'Huidige businessmodellen houden cloud tegen'

Hoewel de ict-sector bekend staat om het aanbieden van technologische innovaties zie je bij cloud computing een ander scenario. De sector toont zich hierin kritisch. Ruim 30 procent zegt helemaal niets in de cloud te zien en biedt klanten deze oplossingen dan ook niet aan. Daarnaast geeft 40 procent aan liever niet in de cloud te willen, tenzij het een beter alternatief is voor andere oplossingen. Dit schrijft ABN Amro in zijn sectorrapport ‘Groeistuipen van cloud computing'

ABN Amro gaf Heliview opdracht om een steekproef uit te voeren naar de adoptie van cloud computing in Nederland. De bank ontving naar eigen zeggen opvallende cijfers, omdat veel bedrijven 35 procent van de jaaromzet halen uit het aanbieden van cloud-diensten en -producten. Toch sieren klinkende vooruitzichten volgens ABN Amro de ict-sector. Bijna 80 procent ziet de omzet in de komende twee jaar stijgen. Van die groep ziet zelfs 30 procent een toename van meer dan 10 procent. Bedrijven die cloud-diensten en -producten aanbieden, laten daarnaast licht betere resultaten zien dan hun collega's die de cloud vooralsnog links laten liggen.

Het optimisme is dus het grootst bij organisaties die zich bezig houden met cloud computing. Van hen verwacht 82 procent een toename van de omzet in de komende jaren, in tegenstelling tot 76 procent van collega's die nog niets doen met de cloud. Cloud computing stuwt de verwachtingen dus omhoog. De bank vraagt zich daarom af waarom ict-aanbieders zich dan niet massaal met de cloud bezighouden.

Geen targets, maar langetermijnrelatie

De ict-sector baseert traditioneel zijn businessmodel op inkomsten uit licenties en ‘uurtje-factuurtje'. ‘Bij cloud-oplossingen ga je naar inkomsten uit gebruik', zegt Menno van Leeuwen, sector banker TMT. ‘Ict-aanbieders moeten een commerciële, financiële en culturele omslag maken. Niet langer meer een focus op verkooptargets, maar juist op langetermijnrelaties met opdrachtgevers. Je ziet dat ze het daar lastig mee hebben. Vandaar dat de stap richting cloud computing niet zo snel gezet wordt.'

Daar komt volgens Van Leeuwen nog bij dat het aanbieden van cloud-diensten vraagt om de nodige investeringen, terwijl gemiddeld genomen de omzet van de huidige producten en diensten nog niet onder druk staat. ‘Bovendien twijfelt de markt ook nog over het gebruik van de cloud, waardoor de klantvraag niet als een enorme druk wordt gezien.

Argumenten

Ondanks de terughoudendheid hebben de huidige cloud-aanbieders met gefundeerde redenen gekozen voor de cloud. Doorslaggevende argumenten zijn: klanten kunnen zo hardware-, plaats- en tijdonafhankelijk werken, klanten vragen erom en dankzij de cloud kun je een langdurige klantrelatie opbouwen. De laatste reden wordt gezien als een van de belangrijkste groeifactoren.

Cloud-oplossingen kennen namelijk een hoge uitstapdrempel. Voor klanten is het vaak lastig om over te stappen naar een andere cloud-aanbieder. Opnieuw kiezen voor een traditionele oplossing is te duur. De transitie naar cloud is dus lastig, maar loont volgens ABN Amro.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Een prachtig commercieel artikel, wederom, alhoewel ik graag even vraagtekens zet bij de genoemde percentages en meningen. In verschillende 'Reflecties' van mij, bij cloud gerelateerde artikelen, heb ik nog steeds geen afdoende antwoord gehad op m.i. toch wel heel belangrijke zaken en zeer belangrijke issues.

1. Waar wordt de klant gegarandeerd dat corporate data niet gestored wordt bij partijen waar de betreffende klant geen enkele overeenkomst mee heeft?

Hier moet u lezen niet met reacties te komen over 'private cloud', want je zou het dan gewoon moeten hebben over outsourcing door virtualisatie.
Noem virtualisatie dan ook gewoon zo en spreek niet over 'private cloud'. Wellicht een tip voor sales want menig IT manager krijgt hier namelijk kromme tenen van.

2. Wie is wanneer verantwoordelijk voor de data integriteit en veiligheid?

Wanneer je namelijk met een techniek als cloud te maken kan krijgen, in aanvulling op punt 1., kan namelijk met andere landen en dus een totaal andere jurisprudentie te maken krijgen, ook al zien de afspraken in een SLA er nog zo prachtig uit.

3. Hoe is een restore geregeld?

Ik vroeg hier niet om een technisch plan maar om een heel eenvoudig scenario dat mij überhaupt een positief gevoel zou kunnen geven dat een restore van data geen issue is.

4. Is er een roll back scenario?

U kunt zich voorstellen dat inzichten en ervaringen kunnen verlangen terug te gaan naar een vorige situatie.

5. Processen en procedures

U kunt zich zeker voorstellen dat wanneer je een migratie wil uitvoeren, dat je toch graag een solide procedure en processen tegemoet moet kunnen zien. Immers, een klant gaat namelijk diens hele hebben en houwen overdragen naar .... en dan wil je negatieven zoveel mogelijk proberen uit te stellen.

Mijn beste auteur, wellicht ziet men mij als 'lastig', 'conservatief', 'niet flexibel genoeg', 'niet meewillend naar de 'Nieuwe Toekomst' helaas dat u achterblijft want daar gaan we met zijn allen uiteindelijk wel naartoe type...',.....

Het is voor mij volstrekt irrelevant welk etiketje men mij opplakt vanuit opportunisme of commercieel oogpunt. Als niemand fatsoenlijk en open antwoorden kan geven op deze relatief eenvoudige vragen, dan weet ik dat de betreffende als leverancier niet eens klaar is voor een product cloud.

Als de basis namelijk niet kan worden gegarandeerd, dan zou 99% van corporate Nederland heel eenvoudig neen moeten zeggen in een dergelijke transitie. En weet u? Tot op dit moment heb ik nog geen enkel van de gestelde vragen een fatsoenlijk antwoord gehad.

Maar weet u?

Ik hoef de rekeningen van fails niet te betalen. Dus veel stress heb ik er niet van.

De ICT-sector is wel innovatief in het aanbieden van innovaties aan haar cliënten maar is niet innovatief maar eerder terughoudend waar het om haar eigen werkmethodes en business modellen gaat. "Niets menselijks is hun vreemd."

Lijkt ergens op een kip-en-ei verhaal, want wat komt er eerder; de aanpassing van cloud aanbieders van hun aanbieding, zodat de vraag van klanten kan aantrekken naar cloud diensten, of moet de klant meer vragen naar clouddiensten, waardoor het businessmodel van ICT-leverancier aangepast kan/moet worden.

Om de aanpassing van het businessmodel mogelijk te maken, zouden leveranciers in ieder geval kunnen nadenken over welke redenen er zijn om, als klant, nog niet van de voordelen van cloud computing gebruik te maken. De leverancier die zich vervolgens op die onderdelen onderscheid van de concurrentie kan daarmee haar slag slaan. Te denken valt aan het aanbieden van clouddiensten waarbij gewaarborgd wordt dat data makkelijk te verhuizen is mocht een klant dit willen, het kunnen maken van afspraken over te leveren prestaties en monitoring daarop en de garanties die gegeven kunnen worden ten aanzien van security en bescherming van informatie.

Jeroen,

Ik kan mij goed vinden in je feedback. Cloud moet wel bij je passen als organisatie-zijnde. En beide kanten moeten zo nu en dan wat water bij de wijn doen.

Cloud (IAAS/SAAS/PAAS etc.) is zoals ik al vaker geroepen heb een ander leveringsmodel. En hier moet je als organisatie-zijnde natuurlijk wel klaar voor zijn en mee uit de voeten kunnen.

Overigens gaat het twee kanten op. Ja leveranciers hebben een probleem met hun business model. Ik zie veel discussies over de cloud vermengt worden met "het nieuwe werken". Er zijn nog heel veel organisaties niet toe aan deze manier van werkgever-werknemersschap, doordat men op aanwezigheid managed en niet op output!
Overigens vind ik nog altijd - buiten de nieuwe problemen die cloudcomputing met zich meebrengt (veiligheid, etc.) - dat een dienst of nieuw product (wat cloudcomputing toch is), een antwoord is voor een bestaand probleem (zonder in discussies van behoeftecreatie te verzanden). Welk probleem lost cloudcomputing dan op?
Kosten?! Dat gesprek wil ik graag wel voeren met een aantal klanten (er worden vaak appels met peren vergeleken). Introductie van het nieuwe werken? Pff, dat kan ook prima door jezelf worden geregeld. Natuurlijk zijn er een aantal diensten die prima vanuit de cloud betrokken kunnen worden: e-mail, agendering, telefonie, websites, etc...
Helaas zijn er altijd branche specifieke zaken die echt niet op elke hoek van de straat te koop is. Ten tweede - behalve nieuwe start-ups - hebben klanten nu al vaak een geschakkeerd speelveld van IT staan. Dat is vaak een gedrocht (legacy). Eerst je eigen zooi opruimen en dan pas naar buiten :-)

Wij zijn een IT bedrijf, en helpen onze klanten zo goed mogelijk, ook met cloud oplossingen.

Maar!

Cloud is geen haarlemmer olie, Productiebedrijven die hun hele productiebesturing etc buiten de deur zetten maken hun hele bedrijfsvoering afhankelijk van een (of een paar) internetlijntjes. En kosten mogen dan voorspelbaar zijn, ze zijn vaak ook veel hoger dan een goed geregelde on-premise oplossing.

Bandbreedte, bandbreedte, bandbreedte.
Ons bedrijfsnetwerk is 1 gigabit. Onze internet aansluiting 1 megabit upstream, precies 1/1000e. Glasvezel is niet beschikbaar.
Dag wolk, daar boven in de lucht, wat ben je ver weg en onbereikbaar!

@Ruud:
Een kleine correctie voordat iemand anders hiervoor op je dak komt staan :-p

Je maakt hierboven een foutje dat je al eerder in een andere post gecorrigeerd had:

Cloud is niet ansig een leveringsmodel. Ik doelde ook meer op de leveringsmodellen die gebruik van Cloud kunnen maken( IAAS, PAAS, SAAS etc. )Uit het onderzoek: "klanten kunnen zo hardware-, plaats- en tijdonafhankelijk werken"

Maar daar is toch echt helemaal geen Cloud voor nodig.... , daar is alleen maar een goede communicatie-infrastructuur met efficiente communicatietoepassingen voor nodig. Om met de hype-terminologie mee te gaan: private cloud.

Overigens de business modellen houden dit in het geheel niet tegen. Elke TCO-berekening maakt het financiële keuze-element direct helder.

Wederom opmerkelijk om te zien hoeveel reacties het bovenstaand artikel oproept.
Kennelijk zorgt het woord 'cloud' voor veel verwarring en interpretaties.

Cloud is namelijk echt niet meer of minder dan een metafoor voor nieuwe business- en IT leverings-modellen.
Uiteraard mogelijk gemaakt door nieuwe onderliggende (virtualisatie) technologieën.

Als ik dan de titel van het artikel lees:'Huidige businessmodellen houden cloud tegen', dan moet ik eigenlijk lezen:'bedrijven veranderen niet zo snel fundamentele zaken zoals hun gekozen sourcings-strategie, architectuur, implementatie van non-proven technologie en wisseling van leverancier'.
En dat vind ik eigenlijk heel verstandig en logisch.

Natuurlijk wil iedereen profiteren van lagere kosten, meer schaalbaarheid en flexibiliteit. En daarom zijn alle partijen hier dan ook zo mee bezig.

Bovendien, de bestaande IT uitdagingen verdwijnen echt niet allemaal door een veel geprezen cloud. Ze verplaatsen zich hooguit.


Het artikel leert mij dus dat de IT uitgaven minimaal gelijkblijven, en dat de verandering naar nieuwe modellen niet zo snel gaat als gehoopt.

In perspectief: zowel organisaties als leveranciers zijn druk bezig om de nieuwe modellen te bestuderen en waar mogelijk geleidelijk toe te passen. Een beheerste verandering van een aantal fundamentele business en IT keuzes.

@NumoQuest et al:
1. Waar wordt de klant gegarandeerd dat corporate data niet gestored wordt bij partijen waar de betreffende klant geen enkele overeenkomst mee heeft?
2. Wie is wanneer verantwoordelijk voor de data integriteit en veiligheid?
3. Hoe is een restore geregeld?
4. Is er een roll back scenario?
5. Processen en procedures

Deze vragen zijn niet uniek voor cloud computing. Maar laat ik een simpel voorbeeld geven van een dienst die je als bedrijf af zou kunnen nemen die gebaseerd is op cloud computing: Dropbox.

Dropbox synchroniseert bestanden tussen een computer en de cloud. De data in je Dropbox synchroniseert met de cloud en meerdere computers kunnen daardoor qua bestanden gesynchroniseerd blijven.

1) De data wordt bij Amazon neergezet, daar heb ik geen overeenkomst mee.
2) Dropbox is verantwoordelijk voor de data integriteit opgeslagen bij Dropbox. Het is echter een kopie van de lokaal opgeslagen data en corrupties, ik heb ze nog niet gevonden op het internet.
3) Je kunt via de cloud restoren als je iets hebt weggegooid. Dat werkt altijd
4) Ja, je kunt bestanden die je per ongeluk hebt weggegooid terughalen, ook als je de bestanden overschreven hebt met andere bestanden.
5) NVT

Bandbreedte is geen issue. Zelfs in Tanzania werkt het prima.

Welk probleem lost dit "cloud computing" op? Overal je data beschikbaar, backup, bestanden op je werk bewerken en naadloos thuis verder werken. Backup van diverse andere cloud diensten zoals Workflowy en Google Docs.
Als freelancer ben ik veel productiever en kan ik beter samenwerken met mijn opdrachtgevers. Boekhouder hoef ik niet meer papieren op te sturen, dus spaart tijd en moeite voor beide partijen.

Is er een vergelijkbaar betaalbaar niet SaaS/Cloud alternatief: Nee.

Hiermee zijn alle vragen in de reacties opgelost en dit is slechts 1 voorbeeld.

Laten we niet deze oeverloze discussie keer op keer opnieuw voeren. Kijk, probeer, leer, speel en verwonder (lichte verwijzing naar Ramses Shaffy)
De discussie is niet Voor en Tegen cloud computing, net als dat je als bedrijf niet 100% met of zonder cloud computing bezig bent.

Probeer eens vijftig jaar vooruit te kijken.... gaan we dan nog steeds servers per stuk inrichten en onwijs veel moeite doen om een nieuwe computers klaar te maken? Lijkt mij niet.

@henri koppen
Bestanden opgeslagen bij Dropbox kunnen ingezien worden door de medewerkders van Dropbox (volgens Dropbox is het veilig want dat mogen de medewerkers niet)
Bestanden opgeslagen bij Dropbox vallen onder de amerikaanse wetgeving en kunnen als zodanig du ingezien worden door de amerikaanse overheid.
Een paar maanden geleden had Dropbox een 'free for all' weekend. Iedereen kon alle bestanden van iedereen inzien.

Zo kan ik nog wel even doorgaan helaas.

Kijk eens verder dan het gemak. Henri zegt het is makkelijk en dus gebruik ik het. De struisvogel politiek slaat weer keihard toe. Ik kijk niet naar risico's die ik loop, dus zijn die er niet.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2012-04-03T11:56:00.000Z Sander Hulsman
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.