Verantwoordelijkheid binnen payroll-contract verworpen

Rechter wijst IT-inlener als werkgever aan

vrouwe justitia rechter rechtszaak rechtbank

De rechtbank van Amsterdam heeft ING Bank aangewezen als werkgever van een it-specialist die via bemiddelaar Iterra werd ingehuurd. De bank wilde via een payroll-constructie werkgeverschap voorkomen, maar dit werd door de kantonrechter afgewezen. De it-specialist was werkzaam bij ING Bank, de werkzaamheden werden verricht onder leiding en toezicht van de bank en voor de payroll-constructie is enkel gekozen om ontslagbescherming te ontlopen.

Payrolling is niet bij wet geregeld. In de praktijk komen verschillende varianten voor. De inlener werft de werknemer vaak zelf, vervolgens sluit de werknemer niet met de inlener, maar met de payroll-onderneming een arbeidsovereenkomst en wordt hij exclusief aan de inlener ter beschikking gesteld. De inlener besteedt het werkgeverschap volledig uit aan de payroll-onderneming. Zo is er dus geen arbeidsovereenkomst met de inlener en heeft hij geen ‘rompslomp’. Daarnaast kan de payroll-onderneming werknemers eenvoudig ontslaan.

Gezagsverhouding en allocatiefunctie

‘Payrolling is echter niet zelden een gekunstelde constructie’, zegt Marion Hagenaars, advocaat bij Cordemeyer & Slager Advocaten. ‘Tussen de werknemer en de payroll-onderneming bestaat vaak geen gezagsverhouding. De inlener en niet de payroll-onderneming geeft werkinstructies, houdt functioneringsgesprekken en bepaalt de werktijden. Het bestaan van een gezagsverhouding is echter wel noodzakelijk voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Het betoog dat er dan sprake is van een uitzendovereenkomst tussen de werknemer en de payroll-onderneming houdt vaak ook geen stand. De payroll-onderneming heeft namelijk niet tot doel om tijdelijke vraag en aanbod van arbeid bij elkaar te brengen en heeft dus geen allocatiefunctie.’

Contract niet altijd leidend

Als er sprake zou zijn van een arbeidsovereenkomst, dan is het in dit geval dus met ING Bank en niet met de payroll-onderneming Iterra. ‘Dat is prettig voor de it-specialist, maar minder prettig voor de inlener’, vervolgt Hagenaars. ‘De it-specialist met een arbeidsovereenkomst heeft een sterke arbeidsrechtelijke positie. Zo geniet hij ontslagbescherming en wordt het loon tijdens ziekte doorbetaald. Inleners proberen om die reden het ontstaan van werkgeverschap vaak te voorkomen. Een beproefd middel hiertoe is de payroll-constructie, maar de rechtbank van Amsterdam is hierover echter nu kritisch. Dus it-specialisten en inleners opgelet. Rechters prikken door gekunstelde constructies heen. Wat je contractueel afspreekt, is niet altijd wat je krijgt. Voorkom verrassingen en toets contracten en de feitelijke situatie zorgvuldig.’

De volledige uitspraak is hier te lezen.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Straks is zo'n ING maar zo werkgever van een stuk of 600 Indiërs. Aan alle criteria die de rechtbank hanteert, wordt voldaan. Dat kan nog leuk worden.

De uitspraak dateert van begin september. Een commentaar op de uitspraak staat hier :
https://pellicaanadvocaten.wordpress.com/2013/09/02/einde-dreigt-voor-payrolling/

Gezien de gang van zaken is het geen verbazingwekkende uitspraak.

Inderdaad Rob, het lijkt of de doos van pandora geopend is.

Door welke partij is deze zaak aangespannen?

Als deze zaak door de 'ingeleende' is aangespannen, speelt die wel een heel dubieuze rol. Eerst cashen en als het contract beeindigd wordt een zaak aanspannen. Dat lijkt goed fout!

'Wat je contractueel afspreekt, is niet altijd wat je krijgt. Voorkom verrassingen en toets contracten en de feitelijke situatie zorgvuldig.’

Wat moet je daar nou mee ? Wie bepaalt hoe of een contract tijdelijk is ? Het contract zelf blijkbaar niet meer.

Ik neem aan dat ing in hoger beroep gaat, is hier iets over bekend inmiddels?

Zoals ik in mijn (ingekorte) commentaar al zei : als je de inhoud van de uitspraak en de daar beschreven gang van zaken goed leest op http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2013:6063 dan is de uitspraak niet verbazingwekkend.

Het roept wél vragen op over het scala van 'employer', 'payroller' naar 'administratiekantoor'. En over 'keten-contracten', 'project-contracten', 'concurrentiebeding', 'draaideur-constructies' en de houding van de interimmer.

Maar het is ook van belang dat je dit soort zaken als interimmer zélf goed regelt en helder houdt.
Daaraan moeten eindklant en (tussen-)uitleners dan wél meewerken.

Jammer dat payrolling nu weer negatief in het nieuws komt, maar het is wederom een duidelijk voorbeeld hoe het niet moet. Vrij simpel dus. Ik juich dergelijke uitspraken dan ook toe, zodat er ruimte blijft voor goede payroll-oplossingen.

Zoals ik er tegen aan kijk heeft de tussenpersoon zeer waarschijnlijk we de selectie (allocatie) van de kandidaat gedaan en is er dus sprake van Uitzending of Detachering en niet van Payrolling. Dus is de stelling dat ING werkgeverschap wilde voorkomen wellicht voorbarig redactie. De persoon die werd uitgezonden bood zijn diensten mogelijk als freelancer aan gezien het all-in uutarief dat werd overeengekomen. Aangezien er een gezag verhouding was op de werkplek besloot de tussenpersoon terecht loonheffing en sociale lasten in te houden in tegenstelling tot veel tussenpersonen die een VAR accepteren terwijl er gezag is op de werkplek. Het had de tussenpersoon dus beter gepast de ABU cao die algemeen verbindend verklaard was (en weer is) toe te passen, of men had de medewerker een echte arbeidsovereenkomst moeten aanbieden. In bijna alle gevallen was er inmiddels sprake van een contract voor onbepaalde tijd (fase C) of het was een wel erg lang project waaraan de medewerker bezig was. De overeenkomst tot opdracht die men wellicht in eerste aanleg ook beoogde af te sluiten lijkt niet van toepassing alhoewel de tariefsonderhandelingen die uitgebreid aan bod komen in de uitspraak ergens nog steeds de indruk wekken dat medewerker zich een freelancer vindt en de tussenpersoon daar ook van uitging. Dit blijft naar mijn mening dan ook het risico van het werken met freelancer in loon dienst, best of both worlds en kennelijk in dit geval een freelancer die echt voor het onderste uit de kan ging.

Zie de beleidsnota van de heer Asscher inzake het tegengaan van schijnconstructies en u zult begrijpen dat er zeker omtrent dit onderwerp nog veel uitspraken zullen volgen.

Een terechte uitspraak ,echter naar de wetgeving van dit moment hoewel er al legio werkgevers mensen eruit heeft geknikkerd en vervolgens als ZZP'er
of andere contractvorm heeft teruggenomen, geen rechter die er moeilijk over deed volgens mij.
Maar dit is een kwestie van tijd, als straks de ontslagversoepeling er door is gaat dit dagelijkse kost worden, alleen zal de rechter niet meer tegensputteren.
Velen van ons zullen er straks echt aan moeten geloven!

@redactie en Ron, als deze zaak in de categorie arbeidsconfict valt is de uitspraak van een rechter bindend, in beroep gaan is bij uitspraken in arbeidsconflicten NIET mogelijk!

"Straks is zo'n ING maar zo werkgever van een stuk of 600 Indiërs. Dat kan nog leuk worden" Ja boontje komt ook hier om zn loontje :-) Blij dat anti-nationalistisch gedrag van notabene staatsbank afgestraft gaat worden!!

Als je het NRC van gisteren dan weer leest over het gekrakeel inzake de pensioenbezuinigingen vraag je je af wie dit cliëntelisme van de politiek i.c. de rechters met hun interpretaties ooit eens gaat doorbreken. De privileges van deze groep verlammen nu zo langzamerhand de aanwas van nieuwe banen compleet in het MKB. Als je een ZZP'er vraagt of ie geen personeel overweegt, vraagt ie of je wel goed bij je hoofd bent of zegt ie dat ie nog liever op een tijdbom gaat zitten. Bakkers en slagers worden na 10, 12 jaar nog even voor tienduizenden euro's genaaid door koopavond- en/of zaterdaghulpen die bij het afscheid ineens bedenken dat ze toch niet zo blij waren met hun 0-uren contract als ze altijd hadden voorgedaan. Rechters twijfelen geen moment en zwaaien bij binnenkomst al met het Basf-arrest (als iemand zo stom is om het voor de rechter te laten komen). Er is geen enkele reden om ZZP'ers, kleine werkgevers zo ver achter te stellen bij de heren en dames met een vast dienstverband. Niet alleen hebben zij dit soort privileges niet, de werkgevers zijn er zelf ook nog eens een keer het slachtoffer van. Het is ook nog eens indirecte discriminatie omdat deze bevolkingsgroep (waaronder de ambtenaren) in de verste verte geen dwarsdoorsnede van de bevolking is. Als je loon hebt gehad, ben je betaald en is het afgedaan. De rest is smeerlapperij van het establishment. Het is net als met huurbescherming. Huurders die soms nog geen derde tot de helft van de maandelijkse kosten wonen, naar de rechter stappen voor 'achterstallig' onderhoud en dan met een stomme grijns op hun kop vertellen dat ze nu eenmaal recht hebben op 20, 30 jaar particulier gesubsidieerd wonen. Maar ja, politiek stelt de slachtoffergroep nu eenmaal weinig voor. Gelukkig ondervinden we nu langzamerhand collectief de nadelige gevolgen van dit socialistisch cliëntelisme. De vraag is alleen hoever men bereid is ook zichzelf hiervoor in de stront te laten zakken.

@Rob: Wat je met de kreet ‘socialistisch clientelisme’ bedoelt is mij een raadsel, maar als je het mij vraagt is deze ook misplaatst. Wat wil je precies zeggen?

Ing heeft veel geld betaald om het werkgeverschap af te wentelen op een andere partij. Dat dit hier bittere noodzaak is, is op zich al een gotspe. De rechter bepaalt nu even dat een volkomen legitieme zakelijke overeenkomst nietig is. Dit beleid is fnuikend voor de Nederlandse economie. Een werkgever kiest hiervoor om goede redenen. In plaats van het juk van volslagen verouderde en achterhaalde wetgeving zoveel mogelijk te verlichten (ook ten behoeve van het algemeen belang), probeert de rechtspraak zelfs dit soort legitieme ontsnappingsroutes (waarvoor dik betaald is) terugwerkend terug te draaien. Deze mensen hebben niet in de gaten welke economische schade dit cliëntelisme oplevert.

Oké, dus de ING betaalt veel geld om geen werkgever meer te hoeven zijn. Dat is vreemd, maar het zal met risicospreiding te maken hebben. Vervolgens huren ze iemand in die freelancer is geworden en laten deze 6 jaar lang tegen 90 euro per uur, 40 uur per week werk verrichten. De freelancer krijgt zelf 83 euro per uur inclusief alle kosten. Dat is een omzet van zo’n 150.000 euro per jaar. Nu wil ING het tarief met 15% verlagen. Dat vindt onze freelancer niet goed, want in het contract staat 83 euro voor de duur van het werk. Nu blijkt in de rechtszaak dat de rechter de payroll constructie uitlegt als een administratieve overeenkomst welke vooral bedoeld lijkt om ontslagbescherming van de werknemer te ontlopen, waarbij een derde partij uitsluitend de salarisadministratie verricht, mar waarbij de opdrachtgever (ING) volledig verantwoordelijk is voor inzet, functioneren en beoordeling van de freelancer – de kenmerken van een normale werknemer – werkgever relatie, ofwel een arbeidsovereenkomst.

Als ze bij ING deze meneer gewoon in dienst hadden genomen, waren ze de helft kwijt geweest (bruto salaris van bijna een ton per jaar!), hadden ze een normale reservering kunnen doen voor ontslagvergoeding (als je er toch al vanuit gaat dat je na verloop van tijd de mensen eruit gooit moet je daar natuurlijk rekening mee houden) en waren ze per saldo goedkoper uit geweest.

Hoewel ik het enigszins krom vind dat een overeenkomst met de ene partij toch kan betekenen dat je arbeidsrechtelijk feitelijk in dienst bent van de andere partij (waar je je werkzaamheden uiteindelijk verricht), kan ik me de uitspraak wel voorstellen, zeker in het licht van het onderliggende conflict.
Wat ik wel vreemd vind is dat het contract geldig wordt gehouden, dat de overeenkomst per 1 november stopt en dat er dus geen sprake is van ontslag vanuit een vast dienstverband – naar mijn idee is daar na zo lange tijd al wel sprake van. En in dat geval zou er alsnog een claim voor een ontslagvergoeding kunnen volgen. Ik vraag me af of dat de bedoeling van de uitspraak is.

Je bent m.i. in dienst bij wie je op de loonlijst staat. Als er dan zo nodig sprake moet zijn van ontslagbescherming is dat de aan te spreken partij. Een payroll-constructie is m.i. wat anders dan een servicebedrijf dat salaris-administratieve diensten levert. Zes euro per maand komt dan eerder dan per uur.

Mijn punt is echter dat de rechtspositie van werknemers überhaupt te ver is doorgeschoten t.o.v. van kleine werkgevers en zzp'ers. Eén akkefietje met een medewerker en je betaalt nog minstens drie tot zes maanden door tot aan de ontbinding en dan nog een vergoeding. En er wordt niet gevraagd of je het ook kunt betalen als er ineens 35-, 45-duizend van jouw werkgeversinkomen afgaat. Het gevolg is dat niemand zich een mislukt dienstverband kan/wil permitteren (laat staan een tweede of derde). Vandaar al dit gedoe met pay-rollers, zzp'ers en zo. De sociale driehoek heeft lak aan het mkb en zzp'ers. De werkgevers hadden een clown ingehuurd voor mkb-vertegenwoordiging (die is inmiddels voor zichzelf begonnen). Inhuren is geen optie omdat een medewerker de eerste twee jaar alleen maar geld kost (waarna nog voldoende aanpassingsvermogen moet blijken om ooit rendabel te worden).

@hk, die ontslagbescherming was ooit bedoeld voor land- en fabrieksarbeiders met vijf tot veertien kinderen en drie, vier gulden dagloon. Niet voor freelancers met 150 duizend euro per jaar.

@Rob Koelmans
Vooropstellend dat ik in deze geen materiedeskundige ben en me niet verdiept in de case verbaas ik me wel over de argumentatie. Stellen dat ontslagbescherming ooit bedoeld was voor land- en fabrieksarbeiders lijkt me namelijk een beetje kort door de bocht. Zeker als het gaat om ronduit hufterige gedrag van sommige bedrijven, managers dragen namelijk vaak geen enkel ondernemersrisico.

Dat er (ongeveer een jaar of 10 te laat) discussie is over flexibilisering van de arbeidsmarkt is prachtig maar neem in je argumentatie dan ook op dat politiek lang mooi weer heeft gespeeld en hier ook nogal wat marionetten ten tonele zijn verschenen. Er worden dus ook weleens wat krokodillentranen geplengd als pogingen om verantwoordelijkheden te ontlopen door de rechter geblokkeerd worden.

Nu we trouwens de land- en fabrieksarbeiders massaal importeren uit MOE-landen en hier nogal wat malafide bedrijven in actief zijn lijkt de geschiedenis zich trouwens te herhalen.

@Ewout, helemaal eens. Zeker met inachtneming van je laatste constatering, heeft de Duitse politiek met Hartz-4 dan heel wat meer realiteitszin getoond. Hoelang gaan we dit nog volhouden? Op termijn kent ons privilege-beleid helemaal geen winnaars (behalve dan de gluiperds die nooit ergens weggaan zonder zoveel mogelijk geld op te strijken).

De politiek en werkgever/opdrachtgever hebben het perfect voor elkaar als we het even sec bezien.

'Langdurige contracten zijn niet meer van deze tijd....' zeiden Balkenende, Bos, Donner en o.m. Kamp. Kort daarna aanvaarden deze hoofdrolspelers een puissante warme en zeer goed betaalde stoel elders en zitten de rest van hun werkzame leven er 'lekker' bij.

Wat achter werd gelaten is een juridisch mijnenveld die vrijwel altijd in het nadeel zal uitpakken voor ondernemer en zzp-er. Die mag het verder wel uitzoeken en heeft die wensen/eisen, mag die zelf de stappen zetten zonder enige garantie en vrijwel geen enkele bescherming meer.

Ik heb wat dit betreft zo mijn persoonlijke gedachten en kwalifiicatie voor de toenmalige politieke hoofdrolspelers. Het venijn zal hem in de staart gaan zitten. Organisaties beginnen de pijn van de te korten al te voelen en men doet er alles aan wegen te bedenken om maar niet in HR of HC te hoeven nvesteren en tegelijkertijd komen zij heel graag met de meest ridicule eisen op tafel.

Heet van de pers van de dag......

Algemene omschrijving
Standplaats: Den Haag

Jouw uitdaging
Als Technical IT Auditor draag je vanuit KPN Audit bij aan specifieke IT audit werkzaamheden zoals het het beoordelen van IT beheer, netwerkomgevingen en PKI omgevingen, maar ook vanuit quality assurance perspectief bijdragen aan de totstandkoming en implementatie van een adequaat IT Security beleid binnen KPN.

Jouw profiel:
Voor de rol van Technical IT-auditor zoeken wij een IT (security) specialist die beschikt over de volgende eigenschappen en vaardigheden:
• Een volwaardige gesprekspartner voor onze IT Managers en IT security specialisten, waaronder de hackers uit het red team van KPN Security;
• HBO/WO opleiding, bij voorkeur op het gebied van (bedrijfs)informatica of computerwetenschappen
• Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van; besturingssystemen (zoals Unix, Linux, Windows), Databases (Oracle en MS SQL), netwerkcomponenten (waaronder firewalls en routers) en webomgevingen en IT best practices en standaarden zoals ITIL, COBIT en ISO2700x.
• Ontwikkelt kennis door het volgen van trainingen en het bijhouden van actuele ontwikkelingen op het gebied van IT security.
• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in IT-audit of IT Security.
• Kennis van en ervaring met programmeertalen (waaronder SQL) en/of data-analyse (tools) is een pré.
• Een afgeronde RE opleiding of een CISA of CISSP kwalificatie zijn een pré doch geen vereiste. Binnen KPN Audit bieden wij de mogelijkheid om een relevante (postdoctorale) opleiding te volgen.

Onze afdeling en de werkzaamheden die wij uitvoeren binnen KPN vragen om professionals met impact.
Gestelde eisen
Je bent daarom:
• Analytisch (hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden);
• Resultaatgericht;
• Zelfstandig;
• Ondernemend;
• Proactief;
• Kritisch;
• Communicatief zeer vaardig;
• Teamspeler;
• Ambitieus;
• Bereid tot reizen (10%).

Onze Cultuur
KPN verandert. Van telefoonbedrijf zijn we uitgegroeid tot een multimedia-onderneming en ICT-dienstverlener. Er gebeurt veel en het gaat razend snel. We zoeken daarom mensen die tussen de mensen staan en oog hebben voor wat er speelt en kan. Dat is de uitdaging: hoe zet KPN alle ontwikkelingen zo in dat de klant ‘aangesloten’ blijft.

Over de afdeling:
KPN Audit voert met een team van ongeveer 16 professionals een breed scala van audits uit binnen de gehele KPN groep. De KPN groep bestaat naast KPN onder meer uit ITS (voorheen Getronics), Telfort, E-Plus (Duitsland), en iBasis (VS). De afdeling is hiermee voor de RvB en RvC van KPN een volwaardige assurance-functie op de besturing en inrichting van KPN en de uitvoering van de strategie voor KPN.

De audits variëren van financial, operational en IT-audits tot fraude-onderzoeken, risico-inventarisaties en compliance-onderzoeken. Binnen ons internal control framework voor financiële verslaggeving (voormalig SOx) en voor compliance met de Telecomwet (CRA) hebben wij een belangrijke ‘quality assurance’-rol.

Het team bestaat uit jonge hoogopgeleide, enthousiaste professionals, waarvan een aantal deel uitmaakt van het potential-programma van KPN. Je werkt in teams die, al naar gelang de audit, uit de benodigde competenties worden samengesteld. KPN Audit heeft nadrukkelijk een doorstroomfunctie, waarbij de teamleden in korte tijd veel aspecten van de business leren kennen en beoordelen.

De cultuur binnen KPN Audit is informeel, open en direct en zeer resultaatgericht. Hierbinnen is er ruimte voor een high-performer met een ‘getting things done’ mentaliteit. Alle werkzaamheden dienen zonder enige uitzondering op een uitmuntende wijze uitgevoerd te worden binnen de gestelde deadline.

Wij bieden jou:
Een dynamische omgeving en een plek in een enthousiast team waarbij je volop de ruimte wordt gegeven om jezelf technisch of in de breedte te ontwikkelen.

......

Neemt u de loempia mee of eet u hem hier op....?

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2013-10-07T11:03:00.000Z Sander Hulsman
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.