Rechter: opensourcelicenties zijn bindend

Een Amerikaanse rechter schept nu duidelijkheid over de voorwaarden voor gebruik van open source software door softwareproducenten. Bepalingen in opensourcelicenties zijn bindend. Open source krijgt hiermee eenzelfde rechtsgeldige status als auteursrecht.

Licenties voor open source software zijn rechtsgeldig en hebben ongeveer gelijke rechtsgeldige status als verklaringen van auteursrecht. Dit belangrijke precedent is nu geschapen in een Amerikaanse rechtszaak over software voor het besturen van modeltreinen. De rechtbank heeft dit oordeel geveld in het hoger beroep van een rechtszaak tussen opensourceontwikkelaar Robert Jacobsen en het bedrijf Katzer and Kamind Associates van Matthew Katzer.

Broncode vrijgeven

Laatstgenoemde heeft de software van Katzer gebruikt als basis voor een commercieel product. Daarvan is de broncode niet vrijgegeven, wat Katzer aanvocht. In eerste instantie oordeelde de rechtbank dat hier sprake was van contractbreuk en niet van rechtenschendingen.

De hogere rechter oordeelt nu echter dat een opensourcelicentie valt af te dwingen. Dit houdt in dat de voorwaarden van de licenties voor open source code bindend zijn. Dus als in de licentie staat dat bij gebruik van de open source code de gehéle broncode van de software open moet zijn, dan geldt dit ook voor de overige delen van de software.

Virale aard

De bepaling van sommige opensourcelicenties dat gebruik verplicht tot openstellen van de overige softwaredelen is het zogeheten 'virale effect' waar veel bedrijven voor terugschrikken. Commercieel gebruik van open source code brengt dan namelijk verplichtingen met zich mee. In bepaalde gevallen kan dat betekenen dat het commerciële product ook als open source beschikbaar moet zijn. Dat ondermijnt het traditionele verdienmodel van veel softwareontwikkelaars.

Microsoft wijst al geruime tijd op de risico's van de virale aard van open source, zoals de broncode van besturingssysteem Linux. Tegenwoordig is de Windows-producent echter genuanceerder. Het is zelfs lid geworden van de Apache Foundation, de stichting achter de veelgebruikte open source webserver Apache. De licentie voor die software is echter minder strikt dan de GPL waar Linux onder valt. Daarnaast belooft Microsoft zelf ook meer software en protocollen uit te brengen onder een opensourcelicentie.

Correctie: ontwikkelaar Jacobsen

Dit juridische conflict was tussen opensourceontwikkelaar Robert Jacobsen en het bedrijf Katzer and Kamind, van president Matthew Katzer. In bovenstaand artikel zijn die namen per abuis door elkaar gehaald. Daarbij is ook de naam van rechter Jeffrey S. White weggevallen.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

"eigenschap van opensource is het zogeheten 'virale effect'"

flauwekul; er zijn tal van opensource licenties (bijv. BSD, MIT) die geen enkele verplichting anders dan een copyright vermelding vereisen.

Oorspronkelijk stond er dat die eigenschap geldt voor SOMMIGE opensourcelicenties. Nu is het nog wat duidelijker opgeschreven.

Helemaal eens met "MCP". Dit soort artikelen zorgt vaak voor meer verwarring dan helderheid.

Elk zichzelf respecterende software bedrijf of afdeling zou donders goed moeten weten hoe en wanneer open source en de daarbij behorende licencies te gebruiken en te respecteren. Deze uitspraak verandert daar niks aan, maar bewijst de noodzaak van het licenseren van open source om het open source te houden.

Ook hier helemaal eens met "MCP". Daarnaast: developers zijn geen juristen, het zou dan ook aanbeveling verdienen wanneer, voordat wordt overgegaan tot integratie van open source broncode in het eigen commerciele product, er door een jurist gekeken wordt naar de licentievoorwaarden van het betreffende open source product.
Overigens is de betreffende uitspraak duidelijke winst voor open source developers. Deze benadrukt het feit dat gratis <> zonder verplichtingen

Verheugd las ik de uitspraak van de rechter. Stap voorwaarts zou men denken.
De positieve eigenschap van open source wordt in dit artikel vervolgens op miraculeuze wijze negatief gebruikt: het virale effect. Onnodig verwarrend vanwege hetgeen bovenstaande reacties al aangeven. Er zijn genoeg alternatieven die het genoemde effect niet hebben. Bovendien is er een groot verschil tussen fundamenteel recht en handhaving. Je hoeft niet te handhaven. Dat willen zeggen iemand te dwingen de code vrij te geven, ook al heb je het recht daartoe. Praktisch levert dat laatste ook nogal wat haken en opgen op.

Een paar zinnen later komt de aap uit de mouw van de ziekteverspreiders:
"Dat ondermijnt het traditionele verdienmodel van veel softwareontwikkelaars."
Alsof de onafhankelijke eindgebruiker van ICT daar ook maar iets mee zal zitten. Die wil ongevraagd het beste van beide werelden; open en gesloten.
De softwareontwikkelaar kan namelijk op andere verdienmodellen overstappen. Laat hen dat overwegen, bedenken en vervolgens doen.

Waarom is dit zo'n belangrijke uitspraak?

Een groep mensen makt een produkt maken en stelt het de gemeenschap ter beschikking zonder kosten.
Voorwaarde voor het gebruik is dat een ieder die het als basis gebruikt om weer wat beters (nieuwers) te maken die verbeteringen aan die gemeenschap terug geven moet.

Dat is het principe van de GPL, een licentievorm die veel voorkomt bij open source.

De realiteit tot nu toe is dat dit bijna niet doorzetbaar was en er werd driftig "geleend" door commercieele bedrijven, die dan een aanklacht op basis van het auteursrecht kregen. De verplichting hun "ontwikkeling" weer aan de gemeenschap terug te geven bleef moeilijk, . . tot deze uitspraak.

Viraal is een verkeerd begrip, ik heb ooit geneeskunde gestudeerd. Natuurlijk zien commerciele bedrijven hier een probleem, maar als je zelf begint werk van anderen te gebruiken dan moet je je wel aan de regels houden.

Bij gebruik van dit soort software is het anders, en kombineren van betaalde met deze software is niet eenvoudig. Een voorbeeld is Xara, dat heeft een deel van zijn kode geopend en is voor Linux vrij verkrijgbaar. Echter een kernstuk wilde Xara niet openen en wordt alleen als binairy geleverd wat op verzet bij de ontwikkelaars stootte die zich op een handvol na teruggetrokken hebben.
Ondanks dat had ik nooit een licentie voor Xara pro op Windows gekocht als ik het niet onder Linux had gebruikt.

Het grote probleem is: "wat wil een commeciele leverancier vrijgeven" vooral als er zoals bij Linux gebruik gemaakt wordt van shared libraries. Zo gezien is de uitspraak een goede en ligt er een taak voor de grote bedrijven als IBM HP etc. hier een goede modus operandi te vinden voor een gekombineerd gebruik van OSS en betaalde software, samen op Linux. Stalman is hier vehement tegenstander van maar de wereld zit nu eenmal zo in elkaar en niet zoals de idealist het graag zou zien, ofwel ik daar bewondering voor heb.

Het is goed dat juist de licentieregels voor Open Source software transparant zijn. Als open tegenhanger van closed software is het goed je ook op dit punt te onderscheiden. Uiteindelijk zal de Open Source "industrie" hier beter van worden. De druk komt terecht te liggen bij hen die Open Source software willen hergebruiken. Daar hoort de druk ook te liggen. Open Source ontwikkelaars zullen vooraf hun eisen en wensen dienaangaande scherp moeten hebben, om problemen in de toekomst te voorkomen. Ook dat is een goede zaak. Voor ontwikkelaar ?n gebruiker.

Allereerst is het inderdaad storend dat er over een viraal effect wordt gesproken. De term 'verervend effect' verdient de voorkeur en hier is slechts bij een beperkt aantal open source licenties sprake van, waaronder in milde vorm de Artistic License, die onderwerp van dit geschil was. Kern van dit hoger beroep was overigens niet de vraag of de open source licentie bindend is (een vraag die hooguit interessant is voor de VS, in Europa is daar nooit zoveel discussie over geweest, zeker niet na de Duitse Sitecom-jurisprudentie), maar of handhaving van een open source licentie nu uitsluitend op basis van de licentie of op basis van het auteursrecht mogelijk is. De rechter heeft in deze zaak beslist dat het bestaan van de licentie niet in de weg staat aan handhaving op basis van inbreuk van auteursrechten, wat een veel krachtiger handhavingsmiddel is.

Deze uitspraak is een belangrijke stap voorwaarts. Een licentie is er niet voor niets en moet daarom
nageleefd worden. Het belangrijke aspect hierbij is de erkenning van een Open Source licentie en niet
zozeer de uitspraak op zich. Dat is gewoon een kwestie van een licentie analyse scan uitvoeren voordat de software wordt gedistribueerd.

Je bent als OS gebruiker zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt. Als je een bepaald OS product wil gebruiken is het controleren van de licentie net zo belangrijk als het controleren van de functionaliteit van het product. Wanneer een groot aantal OS producten in combinatie met elkaar gebruikt worden is het ondoenlijk om dit zonder tooling te doen. Gelukkig zijn er een aantal oplossingen zoals Protex van het bedrijf BlackDuck en de Open Source oplossing Fossology. Beide tools geven inzicht in de gebruikte OS producten, de bijhorende licenties en de conflicten die ontstaan. BlackDuck Protex gaat zelfs zover dat deze alternatieven kan aangeven. Beide tools zijn aan te sluiten om een buildomgeving zodat een ontwikkelaar niet actief naar licentieconflicten hoeft te zoeken. Hij wordt er door de tooling op geattendeerd.
De juridische afdeling maakt gebruik van dezelfde tooling en kan bij eventuele conflicten aangeven hoe te handelen. Bij voorbeeld door een licentie af te kopen bij de community (dual licensing).

Wat betreft het virale effect... een non-discussie. Als je hier problemen mee hebt, gewoon een product kiezen met een andere licentievorm, of zelf iets ontwikkelen!

De uitspraak is een opsteker voor Open Source, maar dit artikel is twijfelachtig. Robert Jacobsen is niet de rechter, maar partij in deze zaak.

De samenhang met het genoemde "virale effect" is uit de lucht gegrepen. In het artikel staat: "Dus als in de licentie staat dat bij gebruik van de open source code de geh?le broncode van de software open moet zijn, dan geldt dit ook voor de overige delen van de software".

Dit staat NIET in de genoemde licentie (http://www.opensource.org/licenses/artistic-license-1.0.php) en in uitspraak valt dit oordeel ook niet (http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/08-1001.pdf).

De zaak gaat juist over het vermelden en bijvoegen van de genoemde artistic license bij verdere distributie van de code in kwestie en de vraag of deze licentie geldig is of niet. In de licentie wordt beschreven dat de plicht op openbaarmaking van aanpassingen(!) van toepassing is bij verdere distributie.

In de GPL zelf staat bovendien dat deze plicht ook niet van toepassing is bij eigen gebruik en op die (delen van) software die NIET zijn afgeleid van de betreffende OpenSource code. E.e.a. wordt prima uitgewerkt door Mr. M. Paapst in zijn bijdrage aan het Open Source Jaarboek (90-78730-013), maar kan ook uit de licentietekst worden afgeleid.

De auteur (Bakker) maakt hier een paar fouten: 'Rechter Robert Jacobsen' is niet correct. De rechter heet 'Jeffrey S. White' en Jacobsen heeft dit proces aangespannen. 'Matthew Katzer en het bedrijf Kamind Associates' zijn hier hetzelfde en niet de twee tegenover elkaar staande partijen.
Is de bron wel geraadpleegd?

Deze case maakt een van de grote voordelen van Open Source duidelijk, nl. het kunnen hergebruiken van bestaande softwarecomponenten en hierdoor sneller en goedkoper een nieuw product kunnen ontwikkelen. Innovatie wordt hierdoor dus versneld. Daarom gebruikte Katzer de software van Jacobsen. Katzer heeft baat bij het gebruiken van de open source software van Jacobsen. Het omgekeerde is niet mogelijk vanwege de closed source van Katzer.

Ik raad iedereen aan de uitspraak te lezen om zo zelf alle (mis-)informatie en (mis-)communicatie op waarde te kunnen beoordelen en een eigen mening te kunnen vormen: http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/08-1001.pdf .

Het lijkt me kort door de bocht om aan te nemen dat deze uitspraak gedaan in USA nu algemeen geldig is voor OSS in Nederland.

Wat ik zelf uit de uitspraak haalde is:
- Beide partijen zijn concurrenten: Jacobsen maakt Open Source Software, Katzer maakt soortgelijke software, maar dan closed source software en gebruikt van software van Jacobsen.
- De source code (SVN) bevat een bestand ?COPYING? (per folder) waarin duidelijk de licentie beschreven staat. Nu GPL2.
- Een aantal elementaire zaken uit de licentie (die gemeengoed zijn voor OSS) zijn niet nagekomen zoals het noemen van de auteur, oorsprong van het OSS bestand noemen, JMRI Copy Right notices, etc.
- De rechter stelt dat Katzer zich buiten de scope van de licentie heeft begeven (zie bovenstaand punt) en daardoor inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht. De licentie geeft ook duidelijk aan dat indien men zich niet aan de licentie wil houden er met de auteur een andere overeenkomst gesloten dient te worden. Dit is niet gedaan.
- Bronvermelding is nodig om bijdragen van andere aan het open source project mogelijk te maken.

De tekst van de uitspraak is publiekelijk toegankelijk. Hierdoor hebben geinteresseerden de mogelijkheid om er zelf kennis van te nemen en niet afhankelijk te zijn van 'horen zeggen' of uitspraken van derden (met wellicht geheel andere belangen). Dit is ook een (1) van de voordelen om van Open Source software gebruik te maken: zelf een oordeel over iets kunnen vellen door het te gebruiken en niet door erover te lezen.

De uitspraak gedaan in USA gaat over het niet naleven van de 'Artistic License' en de licentie tekst is hier te vinden http://www.opensource.org/licenses/artistic-license-1.0.php .
Bepaal zelf of het hier gaat om een 'virale' licentie, maar ik vind van niet. Waarom Bakker met 'viraal' aan komt zetten is me niet duidelijk. Wellicht dat hij kan onderbouwen waarom deze negatieve term in deze context gebruikt wordt.

Het artikel wordt transparanter en geloofwaardiger door naar de oorsprong van dit artikel te verwijzen nl. de uitspraak en de licentie.

Softwarebedrijven die gebruik maken van software van derden hebben altijd te maken met licenties en bij gebruik van Open Source is het niet anders. Indien men niet aan de licenties (contract) wil voldoen kan men of de software niet gebruiken of een andere overeenkomst met de auteur sluiten.

Waarom de laatste alinea weer over Microsoft moet gaan is mij ook niet duidelijk aangezien die niets met deze case te maken hebben. Wellicht dat Bakker hier nog een bruggetje kan slaan.

Samengevat bevat het artikel van Bakker grote fouten, wordt er nauwelijks op de feiten ingegaan en zaken aangehaald waarvan de relevantie in het stuk niet duidelijk zijn.

De inleiding van uw verhaal is duidelijke en goed. Echter hierna staan er een aantal fouten. Deze case ging helemaal niet over virale aard van opensource maar "slechts"over iemand die opensource software zich zelf heeft toegeeigend. Het gaat eigenlijk veel meer over slechte (software) patenten dan over opensource. Als je veel geld hebt, meldt een patent aan van iets wat goed werkt en begin je iedereen aan te klagen tot ze betalen. De partijen zijn, aan een kant en aan Bob Jacobsen en de Java Model Railroad Interface (JMRI) (de opensource kant) en de andere zijde Matthew Katzer en KAM Industries (dus niet zoals u beweerd Katzer versus Kam). Op de site van JMRI kunt u de details lezen. http://jmri.sourceforge.net/k/updates.html#last.

Katzer is begonnen met het cybersquatten door van een aantal JMRI producten namen als domein namen te registreren. Hierna heeft hij patenten aangevraagd van werk dat door andere maakt was. Dat kon omdat Katzer niet kenbaar had gemaakt aan de US Patent Office dat hij wist dat het werk van andere was en dat er all producten van dit type waren. Inmiddels zijn deze patenten vernietigd of teruggetrokken. Vervolgens heeft Katzer een groot aantal trein besturingssoftware leveranciers (zowel closed als opensource) aangeklaagd. In april 2002 heeft de JMRI een update van de client/server versie gepubliceerd. Hier heeft Katzer in 2003 een patent op aangevraagd en vervolgens de JMRI aangeklaagd. Bob Jacobsen (een van de trekkers van JMRI) kreeg vanaf dat moment een maandelijkse rekening van $203.000,- Zijn werkgever werd ook in het conflict getrokken omdat Katzer beweerde dat zij het JMRI project sponsorden. Vervolgens heeft Katzer een aantal producten van JMRI genomen alle verwijzingen van JMRI verwijderd en zijn eigen naam in gezet. Aangezien er veel schrijvers en daardoor veel "free format" copyright koppen in stonden kan dat ook makkelijk aangetoond worden. Hij heeft zelfs de spelfouten laten staan. Hierop heeft de JMRI een copyright rechtzaak aangespannen en uiteindelijk gewonnen.

Ik denk dat ook Mircosoft niet blij zou zijn als hun broncode door derde gepatenteerd wordt. De leveranciers van commerci?le modeltreinbesturings programma's zijn net zo blij met deze uitspraak. Katzer had niks toegevoegd aan de software (behalve zijn naam) dus is ook geen sprake van de virale aard van sommige opensource producten. Het enige "opensource" aan deze uitspraak is dat opensource licenties net zo rechtsgeldig zijn als licenties waar je geld voor moet betalen.

Louis Verhagen
modeltrein enthousiast

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2008-08-15T14:40:00.000Z Jasper Bakker
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.