ICT-uitbesteding Groningen stuit op verzet

Dit artikel delen:

De gemeenteraad van de stad Groningen vreest dat de beoogde it-uitbesteding negatieve gevolgen heeft voor personeel, kwaliteit van dienstverlening en privacy van burgers. De reactie volgt op het plan van wethouder Ton Schroor (D66) om ict-diensten voor digitale werkplekken, applicatiebeheer, netwerk en telefonie, de hosting en de gebruikersondersteuning uit te besteden aan één leverancier.

Het gaat om een contract van 66 miljoen euro, voor een periode van zes jaar. Dit moet leiden tot een besparing van vijf miljoen euro in 2022.

Dit melden het Dagblad van het Noorden en RTV Noord.

In een brief delen it’ers van de gemeente de zorgen. Volgens hen gaat de dienstverlening met de uurtje-factuurtje-instelling van een externe leverancier ten koste van inspanningen die de it-afdeling van Groningen nu levert, onder meer bij evenementen als Noorderslag en Eurosonic. Ook schrijven ze dat de kosten van de overgang onderschat worden, evenals het huidige niveau van dienstverlening, terwijl de beoogde besparing niet gehaald zal worden.

De SP steunt de it-afdeling en noemt de uitbesteding een ‘botte bezuiniging die 144 medewerkers hun baan zal kosten’. Ook CDA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en lokale partijen Stadspartij en 100% Groningen gaven kritiek.

Enorme risico's

In het Dagblad van het Noorden uitten deskundigen eerder kritiek op het plan. ‘De gemeente kiest ervoor om met één marktpartij in zee te gaan voor het hele pakket. Dan neem je enorme risico’s. Als het niet goed loopt, krijg je ingewikkelde juridische procedures, hoe goed je alles ook in contracten vastlegt. Je kunt beter de risico’s spreiden door het ict-pakket op te delen en daar verschillende partijen voor te zoeken die meer gespecialiseerd zijn in de diverse onderdelen. Dat is ook de les van de commissie Elias’, aldus Stephan Corvers, adviseur in it-aanbestedingen bij lokale en internationale overheden.

Corvers komt tot deze conclusie na een onderzoek van Anne Rainville, verbonden aan de Maastricht School of Management, die een economische analyse verrichte van de aanbesteding. Dit onderzoek is ook opgestuurd naar de Rekenkamercommissie van Groningen.

De aanpak van Groningen wijkt af van wat gebruikelijk is voor dit soort aanbestedingen, zo blijkt uit het onderzoek van Rainville. De opdracht is groter en meer geconcentreerd dan vrijwel alle eerdere ict-aanbestedingen in Nederland.

‘Dit beperkt de marktconcurrentie en zal resulteren in hogere kosten en meer risico. Het vermindert de voordelen voor de gemeente en daarmee voor de belastingbetaler’, zo stelt de onderzoekster.

Wethouder Schroor brengt hier tegenin dat slechts een deel van de ict wordt uitbesteed en dat deskundigen zijn ingeschakeld om het project te begeleiden. Hij stelt ook dat meerdere marktpartijen interesse hebben, maar kan niet aangeven om welke leveranciers het gaat. Ten slotte meent de wethouder dat het in zee gaan met slechts één leverancier juist de bestuurbaarheid en continuïteit ten goede komt.

Ondanks de ruime kritiek stelt het college van B&W (VVD, PvdA, D66 en GroenLinks) te vertrouwen op de adviezen van externe deskundigen. Uiteindelijk beslist het college over het project.

Schrappen

In januari werd bekend dat de gemeente Groningen vanaf 2018 zijn ict in handen legt van één outsourcingspartner. Ook werd toen duidelijk dat dit leidt tot het schrappen van 64 voltijdsbanen. De betrokken medewerkers kunnen een beroep doen op een sociaal plan. Ook andere werknemers van de afdeling I&A mogen van het sociaal plan gebruik maken. In totaal gaat het om 145 medewerkers.

Volgens de gemeente is de aanbesteding een van de afspraken uit het huidige coalitieakkoord, dat in 2014 werd gesloten. Ze liet daarna een extern onderzoek uitvoeren naar hoe de ict-voorziening voor de gemeente het best is te organiseren. Vervolgens is besloten om via een Europese aanbestedingsprocedure een externe partner te zoeken die de generieke ict-voorzieningen vanaf 2018 uitvoert.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

" Ondanks de ruime kritiek stelt het college van B&W (VVD, PvdA, D66 en GroenLinks) te vertrouwen op de adviezen van externe deskundigen."
Rapport Commissie Elias niet gelezen..

Waarom niet een eigen ict-bedrijf oprichten als lokale overheid?
Dat is op meer plaatsen gedaan, bijkomend voordeel is dan ook, dat de overheid eigenaar is van de software, nu hebben ze meestal alleen een gebruikers licentie.
Daarbij verzamel je met een eigen ICT bedrijf ook kennis en ervaring, iets dat nu op veel plaatsen ontbreekt.
Iedere keer opnieuw het wel uitvinden kost ons onnodig veel geld.

Beste Ron Bakker,
Je kunt vast wel iets concreter worden.
- Van welke software zou Groningen bv. eigenaar moeten worden?
- En welke wielen worden nu onnodig opnieuw uitgevonden?

@Ron Bakker
Omdat ze daar geen 5 miljoen mee gaan besparen, zo simpel is dat.

Het gaat hier niet om hoogwaardige dienstverlening, het gaat om de outsourcing van infra en middleware, en een stuk technisch applicatiebeheer. Iets wat inmiddels tot in grote mate gestandaardiseerd zou moeten zijn.

Ik begrijp ook niet helemaal waar Mw. Rainville het idee vandaan dat: "De opdracht is groter en meer geconcentreerd dan vrijwel alle eerdere ict-aanbestedingen in Nederland."
Ik kan zo 10 outsourcingsdeals bedenken die fors groter zijn dan de 66 miljoen die hier genoemd wordt. Misschien bedoelt ze gemeentelijke outsourcing trajecten?Het Rapport Commissie Elias heeft er op zich niet eens zoveel mee te maken.
Er zijn over de jaren méters rapporten verschenen over IT-outsourcing en de valkuilen en Lessons Learned daarbij.

Als daaruit íets zeker is is het dat outsourcing *altijd* duurder uitvalt dan begroot. Een besparing van €5mln in 2022 gaat met zekerheid niet gehaald worden.
En als sprake is van een uurtje-factuurtje-clausule is het helemaal oppassen.

De gemeentelijke ITers hebben met hun commentaar - zoals transitiekosten en kosten voor personele afvloeiing - zéker een punt.
Maar het - zoals deskundigen voorstellen - opknippen in kleinere contractjes is alleen het verschuiven van het probleem en geen oplossing op zich.
Een contract voor 6 jaar lijkt op het eerste gezicht lang, maar dat is afhankelijk van de concrete invulling. €66mln klinkt nogal bescheiden voor een periode van zes jaar.

Er zijn inmiddels genoeg voorbeelden van gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Onduidelijk is of Groningen dat als oplossing heeft bekeken. Alsook of gebruik gemaakt is van Prestatie-inkoop

De reactie van de Groningse Rekenkamercommissie kon wel eens interessant zijn. Het Gronings College van B&W zou er goed aan doen die reactie goed te bestuderen alvorens te beslissen

Maar voor mij komt alles terug op 3 kernvragen :
1. heeft de beoogde provider een 0-meting gedaan?
2. gaat de beoogde provider op basis daarvan *voorafgaand* aan de dienstverlening een Retransitieplan opstellen?
3. zijn/worden de kosten van 1 en 2 meegenomen in het afgesproken service-tarief of is dat uurtje-factuurtje?

Rob, misschien wel meer besparing.
Kijk eens bij de regio West-Brabant-west: www.ictwbw.nl
Gewoon samenwerken, dat scheelt enorm.

De gemeentelijke IT-ers preken voor eigen parochie. In de aanbesteding is expliciet gesteld dat het personeel niet overgenomen hoeft te worden, en daarmee verdwijnt voor deze mensen de baanzekerheid. Ik kan me dan ook goed voorstellen dat ze daar niet zo blij mee zijn, en allerhande argumenten uit de kast trekken, of die nu waar zijn of niet. Bijvoorbeeld het "uurtje-factuurtje" waar nu naar verwezen wordt.

Maar als je als IT-afdeling zo sterk je mening wenst te geven dat het uitbesteden van dit werk geen waarde gaat toevoegen, dan moet je m.i. ook in staat zijn om helder en duidelijk aan te geven waar je als IT-afdeling dan wel waarde toevoegt. Dan moet je volgens mij ook in staat zijn om een besparing van 5 miljoen oever een periode van 6 jaar zelf mogelijk te maken of te laten zien hoe je meer dan 5 miljoen aan waarde kunt toevoegen. En inderdaad Ron, een samenwerkingsvorm met andere gemeentes kunnen daar een onderdeel van zijn.

Het gevoel dat ik nu hierbij heb is dat men op de onderbuik inspeelt om een ongewenst idee van tafel te krijgen.

@Rob D : de IT-afdeling zal wel weten wat ze kost. Maar dat is wat anders dan het rekenmodel van de service provider proberen te matchen.
Goede kans dat de service provider later met allerlei 'lijken' en 'verborgen kosten' gaat komen.

Fairer zou dan ook zijn indien de IT-afdeling in staat zou zijn gaten te schieten in het verdienmodel van de service provider. Maar dat laatste is hoogstwaarschijnlijk niet inzichtelijk. Wellicht dat de Groningse Rekenkamer daar op in gaat.

Uitbestedingen om financieel gewin falen bijna zonder uitzondering.

@PJ
Als een service provider met "lijken" en "verborgen kosten" komt, dan is er tijdens het aankooptraject toch wel het een en ander fout gegaan. Het zou voor de aankopende partij geen verrassing mogen zijn welke kosten er gedurende de levensduur van een overeenkomst op de aankopende partij afkomen.

@Rob D : inderdaad "zou", dat is het kenmerk van 'Lijken & Verborgen Kosten'.
Over één jaar weten we meer. Maar misschien neemt de Groninger Rekenkamer een voorschotje.

Overigens interessant dat Groningen in 2017 ook een nieuw personeels- en salarissysteem implementeert (geen uitbesteding dus).
Waar hebben we dát eerder gehoord?

Mij lijkt logisch dat het uitbesteden van werk aan een onderneming, een bedrijf met een commercieel oogmerk, alleen nut heeft voor zaken die zó weinig voorkomen/speciaal zijn, dat een gemeentelijke (samenwerking) die kennis en ervaring niet zelf makkelijk in huis kan hebben.
Los daarvan is het áltijd belangrijk te zorgen voor voldoende kennis en inzicht en senioriteit in de organisatie, om de baas te blijven. Anders wordt er een loopje met je genomen...

Er werkt niks beter en is meer betrouwbaarder dan een eigen interne (inhouse) ICT Afdeling

De gemeente Groningen heeft een bijzonder slecht track record op het gebied van ICT uitbestedingen en op het gebied van grote projecten in het algemeen (bijv. een cultuurcentrum dat niet 68 maar ca 140 miljoen gaat kosten).
Dat Ton Schroor zijn zorgen bij één partij wil onderbrengen (verantwoordelijkheid afkopen) is uiterst riskant. Laat hij dus maar eerst uitleggen hoe hij wil garanderen dat de gemeente deze uitbesteding nu veel beter gaat uitvoeren en de verwachte vijf miljoen echt gaat besparen.

De eerste vraag zou moeten zijn, waarom wil je het uitbesteden? Is de kwaliteit niet goed genoeg? Het financiele argument vind ik geen sterke, 66 miljoen kosten tot 2022 en 5 miljoen besparing Die bedragen zijn nietszeggend, zeker in ICT land. Ook nog over zo een periode die nog amper te voorzien is.

Het rapport Elias wordt er bijgehaald. Verstandig, een goed rapport. Een van de onderdelen rapport was dat de overheid mogelijk tussen de 1 en 5 miljard teveel uitgeeft. Daar werd lachterig over gedaan, maar geeft aan wat voor vaag gebied dat is, die ICT. Zo herinner ik me het voorbeeld van twee vergelijkbare projecten, de een kost 5 en de ander 100 miljoen. En dat is ook mijn ervaring, het kan altijd alle kanten op! Dus dat geld argument is een hele zwakke, ik geloof niet in die bedragen en de opmerkingen van de ICT'ers in dienst zijn dan ook volkomen terecht, je kan het amper bekijken.

De Dikke Elias wordt er ook bijgehaald door een deskundige die van mening is dat je niet aan 1 partij moet uit besteden maar aan meerdere. Niet afhankelijk van 1 partij is het idee. Risicospreiding. Dan is het wel te hopen dat je het werk zo kan verdelen dat het onafhankelijke brokken zijn. Zo niet, dan is het in ieder geval wel heel agile: beter steggelen over contracten en verantwoordelijkheden dan werkende systemen! Je kan ook afvragen, wat heeft tot nu toe allemaal gekost? Kortom, je introduceert bureaucratie. Dat wil je toch niet?

De ICT'ers in Groningen, daar moet goed naar geluisterd worden. Zoals het altijd moet en zelden gebeurt, de uitvoerende ICT'ers zijn de best ingevoerden en daar zit de kennis.

@Louis: aanvullende vraag op je reactie: waarom is het stukje ICT (te) duur?
Wat ik regelmatig tegenkom is dat overheden veel met inhuur werken, wat een relatief dure oplossing is.
Door uit te besteden, breng je het onder bij een bedrijf wat vaste krachten heeft waardoor het goedkoper uit zou kunnen pakken.

Omdat overheden gebonden zijn aan CAO schalen, lukt het ze niet marktconforme salariëring te bieden aan eigen ICT medewerkers, dus blijven er 2 keuzes over: dure inhuur of iets minder dure uitbesteding.

Blijkbaar is er nog niemand op het idee gekomen om de CAO aan te passen voor dit soort situaties.

Louis, je schrijft: "Niet afhankelijk van 1 partij is het idee. Risicospreiding".

Wanneer er gewerkt wordt met de verplichte OpenStandaarden, dan heb je al een mogelijkheid, om over te stappen op andere software, of een andere partij.
Ben je eigenaar van de software, of is het OpenSource, dan heb je ook meer mogelijkheden, om over te stappen op een ander partij.
Dit is niet alleen risico spreiding, maar zo kan je het risico ook (gedeeltelijk) voorkomen en je hebt ook een stok achter de deur.

@PaVaKe Dat is een goede vraag, al is een besparing van 5 miljoen op 66 miljoen over een periode van 5 jaar niet echt overtuigend. Niet heel veel te duur als ik het zo lees. Oké, misschien moet de CAO aangepast worden, aan de andere kant, medewerkers bij de overheid hebben uitstekende voorwaarden. Ik denk dat de consultants die nu ingehuurd worden om dit 'traject te begeleiden' of een rapportje te leveren een veelvoud kosten van een uitvoerend ict'er die ingehuurd wordt.

Gewoon terug naar het oude "destijds" vertrouwde CEVAN? Maar dan wel met iets meer flexibiiteit en slagvaardigheid om snel(ler) in te kunnen spelen op de continue veranderingen! Kennis en vaardigheid voor de hele regio in eigen hand is slim. Geloof me het bespaart!

Het lijkt hier inmiddels meer op een feestje "outsourcing bashen" dan op een gegronde discussie waarom outsourcing in dit specifieke geval een slecht idee zou zijn.

Heeft iemand hier überhaubt de aanbestedingsdocumenten gelezen?

@Jos Verberkmoes, bij de Gemeenschappelijke Regeling Cevan Automatiseringsdiensten was het inzicht en de slagvaardigheid van de uitbesteders volstrekt onvoldoende. B&W van de stad liep achter een bedrijf aan die een te grote sprong voorwaarts wilde verkopen. De nieuwe directeur Dienst Informatie en Administratie heeft de stekker uit de pilot getrokken. De organisatie Cevan is daarna in langzaam elkaar gezakt. Pas sinds een paar jaar is de financiële en administratieve rompslomp afgehandeld.
Hebben de stad en haar partners daar voldoende van geleerd? Die worden immers vertegenwoordigd door nieuwe spelers, die deze teloorgang zelf niet hebben meegemaakt.

@Rob D : ja, überhaupt wél,
En de bestuursstukken ook.

En is het je opgevallen dat als je op TenderNet zoekt op "Outsourcing generieke ICT - Gemeente Groningen" je dan 0 resultaten krijgt?

PS : áls er al sprake is van 'outsourcing bashen' dan is dat omdat er veel te bashen vált. Ra-ra hoe komt dat?

@PJ
Je moet ook op TenderNed zijn, niet op TenderNet ;-)

En als je daar zoekt krijg je niet 0 resultaten.
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/e8f382f889b15518f8cfa892c1fd25c0/cid/210920

En als je daar echt geweest was, had je geweten dat de stukken ergens anders staan... namelijk hier. https://portal.commerce-hub.com/index.cfm

En jouw opmerking over "dat er veel te bashen valt"... met zo'n houding is een gefundeerde discussie natuurlijk uitgesloten.

@Rob D : Tit for tat, typo voor typo, nait soezen ;-)

Maar als je écht op die site geweest was en in het zoekvenster rechtsboven "Outsourcing generieke ICT Groningen" had ingevuld had je 0 treffers gehad.
Zoeken moet je doen via het tabje 'Aankondigingén' in de oranje balk.

"gefundeerde discussie" : grappig, nou je het zegt :
[BASH] Bij uitbesteding gaat het zelden om een 'gefundeerde discussie', maar doorgaans om het toeredeneren naar het gewenste resultaat. [/BASH]

@Rob D Ja, je hebt gelijk je moet wel lezen wat er te lezen valt. Al viel me die tendersite niet mee of ik kon het niet vinden, de inhoudelijke omschrijving van wat op dit moment aanbesteed wordt. Ben alleen maar afgegaan op het het lijstje hierboven, de generieke ict. Maar uiteindelijk moet alles eruit wat naar ICT riekt, als ik het college programma erbij haal. Ik wil graag weten waarom er nu uitbesteed moet worden? Wat ik lees zijn besparing, flexibiliteit en innovatie de redenen. Wat die laatste twee ook mogen zijn maar moet je daarom outsourcen? Daar ben ik nu benieuwd want was de meerwaarde? Die genoemde besparing vind ik hoe dan ook prietpraat. Die termijn, de veranderingen (applicaties! Het woord SaaS ook al gelezen) die men wil. Wel het college programma gevonden, daar staat het in, het willen outsourcen van die ict. Dat stukje hieronder geplakt. Ben nu nog benieuwd naar de de brief van de ICT medewerkers aan de raad.

Over de ICT staat dit in het college akkoord:

'ICT zetten we als strategisch middelen in voor het realiseren van maatschappelijke doelen en om onze dienstverlening te innoveren. Samen met bedrijven en kennisinstellingen pakken we de kansen om verder te innoveren. Onze ICT gaan we outsourcen. Hiermee wordt onze organisatie flexibeler en kunnen we beter gebruik maken van technologische innovatie. '

@Louis : als je de brief van 6/11/2015 aan de Raad leest dan zijn er 3 bestuurlijke doelen :

1. Bestuurlijk doel (1): Vergroten van de flexibiliteit en het innovatief vermogen
2. Bestuurlijk doel (2): Zoveel mogelijk outsourcen
3. Bestuurlijk doel (3): Structurele besparing op ICT van € 5 min vanaf 2017

Men heeft een greenfield-analyse laten doen door QWR.
De uitslag laat zich raden.

Citerend :
"De verwachte financiële baten - hoewel vooralsnog lager dan oorspronkelijk ingeschat - en de toename in flexibiliteit en innovatievermogen rechtvaardigen de ICT-outsourcing. Wij zien het belang van ICT-outsourcing bovendien niet alleen vanuit financieel perspectief, maar ook als logische richting en noodzakelijke ontwikkeling om aansluiting te blijven houden tussen gemeente en samenleving. De dynamiek van het ICT-werkveld vraagt om een andere rolverdeling tussen gemeente en marktpartijen."

Kortom : 'toeredeneren naar het gewenste resultaat'.

De rekenkamer heeft in haar vooronderzoek heel summier aangegeven "dat de outsourcing een politieke opdracht is, het is aan de ambtenaren om daar uitvoering aan te geven." Ze vragen zich af "is outsourcing echt nodig om de bezuiniging te halen? Want "Staat de wens tot innovatie niet op gespannen voet met standaardisering (en bezuiniging)?"
"Wat de besparingen betreft is aan de markt gevraagd of ze de gehanteerde bedragen reëel vinden (aan de hand van het Quint-rapport). Dit heeft geleid tot een kleine aanpassing, maar het bedrag van 4,5 miljoen euro vanaf 2022 zou mogelijk moeten kunnen zijn." De markt geeft natuurlijk geen garanties, want wat kost de reorganisatie en de gewenste innovatie?
Verder stellen ze "In de nieuwe situatie moet de gemeente de regie voeren. Juridisch gezien betekent dit nogal wat. Het kan jaren duren voordat de gemeente dat goed heeft opgetuigd. Lukt het de gemeente om dit op een goede manier gestalte te geven?

De rekenkamer geeft (nog) geen oordeel. Ze stelt vragen en verwoord de analyse van een derde (Quint). Er zijn dus heel veel armslagen. B&W verschuilt zich achter de rekenkamer en die weer achter Quint. Het is dus allemaal garantie tot aan de deur.

Ja, ik heb de brief inmiddels ook kunnen vinden (https://groningen.raadsinformatie.nl/modules/dossiers/15353).
Ik had van de Rekenkamercommissie wel wat meer rolinvulling verwacht.

Kortom: het is een politieke keuze met doelstellingen, de doelstellingen worden niet tegengesproken door een onafhankelijk extern onderzoek en de plaatselijke Rekenkamercommissie ziet geen aanleiding tot verder onderzoek.

Resteert de vraag : is de politieke keuze met valide argumenten onderbouwd?
Bijvoorbeeld een onafhankelijke Business Risk Analyse?
En wat gaat men doen met de geconstateerde en geïmpliceerde risico's?
Ik moet nog zien dat de Gemeenteraad flink genoeg is om het College op dit punt de voet dwars te zetten.

Mag ik het donkerbruin vermoeden hebben dat het zittend College over 5 jaar (Gemeenteraadsverkiezingen 2022) na veel rumoer inmiddels 'nieuwe uitdagingen' heeft gezocht?
Dan heeft een nieuw College de handen vrij om 'schoon schip te maken'.

De Rekenkamer stelde niet eens zo gekke vragen. Waarom wl je outsourcen? Maar wat Jaap van Belkum ook al aangaf, het is een politieke beslissing. Daarmee uit, allemaal voor de innovate en flexibilisering. Een heel slecht argument. De waarschuwingen zijn er ook van diverse kanten. Maar eigenljk komt het op er neer, alles moet anders op ICT gebed. Waar ik me ook over verbaas is uit de al die brieven en rapporten, het enorme vertrouwen op externe kennis. Adviesbureaus worden binnengereden het gaat over de Quint (specialsten op het gebied van Lean, Devops en Agile zeggen ze, oh jee) maar ook anderen. Ik las ook dat er ook weer externe kennis moeten binnengereden om de kwaltieit te bewaken van de 'transitie'. Wat kost dit allemaal wel niet zo een operatie? Dan gaat het nog niet eens over de 66 miljoen. Zit de kosten hier ook in verpakt? En onder de streep blijft, 4,526 miljoen over?

Elias wordt er bijgehaald, maar dat is nu juist ik iets wat ik las, het werkelijk alles inhuren en van buiten betrekken, ook als oorzaak van falende projecten en de volledig de vat kwijt zijn en de opdrachtgever als speelbal van leveranciers.

Eigenlijk is wat je hier leess een schoolvoorbeeld van de ICT cultuur bij de overheid. En het proces denken wat de inhoud overgenomen heeft. Een wereld van hele dure jongens met titels als verandermanagers, agile evangelsten en de devops goeroes. Een wereld waar de ene helft de andere coacht, stuurt, procesbegeleidt. Je wordt er niet vrolijk van als je dit leest, en daar zit je dan als ICT medewerker bij de gemeente Groningen.

Ik word hier heel somber van en vraag me af waarom ik dit allemaal zit te lezen. Ben overigens niet verbaasd, zo gaat dat. Er wordt zeer goed verdiend aan de overheid door hele handige vogels.

@Louis : ik vind het wél gekke vragen van de Groningse Rekenkamer.
Het zijn nl banale vragen die iedereen - óók de Groninger Gemeenteraad - kan stellen. Daar heb je de Rekenkamer dus niet voor nodig.

De Groninger Rekenkamer informeert en signaleert, maar vraagt niet dóór, toetst niet de Business Case, gebruikt niet de NVVR-Checklist Grote Projecten, etc.

De Groninger Rekenkamer vraagt of de besparingen goed zijn doorgerekend? Iets dat men juist van de Rekenkamer zélf zou verwachten; nl. het zélf doorrekenen van investeringen, baten-prognoses, beheerkosten, transitiekosten, personele kosten, etc.
De Groninger concludeert "dat een onderzoek op dit moment weinig toegevoegde waarde heeft". Maar licht niet toe wanneer dan wél.

Volgens Artikel 182 lid 1 Gemeentewet onderzoekt de gemeentelijke rekenkamer de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur.
Daar vind ik in de Rekenkamer-brief weinig van terug.

Misschien is het een idee om het 'Groninger Model voor Juridische Control' weer eens op te poetsen?

Leuke kreten: flexibiliteit, innovatief, (en waarom niet ook nog toekomstbestendig?) en dat voor minder geld. In de praktijk is commercieel uitbesteden altijd duurder, minder flexibel en het bemoeilijkt innovatie juist.

Leuke kreten: flexibiliteit, innovatief, (en waarom niet ook nog toekomstbestendig?) en dat voor minder geld. In de praktijk is commercieel uitbesteden altijd duurder, minder flexibel en het bemoeilijkt innovatie juist.

Leuke kreten: flexibiliteit, innovatief, (en waarom niet ook nog toekomstbestendig?) en dat voor minder geld. In de praktijk is commercieel uitbesteden altijd duurder, minder flexibel en het bemoeilijkt innovatie juist.

Gemeenten zijn al langer opzoek naar een 'flexibele arbeidsschil' met het idee van uitbesteding als we kijken naar aantal ingehuurde beleidsmedewerkers voor de innovatie in al die gemeentelijke lachspiegelpaleizen. Niet zelden is er sprake van een belangenverstrengeling bij externe adviseurs doordat ze intern de besluitvorming beïnvloeden. Hoewel het niet allemaal Farizeeërs zijn hebben de meesten helaas het 'uurtje-factuurtje' model van een inspanningsverplichting in plaats van de resultaatverplichting. De beoogde structurele bezuiniging die de gemeente Groningen denkt te halen is gewoon een niet onderbouwd bedrag, zoiets als de gehoopte winst op grondexploïtaties.

@Pa Ve Ke
Bingo!

Precies dit punt was dus de strekking van rapport Elias, het scheve salarishuis waar bestuurlijke incompetentie beloond wordt.


Let wel dat ik uitbesteding niet per definitie afwijs alleen mijn vraagtekens zet bij de wijze waarop dit nu gedaan wordt. Het woord dat ik telkens mis is efficiëntie wat je naar de burger dus uit kunt drukken in zowel tijd of geld. Maar misschien is dit te innovatief voor bestuurders die elk gevoel voor de realiteit kwijt zijn geraakt. Getallen als 144 ambtenaren die straks wat anders moeten gaan doen - of op de boekhouding onder de post wachtgeld geboekt worden - raken me namelijk niet als het werkelijke cijfer uitgedrukt in FTE veel kleiner is.

@Louis
Luisteren naar de kalkoen in een discussie over het kerstdiner?

Zolang de interne ICT niet weet zichzelf te verkopen in het verhaal dat het goedkoper moet maar de kosten/baten niet inzichtelijk zijn dan worden ze geroosterd.

Dat de beoogde bezuiniging een verlies wordt van €15 miljoen komt de rekenkamer pas achter als ze alle bonnetjes hebben. Gemeente Groningen kan namelijk beter eerst de governance op orde brengen voordat ze hun chaos buiten de deur zetten.

@P.J. Westerhof
Een nul-meting waarop?

Weinig gemeenten weten de werkelijke kosten van hun processen, wettelijk gezien heel discutabel als retributies en leges alleen maar kostendekkend mogen zijn. Heb ooit dit soort metingen gedaan middels 'simlane' analyses waaruit bleek dat de personele wachttijd het grootste knelpunt was in de efficiëntie maar aanbrengen van verbeteringen bestuurlijk gevoelig lag omdat de 'head count'de KPI is voor de interne status van belangrijkheid.

@Jos
Welke verandering als we kijken naar de realiteit van de trivaliteitswet van Parkinson?

Als burger zie ik ondanks de 20 jaar beloften over efficiëntie met automatisering alleen maar een stijging in de gemeentelijke lasten terwijl de dienstverlening alleen maar afneemt. Slagvaardig acteren met de dichtgetimmerde coalitieakkoorden klinkt als oude communistische denkbeeld van een plan economie, dit soort begrotingen bleken niet te kloppen met de resultaten.

Mijn kernwoord in deze discussie is efficiëntie welke betreffende kosten en tijd precies passen op jouw commentaar. Uit de kwaliteitsdriehoek van sneller, goedkoper en betrouwbaarder kun je er maar 2 kiezen. Voor wat betreft de overheid ondertussen een dillemma als we kijken naar de evaluatie van de wet Paarse Krokodil, de koe in kont kijken van controle achteraf blijkt opportuun.

@'flexibele arbeidsschil' ? : HRM-stokpaardje, seminars zitten al jaren vol, voor de resultaten hoef je maar te kijken naar het debacle rond ZZP, DBA, etc.
Het zou een oplossing moeten zijn voor tijdelijk gebrek aan specialisme of capaciteit.
Sinds het geen lijnverantwoordelijkheid meer is is het hollend bergafwaarts gegaan.
En doordat de regie doorgaans ergens is blijven liggen komen overbetaalde HRMers er nog steeds mee weg.
Opvallend is dat men de IT--afdeling per definitie als 'cost center' ziet, maar dat nooit doet t.a.v. de HRM-afdeling.

Iets wat Cie Elias verzuimde aan te stippen.

@'beoogde structurele bezuiniging' : het gaat hier feitelijk niet om de natte vinger bezuiniging, het gaat om een politiek besluit waar later een financiële onderbouwing aan geplakt wordt. Zoals overigens al decennia zeer gebruikelijk bij overheid en bedrijfsleven t.a.v. privatisering/uitbesteding.

@'Bingo!' : niet dus, zoals vele onderzoeken hebben aangetoond betreft het 'stukje (te) duur' niet zozeer IT alswel IT-*advies*, juridische en HRM-diensten.
En daarnaast dat deze expertise buitenshuis gezocht wordt - objectiviteitsstreven? - in plaats van bij voorhanden interne medewerkers.
Kijk bijv. even naar de laatste stand van het enorme aantal extern ingehuurde communicatie-adviseurs bij politie.

Net zoals bij het eerdere punt heeft dit dus te maken met (ontbreken van) regie, niet met een scheef salarishuis. Dat huis staat al decennia scheef. En daarvan werd bij de afvloeiingsgolf ("Word ZZPer!") door zowel overheid als bedrijfsleven dankbaar misbruik gemaakt.

@'Luisteren naar de kalkoen' : opnieuw de ICT-afdeling als de facto cost center en de HRM-afdeling als de facto profit center. Beiden worden zelden objectief onderbouwd.
Dat ICT-afdelingen structureel te goedkoop zijn blijkt eenvoudigweg door de schadekosten van ICT-gerelateerde voorvallen, van Windows*, tot datalekken, tot WannaCry
Overigens in meerderheid veroorzaakt door 'achtergebleven bewustzijn' bij medewerkers op alle niveaus, vooral bestuurders. Dit is ook waar de GDPR zich gaat wreken.
Een structurele oplossing hiervoor gaat de middelen van de meeste organisaties te boven.

Actuele parallel : electrische auto's zijn niet te duur, brandstofauto's zijn te goedkoop vanwege het wegmoffelen/afschuiven van maatschappelijke kosten.

@nul-meting : essentieel bij voorgenomen uitbesteding. Zou een selectie-criterium moeten zijn. Beiden zelden het geval, waarmee een retransitie moeizaam zoniet onmogelijk wordt en in ieder geval zeer duur.
Ook hier een gebrek aan regievaardigheden. 'Gelukkig' maar dat Groningen deze vaardigheden onderweg gaat opdoen.

@'trivaliteitswet van Parkinson' : twijfelachtig of die hier van toepassing is.
Pijnpunt is eerder dat B&W zélf over de uitbesteding gaat, niet de Gemeenteraad.
We kennen genoeg voorbeelden van wethouders die wegens 'bewezen bestuurlijke vaardigheden' zoals grote projecten en uitbestedingen tijdig elders burgemeester werden. Waarna bleek dat het verlaten - goed in de verf zittende - schip onder water zo lek was als een mandje.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2017-05-22T10:06:00.000Z Christel Dieleman


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.