nu wordt ineens GEZEGD dat je er niet aan voldoet. Sterker nog, dat je slechts voldoet aan level 6. Volstrekt niet waar.
Natuurlijk denk ik dat dit volgend jaar leidt tot een financieel effect. Maar eerst de basis: het is gewoon niet waar. Als het in individuele gevallen wel waar is, pas je dat individueel aan. Maar dit is gewoon volstrekte onzin. DUS er is een andere agenda.

Atos NL heeft momenteel betalingsachterstanden, dus het gaat daar niet zo goed.

http://www.pensioenfonds.nl.atosorigin.com/upload/0677-betalingsachterstand-werkgeverderdebericht-juli-2013.pdf

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2013-06-24T17:25:00.000Z Sander Hulsman