'Upstreamen broncode moet in aanbesteding'

Overheid moet banden opensourcegemeenschap aanhalen

Overheden moeten als aanbestedingseis binnen grote opensourceontwikkeltrajecten opnemen dat leveranciers nauwe banden onderhouden met de opensourcegemeenschap en draagvlak creëren voor het overnemen van de nieuw ontwikkelde code. Dat betoogt organisator Sanne te Meerman van de Gnome Open Desktop Day, die 26 juli in Den Haag plaatsvond. 'Zo garandeert de overheid dat voor hen bruikbare software wordt doorontwikkeld. En het voorkomt compatibiliteitsproblemen in de toekomst.'

'Het programmabureau Nederland Open in Verbinding (NOiV) heeft onlangs een uitwisselplatform gelanceerd, waar overheden opensourcesoftware voor hergebruik kunnen uitwisselen. Op zich sympathiek', zegt Te Meerman. Alleen zou het volgens de organisator van de Open Desktop Day efficiënter zijn wanneer overheden serieuzer samenwerken met de vele softwarecommunities die actief zijn.

'Overheden schaffen nu vaak gesloten software aan en proberen vervolgens via gebruikersverenigingen sturing te geven en zicht te houden op de ontwikkelrichting van die software. Ik hoop echter dat het besef ontstaat dat ze via opensourcegemeenschappen veel sterkere organen hebben om inzicht te krijgen in ontwikkelrichtingen. Ook de mogelijkheden voor sturing en participatie zijn veel groter.' De meest praktische manier om een vinger in de pap bij de opensourcegemeenschappen te krijgen is volgens Te Meerman door bedrijven in de arm te nemen die er ook voor zorgen dat de software 'upstream' naar de communities gaat.

Upstreamen

De organisator van de Gnome Open Desktop Day pleit daarom voor het toevoegen van aanbestedingseisen waarin openbroncode-'upstreaming' door bedrijven verplicht kan worden gesteld. 'Die eis om opensourcecode te 'upstreamen' is ook gesteld bij een aantal Spaanse overheidsprojecten', vertelt Te Meerman. Zo heeft de politie van Andalusië in 2005 binnen de grafische Linuxinterface Gnome een schermvoorlees-module laten ontwikkelen voor blinden en slechtzienden.

'In de aanbesteding is opgenomen dat deelnemende bedrijven ervoor zorgdragen dat de nieuwe code wordt overgenomen door de opensourcegemeenschap. De aanbestedingstekst meldt: 'De wijzigingen moeten, nadat ze vrijgegeven zijn, voldoende ondersteuning krijgen van toonaangevende ontwikkelaars om binnen de vrije softwaregemeenschap te blijven.'

Zowel de opensourcegemeenschap, de overheid als de burger zijn bij deze werkwijze gebaat, zo betoogt Te Meerman. 'De overheid zorgt er zo voor dat met publiek geld ontwikkelde software daadwerkelijk terugkeert in het publieke domein. Ook voorkomen overheden dat onnodig geld en energie wordt gestoken in het onderling beheren en uitwisselen van software. En het voorkomt concurrentievervalsing door de overheid; die zal geen open broncode meer laten ontwikkelen die al bestaat en commercieel geëxploiteerd wordt.'

Maarten Hillenaar

Te Meerman heeft goede hoop dat zijn boodschap gehoor vindt bij de overheid. 'Tijdens de Open Desktop Day viel me op dat de aanwezige overheden duidelijk getriggered werden door het begrip 'upstream'. Overheids-cio Maarten Hillenaar wist me in de pauze te vertellen dat het begrip ook wordt gebruikt voor het speuren naar en winnen van ruwe olie.'

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Ik heb er niets op tegen dat overheden broncode uitwisselen of samenwerken.

Ik vraag mij alleen af waarom de overheid wordt meegesleurd in het verhaal van de "open source community" die is aangetast door het gratis virus


Een project als Gnome moet blijkbaar in leven gehouden worden door programmeurs die gratis werken , geld komt er binnen door de verkoop van T-Shirts en vrijwillge schenkingen. Veel belastingen zullen hier niet betaald worden.

Overheidsambtenaren worden betaald met belastingen die betaald worden door mensen die geld verdienen en bedrijven die winst maken en niet door bedrijven die alles gratis weggeven

Zou Maarten Hillenaar nog even enthousiast zijn over het open source concept als de "Open source community" zou voorstellen dat ambtenaren niet betaald moeten worden omdat ze ook voor "De community" werken?


Peter, hou toch op zeg. Wanneer de overheid betaalt voor het bouwen van software, dan vindt jij het normaal dat de burger nog een keer voor diezelfde software gaat betalen? (Gnome is hierin een mooi voorbeeld, OpenOffice zou een ander voorbeeld kunnen zijn). Of gemeente A betaalt voor aanpassingen in bv. Drupal en gemeente B gaat ook nog een keer betalen voor dezelfde aanpassing die ook al door gemeente A is betaald? Dat is #@$%^& ons belastinggeld! Het is totaal onzinnig om dat te verbranden of over te maken naar de VS, India of een ander land waar het merendeel van de ontwikkelingen plaatsvinden. Wanneer jij meer belasting wilt betalen, prima, maar doe dat dan ook. Maak om te beginnen eens een paar miljoen extra over, dan heb je een punt.

Juist de overheden zouden aanpassingen moeten publiceren onder open source vlag, dan kunnen andere overheden daar ook van profiteren. Geld verbranden doen ze al veel te veel en dat is voornamelijk in de closed source software hoek.

Helaas, Peter heeft het nog steeds niet begrepen, en dat voor een super intellect met IQ 200, opmerkelijk!

Frank,

Waarom werkt de open source community niet volgens dit model?

- Wie een bepaalde module voor Gnome ontwikkelt, wordt betaald.

- Wie Gnome gebruikt moet betalen

- Wie Gnome gebruikt en de source wil, moet meer betalen

- Wie iets 'upstreamed' krijgt korting of wordt hier zelfs voor betaald.

Dit is ook samenwerking en doet niets af aan het principe dat broncode wordt vrijgegeven

Dit is economie.


De overheid moet beseffen dat de moderne welvaartsstaat niet is opgebouwd door bedrijven die werken met vrijwilliger en die alles gratis weggeven en inkomsten verkrijgen door de verkoop van T-Shirts
Misschien iets meer afstand nemen van het onderwerp voor de reacties te persoonlijk worden :-)

Ook overheden zullen dezelfde afweging moeten maken die IT-bedrijven nu al maken als zij software aanschaffen.

Wil je de broncode en het recht om zelf aanpassingen te (laten) doen? dat kan, maar dan betaal je meer.

Wil je het recht op de broncode vrijgeven voor exploitatie door anderen? dat kan ook, maar dan betaal je heel veel meer!

In het geval van de overheid kan zo'n eenmalige investering best nog eens gunstig uitvallen, maar dat is nu wellicht lastig in te schatten, omdat je het financiële, het technische en organisatorische plaatje over een lange termijn moet kunnen overzien.

Dat IT-organisaties nu wel eens software laten ontwikkelen en daarbij het recht op de broncode kopen is ook eenvoudigweg het gevolg van dat die IT organisatie echt iets kàn met die broncode. Overheidsorganisaties kunnen dat vaak niet zelf, en moeten dan toch weer een derde partij inhuren om een aanpassing te doen.

Een belangrijke vraag is dus of de keuzevrijheid de investering waard is. Ben je op de lange termijn wel goedkoper/beter uit? Dat lijkt me een afweging die je zult moeten doen, maar het is er wel een die een expertise vereist die je bij overheidsorganisaties niet elke dag tegenkomt.

"Waarom werkt de open source community niet volgens dit model?"

Omdat ze dat niet willen, ze kiezen niet voor jouw model.

Waarom werkt bedrijf X volgens model Y? Omdat dit hun keuze is. Wanneer je het daar niet mee eens bent, richt dan zelf een bedrijf op en doe het beter.

Elk bedrijf moet natuurlijk zelf zijn keuzes maken. Bedrijfsmatig kun je ook alleen overleven als je winst maakt. Open Source of Closed Source heeft daar volgens mij niet zoveel mee te maken. Wie voor Open Source kiest omdat het gratis is, krijgt ook vanzelf de deksel op zijn neus.

Ik kies voor Open Source omdat daarmee de broncode transparant is. Geen geheime trucjes om te spioneren, maar software die alleen doet, waarvoor de gebruiker het wil inzetten.

Een voorstander van Open Source zijn, hoeft toch ook helemaal niet in tegenspraak te zijn met geld verdienen?

Natuurlijk vind ik het jammer, dat er steeds minder goede programmeurs zijn die ook zonder betalingen meewerken aan goede Open Source producten. In ons geval kiezen we er dan ook voor om - als we ontwikkelkracht te kort komen - ontwikkelaars gewoon netjes te betalen per ticket. En ik denk dat dat ook een trend zal zijn de komende jaren. Het zogenaamde Bounty-systeem is in Open Source land echt niet meer iets van de laatste tijd.

Kortom: je kan best meebetalen als sponsor aan het (door)ontwikkelen van een product, waarin je gelooft en met de vermarkting ervan je boterham verdienen.

Willem,

Ik denk dat het Bounty-systeem een zeer gezond principe is.

Ik kan niet begrijpen waarom

Een ambtenaar die morgen van 9 tot 5 werkt, wordt betaald
Een kok die morgen van 9 tot 5 werkt, wordt betaald
Een politieman die morgen van 9 tot 5 werkt, wordt betaald
Een open source programmeur die morgen van 9 tot 5 werkt NIET wordt betaald
Iemand die morgen aanvullende diensten levert voor een open source project WEL wordt betaald

Peter je hebt duidelijk geen enkel benul van het concept OSS.
De oorzaak daarvan ken ik verder niet boeit ook niemand.

Ik vraag mij wel af hoe je er bij komt dat OSS programeurs niet betaald worden.
Ik verdien al vele jaren mijn boterham o.a. met het schrijven van OSS, en hoewel ik veel.... voor nopes doe en heb gedaan zal elke opdrachtgever gewoon de beurs moeten trekken, anders doe ik liever dingen die interesant zijn.

Bedrijven die jouw concept 'gebruiken is betalen' volgen zijn er ruim voldoende, dat hoeft geen verdere toelichting.
Dat er mensen al dan niet betaald software schrijven en de code daarvan aan iedere geintereseerde aanbieden, is een vrije keuze, niemand is verplicht open software te schrijven.
Dat jij dat direct vertaald als gratis geeft niet aleen aan dat je het concept OSS welicht wel kent maar gewoon niet begrijpt, maar vooral dat je het kenlijk als een gevaar voor andere concepten ziet (niet zo vreemd Steve Balmer zag dat ook zo en meende daarom meteen zijn frustraties hierover ten toon te moeten spreiden), doet mij vermoeden dat naast onbegrip voor OSS je deze manier van werken ook als een bedreiging ziet voor je eigen zakenlijke model.
Heeft overigens niets met inteligentie of IQ of zelfs maar met politieke stroming te maken maar met verschil van inzicht.

Als ik optel hoeveel mensen proberen Peter uit te leggen hoe FOSS werkt kom ik op dik over de tien. Bij ieder artikel over FOSS bigint het dan opnieuw. Ik vraag me af waarom FOSS hem zo frustreert.

Peter, schrijf toch eens waarom.

Peter Adriaenssens/Peter, zo langzamerhand krijg ik het idee dat jij die ene open source programmeur bent die NIET wordt betaald, ook niet als je van 9 tot 5 werkt.

Maar dat is niet erg. Jij weet blijkbaar hoe open source bedrijven / open source programmeurs geen belasting hoeven betalen. (“Overheidsambtenaren worden betaald met belastingen die betaald worden door mensen die geld verdienen en bedrijven die winst maken en niet door bedrijven die alles gratis weggeven”)

Met jouw specialistische kennis van open source belastingfaciliteiten kan jij beter belastingadviseur worden en je honorarium van Oracle, IBM, et cetera, naar jou laten downstreamen.

Ieder z'n vak zullen we maar zeggen.

Jongens ik haak af, ik kan niet meer volgen.

In de bijbel staat dat Jezus water in wijn kon veranderen.

Als de bijbel in 2000 was geschreven stond er vast

'En Jezus zorgde ervoor dat de Open source programmeur plots een riant inkomen hadden en toch hun software gratis konden wegggeven..."

Het zal aan mij liggen....

Voor Peter:

Hallo Peter. Ik dacht, ik waag een gokje en probeer je iets uit te leggen. Waarom? Omdat ik me met open source bezig houd. Wordt ik hier voor betaald? Nee, dit doe ik uit liefde voor het vak.

De uitleg is als volgt: mensen die aan open source werken doen dit omdat ze dat leuk vinden. Vaak doen ze dit NAAST een betaalde betrekking ergens. Ook zijn er open source ontwikkelaars die hun werk in loondienst doen omdat hun baas dit voor zijn bedrijf belangrijk vindt. Maar de clou is dus: just for fun!. Er is een boek met dezelfde titel. Misschien een aanrader?

met vriendelijke groet,

Jeroen Baten
p.s. google me maar :-)

@Peter, je zegt "Het zal aan mij liggen...."

Eindelijk een zinnige opmerking. Dat is pas een godswonder.
Straks loop je nog in een Google T-shirt naar de frietkot.

Jan,

Wat mij frustreert? Het was mijn droom om ook Open Source expert voor Computable te worden.

Ik heb mij verdiept in de materie, vragen gesteld, stellingen geponeerd maar ik krijg maar geen vat op de problematiek.

In de laatste post van Jeroen blijkt het nu allemaal om Just For Fun de draaien

Als intellectueel moet men eerlijk zijn en toegeven dat men op zijn eigen grenzen kan botsen. Dit is hier duidelijk het geval

Hierbij laat ik dan ook aan Compatable weten dat ze zeker geen beroep moeten doen om mij als "open source expert". Ik begrijp het niet.

Quote:

[i]Overheidsambtenaren worden betaald met belastingen die betaald worden door mensen die geld verdienen en bedrijven die winst maken en niet door bedrijven die alles gratis weggeven [/i]

Waar zijn die bedrijven die alles gratis weggeven? En hebben ze toevallig ook een supermarktketen? Dan kan ik daar namelijk voortaan mijn boodschappen doen. :)

Peter, de meeste mensen in aan open source software ontwikkeling doen, doen dit vaak uit eigen belang, een eigen kriebel die gekrabt moet worden. Die mensen hebben vaak een vaste baan, en doen de eigen projecten in eigen tijd...
Daarnaast heb je OSS ontwikkelaars in loondienst, voor bedrijven die hier baat bij hebben.
Dan heb je nog de freelancers, die vaak een pay-per-feature model hebben. "U wilt feature X hebben, dat kost u x euro".
Overigens verdienen OSS bedrijven niet alleen geld met t-shirts verkoop, maar bv ook door extra service, onderhoudscontracten etc etc etc.

Als je zo graag een open source expert wilt zijn, zul je overigens toch verder moeten kijken dan de euro tekens in je ogen. Het heeft veel meer met ideologie te maken dan winstbejag.

Mensen, houd toch eens op met dat gedoe over open-source. Ik wil zelf bepalen wat ik neem. En als ik mijn ondersteuning vele malen goedkoper kan opbouwen op basis van betaal software dan kan open-source me gestolen worden. Open-source is geen gemeengoed en ondersteuning moet daardoor uit een niche markt gehaald worden en is veel te duur.

Het gaat dus niet om kwaliteit of eigendom e.d. maar om wat de kosten zijn na de implementatie.

"Het gaat dus niet om kwaliteit of eigendom e.d. maar om wat de kosten zijn na de implementatie."

Het gaat om de totale kosten en alle risico's die daar bij komen. En dat geldt voor ieder product, ongeacht de licentievorm.

Kwaliteit is voor velen overigens wel een issue, servers die om de haverklap de geest geven, zijn erg kostbaar in gebruik en onderhoud.

Peter, hou toch eens op met jouw gedoe over open-source.

Steeds weer halve waarheden en FUD verspreiden.
Jij mag zelf beslissen wat jij doet net als ieder ander. Dat is altijd al zo geweest. Je mag zelf internet, dus ook open source blijven gebruiken, ook als je er tegen bent.
Beschuldig mensen niet vals als ze een andere mening hebben.

Misschien moet je eens naar je naamgenoot voor een consult.

Langzaam begrijp ik waar Peters probleem zit. Hij wil gewoon geld verdienen aan ondersteuning van betaalde software. Dan moet je dat doen.

Er bestaat echter een ander model, waarmee ook geld verdiend wordt en niet zoals jij denkt iemand voor niets bergen werk verzet. Als je samen een gratis produkt verbetert, waaraan alle deelnemers verdienen met de service, heeft iedereen daar wat aan.
Dat is de simpele versie, het systeem is veel komplexer maar zo kun je het toch begrijpen.

Je opmerking "Open-source is geen gemeengoed" klopt niet, er is een world wide web vol met bergen FOSS, php Mysql, apache, perl etc. etc. en daarnaast nog bergen software voor van alles en nog wat, het is allang gemeengoed.

Jan,

Het laatste antwoord onder de naam Peter kwam niet van mij.

Ik heb de handdoek in de ring gegooid. Van mij zul je geen last meer hebben


Peter X, normaal vragen, informatie verstrekken, poneren en discussiëren mag.

Het probleem is dat er niet 1 overheid bestaat, het zijn allemaal losse onderdelen met een eigen budget.

Het zal niet zo zijn dat de gemeente Amsterdam software koopt en extra gaat betalen voor de source code, zodat andere gemeenten hiervan kunnen profiteren.

Dan betaald Amsterdam meer dan wat ze nodig hebben en de andere gemeenten kunnen het overnemen.

Daarnaast is het ook een probleem dat veel overheden verschillen, zo zal een waterschap niet dezelfde software gebruiken als een provincie (er zijn overlappingen, maar niet veel).

Het probleem is dan ook niet technisch, het probleem is organisatorisch. Alle verschillende overheden zouden eerst een standaard moeten vinden en dan vervolgens software gezamelijk laten ontwikkelen, dan valt er te praten over extra bijbetalen voor de source code.

@Guido, vergelijkbare overheidsinstellingen kunnen samenwerken. Dat kan onder andere via hun koepels, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. Dat doen ze ook wel bij ICT, zoals het gezamenlijk afsluiten van raamcontracten, investeren in gezamenlijke rekencentra en gezamenlijke softwareontwikkeling.

Een paar problemen zie je daarbij frequent opduiken. Veel politici en ook politiek gebonden beleidsambtenaren willen zich graag onderscheiden. Mede daardoor lopen vergelijkbare organisaties niet synchroon in hun ontwikkeling, of kiezen ze gewoon voor een afwijkende oplossing. Bovendien is ICT budgettair gezien niet zo belangrijk. De miljarden die bij de ICT te besparen zijn, vallen in het niet bij de verkeerd uitgegeven subsidies en de overschrijdingen bij de bouw en infrastructuur in opdracht van de overheden. Dus richt men zich liever op de grote zaken; niet dat het veel geholpen heeft.

Het gevolg, de filialen van de BV Nederland gaan door met hun autonome ontwikkelingen, ook als het extra geld kost en ze daardoor juist niet altijd de gewenste extra toeters en bellen kunnen bekostigen. Op dat punt wil de overheid niks van bedrijven leren en willen de bedrijven (en hun koepels) de overheid liever ook niks leren, want dat kost ze omzet. De bedrijven paaien eerder hun opdrachtgevers met studiereizen en in de bedrijfsbladen geplaatste artikeltjes over samenwerking en innovatie.

Natuurlijk zijn er witte raven, maar die timmeren niet zo aan hun imago. Die vinden dat ze gewoon doen wat ze behoren te doen.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2010-08-26T10:55:00.000Z Jolein de Rooij
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.