Gebruikers ontevreden over ICT-systeem politie

Dit artikel delen:

Het nieuwe centrale ict-systeem van de 25 politiekorpsen levert problemen op voor de mensen die er mee moeten werken. Politievakbond ACP spreekt zelfs van administratieve wanorde. VtsPN, de organisatie die het systeem bouwt, herkent zich in veel klachten, maar vindt wanorde wel erg dramatisch klinken.

De Basisvoorziening Handhaving (BVH), het nieuwe centrale ict-systeem van de 25 Nederlandse politiekorpsen, ligt onder vuur. De politievakbond ACP spreekt van administratieve wanorde en een toename van de administratieve rompslomp, nu het systeem gefaseerd wordt ingevoerd in de verschillende korpsen.

"In veel gevallen deed men twee tot drie maal zo lang over een administratief proces als in het verleden", vertelt woordvoerder Gerrit van de Kamp aan persbureau ANP. Hij meent dat de invoering van het systeem veel te voortvarend is ingezet en dat daardoor het draagvlak bij de politie een flinke deuk heeft opgelopen.

Dramatisch

Het systeem is gebouwd door vtsPN, de organisatie die voor de 25 regiokorpsen en het Korps landelijke politiediensten (KLPD) werkt aan de voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN). Woordvoerder Jelle Egas herkent de klachten van de bonden tot op zekere hoogte wel, maar vindt de term ‘administratieve wanorde' erg dramatisch. "Veel mensen verwachten dat het systeem vanaf het begin foutloos zou werken. Zoals bij elke grote ict-implementatie zijn er wat kinderziektes. Daar zitten we bovenop", vertelt Egas aan Computable.

De voorlichter wijst er op dat de invoering niet alleen een technisch aspect betreft, maar dat van de gebruikers ook een nieuwe werkwijze wordt verwacht. "Nieuwe formulieren met een nieuwe invoervolgorde. De korpsen zijn zelf verantwoordelijk voor het opleiden en begeleiden van de gebruikers. Daarbij zijn wel wat problemen naar voren gekomen."

Vervanging

Politiekorps Limburg-Zuid was in juni 2008 het eerste korps dat het centrale softwaresysteem in gebruiknam. Sindsdien wordt het platform gefaseerd ingevoerd bij de 25 regio's en de KLPD. De Basisvoorziening Handhaving vervangt drie vroegere systemen die nog uit de tijd stammen dat er geen regionale politie was, maar alleen gemeente- en rijkspolitie. Het systeem ondersteunt de belangrijkste bedrijfsprocessen van de politie. Binnen de BHV worden bijvoorbeeld meldingen geregistreerd, aangiftes verwerkt en incidenten afgehandeld.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Lees verder

Politie krijgt landelijke ICT-dienst

Politie krijgt nieuw handhavingssysteem

Rekenkamer start onderzoek BVH en vtsPN

Opstelten onderzoekt nieuw ICT-systeem politie

Kamer: nationale politie moet zonder BVH

'Politiesysteem BVH was gedoemd te mislukken'

Minister: ICT-problemen politie zijn ernstig

Politiesysteem BVH is 'zeer slecht'

Politie somber over verbetering vtsPN

CIO moet ICT-problemen bij politie aanpakken

Interventieteam pakt problemen vtsPN aan

Politie: ICT-problemen toch niet opgelost

Politie achterhaalt oorzaak computerstoring

vtsPN rondt invoering politiesysteem af

vtsPN haalt toch wervingsdoel ICT'ers

Politie wil inhuur ICT'ers beperken tot 486 FTE

Politie wil ruim 1,8 miljoen uur inhuren

Politie stelt werkgroep in voor ICT-systemen

Politie Nederland geeft open source voorrang

Onduidelijkheid over ICT-besparing bij politie

Politie heft ICT-dienst vtsPN op

'Invoering politiesysteem verloopt volgens plan'

'Nieuw computersysteem politie werkt niet goed'

ICT-afdeling politie en Defensie werken samen

Werven van ICT'ers is voor politie flinke opgave

Nieuw ICT-systeem brengt agenten in gevaar

vtsPN begrijpt kritiek op nieuw politiesysteem


Reacties

De keuze voor Xpol als basis voor BVH is ooit (in 2005) gemaakt door de Raad van Hoofdcommissarissen; dat dit voor 19 van de 26 korpsen een nieuwe werkwijze noodzakelijk maakt is een onontkoombaar gevolg van deze beslissing.

Een goed systeem gebaseerd op een uniform boekhoudsysteem is voor ICT niet moeilijk

xx-xx-xxx-xx rekening met gekoppeld kostenplaats systeem

xx aanduiding politie korpsen
xx kostensoorten (onderhoud, investering,lonen etc
xxx procesmatige kosten plaatsen
x afdeling
x basisgroep
x verdeling basisgroep van kostenplaats
xx uniforme gebouwen, apparatuur centraal beheerd en decentraal verantwoord per korps

Opzet tijd voor ICT en uitvoer 6 maanden
kostenbegroting database met bestaande apparatuur

in overleg 750.000 euro

reeds uitgevoerd voor meerdere bedrijven.

zie gemeenteanalyse.nl en ondernemingsraad.nl

@ c.rippen:

Volgens mij heb jij geen idee waar hier over gepraat wordt. Het gaat hier over het handhavingssyteem, en dat is dus wat anders dan een boekhoudsysteem.

Ik heb in begin 2006 meegeholpen met de uitrol voor Politie Suite Opsporing Plateau 2 (een Citrix oplossing waarmee alle korpsen in elkaars systemen konden kijken) en dat was ook al een drama qua gebruiksvriendelijkheid. Ook dat systeem leverde problemen op door wijzigingen van werkwijzen. Sommige korpsen gingen dwarsliggen en gingen door op de oude werkwijzen waardoor andere korpsen zowel de oude als de nieuwe werkwijze moesten gaan ondersteunen.

Volgens mij gebeurt nu dus gewoon weer hetzelfde. Het blijft de politie dus politieke spelletjes blijven een grote rol spelen.


Het afgelopen half jaar heb ik op het politiebureau in Maastricht 2x een aangifte gedaan. Onverstelbaar met wat voor een gedrocht van een systeem ze daar opgezadeld zitten. Het systeem klapte er diverse malen uit en het was onwerkbaar traag. Het ergste is nog dat ik beide keren verplicht werd om een valse aangifte te doen omdat het systeem eist dat je bij de objectomschrijving en bij de plaats van vermissing een keuze maakt uit een tabel die echter slechts een zeer beperkte kennis van de wereld blijkt te hebben en niet toestaat dat, om maar eens wat te noemen, een digitale spiegelrefelexcamera wordt vermist in een theater. De agent maakte daar noodgedwongen een digitale compactcamera van, verloren op de openbare weg.
Bij de 2e aangifte zag ik de relatef jonge agent steeds meer naar zijn pensioen verlangen. De gelatenheid waarmee hij het systeem hanteerde was overigens bewonderenswaardig en zo hebben we samen voor een simpele aangifte een groot deel van de middag omgekregen.
De problemen hebben wellicht voor een deel te maken met gewenning aan een nieuwe werkwijze, maar ik mag hopen dat die gevraagde gewenning niet betekent dat agenten maar moeten wennen aan een traag, instabiel en onwerkbaar systeem.

Dit is niet de eerste keer dat de vtsPN voorheen gedeelte ISC onder vuur is komen te liggen. In 2006/2007 heeft de lamp al eens gebrand op het board VIP (Korps chef overleg met de verantwoordelijke van de automatiseringsafdeling P. Dekkers) Al herhaaldelijke keren is het vertrouwen in de organisatie opgezegd geworden. In februari 2009 weer. Maar steeds door valse beloften en afspraken die te mooi om waar te kunnen zijn zijn er telkens opnieuw de schouders onder gezet geworden over de rug van de medewerkers field support.

En het gaat hier inderdaad om politieke spelletjes. Iedereen wil zijn eigen hachje redden en zichzelf vrijwaren van enige blaam.

De dienstverlenende organisatie is ten dode opgeschreven, maar het terugkeerpunt is helaas al te lang overschreden.

Beste overheid, korpsen politie en natuurlijk vtsPN.
Veel succes met het verspillen van nog meer belastinggeld.

Bij een grote onderwijsorganisatie (veel bloedgroepen door samensmelting, met ieder hun eigen systeem) heeft het meerdere jaren geduurd voordat een uniform systeem werd ingevoerd en moest worden gehanteerd. Momenteel, en ik ben al 4 jaar daar weg, is er nog geen eenheid; diverse afdelingen gebruiken eigen systemen naast het overkoepelende systeem. Een goed invoerinstrument is voldoende scholing van gebruikers, een goede serviceverlening vanuit de ICT-afdeling en zorg dat elke investering in ICT-onderdelen goedkeuring behoeven van de hoogste leiding. Mensen zijn enerzijds creatief en anderzijds behoudend. Ze vinden dus altijd wel een weg om ergens onder uit te komen (nieuwe software met nieuwe gebruiksvoorschriften) en willen niet van gebaande wegen afwijken (het oude systeem was zo vertrouwd).
Tot slot:
1) Je bereikt meer door belonen(met een druppel honing vang je meer vliegen dan met een fles azijn)dan door te straffen: Geef het individu dat goed omgaat met het softwarepakket een stimulans (van schouderklop tot bonus) in plaats van de slechtpresterende een uitbrander (want die blijft zijn achterwerk dan zeker tegen de kribbe gooien en met onwillige honden is het slecht hazen vangen.
2) Laat de ICT-afdeling ondersteunen door een goede idee?nbus en geeft vanuit ICT aan de in"diender" op redelijke termijn een gemotiveerd antwoord waarom zijn idee wel/niet tot aanpassing leidt.
Vooral oudere dienders houden vaak niet van administratief werk wat direct reageert op een foutieve of achterwege gelaten handling.
Succes

Het is toch niet te geloven dat men maar de kont ongestraft tegen de krib mag gooien en kennelijk de zaak bewust mag frusteren? Dat zou je in een commercieel bedrijf eens moeten proberen, dan sta je de 2e keer direct buiten!! Ons belastinggeld wordt gewoon in de eerste plaats al kennelijk over de balk gegooid vanwege de slechte inplementatie van het systeem (slechte performanece, onvoldoende gebruikersinbreng, onvoldoende begeleiding etc.) en dan nog een keer omdat oom agent zijn frustratie op bot mag vieren omdat ie geen zin heeft administratief werk en bij het oude wil blijven????

En dan moet dan de orde handhaven, boeven vangen e.d. en daar moeten we dan als burgers vertrouwen in hebben?
Het is niet te geloven! Aanpakken die handel bij de politie op alle niveau's dus ook de personen die dit hebben bedacht en uitgevoerd!
Laat de overheid nu eindelijk eens haar verantwoordelijkheid nemen zeker waar het gaat om ICT projecten. Dit is al weer het zoveelste debacle bij de Politie inderdaad en helemaal bij de Overheid in zijn algemeenheid. Kijk bv maar eens elders op deze website naar allerleiu hele dure missers (bv UWV met WIA 80 miljoen door het putje).
Ik heb nu echt geen vertrouwen meer in de Overheid. Wie nog wel?

@Mark

Je opmerking snijdt weinig hout, wanneer je onduidelijk aangeeft wat je bedoeld met handhaving.

Een boekhoudsysteem noteert de feiten van uitgaven over de verschillende korpsen. Dat is de eerste basis om over feiten te gaan praten, waarbij de organisatie gediend wordt. Ik ben geen boekhouder maar een praktisch bedrijfseconoom. Meer weten? Dan even onderneminsraadanalyse of gemeenteanalyse opvragen, dan is contact opnemen ook niet moeilijk.

@Loewie: ontevreden (ex)-medewerker??

c.rippen: Je bent dus gewoon reclame voor jezelf aan het maken hier. En ongelooflijk slechte reclame ook nog, want je geeft duidelijk aan geen flauw benul te hebben van waar het hier over gaat en als je daarop gewezen wordt dan leg je de schuld bij de ander.

Er zijn meer computersystemen dan alleen boekhoudprogramma's. Het systeem waar het hier over gaat is het systeem waarin de Politie allerlei informatie met betrekking tot het primaire proces opslaat; denk aan processen verbaal, onderzoeksvoortgang, enz. Vele malen ingewikkelder dan een boekhoudprogramma - en dat is ook al een stuk complexer dan wat jij hier voorspiegeld.

Weet je zeker dat het niet "onpractisch bedrijfseconoom" is? Want wat je hier tentoonstelt, daar druipt nou niet bepaald praktisch inzicht vanaf.

KLPD staat overigens voor Korps Landelijke Politiediensten en niet Koninklijke ... en voor zover ik weet is vtsPN geen onderdeel van het KLPD.

@rippen

Een feit uit het handhavingssysteem (een overtreding of misdrijf) hangt niet aan een korps of afdeling of groep, maar aan minstens 1, maar over het algemeen (veel) meer personen, en dat dan ook nog in verschillende rollen (politieagent(en), dader(s), slachtoffer(s), getuige(n) etc. etc.), Dat alleen al maakt het gebruik van 1 feitregel met 1 sleutel met een vaste lengte (xx-xx-xxx-xx) zoals jij hem voorstelt onzinnig.


@ Grzimek,

Nuh... lang leve de inhuurkrachten..
We hebben tenminste met z'n allen geleerd hoe het NIET moet.

Hint: Lees deze eerste regel eens goed
"Het nieuwe CENTRALE ict-systeem van de 25 politieKORPSEN levert problemen op voor de mensen"

Mensen die - vanuit het werk - gewend zijn andere burgers de wet voor te schrijven conformeren zich - over het algemeen - moeilijker of helemaal niet aan regels (applicatie, systeem) voorschriften van een ander. Ik hoop dat vtsPN hiermee rekening heeft gehouden bij haar implementatie traject, want het is een kritische succesfactor in dit project.

Van oprechte samenwerking onder de KORPSEN is weinig tot geen sprake, afgaande op de weinige berichten die de pers bereiken. De politie komt over het gehele land naar voren als 1 groep (net als de overheid) wets-handhavers, echter achter de blauwe schermen is het meer een verdeel-en-heers cultuur, en onderlinge revaliteit;

Gemeentelijke, Regionale, Rijks politie, KLPD en AIVD zijn niet echt ingredi?nten die prima met elkaar te mixen zijn tot een smaakvolle organisatorische wet-handhavings-cocktail. Op dat punt zijn ?den vaderlandsche strijdkrachten? beter georganiseerd met maar 1 centrale bevelhebber i.p.v. 25 verdeeld over het hele land.

Je kunt het succes/falen dan ook niet afschuiven op de werking van ict-systeem. Een ict-systeem is en blijft een afspiegeling van de organisatie waarin ie moet draaien. En de bereidheid van haar mensen die ermee (mogen. moeten, willen) werken.

[Die pet past ons allemaal:]
Misschien is het tijd voor veel meer vrouwelijke inbreng aan de top van politieland? Een top-management vrouw die meer gericht op samenwerking dan handhaving, competitie en onderdrukking.

Ik hoop dat dit systeem zal bijdragen tot een betere samenwerking en criminaliteitsbestrijding, want daar gaat het tenslotte om. Echter zal er dan cultureel en organisatie technisch ook het e.e.a. in gang gezet moeten worden, wil dit SYSTEEM enige kans van slagen hebben.

Minder overhead en meer blauw op straat om de boeven in de kraag te pakken.. ook die boven de wet lijken te leven, dat zie ik graag gebeuren van mijn afgedragen belastingcenten.

@Jeroen R: dank voor je oplettendheid. Natuurlijk staat de K in KLPD voor Korps en niet voor Koninklijk. Heb ik aangepast.

Bovendien maakt het vtsPN geen deel uit van het KLPD. De organisatie regelt onder andere de invoering van het nieuwe systeem bij de 25 regiokorpsen en de landelijke KLPD.

Ook ik heb vorig jaar enkele malen aangifte moeten doen als slachtoffer van een misdrijf. Eenmaal heb ik geprobeerd dit via internet te doen. Ik heb de moed opgegeven. De keuzes die je voorgeschoteld krijgt persen je in een bepaald keurslijf dat geen ruimte laat voor de nuance en dat de waarheid en nauwkeurigheid van de aangifte grof geweld aandoet. De simpele aangifte van een gestolen kentekenplaat kostte mij op het polkitiebureau een uur en drie kwartier en nadat de aangifte eindelijk uit de printer was gerold zaten er zo veel fouten in dat het tweemaal over moest.
Ik ben vroeger professioneel softwareontwikkelaar geweest. Normaal doe je eerst een procesanalyse voordat je gaat bouwen, maak je een prototype en laat je een aantal eindgebruikers eerst testen. Ik heb zelden zo'n slecht systeem gezien.

Tsja, het minutieus rechercheren zit de politie nou eenmaal niet in het bloed...

Leuke discussie. Ik moet zeggen dat ik enige tijd geleden een aangifte moest doen. Er werd behoorlijk geworsteld met het systeem. Ik was plots van man een vrouw geworden. De aangifte moest nogmaals ingevoerd worden. Iets van 2,5 uur bij oom agent gezeten. Uiteindelijk gelukt, maar werd later weer gebeld dat er toch nog zaken verkeerd waren. aangifte is aangepast en men kwam netjes langs om mij te laten tekenen. Ik had liever gehad dat de politie kon besteden aan het opsporen van de dader. Aangifte in een half uur moet toch mogelijk zijn? Of ik nogmaals aangifte zal doen? Ik weet het niet.

Als die zeer terechte en maatschappelijk relevante aangiftes en andere procesafhandeling nou eens net zo snel gingen al die onterechte en zelfs onzinnige flitsboetes, dan was er geen vuiltje aan de lucht.

De vtsPN wordt binnen de politie niet voor niets Voorziening Tot Sabotage Politie Nederland genoemd. ICT moet ondersteunend zijn en daarvan is bij de politie sinds de oprichting van het ISC al geen sprake meer. Alles wordt groot en mega bureaucratisch en het kost bovendien bakken met geld. De teller, landelijk, staat al op meer dan een miljart euro...
Goed nieuws dus voor de belastingbetaler die door de slechte ICT binnen de politie slechter geholpen kunnen worden, vooral binnen de opsporing, maar er wel meer voor moeten betalen!

Beschamende resultaten weer van de automatiseerders. Hoe is het in g...naam mogelijk dat dezelfde fouten jaar in jaar uit opnieuw gemaakt worden. Systemen zijn traag, te complex in procedures, teveel handelingen, verkeerde interfaces, niet goed ontworpen en ontwikkeld. En last but not least niet goed gecommuniceerd met de eindgebruikers, draagvlak dus. De opdrachtgever is natuurlijk weer de schuldige want die heeft niet de juiste input gegegeven de uitvoerende ICT club heeft gewoon gedaan wat er gevraagd is. Hebben we dan helemaal niets geleerd in al die jaren dat we de wereld proberen te automatiseren. Kunnen de echte automatiseerders met visie en ballen (om eens tegen de opdrachtgever aan te schoppen) eindelijk eens opstaan en kunnen de klanten eindelijk eens die verdomde raamcontracten het raam uit gooien en zaken doen met echte mensen in plaats van de grote detacheerders die zich vermomd hebben als ICT-bedrijven.

Dit is meer dan een reeks van technisch problemen die door automatiseerders opgelost kunnen worden.

Een deel van de problemen die genoemd worden duidt op slecht functioneel en technisch beheer. Het systeem is ook niet goed in de praktijk getest en te snel ingevoerd.

Ze hadden eerst een langdurige pilot moeten doen bij korpsen die op een positieve wijze een pilot wilden uitvoeren en alle kinderziekten oplossen. Dan was de acceptatiegraad ook groter geweest.

Mark heeft gelijk. Velen waren blij met het gebrek aan uitwisseling tussen BPS, Xpol en Genesys systemen van de diverse korpsen.


Het gehele VTSPN systeen is lek. Alle computers van de Nederlandse politie zijn aangesloten op de zelfde gateway. Daarbij zijn buitenlandse inlichtingen diensten zeer nieuwsgierig welke terreur verdachten dan wel vermoedelijke terreur verdachten in Nederlandse politie computers (ook van de RIE) staan vermeld. Dit komt omdat Nederland te snel terreur verdachten van eigen bodem laten lopen. Buitenlandse inlichtingen diensten hebben graag deze informatie omdat deze bruikbaar kan zijn voor hun eigen dienst. Afzender: Online Respons Team (ORT)

Red Hat is onveilig, deze software is samen met onder andere de Amerikaanse inlichtingen dienst NSA ontwikkeld. De sateliet testen kwamen vermoedelijk van de Israelisch. VTSPN zal door gebruik van Red Hat de inkijk in het Nederlandse politie systeem openen voor onbevoegde derden, met een grote kans dat vertrouwelijk informatie weg lekt naar buitenlandse inlichtingen diensten. Dit gebeurd reeds ook al met Verint Systems, welke op de Nederlandse telefoon taps worden geplaats om afteluisteren. Afzender: Online Response Team.

Zowel servers van Linux-distributie Fedora als van Red Hat zijn een tijdje geleden door hackers aangevallen. Indringers wisten op de Red Hat-servers gemanipuleerde Openssh-pakketten te plaatsen.

Een van de getroffen Fedora-servers waar hackers binnen wisten te geraken werd gebruikt voor het digitaal ondertekenen van Fedora-packages. De beheerders stellen echter dat de indringers er niet in zijn geslaagd om de passphrase te stelen die nodig is om softwarepakketten te signen. Voor de zekerheid heeft het Fedora-team er toch voor gekozen om de signing key te wijzigen.

Ook het serverpark van Red Hat is jl met succes aangevallen. Onbekenden wisten een aantal gemanipuleerde Openssh-pakketten voor Red Hat Enterprise Linux 4 en 5 te signen, maar zij slaagden er volgens het Linux-bedrijf niet in om de code via het Red Hat Network verder te verspreiden. Inmiddels heeft Red Hat een script uitgebracht om na te gaan of een systeem eventueel besmette Openssh-code bevat. Ook zijn er voor de zekerheid nieuwe Openssh-pakketten op het Red Hat Network geplaatst. Hoewel Fedora gelieerd is aan Red Hat, is het nog onduidelijk of het gaat om losstaande aanvallen, of dat de krakers er in slaagden om beide netwerken tegelijkertijd te infiltreren.

Nou veel succes VTspN en de politie natuurlijk.

NSA Releases Security Guidance for Red Hat

Last week, the National Security Agency (NSA) released security guidance for securely configuring a Red Hat Enterprise Linux 5 machine.

Red Hat’s Security Standards team worked with the NSA on this effort and we are excited about it because it’s the most thorough and clear security guide to date for any Linux distribution. It should prove useful to admins and tool vendors looking for guidance on how to lock down any Linux system. As the guidance is specifically aimed at the options available with Red Hat Enterprise Linux 5 and the version of packages shipped with this operating system, it will be particularly useful for locking down Red Hat Enterprise Linux 5.

We are looking to continue to collaborate with governmental organizations and others to make the best practices for Red Hat Enterprise Linux security available.

Ook Apple, Sun en Red Hat hebben hulp gekregen van de NSA ( Een Amerikaansee inlichtendienst) om hun besturingssysteem veiliger te maken.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2009-03-26T11:12:00.000Z Diederik Toet


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.