e-CF in strijd tegen dreigend tekort ict-professionals

21 organisaties omarmen ICT-referentiemodel

Samenwerken

21 Nederlandse organisaties hebben afspraken gemaakt over het gebruik van een referentiemodel voor ict-competenties: het Europese e-Competence Framework (e-CF). Het gaat daarbij om het vergelijkbaar maken van competenties van ict-professionals waardoor het voor werkgevers makkelijker wordt het juiste personeel aan te trekken, opleidingsinstituten hun onderwijs beter kunnen afstemmen op behoeften van de markt en werknemers makkelijker hun kennis en kunde kunnen ‘verkopen’.

De afspraken zijn vastgelegd in een convenant dat door 21 Nederlandse organisaties werd ondertekend tijdens het ECP Jaarcongres in Scheveningen, in bijzijn van de voorzitter Digivaardig & Digiveilig Tineke Netelenbos. Daarin spreken partijen met elkaar af e-CF te (gaan) gebruiken bij bijvoorbeeld de werving en selectie van nieuwe medewerkers, assesments of inhuur van ict-professionals en bij het opleiden van eigen medewerkers. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) draagt bij aan de implementatie van e-CF in Nederland door in zijn rol als netwerkpartner partijen bij elkaar te brengen en door financiële ondersteuning via het programma Digivaardig & Digiveilig.

Ondertekenaars

Het e-CF-convenant is ondertekend door IBM, Pink Elephant, Capgemini, Quint Wellington Redwood, Havenbedrijf Rotterdam, Randstad, Career Result, IT-Staffing, Ngi, Netwerk Gebruikersgroep Nederland (NGN), Hogeschool Utrecht, Hogeschool Dirksen, Stichting Platform ICT Hogescholen (SPIH), Vereniging van Opleidingsinstituten voor ICT (VOI), Ecabo Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, Exin Holding, Hogeschool NTI, NIOC, Isential ICT Facilities, IT PerformanceHouse en de ASL BiSL Foundation.

Roel Schulting, directeur van stichting CA-ICT, heeft het convenant ontvangen uit handen van Tineke Netelenbos, vanuit hun rol als coördinator van het Sectorplan ICT (LINK) waarin verdere implementatie van e-CF een belangrijke plek inneemt. ‘Het CA-ICT vindt verbetering van de afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van groot belang’, meent Schulting. ‘e-CF kan helpen competenties van ict-professionals, vacatures en opleidingen beter op elkaar te laten aansluiten.’

Dreigend tekort terugdringen

Tineke Netelenbos verwacht dat meer organisaties in Nederland het e-CF-referentiemodel in gebruik gaan nemen. ‘Rond 2017 loopt het tekort aan goed opgeleide ict-professionals op tot minimaal 6800. e-CF is van waarde vanaf het moment dat het wordt ingezet en helpt het dreigende tekort aan deze professionals terug te dringen.’

Eén van de convenantpartners Capgemini werkt al geruime tijd met het referentiemodel e-CF en gebruikt het onder andere om klanten te helpen bij het ‘plotten’ of vormgeven van ict-functies en CV’s van werknemers. ‘In de snel veranderende wereld van de ict is het belangrijk om waar mogelijk standaarden met elkaar af te spreken’, zegt Onno van de Weteringh, vice president Capgemini Nederland. ‘e-CF is een belangrijke standaard als het gaat om vakmanschap van ict-professionals. Capgemini heeft e-CF omarmd en verwerkt in de eigen curricula en in het opleidingsaanbod van de Capgemini Academy.’

Juiste competenties werven

Verder heeft het e-CF ook in andere organisaties een plek gekregen. Zo gebruikt het ministerie van Binnenlandse Zaken het model als basis voor het Kwaliteitsraamwerk IV van de IV-professionals van de Rijksoverheid en gebruikt de Hogeschool Utrecht het e-CF voor de herinrichting van de bacheloropleiding Business & IT Management en de Master of Informatics.

Uit recent kwalitatief onderzoek van de Universiteit Twente onder managers uit zes topsectoren blijkt dat ruim de helft het moeilijk vindt om ict-professionals met de juiste competenties te werven. Geschikte mensen zijn schaars en sommige sollicitanten hebben niet de juiste combinatie van competenties. Ook de breedte en de kwaliteit van professionele ict-competenties worden soms gemist. Daarnaast is slechts de helft van de respondenten bekend met de competentiestandaarden van ict-professionals. Dit heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld de helft van de managers (nog) geen standaarden of referentiemodellen zoals e-CF gebruikt voor verdere ontwikkeling van hun ict-professionals.

Over e-CF

Het Europese e-Competence Framework kwam tot stand met medewerking van zestig organisaties uit verschillende Europese landen en past in de uitwerking van de Digitale Agenda voor Europa 2020 van de Europese Commissie. Het referentiemodel bestaat uit 36 competenties op vijf niveaus, verdeeld over vijf competentiegebieden (plannen – bouwen – uitvoeren – mogelijk maken – sturen). e-CF kan worden gebruikt en begrepen door bedrijven die ict-producten/diensten gebruiken en leveren, ict-professionals, managers en hr-afdelingen, bemiddelaars tussen vraag en aanbod, de publieke sector, onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten, en sociale partners in heel Europa. Het spreken van een gemeenschappelijke taal, bevordert transparantie in vraag en aanbod van ict-professionals en hun diensten. Dit komt ten goede aan de mobiliteit op de ict-arbeidsmarkt waardoor het dreigende tekort aan ict-professionals kan worden teruggedrongen.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Zoals terug te lezen in het artikel zijn het vooral de grote bedrijven die dit omarmen en hebben helpen ontwikkelen. Op de website van e-CF staat met betrekking tot SME en micro enterprises het volgende:

== Quote ==
The e-CF was developed with support from multinational enterprises however it has been tested in SME environments.

In some cases the e-CF works well for SMEs, in other cases less so. However, SMEs often use the e-CF in new and innovative ways which supports the future development of the framework. Feedback received from the application of the e-CF by SMEs and micros provides a foundation for framework updates that will inform e-CF updates and benefit all future users.
== Unquote==

Dit zou een waardevolle toevoeging zijn geweest in dit artikel opdat er een juist beeld ontstaat over de opzet en reikwijdte.
De vraag die ik me zelf stel bij het lezen van dit artikel is, wie nu echt baat heeft bij dit framework. De ICT-er of de bedrijven die dit hebben mee helpen ontwikkelen of de bedrijven die op zoek zijn naar de schaarse ICT-er.

==Quote==
Uit recent kwalitatief onderzoek van de Universiteit Twente onder managers uit zes topsectoren blijkt dat ruim de helft het moeilijk vindt om ict-professionals met de juiste competenties te werven.
==Unquote==

Zegt dit iets over de bedrijven of over de ICT-ers? De markt werkt via het vraag en aanbod principe dus waar is het dan fout gegaan?

Even een paar kleine wetenswaardigheidjes....

- Mevrouw Tinke Netelenbos heeft geen enkele affiniteit met IT
In haar hele carriere heeft ze weinig van doen gehad met de IT sector. Ze heeft daar ook de affiniteiten niet toe.

- Roel Schulting heeft geen enkele achtergrond noch affiniteit met IT
Heer Schulting heeft, evenals mevrouw Netelenbos, een rijk netwerk. Het CA-ICT is een stichting die zich voornamelijk bezig houd met het ondersteunen van subsidie aanvragen in NL en Brussel voor opleiders.

Klassiek voorbeel nieuwe geldstroom
Het is een klassie voorbeeld van het opzetten van een nieuwe geldboom die uiteindelijk door belastingbetalers zal worden gevuld. De subsidies zullen vrijwel niet terecht komen bij de mensen die de IT vorm en inhoud geven. De professionals.

Convenant een ingewikkeld, weinig zeggend
Zoals het een goed politiek document betaamt word er in het begin van het document uit en te na geput in mitsen en maren en vooral 'exit's' waar het het nemen van verantwoordelijkheden betreft. Nergens is er voorts in het convenant ook maar iets geborgd over hoe implementatie en ervaring en kennis vastlegging moet zijn geregeld.

Overigens,
Als het zo is dat de organisaties, politiek en non politiek, sinds 2005, nu pas een convenant hebben weten op te leveren, die aan geeft aan welke criteria professional management zou moeten voldoen om aan te worden gemerkt als 'gekwalificeerd', dan zou elke professional zich eens achter de oren moeten krabbelen.

In het hele convenant komt nergens ook maar één letter voor dat definieert wat IT als materie is, wat de wetmatigheden zijn va IT als materie en, zeker niet onbelangrijk, aan welke wetmatigheden IT als materie onderworpen is.

Dat maakt dit convenant dan meer een zeer duurbetaald stuk dat enorme kosten met zich mee brengt, zeg maar een geldruif van belastinggeld, waar je natuurlijk aan mee wil doen, maar geen werkelijk toegevoegde waarde zakelijk en organisatorisch.

Waarvan akte....

@NumoQuest,

misschien even deze link volgen dan zie je het document, dan ben ik benieuwd naar je altijd goede inhoudelijk gerichte commentaar...:-), ipv het meer procedureel en organisatorisch gerichte commentaar, waar ik mij overigens prima in kan vinden

http://www.ecompetences.eu

@ Willem, 'Bottom line' voor mij dan, als je een dergelijk convenant opleverd, met zoveel partijen, in zes jaar, hoe werkbaar zal dat dan zijn denk je als we de huidige stand van zaken, HR/Recruitment, in NL beschouwen? De tekorten dring je niet terug door een nieuw platform aan criteria te schrijven maar datgene te nemen wat je hebt en dat om te 'modelleren' naar hetgeen je te kort komt.

Anders zul je je afhankelijk gaan stellen van toekomstige generaties, zie je het voor je?

@ Maarten,
Ik heb het document gelezen, vandaar mijn commentaar en mijn invalshoek. Zie even mijn commentaar. Als je mensen hebt die weinig tot niets begrijpen van IT, de materie, hoe die zich beweegt, de impact die het heeft op persoon en organisatie, en de wetmatigheden waar die langs beweegt, dan kun je alles vervatten in convenanten wat je wil natuurlijk.

Gaat het er uiteindelijk niet om tekorten te beslechten? Als dat het uitgangspunt is, waarom kom ik dan niets tegen van het bewerkstelligen van tussentijdse oplossingen? Lees hier het enorme potentieel dat er al is, zij het werkeloos, die je om en bij kunt scholen naar.... ?

Uiteindelijk leest het alleen maar weer als een set met 'requirements' waar organisaties zich aan vast zullen gaan houden waar niets en niemand op is ingesteld. Opleidingen noch bedrijfsleven. Zie jij met dit convenant het begin van 'het Oplossen?'

Misschien ben ik te pragmatisch en oploosings gericht. IT is namelijk A- diplomatiek en A- politiek. Zo eenvoudig is het nu eenmaal.

NumoQuest, kan ik jouw betoog samenvatten door te zeggen dat dit convenant de Europese IT bureaucratie formaliseert?

Zelf denk ik het als rookscherm gebruikt gaat worden om te kunnen schermen met 'compliancy' gebaseerd op gebakken lucht terwijl er nog steeds miljarden per jaar door het putje gaan bij IT projecten.

@NumoQuest,
ik heb het ook gelezen dacht, kijk even hoe snel ik dat op mijn "ruime" ervaring in communicatieland kan projecteren...Vergeet het maar....

Inderdaad wat Johan Duinkerken zeer gevat samenvat...... :-)

De uitdaging is een traditioneel vraag en aanbodprobleem. En wat gaan we weer doen, een Europees framework van skills en vaardigheden opstellen. Dat is leuk in de marge om binnen Europa wat zaken wat makkelijker te kunnen vergelijken. Waar het daadwerkelijk om gaat is hoe we de aanbod op de vraag kunnen laten aansluiten, en (let op!) vice versa.
Het idee dat je je potentiële beroepsbevolking (aanbod) altijd kunt her/omscholen tot de noodzakelijke vraag is naief. Ook een potentiele beroepsbevolking is een pyramide waarin de grootste groep onderin minder geschoold zal zijn als de groepen daarboven. Dat is niet voor niets: iedereen proberen (of dwingen) tot het hoogste niveau in de pyramide te laten komen gaat niet lukken. Mensen hebben hun fysiek en mentale beperkingen.
Zo ook in de automatisering: stel dat in 2017 er een groot tekort van projectleiders/managers is, dan is kun je wel horden programmeurs/ontwikkelaars/IT-Infrastructuur specialisten proberen om te scholen, maar dat is absoluut niet de aard van het "beestje".
Een tweede probleem is dat veel vragers (werkgevers/opdrachtverleners) je hele CV als basis nemen voor je signatuur: eens een programmeur altijd een programmeur. Dus ook al zou je je laten omscholen tot een belendend vakgebied, is het maar voor weinigen mogelijk om horizontaal door te stromen. Daar ligt overigens wel een deel van de oplossing: de vraag kant zal meer moeten kijken naar de huidige vaardigheden van een aanbieder en niet wat hij of zij twintig jaar geleden eens gedaan heeft.
Een ander probleem is dat veel vragers overvragen in slechte tijden (nu dus) en ondervragen in goede tijden. Dat doen ze niet, vanwege de inhoud, maar vanwege de hoeveelheid aanbieders op een bepaalde vraag. Volgens mij moet de vraag tijdsonafhankelijk zijn en realistisch. Ik zie aanvragen voorbij komen die slaan op de persoon (met al zijn zeer specialistische kennis en vaardigheden die alleen die persoon heeft) die ze net hebben weggestuurd of is weggegaan. De enige persoon die daar in past is natuurlijk die persoon zelf. Je zult echt een veel bredere uitvraag moeten doen, anders vind je nooit iemand. Het idee van de direct inzetbare, volledig autonoom werkende, compleet bijgeschoolde, van alle noodzakelijke persoonlijke vaardigheden nieuwe medewerkers is ridicuul en getuigd van een compleet gemis van realiteitszin.

Exact Johan. Het brengt geen antwoorden en oplossingen in de soms chaotische hectiek in en van het IT landschap.

Ik heb even naar de context en naar de poppetjes gekeken. Als ex politici dingen gaan doen waar commercie en newterken bij worden betrokken staat dat synoniem aan geldverkwisting.

In het hele stuk komt namelijk geen enkele 'timetabel/frame' naar voren en geen enkele duidelijke ambitie anders dan,'wij gaan kijken of...' Voor de genoemde commerciele partijen handig om aan te sluiten en deel uit te maken van netwerken.

Zoals ik al stelde, hetgeen om wie het werkelijk gaan, organisatie en professionals, 0-generlei waarde.

Ach het is goed voor de flow van EU subsidies, binnen korte tijd weer nieuwe trainingen over hoe je CV e-CF 'proof' te maken. Als het uit de koker van de EU komt zijn de meeste vernieuwingen altijd gekoppeld aan EU en ESF fondsen. Kijk maar naar Den Haag met het oprichten van hun cyber security centrum, in het bestuur zitten de suppliers die beslissen over toekenningen uit dat fonds, zo zal het hier ook wel gebeuren.
http://www.ecompetences.eu

@ Atilla Vigh
Ik frons even mijn wenkbrauwen bij uw constatering dat het een gotspe zou zijn IT professionals om te scholen naar project leiders en managers.Dat is 'Kul'. Excusez mon affere.

Wat er mis is is de wijze van assessment die door 98% van de HR en recruitmentwereld word gebezigd. Dat is wat niet voldoet. Als u even mijn retoriek heeft gelezen dan leest u dat het wel degelijk mogelijk is huidige werkeloze professionals, klaar te stomen voor IT project en programma management. Lees hier IT en niet sec prject of programma management.

Edoch, dan zul je hen enkele zaken bij moeten brengen.
- IT materie en wetmatigheden

Op zich geen verkeerd initiatief.

Wij hebben het framework niet nodig en maken de vertaalslag tussen verschillende functiehuizen zelf. Het ICT referentiemodel kunnen we aan en hierbij helpen we de aanbodzijde van de markt deze te begrijpen.

Mmm, van mij uit dan ook even een reactie. Mede gezien het feit dat de NGN, waar ik verantwoordelijk ben ook heeft ondertekend, waar ik voor, achter, waar dan ook sta.
Gezien de reacties valt mij toch wel iets op. Bij de reacties wordt vooral vanuit de IT naar buiten gekeken en niet vanuit de business naar de IT. Daarnaast vind ik het volstrekt irrelevant of Tineke Netelenbos wel of geen ervaring heeft met de IT. Ze zet zich er voor in (met anderen) en dat is lovenswaardig i.pv. dat neer te sabelen.
Het is mij veel waard wanneer de business IT net als overige bedrijfsonderdelen als financiën, HRM en andere bedrijfsonderdelen behandelt. Afgelopen week nog een schrijnend voorbeeld gehoord dat een persoon die geen IT achtergrond heeft benoemd wordt tot hoofd IT bij zijn nieuwe werkgever. Het eerste stuk dat hij schrijft neergesabeld wordt als technisch IT en dus onbegrijpelijk. Het betreft hier een grote organisatie waar verder niets mis mee is. Toch zet dit de toon en die is niet snel weggewerkt.
Het is m.i. dan ook hoogst noodzakelijk dat elke bijdrage die geleverd wordt om de IT en de werkzame IT-ers om te vormen naar een meer toegankelijke materie voor de klant (of business) omarmt moet worden. e-CF en het programma Informatieprofessional 3.0 zijn hiertoe prima initiatieven.
Mijn oproep is derhalve, kijk wat je daartoe kan bijdragen om het tot succes te maken, i.p.v. afserveren omdat het de zoveelste poging is en volgens velen gedoemd is te mislukken. Daarmee wordt elke mogelijkheid om de beroepsgroep te verbeteren in de kiem gesmoord. ik weet zeker dat jullie dat niet beogen.

Beste Lex,
Beetje jammer dat je nou net één van de belangrijkste wetmatigheden in de IT terzijde schuift,'Never asume, always verify.' Had je de vraag belegt dan had je zijn uitgelegd dat het werkelijk niets met het 'neersabelen' te maken heeft van mevrouw Tineke Netelenbos. Overigens een aimable vrouw.

Missing the point
Ik wil hier graag even toelichten dat mijn aversie tegen (ex) politici groot is die op kosten van de gemeenschap maar allerhande baantjes vervullen waar zij geen enkele affiniteit mee hebben. Ook in dit geval een klassieker.

Zes tot zeven jaar nodig om....
Zo'n lange tijd te komen tot beschrijvingen, omschrijvingen van weer een 'standaard'? Ditmaal een europese? Dan heeft men klaarblijkelijk weinig tot niets begrepen van de standaarden die er al zijn en nog niet eens naar positief fatsoen blijken te worden geimplementeerd.

Kijken juist naar en vanuit de business...
Zoals gezegd, had je me een mailtje gestuurd, had ik je wat verder kunnen uitleggen van mijn standpunt in deze. het convenant is veel te star, te log, en zal wederom jaren nodig hebben te landen in de business.

Huidige problemen
We hebben veel urgentere problemen voor de business waar IT een strategische rol in kan spelen. De tekorten worden met het convenant in elk geval niet beslecht. Het is een road map naar..... diejaren nodig zal hebben om effect te kunnen ressorteren.

Let's get down to it....
Ik zie partijen mede tekenen in dat convenant die alleen maar inzetten op commercieel gewin maar weinig investeren, of de business bewegen te investeren in..... om en bijscholing om de IT-ers die nu aan de kant staan in te kunnen zetten.

Mocht die rode draad van mijn eerdere betoog je zijn ontgaan, dan is dat een beetje jammer. Bij deze dan voor alsnog.

@NumoQuest
Kan me wel goed vinden in je reacties, tenminste de strekking ervan. Aan de andere kant zit in reactie van Lex ook een punt aangaande adopteren. Vraag is echter wat wordt er nu precies omarmt, door wie en waarom.

Inderdaad lijken vooral vragende en aanbiedende partijen in de publieke sector enthousiast te zijn waardoor het alle schijn heeft van een politiek speeltje. En termijn van oplevering met de achterhaalde visie van onderwijsvernieuwing zoals 'competentiegericht leren' maakt het dus allemaal dubieus.

Ben dus bang dat het weer op de verkeerde manier gebruikt zal gaan worden waardoor het probleem niet opgelost maar verschoven wordt. Begrijp ook niet helemaal waarom het in het Russisch is uitgebracht.


@NumoQuest
Ik ben sterk van mening dat 80% van mensen die al 20 jaar hetzelfde beroep uitoefenen echt niet geschikt zijn een belendend beroep uit te oefenen. Even voor de duidelijkheid: je zal de gemiddelde schilder, timmerman of metselaar op een bouwplaats echt niet de verantwoordelijkheid geven om de zaak aan te gaan sturen. Het aansturen van een project (of dat nu in de IT of bouw of welk ander vakgebied dan ook) is een vak met hele andere inhoudelijke, maar zeker ook (een vaak veel belangrijker) persoonlijke eigenschappen. Het zijn maar weinigen weggelegd om vanuit een puur inhoudsvak, ook "eventjes" een meer leidinggevende tol op zich te nemen. Een scrummaster zie ik niet als een projectmanager! (ik heb het hier over echte PMers, met alle politieke aspecten van het vakgebied).
Wat een programmeur wel zou kunnen doen en dan nu niet kan, omdat veel vragers (werkgevers of opdrachtgevers) alleen maar naar de globale signatuur van iemands verleden zit te koekeloeren, is dat zo iemand bijvoorbeeld als IT Infrastructuur specialist aan de gang gaat of wat breder, security specialist. Nee zeggen onze vrienden werkverschaffes, eens een programmeur (of welke andere rol je ook hebt gehad) als tijd een programmeur. Daar zit het probleem. Van die 6800 werkelozen (waar ik er overigens een van ben!) kunnen er makkelijk 80% worden omgeschoold op de manier die ik hierboven beschrijft. Mijn ervaring en die ik zie bij anderen is dat de werkgevers wel piepen dat ze niemand kunnen vinden, maar als iemand zich aanbiedt "die niet precies op het deksteltje past" al gauw naar een soort schijnveiligheid zoeken. Ik kan mij dan niet aan de indruk onttrekken dat leeftijd en andere aspecten een rol spelen.

Volgens Mintzberg behoort de matrix organisatie bij bedrijven en processen met een lage opleidingsgraad. Dit framework lijkt hier wel heel aardig op. Ik neem namelijk liever iemand aan met een universitaire IT opleiding die geen 'certificaat' heeft dan een omgeschoolde IT instromer met certificaat.

Zorg gewoon voor kundige recruiters of managers die wel van de hoed en de rand weten.

Als enige voordeel in dit systeem zie ik dat er een drang is bij met name ZZPers om blijvend te investeren in educatie.

Als ik het goed begrijp staat in het e-CF een opsomming van diverse ICT taken met daarbij lijstjes van competenties die daarbij om de hoek komen kijken. Vooral de korte beschrijving van de competenties vond ik heel aardig en leerzaam. Als het gaat om het creeeren van een algemeen begrip dan kan ik het nut goed begrijpen. Als het gaat om het benoemen van de tekorten misschien ook. Het zal de tekorten echter niet oplossen, daarvoor is het niet technische gedetailleerd genoeg en te algemeen. Maar daarvoor ook niet bedoeld denk ik. Wel vraag ik me af hoe dit in de praktijk gebruikt gaat worden: kijk de cv's van onze mensen staan allemaal in het e-CV formaat en moet je eens zien ze allemaal kunnen! Zoveel mogelijk competenties aankrassen als je mensen in de aanbieding hebt.

Het tekort aan IT'ers lost dit niet op. Maar zolang je als technisch IT-er nog vacatures voor je neus krijgt met een heel onrealistisch alfabet aan systemen, talen voor je neus krijgt en ook nog even moet kunnen princen, scrummen en agilen dan vrees ik dat het tekort eerder zal toenemen dan afnemen. De onkunde straalt er vanaf. Dat probleem lost het e-CF in ieder geval niet op.

ik mis vaardigheid S6 in het model. Ik had iets verwacht van

S6 : Zich expert noemen in de laatste ICT hype waar je commercieel aan verbonden bent en dat dan maar eindeloos aanprijzen zonder onderbouwing.

@mauwerd

S5 was vroeger niet zo'n goeie score;-)

Een tekort aan ICTers dring je zo niet terug. De inzet van "ouderen" van boven de 40 (!?!) bevorderen, opleidingen bevorderen en bestaande strukturen verbeteren zou kunnen helpen.

Kijken we naar de "register informaticus" bestaat dat initiatief nog?
Je hoort er niet veel meer van.

Een niet-ITer de problemen met een tekort aan ITers te laten aanpakken lijkt me een utopie. De politiek zoekt zulke punten om weer een werkgroep o.id. op te richten waarmee ze hun eigen bezigheden opnieuw legitimeren maar wat hoofdzakelijk bergen overheidsgeld kost dat elders heel veel dringender nodig is.

De ondertekenaars hebben allemaal baat bij een "eigen kwaliteitszegel" dat garandeert echter nul komma nul.
De indruk die ik heb is die van goudgravers in de subsidiepot, het spijt me zeer.

@NumoQuest Of het werkbaar is of niet, als de meerderheid het gaat omarmen zullen we het er mee moeten doen. Mijn eerste punt zie ik in geen enkel commentaar terug komen.

Is het werkbaar voor het MKB? Kan er dan überhaupt een meerderheid ontstaan?
Ik denk het niet aangezien het framework is geconstrueerd voor de grote bedrijven en haar medewerkers en er nog geen onderzoek is gedaan of het framework past binnen het MKB. Het is in het verleden vaker geweest dat wanneer je geen afvaardiging hebt vanuit alle lagen de acceptatie nihil zal zijn. V.w.b. dit punt is het misschien geld over de balk gegooid en hebben de commissie leden toch oogkleppen op en leven ze in hun eigen wereld.

Een beetje professional kent de diverse reeds bestaande Competence Frameworks en zeer deugdelijke certificeringen.

Er is dan ook geen enkele behoefte aan nóg een Competence Framework in de trant van het 'Europees Computer Rijbewijs'.

"helpen competenties van ict-professionals, vacatures en opleidingen beter op elkaar te laten aansluiten" is dus niet nodig is en gaat bovendien niet werken indien de HRM-'gatekeepers' het matchingsproces onvoldoende beheersen.
Gelukkig is het in dit geval voor de professional nóg een training waarvoor geen tijd/geld is.

Intussen doen wij het graag met uitstekend vrijwilligerswerk, zoals recentelijk weer dat van Henny Portman : https://hennyportman.wordpress.com/2013/11/16/ppm-standards-and-frameworks-qrc/

Ik lees net dat in ieder geval de Nederlands vertaalde norm auteursrechtelijk is beschermd en alleen voor eigen gebruik is en niet verspreid mag worden. (zie www.nen.nl)
Dus ook niet in advertenties gebruikt mag worden en dergelijke.
Druist dit niet juist in tegen de ideologie om dit algemeen in te zetten om ICT werkgelegenheid te verbeteren?
Wel vreemd, een algemene norm met copyright...

In het algemeen denk ik dat het aanbod in de IT stijgt als er betaald wordt naar gelang de vraag. In ons kapitalistische systeem zou het zo moeten zijn dat bij een schaarste automatisch het loon stijgt van de ICT medewerker. In Nederland worden technische functies stelselmatig ondergewaardeerd. Dat lijkt me de echte oorzaak van het tekort aan ICT personeel.

@allen
NumoQuest zegt ergens 'never assume, Always verify' en in mijn ogen staan de meeste reacties vol van aannames (aanname dat we geen set van afspraken nodig hebben, aanname dat we goed Nederlands gebruiken in communicatie, aanname dat we ons zelf vooral professional vinden). Persoonlijk (en dat is geen aanname) ben ik blij dat een club bedrijven, cq personen zich inzet om eindelijk eens een stuk standaardisatie te bereiken. Wordt tijd dat ICT eens van zijn voetstuk en zelfopgelegde uitzonderingspositie afkomt. Dat is ook de reden waarom computable geschreven wordt door IT'ers en gelezen door IT'ers. Lekker zo doorgaan en onszelf apart vinden!
PS. ik ben inmiddels sinds 1983 in de ICT werkzaam.

Volstrekte onzin, als het klaar is, is het compleet verouderd. Vergeet toch dat hele referentiemodel-geneuzel. Ict-kennis verouderd zo snel dat je beter geen mensen aanneemt die specifieke kennis hebben maar mensen die zich snel iets eigen kunnen maken.

Wie zit er nu nog te wachten op referentiemodellen, methodologieën, architecturen enzovoort...? Ga gewoon eens aan het werk; dit genereert alleen maar overbodig middenkader.

@ Atilla Vigh

Volkomen eens met je stelling. Zij het dat je it'ers nog wel kunt om laten buigen naar een andere it-georienteerde discipline. Moet je overigens wel voor open willen staan en willen uiteraard.

@ Willem Kuilman

Niet helemaal met je eens. Als we kijken naar grote namen dan zie je dat hun uiteindelijke succes te maken had met het zich niet willen conformeren met. Ik heb niet zo'n grote naam maar mijn visie op it is, in weerwil van een grote meerderheid, nog steeds onomstreden.

@numoquest dank voor je uitgebreide reactie. Ik was even off the grid zodat ik niet gelijk kon reageren. Ik kan me ook best vinden in je reactie. Echter, op het punt van de onveranderbaarheid van mensen deel ik het niet geheel. De laatste tijd zie ik trainingen juist op de competenties van communicatie en andere 'zachte' vaardigheden juist bij it'ers goede resultaten. Hetzelfde neem ik ook waar juist ook bij andere staf-medewerkers (financieel, HRM e.a.). De vraag daarnaar wordt ook groter. Verder huldig ik het standpunt dat eenieder die goede bedoelingen heeft met de beroepsgroep zich mag laten horen. Speciaal politici ;)

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2013-11-15T08:43:00.000Z Sander Hulsman
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.