Gartner ITxpo

‘Europese cloud komt er niet’

Cloud management

Het vrijwel ondenkbaar dat er een Europese cloud kom, meent Gartner-analist Paolo Malinverno. Het continent is dermate versnipperd dat een gemeenschappelijke aanpak een utopie lijkt. ‘Op dit moment is 98 procent van de cloud providers in Europa gebaseerd in de Verenigde Staten. Voorlopig zie ik daar niet veel verandering in komen’, aldus Malinverno.

Gartner-analist Malinverno spreekt tijdens ITxpo in Barclona over 'The realities of Cloud in Europe'. Min of meer een antwoord op de pogingen van Europarlementariër Judith Sargentini (Groen Links) om een Europese cloud te vormen. Een sympathiek voorstel dat de Commissie van Justitie van het Europees Parlement achter zich heeft weten te krijgen, evenals de Europese Commissie. Maar volstrekt onhaalbaar, meent Malinverno.

Nu is het cloud-aanbod vooral afkomstig van bedrijven als Amazon, Google, Rackspace, , Bluelock, Microsoft, HP en IBM. Allemaal Amerikaanse ondernemingen. De cto van Amazon, Werner Vogels, heeft al gezegd dat een Europese cloud 'totaal overbodig' is, omdat de Amerikaanse aanbieders de veiligheid van data garandeert. Daar denken veel Europese parlementariërs, inclusief commissaris Neelie Kroes, anders over.

Wetgeving

Hoe sympathiek het idee ook, Malinverno ziet het niet gebeuren. De eerste belemmering is de versnippering van Europa. ‘Er zijn 44 landen in Europa, waarvan 28 binnen de Europese Gemeenschap en er zijn zeventien landen die de euro hanteren. Er zijn privacy-richtlijnen van het Europees parlement, maar die worden verschillend geïnterpreteerd in nationale wetgevingen. Er is een doolhof aan wetgeving in Europa. Als je kijkt naar de bijsluiter van Amazon, dan krijg je al een hele waslijst. Ik moet er niet aan denken hoe lang die zal zijn van een Europese cloud aanbieder.’

Daarbij komt dat er in Europa verschillende snelheden zijn. Er is een aantal landen dat voorop loopt met het gebruik van nieuwe technologie, waaronder de Nordics, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Duitsland, Frankrijk en België doen het wat dat betreft met een tandje minder. En de rest van Europa is bijzonder traag met de acceptatie van nieuwe technologieën. ‘Dat helpt ook niet bij de totstandkoming van een Europese cloud.’

Werk met brokers

Een andere hinderpaal is de recessie waarin Europa verkeert, en waaruit het nu wellicht een beetje aan het ontsnappen is. ‘Cloud computing groeit met 20 procent per jaar. De investeringen om dat bij te houden, zijn moeilijk te vinden in Europa’, stelt Malinverno.

Hij voert aan dat cloud computing desalniettemin niet is te stuiten. ‘Het gaat gebeuren, zelfs in Europa. Dan moet je een voorbeeld nemen aan Machiavelli: Als je ze niet kunt verslaan, sluit je dan bij ze aan. Ga aan de slag met cloud. Gebruik daarvoor services brokers. De makelaars die wel geworteld zijn in Europa en een vuist kunnen maken tegen de Amerikaanse bedrijven.’

Ondernemingen moeten in elk geval niet de deur sluiten voor cloud computing, geeft de analist zijn gehoor mee.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Het is vrij eenvoudig te realiseren als je Europese bedrijven die privacy gevoelige informatie op gaan slaan om Amerikaanse cloud te gebruiken. En er zal vast nog wel een potje zijn om wat Europese cloud aanbieders te helpen met schaalvergroting. En als ze open stack gaan gebruiken is het helemaal top.

Duidelijke taal!

We willen met zijn allen zo min mogelijk betalen voor cloud services. Dat betekent dat er schaalgrootte moet worden gerealiseerd. Het is dan ook volkomen logisch dat je bij de grootste economieën en aanbieders uit komt. De adoptie van cloud diensten is in USA eveneens groter dan in Europa, wat de schaal nog groter maakt.

Daar komt bij dat er vanuit Azie een enorme opkomst van economie en services aan zit te komen. Ook deze ontwikkeling wordt gevoed door een groeiende markt en daarbij komende schaalgrootte. Met de onstuitbare groei en lagere lonen kunnen dit mogelijk zelfs de nieuwe mogendheden worden.

Kortom in dit geweld heeft een Europese Cloud geen enkele bestaansrecht. Tenzij we bereid zijn nu en in de toekomst extra te betalen....

Machiavelli als voorbeeld?

Een Europese cloud is misschien wel even onwenselijk als een Amerikaanse wanneer niet eerst een aantal arbitraire zaken geregeld worden, de analist lijkt me dan ook meer een lobbyist. Verder zijn er een aantal interessante initiatieven in Europese landen welke niet alleen naar privacy kijken maar ook het milieu.

Helemaal met Johan eens. De eerste stap is de Europese wetgeving aanpassen zodat persoonsgegevens niet meer opgeslagen mogen worden op plekken waar ze door buitenlandse overheden, zonder toestemming van de desbetreffende Europese overheid, kunnen worden opgevraagd. Ik zie niet hoe dit simpele principe interpretatieverschillen tussen landen op zou kunnen leveren.

Subsidiepotjes zijn geen geweldig stimulatiemiddel omdat de overheid dan winnaars gaat bepalen, maar de overheid kan wel helpen door in haar eigen aankoopproces de voorkeur te geven aan Europese partijen. Door middel van open source technologieën als OpenStack zullen Europese bedrijven dan nog sneller concurrerende oplossingen beschikbaar hebben.

Gartner is overigens een bureau dat doorgaans door bedrijven betaald wordt om onderzoek te doen en met conclusies te komen. Dit eenzijdige verhaal duidt er mijns inziens op dat Gartner de genoemde Amerikaanse providers tot haar klanten mag rekenen.

Gartner is als een jukebox. Gooi er een munt in en je kan kiezen wat voor nummer je wil laten afspelen.

Als bedrijf zou ik veel eerder kijken naar wat er in het trans-Atlantisch verdrag wordt afgesproken ware het niet dat het vooralsnog geheim is.
Tot die tijd dan maar even wat conservatiever schakelen want de economie gaat nog lang niet de goede kant op.

Duidelijke taal!

We willen met zijn allen zo min mogelijk betalen voor cloud services. Dat betekent dat er schaalgrootte moet worden gerealiseerd. Het is dan ook volkomen logisch dat je bij de grootste economieën en aanbieders uit komt. De adoptie van cloud diensten is in USA eveneens groter dan in Europa, wat de schaal nog groter maakt.

Daar komt bij dat er vanuit Azie een enorme opkomst van economie en services aan zit te komen. Ook deze ontwikkeling wordt gevoed door een groeiende markt en daarbij komende schaalgrootte. Met de onstuitbare groei en lagere lonen kunnen dit mogelijk zelfs de nieuwe mogendheden worden.

Kortom in dit geweld heeft een Europese Cloud geen enkele bestaansrecht. Tenzij we bereid zijn nu en in de toekomst extra te betalen....

Kunstmatig werken aan een Europese cloud is in mijn ogen kansloos.

Alleen door goede (kwaliliteit / prijs) diensten aan te bieden zul je klanten krijgen, het zal een bedrijf min of meer worst wezen welk land daaraan ten grondslag ligt als hij maar aan de wet en compliance houdt. En wellicht kunnen veranderende wetten wel een mogelijke drijfveer zijn al denk ik niet dat illusies moet hebben over de krachten die hier spelen, ik zie het "uitschakelen" van Amerikaanse dienstverleners vooralsnog niet gebeuren, mede omdat de voorsprong ook zo bizar groot is. Als gedachte experiment: Wat denk je dat nodig is om een Europese zoekmachine te maken die hier dominant zou zijn?

Het gros van de mensen is niet groen en geeft geen geld uit om groen te zijn, het moet een voordeel bieden. Misschien triest, maar dat maakt het niet minder waar.

Dus wat is de drijfveer om Europeese "cloud" aan te bieden?

Gaat dit niet al mis bij de definitie van het begrip 'cloud'? Tussen de verschillende cloud aanbieders zit al een wereld van verschil in dienstverlening. Als je virtuele servers nodig hebt kun je zat Europese bedrijven vinden die dat aanbieden. Goed; er zijn er misschien weinig die de afmetingen halen van een Amazon of Google, maar is afmeting een onderdeel van de definitie?

Europa kan wel degelijk een verschil maken door in plaats van een platform focus meer te focussen op concrete services. Dat is de plaats waarop je je wel degelijk kunt onderscheiden van de veel algemenere services zoals de Amerikaanse bedrijven die aanbieden. Toevallig gisteren in een presentatie gehoord over Helix Nebula; een Europese cloud gericht op onderzoekscentra zoals CERN en ESA. http://www.helix-nebula.eu. Serieus project met serieuze hoeveelheden data.

Er zijn dus wel degelijk mooie en concrete Europese initiatieven met een toekomst. Maar die vallen dan wellicht niet onder de 'cloud' definitie die Gartner hanteert? Over Gartner gesproken; waar komen die lui zelf ook alweer vandaag? Ah ja...

Aanvulling op Jasper:
Bovendien kan de NSA en andere diensten uit de USA er dan moeilijker bij, als de cloud zich in Europa bevindt. Meer privacy, dus.

Jasper, inderdaad DE cloud bestaat niet. Het zijn uiteindelijk diensten en hebben deze hebben karakteristieken. De scheiding tussen platform en concrete diensten is erg dun. Orchestrate.io is een specifieke dienst, maar eigenlijk ook een platform.

Open Nebula (Is Helix Nebula daarop gebaseerd?) en OpenStack zijn geen clouddiensten. Het is open source software (cloud os) waarmee je cloud diensten kunt maken.

Cloud leeft van schaal grootte, de 4 grootste IT markten in West Europa (UK. Duitsland, Italië en Frankrijk) hebben ieder een ander "gevoel" en adoptie snelheid bij cloud, en zullen wegen verschillende redenen niet toestaan dat de europese cloud dienst niet in hun land zijn statutaire zetel heeft (m.a.w. ze zullen het de anderen niet gunnen).

Dus langdurige discussies, waarin de kleinere landen zich mengen omdat ze niet door een groot land gedomineerd willen worden, dus geen besluit, en ondertussen gaat de adoptie van bestaande clouds door, dus op een gegeven moment is de discussie achterhaald.

Binnen de EU zijn de kleurtjes en de stekkers van elektriciteitskabels nog steeds niet uniform... en dan wel de ambitie voor een europese public cloud...

Heeft wel er veel weg van een "me-to" strategie, en die werkt alleen als je snel bent en volume kan creeëren, en daar gaat de EU juist de mist in.

Paolo Malinverno van Gratner ziet cloud computing als een technische toepassing en en probeert verwarring te zaaien door Europese landen die niet lid zijn van de Unie er bij te betrekken en te suggereren dat het wel of niet hebben van de Euro betrekking heeft op cloud computing. Hij gaat volledig voorbij aan wettelijke kaders. De Europese Unie, 28 landen, heeft een gezamenlijk richtlijn op gegevensbescherming. Inderdaad mogen lidstaten daar enige eigen invulling aangeven, maar de minimumeisen staan vast voor allen. De EU is een interne markt waardoor producten en diensten overal gelijk aangeboden moeten worden. Amerikaanse bedrijven die cloud computing services aanbieden kunnen Europese burgers vast heel goed beschermen tegen criminelen, maar niet tegen de Amerikaanse NSA. Zij dienen zich te houden aan de Patriot act en FISAA. Europese bedrijven moeten zich aan de Europese gegevensbeschermingswet houden. Het Europees Parlement stelt voor in die wet een clausule op te nemen die het bedrijven die werken met gegevens van Europese burgers verbiedt mee te werken aan gegevensoverdracht aan derde landen. Daar zit hem de cruq in mijn voorstel voor een Europese Cloud.
Ik heb sterk de indruk dat meneer Malinverno als lobbyist van Amazon en vrienden alles in het werk stelt om Europese aanbieders van cloud-diensten te ontmoedigen.
Judith Sargentini, europarlementarier voor GroenLinks

@Judith
'De Europese Unie, 28 landen, heeft een gezamenlijke richtlijn op gegevensbescherming. Inderdaad mogen lidstaten daar enige eigen invulling aangeven, maar de minimumeisen staan vast voor allen.'

Er is een gezegde: één Nederlander is een theoloog, twee Nederlanders een kerk en drie Nederlanders een kerkscheuring.

Dat zorgt ervoor dat dit soort richtlijnen altijd minimaal zijn en tekort schieten en dus vond Duitsland de 'safe harbour principles' onvoldoende en moest NSA de gegevens halen toen ze niet gebracht werden. Het feit dat de NSA dieper in het Duitse informatieverkeer graaft dan in dat van andere Europese landen valt betrekkelijk eenvoudig te verklaren. De EU als geheel is een belangrijke handelspartner van de Verenigde Staten en Duitsland is de Europese economische motor, niks geen terrorisme maar imperialisme.

Dat meneer Malinverno een koopman is voor Amerikaanse belangen was mij al duidelijk, net als dat jij dat bent voor de Europese belangen. En bij twee kooplieden mist natuurlijk nog wel een Lutherse dominee die 'aflatende' inspanning van Brussel om iedereen binnen (richt)lijntjes te houden ter discussie stelt. Geld voor een Europese cloud zou ook geen probleem moeten zijn als de opgelegde boetes geoormerkt zouden worden, zeker met het spel dat Google en Microsoft spelen.

Wat ik me afvroeg, is het bij cloudcomputing ook niet eenbelangrijk onderdeel dat je bij 1 provider gebruik kan maken van verschillende locaties over de hele wereld heen? Computerkracht om de hoek. Dat is ook bijvoorbeeld het geval voor Amazon. Dus is alleen een Europese cloud dan wel voldoende voor alle vormen van cloud computing? Als model voor het afnemen van machines en infrastructuur is het misschien wel wat die Europese cloud. Als het om het beschermen van verkeer en gegevens dan hoef je je denk ik geen illusies te maken. Het lijkt er wel op dat iedereen iets van iedereen wil weten, ook al binnen de EU.

Ook al doet de naam Paolo Malinverno een Europese herkomst vermoeden, ben ik toch bang dat hij een duidelijke Amerikaanse connectie met Amazone of Google heeft. Gelukkig zijn er ook Europese bedrijven die volop Europese Cloud oplossing (zoals Amazon) ontwikkelen als antwoord op onze Amerikaanse vrienden. Het negatieve Snow(den)-effect is langzaam zichtbaar aan het worden en de noodzaak voor een Europese Cloud dus des te urgenter. Bull ontwikkelt al sinds vorig jaar een Europese Cloud, als alternatief voor amazone.com, onder de naam Numergy,(omzet meer dan 100 mio alleen cloud!), de Franse staat is daarbij volop betrokken. Een ding is zeker, de fransen willen een veilig Europees antwoord, ook al is dat alleen al om hun nationalisme te voeden. Dit is goed voor Europa. Andere landen binnen Europa zullen volgen, dat is zeker. Organisaties zullen de (Europese) locatie van de Cloud meenemen in hun keuzes, zeker gezien de laatste ontwikkelingen. De nationale wetgevingen zullen zich dan ook flexibel (gedreven door de politiek) mee bewegen. We moeten wel, willen we niet overrompeld worden door het Amerikaanse geweld.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2013-11-12T12:50:00.000Z Teus Molenaar
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.