Heemskerk: overheid wil niet veranderen

Staatssecretaris Frank Heemskerk wil ‘een extra impuls geven’ aan het actieplan Nederland Open in Verbinding (NOiV). Dat zei hij gisteren naar aanleiding van de presentatie van de belangrijkste cijfers uit de NOiV-monitor, een jaarlijks terugkerend onderzoek om de voortgang van de realisatie van het Actieplan NOiV te meten. Uit de steekproef onder overheden bleek dat weliswaar 72 procent van de ict-verantwoordelijken leveranciers-onafhankelijkheid belangrijk tot zeer belangrijk vindt, maar slechts 37 procent dat ook vindt van het gebruik van open source software.

Heemskerk: ‘Meer dan de helft van de overheden voelt zich niet senang bij het toepassen van open standaarden en open source software. Er is nu nog een gebrek aan veranderingsbereidheid bij overheidsorganisaties, maar dat moet er wel komen. Dat is voor mij een reden om een extra impuls te geven aan het actieplan.'

Heemskerk wil daarom zijn ‘collegavakministers' rechtstreeks aanspreken, zoals die van onderwijs en gezondheidszorg. Het succes van het actieplan hangt namelijk volgens de staatssecretaris ‘ook af van de afspraken met uitvoerings- en koepelorganisaties.' Daarnaast moet programmabureau NOiV zich actief richten op een ‘aantal heel grote rijksprojecten', zodat die ‘compliant worden met het overheidsbeleid.'

Overleg met ‘gesloten’ leveranciers

Heemskerk vraagt het programmabureau NOiV daarnaast de samenwerking tussen overheden en softwareleveranciers van gesloten software te ‘faciliteren'. Eerder verweten drie grote leveranciers van gesloten software NOiV dat het programmabureau zou weigeren om met hen samen te werken, onder andere voor de ontwikkeling van open standaarden.

Arjen Kamphuis, in 2002 initiator van de motie Vendrik, stelde daarop dat deze bedrijven het aan zichzelf te wijten hebben dat NOiV hen niet als partner ziet bij het stimuleren van open standaarden. Daarop nodigde Heemskerk alle discussiepartners uit om te overleggen over de manier waarop Nederlandse leveranciers van 'gesloten' bedrijfssoftware het regeringsbeleid op het gebied van open source software en open standaarden het best kunnen ondersteunen.

Ambassadeur moet zich richten op bestuurders

Frans Nauta, die in november door Economische Zaken tot ambassadeur werd benoemd van het actieplan, krijgt van Heemskerk de opdracht om zich vooral op bestuurders te richten in zijn ambassadeurswerk. Heemskerk: ‘Hoewel op dat niveau niet altijd technische kennis aanwezig is, moeten we niet alleen ict'ers, maar vooral ook bestuurders opzoeken.'

NOiV-monitor

De NOiV-monitor wordt elk jaar uitgevoerd, om de voortgang van de realisatie van het Actieplan NOiV te meten. Dit jaar werden 486 ict-verantwoordelijken benaderd bij ministeries, uitvoeringsorganisaties, gemeenten, provincies en waterschappen. Daarvan reageerden er 147. Van de ministeries reageerde honderd procent, van de gemeentes een kwart van de benaderde ict-verantwoordelijken.

Uit het onderzoek bleek dat weliswaar 72 procent van de respondenten leveranciersonafhankelijk belangrijk tot zeer belangrijk vindt, maar slechts 37 procent dat ook vindt over het gebruik van open source software. Van de ondervraagden erkent 94 procent het belang van interoperabiliteit, en 89 procent vindt het belangrijk tot zeer belangrijk dat open standaarden worden gebruikt.

Van de respondenten kent 99 procent het Actieplan NOiV. Vorig jaar was dat nog 64 procent. 30 procent gebruikt open source software inmiddels op desktops, 68 procent voor infrastructuur en 49 procent voor beheer. Daarnaast geeft 59 procent van de respondenten aan dat ze concrete plannen hebben voor het meer gebruiken van open source software.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Waarom een organisatie gaan dwingen om de stap naar open source te maken? Open source klinkt ideaal om een paar centen aan licentiekosten te besparen, op de lange termijn zal dit echter een veelvoud aan beheerskosten met zich meebrengen. Standaard apps is ruim voldoende kennis van in de markt, en deze kennis is goedkoop in te kopen. Met specifieke kennis heb je het over hele andere bedragen. Ben zelf in de ICT werkzaam bij de overheid en vindt het een hele "niet-slimme" actie van een idealist. Ben benieuwd of staatsecretaris Heemskerk thuis MSOffice gebruikt, of OpenOffice.. voor verdere argumenten mag hij natuurlijk altijd contact opnemen..

Hiermee wordt des te meer duidelijk gemaakt dat de invoering van Open Source / Open Standaarden een grote wijzingen vergt in de denkwijzen van vele betrokkenen in het ict werkveld. Mijns inziens is dit vraagstuk te classificeren als een taaie en unieke opgave.

Het zou fijn zijn als de early adopters van dergelijke oplossingen hun Best Practices met elkaar in een kennisbank of discussieforum konden delen.

Moet de overheid hobbyen met Open Source?
En moet iemand van het niveau van een Staatssecretaris hieraan tijd besteden? Treurig...

Naast de bestuurders is er nog een belangrijke doelgroep en dat is de Ondernemingsraad. De OR adviseert bij belangrijke investeringen en kan negatief adviseren als niet wordt voldaan aan de NOiV-richtlijnen. Zie www.OrenICT.nl

"Moet de overheid hobbyen met Open Source?"
Stimuleren: ja.

"En moet iemand van het niveau van een Staatssecretaris hieraan tijd besteden? Treurig..."
Wat mij betreft kan 't niveau niet hoog genoeg zijn. De premier van NL of de premier van de EU, bijvoorbeeld. Die mag van mij best persoonlijk op komen voor Open Standaarden en Open Source.

>> Open source klinkt ideaal om een paar centen aan
>> licentiekosten te besparen, op de lange termijn zal
>> dit echter een veelvoud aan beheerskosten met zich
>> meebrengen.

Onzin, niet meer dan FUD. Met open source betaal je voor beheer, bij closed source betaal je voor licentie + beheer. Deze rekensom zegt alleen helemaal niets over de totale kosten, deze rekensom zegt niets over het aantal uren beheer, de kosten per uur en de kosten voor een licentie. Dat zal per product verschillen.

Dus om hier nu te doen voorkomen alsof open source duurder is, dat zegt meer over de rekenkunsten van de boodschapper dan over de kosten van een pakket.

Je hebt een probleem, zoekt een oplossing, binnen het budget en je wilt niet aan handen en voeten zijn gebonden aan een partij. Dat zijn zaken waarop je een pakket selecteert, je gaat niet selecteren op basis van FUD. Of wel dan?

@John:
Het is al treurig genoeg dat bijna iedereen MS-Office gebruikt. Als je dat als argument gebruikt om te zeggen dat je niet kunt overstappen: dan zou je dus nooit kunnen overstappen van een marktleidende partij.

Dat open source per definitie hogere beheer(s)kosten met zich zou meebrengen is onjuist. Uit de praktijk blijkt dat vooral 'gevestigde' open source software zoals verschillende distributies van Linux, JBoss, Apache, Ingres, Zimbra etc. meestal leiden tot LAGERE beheer(s)kosten ten opzichte van closed source tegenhangers. Migraties zorgen vaker voor problemen, maar wie een migratie van Lotus Notes naar Exchange/SharePoint heeft meegemaakt, zal met mij eens zijn dat closed source naar closed source net zoveel hoofdbrekens oplevert.

Best practices voor open source? Waarom denk je dat grote multinationals voor hun meest bedrijfskritieke toepassingen dikwijls kiezen voor open source oplossingen? Open source is niet alleen voor hobbyisten, maar juist professionele organisaties zouden serieus moeten kijken naar open source.

Mike Chung (KPMG)

@nico
Jammer dat gesloten software als professioneel wordt beschouwd en open software niet.
Over de kwaliteit van linux, apache, mysql heb ik (professional met 20 jaar ervaring) niet te klagen. Ik denk dat bijvoorbeeld de commerciele internet information server van MicroSoft slechter is dan de apache webserver.
@John
Wat is er mis met openoffice? Door C't getest bleek 'hobby' open office niet slechter dan de 'professionele' MSOffice. Allebei hadden ze fouten en eigenaardigheden.

Op dit moment zijn al die windows professionals de nieuwe windows 7 aan het installeren. Want Vista bleek toch niet zo goed. Hopelijk werkt de overige gesloten software daarmee samen of het is wachten tot daarvan weer de nieuwe versie komt.

Eigenlijk is het vreemd dat "professionals" zoals John en Nico zich op de site van Computable begeven. De "hobbyisten" van VNU Media maken tenslotte ook gebruik van open source, o.a. Apache. Zie de headers in je http-request, kun je het zelf controleren.

;)

OpenOffice is een volwaardig alternatief voor MSOffice, maar veranderingsbereidheid van gebruikers is niet erg groot. Ik gebruik zelf OpenOffice �n MSOffice, maar uitwisseling van documenten, zeker als je veel macro's, security-instellingen en specifieke opmaak gebruikt, verloopt allesbehalve soepel.

Overigens ben ik goed te spreken over de laatste versies van MSOffice, al is OpenOffice een heel stuk stabieler (persoonlijke observatie).

Het is net alsof we een keuze moeten maken tussen het ��n of het ander. Dit terwijl dit vaak niet de keuze is. Als je kiest voor het ��n, dan krijg je het ander er vanzelf bij.
Open Source is geen wondermiddel en ook Closed Source lost niet alle problemen op.

Volgens mij is te allen tijde een goede pakketselectie en een overwogen keuze nodig om �berhaupt voor het ��n of het ander te kiezen.

Dit betekent dat de IT-beheerder in zijn keuze gewoon serieuze alternatieven aangedragen moet krijgen. En bij die alternatieven ook de juiste parameters moet bekijken als: aanschafkosten, exploitatiekosten, exploitatiekosten, aansluiten op de gebruikersbehoefte, aansluitenop de infrastructuur etc... Pas dan kan een goede keuze gemaakt worden.

Open Source is leuk... Maar waar het echt om gaat is:
De verhouding tussen (alle!) kosten & (alle!) baten van de software. Als de overheid zich (net als iedere ander organisatie) hierop op richt, en hierin altijd de mogelijkheden van open source in meeneent, is toch idereen tevreden?

Het gaat toch niet om welk type software, maar in hoevere de software de organisatie ondersteund... of het nu open source, zelfbouw, knutsel of microsoft software is.

Er worden hier twee zaken in een adem genoemd die maar zijdelings met elkaar te maken hebben: open standaarden en open source.
Open standaarden zijn hierbij imo veruit het belangrijkst.
Ze zijn een voorwaarde om interoperabiliteit te garanderen en lock-in tot een minimum te beperken, mits correct geimplementeerd(zonder gesloten extensies).Dit kan met behulp van zowel open- als closed source software, zolang de betreffende standaard maar gevolgd wordt.
Terwijl open standaarden een must zijn is dit bij open source software niet het geval. Het is een optie die gebruikt kan worden als de specifieke situatie dit toelaat.

@Sjoerd: sommige baten zijn kwalitatief en niet altijd kwantitatief in euro's uit te drukken. Dingen die echt belangrijk zijn moet je als overheid/land niet uit handen geven (leger, politie, rechterlijke macht, parlement). Zaken die echt belangrijk zijn doen we zelf, ondanks dat 'outsourcing' goedkoper of efficienter zou kunnen zijn. Software is dusdanig belangrijk geworden dat het van belang is hier zelf de baas over te zijn. Met software waar je de interne werking niet van kan auditen is dat een lastig verhaal.

Ja, kies de beste oplossing. Maar denk goed na wat voor een democratiche overheid de definitie van 'beste' is.

Ik ben het met veel anderen eens, open source geeft niet automatisch lagere beheerskosten. Wel ben ik van mening dat open source en open standaarden allebei van belang zijn, maar dat we eens uit moeten kijken naar andere bedrijfskundige modellen. SaaS en OpenSaaS staat al enkele keren ter discussie: dit is een richting voor leveranciers, softwarehuizen en anderen om diensten aan te bieden. Weg met het eigen beheer bij overheden, over naar een (open)SaaS model met goed gedefinieerde services conform open standaarden. OpenSaas, dat betekent dus ook dat de oplossingen in het publieke domein beschikbaar komen, lijkt de weg: verschillende partijen kunnen hier hun business op baseren. Wie staat op om OpenSaaS voor de overheid te ontwikkelen? Is hier een rol voor de overheid?

Het goede van (open) standaarden is dat er zoveel zijn...

@John, hoezo open source zal op de lange termijn een veelvoud aan beheerskosten met zich meebrengen? Is het open source model, het afscheid van de propriety standaarden of de verandering op zich het probleem?

Het komt bij mij over alsof je als een ouderwetse ambtenaar wilt laten indekken door closed source bedrijven.

De meeste mensen gebruiken Windows. WindowsMobile is eindeloos gepromoot maar verliest het nu heel snel van Apples iPhone. Heeft niks met open of closed software. Gewoon een beter product. Dus ophouwen met zeuren dat iedereen zonodig open source moet gebruiken. Gewoon zorgen dat je betere software maakt dan gaan mensen het echt wel gebruiken (zeker in NL als het nog gratis is ook). Na weer eens een half jaar werken met Ms en OpenOffice conludeer ik dat OpenOffice het nog steeds niet heeft (maar dat mag iedereen van mij zelf bepalen).

@pico, het gaat niet altijd om betere software, al zou dat een van de belangrijkste punten moeten zijn naast het ondersteunen van de open standaarden. Novell verloor de strijd met MS NT server toen Netware nog steeds op bijna alle punten heel beter was. Toen was het commerci�le MS verhaal dat DOS based Windows 9x, NT client en NT server allemaal Windows was, dus allemaal op dezelfde bekende wijze te beheren. In de werkelijkheid ging het om een instabiele DOS client en twee verschillend te beheren platforms waarvoor onvoldoende goede drivers waren en slechte netwerktools.

En in jouw voorbeeld van Apples iPhone. Ja dat is een style icoon waarmee je als jongere (of wat daar voor door moet gaan) de blits kan maken. Dat is net als bij de keuze van sneakers (gympen voor de oudere lezer). IPhones worden niet gekocht door een goede beoordeling bij Kassa of door de Consumentenbond, maar door een eindeloze maar goede promotie van een opvallend hebbeding. Daar zijn veel jongeren nogal gevoelig voor.

Leuk dat Apple wordt genoemd, OS X en Safari zijn gebasseerd op open source, Darwin en WebKit. WebKit wordt ook door Google, Nokia en zelfs Microsoft gebruikt. Geeft weer eens aan hoe succesvol open source projecten zijn, ze zijn echt overal aanwezig.

En dan nog zijn er mensen die beweren dat deze software niet professioneel is. Het zegt veel over hun gebrek aan kennis.

@All

Ik zeg niet dat open source minder is, wel is de kennis bij detacheerders minder voorhanden en navenant duurder. Daarnaast is het zo dat wanneer er mensen met open source kennis de organisatie verlaten dit vele malen moeilijker in te vullen is met alle denkbare gevolgen voor continuiteit. Het kan geen kwaad om open source als alternatief te bekijken, maar dan moet het wel een volwaardig door de markt gedragen alternatief te zijn. Ben zelf inderdaad ambtenaar, en zeker geen stoffige. Heb sterke drive naar nieuwe ontwikkelingen, maar probeer wel voor de werkgever de beste keuzes te maken. Mijns inziens is het totale onzin om bij investeringen boven een bepaald bedrag te zeggen dat er per definitie voor open source gekozen dient te worden. Gelukkig is iedere zelf respecterende leverancier bereid om de totale investering in brokken van net onder de 50K te knippen.

Beste John,

Kennis van minder kleinere open source oplossingen is inderdaad schaars, maar dat geldt net zo goed voor kleinere closed source software. Als we kijken naar Windows server OS versus Linux server OS (bekendere distributies zoals RedHat), of Apache versus IIS is de beschikbaarheid van kennis voor Linux of Apache net zo hoog als dat van de closed source 'opponenten'. Bovendien ben je minder gebonden aan bepaalde 'exclusieve partners' van grote softwareleveranciers om nog maar te zwijgen van de trainings- en certificeringsindustrie.

OK, als je bijvoorbeeld zou kijken tussen Oracle en Ingres is het aantal consultants van Oracle inderdaad veel groter en vaak goedkoper. En je krijgt natuurlijk de periodieke prijsaanpassingen van Larry Ellison & co. er 'gratis' bij. Met sommige vendors heb je geen omvallende banken nodig voor financi�le ellende zeg ik maar altijd.

Mike Chung

@John:
>> Gelukkig is iedere zelf respecterende leverancier bereid om de totale >> investering in brokken van net onder de 50K te knippen.

Oei! Dit is een constructie die jij als ambtenaar accepteert? Bij dit soort uitspraken/ideeen schieten mij de woorden "gebrek aan integriteit" en "corruptie" te binnen. Ik hoop dat ik het heel erg mis heb, ik hoop toch echt dat ambtenaren in NL iets beter hun werk doen dan wat je hier nu voorspiegelt.

Verder heb ik nog nooit gehoord dat er vanaf bepaalde bedragen per definitie voor open source moet worden gekozen. Lijkt mij ook onzin, er is niet voor ieder probleem een passende open source oplossing beschikbaar. Dat zou betekenen dat er dus geen oplossing komt voor het probleem. Hier geloof ik niks van. Mocht je een linkje hebben naar een artikel, ik hou me aanbevolen.

@John,

Je mag blij zijn dat je niet bij mij als inkoper of IT-er werkt, ik zou je er namelijk direct uitschoppen. Niet alleen is het opknippen van opdrachten vanuit de Europese richtlijnen verboden (jouw organisatie riskeert daarmee boetes vanuit Brussel en schadeclaims van leveranciers), maar tevens geef je er duidelijk blijk van dat je je nog niet verdiept hebt in de uitgangspunten van het actieplan NOiV. Dan had je nl kunnen weten dat de verplichting boven die ?50.000 grens alleen geldt voor open standaarden en niet voor open source.

@John, hoezo is de open source kennis bij detacheerders minder voorhanden en navenant duurder? Dat is FUD; heb je dat zelf wel door? Volgens jouw logica is MS-, SAP- en Oracle-kennis dus het goedkoopst en zou een nichespeler (open of closed source leverancier / ondersteuner) per definitie duur zijn. Als je een paar maandjes in de ICT werkt, dan weet je al beter.

Ik vraag me dus af of je nu wel in staat bent om voor je werkgever de beste keuzes te maken gezien je vele denkfouten, waar anderen meestal al op in zijn gegaan (bijvoorbeeld dat standaard applicaties niet open source zouden zijn). Ik weet niet wat je functie is, maar als juniorinkoper, -consultant of projectmedewerker heb je nog een hele weg te gaan.

Zoals Frank al zei :"Je hebt een probleem, zoekt een oplossing, binnen het budget en je wilt niet aan handen en voeten zijn gebonden aan een partij. Dat zijn zaken waarop je een pakket selecteert:"

In mijn ogen beperken de richtlijnen van het noiv je in de keuzemogelijkheden. Daarnaast worden organisaties ook nog eens extra op kosten gejaagd, omdat de tenders extra aandacht vergen. Het is nogal een verschil als ik op mag schrijven "ik wil ms-office" of ik moet opschrijven "ik wil een office suite waarmee ik kan tekstverwerken etc etc etc. De tekstverwerker moet voldoen aan de volgende voorwaarden bla bla bla bla bla"
Overigens zie ik ook wel een leuke bijkomstigheid aan de groei van open source: de toegevoegde waarde van alle microsoft certificaten zal drastisch afnemen. Hopelijk krijgen we dan weer een toename van "echte" specialisten in plaats van wereldvreemde consultants met een pak aan certificaten.

Ik mis in de hele discussie een belangrijk onderdeel. Voor veel gemeenten is het niet mogelijk om over te stappen naar Open Source omdat het nu maar net lukt om bijv. IIS, MS-office enz. te beheren. Zou dit wel lukken dan is er nog een ander probleem, het heet gebruiker!!!
Er zijn maar weinig gebruikers die de overstap van bijv. MS-office naar Open Office zo aan kunnen. Hierdoor zal er veel geld gaan zitten in het opleiden en ondersteunen van de gebruikers.

Door de financiele crisis zal er niemand zijn die zit te wachten op een belasting verhoging omdat een gemeente zijn medewerkers op dient te leiden in het gebruik van Open Office.
Vandaar dat wij er voor kiezen om eerst maar eens met een paar mensen, die wel overweg kunnen met een PC, te gaan testen op allerlij open source oplossingen.

Gilbert, je noemt een belangrijk punt van aandacht. De gebruiker die gaat overstappen naar een ander officepakket of mailpakket moet daaraan wennen en kan dus gaan tegenstribbelen. Maar dat betekent niet dat het daarop hoeft vast te lopen. Anders werkten velen nog met Wordperfect 4.x voor DOS. Verder zijn er ook regelmatig aanpassingen van de backoffice, die door de gebruiker geaccepteerd worden (vaak aanpassingen op verzoek van eigen collega?s).

De gebruiker zal ook bij MS producten aan nieuwe interfaces moeten wennen. Een overstap van Windows XP met MS Office XP naar Windows Seven met Office 2010 is groot. Het verschil in look en feel tussen OpenOffice 3.1x en Office XP is kleiner dan die tussen Office XP en Office 2010.

Het probleem zit meer in de integratie van Officepakketten met de backoffice door de veel voorkomende verstrengeling van MS en die backoffice leveranciers. Een probleem wat nog niet door Neelie Kroes aangepakt is.

IT is geen doel maar een middel. Voor veel IT-ers is dat een volledig nieuw idee, zo blijkt ook uit een aantal van de reacties hierboven.

OpenMSXML is trouwens helemaal niet open, maar dat terzijde...

@Gilbert:
Dat lijkt me echt onzin. 'T maakt de gebruiker niks uit of ie nu in MS-Office of in OpenOffice zit te werken.
Beide keren zitten ze er wel mee te hannessen. En OpenOffice heeft geen langere gewen-periode dan bijv. een nieuwe MS-Office-versie.
'T probleem is niet de gebruiker, maar de managers/besluitnemers die alleen maar naar MS-Office kijken en verder niet. Dat zijn mannetjes die regelmatig naar uitnodigingen van Microsoft gaan. OpenOffice en Linux organiseert zulke uitnodigingen niet.

@Nico:
Op scholen bijv. wordt ICT tegenwoordig echt als (leer)doel gezien: het doel is dan dat je ermee kan werken. De jeugd heeft de toekomst... Anders had MS echt ook geen (SLB/Slim/Surf/...-) overeenkomsten met scholen om Windows en Office en andere producten v��l goedkoper aan te bieden dan vergeleken met de winkelprijzen.
De leerlingen krijgen dus goede cijfers als ze goed met MS-Office kunnen werken... Niet als ze goed met 'een tekstverwerker' kunnen werken.

@ICT-er en M:
Ik ben het met jullie eens dat het zo zou moeten zijn. Mijn ervaring is echter totaal anders. Zeker de reactie van M dat dit onzin zou zijn. Geloof ook niet dat je het laatste stukje van mijn bericht hebt gelezen. Met de gemiddelde gebruiker ben je blij als alles een beetje lukt en dat alleen nog maar omdat ze thuis ook MS-office gebruiken.

Als je de gebruikers bij ons vraagt of ze problemen hebben met Office 2007 krijg je als reactie dat ze 2003 willen houden. Geloof inderdaad wel dat de overgang naar OpenOffice makkelijker gaat lopen dan de overgang naar Office 2007 zoals ICT-er aanhaald.
Vandaar dat we dus ook eerst gaan testen met een aantal gebruikers die en stuk meer ervaren zijn dan de gemiddelde gebruiker.

De overheid verandert past als ze er ZELF BAAT bij heeft.
De rest is gewoon werkverschaffing en onderlinge vriendjes en business politiek.

Tip:
Mischien dat Frank eens in Brussel op de thee kan gaan bij eurocommissaris Kroes van ict zaken. Wie weet kan zij 'm helpen om de haagse "lokale' overheid te bewegen, stimuleren en prikkelen :-) van bovenaf.
Of aanvragen om het gehele nederlandse "overheids apparaat" te outsourcen naar Europese Staats-nivo.
Wat zou dat schelen aan kosten????

@Gilbert, tegenstand door gebruikers dient natuurlijk meegenomen te worden bij de afwegingen. Vandaar dat je ook eerst test met ervaren, welwillende gebruikers. Die mogen best kritisch zijn. Een goed manager zal daarna juist naar de ICT adviseurs en gebruikersvertegenwoordigers luisteren. Een keuze moet immers bedrijfskundig verantwoord zijn.
Een goed manager zal ook activiteiten entameren die een positieve houding tegenover de gewenste verandering zal bevorderen. Denk aan een OpenOffice CD aan elke werknemer aanbieden, of de invoering van OpenOffice koppelen aan het gebruik van het .PDF formaat bij interne processen (Dit voorbeeld geldt uiteraard bij een keuze voor OpenOffice3.x i.p.v. een nieuwe versie van MS Office. Een tegenovergestelde keuze kan in andere gevallen wellicht beter zijn.)

Alles draait om het optimaal managen van IT Assets, dus ook software. Kortom in hoeverre heb je controle over functionaliteit, onderhoud, flexibiliteit en uiteraard de kosten op korte en lange termijn. Zolang je maar duidelijke afspraken maakt met leveranciers/fabrikanten, dan heb je controle over je eigen toekomst. Maar het opstellen van duidelijke SLA's en het managen van IT Assets (hardware, software en IT personeel)is blijkbaar lastig. Men heeft wellicht de neiging zich teveel te laten beinvloeden. Vergeet nooit, de KLANT IS KONING!

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2009-12-04T11:03:00.000Z Jolein de Rooij
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.