CFO is sceptisch over cloud computing

Investeren in cloud computing

De uitgaven aan clouddiensten nemen wereldwijd toe, maar bij veel organisaties stokt de adoptie bij de chief financial officer (cfo). Uit het IDG Enterprise Cloud Research 2013 blijkt namelijk dat zij het moeilijkst te overtuigen zijn van de voordelen. Het onderzoek toont aan dat de deelnemende bedrijven verwachten de komende twaalf maanden een gemiddelde van anderhalf miljoen dollar te gaan investeren in cloudgebaseerde diensten. Dit is 10 procent meer dan vorig jaar en gemiddeld bedraagt dit 15 procent van het totale it-budget.

Cloud computing wordt inmiddels als volwassen enterprise-technologie gezien. Hoe lang organisaties werken met clouddiensten bepaalt echter in grote mate hun verwachtingen van de cloudoplossingen. Organisaties die drie jaar of langer met clouddiensten werken, noemen snelle innovatie en flexibiliteit als belangrijkste voordelen. Bedrijven die er net mee beginnen zien het verlagen van de it-kosten als belangrijkste reden. In het laatste geval is de financieel directeur vaak de bottleneck, die volgens het onderzoek het moeilijkst te overtuigen is van de voordelen van cloud computing.

Cloud business case

Opvallend is dat it-afdelingen het lastig vinden om de financiële voordelen van cloud computing aan te tonen bij het management. Ruim 38 procent van hen noemt het meten van de roi en het bepalen van de economische waarde het moeilijkst. Daarnaast vinden zij dat de cfo het moeilijkst te overtuigen is van de waarde van clouddiensten. Om die reden verwachten it-afdelingen hulp van hun leveranciers om een heldere business case op te stellen waarin bewijs wordt geleverd voor het verlagen van de tco.

Ook al ziet de helft van de it-beslissers dat de cloud een ‘game-changer’ kan zijn voor hun organisatie, toch zijn de redenen die zij in het onderzoek noemen heel verschillend. Voor zowel public als private cloud-investeringen staat het verlagen van de tco in de top drie. Het snel kunnen uitrollen van diensten en besparen op personeelskosten zijn echter de belangrijkste argumenten om te kiezen voor public cloud-diensten. De private cloud wordt eerder gekozen voor het zorgen voor business-continuïteit en het vervangen van legacy-technologie.

Waarde bepalen

Het feit dat veel organisaties het verlagen van de it-kosten als het belangrijkste voordeel van cloud computing zien, is voor een deel te wijten aan onervarenheid met cloud computing. Dit wordt versterkt door cfo’s, die vanuit hun rol in de organisatie het meest geneigd zijn om deze denkwijze in stand te houden. Slecht inzicht hebben in de kosten of het uitstellen van investeringen helpen daar niet bij. De waarde van cloud computing is echter veel breder dan enkel kostenbesparing, waardoor it-afdelingen moeite hebben om bewijs te leveren voor de financiële voordelen van cloud computing.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Uit ervaring weet ik dat CFO's hiervoor een blokkade kunnen zijn.
De reden hiervoor is dat de WERKELIJKE kosten van zijn situatie niet of nauwelijks bekend zijn.
Dit wordt veroorzaakt door een tweetal hoofdoorzaken te weten:
1) De directe kosten zijn niet voldoende gekoppeld aan de uitgevoerde activiteiten.
2) Indirecte kosten als b.v. "Shadow Staffing" (IT activiteiten die ergens anders in het bedrijf worden uitgevoerd) zijn veelal niet bekend.

De benchmarks geven aan dat afhankelijk van de sector 80 tot 110% in relatie in vergelijking tot CAPEX (investeringsbudget) verhouden!!!

We hebben het hier dus, in financieel opzicht, over substantiële verschillen die de haalbaarheid van de business case negatief beïnvloeden.

Vanuit de praktijk heb ik meegemaakt dat een CFO ruim twee keer zoveel uitgaf aan een proces in vergelijking tot datgene wat bij hem bekend was.....

Ik kan dit wel onderschrijven. De CFO is geneigd om boekhoudkundig naar de organisatie te kijken. Als je een business case maakt van het cloud-alternatief kom je uiteindelijk tot de conclusie dat cloud computing tot gelijke/gelijkwaardige kosten leidt als hosting of "doe het zelf". Voor de financier zou hoogstens het uitstellen van de investering als (financiële) motivator kunnen gelden.

Vanuit de business gelden heel andere normen en wil een gebruikersorganisatie graag bezig zijn met de kernactiviteiten ipv met "computeren". Wij zitten midden in een migratie traject om onze volledige organisatie naar een hybride cloud te migreren. Daarbij is het batig saldo met name te vinden in het vlak van harmonisatie van werkmethodieken, kwaliteitsverbetering van de informatie en het IT-matig ontzorgen van lokaal management. Ongetwijfeld is daar een waarde aan te hangen, doch die waarde vind je niet terug in het budget overzicht van de IT afdeling.

IT Afdelingen moeten zich niet primair bezig houden met de financiele analyse van de businesscase, maar met de voordelen voor het bedrijfsproces. IT afdelingen horen ook niet thuis onder de auspiciën van de CFO, maar dat wisten we volgens mij al geruime tijd. IT gaat al lang niet meer over het ondersteunen van de bedrijfsadministratieve systemen, maar om het ondersteunen van de bedrijfsprocessen.

uit het artikel: ....het bepalen van de economische waarde het moeilijkst ......

Op zich is dat volstrekt logisch. Een TCO opstellen van bekende materie kan al lastig zijn, laat staan minder of vrijwel niet bekende materie. Direct geld, hard geld, zacht geld en strategische waarden zijn zonder kennis en ervaring niet in een uitgebalanceerde tco te vervatten.

DE vraag, met nadruk op DE (@PaVaKe) is natuurlijk geheel terecht en zou eigenlijk al door de CIO gesteld en beantwoord moeten worden, voordat dit punt bij een CFO op tafel komt.

Kan me ook vinden in het artikel al moet ik daarbij opmerken dat ik ook wel merk dat de CFO in het initiatief neemt om cloud diensten te onderzoeken.

Wat betreft de business case. Vaak zie je dat er geen besparingen zijn bij het adopteren van cloud diensten omdat deze in het begin vaak aanvullend of op termijn vervangend zijn.

Bijvoorbeeld Office 365 / Google Apps. Het moment dat je hiermee begint is niet meteen het einde van je huidige storage / servers / office licenties et cetera.

Communicatie tools zijn vaak geen vervangers maar aanvullingen. Een CFO overtuigen dat deze tools daadwerkelijk waarde toevoegen is lastig.

Dus best goed punt in het artikel en overigens ook waardevolle reacties.

@Henri

CFO overtuigen..... dat valt eigenlijk wel mee, als de tco goed in elkaar steekt en duidelijk is, dan zijn de meeste CFO's toch wel snel om, Voorbereiden is het halve, eeehhhh, hele werk. CFO zal alleen niet snel het initiatief nemen dat is meer de CIO.

Ik vind het logisch dat de CFO om de cijfers vraagt als de lage kosten als eerste argument van cloud benoemd wordt!

" Het snel kunnen uitrollen van diensten en besparen op personeelskosten zijn echter de belangrijkste argumenten om te kiezen voor public cloud-diensten"

Hiervoor hoef je niet naar cloud te gaan. IT automation en orchestration kun je ook in je eigen datacenter doen.

Afhankelijk van veel zaken kun je pas bepalen of Cloud Computing in jouw geval voordelig is of niet. Het is omgekeerde wereld als je aan je leverancier vraagt een business case voor dit verschijnsel op te stellen waarmee je je CFO kan overtuigen!

Als de CFO ervaren genoeg is dan zou hij deze business case door een andere partij laten nakijken. In een business case kun je mooi met de cijfers spelen.

mannen,
dit is een leuke discussie, waar we iets meer mee moeten. Iets voor de redactie?

Maar allereerst wil ik graag wat miscommunicatie uit de wereld hebben dat CFO's worden gezien als "boekhouders".Ik heb CFO's leren kennen als ECHTE ondernemers die in tegenstelling tot een CEO wat meer kijken naar de risico's.

Een CFO en andere CXO's denken vanuit het volgende gedachtegoed: Kapitaal, rendement en risico.

Dit is de reden waarom een goede CFO altijd de volgende zaken zal vragen:
1) in welke mate van zekerheid kunt u garanderen dat uw oplossing het beloofde rendement gaat leveren?
2) Kunt u mij vertellen wat uw oplossing betekent voor mijn organisatie en governance, mijn mensen, de processen en last but not least de systemen?

als je hier een goed en met referenties onderbouwd antwoord hebt dan krijg je een zeer invloedrijke stakeholder aan boord.

En cloud is natuurlijk niet meer dan een leveringsmodel met als voordeel dat je meer schaalgrootte realiseert.

Ik zou de CFO niet a priori blokkerend willen noemen. Hij vertegenwoordigd de organisatie als het gaat om ratio en nuchter kijken naar opbrengsten en kosten.

Vaak wordt een case gepresenteerd door ICT of vertegenwoordigers van een bepaald proces waarbij het huiswerk cijfermatig niet, niet goed of onvolledig is gedaan. De naam business case heb ik daarom niet gebruikt.

In dat geval heft de CFO het recht om een cloud case af te wijzen.

Een andere oorzaak is dat een CFO vaak geen tijd heeft of de affiniteit mist om zich te verdiepen in de Cloud case.
Dat vergt dus inlevingsvermogen van degene die de case presenteert en dat is altijd lastig.

Enkele tips:
Zorg bij de presentatie altijd voor vergelijkingen: on premises vs online, actual vs toekomst en kies daarvoor een termijn van minimal 3 jaar. Breng echt alle kosten in kaart, van hardware tot headcount etc.

Zorg dat je samen met de controller of andere rekenkundige de zaak voorbereid hebt, voordat je de case naar de CFO stuurt etc.

@Andre
ik dacht nog niet dat iemand hier de CFO a priori blokkerend zou vinden, ....

soms lijkt het zo, maar dat komt omdat de zaken niet helder, onvolledig, vakjargonnend, mediterend en ook vaak nog dubbelzinnig, niet sluitend etc etc, aangeleverd worden, maar dat geldt voor elk beslisdocument op CXO niveau, zo aanleveren is toch direct retour....

Ook binnen de overheid zien we dat het bepalen van de daadwerkelijke TCO vaak een bottleneck is. Daarnaast denk ik echter dat met de toenemende wet- en regelgeving rondom security en privacy het bijna onmogelijk wordt om lokale omgevingen zelfstandig compliant te houden. Op 1 maart 2013 zijn de nieuwe Richtsnoeren Beveiliging van Persoonsgegevens in werking getreden. Het CPB geeft hierin helder aan watde nieuwe eisen op dit gebied zijn vanuit de overheid zijn. Ook dit is vaak het aandachtsgebied van een CFO of zijn equivalent binnen de overheid. Ik verwacht dat dit de komende jaren een push gaat geven naar uitbesteden in het algemeen en de cloud in het bijzonder.

Als het gaat om TCO berekening vind ik overigens ook dat we naar ons zelf moeten kijken. We slagen er blijkbaar onvoldoende in dit transparant en geaccepteerd te maken. Een eenduidig antwoord daarop heb ik niet, ik denk wel dat we daar iets mee moeten.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2013-08-20T11:38:00.000Z Sander Hulsman
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.