Ict’er waardeert eindgebruiker met ruime voldoende

Computable Career Guide: Groene Hart Ziekenhuis troeft WUR en DUO af

Awards

Dit jaar is het Groene Hart Ziekenhuis de populairste werkgever onder niet-ict-organisaties volgens ict’ers. Het ziekenhuis uit Gouda wist met een gemiddeld eindcijfer van een 8,96 redelijk gemakkelijk Wageningen UR (WUR) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor te blijven. De universiteit en het overheidsorgaan scoorden respectievelijk een 8,67 en een 8,66. Eindgebruikers worden als ict-werkgever gemiddeld met een 7,52 door hun eigen medewerkers beoordeeld.

Het aantal respondenten per organisatie om toegelaten te worden tot het werkgeversonderzoek voor niet-ict-organisaties is dit jaar op vijf vastgesteld. Met minder beoordelingen zijn deze eindgebruikers niet tot de rangschikking toegelaten. De resultaten doen dan wel mee in het gemiddelde marktoordeel dat we uit de cijfers kunnen halen. Van de 288 beoordeelde niet-ict-organisaties zijn er uiteindelijk 31 met vijf of meer beoordelingen. Daarom communiceren we dit jaar een top 25, waar we vorig jaar nog met een top 45 werkten.

Topics en branches

Onderzoeksverantwoording Enigma Research

Computable-lezers zijn uitgenodigd om de organisatie waarvoor zij werken te beoordelen als ict-werkgever. In het onderzoek wordt onder andere de mate van tevredenheid over de doorgroei- en carrièremogelijkheden bij de werkgever, de waardering die de werkgever voor zijn werknemers toont en uiteraard de algemene tevredenheid over de ict-werkgever in kaart gebracht. Computable heeft aan Enigma Research gevraagd om het onderzoek uit te voeren.

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de internetmethode. De respondenten voor dit onderzoek zijn op drie manieren geworven:

- Via een aangeleverd bestand met e-mailadressen. Deze personen hebben een mail ontvangen met het verzoek om de enquête in te vullen.

- Via een openbare link naar de enquête op de website van Computable.

- Via het Computable Opleidersonderzoek 2019; dat gelijktijdig met dit onderzoek werd uitgevoerd.

Uiteindelijk hebben 3436 personen de vragenlijst volledig ingevuld. Dit is voor het volledige werkgeversonderzoek, dus inclusief de ict-organisaties (zie vanaf pagina 12). Bij 3436 afgenomen vragenlijsten valt, met een betrouwbaarheid van 95 procent, te concluderen dat de steekproefuitkomst maximaal 1,7 procent zal afwijken van de werkelijke situatie.

Net als voorgaande jaren zijn de ict-werkgevers op allerlei gebieden beoordeeld. Zoals werkzaamheden en verantwoordelijkheden, waardering voor de prestaties, scholingsmogelijkheden en bedrijfscultuur. Voor deze in totaal achttien deelgebieden hebben we telkens een top tien samengesteld. Net als voorgaande jaren hebben we een gemiddeld eindcijfer per deelgebied bepaald. Nieuw dit jaar is dat we de deelnemers aan het onderzoek expliciet hebben gevraagd om te benoemen welk van de gebieden voor hen het belangrijkst zijn. Door hiervoor extra waarde toe te kennen, kunnen organisaties dus stijgen (of dalen) op de ranglijsten.

Nieuw dit jaar in het werkgeversonderzoek is dat we de respondenten gevraagd hebben naar de ict-onderwerpen waar zij zich mee bezighouden in hun dagelijkse werk. Dit levert in totaal 21 keer een top vijf op met de beste spelers in dat specifieke topic. De rangschikking wordt bepaald op basis van het aantal respondenten ten opzichte van het totaal respondenten van de niet-ict-organisatie en ten opzichte van het markttotaal. Deze percentages worden gekoppeld aan de gemiddelde eindscore van de eindgebruiker om zo de onderlinge verhoudingen te bepalen. Op een vergelijkbare manier hebben we dit ook voor branches gedaan waarin of waarvoor de ict’ers met name werkzaam zijn. Dit levert in totaal vijf keer een top drie op.

Top drie

Deellijstjes

Zie alle deellijstjes

Het Groene Hart Ziekenhuis uit Gouda weet dus eenvoudig het hoogste cijfer te realiseren in het werkgeversonderzoek onder niet-ict-organisaties. Het eindcijfer van 8,98 is al mooi, de zorginstelling weet zich volgens zijn eigen ict’ers vooral te onderscheiden op het vlak van de scholingsmogelijkheden. Dit onderdeel scoort maar liefst een 9,57. Andere onderdelen waarop het luid applaus mag rekenen, zijn de ruimte en kansen om optimaal te presteren, de uitdaging in het werk en de betrokkenheid bij het ziekenhuis. Wel zijn er enige zorgen onder de ict’ers over de financiële stabiliteit van het Groene Hart Ziekenhuis.

Waar er bij het Groene Hart Ziekenhuis nog zorgen over de financiën zijn, daar is dit het hoogst beoordeelde onderwerp bij de nummer twee Wageningen UR. Het scoort op dit vlak zelfs een 9,45. De universiteit scoort overigens precies hetzelfde cijfer op het vlak van maatschappelijke betrokkenheid. Hiermee zijn dit meteen de twee hoogst beoordeelde onderdelen voor Wageningen UR, waardoor het een gemiddeld eindcijfer realiseert van een 8,67.

Hiermee houdt de universiteit met één honderdste DUO achter zich. Dit overheidsorgaan voor het onderwijs doet het vooral goed op het vlak van het creëren van ruimte en kansen voor ict’ers om optimaal te presteren. Ook goed beoordeeld zijn de werkzaamheden/verantwoordelijkheden en de uitdaging in het werk. Aandachtspuntje voor DUO is het salaris en de salarisgroei, want dat wordt met een 7,20 door de eigen ict’ers beoordeeld.

Randstad en DSW

Randstad verdient in dit onderzoek een bijzondere vermelding. De uitzendorganisatie werd namelijk door maar liefst 77 van de eigen ict’ers beoordeeld. Hiermee realiseerde Randstad de hoogste N aan deelnemers per niet-ict-organisatie in het werkgeversonderzoek. Ict’ers werken het liefste voor het bedrijf vanwege de financiële stabiliteit van de organisatie. Daarnaast scoren het onderdeel werkzaamheden/verantwoordelijkheden goed, net als de ruimte en kansen om optimaal te presteren. Ook op specifieke ict-gebieden staat Randstad goed aangeschreven, ict’ers waarderen vooral de inspanningen op het vlak van business applications, cloud computing, robotica en telecom. Het gemiddelde eindcijfer van een 8,38 leidt voor Randstad tot een vier plek op de eindlijst.

Ook DSW scoorde met een hoog aantal respondenten voor de organisatie (55). De zorgverzekeraar blinkt volgens de eigen ict’ers vooral uit met zijn maatschappelijke betrokkenheid (9,38). Verder scoort ook de financiële stabiliteit met een 9,25 erg hoog. Tegenover de extreme uitschieters omhoog staan wel ook wat lagere cijfers. Zo hebben ict’ers blijkbaar niet veel toekomstperspectief, want de doorgroei- en carrièremogelijkheden krijgen een 7,15. Daarnaast krijgen de scholingsmogelijkheden een 7,50.

Rapportcijfers markt

Rapport

Zo zien de rapportcijfers van de Nederlandse eindgebruikers als ict-werkgever eruit:

8,47 - Financiële stabiliteit van werkgever
8,35 - Maatschappelijke betrokkenheid werkgever
8,15 - Collega’s/collegialiteit
8,03 - Betrokkenheid bij werkgever
8,00 - Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
7,98 - Balans tussen werk en privé
7,90 - Aansprekende producten en/of diensten
7,86 - Uitdaging in werk
7,85 - Werksfeer
7,76 - Scholingsmogelijkheden
7,76 - Ruimte en kansen om optimaal te presteren
7,70 - Secundaire arbeidsvoorwaarden
7,63 – Overall tevredenheid
7,33 - Waardering voor prestaties
7,32 - Bedrijfscultuur
7,30 - Innovativiteit werkgever
7,00 - Salaris(groei)
6,81 - Doorgroei- en carrièremogelijkheden

Daar waar collega’s/collegialiteit nog de belangrijkste drijfveer voor ict’ers was om voor een ict-organisatie te werken, daar kiezen zij bij niet-ict-organisaties toch vooral voor de financiële stabiliteit van de werkgever. Dit onderdeel krijgt maar liefst een 8,47 van ict’ers en wordt het hoogste van alle deelgebieden beoordeeld. Opvallend is de tweede reden voor ict’ers om voor een niet-ict-organisatie te kiezen: de maatschappelijke betrokkenheid van de werkgever. Het krijgt gemiddeld een 8,35, een hoger cijfer dan dat dit onderdeel bij ict-organisaties krijgt.

Wel zorgelijk zijn de doorgroei- en carrièremogelijkheden voor ict’ers bij niet-ict-organisaties. Dit onderdeel scoort met een 6,81 opvallend slecht. Het slechtst zelfs, want het salaris en de salarisgroei krijgt een 7,00. Daarmee wordt dit onderdeel net als bij ict-organisaties slecht beoordeeld. En dat is dan weer opvallend, omdat de financiële stabiliteit van de werkgever in beide onderzoeken weer hoog staat aangeschreven.

Ict-specialismen

Daar waar ict-organisaties vaak aan een ict-specialisme zijn te koppelen, daar is dit bij niet-ict-organisaties een stuk lastiger om te doen. Toch zijn er wel drie eindgebruikers die op specifieke ict-onderwerpen opvallend goed scoren en op afstand een nummer één-positie weten in te nemen. Eén niet-ict-organisatie doet die zelfs op twee topics. Het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) blinkt volgens zijn eigen ict’ers namelijk uit op het vlak van infrastructuur, netwerken en netwerkbeheer, maar leidt ook de ranglijst op het gebied van internet/e-commerce. Verder scoort DSW opvallend goed op het vlak van softwarebeheer. Opvallend is verder nog de eerste plek van de gemeente Amsterdam op het gebied van outsourcing. De algemene ranglijst heeft de gemeente niet gehaald, op dit vlak wordt het zelfs bij uitstek het hoogst beoordeeld.

Branches

Branches

Zie all branches

Uiteraard kunnen eindgebruikers veel beter worden toegeschreven aan specifieke branches. Maar omdat  we 31 niet-ict-organisaties hebben toegelaten tot de eindranglijst, kunnen er slechts vijf rankings in specifieke markten worden samengesteld. Rabobank leidt de sector banken/financiële dienstverlening, gevolgd door ING en Achmea. Op het gebied van gezondheids- en welzijnszorg troeft HMC de overall nummer één het Groene Hart Ziekenhuis af.

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis wordt in deze sector de nummer drie. DUO doet het ook goed in de overheidscategorie en laat het ministerie van Defensie en de gemeente Den Haag achter zich. ProRail voert de sector logistiek/transport/opslag/distributie aan, gevolgd door de Nederlandse Spoorwegen en PostNL. DSW tot slot is de nummer één volgens ict’ers in de verzekeringen/assurantie en weet Achmea en Vivat Verzekeringen achter zich te houden.

Computable Career Guide, werkgeversonderzoek niet-ict-organisaties
Was in 2018 nog top 45, minimaal N=5 per organisatie, afgerond op 2 decimalen
Positie 2018 Organisatie Cijfer
1 5 Groene Hart Ziekenhuis 8,96
2 6 Wageningen UR 8,67
3 - DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) 8,66
4 9 Randstad 8,38
5 - Essent 8,31
6 4 ProRail 8,23
7 - DSW 8,16
8 7 Rijkswaterstaat 8,07
9 - RDW (Rijksdienst Wegverkeer) 7,91
10 30 HMC (Haaglanden Medisch Centrum) 7,90
11 20 KLM (Air France-KLM) 7,78
12 21 UWV 7,76
13 8 NS (Nederlandse Spoorwegen) 7,73
14 31 Rabobank 7,71
15 - Gemeente Den Haag 7,64
16 15 PostNL 7,61
17 16 Ministerie van Defensie 7,54
18 25 Vivat Verzekeringen 7,50
19 36 Nationale Politie 7,39
20 38 ING 7,34
21 - FrieslandCampina 7,26
22 33 Belastingdienst 7,15
23 22 Achmea 7,13
24 44 Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) 7,12
25 39 Universiteit Utrecht 7,06

Zij haalden het net niet

Het werkgeversonderzoek onder niet-ict-organisaties leverde uiteindelijk een top 25 op met organisaties die minimaal vijf beoordelingen kregen. Toch zijn er ook zes organisaties die wel voldoende resultaten scoorden, maar uiteindelijk net buiten de top 25 vielen. Dit zijn in alfabetische volgorde:

  • CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau)
  • Gemeente Amsterdam
  • Kadaster
  • Philips
  • SVB (Sociale Verzekeringsbank)
  • UMC Utrecht

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2019-06-17T11:26:00.000Z Sander Hulsman
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.