‘Lid VRI/Ngi raakt titel registerinformaticus kwijt’

Afpakken

De beslissing van de VRI (Vereniging van en voor Registerinformatici) om weer zelf registerinformatici te gaan registreren kon weleens slecht uitpakken voor de reeds ingeschreven leden van de beroepsverenigingen VRI en Ngi. Zij raken namelijk hun titel kwijt. Dit meent althans Frans van Elk, voorzitter van het bestuur van de stichting Nederlands Informatica Register (NIR). Zijn stichting is verantwoordelijk voor het nationale register, en dat blijft zo.

‘Het beëindigen van het contract door de VRI heeft vooralsnog enkel tot gevolg dat de leden van de VRI/Ngi uit het huidige register zijn uitgeschreven’, verduidelijkt Van Elk. ‘Zij zijn geen ‘registerinformaticus’ meer volgens het Reglement op het Nederlands Informatici Register en op grond van de contractvoorwaarden kunnen zij de RI-titel niet meer voeren.’ Van Elk vindt het nodig om verduidelijking te geven nadat de VRI eerder naar buiten bracht dat het register voor Register Informatici weer onder de VRI is komen te vallen.

Nieuw contract

‘De stichting NRI is opgericht door VRI, Ngi en Kivi/Niria om een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsverbetering en -bewaking van de in de ict werkzame professionals’, gaat Van Elk verder. ‘De VRI heeft in 2009 zijn verenigingsregister opgeheven en de leden overgeschreven in het Nederlands Informatici Register. Met een nationaal register kon een verbreding worden gerealiseerd die verder ging dan enkel het verenigingsregister van de VRI.’

Aan alle onduidelijkheden die er in het verleden rond het register waren is volgens Van Elk met instemming van de ‘founding fathers’ vorig jaar een einde gemaakt. ‘Dit gebeurde met de opstelling van nieuwe statuten van de stichting, regelgeving rond het register en accreditatie en het aanstellen van een nieuw bestuur en nieuwe Raad van Toezicht. Met de VRI is als eerste op basis van die nieuwe regelgeving een contract afgesloten.’

Advies Europese Commissie

Er is ook vorig jaar een nieuw beleid geformuleerd voor de stichting NIR dat aansluit bij de Europese ontwikkelingen in het kader van het Europese Competentie-Framework (e-cf). Van Elk: ‘Een beleid dat erop is gericht dat in het register zichtbaar wordt welke e-cf-competenties een in het register ingeschrevene heeft. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan het advies e-Skills and ICT Professionalism, Fostering the ICT Profession in Europe.’

Dit advies is volgens Van Elk vorig jaar door IVI en Cepis voor de Europese Commissie opgesteld, om per land te komen tot een nationaal informaticiregister. ‘In het najaar zal duidelijk worden of een dergelijke invulling op voldoende draagvlak kan rekenen in het werkveld. Het is dus geenszins zo dat het beëindigen van het contract dat met de VRI eind 2011 is afgesloten automatisch het einde van het nationale register zou betekenen en het einde van de stichting NIR.’

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Dit register bestaat volgens mij al een jaar of 25 en ik heb nog nooit een opdrachtgever horen vragen of ik registerinformaticus ben. Is het geen tijd om dit soort flauwekul gewoon op te heffen?

@Diederik ... ook mijn idee

Ook mij is er nog nooit om gevraagd, noch heb ik het ooit in de CV's zien staan die ik onder ogen heb gehad.

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het hele NRI/NGI een papieren tijger is die zichzelf in stand probeert te houden.

Zolang ik zonder zo'n registratie aan een baan kan komen, wat is dan de toegevoegde waarde van het geregistreerd zijn ???
Kwaliteitsbewustzijn en de het regelmatig bijscholen kun je niet "afkopen" met een papiertje, dit is een stukje mentaliteit wat tussen je oren moet zitten.

Die €147 kun je mijns inziens beter besteden aan een paar netwerk-borrels met (oud-)opdrachtgevers zodat je een goed referentienetwerk hebt in mijn ogen

Overigens wordt je als lid wel genaaid zo ... eerst betaal je een aantal jaren lang €147.50 om lid te mogen zijn en de titel RI te mogen voeren.

Nu besluit de organisatie e.e.a. over een andere boeg te gooien, en dan mag je ineens die titel niet meer dragen .......

Waar gaat dit in hemelsnaam over ?

Meneer van Elk is de weg nu kennelijk echt helemaal kwijt.
Gebleken is dat hij deze situatie in de jaren stap voor stap gecreeerd heeft, waarbij hij zichzelf als enige verdediger van de titel opwerpt. Ongeacht wat anderen daarvan zeggen, of denken. Met als idee dat er met zo'n stichting veel winst gehaald kan worden.
Nu denkt hij als persoon, nog wel met het ongemak van deze stichting, eigenaar te zijn van de RI-titel. Met, in zijn ogen, als consequentie dat, nu VRI haar leden (terecht) uit "zijn" SNIR register teruggehaald heeft, er haast niemand meer is die nog die titel mag gebruiken omdat hij dat kan afkeuren. Alsof hij daartoe het recht zou hebben.
Dan nog die onzin rond zijn gesuggereerde betrokkenheid bij eCF. Zijn naam en die van SNIR is totaal onbekend in die kringen. Er is dan ook geen enkele reden waarom zijn stichting wat voor legitimiteit dan ook uit het werk van de EC en CEN kan halen.
Van Elk heeft zich ooit druk beziggehouden van gedragscodes. Hij zou er goed aan doen om zijn gedrag van de laatste jaren eens echt goed tegen zo'n gedragscode aan te houden. Er zijn diverse regels die daarbij meer dan waarschijnlijk zwaar onder druk staan.

Een pijnlijk artikel. Vooral omdat het erg duidelijk maakt hoe nietszeggend het labeltje 'registerinformaticus' dus is. Het gaat niet om kennis of vaardigheden van de persoon, het gaat om het betalen van contributie aan het juiste groepje. Meer niet.

Van Elk advies zal het wel moeilijk hebben in deze dagen waarin vage consultans gelukkig eindelijk eens wat meer tegen het licht worden gehouden.

Wel een grappig statement overigens van iemand die zich erop beroept gespecialiseerd te zijn in vraagstukken rond bestuurlijke- en bedrijfsethiek. Dit werpt toch een heel ander licht op een dergelijk specialisme.

Het zou aardig zijn te weten hoeveel mensen zijn ingeschreven.
800? 1.000?

Heeft het bij een dergelijk aantal nut om er nog welke aandacht dan maar ook aan te besteden?

Het is jammer dat er zoeveel commotie ontstaat over het certificeren van beroepsbeoefenaren. Het is toch het doel om de beroepsgroep te verbeteren op het terrein van opleidingen en het opdoen van ervaring.
Het zou goed zijn als betrokkenen naar voren kijken en naar de hedendaagse ontwikkelingen in de markt.Niet blijven terugkijken hoe het was, maar de weg naar de toekomst inslaan. De weg van Informatieprofessional 3.0 en het liefst gecertificeerd.

@Lex ... gezien de reacties kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat deze organisaties jammerlijk gefaald hebben bij het hele concept van certificering van beroepsbeoefenaren.

Is hier nu echt behoefte aan, of is het een "gecreëerde behoefte" om je eigen organisatie in stand te houden.

Ik vrees het laatste ... ... ...

@Pa Va Ke, je hebt een punt. Maar van gecreëerde behoefte zou ik niet willen spreken. De IT-beroepsgroep onderscheidt zich (of distantieert zich) van andere beroepsgroepen die hier al veel verder in zijn.
Wellicht is daar nog wat van te leren c.q. over te nemen.
Ik denk dat het interessant is de artikelen en de ontwikkelingen rondom Informatieprofesional 3.0 te volgen. Daar heb ik echte verwachtingen van.

Ik heb destijds een traject getrokken voor OC&W genaamd 'overige certificeringen'. Hier moest het woud van certificering in kaart worden gebracht met als oogmerk uiteindelijk te gaan kijken of er niet een betere regulering mogelijk was voor al die certificaten die er links en rechts worden bedacht en uitgegeven.

Met name een helder standaard die dit soor perikelen moet voorkomen. Een dergelijk geschil staat overigens niet op zichzelf. Eerder zijn er dergelijke geschillen geweest de uiteindelijk een negatief effect hebben gehad op het beoogde doel.

Ik heb me toen niet inhoudelijk verdiept in dit 'merk' of het draagvlak van hen. Wel was mij het VRI/Ngi voor die tijd niet bekend. Ik kan me heel goed de reacties van de criticasters hier voorstellen en je kunt je dan volgens mij ook afvragen wat het draagvlak verder van het VRI/Ngi dan nog is.

Als laatste,

Het is ietwat bevreemdend dat een aantal mensen een stichting hebben opgericht en onderhouden in een beroepssegment, waar een aantal van de bestuurs/kaderleden verder inhoudelijk geen affiniteit mee blijken te hebben.

Ook zie ik niets terug van het minimale 'gewenste' niveau waarop men aanspraak zou kunnen maken op dat RI. Ik ben het verder in mijn carriere dan ook niet tegen gekomen. Dat RI dan.

Graag wil ik de lezer/criticaster even wijzen op de diskwalificatie van het rapport/onderzoek waar dhr. F. van Elk naar verwijst.

"We should be careful to recognise the limitations of the framework. It is targeted at the bulk of ICT practitioners who want to become ICT professionals. It is not targeted at the exceptions

Steve Jobs and Bill Gates had no formal ICT qualifications (both university dropouts), they hold no formal certifications,
show no evidence of non - formal learning. Nonetheless, no one would question their competence or professionalism in ICT. However,
in practice , we cannot afford to sacrifice the good on the altar of the great.

This paper therefore sets out a proposal to address the problem of maturing the ICT profession as a
whole."

Dit ten eerste. Je baseert je onderzoek zo 'generaal' mogelijk maar schuift 'uitzonderingen' ter zijde. In het rapport zelf komt overigens verder geen enkel criterium naar voren wat men beschouwd als 'uitzondering'.

Het is een onderzoeksdocument met open deuren maar vooral veel 'misten en maren' en veel 'escapes', waardoor het doel uiteindelijk vooral heel erg omslachtig en hinderlijk multi interpretabel is geworden.

In gewoon Nederlands, een erg wollig stuk, zeer politiek gesteld waarbij het volkomen onduidelijk is op welke manier men een IT professional wil 'wegen', laat staan dat dit een EU standaard tot gevolg zal gaan hebben. Misschien over een jaar of 20.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2013-07-05T09:29:00.000Z Sander Hulsman
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.