Nederlandse zekerheden maken plaats voor Amerikaans model

CGI wil arbeidsvoorwaarden Logica aanpassen (update)

Dit artikel delen:
CGI

De Canadese ict-dienstverlener CGI wil de arbeidsvoorwaarden van het overgenomen Logica aanpassen. Concreet houden de aanpassingen voor de Nederlandse medewerkers in dat Nederlandse zekerheden in de arbeidsvoorwaarden worden ingeruild voor een Amerikaans model waarin een deel van de inkomsten gekoppeld wordt aan risico’s zoals aandelen. Hierdoor is er onrust ontstaan onder het Nederlandse personeel.

Op meerdere vlakken wil CGI de arbeidsvoorwaarden gaan aanpassen. Het zou gaan om de mobiliteit van medewerkers, de winstuitkering, generatiekloven, leaseauto’s en de pensioenbijdrage. Inmiddels heeft CGI Nederland schriftelijk gereageerd, zie onderaan dit artikel.

Inperken garanties

Op het forum van technologiewebsite Tweakers.net is volop discussie ontstaan over de mogelijke aanpassingen. Zo zou CGI willen overstappen naar een PPP-model waarin de winstuitkering wordt gebaseerd op winst, prestaties en beoordeling. Ook zou CGI het inkomen deels willen baseren op SPP (share purchase plan). Dit is een model waarin het inkomen mede bepaald wordt door ingekochte aandelen van het bedrijf. Hierin wordt het salaris van een CGI-medewerker dus bepaald door een vast en flexibel deel.

Ook kijkt CGI naar de mobiliteitsregelingen die op dit moment gelden. Hieronder valt ook de leaseauto. Uit de discussies kan worden opgemaakt dat CGI mobiliteit per level wil bepalen, wat tussen medewerkers voor verschillen kan zorgen. Ook wordt er kritisch naar de noodzaak van een leaseauto gekeken, zeker in combinatie met thuiswerken.

Reactie ondernemingsraad

‘CGI wil graag zijn arbeidsvoorwaarden in lijn brengen met de internationale richtlijnen’, zegt Cuno Duursma, voorzitter van de ondernemingsraad van CGI Nederland. ‘Dan gaat het bijvoorbeeld over winstdeling, aandelen kopen en mobiliteit. Ze willen dat vastleggen in nieuwe arbeidscontracten. Nu is er de discussie over hoe je dat doet. Doordat wij geen cao hebben, moet dit per individu worden afgesproken. We hebben hierover een onderhandelingsresultaat met CGI bereikt en voor elk individu hebben we berekend wat dat voor zijn situatie betekent. Dit is echter nog geen akkoord. Wel denk ik dat dit traject heel binnenkort wordt afgerond.’

Duursma heeft als algemene indruk dat de medewerkers het best moeilijk vinden om de beoogde verandering te ondergaan. ‘De arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op meer risico’s, terwijl wij in Nederland gewend zijn om afspraken te maken op basis van zekerheden. De afgelopen tijd zijn er dan ook meerdere discussiegroepen ontstaan en hebben wij als or honderden mailtjes ontvangen. Daarnaast blijkt uit een poll dat de Nederlandse medewerkers liever vasthouden aan het huidige contract.’

CNV Dienstenbond en De Unie

Doordat CGI geen cao heeft, moet het dus met elke Nederlandse medewerker het gesprek aangaan. Vakbonden CNV Dienstenbond en De Unie roepen Nederlandse CGI-medewerkers op om niet zomaar de nieuwe arbeidsvoorwaarden te tekenen. Wel roepen ze werknemers op om zodra ze het voorstel van CGI ontvangen kenbaar te maken dat ze het ontvangen hebben. CGI claimt namelijk dat een medewerker akkoord gaat met de nieuwe arbeidsvoorwaarden als deze niet reageert. Volgens de vakbonden houdt dit echter juridisch geen stand. Wanneer een medewerker niet akkoord gaat met de nieuwe arbeidsvoorwaarden, blijven de afspraken uit het verleden gelden.

Reactie CGI Nederland

In een schriftelijke reactie laat CGI Nederland weten dat het klopt dat het deze maand een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket met zijn members heeft gedeeld. ‘CGI wil zijn medewerkers optimaal betrekken bij de onderneming en spreekt daarom over members in plaats van medewerkers. Het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket sluit hierbij aan doordat een profit participation plan (PPP) en een share purchase plan (SPP) in het pakket is opgenomen. Alle members van CGI Nederland krijgen het PPP en kunnen aan SPP deelnemen. CGI biedt hiermee een competitief compensatie- en voordelenpakket in lijn met lokale wet- en regelgeving en is ervan overtuigd hiermee de beste mensen te behouden en aan te trekken.’

Het arbeidsvoorwaardenpakket is volgens CGI geoptimaliseerd om gezond en winstgevend te blijven in een sterk concurrerende markt. ‘Modernisering en flexibilisering, in alle aspecten van de onderneming, zijn hierbij cruciaal. Naast de introductie van het PPP en SPP richt het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket zich op het bieden van een vitaliteitsbeleid dat members motiveert om een zo gezond mogelijke levensstijl te leiden, het bieden van flexibele opties waar mogelijk passend bij individuele behoeftes en het bieden van bescherming tegen significante financiële achteruitgang door ziekte of overlijden tegen acceptabele kosten. Een duidelijk en transparant beloningssysteem, gekoppeld aan prestaties, is onderdeel van het pakket, waarbij het bruto maandsalaris voor geen enkele member wordt verlaagd. CGI Nederland is ervan overtuigd dat het haar members hiermee een competitief, aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket biedt en CGI een gezonde positie kan blijven innemen binnen de Nederlandse ict-markt.’
x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Ik vraag mij af of CGI nu netto doet, wat het eerder in de media aangaf bruto niet te zullen doen: het afpakken van inkomen van haar medewerkers.

@Anoniem

Velen gaan er netto op achteruit. Gecombineerd met het uitblijven van salarisverhoging de afgelopen 5 jaar is het niet vreemd dat helemaal niemand zit te wachten op een netto achteruitgang. Ik vind de conclusie dat de medewerkers 'het moeilijk vinden om de veranderingen te ondergaan' ook een beetje vreemd. Bij veel collegae staat het water tot aan de lippen. Ik begin in te teren op mijn spaargeld. Ik kan me een netto achteruitgang simpelweg niet permitteren.

Reactie ondernemingsraad
‘ Wel denk ik dat dit traject heel binnenkort wordt afgerond.’

Duursma heeft als algemene indruk dat de medewerkers het best moeilijk vinden om de beoogde verandering te ondergaan.

Fijn zo'n OR die op de hand van managers is ipv medewerkers. Er wordt gesuggereerd dat het binnenkort gewoon wordt doorgevoerd. Dat dacht ik dus niet, want 81% gaat niet vrijwillig tekenen voor een 20% achteruitgang. Zie Tweakers.

Velen gaan er ook bruto op achteruit. Door de procentuele eigen bijdrage voor het pensioen moet behoorlijk ingeleverd worden, met name door de oudere werknemer vanwege leeftijdstaffels voor de pensioenpremie. Echte salarisverhogingen zijn er niet, hooguit een kleine aanpassing aan de relatieve schaalpositie.
Wel een uitglijder dat men Computable kennelijk niet te woord wilde staan over dit onderwerp, nu wordt er een artikel geplaatst dat gebaseerd is op veronderstellingen en onderbuikgevoelens die men op Tweakers.net gezet heeft.

Er wordt nu rechtgetrokken wat al jaren scheef is. En ja, dat doet soms pijn.

‘CGI wil graag zijn arbeidsvoorwaarden in lijn brengen met de internationale richtlijnen’, aldus de voorzitter van de ondernemingsraad. Dit is weliswaar een begrijpelijk streven, maar CGI dient zich wel te realiseren dat dit an sich nog niet als een geobjectiveerd en daarmee gerechtvaardigd doel hoeft te worden gezien. Het is afhankelijk van de wijze waarop de wijzigingen worden doorgevoerd of van een werknemer mag worden verwacht dat hij daarmee akkoord gaat. Wordt er bijvoorbeeld een redelijke afbouwregeling en/of compensatie geboden? Ik ben benieuwd naar het vervolg hiervan en of er wellicht werknemers naar de rechter stappen indien de arbeidsvoorwaarden eenzijdig (alsnog) worden gewijzigd.

Er wordt gesugereerd dat de medewerkers "het moeilijk vinden de veranderingen te ondergaan". Onzin: mensen die nu nog in dienst zijn, zijn flexibele survivors. Ze pikken het alleen niet om na jaren van stlstand ook nog eens gekort te worden terwijl ze het geld binnenbrengen.

20% inleveren? Waar hebben we ook al weer meer zo'n discussie gezien? Oh, ja, bij het 'Collega' bedrijf Cap. Ook maar even eenzijdig roepen dat er aanpassingen in het beloningsstelsel gaan komen. Ik ben het met Floriëlle eens dat er goed moet worden gekeken naar een individuele invulling per werknemer. Ik bijvoorbeeld wil pertinent geen aandelen hebben. Ik kan bij de bakker niet met aandelen betalen, die wil, terecht Euro's hebben. en dan Leasenorm versus Thuiswerken. begrijpelijke redenering, als je thuis werkt, heb je geen 'dikke' leasebak nodig, maar wordt dan thuis wel een werkplek gefinancierd? krijg je compensatie in de winter maanden voor de stookkosten die je namelijk niet zou hebben als je op locatie zit? Dat denk ik nou weer niet. Ik ben benieuwd waar ze mee gaan komen.

Ik vermoed dat de reactie van veel medewerkers milder was geweest als het management er voor had gekozen open en eerlijk te vertellen dat iedereen wat moet inleveren om het bedrijf van de ondergang te redden.
In plaats daarvan is er voor gekozen de arbeidsvoorwaarden te presenteren als een grote vooruitgang. Dit heeft de zaak geen goed gedaan.

De grootse brok, die men moet inslikken is:
Inleveren van de leaseauto als je niet té ver gedetacheerd bent! En dat voor een detacheringsbedrijf!
Voor de rest lever je op alle fronten in én slechts op papier kun je vooruit gaan als je aandelen stijgen of je 'bonus' erbij krijgt: WAT JE DUS NOOIT ZELF IN DE HAND HEBT!

Hoezo "rechttrekken wat krom was"?
Als het al "krom" was, had de werkgever kennelijk "kromme" arbeidsvoorwaarden aangeboden, die door beide partijen al jarenlang WEL naar tevredenheid was.

Bij de beursgang van CMG in 1995 is het afromen al begonnen.
De aandeelhouders wilden geld zien en dat ging ten koste van het personeel. De pensioenregeling was toen al middelloon en ging toen over naar "Beschikbare premie". Met de toenmalige aandelenkoersen nog redelijk maar later pakte dat dramatisch uit voor veel mensen.
Toen Logica de teugels in handen nam werd het onder leiding van Martin Read alleen maar slechter (Engelse investeerders leggen de rendementslat nog hoger). De investering in personeel werd minder en minder.
Het "billable" aantal uren telde. De vakmensen verlieten meer en meer het bedrijf.
Van twee toppers in de markt (Logica en CMG) was er inmiddels een lage middenmoter, LogicaCMG-->Logica, overgebleven.
Blijkbaar is de geldwoede van de nieuwe Canadees/Amerikaanse aandeelhouders nog groter en wordt het bedrijf verder geminimaliseerd.

Jammer.
Het was vroeger zo'n leuk bedrijf.

Hi Stoffel,

Laat het los... Je bent al zoveel jaren weg. Leef je leven en probeer niet te doen of je ook maar iets weet van het huidige bedrijf. CGI is een tof bedrijf om te werken ondanks al deze commotie.

Groet,

Een oud collega

Bij winst wordt nooit aan medewerkers gevraagd wat er met de winst gedaan moet worden. Bij verlies echter wordt altijd eerst naar de medewerkers (op de werkvloer) gekeken of ze iets kunnen inleveren. Wat klopt hier niet?

Ik kan me de kreet van Cor Stutterheim (voormalig CEO Benelux van CMG) tijdens een jaarlijkse Company Meeting nog heel goed herinneren:

"Dank U, Dank U, Dank U!! U heeft mij ongelooflijk rijk gemaakt!".

Na de beursgang wordt bij CMG/Logica van jaar naar jaar gemanaged, zonder enige visie. Bij andere grote bedrijven (Cap, Atos, etc.) is het net zo.

he collega (of ben je een manager), dan moeten ze wel een vast tof salaris blijven betalen... althans vroeger was het tof, ondertussen is het flink ontwaard.

Het laatste nieuws is dat de OR zojuist heeft gecommuniceerd geen instemming te verlenen t.a.v. het AV voorstel.

@oud collega Stoffel:
Als je CGI wil verdedigen ondanks dit soort tamelijk onbeschofte Amerikaanse (in dit geval Canadese) praktijken en beweert dat het zo'n tof bedrijf is om voor te werken lijkt het me een kleine moeite om dit op titel te doen ivp anoniem..
Vraag me persoonlijk af wie er gefrustreerder is: Stoffel die moeite heeft met een bedrijf dat vroeg een topper was en steeds verder wordt uitgekleed of jij (de blijver) die moeite doet om toch maar vol te blijven houden dat het zo'n fijn bedrijf is...

Ik zou zelf in ieder geval NOOIT akkoord gaan met een dergelijke eenzijdige aanpassing van een contract!
Dit pakt altijd nadelig uit voor de medewerkers..
Nieuwe medewerkers zijn ziezo de dupe

Moet je vooral doen: overgaan op een mobiliteitsvergoeding en medewerkers parkeerkosten 10 euro per dag zelf laten betalen....dan kan de tent over een jaartje of twee wel dicht denk ik

We moeten nog veel meer bedrijven in buitenlandse handen laten komen , gaat het meteen een stuk beter op de arbeidsmarkt!;-(

"Nederlandse" werkgevers naar Amerikaans model dan zal de aanstaande ontslagveroepeling al helemaal een zegen voor ze zijn.
In de usa kun je van dag tot dag eruit getrapt worden al heb je je 20 jaar de pestpokke voor zo'n werkgever gewerkt.

@ibbaman: Je neemt de de woorden uit de mond!

Tijd voor actie door de OR van CGI, de Unie en alle mumbers (members van CGI die niet gedwongen aandelen willen kopen door in te leveren op salaris).
Het zittend management heeft niet-marktconforme salarissen (lees veel te hoog) die hoorden bij een vroeger 3 x zo grote club; laat die maar inleveren ipv een hogere leasevergoeding (terwijl medewerkers hun auto kunnen inleveren) te pakken en 10% van de bonus obv dat veel te hoge salaris (graaien heet dat).
Niet luisteren en de tent loopt nog verder leeg. suc6

Waarom is het begrijpelijk als de voorwaarden voor de werknemers naar beneden worden gesteld naar internationale standaarden? De mensen wonen en werken toch in Nederland? Als je dat met landen vergelijkt waar de levensstandaard zoveel lager is dan zeg je feitelijk dat die mensen op hun beloning wilt korten. En waarom? Om meer rendement te genereren op korte termijn. Dan ben op de lange termijn mooi de sjaak met je aandelen die in waarde zijn gehalveerd omdat het bedrijf verder is uitgezogen en aan pas na lang leuren verkocht kan worden.

"ICT-er vindt snelst een nieuwe baan las ik net ook" op computable :) en op RTLZ zag ik net een bedrijf dat zijn niet-presterende bestuurders 40% meer salaris gaat betalen...

En in 2015 gaan de werkgevers natuurlijk weer zeiken over een tekort aan gekwalificeerde werknemers en dat de overheid daarbij moet helpen. NOT... laat de markwerking waarvan ze zo'n voorstander zijn het maar oplossen!

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2013-09-20T11:58:00.000Z Sander Hulsman


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.