Middelbaar opgeleide ICT’er werkt boven niveau

Nederlandse ict’ers werken in de meeste gevallen op het niveau waarop zij zijn opgeleid, of in een functieniveau daarboven. Maar liefst 58 procent van de middelbaar opgeleide ict’ers is aan het werk in een functie op hbo- of wo-niveau. Dit blijkt uit de analyse ‘Trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt eerste helft 2013’ van detacheerder Yacht.

In het rapport constateert Yacht dat 14 procent van de hoger opgeleiden in Nederland werkt onder zijn opleidingsniveau. Hoogopgeleiden in een technische functie werken voor het merendeel wel op hun niveau: slechts 7 procent werkt onder zijn niveau. Ict’ers spannen de kroon met 58 procent van de middelaar opgeleiden die in een hbo of wo-functie werken. Ook buiten de ict-sector komt het veel voor dat mbo’ers boven hun niveau worden ingezet. Uit de Yacht-cijfers blijkt dat 21 procent van de mbo’ers op hbo- of wo-niveau werkt.

‘Het is duidelijk dat het aanbod van hoogopgeleiden niet aansluit op de vraag die er is. Doordat vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten hebben werkende mbo’ers de kans door te groeien naar functies op hbo-niveau. De interne mbo’er die solliciteert naar de baan op hoger niveau heeft goede kaarten in handen door de kennis en vaardigheden opgedaan in de praktijk’, zegt directeur Dick Koopman van Yacht.

Groeiend aanbod

In het tweede kwartaal van 2013 groeide het aanbod van vacatures voor hoger opgeleiden met 7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Bij de vacatures op mbo-niveau is de trend juist andersom: daar krimpt de vraag met 12 procent in het eerste kwartaal en 13 procent in het tweede kwartaal.

Yacht monitort continu de arbeidsmarkt voor ervaren, hoger opgeleiden. Hierbij maakt Yacht gebruik van Jobfeed om inzicht te geven in de ontwikkelingen rondom online vacatures.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Het sleutelwoord is hier functieniveau.
Het is logisch, dat een opwaardering in skills ook lijdt tot hogere functies binnen een organisatie. Iemand die binnenkomt op MBO-niveau kan na succesvolle projecten en certificeringen prima omhoog klimmen binnen zijn of haar ervaringskolom.
Wanneer de markt echter zelf zo ongeveer de inkoopprijzen van werk gaat bepalen, krijg je vreemde verschuivingen in functiebezettingen. In de vaste werkomgevingen -tegenover de inhuur van specialisten op tijdelijke basis- is de behoefte aan mensen met kennis en ervaring die de tent kennen. Niet de functie per se. Dus groeien in je functie brengt je op een ander niveau.
Nu we door de kennis en ervaringen binnen HRM en Procurement te maken krijgen met in te vullen functieomschrijvingen, en het niveau van de werknemer of professional steeds vaker en zwaarder omkaderd wordt door de hard skills, vervaagd het verschil tussen MBO en HBO snel en is de prijs bepalend.
Omdat de parameters binnen de functieomschrijvingen gestandaardiseerd en steeds duidelijker worden, zie European e-Competence Framework 2.0 (http://www.ecompetences.eu/site/objects/download/5983_EUeCF2.0framework.pdf)krijg je wel een duidelijker onderscheid tussen MBO en HBO/WO starters. De verschuiving die in het artikel genoemd wordt is dan ook niet vreemd.
Ik denk wel, dat er anders met nieuwe talenten moet worden omgegaan. Als mensen vanaf de eerste werkdag hun talentenboekje , waarin hard- en soft skills, tegelijk met assessments en interesses over de jaren zijn bijhouden en dat zouden bijsluiten in hun sollicitaties, dan is dat woord functieniveau begraven. Dan wordt het een functie en het niveau ligt bij de werknemer.

Yacht krijgt zijn hoger opgeleide detacheerders niet aan het werk?

Overigens is de veronderstelling dat een ervaren MBO'er niet door zou kunnen groeien nogal naïef. Je hoeft maar in de vacatures te kijken om te kunnen constateren dat men vaak een hoog niveau vraagt terwijl de beschrijving dit eigenlijk tegenspreekt. (WO niveau PHP gevraagd bijvoorbeeld terwijl dit een MBO niveau puur sang is.) Daar willen detacheerders natuurlijk graag aan voldoen als deze meer kan verdienen aan een hogere opgeleide.

Het motto is wederom kijk naar de kwaliteiten van de personen en laat deze zo goed mogelijk aansluiten op basis van inhoud zodat beide partijen er nut van hebben.

Dit noem je nivellering. Door een MBO-er aan te nemen voor een HBO-functie, heeft die dat niveau nog niet. Gemiddeld gaat de kwaliteit achteruit, maar het kan wel allemaal lekker goedkoop, scherp tarief.

Ik ben het met Dick Koopmans eens dat een MBO'er prima op een HBO rol kan passen. Een interne sollicitant heeft daarin wel meer kans, maar een externe sollicitant heeft dat zeker ook.

Een IT professional met een MBO diploma, kan prima een HBO niveau hebben door werkervaring en certificering. Onderschat ook vooral de behaalde certificaten niet. Dit zegt mijns inziens veel over het kennisniveau van een IT'er. En is vooral voor projectwerk relevant.

Sorry Mauwerd maar je cynisme doet onrecht aan de waarde van praktijk ervaring. De werkelijkheid is dat veel HBO-ers namelijk wel het niveau van opleiding hebben maar niet de richting.

@Ewout,
Ik denk dat je aan de essentie van de opmerking van Mauwerd voorbij gaat.
Jazeker het opleidings niveau is nog ten gunste nog ten nadele representatief voor wat de kandidaad werkelijk aan kwaliteiten in huis heeft.
Maar als je vervolgens een verdraait goede en alszodanig opgewaardeerde MBOer werk laat doen dat normaliter op HBO niveau thuis hoort dan mag je die medewerker ook alszodanig belonen.
En juist daar gaat het bij detacheerders (want daar komt de informatie uit dit artikel kenlijk vandaan) dus nogal eens mis getuige de vele artikelen over dit onderwerp op Computable.

Dus ja, ik ben het met je eens, zolang je in aanmerking neemt dat niet opleidings niveau maar daadwerkelijke kwaliteit ook bepalend is voor de beloning van de werknemer.

Beetje lastig, want dat komen we weer op het aloude probleem van 'hoe ga je dat beoordelen'.
Het mag immers niets kosten.

In een wereld waarin niet eens meer gevraagt wordt naar mensen met werkelijke talenten en de steeds lager wordende middenmoot bepalend is voor het aanbod in werk (idd lekker goedkoop) zou ik ook niet meer weten hoe je mensen eerlijk moet beoordelen.

Onder veel IT'ers is het bekende verhaal dat zij op VWO niveau zijn begonnen. Het onderwijs lijkt ze niet te liggen, of hun interesses zijn elders (World of Warcraft, computer-hobbies, programmeren) en zakken zij af naar VMBO. Vervolgens maken ze met gemak hun MBO af, omdat ze die kennis allang hebben en stromen snel door in het bedrijf waar ze terecht komen.

Er zit enorm veel talent op de technische MBO-opleidingen die niet benut wordt, mede door de beroerde kwaliteit, gebrek aan begeleiding en het niet uitdagen van de leerlingen op deze opleidingen. Deze jongens moeten niet in functieprofielen of competentieprofielen gegoten worden, maar creatief worden gestimuleerd. De autodidactische leerlingen hebben de kennis vaak al, maar kunnen het nergens toepassen of aanscherpen. Onderwijs niet in vakken, maar geef ze uitdagende problemen en ondersteun hierin. Laat het bedrijfsleven participeren, die gelijk een geweldige visvijver van talent heeft.

Veel van deze "afzakkers" zijn vaak hoogbegaafd en/of autistisch, wat niet gezien wordt (of niks mee gedaan wordt) en krijgen daardoor niet de juiste prikkels krijgen om het uiterste uit zichzelf te halen. Ik denk niet dat de middelbaar opgeleide ICT'er boven zijn niveau werkt, maar (ver) onder zijn niveau wordt opgeleid.

Raar verhaal. Waarom een stelling zoals onder of boven zijn of haar nivo. Dit is zo subjectief. Iemand met 4 jaar HBO opleiding of een MBO'er met nofeens 4 jaar werkervaring en leg mij het verschil uit. Volgens mij is de stelling zelfs positief en het resultaat van een periode van tekort aan mensen.

@Mauwerd: dacht je nu echt dat een MBO opgeleide met ervaring (en evt certificering) die op HBO niveau opdrachten doet goedkoper is dan een HBO opgeleide? Wake up.
Detacheerders wrijven zich (al jaren) in de handen met deze mensen. Wat werkelijk gebeurt, is dat ze op HBO niveau worden ingezet en de opdrachtgever ook een HBO niveau tarief krijgt doorberekend terwijl de arme MBO'er in kwestie gewoon als MBO'er betaald wordt. Ondertussen doet deze wel gewoon wat er (door de opdrachtgever) van verwacht wordt. Goedkoper ja, maar dan voor de detacheerder, niet voor de inhuurder. En vooral zuur voor de MBO'er.
@Pascal heeft gelijk.

Je moet dit ook bekijken vanuit de recruiters en de bedrijven. De meeste HR medewerkers en recruiters snappen niks van de IT en ICT wereld. En in het verleden ( en vandaag de dag nog steeds...) zijn er veel mensen in de branche gaan werken omdat er geld te verdienen is/was, maar dit zijn niet de personen die je als bedrijf wilt hebben.

De juiste medewerker ziet de uitdaging in het voorgestelde werk en gaat daar dan ook voor, ook al is het boven het huidige niveau. De drive om in de branche te werken en jezelf te verbreden of te verdiepen, zit in je eigen doelstellingen en drive.

Je moet zeker niet uitgaan van HR of recruiters. HR heeft vaak te weinig kennis van zaken en of de inzicht in motivatie van de echte IT/ICT'er. De meeste recruiters gaan voor de marge en de aantallen.

De echte IT'ers/ICT'ers werken altijd boven hun niveau omdat dan de uitdaging aanwezig is. Het feit dat recruiters dit nog steeds niet begrijpen...

eerst : HBO gevraagd voor ICT vacature, HBO-er wordt aangenomen.
nu : HBO gevraagd voor ICT vacture, MBO-er wordt aangenomen.
conclusie : kwaliteit gaat gemiddeld omlaag.

ik kan het ook niet helpen.

We kennen allemaal wel goeie MBO-ers. Maar ja, ook wel een oom die knetterveel rookte en toch erg oud werd.

@mauwerd
Eerst: HBO gevraagd. HBO-er wordt aangenomen.
Nu: HBO gevraagd. MBO-er met ervaring en certificaten wordt aangenomen.
Conclusie: MBO-er heeft HBO niveau.

Het is maar hoe je het wilt zien.

Klinkt mij niet vreemd dit artikel. Er zijn natuurlijk veel redenen te bedenken waardoor dit komt, maar volgens mij heeft het ook te maken met een enorme verandering in generaties.

De IT is nog een relatief jong vakgebied waarin nog veel mogelijk is. Er is veel talent dat heel graag studeert, maar waarin het huidige leersysteem niet voldoet. De jongere generaties veranderen door de snelle vooruitgang van de techniek, ook het brein gaat daardoor anders werken. We leren steeds meer de concepten te begrijpen en de bijbehorende informatie ligt dankzij smartphones, internet, etc. aan onze voeten.

De werkgevers beslissen uiteindelijk wie ze aannemen, ze worden niet belemmerd door wetgeving die ze verplicht personeel aan te nemen met bepaalde kwalificaties. Ze zoeken de mensen waarvan ze zelf geloven dat het de beste keuze is. De genoten opleiding is natuurlijk één van de pijlers, maar is niet doorslaggevend.

Hoger opgeleid of niet, uiteindelijk gaat het erom hoe iemand een functie invult. Dat is wat telt.

merkwaardige reacties. HBO zonder ervaring vergelijken tegen MBO met ervaring en certficering. Werkervaring + recente vakcertificeringen is natuurlijk relevant, dus is dat vrijwel altijd een eis. Dan vindt men geen HBO-er en kiest men MBO. Dan zou je nog de verkeerde studie kunnen hebben gedaan. Heb je wel een opleidingsniveau, maar niet in de gewenste richting. Ja, die heb je ook, maar het lijkt me niet dat die groep bedoeld wordt in het artikel. Nog iemand vindt dat afzakkers eigenlijk hoogbegaafd zijn.

Volgens het artikel is de enige reden dat men MBO-ers kiest voor HBO functies, dat men geen HBO-ers kan vinden. Nivellering dus, met daarbij behorende gemiddeld lagere kwaliteit.

Volgens mij staat nergens in het artikel dat het onderzoek van Yacht gaat over pas afgestudeerden die vervolgens aan het werk gaan boven of onder hun opleidingsniveau. Ik begrijp dan ook het gesteggel daarover niet.

In dit artikel staat dat ”14 procent van de hoger opgeleiden in Nederland werkt onder zijn opleidingsniveau.” En “Ict’ers spannen de kroon met 58 procent van de middelaar opgeleiden die in een hbo of wo-functie werken.” Zelfs buiten de sector wordt 21% van de HBO functies door MBO opgeleiden ingevuld.
Nergens staat dat het hier om starters gaat.


Yacht en wat reageerders hierboven doen het voorkomen dat er geen aansluiting is vanuit de opleidingen. Dat zal voor een deel zo zijn, maar dat wil niet zeggen dat wie een HBO opleiding heeft ook altijd geschikter is voor een HBO niveau functie dan een (ervaren) MBO-er.

Bovendien staat in het artikel niet hoeveel HBO-ers in de ICT ONDER hun niveau werken (landelijk is dat slechts 7% als het om een technische functie gaat). Ik trek voorzichtig de conclusie dat dit in de ICT geen alarmerend percentage is.
En dan valt het met de aansluiting van de opleiding op wat wordt gevraagd opeens heel erg mee en kunnen we de conclusie trekken dat een grote groep ervaren MBO-ers kennelijk uitstekend gedijt in een functie op HBO-niveau.

Tegenwoordig heb je dat veel HBO studies gewoon de certificaten gebruiken die de MBO met werkervaring ook dient te halen. Voorbeeld ik heb LPI-1 en LPI-2 en zag een HBO student op mijn werk die verwacht wordt deze 2 te halen in zijn propedeuse jaar.

Er zaten nog meer certificeringen in zijn pakket.

Vroeger kwam je van het HBO en moest je dezelfde stof nog eens overdoen met een leverancier erkend certificaat. Tegenwoordig wordt het gecombineerd op de HBO studie zelf. Betekent dus wel dat MBO-ers met werkervaring en die nu aktief certificeringen halen, met dezelfde stof bezig zijn.

Dit even allemaal van uitgaande dat het wel de relevante studies waren (geen kinderpsychologen).

@Technicus,

jaja, eindexamenvakken compilerbouw, computer architecture and design, wiskunde, economie, computer architecture and assembler. Normale vakken bij HBO-Informatica.

LPI blaat != ( Maurice J Bach, The Design of the Unix Operating Systems || some Andrew S. Tanenbaum stuff )

Zoals ik het lees, is een aantal mensen met MBO opleiding geplaatst op functies met een hogere opleidingseis. Maar men benoemt het nogal algemeen met 'niveau'. Het is daardoor onduidelijk of alle beoordeelde mensen ook intelligentietesten hebben ondergaan en of de functies zin gewaardeerd met analyse of alleen met het kenmerk HBO/WO.

Er zijn hier verschillen aan de orde, tussen ervaring, opleidingsniveau, intelligentie en zwaarte van de functie(s). Die verschillen worden vaak door elkaar gehaald, waardoor mensen soms in aanmerking komen voor functies waar ze met alleen 'Boolse selectie methoden' (match or no match) niet op zouden passen.

Je zou de constateringen in het rapport trouwens ook om kunnen draaien. 'X'% van de zogemaand HBO / WO functies blijkt dat in werkelijkheid niet te zijn omdat ook lager opgeleide mensen er op kunnen functioneren... In werkelijkheid is de logica om een functie als HBO/WO in te schalen nogal eens 'tamelijk arbitrair' (understatement). Dus we moeten ook nog even vaststellen hoe zuiver die kwalificaties op de onderzochte functies zijn ontstaan.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er vaak grote verschillen zijn -juist bij ICT-ers- tussen intelligentieniveau (vergeleken met gediplomeerden van MBO/HBO/WO en WO+ niveau) en hun feitelijke opleiding. Het is altijd een feest om een getalenteerde ruwe diamant aan te treffen. Veel zeer intelligente mensen aarden niet in het reguliere onderwijs en vinden wel hun intellectuele draai in ICT praktijkonderwijs, juist omdat je daar met zelfredzaamheid en eruditie, door eigen belangstelling te volgen, onbegrensd ver kunt komen. Laten we niet vergeten dat ICT als 'wetenschap' en als vakgebied een buitengewoon jonge tak van sport is die door de snelle ontwikkelingen ook jong blijft. De eerste ICT pioniers hadden ook geen ICT opleiding.

Evengoed het komt het (te) vaak voor dat kandidaten weliswaar oprecht denken en beweren goed te functioneren, niet alleen op onlogisch zware functies (ten opzichte van hun opleiding) maar ook op functies die op papier lijken te passen. Die schijn blijft overeind, slechts omdat ze net iets beter dan hun naaste collega's (denken te) zijn. Dan blijft echter verborgen dat ten opzichte van de concurrentie, een extern ijkpunt dus, het helemaal geen goed idee was om ondergekwalificeerde mensen op sleutelposities (management, commercieel, technisch) te plaatsen.

Ik ben dan ook heel benieuwd of het rapport van Yacht ook vermeldt in hoeverre de mensen die kennelijk boven hun niveau geplaatst zijn, ook goed presteren ten opzichte van een onafhankelijke benchmark.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2013-07-30T16:41:00.000Z Johannes van Bentum
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.